46260

Noun. The category of case

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

The ctegory of cse Cse is morphologicl ctegory of noun showing its reltions to other objects or phenomen mnifested in the noun declension. There re four theories concerning the cse system of English. The first is the ‘limited cse theory nd recognizes the system of two cses the common nonmrked member of the opposition nd possessive or genitive cse expressed by the suffix ‘s [s z iz]. The genitive cse of the bulk of the plurl nouns is expressed only by the grphic sign of the postrophe phoneticlly unexpressed.

Английский

2013-11-20

13.31 KB

39 чел.

Noun. The category of case

Case is a morphological category of a noun showing its relations to other objects or phenomena, manifested in the noun declension.

There are four theories concerning the case system of English. The first is the ‘limited case theory’ and recognizes the system of two cases, the common, non-marked member of the opposition and possessive or genitive case, expressed by the suffix ‘s [-s, -z, -iz]. The genitive case of the bulk of the plural nouns is expressed only by the graphic sign of the apostrophe, phonetically unexpressed.  The genitive case has several meanings:

 1.  the genitive of possessor: the manager’s desk – the diagnostic test is the transformation into a construction expressing the idea of possession – the desk belongs to the manager;
 2.  the genitive of integer (целое, неотъемлемая часть): the patient's health - the health as part of the patient's state;
 3.  the genitive of received qualification: the computer’s reliability – the reliability received by the computer;
 4.  the genitive of agent: the great man’s arrival – the great man arrives;
 5.  the genitive of author: Beethoven’s sonatas – Beethoven composed the sonatas;
 6.  the genitive of patient: the team’s defeat – the team is defeated;
 7.  the genitive of destination: children’s books – books for children;
 8.  the genitive of dispensed (распределенная) qualification: a girl’s voice – a voice characteristic of a girl;
 9.  the genitive of comparison: the lion’s courage – the courage like that of a lion;
 10.  the genitive of adverbial: yesterday’s newspaper – the newspaper issued yesterday;
 11.  the genitive of quantity: an hour’s delay – a delay which lasted an hour.

The limited case theory is most broadly accepted by linguists (O.Jespersen, A. Smirnitsky).

However, it is opposed by the theory, according to which English has lost all the cases in the course of its historical development. The genitive case is considered to be a noun with a postposition, as ‘s is only loosely connected with the noun and can be used with different ports of speech as well as with the whole word groups: somebody else’s daughter, the young moon’s light. Thus, ‘s is a syntactic means, a particle. Also, the ‘s construction is parallel to the preposition ‘of’ construction. Besides, the usage of this case is limited to animate nouns and a limited list of modifiers of time and place. However, the existence of clear opposition of the marked and non-marked member proves the correctness of this limited case system. The phrasal use of ‘s is stylistically marked, which shows its transpositional nature. As for parallelizm with the prepositional form, the latter doesn’t have the meaning of the subject: My Lord’s choice of the butler.

The third theory is the ‘theory of positional cases”.  The unchangeable forms of the noun are differentiated as different cases by the functional positions in the sentence. Thus, we can distinguish one inflectional genitive case, and 4 non-inflectional: nominative, vocative, dative, and accusative. These cases are supported by the parallel cases of the personal pronouns: Rain falls – position of a subject, nominative case; Are you coming, children? – function of the address, vocative case; I gave John a penny – indirect object, the dative case; direct object, the accusative case. However, the invariable form doesn’t allow us to consider them to be different morphological forms. This only proves that the functional meaning rendered by case forms in inflectional languages, like Russian or Latin, can be expressed by other grammatical means, in particular, by word order.

