46401

Методичні вказівки. Сервіс і діагностика машин

Книга

Логистика и транспорт

Параметри технічного стану двигуна в цілому Діагностичний параметр Прямий структурний Непрямий що функціонально залежить від структурного Ефективна потужність двигунів: Зміна частоти обертання колінчастого вала при послідовному відключенні з роботи кожного з циліндрів с1 хв.1 Автомобільних за СТ СЕВ 765 77 Характеристики вібрації шуму або звуку м с2 м с дБ Тракторних за ГОСТ 18509 80 Максимальний крутний момент колінчастого вала Нм Прискорення частоти обертання колінчатого вала при розгоні без навантаження с2 Тиск...

Украинкский

2013-11-21

945 KB

7 чел.

Міністерство освіти і науки України

Національний університет водного господарства та

природокористування

Кафедра експлуатації і ремонту машин

                                          033-33

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання лабораторних робіт №1 і №2

по курсу “Сервіс і діагностика машин”

для студентів спеціальності 7.090200

 “Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні,

меліоративні машини і обладнання” для денної

форми навчання

Затверджено

на засіданні методичної комісії

механіко-енергетичного факультету

протокол №1 від 27 жовтня 2004 р.

Рівне 2005

Методичні вказівки для виконання лабораторноних робіт №1 і №2 з курсу “Сервіс і діагностика машин” для студентів спеціальності 7.090200 “Підйомно-транспортні,  будівельні  дорожні, меліоративні  машини  і обладнання” для денної  навчання (В.І. Романюк, С.В.Клімов, І.О.Хітров - Рівне: НУВГП, 2005. - 23 с.)

Упорядники: В.І. Романюк – доцент, І.О.Хітров – асистент,

                                  С.В. Клімов – ст. викладач

Відповідальний за випуск - завідувач кафедрою експлуатації

         і ремонту машин  Е.О.Сухарєв, к.т.н., професор

©Романюк В.І., І.О.Хітров ,

С.В. Клімов , 2005

© НУВГП , 2005

Лабораторна робота №1

ОЦІНКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ДВИГУНА ЗА СУБ’ЄКТИВНИМИ

ОЗНАКАМИ (СИМПТОМАМИ)

Мета роботи – навчитись визначати загальний технічний стан двигуна за діагностичними ознаками (симптомами) та з допомогою найпростіших засобів.

Пристрої обладнання та пристосування: пристрій КИ-5472 для визначення тиску (рис. 1.1); стетоскоп КИ-1154 або автостетоскоп ТУ 11 БеО – 003         (рис. 1.2); термометр з діапазоном шкали 0 ... 1000С;  працюючий двигун.

Параметри технічного стану

Параметри технічного стану двигуна в цілому, які передбачені ГОСТ 23435, наведені в табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Параметри технічного стану двигуна в цілому

Діагностичний параметр

Прямий (структурний)

Непрямий (що функціонально залежить від структурного)

1

2

Ефективна потужність двигунів:

Зміна частоти обертання колінчастого вала при послідовному відключенні з роботи кожного з циліндрів, с-1 (хв.-1)

Автомобільних – за СТ СЕВ 765 – 77

Характеристики вібрації, шуму або звуку, м/с2, м/с, дБ

Тракторних – за ГОСТ 18509 – 80

Максимальний крутний момент колінчастого вала, Н·м

Прискорення частоти обертання колінчатого вала при розгоні без навантаження, с-2

Тиск мастила в головній масляній магістралі, кПа

-

Питома витрата палива кг/Дж (кг/кВт·год)

-

Вміст окису вуглецю у відпрацьованих газах – за ГОСТ 17.2.2.03 – 77

-

Димність відпрацьованих газів дизелів – за ГОСТ 21393 – 75

-

1.2. Оцінка технічного стану непрацюючого двигуна

Оцінка технічного стану непрацюючого двигуна проводиться в наступній послідовності.

1.2.1. Перевірити зовнішнім оглядом комплектність двигуна /наявність кришок бачка радіатора, паливного бака пускового двигуна, маслозаливної горловини, масломірної лінійки й інших деталей що легко знімаються /.

1.2.2. Визначити /візуально/ величину зносу приводних пасів, їх загальний стан і оцінити правильність регулювання натягу пасів.

1.2.3. Установити оглядом герметичність двигуна по наявності слідів течі і прориву газів, герметичність з'єднань і ущільнень піддона і картера двигуна, насоса системи охолодження, фільтрів і патрубків системи живлення, мащення й охолодження, випускного колектора і вихлопної труби.

1.2.4. Перевірити оглядом місця кріплення, надійність з'єднань паливного бака пускового двигуна, карбюратора, магнето, шківів, повітря- і маслоочисника, крильчатки вентилятора й інших деталей і механізмів.

1.2.5. Перевірити чистоту зовнішніх поверхонь радіаторів системи мащення й охолодження.

1.2.6. Оцінити стан контрольно-вимірювальних приладів по положенню їх стрілок і покажчиків при непрацюючому двигуні /електричні прилади варто перевірити при відключеному і включеному положеннях/.

1.2.7. Визначити герметичність системи охолодження, для чого відкрити кришку радіатора і переконатися у відсутності масляних плям на поверхні охолоджувальної рідини.

