46187

Изучение явления сухого трения

Лабораторная работа

Физика

Цель работы: Экспериментальное изучение закономерностей сухого трения; Научиться измерять и вычислять коэффициент трения скольжения и покоя различными способами. Определение коэффициента трения скольжения. Вид вещества Сила упругости F Н Масса бруска mкг Деформация пружины x м Перемещение бруска м Коэффициент трения S1 S2 S3 S4 Экс.

Русский

2013-11-19

51.5 KB

19 чел.

Лабораторная работа №3

Тема: Изучение явления сухого трения.

Цель работы:

  1.  Экспериментальное изучение закономерностей сухого трения;
  2.  Научиться измерять и вычислять коэффициент трения скольжения и покоя различными способами.

Приборы и принадлежности: трибометр лабораторный, динамометр, набор грузов по механике НТМ-100.

Ход работы.

  1.  Определение коэффициента трения скольжения.

Формулы для расчета:

 

Таблица.

Вид вещества

Сила упругости, F, Н

Масса бруска, m,кг

Деформация пружины , x, м

Перемещение бруска, м

Коэффициент трения

S1

S2

S3

S4

Экс.

Таб.

Дерево по дереву

1

0,0097

0,022

0,039

0,025

0,038

0,034

0,0687

0,20-0,50

Сталь по стали

2

0,025

0,048

0,068

0,073

0,07

0,07

0,0548

0,03-0,09

Дерево по стеклу

1

0,0097

0,022

0,035

0,023

0,02

0,026

0,088

µ1=0,0687; µ2=0,05485; µ3=0,088

  1.  Определение коэффициента трения покоя.

Формулы для расчета:

Сила трения, Fтр, Н

N, Н

μ

1

0,6

0,85

0,7

2

1

0,85

1,17

3

1

0,85

1,17

Ср.

0,86

0,85

1,01

Вывод: В ходе лабораторной работы мы экспериментально изучили и подтвердили законы сухого трения, научились измерять и вычислять коэффициент трения скольжения и покоя различными способами.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52146. Застосування похідної до дослідження функції та побудова графіків 51 KB
  Перш ніж побудувати графік функції її необхідно дослідити а схему дослідження оформимо у вигляді алгоритму. Алгоритм дослідження функції: Знайти область визначення функції. Знайти точки перетину з осями координат Дослідити функцію на парність непарність періодичність Знайти інтервали зростання і спадання функції Знайти точки екстремуму функції.
52147. Использование интеграла для вычисления площадей плоских фигур и объемов тел вращения 302.5 KB
  Начнем нашу совместную работу, с таких слов, которые будут напутствием. У математиков существует свой язык – язык формул. Расшифруйте математические записи. Переходя из одной кабины в другую в чертовом колесе обозрения.
52148. Формування та розвиток критичного мислення під час розвязування рівнянь вищих ступенів, розвязки яких зводяться до розвязування квадратних рівнянь 413.5 KB
  Мета уроку : Навчити учнів застосовувати формули під час розвязування рівнянь вищих степенів. Очікувані результати : Навчити розуміти формули за якими розвязуються рівняння вищих степенів.
52149. Математична статистика та її методи 3.18 MB
  Тип уроку: узагальнення та систематизація знань умінь і навичок. Хід уроку І. Ключові питання проекту: Що таке математична статистика Для чого потрібна вона людям Готуючись до уроку ви за бажанням увійшли до однієї з груп. Формулювання теми мети завдань уроку Учитель: формулює тему уроку Досягти можна успіху тільки тоді коли є певна мета.
52150. Логічні операції та вирази 225.5 KB
  Вчитель математики: Розглянемо Поняття висловлення Основним поняттям математичної логіки є поняття просте висловлення Алгеброю логіки називають розділ математичної логіки який вивчає загальні властивості виразів складених із окремих висловлень. Такі речення називаються простими висловленнями. Наприклад: Число 8 ділиться на 2; Берлін столиця Франції; Перше висловлення є простим та істинним бо однозначно можна сказати що дійсно число 8 ділиться на 2.
52151. Числові функції. Зростаючі і спадні, парні і непарні функції 962.5 KB
  На початку року в 10 класі декілька годин відводиться на узагальнення і систематизацію знань учнів про функції здобутих в попередніх класах. Тема: Числові функції. Зростаючі і спадні парні і непарні функції.
52152. Повторення. Перетворення графіків квадратичної функції 186.5 KB
  Мета. Розвивати уміння учнів узагальнювати та систематизувати знання про перетворення графіків квадратичної функції. Розвивати спостережливість, прийоми аналізу та синтезу, вміння та навички групової роботи та роботи на комп’ютері. Узагальнити та закріпити поняття найпростіших перетворень графіків функцій через виконання конкретних завдань. Формувати соціальні компетенції: почуття єдності команди, відповідальне відношення до навчання.
52154. Організація алгоритмів розгалудження мовою Turbo Pascal 483.5 KB
  Навчити вирішувати задачі по темі Організація розгалуження мовою Turbo Pаscаl. Активізувати знання по темі €œОрганізація розгалуження мовою Turbo Pаscаl для рішення задач по данній темі. Перевірка знання теорії по темі €œОрганізація алгоритмів розгалуження мовою Turbo Pscl 7 хвилин IV.