46476

Объектное обобщение

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Организация объектного обобщения: clss С1 { int x y z; public: void D1 { . clss Shpe { public: virtul void In = 0; ввод данных virtul void Out = 0; вывод данных virtul double re = 0; площадь }; Наследование механизм объектноориентированного программирования позволяющий описать новый класс на основе уже существующего родительского при этом свойства и функциональность родительского класса заимствуются новым классом. Наследование: Cинтаксис в языке C Наследование: Синтаксис в языке C clss { clss {...

Русский

2013-11-22

16.81 KB

1 чел.

Объектное обобщение не требует анализа признаков специализаций. Использует совокупность из двух статистически связанных агрегатов, динамически подключаемых к указателю на альтернативу.

Организация объектного обобщения:

class С1 {

 int x, y, z;

public:

 void D1() { /*...*/ }

 void P1() { /*...*/ }

}

Пример использования объектного обобщения

// Класс, обобщающий все имеющиеся фигуры.

class Shape {

public:

 virtual void In() = 0;  // ввод данных

 virtual void Out() = 0; // вывод данных

 virtual double Area() = 0; // площадь

};

Наследование — механизм объектно-ориентированного программирования, позволяющий описать новый класс на основе уже существующего (родительского), при этом свойства и функциональность родительского класса заимствуются новым классом.

Наследование позволяет исключить из программы повторяющиеся элементы кода, упростить модификации программы и написание новых программ на основе существующих, а также даёт возможность внести изменения в объекты, исходный код которых недоступен.

Наследование: Cинтаксис в языке C#   Наследование: Синтаксис в языке C++

class A {      class A {

};       };

class B : A {      class B : public A {

};       };

Описание и использование виртуальных функций С++

• Если в предке функция определена как виртуальная, то функция в потомке, с тем же именем и набором параметров, автоматически становится виртуальной

• Виртуальные функции наследуются

• Потомки могут получить доступ к функции предка с помощью операции доступа к области видимости

Чисто виртуальные (абстрактные) функции и классы С++

Содержат признак "= 0" вместо тела: virtual void F() = 0;

Обязательно должны переопределяться в производном классе

Класс, содержащий хотя бы один чисто виртуальный метод, называется абстрактным

class A {

 // ...

public:

 virtual void F() = 0;

};

class B : public A {

 // ...

public:

 virtual void F() {

   wcout << L"Это класс B" << endl;

 }

};

A a;

A* a = new A;

B b;

A* a = new B;

Описание и использование виртуальных функций С#

Синтаксис языка С# по отношению к виртуальным функциям отличается от С++

• Виртуальные функции объявляются при помощи ключевых слов virtual или abstract

• При наличии хотябы одной абстрактной функции необходимо писать abstract перед именем класса

• Виртуальные функции явно переопределяются в потомках с помощью ключевого слова override

• Доступ к виртуальным функциям родительского класса из потомков производится при помощи ключевого слова base

Описание и использование виртуальных функций С#

 abstract class A {

   public abstract void F();

 }

class B : A {

   public override void F() { }

 }

A a = new A();

A a = new B();


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17003. Мотивація в управлінні 10.35 MB
  ТЕМА 7. Мотивація Поняття і сутність мотивації. Змістовні теорії мотивації. Процесні теорії мотивації. 1. Поняття і сутність мотивації Привести у дію організовану систему для отримання необхідного результату можливо лише шляхом певного впливу на не...
17004. Управлінський контроль 10.35 MB
  ТЕМА 8. Управлінський контроль Поняття та процес контролю. Інструменти управлінського контролю. Контроль поведінки працівників в організації. 1. Поняття та процес контролю Контроль – це процес забезпечення досягнення цілей організації шляхом пост
17005. Лідерство в управлінні 119.5 KB
  ТЕМА 9. Лідерство План лекції Поняття і сутність лідерства. Поведінкові теорії лідерства. Ситуаційні теорії лідерства. Поняття і сутність лідерства В кожній організації здійснюється горизонтальний та вертикальний поділ праці у процесі я...
17006. Комунікації в управлінні 105 KB
  ТЕМА 10. Комунікації План лекції Процес комунікації. Міжособистісні та організаційні комунікації. Управління комунікаційними процесами. 1. Процес комунікації У вузькому розумінні комунікація – це процес обміну інформацією фактами ідея
17007. Ефективність управління 87 KB
  ТЕМА 11. Ефективність управління План лекції Зміст категорії €œефективність управління€ Концепції визначення ефективності управління. Підходи до оцінки ефективності управління. Напрямки підвищення ефективності управлінс...
17008. СТРАХУВАННЯ. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІ-НИ 566.5 KB
  С.О. Труфанова СТРАХУВАННЯ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ Методичний комплекс містить перелік тем які виносяться для вивчення на лекційних та практичних заняттях. До кожної теми наведені методичні вказівки необхідні для її опрацювання запитання
17009. ЕТАЛОННІ СТРАТЕГІЇ РОСТУ (РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ) 89.5 KB
  ЕТАЛОННІ СТРАТЕГІЇ РОСТУ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ Сутність і класифікація стратегій росту Якщо підприємство займає стійкі ринкові позиції стабільний розвиток і обирає за мету зростання обсягів збуту ринкової частки прибутку та розширення масштабів своєї діяльност...
17010. Еволюція управлінської думки 7.49 MB
  ТЕМА 2. Еволюція управлінської думки План лекції Виникнення науки менеджменту та напрямки еволюції управлінської думки. Ранні теорії менеджменту. Інтегровані підходи до управління. Сучасні напрямки розвитку науки управління 1. Виникнення науки...
17011. Основи теорії прийняття управлінських рішень 10.18 MB
  ТЕМА 3. Основи теорії прийняття управлінських рішень План лекції Поняття і моделі прийняття рішень. Процес прийняття рішень. Методи творчого пошуку альтернативних варіантів. 1. Поняття і моделі прийняття рішень У науковій літературі зустрічаєт