1.2.8. Перевірити рівень мастила в картері основного і пускового двигуна, а також у паливному насосі /підвищення кількості мастила в останньому свідчить про несправність насоса і необхідності ремонту насоса/.

1.2.9. Оцінити якість моторного масла по його кольору, в'язкості і вмісту абразиву. В'язкість мастила оцінюється по швидкості його стікання з щупа /скористайтеся еталонним мастилом/. Маслянистість та наявність абразиву в мастилі визначається на дотик, шляхом перетирання краплі між пальцями. При цьому варто пам'ятати, що мастила з присадками темніють швидше, ніж без присадок, і їх варто перевіряти за допомогою фільтрувального папера, попередньо прогрітого двигуна способом Хмелева, який описано нижче.

1.2.10. Визначити наявність води в моторному мастилі. Для цього необхідно відкрити зливну пробку піддона картера і злити в чистий посуд 150... 200 мл мастила. Наявність у ньому води більш 5% / визначається візуально по відношенню висоти шару води до загальної висоти води й мастила в посуді / свідчить про розгерметизацію системи охолодження і необхідності негайного усунення несправності і заміни мастила.

1.2.11. Оцінити ступінь зношеності циліндро-поршневої групи пускового двигуна по легкості прокручування рукою його шківа /у зношеного двигуна типу ПД-10 шків прокручується легко і компресія не відчувається чітко в момент такту стиску/.

1.2.12. Перевірити стан механізмів включення муфти зчеплення і редуктора пускового двигуна /у справного двигуна рукоятки повинні переміщатися вільно, без ривків і повинно бути виразне відчуття вмикання і вимикання механізмів/.

1.3. Оцінка технічного стану працюючого двигуна

Оцінка технічного стану працюючого двигуна здійснюється в наступному порядку.

1.3.1. Підготувати і пустити спочатку пусковий, а потім основний двигун і оцінити їхній технічний стан за тривалістю пуску. Якщо пусковий двигун не вдається запустити з трьох спроб, варто перевірити стан його систем живлення і запалювання. Двигуни зі стартерним пуском повинні запускатися при тій же кількості спроб, але тривалість включення стартера не повинна перевищувати 10 с.

1.3.2. Відразу ж після пуску основного двигуна установити мінімальну частоту обертання колінчатого вала, вимірити за допомогою вмонтованого манометра тиск мастила в головній магістралі і порівняти показники манометра з припустимими /табл. 1.2/.

Таблиця 1.2

Припустимі значення тиску мастила в головній масляній магістралі двигуна

Марка двигуна

Тиск мастила, МПа

при мінімально стійкій  частоті обертання

при максимальній частоті обертання

Допустиме

Граничне

Номінальне

Граничне

ЯМЗ-240Б

0,15

0,05

0,55

0,20

ЯМЗ-238НБ

0,15

0,10

0,55

0,20

Д-130

0,10

0,07

0,27

0,10

A-01M

0,15

0,08

0.40

0.20

А-41

0,15

0,07

0,40

0,20

СМД-14

0.15

0,08

0,30

0,20

Д-65Н

0,10

0,07

0,27

0,10

Д-50

0.15

0,05

0,30

0,15

Д-240

0,10

0,05

0,25

0,10

1.3.3. Підключити пристрій КИ-5472 до системи мащення непрацюючого двигуна, запустити двигун, прогріти його до нормальної температури /80...90 0С/ і виміряти тиск у системі при мінімальній і максимальній частотах обертання колінчатого вала. Зафіксувати отримані результати і зіставити з відомими показниками вмонтованого манометра.

1.3.4. Оцінити технічний стан прогрітого двигуна по кольору вихлопних газів. Якщо вихлоп бездимний, двигун працює нормально; білий дим свідчить про попадання води в циліндри, а також внаслідок прогоряння прокладки, тріщин у деталях головок циліндрів чи інших причин; чорний дим з'являється при перевитраті палива /порушення паливоподачі, несправності форсунок чи засміченості повітроочисника/, світлий - чи темно-синій колір указує на несправність форсунок, переохолодження двигуна чи на перевитрату мастила /вигоряння мастила, підвищення його рівня, залягання кілець чи знос циліндро-поршньової групи/.

5.3.5. Оцінити знос циліндро-поршньової групи по кількості мастила, що викидається через сапун. Для цього перед сапуном нового двигуна необхідно потримати планшет 30...40 с з чистим папером. Повторити цю операцію на двигуні, що перевіряється, і зіставити кількість плям оливи на обох планшетах. Повторити ці операції кілька разів. Сумарна площа масляних плям зношеного двигуна, як правило, у 2-3 рази більше, ніж у нового. Перед виконанням зазначених робіт переконатися, що сапун чистий.

1.3.6. Перевірити  працездатність вмонтованих термометрів за допомогою контрольного, поміщаючи його у верхній бачок радіатора і в отвір масломірної лінійки, і порівняти показання вмонтованих і контрольних термометрів. Різниця в показаннях повинна знаходитись в межах 5%.

