46403

Составление программ циклической структуры

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Изучить основные операторы для организации циклов. Разработать алгоритм решения задачи. Составить программу решения задачи. Вычислить на ЭВМ значение интеграла на отрезке. Число разбиений отрезка интегрирования равен 100, метод интегрирования – метод трапеций.

Русский

2014-10-19

64 KB

2 чел.

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ МОСКОВСОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СЕРПУХОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Лабораторная работа 3

По дисциплине «Основы программирования»

Составление программ циклической структуры.

Выполнил:

Студент 2-го курса 2-П гр

Исаев Валентин

Принял:

Преподаватель Щербаков К.В.

Серпухов 2013

Цель работы:

1. Изучить основные операторы для организации циклов.

2. Разработать алгоритм решения задачи.

3. Составить программу решения задачи.

Оборудование:

1. Персональный компьютер

2. Программа Turbo Pascal 

Задание 1.

Вычислить значение функций F(x)=tg2x-3 на отрезке [-П/4;П/4] с шагом

h=(b-a)/n, n=10. Результат представить в виде таблицы, первый столбец – значение аргумента, второй – соответствующие значения функции.

Блок-схема программы.   

                                                                                                 

 

Листинг программы.

Program Project1;

uses

  CRT;

var

  a,b,h,x,n,y:real;

begin

     a:=-PI/4;

     b:=PI/4;

     n:=10;

     h:=(b-a)/n;

     x:=a;

while (x<=b) do

begin

     y:=tan(2*x)-3;

  write('x=', x:1:3, ' '); writeln('y=', fx:1:3);

     x:=x+h;

end;

  readkey();

end.

Результат выполнения программы.

Задание 2.

Вычислить на ЭВМ значение интеграла на отрезке [-2;1]. Число разбиений отрезка интегрирования равен 100, метод интегрирования – метод трапеций.

Блок-схема программы.

  

 

Листинг программы:

Program Project1;

uses

  CRT;

var

  a,b,S,h,integ: real;

  i,n: integer;

function f(x: real): real;

begin

     f:=(3*x*x)/(x+4);

end;

begin

     a:=-2;

     b:=1;

     n:=100;

     h:=(b-a)/n;

for i:=1 to n-1 do

begin

     S:=s+f(a + h*i);

  integ:=h*((f(a)+f(b))/2+S);

  write('n=',i,' '); writeln('i=', integ:1:3);

end;

  readkey();

end.

Результат выполнения программы.

Вывод:

Изучил основные операторы для организации циклов.

Разработал алгоритм решения задачи.

Составил программу решения задачи.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53111. Використання основних аспектів освіти для сталого розвитку та показано діяльнісну спрямованість уроків географії в системі ОСР 6.37 MB
  Обґрунтовано зміну ролі вчителя в моделі емпауерменту та визначено діяльність як основний засіб навчання і виховання людини спроможної до забезпечення сталого розвитку суспільства. Ми працюємо щоб зробити нове відкриття Єдиний шлях що веде до знань – це діяльність.Шоу Будьяка діяльність або бездіяльність призведе до певного результатутільки якого. Тому входження в систему ОСР на уроках географії відбувається в двох площинах: перша площина забезпечує виховання здорової ціннісно орієнтованої толерантної полікультурної...
53112. Географія світових природних ресурсів 46.5 KB
  Сформувати у учнів систему знань про ресурсозабеспеченність окремих територій Землі певними видами ресурсів; систематизувати уявлення учнів про мінеральні земельні лісні водні рекреа – ційні ресурси; розвивіти вміння учнів самостійно працювати з картографічним матеріалом і статестичним матеріалом;...
53113. Глобальное потепление. Начало развития геоинженерии 61 KB
  Учитель. Учитель В прессе идея глобального потепления мусируется давно. А рыбе понравится Учитель Можно запустить на орбиту 16 триллионов зеркал диаметром 70 см общим весом 20 млн тонн и они будут отражать солнечные лучи.
53114. ВІК І ПОШИРЕННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД. ЗМІНА ПРИРОДНИХ УМОВ ТЕРИТОРІЇ ПОЛТАВЩИНИ У РІЗНІ ЕРИ. ГЕОЛОГІЧНА КАРТА ПОЛТАВЩИНИ 394 KB
  Унаочнення: підручник геохронологічна таблиця географічний атлас Полтавська область зразки мінералогічної колекції скам’янілостей описи відслонень гірських порід. Як визначається абсолютний і відносний вік гірських порід 3. До магматичних та метаморфічних порід протерозою приурочені поклади чорних та кольорових металів і нерудної сировини у південній частині області.
53115. УКРАЇНОЗНАВСТВО В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 1018.5 KB
  Ряд орієнтовних конспектів занять з різних розділів програми, сценарії свят та розваг, опис ігор та додатковий художній матеріал, які можна використати в роботі. Заняття мають в основному комплексний характер, що позитивно впливає не тільки на ознайомлення з культурою, побутом свого народу, але і на розвиток мовлення дітей. Запропоновані конспекти занять та сценарії свят апробовані...
53118. Правильні многогранники конспект уроку 288 KB
  Мета уроку: формування поняття правильні многогранники; знайомство з видами правильних многогранників: правильний тетраедр куб октаедр додекаедр ікосаедр. Відкрити гіперпосилання другого пункту плану Многокутники Застосувавши малюнки виконані за допомогою Програмного засобу Динамічна геометрія потрібно повторити : ▪ многогранний кут 360; ▪ кожен кут правильного трикутника дорівнює 60 тому з правильних трикутників можнаутворити 3 види правильних многогранників 3 60 360; 4 60 360; 5 60 360: аправильний...
53119. Інформаційно-дослідницькі проекти з геометрії 2.04 MB
  Метод координат велике відкриття Декарта. Метод координат велике відкриття Декарта. Тему Декартові координати і вектори у просторі вивчаємо 8 годин. Протягом 4х тижнів 2 команди однієї групи працювали над складанням 2х інформаційно – дослідницьких проектів: Метод координат – велике відкриття Декарта.