4635

Освітлення виробничих приміщень

Практическая работа

Безопасность труда и охрана жизнедеятельности

Освітлення виробничих приміщень Перевірний розрахунок природного освітлення. Для виконання перевірного розрахунку креслять необхідні креслення приміщень (при бічному освітленні - поперечний розріз і план приміщення, при горішньому - поперечний, п...

Украинкский

2012-11-23

466 KB

23 чел.

Освітлення виробничих приміщень

1. Перевірний розрахунок природного освітлення.

Для виконання перевірного розрахунку креслять необхідні креслення приміщень (при бічному освітленні - поперечний розріз і план приміщення, при горішньому - поперечний, поздовжній розрізи, при горішньому та бічному освітленні - поперечний, поздовжній розрізи та план приміщення, причому площини перетину обираються таким чином, щоб вони проходили крізь світлові прорізи). На кресленнях зображують світлові прорізи і розрахункові точки на робочій поверхні. Креслення приміщень виконують у масштабі.

При бічному односторонньому освітленні розрахункову точку обирають на відстані 1м від стіни, найбільш віддаленої від світлових прорізів, на перетині площини характерного розрізу приміщення і робочої поверхні (або підлоги). При двосторонньому бічному освітленні, розрахункову точку обирають посередині приміщення. При горішньому або горішньому і бічному освітленні розрахункові точки (кількістю не менше за 5) обирають на площині характерного поперечного розрізу приміщення на рівних відстанях одна від іншої (перша та остання точки розташовуються на відстані їм від стіп). Нормативними документами є ДБН В.2.5-28-2006 та, для користувачів електронно-обчислювальних машин ДСанПіН 3.3.2.007-98 або ДНАОП 0.00-1.31-99.

На основі ДБН В.2.5-28-2006 за табл. Д.1 та Д.2 обирають норму коефіцієнта природної освітленості (КПО) .

Нормоване значення КПО, , для будинків, розташованих в різних районах, слід визначати за формулою:

     (1.1)

де  - КПО, визначається за таблицями Д.1 та Д.2;

mN - коефіцієнт світлового клімату, визначається за таблицею 1.1;

Отримані за формулою (1.1) значення округлюють до десятих.

Отримані за формулою (1.1) значення округлюють до десятих.

При однобічному освітленні приміщення

>  

З формули визначається - сумарна площа світлових прорізів при бічному освітленні;

Питома площа світлових прорізів: =

- площа підлоги приміщення;

=

нормоване  значення КПО, що визначається за формулою (1.1);

К3 – коефіцієнт запасу, який приймається К3 =1,5 ;

- світлова характеристика вікна, яка визначається за табл. 1.2. в залежності від відношення довжини приміщення  до його глибини В і відношення В до висоти верху вікна над робочою поверхнею ;

         =

– коефіцієнт, який враховує затінення вікон будівлями, що стоять навпроти, визначається за табл. 1.3. в залежності від відношення відстані Р між будинком, що розглядається, за тими, що стоять навпроти до висоти карнизу будівлі, що розташована навпроти, над підвіконням вікна, що розглядається (вихідні дані);

- загальний коефіцієнт світлопроникнення, який визначається за формулою

=    

 - коефіцієнт світлопроникності матеріалу засклення,  =0,7 – 0,9

- коефіцієнт, що враховує втрати у перепльоті світлопрорізів,

визначають за табл. 1.4;

- коефіцієнт, що враховує втрати світла в конструкції, що несе покриття будівлі, при бічному освітленні ;

  - коефіцієнт, що враховує втрати світла в сонцезахисні пристроях, залежить від типу пристроїв, виду виробів та матеріалів, при використанні жалюзі або штор приймають  =1;

- коефіцієнт, що враховує втрати світла в захисній при бічному освітленні ;

- коефіцієнт, який враховує збільшення КПО при бічному освітленні завдяки світлу, відбитому від поверхонь приміщення та підстилаючого слою, який прилягає до будівлі, визначається за табл. 1.5;

Таблиця 1.1.   Коефіцієнт світлового клімату

Світлові прорізи

Орієнтація світлових прорізів за сторонами горизонту

Коефіцієнт світлового клімату, mN

Автономна республіка Крим, Одеська обл..

Решта території України

В зовнішніх стінах будинків

ПН

0,85

0,90

ПНС, ПНЗ

0,85

0,90

З, С

0,80

0,85

ПДС, ПДЗ

0,80

0,85

ПД

0,75

0,85

В прямокутних та трапецієподібних ліхтарях

ПН-ПД

0,80

0,80

ПНС-ПНЗ

ПДЗ-ПНЗ

0,75

0,80

С-З

0,70

0,75

В ліхтарях типу «Шед»

ПН

0,80

0,80

В зенітних ліхтарях

-

0,70

0,80

Примітка. ПН - північ; ПНС – північ-схід; ПНЗ – північ-захід; С - схід; З - захід;

ПН-ПД – північ-південь; С-З – схід-захід; ПД - південь; ПДС – південь-схід; ПДЗ – південь-захід


