46259

Парадигма ООП. Классы и объекты. Области видимости. Конструкторы. Деструкторы

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Наследование позволяет создавать иерархию объектов, в которой объекты-потомки наследуют все свойства своих предков. Свойства при наследовании повторно не описываются. Кроме унаследованных, потомок обладает собственными свойствами

Русский

2013-11-20

13.32 KB

3 чел.

4. Парадигма ООП. Классы и объекты. Области видимости. Конструкторы. Деструкторы.

Объектно-ориентированная парадигма программирования

• Инкапсуляция - скрытие деталей реализации, объединение данных и действий над ними

• Наследование позволяет создавать иерархию объектов, в которой объекты-потомки наследуют все свойства своих предков. Свойства при наследовании повторно не описываются. Кроме унаследованных, потомок обладает  собственными свойствами

• Полиморфизм -  возможность  определения единого по имени действия, применимого ко всем объектам иерархии, причем каждый объект  реализует это действие собственным способом

Термины класс и объект часто взаимозаменяемы, но в действительности классы описывают типы объектов, а объекты — это используемые экземпляры классов. Поэтому процесс создания объекта называется созданием экземпляра. Если использовать сравнение с чертежом, то класс является чертежом, а объект является зданием, построенным по нему.

class SampleClass

{

}

Области видимости 

class имя

{

private:

   описание скрытых элементов

public:

   описание доступных элементов

};

• public – область открытых полей класса

• private – область закрытых полей класса

• protected – закрыта для пользователя, открыта для наследников

Конструкторы

• Конструктор не возвращает значение, даже void. Нельзя получить указатель на конструктор.

• Класс может иметь несколько конструкторов с разными параметрами для разных видов инициализации (при

этом используется механизм перегрузки).

• Конструктор, вызываемый без параметров, называется конструктором по умолчанию.

• Параметры конструктора могут иметь любой тип, кроме этого же класса. Можно задавать значения параметров

по умолчанию. Их может содержать только один из конструкторов.

• Если программист не указал ни одного конструктора, компилятор создает его автоматически. Такой конструктор

вызывает конструкторы по умолчанию для полей класса и конструкторы по умолчанию базовых классов.

• Конструкторы не наследуются.

• Конструкторы нельзя описывать как const, virtual и static

// constructors.cpp

// compile with: /c

class MyClass {

public:

  MyClass(){}

  MyClass(int i) : m_i(i) {}

private:

  int m_i;

};

Деструкторы

• Деструктор вызывается автоматически, когда объект уничтожается

• Всегда начинается с символа тильда (~)

~Monster() {

delete [] name;

}

• Не имеет аргументов и возвращаемого значения

• Не может быть объявлен как const или static

• Может быть виртуальным


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80083. Урок позакласного читання в 4 класі за історичною повістю Марка Вовчка «Кармелюк» 42.5 KB
  Мета уроку: прищеплювати любов до читання, цікавість до історичного минулого України; виховувати почуття національної гідності, повагу до історичного минулого України; вдосконалювати навички правильного, свідомого, виразного читання і самостійного читання мовчки; розвивати мислення...
80084. Ой зима, зима, зима… Веселіш пори нема! 52.5 KB
  Вчити дітей гармонійному заповненню площини паперу елементами зображення; поглибити знання про особливості будови тіла людини та її пропорції. Розвивати уяву дітей; удосконалювати техніку роботи фарбами. Виховувати любов і повагу до традицій рідного краю.
80086. Лариса Письменна «Чарівна гостя» 36 KB
  Мета. Продовжити знайомити учнів із художніми творами, у яких зображується зима; звернути увагу учнів на образні слова і вислови, вжити у творі Л.Письменної «Чарівна гостя»; удосконалювати навички читання, розвивати усне мовлення учнів. Обладнання. малюнки, ілюстрації...
80087. ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЗВУКІВ «Ц» - «С» 51.5 KB
  Вчити дітей розрізняти звуки «Ц» - «С» в усному і писемному мовленні. Розвивати фонематичні процеси, пам’ять, монологічне мовлення. Закріпляти навик правильної звуковимови; шкільні знання і уміння. Таблиці, картки з малюнками, картки із завданням, додаткова література.
80088. Добро спішіть творити, люди... 58 KB
  Виховати у дітей людяність, гуманізм у стосунках, доброзичливість, повагу до людей, великодушність, скромність та самопожертву. Навчити оволодівати мистецтвом спілкування та навичками взаємодопомоги, пробуджувати у дітей щирий інтерес до всього корисного, морального; бажання назавжди зберегти людську гідність.
80089. Спостереження за вимовою слів з ненаголошеними (е), (и). Правило написання слів з цими звуками 59.5 KB
  Ознайомити учнів з вимовою слів із звуками е и в ненаголошених складах; вчити перевіряти наголоси написання слів з ненаголошеними е и знаходити перевірне слово шляхом зміни форми слова або підбором спільнокореневого слова розвивати мовленнєві здібності учнів лексичний запас вміння аналізувати...
80090. Людина без книги, як криниця без води 44.5 KB
  Удосконалювати вміння правильного свідомого читання; складати план і переказувати за ним текст; знаходити і пояснювати образні вислови; розвивати мовлення та вміння правильно інтонувати речення; виховувати допитливість інтерес до книжки; бережне ставлення до неї.
80091. Форми давального і місцевого відмінків однини прикметників жіночого роду 45.21 KB
  Мета: Вчити учнів утворювати форми давального і місцевого відмінків прикметників жіночого роду в однині розрізняти їх правильно писати й вимовляти ці форми; закріплювати навички визначати відмінок прикметників; розвивати мовленнєві вміння дітей навички каліграфічного письма...