46437

The category of aspect

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

In generl the ctegory of spect shows the wy or mnner in which n ction is performed tht is whether the ction is perfective совершенное imperfective несовершенное momentry мгновенное однократное itertive многократное повторяющееся inchotive зачинательное durtive продолженное длительное etc.In English the ctegory of spect is constituted by the opposition of the continuous spect nd the common spect.The opposition the continuous spect the common spect is ctulized in the following contrsting pirs of forms: Continuous Common...

Английский

2013-11-21

15.67 KB

3 чел.

The category of aspect§ 11. In general the category of aspect shows the way or manner in which an action is performed, that is whether the action is perfective (совершенное), imperfective (несовершенное), momentary (мгновенное, однократное), iterative (многократное, повторяющееся), inchoative (зачинательное), durative (продолженное, длительное), etc.

In English the category of aspect is constituted by the opposition of
the continuous aspect and the common aspect.

The opposition the continuous aspect <——> the common aspect is actualized in the following contrasting pairs of forms:


Continuous


Common


is speaking

was speaking

will be speaking

has been speaking


speaks

spoke

will speak

has spokenThe forms in the left-hand column (whether taken in context, or treated by themselves) have a definite meaning: they describe an action as a concrete process going on continuously at a definite moment of time, or characteristic of a definite period of time (hence its name - the continuous aspect). The forms in the right-hand column, if treated by themselves, are devoid of any specific aspectual meaning. They denote the action as such, in a most general way, and can acquire a definite and more specified aspective meaning due to the lexical meaning of the verb and specific elements of the context in which they are used. Thus, for example, the verb form
sang, when regarded out of context, has no specific aspectual characteristics, conveying only the idea of the action of singing with reference to the past. However when the same form is used in the context, it acquires the aspectual meaning conferred on it by that context. Compare the following sentences:
When he was young he
sang beautifully (пел = умел петь).

The fact that these forms may express different aspectual meanings according to the context, accounts for the term -
the common aspect.
Whereas all verbs can be used in the common aspect, there are certain restrictions as to the use of the continuous aspect. Some verbs do not usually have the forms of the continuous aspect. They are referred to as
statal verbs. The most common of them are the following:


1.
^ Relational verbs have, be and some link verbs:

become, remain, appear, seem, sound.


However, both
to be and to have can be used in the continuous aspect forms where to be has the meaning to act and to have has a meaning other than to possess.


She
is so foolish!

I
have three brothers.


She
is being so foolish (acting foolishly) today.

I
am having dinner (am dining) now.Other verbs having the same meaning of relation are not used in the continuous aspect forms:


to apply to

to belong to

to compare (to)

to concern

Verbs expressing sense

perception, that is involuntary reactions of the senses:


to feel (
чувствовать),

to hear (
слышать),

to see (
видеть),

to smell (
чувствовать запах),

to taste (
чувствовать вкус).


However these verbs as well as

other statal verbs may be

sometimes used in continuous

and perfect continuous forms, especially in informal English.*

3.
Verbs expressing emotional

state:


to care, to detest, to envy, to fear, to hate, to hope, to like, to love, to prefer, to want, to wish.


4.
Verbs expressing mental state:


to assume, to believe, to consider, to doubt, to expect, to find, to forget, to imagine, to know, to mean, to mind, to notice, to perceive, to remember, to suggest, to suppose, to think, to understand.
Care should be taken to

distinguish between some of

these verbs denoting a

mental state proper and the

same verbs used in other

meanings. In the latter case continuous aspect forms also occur. Compare, for example, the

following pairs of sentences:


I
consider (believe) her to be a very good student.

I
expected (supposed, thought) you’d agree with me.

I
feel (suppose) there is something wrong about him.

I
think (suppose) you’re right.


I’m still considering (studying) all the pros and cons.

I could not come for I
was expecting (waiting for) a friend at the time.

I
’m feeling quite cold.