Таблиця 1.2                        Світлові характеристики вікна  

Значення відношення В/h1

1

1,5

2

3

4

5

7,5

10

Світлові характеристики вікон

4 і більше

6,5

7

7,5

8

9

10

11

12,5

3

7,5

8

8,5

9,5

10

11

12,5

14

2

8,5

9

9,5

10,5

11,5

13

15

17

1,5

9,5

10,5

13

15

17

19

21

23

1

11

15

16

18

21

20

26,5

29

0,5

18

23

31

37

45

54

66

-

Таблиця 1.3    Коефіцієнт

Р/Нпб

0,5

1

1,5

2

3 і більше

Кб

1,7

1,4

1,2

1,1

1

Табл. 1.4.     Коефіцієнт

Переплети для вікон жилих, громадських та допоміжних будівель

дерев’яні

металопластикові

одинар-ні

спаре-ні

подвійні роз-ділені

з по-трійним заск-ленням

одинар-ні

спаре-ні

подвійні розділені

з по-трійним заск-ленням

0,8

0,75

0,65

0,5

0,9

0,85

0,8

0,7

Таблиця 1.5.   Коефіцієнт r1

Від-ношен-ня  

Від-но-шен-ня  

Середньозваженний коефіцієнт відбиття поверхні сp

0,5

0,4

0,3

відношення  

0,5

1

2

0,5

1

2

0,5

1

2

Значення коефіцієнта r1

При бічному односторонньому освітленні

1..1,5

0,1

0,5

1

1,05

1,4

2,1

1,05

1,3

1,9

1,05

1,2

1,5

1,05

1,2

1,8

1,05

1,15

1,6

1

1,1

1,3

1,05

1,15

1,4

1

1,1

1,3

1

1,1

1,2

1,6…2,5

0,1

0,3

0,5

0,7

1

1,05

1,3

1,85

2,45

3,8

1,05

1,2

1,6

2,15

3,3

1,05

1,1

1,3

1,7

2,4

1,05

1,2

1,5

2

2,8

1,05

1,15

1,35

1,7

2,4

1,05

1,1

1,2

1,4

1,8

1,05

1,15

1,3

1,55

2

1

1,1

1,2

1,4

1,8

1

1,05

1,1

1,25

1,5

2,6…3,5

0,1

0,3

0,5

0,7

1

1,1

1,2

1,6

2,6

7,2

1,05

1,15

1,45

2,2

5,4

1,05

1,1

1,3

1,7

4,3

1,05

1,15

1,35

1,9

3,6

1

1,1

1,25

1,7

3,1

1

1,1

1,2

1,4

2,4

1

1,1

1,25

1,6

2,6

1

1,1

1,15

1,5

2,2

1

1,05

1,1

1,3

1,7

3,6 та більше

0,1

0,3

0,5

0,7

1

1,2

1,75

3,4

6

10

1,15

1,5

2,9

4,7

7,3

1,1

1,3

2,5

3,7

5,7

1,1

1,4

2

2,9

5

1,1

1,3

1,8

2,6

4,1

1,05

1,2

1,5

2,1

3,5

1,05

1,25

1,7

2,3

3,5

1,05

1,2

1,5

2

3

1

1,1

1,3

1,7

2,5

Таблиця Д.1.1      Нормативні значення КПО для виробничих приміщень

Характеристика зорової роботи

Наймен-ший розмір об’єкту розріз-нення, мм

Роз-ряд зоро-вої робо-ти

Підрозряд зоро-вої роботи

Контраст об’єкту розрізнення з фоном

Характеристика фону

Природне освітлення

Суміщене освітлення

КПО

КПО

Горішнє або горішнє і бічне

Бічне освітлення

Горішнє або горішнє і бічне

Бічне освітлення

Найвищої

точності

Менше 0,15

І

а

б

в

г

Малий

Малий

Середній

Малий

Середній

Великий

Середній

Великий

Великий

Темний

Середній

Темний

Світлий

Середній

Темний

Світлий

Світлий

Середній

-

-

6,0

2,0

Дуже

високої

точності

Від 0.15 до 0,3 включно

ІІ

а

б

в

г

Малий

Малий

Середній

Малий

Середній

Великий

Середній

Великий

Великий

Темний

Середній

Темний

Світлий

Середній

Темний

Світлий

Світлий

Середній

-

-

4,2

1,5

Високої точності

Від 0,3

до 0,5 включно

ІІІ

а

б

в

г

Малий

Малий

Середній

Малий

Середній

Великий

Середній

Великий

Великий

Темний

Середній

Темний

Світлий

Середній

Темний

Світлий

Світлий

Середній

-

-

3,0

1,2

Середньої точності

Від 0,5

до 1

включно

ІV

а

б

в

г

Малий

Малий

Середній

Малий

Середній

Великий

Середній

Великий

Великий

Темний

Середній

Темний

Світлий

Середній

Темний

Світлий

Світлий

Середній

4

1,5

2,4

0,9

Малої точності

Від 1

до 5

включно

V

а

б

в

г

Малий

Малий

Середній

Малий

Середній

Великий

Середній

Великий

Великий

Темний

Середній

Темний

Світлий

Середній

Темний

Світлий

Світлий

Середній

3

1

1,8

0,6

Груба

(Дуже малої точності)

Більш

5

Незалежно від характеристики фону і контрасту об’єкту з фоном

3

1

1,8

0,6

Робота з матеріалами, що світяться та виробами у гарячих цехах

Більш

0,5

VІІ

Незалежно від характеристики фону і контрасту об’єкту з фоном

3

1

1,8

0,6

Загальне спостереження за ходом виробничого процесу:

- постійне;

- періодичне при постійному перебуванні людей в приміщенні;

- те саме, при періодичному перебуванні людей в приміщенні;

- загальне спостереження за інженерними комунікаціями

-

VІІІ

а

б

в

г

Незалежно від характеристики фону і контрасту об’єкту з фоном

3

1

0,7

0,3

1

0,3

0,2

0,1

1,8

0,7

0,5

0,2

0,6

0,2

0,2

0,1

Таблиця Д.1.2    Нормативні значення КПО для невиробничих приміщень

Приміщення

Площина (Г – горизонтальна, В – вертикальна) нормування КПО, висота площини над підлогою, м

