46476

Объектное обобщение

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Организация объектного обобщения: clss С1 { int x y z; public: void D1 { . clss Shpe { public: virtul void In = 0; ввод данных virtul void Out = 0; вывод данных virtul double re = 0; площадь }; Наследование механизм объектноориентированного программирования позволяющий описать новый класс на основе уже существующего родительского при этом свойства и функциональность родительского класса заимствуются новым классом. Наследование: Cинтаксис в языке C Наследование: Синтаксис в языке C clss { clss {...

Русский

2013-11-22

16.81 KB

1 чел.

Объектное обобщение не требует анализа признаков специализаций. Использует совокупность из двух статистически связанных агрегатов, динамически подключаемых к указателю на альтернативу.

Организация объектного обобщения:

class С1 {

 int x, y, z;

public:

 void D1() { /*...*/ }

 void P1() { /*...*/ }

}

Пример использования объектного обобщения

// Класс, обобщающий все имеющиеся фигуры.

class Shape {

public:

 virtual void In() = 0;  // ввод данных

 virtual void Out() = 0; // вывод данных

 virtual double Area() = 0; // площадь

};

Наследование — механизм объектно-ориентированного программирования, позволяющий описать новый класс на основе уже существующего (родительского), при этом свойства и функциональность родительского класса заимствуются новым классом.

Наследование позволяет исключить из программы повторяющиеся элементы кода, упростить модификации программы и написание новых программ на основе существующих, а также даёт возможность внести изменения в объекты, исходный код которых недоступен.

Наследование: Cинтаксис в языке C#   Наследование: Синтаксис в языке C++

class A {      class A {

};       };

class B : A {      class B : public A {

};       };

Описание и использование виртуальных функций С++

• Если в предке функция определена как виртуальная, то функция в потомке, с тем же именем и набором параметров, автоматически становится виртуальной

• Виртуальные функции наследуются

• Потомки могут получить доступ к функции предка с помощью операции доступа к области видимости

Чисто виртуальные (абстрактные) функции и классы С++

Содержат признак "= 0" вместо тела: virtual void F() = 0;

Обязательно должны переопределяться в производном классе

Класс, содержащий хотя бы один чисто виртуальный метод, называется абстрактным

class A {

 // ...

public:

 virtual void F() = 0;

};

class B : public A {

 // ...

public:

 virtual void F() {

   wcout << L"Это класс B" << endl;

 }

};

A a;

A* a = new A;

B b;

A* a = new B;

Описание и использование виртуальных функций С#

Синтаксис языка С# по отношению к виртуальным функциям отличается от С++

• Виртуальные функции объявляются при помощи ключевых слов virtual или abstract

• При наличии хотябы одной абстрактной функции необходимо писать abstract перед именем класса

• Виртуальные функции явно переопределяются в потомках с помощью ключевого слова override

• Доступ к виртуальным функциям родительского класса из потомков производится при помощи ключевого слова base

Описание и использование виртуальных функций С#

 abstract class A {

   public abstract void F();

 }

class B : A {

   public override void F() { }

 }

A a = new A();

A a = new B();


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52824. Екологічна конференція «Земля – наш дім» “The Earth is our home” 87 KB
  Today we invite you to our conference. It will be devoted to problems of environmental protection. We all know that our planet is in danger. And the first task of modern people is to save the planet from pollution, contamination and destruction. At the conference our students won't be just students, but ecologists, doctors, managers of big enterprises.
52826. Застосування сучасних прикладних програм і технологій при розв’язуванні задач економічного напрямку 337 KB
  Можливо за допомогою всього лише прикладних програм, що входять до пакета MS Office, розв’язати задачу про те, який кошторис потрібно фірмі закласти сьогодні в новий проект для того, щоб через певний період часу вона отримала від здійснення цього проекту максимальний прибуток? Чи можна в середовищі MS Excel розв’язати проблему оптимального розподілу ресурсів фірми
52827. ЭКОНОМЕТРИКА Методические указания к выполнению контрольной работы для студентов заочной формы обучения 956 KB
  Если работа не принимается к зачету, то она вместе с рецензией возвращается студенту. Студент обязан учесть все замечания и внести их в текст работы или выполнить ее заново
52828. Використання мультимедійних засобів для проведення лекційного заняття з дисципліни «Основи менеджменту та маркетингу» 26.03 MB
  По-перше. Кожен викладач може розробити власний пакет лекцій, який буде максимально адаптований саме для певного кола слухачів. Для створення таких лекцій необхідний лише один персональний компютер, на якому установлено стандартний пакет програм Microsoft Office, a саме стандартна програма Power Point.
52829. Школа бізнесу 37.5 KB
  Мета: Ознайомити дітей з грошовими одиницями інших держав, продовжувати вчити дітей ощадливо ставитися до грошей, економно та раціонально їх використовувати. Пригадати основний закон економіки. Розрізняти першочергові і другорядні потреби. Вправляти в розв’язуванні кросвордів, читанні ребусів; розвивати пам'ять, логічне та образне мислення, творчу уяву, пізнавальні інтереси.
52830. Машини і механізми 200 KB
  Мета. Ознайомити учнів з різними видами машин і механізмів, де і як вони використовуються у виробництві; розвивати мислення, уяву, мовлення, виховувати інтерес до різних видів професій.
52831. РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ „ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА“ 121 KB
  З’явилась можливість бути учасником міжнародних проектів телеконференцій спілкуватися з величезною і дуже різноплановою аудиторією. Серед різноманітних напрямів нових педагогічних технологій найбільш адекватним до поставлених завдань є метод проектів. Численними дослідженнями встановлено що метод проектів виступає як важливий компонент системи продуктивної освіти і є нестандартним нетрадиційним способом організації освітніх процесів через активні дії планування прогнозування аналіз синтез спрямованих на реалізацію...