1.3.7. Оцінити придатність мастила за способом Н.К. Пасечнікова і Н.Н. Хмелева. Для цього:

а/ узяти планшет, закріпити в ньому лист фільтрувального паперу і покласти його на прогріту частину двигуна /головку блоку/

б/ 3 - 4 рази капнути на папір мастилом з щупа і через 10 хв вимірити діаметри концентричних кілець, що утворилися, /рис. 1.3,6/;

максимальний зовнішній діаметр - D , внутрішній діаметр зовнішнього кільця - d1  і діаметр масляної плями – d2. Обчислити середнє значення зазначених діаметрів;

у/ за середнім значенням Dcp, dcp1і dcp2  визначити коефіцієнт придатності мастила К /по наявності присадок/ і К1 /по забрудненню його механічними домішками/;

К = Dср / dcp1;                                 (1.1)

К1 = dcp1 / dcp2;                                 (1.2)

Рис.1.3. Оцінка якості моторного мастила: а - планшет; б - пляма від краплі олії на фільтрувальному папері; 1 - градуйований диск з органічного скла; 2 - кришка; 3 - фільтрувальний папір 4 - корпус планшета

При К< 1,8 та К1 < 1,4 мастило придатна для експлуатації;  при К > 1,3 і  К1 >1,4  мастило необхідно заміняти; при К >1,3 і  К1<1,4 можна додати присадки. При ясно-жовтому і ясно-коричневому кольорах мастила коефіцієнт К1 визначати не доцільно;

г/ прослухати за допомогою стетоскопа чи автостетоскопа роботу механізмів двигуна у відповідності зі схемою /рис. 1.4/ і даними, приведеними в табл. 1.З;

Рис. 1.4. Місця установки датчиків при віброакустичному діагностуванні двигуна: І - циліндро-поршневої групи: І (1) - першого циліндра, І (2) - другого і т.д.; ІІ - шатунних підшипників; ІІІ - корінних підшипників; IV — газорозподільного механізму; V, VI, VII, IX — паливної апаратури; VIII — розподільних шестірень; Х — насоса системи охолодження; XI — муфти зчеплення

д/ заглушити двигун і за допомогою стетоскопа і секундоміра визначити тривалість обертання ротора центрифуги після зупинки двигуна. Ротор повинний обертатися не менше 40 с.

Таблиця 1.3

Несправності і зони прослуховування кривошипно-шатунного механізму

Позиція на рис. 1.4

Зона прослуховування

Режим роботи двигуна

Характер стукоту

Несправність

I

2

3

4

5

3

Напроти корінних підшипників з боку, протилежному механізму газорозподілу

Частота обертання колінчатого вала нижче номінальної з різкою зміною її до максимального значення

Глухий, сильний, низького тону, що підсилюється в момент різкої зміни частоти обертання колінчатого вала

Збільшений зазор у корінних підшипниках

2

Навпроти ВМТ шатунного підшипника з боку, протилежному механізму газорозподілу

Номінальна частота обертання колінчатого вала з різким зменшенням її шляхом відключення подачі палива

Глухий, сильний середнього тону, що прослухується добре при різкому відключенні подачі палива

Збільшений зазор у шатунних підшипниках

1

З боку, протилежного механізму газорозподілу, на рівні ВМТ поршневого пальця всіх циліндрів

Знижена частота обертання колінчатого вала з різким переходом на підвищену

Чіткий, металевий, високого тону, що підсилюється в момент різкої зміни частоти обертання колінчатого вала і, що припиняється після вимикання подачі палива в циліндр, що перевіряється

Збільшений зазор у сполученнях втулки верхньої головки шатуна - поршневого пальця

4

Те саме

Те саме

Те ж, з подвійним стукотом

Збільшений зазор: втулка верхньої головки шатуна -поршневий палець–бобишка поршня

Продовження таблиці 1.3.

1

2

3

4

5

1

З правої сторони двигуна по всій висоті циліндра

При низькій  частоті обертання колінчатого вала з переходом на номінальну з періодичним вимиканням подачі палива в циліндр, що прослухується

Сильний, глухого тону, що нагадує іноді тремтячий звук дзвону. Він може бути непостійним

Неприпустимо великий зазор між поршнем і циліндром, вигин шатуна, перекіс осі шатунного чи підшипника пальця

1

Те саме

Зі збільшенням навантаження стукіт підсилюється

Скрипи, шорох

Недостатнє мащення. Зменшення зазору в результаті початку заїдання

1

З правої сторони двигуна на рівні мертвої точки ходу поршня всіх циліндрів

При номінальній частоті обертання

Високого тону, слабкий, “цокаючий” звук, схожий на звук ударів кілець одне об інше, якщо їх тримати в руці

Великий зазор між кільцями і поршневою канавкою, злам кільця

3

З правої сторони двигуна в зоні корінних опор

При номінальній частоті обертання з періодичним збільшенням до максимальної

Низького тону, середньої сили, нерегулярний, чутний краще в задньому підшипнику, при включенні зчеплення підсилюється

Неприпустимий осьовий люфт колінчатого вала

4

З боку розподільного вала, проти його опор

На малих чи середніх частотах обертання

Середнього тону, слабкий

і  сильний,  досить чіткий

Знос підшипників розподільного вала і його опор

4

Уздовж розподільного вала, у верхній частині картера

На низьких, нормальних частотах обертання колінчатого вала

Те ж, але чутніше в зоні першого підшипника. Слабкий стукіт високого тону, чіткий і дзенькаючий

Неприпустимий осьовий люфт вала. Несправність клапанної пружини, заїдання штовхальника у втулці

Продовження таблиці 1.3.