Розряд і підрозряд зорової роботи

Природне освітлення, КПО, ен, %

При верхньому або комбінованому освітленні

При боковому освітленні

1

2

3

4

5

Кабінети та робочі кімнати

Г – 0,8

Б-1

3,0

1,0

Проектні зали і кімнати, конструкторські, креслярські бюро

Г – 0,8

А-1

4,0

1,5

Лабораторії органічної та неорганічної хімії, термічні, фізичні, спектрографічні, стилометричні, фотометричні, мікроскопні, лабораторії рентгеноструктурного аналізу, механічні та радіовимірювальні, лабораторії електронних пристроїв препараторські

Г – 0,8

А-2

3,5

1,2

Аналітичні лабораторії

Г – 0,8

А-1

4,0

1,5

Аудиторії, учбові кабінети, учбові лабораторії в технікумах і вищих навчальних закладах

Г – 0,8

на робочих столах

та партах

А-2

3,5

1,2

Кабінети технічного креслення та малювання

В – на дошці

Г – 0,8 на робочих столах

А-1

-

4,0

-

1,5

Спортзали

Підлога

Б-2

2,5

0,7

Читальні зали

Г – 0,8

А-2

3,5

1,2

Приміщення для роботи з дисплеями й відеотерміналами, дисплейні зали

В-1,2

на екрані дисплея

Г-0,8

на робочих столах

Б-2

А-2

-

3,5

-

1,2

Криті басейни

Г – на поверхні води

В-1

2,0

0,5

Актові зали, кіноаудиторії

Підлога

Д

-

-

Сходові клітини:

а) головні

б) інші

Підлога

(площадки, сходи)

В-2

Ж-2

-

-

-

-

Вестибулі і гардероби

Підлога

В-1

-

-

Житлові кімнати

Г – 0,0

В-1

2,0

0,5

Кухні

Г – 0,0

В-1

2,0

0,5

Коридори, ванні кімнати

Підлога

Ж-2

-

-


2. Проектувальний розрахунок систем освітлення

Будівельними нормами і правилами проектування штучного освітлення рекомендується використовувати, як правило, газорозрядні лампи. Для обмеження сліпучої дії освітлювальних установок і забезпечення задовільного сприйняття кольорів основними джерелами світла для освітлення приміщень висотою до 6 м вважаються люмінесцентні лампи низького тиску.  У разі технічної неможливості або недоцільності застосування газорозрядних ламп допускається використати лампи розжарювання.

Розглянемо порядок виконання проектувального розрахунку систем освітлення. Джерело світла вибирають за табл. 2.1. Відповідно до вибраного джерела світла і  конструкції стелі приміщення (наявність підвісних стель, систем кондиціонування з верхньою роздачею або відбором повітря і т.д.) за табл. 2.3 вибирають тип світильника. При цьому враховуються умови середовища приміщення і вимоги пожежної безпеки.

Приймають систему освітлення (загальне рівномірне, загальне локалізоване освітлення; у виробничих приміщеннях при необхідності – комбіноване освітлення). Заздалегідь до розрахунку намічають кількість рядів світильників і їх розташування, керуючись наступними рекомендаціями:

світильники загального освітлення з люмінесцентними лампами встановлюють рядами, переважно паралельно довгій стороні приміщення або стіні з вікнами;

відстань між рядами світильників і між світильниками в ряду визначають з умови, що відношення цієї відстані до висоти підвісу світильників не повинне перевищувати 1,4 (для найбільш широко поширених люмінесцентних світильників з косинусовою кривою світлорозподілення);

відстань від крайніх рядів до стін приймають рівним половині відстані між рядами;

у вузьких приміщеннях допустиме однорядне розташування світильників;

світильники загального освітлення з точковими джерелами світла розміщують рядями у вершинах квадратів, прямокутників або в шаховому порядку; відстані між світильниками в ряду і в суміжних рядах приймають в залежності від висоти підвісу і форми кривої сили світла світильника; рекомендоване відношення відстані між світильниками до висоти підвісу складає для відповідних форм кривих сили світла: концентрованої – 0,6. глибокої – 1,0, косинусної – 1,6, рівномірної – 2,6;

місцеві світильники в системі комбінованого освітлення розміщуються відповідно до технологічної необхідності.

Відповідно до вибраного джерела світла і системи освітлення приймають норму освітленості робочих місць за [1] (див. табл. Д.2.1 і Д.2.2).

Розраховують систему загального освітлення. Якщо використовуються точкові джерела світла, розрахункову залежність вирішують відносно світлового потоку лампи;

=       ;(2.1)

де N – кількість світильників в приміщенні; n- к-сть ламп в свытильнику; Е – нормована освітленість робочої поверхні, лк; Фл – світловий потік лампи , лм; η – коефіцієнт використання світлового потоку; S – площа приміщення, що освічується, м2; Кз – коефіцієнт запасу, що враховує запиленість приміщень і зменшення світлового потоку джерела світла в процесі експлуатації; Z – коефіцієнт нерівномірності освітлення.

кількість ламп в світильнику n обчислюють на основі опису системи освітлення і характеристик світильників

площу приміщення, що освічується знаходять по кресленню (плану) приміщення

S =

коефіцієнт запасу Кз розраховують на основі табл. 2.4 ;

Кз=

Z=1,1 при розміщенні світильників в два ряди, та Z=1,3 при розміщенні в шаховому порядку. 

Z=

коефіцієнт використання світлового потоку визначають в залежності від індексу приміщення

де lп – довжина приміщення, м; b – ширина приміщення, м , h – висота підвісу світильників над робочою поверхнею:

h=

і коефіцієнтів відбиття стелі ρп , стін ρс , робочої поверхні (або підлоги) ρр (табл. 2.6).

