46120

Методика логопедического обследования ребёнка с фонетико-фонематическим недоразвитием речи

Доклад

Педагогика и дидактика

Обследование детей осуществляет логопед Логопедическое обследование ребёнка с ФФН проходит в несколько этапов: Подготовительный. Основной непосредственно обследование. Само обследование: артикуляционный аппарат и артикуляционная моторика; звукопроизношение; фонематическое восприятие обследование дифференциации звуков и сформированность навыков анализа и синтеза обследование слоговой структуры слова.

Русский

2013-11-19

15.5 KB

118 чел.

В 58. Методика логопедического обследования ребёнка с фонетико-фонематическим недоразвитием речи.

    Фонетико-фонематическое  недоразвитие речи – это нарушение процессов формирования произношения у детей с различными речевыми расстройствами из-за дефектов восприятия  и произношения фонем.   

Дети с ФФНР – это дети с ринолалией, дизартрией, дислалией акустико-фонематической и артикуляторно-фонематической формы. Р.Е. Левина, Н.А, Никишина, Р.М. Боскис, Г.А. Каше отводят большую роль формированию фонематического восприятия, т.е. способности воспринимать  и различать звуки речи (фонемы). Р.М. Боскис, Р.Е. Левина, Н.Х. Швачкин , Л.Ф. Чистович, А.Р. Лурия считают, что при нарушении артикуляции слышимого звука может в разной степени ухудшаться и его восприятие.

  Методика проведения речевого обследования детей с ФФНР.

 Обследование детей осуществляет логопед

    Логопедическое обследование ребёнка с ФФН проходит в несколько этапов:

  1.  Подготовительный.
  2.  Основной – непосредственно обследование.
  3.  Аналитический.
  4.  Прогностический.
  5.  Информирование родителей.

     На подготовительном этапе логопед изучает анамнестические данные о раннем развитии детей, беседует с родителями и т.д.

     Основной этап. Непосредственная цель обследования – выявить нарушенные звуки, выяснить как именно нарушены, как связаны с другими компонентами речевой деятельности (артикуляционная моторика, фонематическое восприятие, слоговая структура слова), а также составить план коррекционной работы.

 Само обследование:

- артикуляционный аппарат и артикуляционная моторика;

- звукопроизношение;

-фонематическое восприятие (обследование дифференциации звуков и сформированность навыков анализа и синтеза)

- обследование слоговой структуры слова.

 Лексику, грамматику, связную речь не обследуем, т.к. у него уже есть диагноз ФФН.

      При обследовании детей с ФФН нет жёстких рамок.

  На аналитическом этапе логопед анализирует данные проведённого обследования, формулирует диагноз.

  Далее логопед прогнозирует ход дальнейшей работы, её сроки .

  На этапе информирования родителей логопед рассказывает родителям о том, что он выявил в процессе обследования, какую помощь они могут оказать  в процессе коррекционной работы своему ребёнку.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

21103. Давньогрецька культура на теренах України 15.24 KB
  Північне Причорноморя входило до сфери колонізації руху греків яких привертали сюди родючі землі велика кількість риби в гирлах річок можливість вести широку торгівлю з племенами північних причорноморських степів скіфами синдами меотами та ін. Античні міста Північного Причорноморя жили самостійним життям зберігаючи проте торгові та культурні звязки зі своїми метрополіями. Велику роль в їх економічному житті відігравала торгівля з містами Греції та Малої Азії а також з племенами причорноморських степів. В містах Північного...
21104. Язичницька культура давніх слов’ян 22.85 KB
  Язичницька культура давніх словян. Релігійні вірування давніх словян давно привертають пильну увагу дослідників. Однак жодну з сучасних реконструкцій світу давньословянських вірувань не можна вважати остаточно доведеною. А подруге кожне словянське племя імовірно визнавало своїх богів культ яких не поширювався на значні території.
21105. Фольклор, музика, побут за часів Київської Русі 18.83 KB
  Фольклор музика побут за часів Київської Русі. Культура часів Київської Русі не була явищем однорідним уніфікованим для всіх регіонів держави яка обіймала великі території від Чорного до Білого морів населені цілком різними племенами. Вельми показовою ілюстрацією розбіжностей у релігійних уявленнях населення різних регіонів Київської Русі може служити поховальний обряд який суттєво відрізнявся навіть у найближчих сусідів що складали етнічне ядро держави у полян та древлян. Протягом тисячолітньої історії християнства на Русі церква...
21106. Освіта за часів Київської Русі 16.49 KB
  Освіта за часів Київської Русі. Перші школи на Русі зявилися за часів великого князя Володимира Святославовича початок XI ст. Основою руської літературнописемної мови як вважають вчені стала говірка мешканців княжої столиці що перепліталася з говірками прибульців з інших земель Русі дружинників ремісників купців. Що до давньоруської живої мови то фахівці вважають що на території Русі існували кілька надплемінних територіальних діалектів.
21107. Література Київської Русі 20.63 KB
  Література Київської Русі. Великого значення і значного розвитку в культурі Київської Русі набуває література. У багатьох давньоруських творах дослідники знаходять риси пізніше характерні тільки для української живої мови при цьому самі ці твори часто неодноразово переписувалися в інших землях Київської Русі. Ним зумовлюється зміст більшості пам'яток літератури Київської Русі.
21108. Літописи доби Київської Русі 20.54 KB
  Літописи доби Київської Русі. До оригінальних пам'яток давньоруської літератури та історіографії відносяться літописи. У цілому давньоруські літописи становлять собою надзвичайно цінне історичне джерело з якого можемо дізнатися про деякі подробиці подій і процесів більше ніде не висвітлених. Однак у тексти літописних зведень часто вносилися зумовлені політичною кон'юнктурою зміни так що при зміні політичного курсу чи ситуації літописи повністю переписувалися інколи поспішно а подекуди можливо і грунтовно.
21109. Архітектура за часів Київської Русі 28.45 KB
  Тому одразу ж після хрещення Русі зявляються й перші церкви: Василівська побудована з дерева за зразком храму в Корсуні і Десятинна або Богородицька перша камяна церква у Києві. Подальші реставрації та ремонті роботи не врятували цього храму який порівняно скоро перетворився на купу будівельного брухту. Красу храму створювала гармонія його форми в цілому яка мала символізувати гармонію світобудови створеної з хаосу Божим Словом. Головним структурним елементом храму був його центральний купол що розташовувався на восьмикутному або...
21110. Образотворче мистецтво доби Київської Русі 25.17 KB
  Образотворче мистецтво доби Київської Русі. Розвиток живопису в Київській Русі цілком пов'язаний з поширенням християнства. Майстерність ювелірів що набула розквіту в добу Київської Русі зростала від важких і примітивних браслетів масивних перснів гривнів та намист із міді або сплетених зі срібного дроту до тонких ажурних прикрас оздоблених довершеною насічкою що передавала не лише прості візерунки а й складні сюжетні малюнки як наприклад знахідки з Чорної могили Чернігів X ст. Від часів зміцнення держави збільшується на Русі...
21111. Усна народна творчість, доби пізнього Середньовіччя (XIV – перша половина XVII ст.) 19.05 KB
  Значні світоглядні зрушення відбуваються в усній народній творчості. Розвиток народної творчості українців відбувався на основі давньоруських фольклорних традицій проте нові умови життя народжували й нові форми народної творчості. Натомість в обрядовій творчості зявляються насамперед у жнивних та обжинкових піснях соціальні мотиви та настрої які мають антифеодальне забарвлення.