46439

Получение счетов на оплату товаров – заключительный этап выполнения договора

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Форма расчетов: если иное не предусмотрено договором расчеты должны осуществляться платежными поручениямибанковский перевод Срок оплаты: если в договоре не указан срок оплаты и не предусмотрена предварительная оплата то платеж должен быть совершен сразу после получения товара. Безналичные расчеты между субъектами хозяйствования: Расчеты платежными поручениями. Расчеты по аккредитиву. Расчеты по инкассо Расчеты чеками .

Русский

2013-11-21

15.77 KB

0 чел.

Получение счетов на оплату товаров – заключительный этап выполнения договора. Все счета необходимо проверить, следуя след. правилам:

  1. По получении счета удостоверьтесь, что он предназначен вам
  2. Сверь те номер заказа, указ. в счете, с номером заказа, имеющимся у вас в копии, а также с уведомлением о получении товара со склада
  3. Если в документах нет противоречий, бухгалтерия оплачивает счета.

Форма расчетов: если иное не предусмотрено договором, расчеты должны осуществляться платежными поручениями(банковский перевод)

Срок оплаты: если в договоре не указан срок оплаты и не предусмотрена предварительная оплата, то платеж должен быть совершен сразу после получения товара.

При банк. переводе  деньги должны быть зачислены на счет поставщика не позднее устан. срока для осуществления банк. перевода, кот. исчисляется со дня, следующего за днем получения товара.

Очередность погашения требований:

  1. В первую очередь – издержки кредитора по получению исполнения.
  2. Во вторую очередь – основную сумму долга и % за пользование ден. средствами, подлежащие уплате по ден. обязательству.
  3. В третье очереди - %, предусмотренные за неисполнение или просрочку исполнения ден. обязательства, и неустойку.

Договором поставки может быть предусмотрено, что оплата товара осуществ. не покупателем, а получателем – плательщиком. В этом случае, если плательщик не оплатил товар в срок, оплату должен произвести покупатель.

Если поставляются товары, входящие в комплект, то, по общему правилу, покупатель оплачивает их после поставки последней части, входящей в комплект. Иной порядок оплаты может быть предусмотрен договором.

Безналичные расчеты между субъектами хозяйствования:

  1. Расчеты платежными поручениями. Банк обязуется по поручению предъявителя-плательщика, за счет средств, находящихся на его счете, перевести необходимую сумму на счет, указанный плательщиком фирмы в этом же или ином банке в установленные сроки.
  2. Расчеты по аккредитиву.
  3. Расчеты по инкассо
  4. Расчеты чеками

  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68196. РОЗВИТОК ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 891 KB
  Ринкові трансформації національної економіки, невід’ємною складовою яких є земельна реформа, зумовили серйозні зрушення у формах власності на землю і господарювання на ній. Ринкове середовище вимагає удосконалення процесів регулювання земельних відносин, чим підвищується актуальність обраної теми.
68197. МЕХАНІЗМ ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА В УКРАЇНІ 361.5 KB
  Сьогодні у нашій державі оподаткування нерухомості не відіграє значної фіскальної та соціальної ролі в порівнянні із зарубіжними країнами. Для зміцнення матеріальнофінансової бази місцевого самоврядування та нівелювання значної дохідної і майнової нерівності населення особливої...
68198. ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 2.24 MB
  Системне дослідження соціально-економічних процесів що відбуваються на рівні регіону передбачає виявлення галузевої структури учасників господарської діяльності визначення всіх структуроутворюючих підсистем та елементів їх аналіз і оцінка взаємного впливу.
68199. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ОЛІЇ НАСІННЯ ВИНОГРАДУ В ЯКОСТІ РАНОЗАГОЮВАЛЬНОГО ЗАСОБУ 389 KB
  Олія насіння винограду є діючою речовиною рослинного походження що має бути перспективною у складі препаратів для місцевого лікування ран у 2й та 3й фазах ранового процесу. Вищезазначене обумовлює актуальність вивчення фармакологічних властивостей олії насіння винограду з метою обґрунтування її практичного...
68200. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ЗАСОБАМИ МЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 305 KB
  Інтеграція України до європейського економічного й інформаційного простору, поява нових сфер економічної діяльності тісно інтегрованих із інформаційними технологіями, що постійно оновлюються, зумовлюють необхідність у підвищенні якості економічної освіти та супроводжуються зростанням...
68201. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ 523.5 KB
  Реалізація соціального замовлення суспільства на формування у майбутніх інженерівпедагогів умінь аналізувати прогнозувати та обирати раціональні шляхи й засоби навчання вимагає таких методологічних підходів які б забезпечували оновлення концепцій професійної педагогічної підготовки...
68202. ЗАДАЧІ З РУХОМИМИ МЕЖАМИ ДЛЯ ГІПЕРБОЛІЧНИХ СИСТЕМ КВАЗІЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ 1.29 MB
  Багато математичних моделей природознавства містять задачі з нелокальними нерозділеними або інтегральними крайовими умовами. Крайові задачі з нелокальними умовами для систем гіперболічних рівнянь досліджували...
68203. ЗАСТАВА В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ БАНКУ 283 KB
  У загальній структурі кредитних вкладень банків тільки 29 займає стандартна заборгованість при якій обслуговування боргу позичальником відповідає умовам кредитної угоди вказує на доцільність вивчення причин чому не спрацював механізм застави і банки не змогли відшкодувати належним чином...
68204. ІСТОРИКО-КНИГОЗНАВЧЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИДАНЬ І. ФЕДОРОВА ТА П. МСТИСЛАВЦЯ: ФІЛІГРАНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 152.5 KB
  З цією метою здійснено історикокнигознавче дослідження водяних знаків їхніх спільних та окремих видань насамперед великоформатних для введення у науковий обіг відомостей історії друкування видань почерговості публікації їх частин історії закупівлі паперу виявлення невідомих раніше варіантів...