η=

По розрахунковому значенню світлового потоку за каталогом (див. табл. 2.1) вибирають лампу, світловий потік якої відрізняється від розрахункового не більш ніж на +100. .. -50лм;

у разі більшого відхилення кількість світильників в приміщенні коректують і виконують перерахунок. Отримані дані заносять до таблиці

Тип обраного світильника

Умовний номер групи

К-сть світильників

Тип обраних ламп

Світловий потік

лампи

розрахунковий


Таблиця 2.1 Технічні характеристики люмінесцентних ламп низького тиску

Тип
ламп

Потужність, Вт

Напруга мережі
на лампі, В

Світловий потік номінальний, лм

Розміри лампи, мм

Цоколь

Термін експлуатації,
годин

Колірна температура,
К

Довжина без штирків

Діаметр

ЛДЦ 20

820

ЛД 20

920

6500

ЛБ 20

20

220/57

1020

589,8

38

G13d/35

10000

4000

ЛХБ 20

1200

3450

ЛТВ 20

1200

2950

ЛЕЦ 20

865

ЛДЦ 40

2100

ЛД 40

2340

6500

ЛХБ 40

40

220/103

3100

1199,4

38

G13d/35

10000

4000

ЛБ 40

3200

3450

ЛТБ 40

3150

2950

ЛДЦУФ 40

1560

ЛЕЦ 40

2190

ЛХЕЦ 40

1930

ЛТБЦ 40

1700

ЛДЦ65

3050

ЛД 65

3870

6500

ЛХБ 65

65

220/110

3820

1500,0

38

G13d/35

10000

4000

ЛБ 65

4800

3450

ЛТБ 65

3980

ЛЕЦ 65

3400

ЛДЦ 80

3740

ЛД 80

4070

6500

ЛХБ 80

80

220/102

4440

1500,0

38

G13d/35

10000

4000

ЛБ 80

5400

3450

ЛТБ 80

4440

2950

КЛ9/ТБЦ

9

220

600

167

28

G23

10000

2950

Таблиця 2.2 Відповідність типів та марок люмінесцентних ламп різних фірм.

Типи та марки люмінесцентних ламп фірм

Ватра

General Electric

Osram

Philips

Sylvania

Із стандартним люмінофором

ЛЕ

25

25

25

125

ЛТБ

29

30

29

129

ЛБ

35

23

35

135

ЛХБ

33

20

33

133

ЛД

54

10

54

154

Polylux XL

Lumilux

Super 80

Luxline

827

827

827

827

830

830

830

830

835

-

-

-

840

840

840

840

860

865

860

860

Polylux Delux

Lumilux Delux

Super 80

Luxline

930

930

930

193

940

940

940

194


Таблиця 2.
3 Характеристики світильників з люмінесцентними лампами для громадських та виробничих будівель

Серія

Модифікація та її позначення

Кількість, шт, та потужність, Вт, ламп

Розміри, мм

Умовний номер групи (крива сили світла)

Примітка

Довжина

Ширина

Висота

Л 201

Л 201Б – з світлонепроникними боковинами

2х20
2х40
2х80

675
1275
1575

354
354
354

127
127
127

9

Стельовий
02-16 – на дві лампи

02 – плаский розсіювач з призматичного оргскла

03 – плаский розсіювач з опалового оргскла

4х20
4х40
4х80

675
1275
1575

675
675
675

127
127
127

02-11, 18, 19 – на чотири лампи

04-07 – розсіювачі з опалового оргскла (різної форми/,

6х40

1275

775

127

04-20 – на шість ламп

14-16, 19-20 – розсіювачі з полівінілхлоридної плівки

Л 201Г – зі світлопроникними боковинами

06-11 – розсіювачі з опалового полістірола різної форми

12-13 – розсіювачі из призматичного полістирола різної форми

Зразок позначення: Л 201Г 2х40-08

ЛПО 01

Зі світлопроникними боковинами

2х40

1313

255

118

8

Стельовий

01-04 – розсіювач з оргскла або полістірола

4х40

1313

490

118

05-08 – розсіювач з полівінілхлоридної плівки

Форма розсіювача:

01, 05 – прямокутний

02, 06 – трапеціевидний

03, 07 – кутовий

04, 08 – вигнутий трапеціевидний (тільки для чотирьохлампових/

Зразок позначення:

ЛПО 01 - 2х40/Д-01

ЛПО 02

Зі світлопроникними боковинами

01 – розсіювач з опалового оргскла або полістірола

1х20
1х40

655
1296

100
100

100
100

8
10

Стельовий ЛПО 02 /01, двохламповий/– група 8;

02 – розсіювач  призматичний

2х20
2х40
2х65

655
1296
1565

214
214
214

95

11
21

ЛПО 02 /02, двохламповий/ – група 10;

ЛПО 02 - 2х40/11-02

ЛПО 02 /01, одноламповий/ – група 21

УСП

Боковини и торці світлонепроникні. Розсіювачі різної форми або екрануючі решітки різного малюнку. Модифікації від УСП-2 до УСП-35

Зразок позначення:
УСП-5 - 2х40

2х20
2х40
4х20
4х40
6х20
6х40

660
1270

660
1270
660
1270

274
274
486
486
660
690

102
102
102
102
102
102

12
13
15

Стельовий.

Двохлампові з розсіювачами: УСП3, УСП5, УСП11, УСП18, УСПЗ1, УСП35 – група 12

Чотирьох - та шестилампові з розсіювачами: УСП3, УСП5, УСП11, УСП18, УСПЗ1, УСП35 – група 13

Модифікації УСП2, УСП4, УСП9 – з решітками – віднесені до групи 15

УВЛН

Модифікації 2 та 1 з  розсіювачем з орскла; 1 – в виконанні, захищеному від пилу.

