46264

Сбор и обработка статистической информации для расчета показателей надежности

Доклад

География, геология и геодезия

Для буровых и нефтегазопромысловых машин очень характерно рассеивание хначений показателей надежности. Наряду с особенностями конструкции машин технологии их изготовления большое влияние на разброс показателей надежности оказывают условия эксплуатации техники. Учитывая рассеивание информации о надежности следует установить необходимое количество машин над которыми нужно взять наблюдение как при сборе сведений при эксплуатации оборудования в реальных условиях так и при проведении специальных исследований.

Русский

2013-11-20

13.19 KB

6 чел.

  1.   Сбор и обработка статистической информации для расчета показателей надежности.

Для буровых и нефтегазопромысловых машин очень характерно рассеивание хначений показателей надежности. Наряду с особенностями конструкции машин, технологии их изготовления большое влияние на разброс показателей надежности оказывают условия эксплуатации техники. Под условиями эксплуатации понимаются климатические условия, квалификация обслуживающего персонала, состояние ремонтной базы, режим работы, особенности хранения оборудования, обеспеченность запчастями, гсм и прочим. На глубинное оборудование значительное влияние оказывает угол искривления скважины, в которой эксплуатируется оборудование, ее глубина, физико-химические свойства среды. Очень специфичны и разнообразны нагрузки, действующие на буровые  и нефтегазопромысловые машины. В связи с этим статистическая информация должна отражать особенности режимов работы и условий эксплуатации машин.

Учитывая рассеивание информации о надежности, следует установить необходимое количество машин, над которыми нужно взять наблюдение как при сборе сведений при эксплуатации оборудования в реальных условиях, так и при проведении специальных исследований.

Обработка статистической информации о надежности ведется в следующей последовательности:

1. Анализ статистического материалов и построение статистического ряда информации

2. Расчет парметров статистического распределения

3. Оценка резко выделяющихся данных

4. Построение эмпирической кривой плотности распределения показателя надежности.

5. Выбор теоретического закона распределения

6. Проверка гипотезы о соответствии эмперического и теоретического распрелений с помощью критериев согласия.

7. Определение доверительных границ показателей надежности.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65403. Формування готовності до самопізнання майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фізичної підготовки 238 KB
  У ході самопізнання відбувається напрацювання проектів і програм формування здорового способу життя та середовища перебування формується Я-концепція зорієнтована на цінності фізичної підготовки.
65404. Благодійність та суспільна опіка в Україні (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття) 404 KB
  Глибина і міцність вітчизняних традицій милосердя багатий історичний досвід поєднання державного громадського і приватного компоненту в практиці вітчизняної благодійності які відобразилися як у багатоманітності напрямів так і у великій кількості форм її існування...
65405. Міжнародно-правова регламентація кримінальної юрисдикції держав у внутрішніх водах і територіальному морі 135.5 KB
  Багаторазове ускладнення цих проблем виникає за ситуації коли їхнє вирішення потребує врахування регламентації юрисдикції держав у різних категоріях морських просторів. Через специфіку правового режиму морських просторів проблеми кримінальної юрисдикції держав...
65406. УДОСКОНАЛЕННЯ ІНДУКТОРНИХ СИСТЕМ ДЛЯ МАГНІТНО-ІМПУЛЬСНОГО ФОРМУВАННЯ МЕТАЛЕВИХ ЛИСТІВ 168 KB
  Магнітно-імпульсна обробка металів належить до переліку прогресивних технологій що відповідають усім вимогам сучасності: екологічна чистота економна витрата енергетичних та матеріальних ресурсів висока продуктивність.
65407. Технологія переетерифікації жирів з одержанням харчових поверхнево-активних речовин 468 KB
  Серед пріоритетних напрямків наукових досліджень в олійно-жировій галузі України є проблема створення перспективних технологій одержання харчових поверхнево-активних речовин вітчизняного виробництва.
65408. Формування функціональних компетентностей майбутніх фахівців зв’язку в процесі навчання технічних дисциплін 396 KB
  Сучасне життя неможливо уявити без послуг, що надають фахівці зв’язку, проте постійні зміни технологій, величезний потік інформації безпосередньо впливають на системи механізмів та засобів діяльності зв’язківця, від якого вимагають суттєвої перебудови цільових...
65409. СТРАТЕГІЧНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ 178.5 KB
  Поступове входження України у глобальну економіку та динамічний розвиток вітчизняного фондового ринку в останні роки активізували в країні процес становлення нового сегмента фінансового ринку ринку послуг інститутів спільного інвестування ІСІ.
65410. Підвищення працездатності тягових двигунів електровозів 619 KB
  В експлуатації завжди стоїть питання про підвищення працездатності тягових електродвигунів ТЕД. У депо Козятин Південно-західної залізниці за 2006-2007 роки відбулося 308 непланових замін електродвигунів НБ418к6 електровозів ВЛ80р з них 3 по причині неякісної комутації.
65411. УПРАВЛІННЯ ЗМІСТОМ ТА ЧАСОМ У ПРОЕКТАХ З ТЕХНОЛОГІЧНИМ РИЗИКОМ (СТОСОВНО ЗБИРАННЯ ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ) 434.5 KB
  Складність управління проектами збирання виникає через ймовірнісний характер природних процесів якісного перетворення льонудовгунця зумовлений нестабільним станом зовнішнього проектного середовища. З огляду на це дослідження та обґрунтування систем управління...