1

2

3

4

5

4

З боку розподільного вала проти відповідних штовхачів

Те саме

Слабкий глухий стукіт середнього тону

Великий зазор між штовхальником і втулкою

4

Головка блоку проти відповідних клапанів

При періодичному різкому зниження частоти обертання колінчатого вала

Те саме

Великий зазор між стержнем клапана і втулкою

4

По обидва боки двигуна під ковпаком клапанного механізму

При малих частотах обертання

Те саме

Великий зазор між торцем клапана і бойком коромисла

1,4

У верхній частині циліндра чи головки циліндрів

При номінальній частоті обертання

Сильний, середньої висоти звук

Тарілка клапана занадто виступає над площиною головки, злам пружини

5

По обидва боки картера розподільних шестірень

При всіх частотах обертання

Сильний гуркіт, удари

Великий бічний зазор, злам зубів

5

Те саме

Те саме

Виття високого тону

Малий бічний зазор, неприпрацьованість шестерень

2,3,4

Те саме

Те саме

Перемежовані удари

Знос підшипників в одній площині

Лабораторна робота № 2

ОЦІНКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГУНА ЗА

ІНТЕГРАЛЬНИМИ ПАРАМЕТРАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЦИФРОВОГО ІНДИКАТОРА ПОТУЖНОСТІ ДВИГУНА ИМД-Ц

Мета роботи - вивчити принцип роботи ИМД-ЦМ і навчитися користуватися цим приладом для оцінки технічного стану двигуна в цілому.

Прилади і обладнання і пристосування: індикатор потужності двигуна цифрової /ИМД-Ц/, робочий двигун.

1. Призначення і принцип роботи пристрою ИМД-ЦМ 

Пристрій ИМД-Ц /рис.1/ застосовується для виміру частоти обертання колінчатого вала; прискорення розгону і прискорення вибігу; повної ефективної потужності, потужності при заданій частоті обертання колінчатого вала і потужності по циліндрах дизельних двигунів у безгальмовому режимі; постійної напруги електрообладнання самохідних машин безпосередньо в експлуатаційних умовах при ТО-2, а також при заявочному діагностуванні.

Основні робочі характеристики приладу:

Діапазон виміру потужності 0...220 кВт /0...300 к.с./; діапазон виміру частоти обертання колінчатого вала 0...70 с-1 /0...4000 хв-1/; похибка виміру потужності, прискорення і частоти обертання + 2%; напруга зовнішнього джерела живлення 10...13,5 В чи автономне від елементів типу 343; споживана потужність - не більш 5 Вт.

Рис.2.1. Загальний вид пристрою ИМД-Ц:

1 – гнізда "Вхід" для підключення первинного перетворювача; 2 - цифрове табло;

3-5 - ручки потенціометрів установки каліброваних значень прискорення, рівня фіксації і частоти обертання; 6 -ручка "Вкл." для включення приладу і регулювання часу індикації результатів виміру на цифровому табло; 7 - 14 - клавіши переключення виду робіт; 15 - шнур- "Живлення" 12 В для підключення зовнішнього живлення

Безперервність роботи пристрою при живленні від зовнішнього джерела - не менш 8 год. робоча температура -10...+40 0С при відносній вологості 90% і атмосферному тиску 650...800 мм рт.ст.

Принцип дії пристрою заснований на аналоговому перетворювачі. Схема електрична структурна зображена на рис.2.2.

При обертання колінчатого вала двигуна в первинному перетворювачі /ПрП/, вкрученому в різьбовий отвір кожуха маховика проти зубчатого вінця, наводяться сигнал про частоту обертання, рівній частоті обертання колінчатого вала, помноженої на число зубів вінця маховика.

Рис. 2.2. Схема блоку виміру потужності приладу ИМД-Ц

Вимірювана величина про первинний перетворювач подається на вхід перетворювача вимірюваних величин і напруги в інтервал часу. При цьому лічильник відкривається нульовим потенціалом, що надходить з виходу перетворювача напруги в інтервал часу, і залишається відкритим протягом часу, пропорційного вимірюваній величині. У цей момент, коли лічильник відкривають, на його вхід безупинно надходять імпульси постійної частоти, що створюються генератором імпульсів. Кількість імпульсів, що пройшли на лічильник, являє собою закодований результат зміни, що після дешифрування висвітлюється на цифровому табло.

Вимір частоти обертання здійснюється за електричною схемою зображеної на рис. 2.3.

 

Рис. 2.3. Схема електрична структурна для виміру частоти обертання

Нижче приведені технологічні карти по оцінці технічного стану двигунів за загальними /інтегральним/ діагностичними параметрами за допомогою ИМД-Ц.