Зразок позначення:
УВЛН - 4х80-1

4х80

1630

580

210

14

Вбудовується в підвісну стелю з обслуговуванням знизу – з освітлюваного приміщення. Схема запалювання – безстартерна

ЛВО 31

З розсіювачем, модифікація 02

Зразок позначення:
ЛВО 31-2х80/Н-02

2х80

1618

350

210

II

Вбудовується в підвісну стелю. Використовується в суміщених системах освітлення та кондиціювання

ЛВП 31

З розсіювачем, модифікації від 02 до 07

Зразок позначення:
ЛВП 31-4х80/П-02

4х80

1620

545

346

18

Вбудовується в підвісну стелю. Використовується в суміщених системах освітлення та кондиціювання

ЛВП 32

З розсіювачем, модифікації 01, 02

Зразок позначення:
ЛВП 32-4х80/П-01

4х80

1690

340

250

18

Також

Таблиця 2.4 Значення коефіцієнту запасу Кз при штучному освітленні

Приміщення

Коефіцієнт запасу Кз

Газорозрядні лампи

Лампи
розжарювання

Виробничі приміщення с повітряним середовищем, що містять в робочій  зоні пилу, мг/м3:

понад 5

2

1,7

1...5

1,8

1,5

менше 1

1,5

1,3

значні концентрації кородуючих парів, кислот, лугів, газів

1,8

1,5

Виробничі приміщення з особливим режимом чистоти повітря при обслуговуванні світильників:

с технічного поверху

1,3

1,15

знизу з приміщення

1,4

1,2

Приміщення громадських будівель

1,5

1,3

Таблиця 2.5 Значення коефіцієнту відбиття стелі, стін, робочої поверхні, підлоги

Характер відбиваючої поверхні

Коефіцієнт відбиття ρ

Побілена стеля, побілені стіни з вікнами, що закриті білими шторами

0,7

Чиста бетонна стеля, побілені стіни з вікнами, що незавішені

0,5

Бетонні стеля, стіни, стіни з вікнами, стіни, що обклеєні світлими шпалерами

0,3

Темні стелі, темні стіни, суцільне засклення без штор

0,1

Робоча поверхня:

