46300

ФОНЕМА КАК ЕДИНИЦА ЯЗЫКА. ФУНКЦИИ ФОНЕМЫ

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Функции фонем Фонемы выполняют следующие функции: дистинктивная различительная функция выражается в том что фонема служит для фонетического опознавания и семантического отождествления слов и морфем. Дистинктивная функция включает в себя перцептивную опознавательную и сигнификативную смысл оразличительную функции перцептивная функция функция доведения звуков речи до восприятия: она дает возможность воспринимать и опознавать органом слуха звуки речи и их сочетания способствуя отождествлению одних и тех же слов и морфем...

Русский

2013-11-20

15.5 KB

22 чел.

28.  ФОНЕМА КАК ЕДИНИЦА ЯЗЫКА. ФУНКЦИИ ФОНЕМЫ.

Фонемы - минимальные единицы языка, т.к. разделить их на последовательно произносимые в речевой цепи более мелкие единицы нельзя. Вместе с тем, фонема состоит из ряда признаков, не существующих вне фонем, а встречающихся только в единстве фонемы, например признак звонкости, назальности и т.д. Признаки играют разную роль, их делят на:

  1.  дифференциальные (различительные) признаки - только по данному признаку какая-либо фонема отличается от другой, например глухость-звонкость ( дом - том)
  2.  интегральные (неразличительные) признаки - эти признаки лишь "наполняют" состав фонемы, так как в языке нет другой фонемы, прямо и однозначно противопоставленной по этому признаку, например признак взрывности у русского <г>, т.к. в русском нет щелевого <γ>.
  3.  нейтральные несущественные признаки Специфичны для языка, могут быть как диф-ми, так и инт-ми: укр. Г-х, закрытые-открытые гласные

Реальное содержание фонем данного языка - это совокупность смыслоразличительных признаков в их составе, благодаря чему одинаковые звуки разных языков как фонемы различны. Так, в русском языке палатализованность является дифференциальным признаком, а в английском - интегральным.

В целом, фонемы отличаются от звуков речи своей включенностью в системные отношения, выражающиеся в оппозициях фонем.

Функции фонем

Фонемы выполняют следующие функции:

  1.  дистинктивная (различительная) функция - выражается в том, что фонема служит для фонетического опознавания и семантического отождествления слов и морфем. Дистинктивная функция включает в себя перцептивную (опознавательную) и сигнификативную (смысл оразличительную) функции
  2.  перцептивная функция - функция доведения звуков речи до восприятия: она дает возможность воспринимать и опознавать органом слуха звуки речи и их сочетания, способствуя отождествлению одних и тех же слов и морфем
  3.  сигнификативная функция — смыслоразличительная функция, т.е. функция различения значимых элементов языка — морфем и слов.
  4.  делимитативная функция - функция обозначения границы между двумя последовательными единицами (морфемами, словами). Звуковые элементы служат пограничными сигналами, например, сигналом наличия границы слова. В отличие от дистинктивной, не проявляется регулярно, однако о наличии ее свидетельствуют существующие в каждом языке различные ограничения на сочетаемость тех или иных звуковых элементов в речевой цепи. 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55624. Початок Української революції 168.5 KB
  Мета: зясувати причини Лютневої революції в Росії та її наслідки для України; розглянути перший етап Української революції та його особливості; розвивати у учнів комунікативні здібності...
55625. ПОЧАТОК ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 64.5 KB
  Група буде протягом уроку визначати внесок в роботу кожного з членів команди і в кінці уроку виставить відповідні оцінки: за роботу на уроці і за роботу з контурною картою. Кожна група отримує поняття щоб надати його визначення і пояснити значення.
55626. Запровадження рейтингової системи оцінювання роботи викладача - одна з ефективних умов удосконалення його професійних знань та педагогічної майстерності 203 KB
  Оцінка ефективності викладацької діяльності є обовязковою умовою що забезпечує функціонування системи управління якістю освіти тому що дозволяє контролювати зміну кадрового потенціалу активність роботи виявляти та підтримувати позитивні тенденції у роботі викладацького складу.
55628. Головні річкові системи та басейни річок України 123.5 KB
  Мета: навчальна: ознайомити учнів із поняттям річка басейн річки частинами річки та основними річками України їх назвами розташуванням та напрямком течії навчати користуватись географічною картою; розвиваюча...
55629. Основні річкові системи України 35.5 KB
  Мета: ознайомити учнів з особливостями річкової мережі України її залежністю від клімату й рельєфу; формувати вміння характеризувати річки за типовим планом; характеризувати екологічні проблеми річок перспективи їх розв’язання...
55630. Від роду до роду нема переводу – коріння міцне 46 KB
  Де найкраще місце на землі Де зелені змори яворів Заступили неба синій став На стежині сонце я зустрів Привітав його і запитав: Всі народи бачиш ти з висот Всі долини і гірські шпилі Де ж найкращий на землі народ Де ж найкраще місце на землі Ведуча. Ведуча.
55631. Роде мій красний, роде мій прекрасний 104 KB
  Підготувати інсценізації казки Колобок Декламатори. Казка Колобок Наперед виходять Дід Баба Мати Батько Колобок ведучий. Так і прозвали його Колобок. Та й покотився Колобок по дорозі.
55632. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія 1.2 MB
  Додаток Кожен учень отримує картку з певною буквою алфавіту виконує завдання запропоновані на картці а потім захищає свою букву. Це завдання можна використати при повторенні даної теми при підготовці до контрольної роботи а також як завдання на контрольну роботу.