У випадку, якщо виявлено, що робота двигуна не відповідає установленим вимогам, необхідно оцінити працездатність двигуна по окремих діагностичних параметрах, керуючись приведеними схемами  

Технологічна карта 2.1

Підготовка машину до діагностики за допомогою ИМД-Ц

п/п

Зміст робіт

Технічні умови і вказівки

Прилади, пристосування, інструмент

1

2

3

4

Підготувати отвір з різьбою М16х1,5 для установки первинного перетворювача частоти обертання

Отвір свердлиться в картері маховика напроти зубчатого вінця з боку, протилежного до того, де  встановлюється пусковий пристрій /у двигунів ЯМЗ-238НБ— у нижній частині/; на двигунах СМД-62 трактора T-150K перетворювач встановлюється в технологічну кришку, розташовану знизу двигуна.

Відстані центрів отворів від площини рознімання кожуха маховика з кожухом муфти зчеплення дизеля приведені в табл. 2.1

Електродриль,

мітчик М16х1.5

2

Відключити допоміжні механізми і гідросистеми машини відповідно до рекомендацій табл.2.1

Див. табл. 2.1, гр.З

3

Перед виміром необхідно переконатися в тім, що важелі керування подачею палива справні

Необхідно переконатися, що відбувається повне виключення і включення палива й відсутнє заїдання важелів керування подачею палива

Таблиця 2.1 

Довідкова таблиця по підготовці двигуна до вимірів

Дизель

Відстань,

мм

Операції по підготовці двигуна до вимірів

Примітка

ЯМЗ-240Б ЯМЗ-238НБ

60

72

Відключити дизель від коробки передач, для чого перемістити вперед до упору важіль відключення двигуна, відключити BОM привода насоса гідросистеми

СМД-62

72

Відключити насоси гідравлічних коробок передач і рульового керування від дизеля, виключити ВОМ. Для цього зняти кришку люка в підлозі кабіни /СМД на базі трактора Т-150К/ і втиснути до відказу стопор на верхній кришці механізму включення. Одночасно перевести важіль вимикання ВОМ у переднє крайнє положення і відпустити стопор. При працюючому двигуні відключити насоси гідро-приводу

Замість кришки лючка, розміщеного в двигуні знизу, встановлюється технологічна кришка з отвором М16х1,5 для датчика

Д-41

105

Відключити ВОМ привода насоса

Д-65Н

52

Ті ж

А-01М

110

- /-

СМД-14

97

- /-

СМД-14А

97

- /-

Д-144

У площині розєму

Д-240

31

- /-

Д-240А

31

- /-

Примітки.1.В. гр. 2 таблиці зазначено розмір центра свердління від площини рознімання кожуха маховика з кожухом муфти зчеплення.

2. У машин на базі тракторі "Белерусь" відстань центра свердління приймається від площини рознімання кожуха маховика з задньою стороною кріплення двигуна до рами.


Технологічна карта 2.2.

Вимірювання частоти обертання колінчастого валу дизеля за допомогою пристрою ИМД-Ц

1

Підготувати пристрій до роботи, для чого загвинтити індуктивний первинний перетворювач до упору в зубчатий вінець маховика, відвернути його на 1,5 оберту і затягти контргайку.

Підключити шнур живлення пристрою до акумуляторної батареї машини напругою 12 В.

Включити живлення поворотом ручки "Вкл." по годинній стрілці .

Підключити шнур перетворювача до вхідного гнізда пристрою.

Операція виконується на непрацюючому двигуні. При установці перетворювача на двигун ЯМЗ-238НБ можливо його попадання між зубами маховика. Тому перед установкою перетворювача колінчатий вал необхідно повернути так, щоб напроти отвору розташовувалася вершина зуба.

Напруга акумуляторної батареї не повинне перевищувати 13,5 В

При яскравому денному світлі цифрове табло необхідно затемнити. Якщо індикаторні лампи не світяться, поміняти місцями штекери шнура живлення в розетці акумулятора

Пристрій ИМД-Ц; індуктивний первинний перетворювач; шнури для підключення пристрою до акумуляторної батареї і до первинного перетворювача; акумуляторна батарея напругою 12 В з розеткою.

2

Відкалібрувати пристрій по частоті обертання: натиснути клавішу "n";

встановити на табло пристрою каліброване значення для даної марки дизеля, обертаючи ручку потенціометра "калібрування n";

Повернути клавішу "n"у вихідне положення повторним натисканням

Всі інші клавіші повинні бути віджаті

Каліброване значення встановлюється з похибкою не більш ±5 одиниць /див. табл. 2.2, гр.3/

3

Пустити дизель і прогріти його.

Двигун необхідно прогріти до температури води і масла 70...90 0C

4

Обертанням ручки потенціометра "Вкл"   установити на цифровому табло зручний для вас час ідентифікації результатів виміру

На цифровому табло пристрою при вихідному положенні всіх клавіш будуть відображатися значення частоти обертання колінчатого вала. Отримане значення порівняти з табличним /табл. 2.2, гр.5 і 6/

 

