46259

Парадигма ООП. Классы и объекты. Области видимости. Конструкторы. Деструкторы

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Наследование позволяет создавать иерархию объектов, в которой объекты-потомки наследуют все свойства своих предков. Свойства при наследовании повторно не описываются. Кроме унаследованных, потомок обладает собственными свойствами

Русский

2013-11-20

13.32 KB

3 чел.

4. Парадигма ООП. Классы и объекты. Области видимости. Конструкторы. Деструкторы.

Объектно-ориентированная парадигма программирования

• Инкапсуляция - скрытие деталей реализации, объединение данных и действий над ними

• Наследование позволяет создавать иерархию объектов, в которой объекты-потомки наследуют все свойства своих предков. Свойства при наследовании повторно не описываются. Кроме унаследованных, потомок обладает  собственными свойствами

• Полиморфизм -  возможность  определения единого по имени действия, применимого ко всем объектам иерархии, причем каждый объект  реализует это действие собственным способом

Термины класс и объект часто взаимозаменяемы, но в действительности классы описывают типы объектов, а объекты — это используемые экземпляры классов. Поэтому процесс создания объекта называется созданием экземпляра. Если использовать сравнение с чертежом, то класс является чертежом, а объект является зданием, построенным по нему.

class SampleClass

{

}

Области видимости 

class имя

{

private:

   описание скрытых элементов

public:

   описание доступных элементов

};

• public – область открытых полей класса

• private – область закрытых полей класса

• protected – закрыта для пользователя, открыта для наследников

Конструкторы

• Конструктор не возвращает значение, даже void. Нельзя получить указатель на конструктор.

• Класс может иметь несколько конструкторов с разными параметрами для разных видов инициализации (при

этом используется механизм перегрузки).

• Конструктор, вызываемый без параметров, называется конструктором по умолчанию.

• Параметры конструктора могут иметь любой тип, кроме этого же класса. Можно задавать значения параметров

по умолчанию. Их может содержать только один из конструкторов.

• Если программист не указал ни одного конструктора, компилятор создает его автоматически. Такой конструктор

вызывает конструкторы по умолчанию для полей класса и конструкторы по умолчанию базовых классов.

• Конструкторы не наследуются.

• Конструкторы нельзя описывать как const, virtual и static

// constructors.cpp

// compile with: /c

class MyClass {

public:

  MyClass(){}

  MyClass(int i) : m_i(i) {}

private:

  int m_i;

};

Деструкторы

• Деструктор вызывается автоматически, когда объект уничтожается

• Всегда начинается с символа тильда (~)

~Monster() {

delete [] name;

}

• Не имеет аргументов и возвращаемого значения

• Не может быть объявлен как const или static

• Может быть виртуальным


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25080. Біоетика та евтаназія 33.5 KB
  Моральне добро найбільш узагальнене імперативнооціночне поняття моралі і категорія етики яка виражає позитивне моральне значення явищ суспільного життя в їх співвіднесенні з етичним ідеалом. Добро це все позитивно оцінюване моральною свідомістю при співвіднесенні з гуманістичними принципами тобто те що сприяє розвитку в людині і суспільстві людяності взаєморозуміння і згоди. Добро є виконання вимог моралі слідування моральному обовязку.
25081. Поняття добра і зла 35 KB
  Це вузлові пункти людського пізнання. Добро і зло нерідко розглядають як синонімів понять моральної і аморальне а на саму етику як вчення про добро і зло. Зло категорія етики за змістом протилежна добру узагальнено якою виражено уявлення про безнравственном що суперечить вимогам моралі заслуживающем осуду. Іммануїл Кант вважав зло необхідним наслідком чуттєвої природи людини.
25082. Смертна кара 36 KB
  Майже всі суспільства людства на певній стадії свого розвитку застосовували смертну кару до кримінальних і політичних злочинців. Деякі країни скасували смертну кару за винятком особливих обставин таких як наприклад зраду під час військових дій. Такі держави як Китай США та інші зберегли смертну кару за злочини окремо визначені законодавством. У країнах які практикують смертну кару метод страти визначається законодавчо.
25083. Глобалізація загострила таку проблему як тероризм 36.5 KB
  Глобальні проблеми групуються навколо трьох фундаментальних напрямків розвитку людства: людинатехніка людинаприрода людина культура. Людинатехніка використання атомної енергії а також через непрогнозованність наслідків роботи машин що працюють на принципах самовдосконалення і самонавчання. Людинакультура тенденція до втрати культурних національних рис. Людинаприрода погіршення екологічної ситуації зростають природні катаклізми та техногенни катастрофи.
25084. Благодійність 33 KB
  Існують різні погляди на благодійність: 1 благодійність немає сенсу і є аморальною тому що а це різновид бізнесу; б інструмент ідеологічного і політичного впливу; в засіб розваги для багатих бо велика помпезність потребує великих грошей і вони більші ніж ті що йдуть для бідних. 2 благодійність має тісний звязок з владою а саме з владою церкви яка говорить про милосердя. 3 благодійність і милосердя існують для того щоб мати похвалу від сучасників та залишитись у памяті нащадків. 5 благодійність направлена на послаблення...
25085. Етикет 37.5 KB
  Іноді достатньо одного погляду на людину щоб оцінити її смак і манеру вбиратися. Одяг підкреслює гарний смак одних і несмак інших. У здоровому цивілізованому суспільстві панує здоровий естетичний смак. Смак володар моди.
25087. Толерантність 35.5 KB
  Толерантність є необхідною умовою людського співжиття. Толерантність вимагає від людей примирення досягнення компромісу. Толерантність не є насиллям над людською волею позаяк це не людська кара. Приклади толерантності: батьки миряться з певною поведінкою своїх дітей; людина терпить слабкості іншої людини; людина терпить толерантність; монарх терпить інакомислення; релігійна течія терпимо ставиться до гомосексуалів; держава визнає релігійні меншини; суспільство терпимо ставиться до певних форм девіантної поведінки.
25088. Мораль – это совокупность исторически определенных норм 33.5 KB
  Функции морали отражают основные направления ее применения и через них реализуются цели задачи назначение морали. Функции морали: Регулятивная функция морали главная функция регулирующая поведение людей и общества в целом посредством: ограничения негативных устремлений людей; саморегуляции индивида и социальной среды управление общественными отношениями; воплощение в жизнь гуманистических норм морали. Воспитательная функция морали формирование нравственных привычек установок моральных запретов самовоспитания человека в течение всей...