світлі

Більш 0,4

середні

0,2...0,4

темні

Меньш 0,2

Підлога

0,1

Таблиця 2.6 Коефіцієнт використання світлового потоку

Тип світильника

Світильники групи 8

Світильники групи 9

Світильники групи 10

ρп

0,7

0,7

0,5

0,5

0

0,7

0,7

0,5

0,5

0

0,7

0,7

0,5

0,5

0

ρс

0,5

0,5

0,5

0,3

0

0,5

0,5

0,5

0,3

0

0,5

0,5

0,5

0,3

0

ρр

0,3

0,1

0,1

0,1

0

0,3

0,1

0,1

0,1

0

0,3

0,1

0,1

0,1

0

i

Коефіцієнт використання η

0,5

0,23

0,20

0,20

0,17

0,10

0,20

0,20

0,19

0,15

0,10

0,22

0,20

0,19

0,15

0,12

0,6

0,28

0,26

0,24

0,20

0,14

0,25

0,24

0,22

0,19

0,14

0,25

0,24

0,22

0,19

0,14

0,7

0,32

0,30

0,28

0,24

0,17

0,29

0,27

0,25

0,22

0,16

0,29

0,27

0,26

0,22

0,17

0,8

0,35

0,33

0,30

0,26

0,19

0,32

0,30

0,27

0,24

0,18

0,32

0,30

0,28

0,24

0,19

0,9

0,38

0,35

0,33

0,29

0,21

0,34

0,32

0,30

0,26

0,20

0,35

0,32

0,31

0,27

0,21

1,0

0,41

0,38

0,35

0,31

0,23

0,37

0,34

0,32

0,28

0,22

0,38

0,35

0,33

0,29

0,23

1,1

0,43

0,40

0,37

0,33

0,25

0,39

0,36

0,33

0,30

0,24

0,40

0,36

0,35

0,31

0,25

1,25

0,45

0,41

0,38

0,35

0,27

0,41

0,37

0,35

0,32

0,25

0,42

0,38

0,36

0,33

0,27

1,5

0,49

0,45

0,42

0,38

0,30

0,44

0,40

0,38

0,35

0,28

0,45

0,41

0,39

0,36

0,30

1,75

0,52

0,47

0,44

0,41

0,32

0,45

0,42

0,40

0,37

0,30

0,48

0,44

0,42

0,39

0,33

2,0

0,54

0,49

0,45

0,42

0,33

0,48

0,44

0,41

0,39

0,31

0,50

0,45

0,43

0,40

0,34

2,25

0,56

0,51

0,47

0,44

0,35

0,50

0,45

0,42

0,40

0,33

0,52

0,47

0,45

0,42

0,36

2,5

0,58

0,52

0,48

0,46

0,36

0,52

0,46

0,44

0,41

0,34

0,54

0,48

0,46

0,44

0,37

3,0

0,60

0,54

0,50

0,48

0,38

0,54

0,48

0,45

0,43

0,35

0,56

0,50

0,48

0,45

0,39

3,5

0,62

0,55

0,51

0,49

0,39

0,55

0,49

0,46

0,44

0,36

0,58

0,51

0,49

0,47

0,40

4,0

0,64

0,56

0,52

0,50

0,40

0,56

0,50

0,46

0,45

0,37

0,39

0,52

0,50

0,48

0,42

5,0

0,67

0,59

0,54

0,53

0,43

0,59

0,52

0,48

0,47

0,39

0,62

0,54

0,52

0,50

0,44


Тип світильника

Світильники групи 11

Світильники групи 12

Світильники групи 13

ρп

0,7

0,7

0,5

0,5

0

0,7

0,7

0,5

0,5

0

0,7

0,7

0,5

0,5

0

ρс

0,5

0,5

0,5

0,3

0

0,5

0,5

0,5

0,3

0

0,5

0,5

0,5

0,3

0

ρр

0,3

0,1

0,1

0,1

0

0,3

0,1

0,1

0,1

0

0,3

0,1

0,1

0,1

0

i

Коефіцієнт використання  η

0,5

0,19

0,18

0,15

0,13

0,06

0,21

0,19

0,19

0,16

0,11

0,24

0,22

0,18

0,16

0,12

0,6

0,22

0,21

0,19

0,16

0,12

0,24

0,23

0,22

0,18

0,14

0,25

0,24

0,23

0,19

0,15

0,7

0,25

0,24

0,22

0,19

0,14

0,28

0,26

0,25

0,21

0,18

0,29

0,27

0,26

0,23

0,19

0,8

0,27

0,26

0,24

0,21

0,16

0,30

0,28

0,27

0,24

0,20

0,32

0,30

0,29

0,25

0,21

0,9

0,30

0,28

0,27

0,23

0,18

0,33

0,30

0,30

0,26

0,22

0,35

0,32

0,31

0,28

0,23

1,0

0,32

0,30

0,28

0,25

0,20

0,35

0,32

0,32

0,28

0,24

0,37

0,34

0,33

0,30

0,25

1,1

0,34

0,31

0,30

0,27

0,22

0,37

0,34

0,33

0,30

0,26

0,39

0,36

0,35

0,32

0,27

1,25

0,36

0,33

0,32

0,29

0,23

0,39

0,36

0,35

0,32

0,28

0,41

0,38

0,37

0,34

0,29

1,5

0,39

0,36

0,34

0,32

0,26

0,42

0,38

0,38

0,35

0,31

0,44

0,40

0,40

0,37

0,32

1,75

0,42

0,38

0,36

0,34

0,28

0,45

0,41

0,40

0,37

0,33

0,47

0,43

0,42

0,39

0,35

2,0

0,43

0,39

0,38

0,35

0,30

0,46

0,42

0,41

0,39

0,35

0,49

0,44

0,43

0,41

0,37

2,25

0,45

0,41

0,39

0,37

0,31

0,48

0,44

0,42

0,40

0,36

0,51

0,46

0,45

0,42

0,38

2,5

0,47

0,42

0,40

0,38

0,33

0,50

0,45

0,44

0,41

0,38

0,52

0,47

0,46

0,44

0,40

3,0

0,49

0,44

0,42

0,40

0,34

0,52

0,46

0,45

0,43

0,40

0,54

0,49

0,48

0,45

0,42

3,5

0,50

0,45

0,43

0,41

0,36

0,53

0,47

0,46

0,44

0,41

0,56

0,50

0,48

0,46

0,43

4,0

0,51

0,46

0,44

0,42

0,37

0,54

0,48

0,47

0,45

0,42

0,57

0,51

0,49

0,48

0,44

5,0

0,54

0,47

0,45

0,44

0,39

0,57

0,50

0,49

0,47

0,44

0,60

0,53

0,51

0,50

0,46

Тип світильника

Світильники групи 14

Світильники групи 15

Світильники групи 21

ρп

0,7

0,7

0,5

0,5

0

0,7

0,7

0,5

0,5

0

0,7

0,7

0,5

0,5

0

ρс

0,5

0,5

0,5

0,3

0

0,5

0,5

0,5

0,3

0

0,5

0,5

0,5

0,3

0

ρр

0,3

0,1

0,1

0,1

0

0,3

0,1

0,1

0,1

0

0,3

0,1

0,1

0,1

0

i

Коефіцієнт використання  η

0,5

0,18

0,17

0,15

0,13

0,10

0,21

0,20

0,19

0,15

0,12

0,19

0,18

0,15

0,11

0,09

0,6

0,21

0,20

0,19

0,16

0,13

0,25

0,24

0,23

0,19

0,15

0,23

0,22

0,19

0,15

0,13

0,7

0,24

0,23

0,22

0,19

0,16

0,29

0,27

0,26

0,22

0,19

0,26

0,25

0,22

0,18

0,16

0,8

0,27

0,25

0,24

0,21

0,18

0,31

0,29

0,28

0,25

0,21

0,29

0,27

0,24

0,20

0,18

0,9

0,29

0,27

0,26

0,23

0,20

0,34

0,32

0,31

0,27

0,23

0,32

0,30

0,26

0,22

0,20

1,0

0,32

0,29

0,28

0,25

0,22

0,37

0,34

0,33

0,30

0,25

0,34

0,32

0,28

0,24

0,22

1,1

0,33

0,30

0,30

0,27

0,23

0,39

0,35

0,35

0,31

0,27

0,36

0,34

0,30

0,26

0,23

1,25

0,35

0,32

0,31

0,28

0,25

0,41

0,37

0,36

0,33

0,29

0,39

0,36

0,32

0,28

0,25

1,5

0,36

0,34

0,34

0,31

0,28

0,44

0,40

0,39

0,36

0,32

0,42

0,39

0,35

0,31

0,28

1,75

0,40

0,36

0,35

0,33

0,30

0,46

0,42

0,41

0,39

0,35

0,45

0,41

0,37

0,34

0,30

2,0

0,42

0,38

0,37

0,35

0,31

0,48

0,44

0,42

0,40

0,36

0,48

0,43

0,39

0,35

0,31

2,25

0,43

0,39

0,38

0,36

0,33

0,50

0,45

0,44

0,42

0,38

0,50

0,45

0,40

0,37

0,33

2,5

0,44

0,40

0,39

0,37

0,34

0,52

0,46

0,45

0,43

0,39

0,52

0,46

0,42

0,38

0,34

3,0

0,46

0,41

0,40

0,39

0,35

0,54

0,48

0,47

0,45

0,41

0,54

0,48

0,44

0,41

0,36

3,5

0,48

0,42

0,41

0,40

0,36

0,55

0,49

0,48

0,46

0,42

0,56

0,50

0,45

0,42

0,36

4,0

0,49

0,43

0,42

0,40

0,38

0,56

0,50

0,49

0,47

0,43

0,58

0,51

0,46

0,44

0,38

5,0

0,51

0,45

0,44

0,42

0,40

0,59

0,52

0,50

0,49

0,46

0,61

0,54

0,49

0,46

0,40

Вихідні дані для розрахунків.

