46627

Издательские портфели

Доклад

Производство и промышленные технологии

не по заказу издательства но которые могут быть приняты к изданию. Состоит из произведений находящихся на разных стадиях производственного процесса до сдачи тиража в книготорговую сеть или поступления его на склад издательства. Портфельный запас обеспечивает нормальную работу издательства и планомерный выпуск книг. Портфельный запас обеспечивающий нормальную работу издательства и планомерный выпуск книг нормативный портфельный запас определяется путем умножения среднего объема однодневного выпуска в целом по издательству или по разделам...

Русский

2013-11-24

23 KB

6 чел.

Издательские портфели

Издательский портфель - это произведения в незавершенном производстве, находящиеся на разной стадии редакционно-издательской обработки.По месту нахождения произведений в незавершенном производстве издательские портфели делятся на договорный, редакционный и производственный.

Договорный портфель. Сюда входят произведения, которые еще создаются авторами по авторскому договору заказа, а также находящиеся у авторов на доработке или уже представленные в издательство, но не одобренные издательством. Сюда же относят авторские оригиналы произведений, поступивших в издательство самотеком, т.е. не по заказу издательства, но которые могут быть приняты к изданию.

Редакционный портфель. Включает уже принятые к изданию, одобренные, но находящиеся на стадии редакционной обработки произведения.

Производственный портфель. Состоит из произведений, находящихся на разных стадиях производственного процесса до сдачи тиража в книготорговую сеть или поступления его на склад издательства.

Размер каждого портфеля, выраженный в издательских листах, взятый на любой день подсчета, называется портфельным запасом или остатком портфеля.

Портфельный запас, обеспечивает нормальную работу издательства и планомерный выпуск книг.

Портфельный запас, обеспечивающий нормальную работу издательства и планомерный выпуск книг (нормативный портфельный запас) определяется путем умножения среднего объема однодневного выпуска в целом по издательству или по разделам выпускаемых книг (различающихся по трудоемкости и сложности подготовки) на нормативный срок нахождения книг в портфеле (устанавливается в издательстве на основе опыта работы).

Чтобы портфельные запасы обеспечивали стабильную работу издательства, необходимо постоянно восполнять портфельные запасы. Для этого существует план движения портфелей - план, по которому издательство определяет, каким должен быть объем пополнения каждого издательского портфеля.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

40880. Фізичні причини виділення діапазону НВЧ 187 KB
  Рівняння Максвела 2ого порядку описують всі електромагнітні явища: де густина струму напруженість ЕП напруженість МП індукція МП індукція ЕП густина заряду поверхневий струм. Це не всі рівняння Максвела у такій формі їх іноді називають рівняннями Герца. Рівняння записано в СГСЕ. Ці диференційні рівняння в частинних похідних другого порядку неоднорідні.
40881. Конституційне право України – провідна галузь національного права України 145.5 KB
  €œКонституційне право України провідна галузь національного права України†План Поняття і предмет конституційного права України. Поняття і структура системи конституційного права України. Інститути конституційного права України: поняття і види. Метою даної лекції є формування у студентів знань щодо поняття “конституційне право України†як галузі права; засвоєння ними понять предмету і методів конституційноправового регулювання вивчення системи конституційного права України та її елементів а також поняття...
40883. Класифікація електромагнітних явищ 165 KB
  Рівняння магнітостатики: рівняння електростатики: . Рівняння магнітостатики має місце і там де . Звідси тобто звідки одержуємо рівняння Лапласа: з урахуванням заряду Пуасона: без.
40884. Конституційне право України як наука і навчальна дисципліна 253 KB
  €œКонституційне право України як наука і навчальна дисципліна План Конституційне право України як наука: поняття предмет система науки джерела науки основні функції науки. Конституційне право України як навчальна дисципліна: поняття структура курсу основна характеристика. Джерела конституційного права України як галузі права: поняття основні вимоги до джерел види джерел. Література Основна до всіх тем Конституція України від 28 червня 1996 р Відомості Верховної Ради України.
40885. Затухання у металі, скін – шар 67 KB
  В металі хвиля затухає як . Глибина на якій хвиля спадає в раз називається скін шаром. Ми не врахували те що існує також відбита хвиля у середовищі
40886. Конституція України - Основний Закон держави 180 KB
  Конституція України Основний Закон держави†План Поняття і загальна характеристика конституції як Основного Закону держави. Юридичні властивості й функції Конституції України. Основні етапи становлення Конституції України. Правова охорона Конституції України.
40887. Узагальнена плоска хвиля 284.5 KB
  Таким чином хвиля розповсюджується в багатьох напрямках: хвиля в напрямку Задача: Нехай хвиля падає під кутом до поверхні середовища знайти характеристики відбитої хвилі та заломленої.
40888. Основи конституційного ладу України 279.5 KB
  Механізм та основні функції Української держави. Метою цієї лекції є формування у студентів знань щодо основ конституційного ладу України який включає поняття державного і суспільного ладу; засвоєння ними понять “гарантії конституційного ладу Україн膓механізм держав膓принципи суспільного ладу†тощо. Проблеми та перспективи побудови правової держави в Україні Право України.: Інт держави і права ім.