46282

The category of voice

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

There re two min voices in English: the ctive voice nd the pssive voice. The ctive voice indictes tht the ction is directed from the subject or issues from the subject thus the subject denotes the doer gent of the ction The pssive voice indictes tht the ction is directed towrds the subject. The ctive voice hs no specil mens of formtion.

Английский

2013-11-20

12.45 KB

52 чел.

The category of voice

Voice is the grammatical category of the verb denoting the relationship between the action expressed by the verb and the person or non-person denoted by the subject of the sentence. There are two main voices in English: the active voice and the passive voice.
The active voice indicates that the action is directed from the subject or issues from the subject, thus the subject denotes the doer (agent) of the action
The passive voice indicates that the action is directed towards the subject. Here the subject expresses a person or non-person who or which is the receiver of the action. It does not act, but is acted upon and therefore affected by the action of the verb.

The active voice has no special means of formation. It is recognized by contrast with the passive voice, which is composed of the auxiliary verb to be and participle II. Thus the passive verb forms are analytical, the tense of the auxiliary verb to be varies according to the sense. The notional verb (participle II) remains unchanged and provides the whole analytical form with its passive meaning.
The category of voice applies to the whole system of English verb forms, both finite and non-finite.

The active voice is widely used with all kinds of verbs, both transitive and intransitive. The meaning of the active voice depends on the type of verb and the syntactical pattern of the sentence.
1. The active voice of transitive verbs presents an action as directed from the subject and passing over to the object, that is from the doer (agent) of the action to its receiver.

2. The active voice of intransitive verbs shows that the action, directed from the subject, does not pass over to any object, and thus the verb only characterizes the subject as the doer of the action.

3. The form of the active voice of some transitive verbs, often accompanied by an adverbial modifier, does not indicate that the subject denotes the doer of the action. This specific use of the transitive verb is easily recognized from the meaning of the subject, which is a noun denoting a non-person, and by the absence of a direct object after a monotransitive, non-prepositional verb. In such cases the verb is used in the medial voice.

he passive voice in English may be found with different types of verbs (mostly transitive) in various verb phrases; monotransitive (non-prepositional and prepositional) and ditransitive. The subject of the passive construction may correspond to a direct, an indirect object, or to a prepositional object in the active construction. Accordingly we discriminate a direct passive construction, an indirect passive construction, and a prepositional passive construction.

The passive voice is widely used in English. It is used alongside the active voice in written and spoken English. Passive constructions are often used instead of active constructions in sentences beginning with an indefinite pronoun, a noun or a pronoun of indefinite reference.

It is evident that in the process of speech passive constructions arise naturally, not as a result of conversion from the active into the passive.

A passive construction is preferable in case when the speaker is interested in what happens to the person or thing denoted by the subject. The verb or the whole verb phrase is thus made more prominent. The agent or the source of the action is not mentioned at all, either because it is unknown or because it is of no particular importance in the utterance, or else it is evident from the context or the situation. The predicate verb with its modifiers contains a new and most important item of information and is of great communicative value. 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52770. Дії з десятковими дробами 59.5 KB
  Мета: - Систематизувати, узагальнити знання за темою: «Дії з десятковими дробами»; - закріпити вміння та навички учнів під час розв’язання вправ і задач; - розвивати пам'ять, увагу, пізнавальні здібності учнів; - виховувати вміння уважно слухати думку інших; - поважно відноситись до відповідей однокласників.
52772. Додавання та віднімання десяткових дробів 48 KB
  Мета уроку: повторити основний теоретичний матеріал за даною темою продовжити формувати практичні навики по розвязуванню вправ за даною темою; з метою активізації пізнавальної діяльності організувати роботу учнів на уроці у формі змагання між двома командами одного класу. Сьогодні учні ми проведемо з вами урок подорож по математичному океану. При допомозі піктограм трьох видів учні демонструють свій настрій на початку уроку. Учні пробують при допомозі вчителя сформулювати завдання уроку виходячи з теми уроку.
52773. Мандрівка до країни Десяткових дробів 121 KB
  Виконуючи різні завдання ми з вами побуваємо в різних містах країни Десяткових дробів і успішно прийдемо в місто гарних оцінок. Щоб потрапити до міста Усної лічби треба відгадати загадку: На базарі їх не купити На дорозі не зайдеш Їх не зважиш на терезах І ціни не підбереш знання Подивіться які гарні квіти ростуть в цьому місті. Щоб потрапити до міста Кмітливих треба відновити запис: 35 5 04 0 4187...
52774. Десяткові дроби і дії над ними 2.75 MB
  Дробова частина містить стільки цифр скільки нулів в запису знаменника звичайного дробу. 02 = 020 = 0200 = 5400 = 54 125080 = 12508 00980 = 0098 З двох десяткових дробів більше та у якої більша ціла частина. 32 41 092 102 45 3947 Для порівняння двох дробів з однаковими цілими частинами необхідно за допомоги приписування нулів праворуч зрівняти кількість цифр в дробовій частині після чого порівняти отриманні дроби порозрядно. З двох десяткових дробів більше та у якої більша ціла частина 32 41 092 102...
52775. Подорож до країни дробів. Позакласний навчально-виховний захід 1.35 MB
  Мета: прищеплювати інтерес до математики; формувати навички роботи з додатковою літературою; поглиблювати знання про дроби та розвивати навички виконання дій зі звичайними дробами. Селище ІСТОРИЧНЕ Дроби в Древнем Египте Необходимость в дробных числах возникла в результате практической деятельности человека. Первые дроби с которыми нас знакомит история зто дроби вида ; ; так называемые единичные дроби. Эти дроби мы находим прежде всего в египетских папирусах около 2000 лет до н.
52776. МНОЖЕННЯ ДЕСЯТКОВИХ ДРОБІВ 380.5 KB
  А як це зробити Отже мета уроку навчитися виконувати множення десяткових дробів та застосовувати набуті знання на практиці. Пояснювати правила множення десяткових дробів краще на конкретних прикладах розглянувши різні випадки. Звертаю увагу учнів на той випадок коли в результаті множення вийшла відповідь яка закінчується нулем.
52777. Розв’язання вправ з теми: «Дроби і ділення. Мішані числа» 583.5 KB
  Завдання учням: стрілочками встановити відповідність між номером завдання і відповідями. Самоперевірка завдання за наданим зразком. А б в Учні самостійно виконують завдання в зошитах під час перевірки пояснюють виконання завдань 2 3 2.