№ вар

Призначення приміщення

Розмір приміщення

a×b×h

Азимут світлових прорізів

Відстань до протележ. буд.Р

Висота протележ. буд.Нпб

Кількість світлових

прорізів

1

офіс

6,2×5,4×3,2

12°

36

25

2

2

аудиторія

12×7×4

122°

25

32

5

3

офіс

5,3×3,2×3

212°

90

12

2

4

кімната відпочинку

4,5×3,6×2,8

32°

110

40

1

5

аудиторія

10×5,5×3,7

109°

85

14

4

6

кімната відпочинку

5,1×3,9×3

266°

45

8

1

7

офіс

9×4,5×3,1

100°

75

22

3

8

кімната відпочинку

6,1×5,1×3,25

321°

56

6

2

9

аудиторія

13×6,6×3,9

44

18

6

10

офіс

4,2×3,6×2,75

49°

150

35

1


Додатки

Д.2.1. Норми проектування штучного освітлення приміщень адміністративно-громадських та житлових будівель

Приміщення

Площина
(Г – горизонтальна,
В – вертикальна) нормування освітленості та висота площини над полом, м

Розряд і підрозряд зорової роботи

Штучне освітлення

Освітленість робочих поверхонь, лк

Цилін-дрична освіт-леність, лк

Показник диском-

форту,

%, не більше

Коефіцієнт пульсації освітленості %, не більше

при комбінованому освітленні

при загальному освітленні

Кабінети (в тому числі проектні) та робочі кімнати

Г – 0,8

Б-1

400/200

300

-

40

15

Проектні зали та кімнати, конструкторські та креслярські бюро

Г – 0,8

А-1

600/400

500

-

40

10

Приміщення для роботи з дисплеями, відеотерміналами

В-1,2 (на екрані дисплея)

Г – 0,8 (на робочих столах)

Б-2

А-2

-

500/300

200

400

-

-

-

15

-

10

Лабораторії органічної та неорганічної хімії, препараторські, термічні, фізичні, спектрографічні, стилометричні, фотометричні, мікроскопні, рентгеноструктурового аналізу, механічні, радіовимірювальні, електронних пристроїв

Г – 0,8

А-2

500/300

400

-

40

10

Лабораторії аналітичні

Г – 0,8

А-1

600/400

500

-

40

10

Аудиторії, учбові кабінети, учбові лабораторії вищих навчальних закладів

Г – 0,8 – на робочих столах та партах,

А-2

-

400

-

40

10

Кабінети технічного креслення

В – на дошці,

А-1

-

500

-

40

10

Г – 0,8 – на робочих столах

А-1

-

500

-

40

10

Спортзали

Г-0,0 підлога

Б-2

-

200

-

60

20

Криті басейни

Г-0,0 на поверхні води

В-1

-

150

-

60

20

Актові зали

Г-0,0 підлога

Д

-

200

75

90

-

Рекреації

Г-0,0 підлога

Е

-

150

-

90

-

Сходи:

Головні сходові клітини

Підлога (переходи та сходи)

В-2

-

100

-

-

-

Інші сходові клітини

Те ж

Ж-2

-

50

-

-

-

Головні коридори та проходи

Г-0,0 підлога

Ж-1

-

75

-

-

-

Вестибулі та гардеробні

Г-0,0 підлога

З-1

-

30

-

-

-

Житлові будівлі:

Житлові кімнати

Г-0,0 підлога

В-1

-

150

-

-

-

Кухні

Г-0,0 підлога

В-1

-

150

-

-

-

Коридори, ванни

Г-0,0 підлога

Ж-2

-

150

-

-

-


Д 2.2
Норми освітленості при штучному освітленні робочих поверхонь у виробничих приміщеннях