The fourth theory is that of “prepositional cases”, according to which, the combinations of nouns with certain prepositions can be considered morphological case forms: dative – to, for; genitive – of, instrumental – by, with. But, if we follow this theory, every combination of a noun with a preposition can be considered another case, which will lead to redundancy in terminology.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83563. Міжнародні кримінальні суди: міжнародні кримінальні трибунали ad hoc і постійний Міжнародний суд 37.84 KB
  До юрисдикції трибуналу відносилися злочини проти миру військові злочини і злочини проти людяності. і додатках до них а також геноцид і злочини проти людяності. У Статуті трибуналу по Руанді йшлося про злочини проти людяності а також про порушення норм що стосується конфліктів неміжнародного характеру як вони відображені в Женевських конвенціях 1949 р. Міжнародного кримінального суду як постійного органу що має юрисдикцією відносно осіб відповідальних за найсерйозніші злочини які викликають заклопотаність міжнародного співтовариства.
83564. Міжнародна співпраця в боротьбі із злочинністю 36.13 KB
  Важливою формою міжнародної співпраці в боротьбі із злочинністю є надання правової допомоги в кримінальних справах. Правовою основою такої співпраці є багатосторонні конвенції наприклад Європейська Конвенція про взаємну правову допомогу в кримінальних справах 1959 р. і двосторонні міжнародні договори наприклад Договір між Україною та Сполученими...
83565. Поняття, цілі та принципи права міжнародної безпеки 36.29 KB
  Право міжнародної безпеки галузь міжнародного права принципи і норми якої регулюють взаємодію суб\'єктів в цілях забезпечення миру і безпеки. Безпека кожної держави залежить від безпеки всіх тому скорочення озброєння до рівня необхідного для самооборони і участі в колективних миротворчих діях стало вимогою часу. Сучасна система безпеки охоплює не тільки військові та політичні але також і інші аспекти економічні екологічні гуманітарні і зрозуміло правові.
83566. Загальна колективна безпека. Право на самооборону та гуманітарна інтервенція 37.54 KB
  Колективна безпека це система спільних дій держав та або міжнародних організацій з метою підтримання міжнародного миру та безпеки попередження або припинення за допомогою адекватних та легітимних засобів актів агресії. Залежно від рівня створення систем колективної безпеки розрізняють два їх види загальну універсальну та регіональні системи колективної безпеки. Основи загальної колективної безпеки заклав Статут ООН. Характерною рисою системи безпеки ООН перш за все є попередження загрози миру шляхом створення і підтримки усесторонньої...
83567. Регіональні міжнародні організації у системі колективної безпеки. Організація з безпеки і співробітництва в Європі, Організація Північноатлантичного договору 37.3 KB
  Організація з безпеки і співробітництва в Європі Організація Північноатлантичного договору Статут ООН містить спеціальний розділ VIII про регіональні угоди і органи для вирішення питань що відносяться до підтримки миру і безпеки на регіональному рівні. Рада Безпеки заохочує мирне вирішення суперечок в рамках таких угод і органів. Без повноважень Ради Безпеки вони не можуть вчиняти примусові дії за винятком тих що здійснюються в порядку колективної самооборони.
83568. Заходи зміцнення довіри. Міжнародний контроль 36.51 KB
  Заходи зміцнення довіри порівняно новий елемент системи міжнародної безпеки. Першими міжнародноправовими актами з даного питання можна вважати Угоди між СРСР і США про заходи щодо зменшення небезпеки виникнення ядерної війни 1971 р. Саме поняття заходи зміцнення довіри було введено в обіг Заключним актом НБСЄ 1975 р. Заходи довіри розроблялися і Генеральною Асамблеєю ООН.
83569. Роззброєння. Договір ПРО 39.94 KB
  Вона припускає розпуск збройних сил ліквідацію військових споруд і озброєнь; знищення і припинення виробництва зброї масового знищення а також засобів її доставки; скасування органів військового керівництва і припинення військового навчання; припинення витрачання коштів на військові цілі. І Особливе значення має запобігання вживанню ядерної зброї і інших видів зброї масового враження хімічної бактеріологічної радіологічної екологічної. Генеральна Асамблея ООН прийняла ряд резолюцій що забороняють застосування ядерної зброї. був...
83570. Поняття та джерела права збройних конфліктів 38.01 KB
  Право збройних конфліктів являє собою самостійну галузь міжнародного права принципи і норми якої регулюють допустимість засобів і методів ведення війни забезпечують захист жертв збройних конфліктів встановлюють взаємостосунки між воюючими і невоюючими державами. Ми можемо знайти правила ведення війни у правових памятниках старовини та у практиці держав. Так ще Закони Ману містили норми про заборону деяких засобів ведення війни зокрема отруйних стріл. Або загальновідоме Іду на Ви князя Святослава як звичай оголошення війни.
83571. Поняття та види збройних конфліктів 36.34 KB
  Розрізняють міжнародні збройні конфлікти і збройні конфлікти неміжнародного характеру. міжнародними збройними конфліктами визнаються такі конфлікти коли один субєкт міжнародного права застосовує збройну силу проти іншого субєкта. міжнародними є також збройні конфлікти в яких народи ведуть боротьбу проти колоніального панування і іноземної окупації та проти расистських режимів в здійснення свого права на самовизначення. Збройні конфлікти неміжнародного характеру це збройні конфлікти що не підпадають під дію ст.