Таблиця 2.2

Калібровані значення пристрою

п/п

Дизелі

Каліброване значення пристрою

Значення частоти обертання, на яку настроюється

пристрій для виміру прискорення

по частоті обертання

по прискоренню

в області номінальної частоти обертання

в області максимального крутного моменту

I

ЯМЗ-240Б

1630

327,2

1800

1300

2

ЯМЗ-238НБ

1630

1600

1300

3

ЯМЗ-238НБ

1630

1600

1300

4

СМД-62

1673

2000

1650

5

A-4I

1802

1650

1200

6

Д-240

1302

2100

1550

7

Д-240Л

1562

2100

1550

8

Д-65Н

1420

1650

1200

9

Д-50

1302

1600

1200

10

Д-50Л

1562

1600

1200

11

A-01M

1704

1600

1200

12

Д-144

1387

1900

1400

13

СМД-14

1875

1600

1200

14

СМД-14А

1875

1600

1200

Примітки.  1. Якщо максимальна частота обертання вала дизеля на холостому ходу не співпадає з допустимими значеннями, то необхідно відрегулювати всережимний регулятор, повертаючи болт-обмежувач добиваючись максимальної частоти обертання. 2. Якщо максимальна частота обертання холостого хода дизеля співпадає з допустимими значеннями, то необхідно виміряти кутове прискорення розгону та вибігу в області номінальної частоти обертання та прискорення розгону при частоті обертання, яка відповідає максимальному крутному моменту.

Технологічна карта 2.3

Оцінка ефективної потужності двигуна /вимірювання прискорень розгону в області номінальної частоти/

п/п

Зміст робіт

Технічні умови та вказівки

Прибори, пристосування, інструмент

I

2

3

4

1

2  

3

Підготувати пристрій та дизель до виміру

Відкалібрувати пристрій на номінальну частоту обертання

Відкалібрувати пристрій по прискоренню, для чого:

- натиснути клавішу "ε";

- встановити на цифровому табло калібровочне значення 327,2+0,5, повертаючи ручку потенціометра  "ε";

- повернути клавішу "ε" в вихідне положення повторним натисканням

Див. технологічну карту 2.1 

Див. технологічну карту 2.2

Всі інші клавіши повинні бути віджаті

Калібровочне значення 327,2+0,5 - величина постійна для всіх марок дизелів

Пристрій ИМД-Ц; індуктивний первинний перетворювач; шнури для підключення пристрою к акумулятору та к первинному перетворювачу; акумуляторна батарея напругою 12 В

4     

Пустити дизель і прогріти його

Температура охолоджуючої рідини прогрітого двигуна повинна бути 70... 90 0C

Продовження технологічної карти 2.3

1

2

3

5

Настроїти пристрій на частоту обертання, при якій виміряється прискорення, для чого;

- натиснути клавішу "" і установити на цифровому табло номінальне значення частоти обертання холостого ходу

- повернути клавішу "nε " у вихідне положення повторним натисканням клавіші

Номінальна частота обертання /хв.-1/ для різних типів двигунів приведена в табл. 2.2

6

Установити клавішу числа циліндрів 1-4 / 1-6 у положення, що відповідає кількості робочих циліндрів

При 1-4 працюючих циліндрах клавіша повинна знаходитися у вихідному положенні, а при 6-12 - натиснута

7

Натиснути клавішу "n / ε"

8

Встановити максимальну частоту обертання дизеля

9

Різко виключити подачу палива і, досягши мінімальної частоти обертання, миттєво перевести важіль подачі палива в положення максимальної подачі і записати покази табло

Показання цифрового табло знижуються при максимальній подачі палива без зміни положення важеля подачі

10

Повторити операції 8, 9 не менш трьох разів і знайти середнє значення показань індикатора ИМД-Ц

Якщо при вимірі тепловий режим двигуна відрізнявся від номінального значення 70...90 0C, показання табло необхідно скорегувати за графіком /рис. 2.5/. Приведене значення кутової швидкості в цьому випадку дорівнює

εпр= ε зм+∆t

II

Порівняти отримане середнє чи середньоскореговане значення ε пр з допустимим

Див. табл. 2.3 /для мінімальної частоти обертання, гр. 7/. При відхиленні отриманого значення кутового прискорення від допустимого подальший пошук несправностей здійснюється у відповідності зі схемою

/див. рис. 1 - 6/

Закінчення технологічної карти 2.3

1

2

3

12

Оцінити за допомогою графіків

(рис. 2.6 - 2.8) ефективну потужність дизеля

Див. номограми переводу прискорення в потужність на рис. 2.6 - 2.8

Примітка. При діагностуванні дизелів з турбонаддувом провести коректування вимірюваних значень, для чого:перед діагностуванням виміряти максимальний тиск наддуву. При цьому машина завантажується розгоном з мінімальної швидкості руху до максимальної при різкому збільшенні подачі .

Манометр із тиском 0...0,1 МПа для оцінки величини наддуву встановлюється в кабіні машини і за допомогою гумового шланга приєднується до штуцера, поміщеного у верхній кришці блоку дизеля СМД-62 чи замість технологічної заглушки в порожнині лівого впускного колектора дизеля ЯМЗ-238НБ. Приведене значення прискорення

ε пр= ε зм*K

де К - коефіцієнт коректування, що визначається за графіком /рис. 2.9/

Таблиця 2.3

Довідкові дані по дизелям та еталонні значення прискорень

п/п

Дизелі

Номінальна потужність дизеля, кВт

Номінальна частота обертання, хв-1

Максимальна частота обертання холостого хода.