Характеристика зорової праці

Найменший розмір об'єкта розрізнення, мм

Розряд зорової праці

Підроз-ряд зорової праці

Контраст об'єкта розрізнення з фоном

Характеристика фона

Освітленість, лк

при штучному комбінованому освітленні

при штучному загальному освітленні

Найвища точність

Менше 0.15

I

а

Малий

Темний

5000

4500

-

б

Малий

Середній

Середній

Темний

4000

3500

1200

1000

в

Малий

Середній

Великий

Світлий

Світлий

Темний

2500

2000

750

600

г

Середній

Великий

Великий

Світлий

Світлий

Середній

1500

1250

400

300

Дуже високої точності

Від 0,15 до 0,3

II

а

Малий

Темний

4000

3500

-

б

Середній

Малий

Темний

Середній

3000

2500

750

600

в

Малий

Середній

Великий

Світлий

Середній

Темний

2000

1500

500

400

г

Середній

Середній

Великий

Світлий

Світлий

Середній

1000

750

300

200

Високої точності

Від 0,3 до 0,5

III

а

Малий

Темний

2000

1500

500

400

б

Малий

Середній

Середній

Темний

1000

750

300

200

III

в

Малий

Середній

Великий

Світлий

Середній

Темний

750

600

300

200

г

Середній

Великий

Великий

Світлий

Світлий

Середній

400

200

Середньої точності

Від 0,5 до 1

IV

а

Малий

Темний

750

300

б

Малий

Середній

Середній

Темний

500

200

в

Малий

Середній

Великий

Світлий

Середній

Темний

400

200

г

Середній

Великий

Великий

Світлий

Світлий

Середній

-

200

Малої точності

Від 1 до 5

V

а

Малий

Темний

400

300

б

Малий

Середній

Середній

Темний

-

200

в

Малий

Середній

Великий

Світлий

Середній

Темний

-

200

г

Середній

Великий

Великий

Світлий

Світлий

Середній

-

200

Груба, дуже малої точності

Більше 5

VI

-

Незалежно від характеристик фона та контрасту об’єкту з фоном

-

200

Робота з матеріалами, що світяться

Более 0,5

VII

-

Незалежно від характеристик фона та контрасту об’єкту з фоном

-

200

Загальне спостереження

VIII

Незалежно від характеристик фона та контрасту об’єкту з фоном

постійне

-

а

-

200

періодичне
при постійному перебуванні людей в приміщенні

-

б

-

100

періодичне
при періодичному перебуванні людей в приміщенні  

-

в

50

Загальне спостереження за інженерними комунікаціями

-

г

20


Данной работой Вы можете всегда поделиться с другими людьми, они вам буду только благодарны!!!
Кнопки "поделиться работой":

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25364. Государственные гарантии социальной защиты населения в РФ 42 KB
  Государственные гарантии социальной защиты населения в РФ. В обществе рыночных отношений главную функцию социальной защиты берет на себя государство как главный субъект социальной политики и социальной работы. Основные социальные гарантии закреплены в Конституции РФ и находят свое подтверждение в социальной политике. 7 Основного закона РФ: В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда обеспечивается постоянная поддержка семьи материнства отцовства и детства инвалидов...
25365. Место и роль общественных объединений в реализации социальной работы 30.5 KB
  Место и роль общественных объединений в реализации социальной работы Современная парадигма социальной работы рассматривает ее как многосубъектную деятельность характеризующуюся активным участием наряду с государством общественных и благотворительных организаций в решении социальных проблем населения. В последние годы наблюдается значительный рост общественных организаций активизация их участия в осуществлении мероприятий по социальной защите населения. идея создания общественных объединений предполагала что они станут резервом...
25366. Социальное прогнозирование как метод научного познания: объект, предмет, его виды 14.26 KB
  В отечественной науке многочисленные попытки прогнозирования были осуществлены в 20х – начале 30х годов. Научные основы прогнозирования вообще и социального в частности стали разрабатываться в нашей стране в конце 50х – начале 60х годов что связано с творчеством таких ученых как Э. Цель прогнозирования не просто предвидеть те или иные явления а способствовать более эффективному воздействию на них в нужном направлении. В ходе научного прогнозирования решаются 2 задачи: 1 определяется и мотивируется цель вероятного...
25367. Антропологические основания социальной работы 23.5 KB
  Структура ответа: Вступление Понятие социальной работы Понятие антропологии. Антропологические основания социальной работы Вывод Социальная работа носит междисциплинарный характер поэтому она включает знания из различных областей. Социальная работа – специфический вид профессиональной деятельности оказание государственного и негосударственного содействия человеку с целью обеспечения культурного социального и материального уровня его жизни предоставление индивидуальной помощи человеку семье или группе лиц словарьсправочник по...
25368. Социально-медицинские проблемы организации социальной работы 53.5 KB
  Социальномедицинские проблемы организации социальной работы. Все вышеперечисленные социальномедицинские проблемы свидетельствуют о том что резко возрастает объективная потребность решения взаимосвязанных проблем медицинского и социального характера на качественно новом уровне – на уровне медикосоциальной работы. Специфика содержания и методики медикосоциальной работы позволяет рассматривать ее как самостоятельное направление многоаспектной социальной работы. Основным правовым актом обеспечивающим развитие социальной работы в сфере...
25369. Психология как система жизненных явлений 43.5 KB
  Психология – наука о закономерностях развития и функционирования психики как особой формы жизнедеятельности. Психология как наука развивалась параллельно с такими понятиями как общественная деятельность социальная работа социальные службы и т. Психология сыграла немаловажную роль в развитии самого явления социального.
25370. Социологические проблемы 92 KB
  Проводятся многочисленные исследования имеющие целью определить экономический эффект образования проанализировать распределение детей из разных социальных слоев по типам учебных заведений влияние социальной среды на успехи учащихся в школе. Педагогика в социальной работе выступает в роли стержня деятельного компонента социальной работы потому что информационные задачи вопросы формирования знаний об обществе отношениях в группе воспитания защищенности развитие готовности личности к самопомощи решаются в основном педагогическими...
25371. Социальная сфера человеческой жизни 55.5 KB
  Многие страны пережили во второй половине XX столетия некий этапный период который потребовал не только поисков эффективных форм экономического политического и культурнодуховного развития общества но и поиска новых средств социальной поддержки населения. Это в свою очередь потребовало переосмысления противоречивого опыта социальной защиты населения советского периода истории отечественной благотворительности государственной социальной политики существующих форм организации социальной поддержки слабых групп населения. В этот период в...
25372. Экологические проблемы социальной работы 51 KB
  Главная теоретическая и практическая задача экологии раскрыть общие закономерности организации жизни и на этой основе разработать принципы рационального использования природных ресурсов в условиях все возрастающего влияния человека на биосферу. Взаимодействие человеческого общества и природы стало одной из важнейших проблем современности поскольку положение которое складывается в отношениях человека с природой часто становится критическим: исчерпываются запасы пресной воды и полезных ископаемых нефти газа цветных металлов и др....