I
am thinking over (studying) your offer.I
am forgetting things more

and more now (beginning to

forget).

She
is understanding grammar

better now (beginning to

understand).


Moreover, all the verbs treated in

12 can occur in the continuous

aspect when the ideas they denote

are to be emphasized:


Don’t shout, I
'am hearing you perfectly well!


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

72053. МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПОЛІПШЕННЯ ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ ВЕЛИКОГО ПРОМИСЛОВОГО МІСТА 306 KB
  Актуальність оптимізації діяльності зі збереження та поліпшення здоров’я дитячого населення посилюється необхідністю виконання Програми економічних реформ на 2011–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» в частині реформування системи надання медичної допомоги.
72054. Методичні основи удосконалення проектування продукції графічного дизайну 208.5 KB
  Вирішення означених проблем фахівцями графічного дизайну вимагає постійного оновлення науковометодичної бази щодо форм і способів виготовлення та представлення продукції. У ній зазначено що зростання попиту на фахівців з дизайну обумовлено переходом суспільства від індустріальної до інформаційної стадії...
72055. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 181 KB
  Професійному спілкуванню нині приділяється значна частина робочого часу сучасних фахівців зокрема встановлення ділових контактів наради бесіди переговори вимагають комунікативної компетентності що сприятиме ефективному діловому та професійному взаєморозумінню.
72056. РОЗВИТОК ОСВІТИ І ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ НА ПЕРЕЯСЛАВЩИНІ (ПОЧАТОК XVIII – ПЕРША ЧВЕРТЬ ХХ СТОЛІТТЯ) 506 KB
  Актуальність теми дослідження. Становлення нової освітньої системи в Україні відбувається в умовах розбудови державності, відродження культурних і духовних цінностей українського народу. Державна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття), Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст.
72057. СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ КОНФЛІКТ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ ПЕРІОДУ ТРАНСФОРМАЦІЇ: ФАКТОРИ ВИНИКНЕННЯ І ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ 140.5 KB
  Актуальність теми дослідження визначається в першу чергу системною трансформацією сучасного українського суспільства яка зумовила високий динамізм і конфліктогенність соціально-політичних процесів що потребують свого вивчення. Зміни політичного режиму балансу соціальних і політичних сил...
72058. Тактика ведення лактації при інтраамніальному інфікуванні 168 KB
  Мета та завдання дослідження. Метою дослідження було розробка тактики ведення лактації у жінок з різними формами і термінами перенесеної вірусної інфекції на основі вивчення в них медико-соціальних, мікробіологічних, біохімічних і функціональних особливостей...
72059. Методика навчання інформаційних технологій у позашкільних навчальних закладах 254.5 KB
  Вивчення наукових і методичних джерел засвідчило наявність широкого спектру досліджень з різних напрямів розвитку і застосування інформаційних технологій. Зокрема педагогічному потенціалу психологопедагогічним аспектам інформаційних...
72060. Роль блокування ренін-ангіотензин-альдостеронової системи в попередженні ремоделювання лівого шлуночка у хворих, що перенесли інфаркт міокарда з патологічним зубцем Q 446.5 KB
  В країнах що розвиваються у хворих які перенесли інфаркт міокарда ІМ з патологічним зубцем Q зміни структури і функції лівого шлуночка ЛШ серця що позначаються терміном постінфарктне ремоделювання ЛШ складають основу розвитку хронічної серцевої недостатності ХСН...
72061. ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ КОНЦЕПТ MINNE/КОХАННЯ В НІМЕЦЬКІЙ ПОЕЗІЇ МІНЕЗАНГУ XII–XIV СТОЛІТЬ: СТРУКТУРНИЙ ТА СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТИ 258 KB
  Сучасним є також залучення лінгвокультурологічного підходу до встановлення вербальних репрезентантів лінгвокультурного концепту minne кохання. Це дає можливість дослідити національно-культурну специфіку фрагмента концептуальної картини світу людини доби Середньовіччя установити...