хв-1

Частота обертання при максимальному крутному моменті,

хв-1

Еталонні значення кутових прискорень, с-2

вільного

в межах номінальної частоти обертання

розгону

в межах максимального крутного моменту

повного вибігу в межах номінальної частоти обертання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

ЯМЗ-240Б

I98,6+I3,9

        -I0,2

1900+50

2050+50

1300

273+19

      -14

326+22,0

       -16,0

96+24

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

ЯМЗ-238НБ

I58+11

     - 8

1700+50

        -20

1900+50

1300

181+14

      - 9

190+15

      - 9

74+20

3

СМД-62

121,4+8,5

        -6,0

2100+40

2260+65

         -70

1650

116+8,0

      -6,0

130+9,0

       -6,5

42+11

4

A-4I

66,2+4,6

      -3,3

1750+35

1865+75

        -40

1200

167+12

     - 8

188+12,0

       - 9,0

55+14

5

Д-240

58,8+4,1

       -2,9

2200+45

2320+80

        -75

1560

180+12

       - 9

200+14,0

       -10,0

75+19

6

Д-240Л

58,8+4,1

       -2,9

2200+45

2320+80 

       -75

1560

180+12

       - 9

200+14,0

       -10,0

75+19

7

Д-65Н

44,1+2,9

      -2,2

1750+35

1865+75

        -35

1200

132+9

     -6

142+10,0

        -7,0

48+12

8

Д-50

40,5+2,7

     -2,2

1750+35

1810+70

         -30

1200

172+12

      - 9

185+13,0

       - 9,0

75+19

9

Д-50Л

40,5+2,7

      -2,1

1700+35

1810+70

       -30

1200

172+12

      - 9

185+13,0

       - 9,0

75+19

10

A-01М

98+7

   -5

1700+30

1810+70

       -30

1200

119+8

    -6

130+8

       -6

35+9

11

Д-144

46,5+3

       -2

2000+40

2140+65

       -30

1400

182+12

       - 9

213+14

       -10

56+14

12

СМД-14

55,2+4

        -3

1700+30

1810+70

        -30

1200

125+9

      -6

140+10

       -7

4I+10

13

СМД-14А

55,2+4

       -3

1700+30

1810+70

        -30

1200

I60+11

     - 8

179+12

       - 9

53+13

Технологічна карта 2.4

Вимір прискорення розгону двигуна при частоті обертання, що відповідає

максимальному крутному моменту

№ п/п

Зміст робіт

Технічні умови і вказівки

Прилади, пристосування, інструмент

1

2

3

4

1

Підготувати пристрій до роботи

Див. технологічну карту 2.3,

пп.  1 - 4

ИМД-Ц; первинний перетворювач; акумуляторна батарея напругою

12 В

2

Настроїти пристрій на частоту обертання, при якій виміряється прискорення, для чого: натиснути клавішу   "nε " ;

обертаючи ручку потенціометра, установити на цифровому табло значення, приведене в гр. 6 табл. 2.3;

повернути клавішу "nε "   у вихідне положення повторним натисканням клавіші

Всі інші клавіші повинні бути віджаті

Див. табл. 2.3, гр.6

3

Виконати операції пп. 6-10 технологічної карти 2.3

Див. технологічну карту 2.3

4

Порівняти отримане середнє чи середньоскореговане значення з допустимим

Див. табл. 2.3, гр.8. При відхиленні отриманого значення кутового прискорення від допустимого подальший пошук здійснюється у відповідністю, за схемою /див. рис. 1 - 6/

Технологічна карта 2.5

Вимірювання прискорення вибігу в межах номінальної частоти обертання

№ п/п

Зміст робіт

Технічні умови і вказівки

Прилади, пристосування, інструмент

1

Підготувати пристрій до роботи

Див. технологічну карту 2.3

Пристрій ИМД-Ц, індуктивний первинний перетворювач, шнури для підключення пристрою до акумулятора і первинного перетворювача, акумуляторна батарея +12 В с розеткою

2

Відкалібрувати пристрій по частоті обертання і настроїти його на частоту, при якій виміряється прискорення

Див. технологічну. карту 2.2

3

Натиснути клавіші "n/e" і "- ε"

4

Установити   дизелю максимальну частоту обертання колінчатого вала

Перевести важіль подачі палива до упора в обмежник максимальної подачі палива

5

Різко виключити подачу палива

Важіль паливоподачі встановити в положення, що відповідає мінімальній частоті обертання холостого ходу

6

У момент появи показів на табло записати їх

7

Повторити операції 4 і 6 не менш трьох разів і знайти середнє значення

Якщо при вимірах тепловий режим дизеля відрізнявся від номінальних значень

/80...90 0С/, провести коректування отриманого значення за графіком /див. рис. 2.5/, де пунктирною лінією показаний приклад визначення приведеного значення прискорення вибігу εпр при температурі води 40 0C. При цьому εпр=770-2

8

Порівняти отримані або скореговані значення з допустимими

Див. табл.. 2.3, гр.. 9

Технологічна карта 2.6

Оцінка рівномірності роботи циліндрів

№ п/п

Зміст робіт

Технічні умови і вказівки

Прилади, інструмент

1

2

3

4

I

Запустити і прогріти дизель

Температура охолодної рідини двигуна повинна бути 70...90 0C

Пристрій ИМД-Ц; індуктивний первинний перетворювач; шнури для підключення пристрою до акумуляторної батареї і первинному перетворювачу, акумуляторна батарея /+l2 В/ з розеткою

