4639

Исследование характеристик диодов и стабилитронов

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Исследование характеристик диодов и стабилитронов Цель работы. Научиться составлять и рассчитывать схемы включения полупроводниковых приборов, экспериментальным путем получить их вольтамперные характеристики. Подготовка к лабораторной работе...

Русский

2012-11-23

55 KB

47 чел.

Исследование характеристик диодов и стабилитронов

Цель работы.

Научиться составлять и рассчитывать схемы включения полупроводниковых приборов, экспериментальным путем получить их вольтамперные характеристики.

Подготовка к лабораторной работе

 1.  Ознакомиться с элементной базой полупроводниковых приборов, размещенных на стенде. В справочнике найти технические характеристики диодов, стабилитронов и выписать параметры, необходимые для расчета схем включения.
 2.  Составить схему для снятия вольтамперной характеристики диода. В качестве источника регулируемого напряжения использовать блок питания БП-30. Рассчитать значение резистора для случая: I = 0.5 Iпр max .
 3.  Указать на схеме расчетное значение резистора, максимальные значения тока через диод и напряжения на диоде при прямом и при обратном включении.
 4.  Составить схему для снятия вольтамперной характеристики стабилитрона. Рассчитать значение резистора для получения: I = 0.5 Iст max.                 При снятии прямой ветви использовать тот же резистор.
 5.  Указать на схеме расчетное значение резистора, максимальные значения тока через стабилитрон и напряжения на нем при прямом и при обратном включении.
 6.  Составить схему подключения светодиода к источнику питания БП5 с возможностью регулирования яркости свечения. Рассчитать значения балластного и регулируемого резисторов для получения: I = 0.75Iпр max .

Выполнение лабораторной работы

 1.  Собрать схему для исследования вольтамперной характеристики диода.
 2.  Включить источник питания и изменяя выходное напряжение снять показания приборов для построения прямой ветви вольтамперной характеристики.
 3.  Изменить полярность напряжения на диоде. Снять показания приборов для построения обратной ветви вольтамперной характеристики.
 4.  Собрать схему для исследования вольтамперной характеристики стабилитрона.
 5.  Включить источник питания и изменяя выходное напряжение снять показания приборов для построения прямой ветви вольтамперной характеристики.
 6.  Изменить полярность напряжения стабилитроне. Снять показания приборов для построения обратной ветви вольтамперной характеристики.
 7.  Собрать схему со светодиодом.
 8.  Подать напряжение питание и, изменяя входное напряжение, наблюдать изменение яркости свечения.

Рисунок 1. Схема исследования вольтамперной характеристики диода.

Рисунок 2. Схема исследования вольтамперной характеристики стабилитрона.

Рисунок 3. Схема включения светодиода.

Таблица № 1 - Справочные данные по диодам

Тип

Uобр max, В

Iпр max, мА

Uпр, В

Д220

50

50

1.5 (при Iпр =50 мА)

Д226

400

300

1 (при Iпр =300 мА)

Таблица № 2 - Справочные данные по стабилитронам

Тип

Uст, В

Iст min, мА

Iст max, мА 

КС156А

5.6 (5.04-6.16)

3

55

Д814А

8 (7-8.5)

3

40

Д814Д

13 (11.5-14)

3

24

Д818Е

9 (8.55-9.45)

3

33

Таблица № 3 - Справочные данные по светодиодам.

Тип

Uобр max, В

Iпр max, мА

Uпр, В

АЛ102

2

10

2.8 (при Iпр =5 мА)

АЛ307Б

2

20

2 (при Iпр =10 мА)

Расчёт значений резисторов.

 1.  Для диода Д220.

,       .

 1.  Для стабилитрона КС156А.

,       

 1.  Для светодиода АЛ102.

 ,       

,       .

Таблица № 4. Вольтамперная характеристика диода Д226.

Ветвь

Прямая

Обратная

U, B

0.75

0.9

1

1.075

8

10

12

13

15

I, мA

9

38

69

88

0.16

0.21

0.24

0.26

0.3

Таблица № 5. Вольтамперная характеристика стабилитрона КС156А.

Ветвь

Прямая

Обратная

U, B

0.3

0.6

0.7

0.85

4

4.5

5

5.5

I, мA

0.1

0.8

1.4

4.25

0.2

0.3

0.8

4.4

Вывод

В ходе выполнения этой лабораторной работы я изучил схемы включения диода, стабилитрона и светодиода, рассчитал значения резисторов для этих схем, а также снял вольтамперные характеристики диода и стабилитрона.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64337. НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИ РІЗНИХ ШВИДКОСТЯХ НАВАНТАЖЕННЯ В УМОВАХ НАГРІВАННЯ ДО +200 С 394.5 KB
  Для бетону в умовах підвищених температур істотним чинником є температурне старіння що проявляється в значній кількісній зміні характеристик механічних і реологічних властивостей при збільшенні тривалості навантаження і нагрівання.
64338. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИЙ ПРОСТІР ПОЛІТИКИ ЯК ПРЕДМЕТ ТЕОРЕТИКО-СОЦІОЛОГІЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ 244.5 KB
  Феномен інформаційно-комунікативного простору політики його структурнозмістовну неоднорідність не вдається ефективно вивчати в межах загальновизнаних політикофілософських і соціологічних теорій підходів і шкіл.
64339. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГОЛОЗЕРНОГО ВІВСА ТА МЕТОДИ ЙОГО ЗБЕРІГАННЯ 242.5 KB
  Завдяки усуненню головного недоліку вівса плівчастого твердої плівки витрати на переробку вівса голозерного значно зменшилися а отже відповідно зріс і попит на нього у виробників. Свіжозібране зерно голозерного вівса з поля потрапляє на хлібоприймальні підприємства та заготівельні...
64340. ЕРГО-ДИЗАЙНЕРСЬКИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 504.31 KB
  Сучасні вимоги до лікувальних закладів в світовій практиці їх проектування і будівництва наскільки змінилися, що виникла необхідність в удосконаленні архітектурних принципів формування їх архітектурного середовища.
64341. Формування теоретичних та нормативно-технічних засад оцінювання якісного рівня продукції 873 KB
  При чому всі названі складові потребують отримання оцінок на базі кількісного оцінювання якості. Становлення галузі знань про кількісне оцінювання якості своїми коренями сягає 20х років коли в своїй праці з теорії розмірностей...
64342. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ УЧНІВСЬКИХ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ КЛУБІВ 200.5 KB
  Актуальною формою практичної реалізації такого напрямку організації позакласної фізкультурнооздоровчої та спортивномасової роботи у загальноосвітніх навчальних закладах є учнівські фізкультурнооздоровчі клуби.
64343. Інформаційні технології в системах навчання оперативного технічного персоналу екологічно-небезпечних виробництв 812.5 KB
  З урахуванням специфіки роботи подібних підприємств в Україні прийнято Закон Про об'єкти підвищеної небезпеки який регламентує первинну та повторну інформаційну підготовку ІП технічного персоналу як у традиційній формі так і з використанням інформаційних технологій.
64344. РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ 180 KB
  Реформування аграрної сфери економіки яке супроводжувалося становленням ринкових відносин проведенням земельної реформи створенням нових підприємницьких організаційних структур різних форм власності не дало очікуваних результатів.