46231

Указатели на функции, имитация таблиц виртуальных функций с помощью процедурного подхода

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Возможны только две операции с функциями: вызов и взятие адреса. Указатель, полученный с помощью последней операции, можно впоследствии использовать для вызова функции.

Русский

2013-11-20

14.47 KB

0 чел.

16.Указатели на функции, имитация таблиц виртуальных функций с помощью процедурного подхода.

Указатель на функцию

Возможны только две операции сфункциями: вызов и взятие адреса.

Указатель, полученный с помощью последней операции, можно впоследствии использовать для вызова функции.

voiderror(char* p) { /* ... */ }

// указатель на функцию

void (*efct)(char*);

void f() {

efct = &error;

 // efctнастроен на функцию error

 // вызов error через указатель efct

(*efct)("error");

}

Реализация таблицы виртуальных функций

Ниже приводится пример имитации ОО стиля. Он демонстрирует те затраты, от которых удалось избавиться, перейдя на объектно-ориентированные языки. Подобный прием наверняка использовался многими программистами еще до наступления эры ООП с целью создания более гибкой конструкции программы.

// Структура таблицы виртуальных функций базового

// класса. Содержит указатели на функции,

// переопределяемые в производных классах.

struct shape_vtbl {

 // ввод данных из стандартного потока

void (*In)(shape *_this);

 // вывод данных в стандартный поток

void (*Out)(shape *_this);

 // вычисление площади фигуры

double (*Area)(shape *_this);

 // удаление обобщенной фигуры

void (*Destroy)(shape *_this);

};


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17945. ВИМОГИ ДО УТВОРЕННЯ І МОВИ ДОКУМЕНТІВ 64 KB
  8. ВИМОГИ ДО УТВОРЕННЯ І МОВИ ДОКУМЕНТІВ 8.1. Сучасні вимоги до мови документів8.2. Документи з низьким і високим рівнем стандартизації8.3. Реквізити управлінських документів8.4. Вимоги до мови документів8.5. Запитання і завдання для самоперевірки 8.1. Сучасні вимоги до докуме...
17946. ДОКУМЕНТУВАННЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 85 KB
  ДОКУМЕНТУВАННЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Організаційно-розпорядчі документи. Довідковоінформаційні документи. Документування з кадрових питань. Особисті офіційні документи. Запитання і завдання для самоперевірки. Організаційно-розпорядчі документ
17947. СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ДОКУМЕНТУВАННЯ 85 KB
  10. СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ДОКУМЕНТУВАННЯ 10.1. Документи з господарської діяльності10.2. Документи з господарськопретензійної діяльності10.3. Система обліковофінансової документації10.4. Документи в банківській діяльності10.5. Документація в рекламній та видавничої діяльності10.6. З
17948. УСНЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ 121.5 KB
  11. УСНЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ 11.1. Види усного ділового мовлення11.2. Інтонація11.3. Невербальні засоби спілкування 11.4. Техніка мовлення11.5. Дикція11.6. Жанри публічного виступу11.7. Запитання і завдання для самоперевірки 11.1 Види усного ділового мовлення Усне ділове мовлення за хар...
17949. КУЛЬТУРА ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ 63 KB
  12. КУЛЬТУРА ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ 12.1. Вимоги до мови документів12.2. Основні риси культури мови12.3. Норми сучасної української літературної мови 12.4. Запитання і завдання для самоперевірки 12.1. Вимоги до мови документів Складання документів складний процес і велике значенн...
17950. ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВ 177 KB
  Тема 2 ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВ Сутність і значення грошових розрахунків принципи організації розрахунків підприємств. Готівкові і безготівкові розрахунки. Види банківських рахунків та порядок їх відкриття. Форми безготівкових розр...
17951. ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ 115 KB
  Тема 4 ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ Економічний зміст прибутку та його склад. Прибуток від реалізації продукції. Розподіл і використання чистого прибутку. Сутність і методи обчислення рентабельності. 4.1. Економічний зміст прибутку та його склад ...
17952. ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 161.5 KB
  Тема 5 ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ Система оподаткування підприємств її функції та призначення. Непрямі податки та особливості їх впливу на фінансовогосподарську діяльність суб'єктів господарювання. Акцизний збір. Податок на додану вартість. Податок ...
17953. ОБОРОТНІ КОШТИ 130.5 KB
  Тема 6 ОБОРОТНІ КОШТИ Сутність оборотних коштів та їх організація. Необхідність і методи обчислення оборотних коштів. Поняття норм і нормативів оборотних коштів їх розрахунок. Джерела формування оборотних коштів. Показники стану оборотних коштів. ...