2

Підготувати пристрій до вимірів і протарувати його по прискоренню

Дів. технологічну карту 2.3, п. З

3

Вимірити прискорення розгону при роботі всіх циліндрів двигуна

Дів. технологічну карту 2.3, пп. 6 - 10

4

Вимірити прискорення розгону при почерговому відключенні циліндрів і визначити прискорення, що характеризує умовну індикаторну потужність кожного циліндра

Прискорення розгону кожного циліндра підраховується як різниця між прискоренням розгону дизеля при роботі на всіх циліндрах і прискоренням, отриманим при роботі з відключеним циліндром. Підрахована різниця характеризує умовну ефективну потужність відключеного циліндра εi

5

Вибрати з підрахованих значень прискорення максимальне

ε max і мінімальне ε min;

6

Оцінити за графіком /рис.2.10/ рівномірність роботи циліндрів

Якщо точка "а" з координатами ε max і ε min розташовується в заштрихованій зоні, рівномірність знаходиться в доступних межах, якщо поза зоною, то це вказує на надмірну нерівномірність розподілу роботи з циліндрів і необхідність виявити й усунути несправність. Подальший пошук несправностей здійснюється у відповідності з алгоритмом /див. рис. 1 - 6/

Технологічна карта 2.7

Вимір постійної напруги в електрообладнанні машин

п/п

Зміст робіт

Технічні умови і вказівки

Прилади, пристосування, інструмент

1

Підключити шнур живлення до розетки акумуляторної батареї

Напруга акумуляторних батарей повинна бути не більш 13,5 В

Пристрій ИМД-Ц; акумуляторна батарея /+12 В/ з розеткою

2

Уключити живлення поворотом ручки "Вкл" по годинній стрілці

3

Натиснути клавішу "Вимір напруги  "U"

4

З'єднати шнуром "Вхід" пристрою з вимірюваним джерелом постійної напруги електрообладнання машини і записати показання табло

При підключенні джерела напруги необхідно дотримувати полярність, а штекер   " — " повинний бути підключений до маси трактора


Цифрове табло

Лічильник

Генератор імпульсів стабільної частоти

Перетворювач вимірюваних величин у напругу

Первинний перетворювач

еретворювач напруги в інтервал часу

Перетворювач           напруги Ф.Н.Ч.1

Тригер Шмідта

Чекаючий

мультиплікатор

1

Лічильник

Цифрове табло

Автоматика

Дільник

частоти

Кварцевий генератор

Генератор пилкоподібної напруги

ТД1          

Нуль-орган НО1

ПрП


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

4446. Отопление жилого здания 306.5 KB
  Отопление жилого здания Запроектировать систему отопления однотрубную с верхней разводкой тупиковую для жилого здания при следующих данных: Кровля плоская рулонная. Перекрытие над подвалом утеплённое по пустотной ж/б плите. Система отопления однотру...
4447. Термодинамика. Лопастной компрессор 77 KB
  Лопаточный или лопастной компрессор — это разновидность компрессоров, предназначенная для повышения давления рабочего тела за счёт взаимодействия последнего с подвижными и неподвижными лопаточными решётками к...
4448. Стратегический и инновационный менеджмент. Учебное пособие 2.31 MB
  Введение Россия вступила в xxi век в условиях заметного оживления экономики, преодолев наиболее острые последствия финансового и экономического кризиса 1998 г. И достаточно успешно и динамично для экономики, которая только что пережила период глубок...
4449. Схема автоматического регулирования котельной установки 79.5 KB
  В современном мире трудно представить себе жизнь без использования топлива, причем не в первобытном смысле – путем сжигания и только, а с максимальным использованием его теплового потенциала. Имеется ввиду использование теплоты сгорани...
4450. Стены из сплошной кладки 152 KB
  Стены из сплошной кладки. ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучить виды сплошной кладки из кирпича, керамических, бетонных и природных камней. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. Сплошную кладку выполняют из кирпича всех видов, керамических, бетонных и природных камней. Для обеспечения мо...
4451. Страховой рынок России 63.5 KB
  Страховой рынок России Понятие и структура страхового рынка Деятельность страховых агентов Деятельность страховых брокеров Маркетинг в страховании Страхование внешнеэкономической деятельности 1. Понятие и структура стра...
4452. Коммуникация как функция управления организацией 92 KB
  Введение. Коммуникации являются важнейшей составляющей в деятельности руководителя, поскольку коммуникации - это обмен информацией между людьми. Без обмена информацией они не могут вместе работать, формулировать задачи и решать их...
4453. История развития микропроцессоров 45.5 KB
  Все персональные компьютеры и растущее число наиболее современного оборудования работают на специальной электронной схеме, названной микропроцессором. Часто его называют компьютер в чипе. Современный микропроцессор- это кусочек кремния, который был ...
4454. Управление конфликтами 210.5 KB
  Введение. Чем отличаются 20 пауков в одной банке от 20 сотрудников в одном отделе? - Пауки могут съесть друг друга, но банка останется цела, а сотрудники сами останутся целы, но могут разнести вдребезги не только отдел, но и всю компанию. Руководить...