46287

Pronouns

Доклад

Психология и эзотерика

The generlizing substitutionl function of pronouns mkes them into syntctic representtive of ll the notionl clsses of words. Even personl pronouns of the first nd second persons ply the representtive role which is exposed by the ddresses nd ppositions – I Sm Brown ws born in 1975. But seven personl pronouns hve n objective cse Ime. Unlike nouns pronouns do not dmit determiners rticles they hve person nd gender distinctions singulr nd plurl forms re often not morphologiclly relted Iwe.

Русский

2013-11-20

12.14 KB

10 чел.

Pronouns

The pronoun has the categorial meaning of indication and substitution, which unites a heterogeneous class of items into one part of speech. The generalizing substitutional function of pronouns makes them into syntactic representative of all the notional classes of words. Even personal pronouns of the first and second persons play the representative role, which is exposed by the addresses and appositions – I, Sam Brown, was born in 1975. – Are you happy, children? –

They have numerous subclasses, some of them substitute nouns. Like nouns, they have two cases: common and genitive (somebody-somebody’s). But seven personal pronouns have an objective case (I-me). Unlike nouns, pronouns do not admit determiners (articles), they have person and gender distinctions, singular and plural forms are often not morphologically related (I-we).

Class 1 – personal, which have person, number and gender distinctions and two cases. Personal pronouns in nominative case function only as subjects, in objective case – direct and prepositional objects, predicatives. – We met them. – I have read about it. – I quite agree with him. – It was me.

Class 2 – possessive pronouns, have person, number and gender distinctions, two forms: adjectival and nounal (my-mine), function as attributes and subjects, objects and predicatives.

Class 3 – reflexive and emphatic pronouns, have person, number and gender distinctions, including number distinctions in the 2nd person. It has an indefinite form “oneself”. They function as objects after certain verbs. – She hurt herself. – I saw it myself. –

Class 4 – reciprocal pronouns (взаимные) – each other – indicates two objects, and one another – indicates more than two objects. Function as objects.

Class 5 – demonstrative pronouns – have singular and plural forms. Function as attributes, subjects and objects. (also “such”)

Class 6 – interrogative pronouns: who (whom), whose, what, which, function as question-words, in the interrogative sentence who, what, which are subjects, whom, what, which are objects, whose is an attribute.

Class 7 – relative pronouns: who (whom), whose, which, that, serve for connecting relative clauses, where they are, unlike conjunctions, parts of the sentence.

Class 8 – indefinite pronouns, there are simple and compound: some, any, no, every, as well as none, much, many, little, few, all, both, either, neither, each, other, one. Many, much, little, few function as pronouns (many of them, much of it), but have morphological categories of adjectives, so we have to apply a polar approach.

Broad meaning words adjoin the pronouns by their substitutional function (things, affair, make). The lexical paradigm of nomination has a complete substitutive representation: one, it, they – do, make, act – such, similar, same – thus, so, there.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

66419. Виховання патріотизму в учнів середніх шкіл США 169 KB
  Тому ставлення до виховання патріотизму в молодого покоління у сучасній українській школі повинно докорінно змінитися. Вдосконаленню і збагаченню вітчизняних традицій патріотичного виховання в школі може слугувати аналогічний зарубіжний досвід зокрема Сполучених Штатів Америки країни де цьому питанню завжди приділялася належна увага.
66420. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ОРГАНІЧНОГО СЕКТОРУ АГРОБІЗНЕСУ В КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 211.5 KB
  В контексті викликів глобалізації та євроінтеграції не повинна стати винятком і Україна тим більше що є всі передумови для ефективного функціонування підприємств органічного сектору. Теоретичні основи й узагальнення практичного досвіду розвитку...
66421. МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ 979 KB
  На сучасному етапі розвитку економіки України ринок фінансових послуг знаходиться лише на стадії свого формування у зв’язку з чим виникає потреба в адекватному механізмі регулювання що є необхідною передумовою ефективного функціонування цього ринку.
66422. ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕДИСКИ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ ТА УМОВ ЗБЕРІГАННЯ 231 KB
  В літку якісні коренеплоди ізза біологічних особливостей редиски виростити неможливо. Проблемами зберігання редиски в різні часи займалися такі науковці як П. Дженєєв 1968 але залишилось багато невирішених питань щодо збереженості...
66423. ПОДАТКИ НА СПОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЯ СПРАВЛЯННЯ ТА ФІСКАЛЬНІ НАСЛІДКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 306 KB
  Фіскальна історія свідчить що оподаткування споживання давно практикується державами. Поряд з цим саме представники групи податків на споживання універсальні акцизи відіграли роль рятівників бюджетів провідних держав світу в умовах гіперінфляції під час двох Світових воєн та низки економічних криз.
66424. Клініко-патогенетичні особливості перебігу ревматоїдного артриту за наявності ендотеліальної та субклінічної гіпотиреоїдної дисфункції 214 KB
  Не дивлячись на дуже часте співіснування цих нозологічних одиниць клінічна діагностика уражень ЩЗ у хворих на РА достатньо складна особливо у випадках м’якої клінічної маніфестації. У хворих із ревматичними захворюваннями ЕД відіграє не менш важливу роль у розвитку та прогресуванні...
66425. Виховання соціальної усталеності особистості старшокласника в навчально-виховному процесі 211 KB
  У Законі Про соціальне становлення та розвиток молоді в Україні Національній доктрині Державній національній програмі Діти України Національній концепції виховання актуалізується проблема виховання особистості здатної на активну роль...
66426. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК БДЖІЛЬНИЦТВА В УКРАЇНІ 372.5 KB
  Сучасна наука акцентує увагу до проблеми власного самопізнання, розглядаючи її як своєрідний ключ для розв’язання багатьох актуальних дослідницьких проблем. Реалізація потенціалу сільськогосподарської науки, її завдань та цілей, місця в загальній системі знань про закономірності...
66427. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ СИСТЕМИ АПК 269 KB
  Ефективність діяльності переробних підприємств в умовах ринкової конкуренції залежить в основному від якості формування та рівня використання виробничого потенціалу. Розвиток економіки регіону на довгострокову перспективу пов’язаний саме з цими...