46698

Мовна надмірність і мовна недостатність у різностильових текстах

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Наприклад у творах художньої літератури або у публіцистиці навіть іноді в розмовному стилі. Але його вживання у науковому чи офіційноділовому стилі є категорично забороненим і зовсім недоречним адже це буде порушувати основні ознаки стилів наприклад лаконічність. Наприклад у реченнях можуть оминатися дієслівні зв'язки Я вже додому а ти ще на роботу . Він може бути механізмом утворення нових лексичних одиниць наприклад пропозиція у значення пропозиція одружитися .

Украинкский

2013-11-24

26.5 KB

67 чел.

35. Мовна надмірність і мовна недостатність у різностильових текстах.

Мовна надмірність (плеоназм) - надлишковість засобів, що використовуються для передачі лексичного чи граматичного змісту висловлювання. Як правило він проявляє себе у дублюванні лексем чи граматичних форм, таким чином спричиняючи помилку. Також він проявляється у надто багатослівній передачі змісту. Приклади : пам'ятний сувенір (сувенір - подарунок на пам'ять), вільна вакансія (вакансія - вільна посада), прейскурант цін (прейскурант - довідник цін).

Іноді плеоназм відіграє позитивну роль. Наприклад, у творах художньої літератури або у публіцистиці, навіть, іноді в розмовному стилі. Він надає своєрідне забарвлення опису, конкретизує певну подію чи явище, привертає увагу. Але його вживання у науковому чи офіційно-діловому стилі є категорично забороненим і зовсім недоречним, адже це буде порушувати основні ознаки стилів, наприклад, лаконічність.

Мовна недостатність (еліпсис) - пропуск у висловлюванні деяких структурних елементів, які мають домислюватися за контекстом. Наприклад, у реченнях можуть оминатися дієслівні зв'язки ("Я вже додому, а ти ще на роботу?"). Він може бути механізмом утворення нових лексичних одиниць, наприклад, "пропозиція", у значення "пропозиція одружитися".

У публіцистичному, розмовному та художньому стилях еліпсис надає динамічності та оригінальності мовленню чи твору. Проте, як і плеоназм, використання еліпсису в офіційно-діловому чи науковому стилях є недоречним, адже це може призвести до невірного розуміння змісту, що є недопустимим у даних стилях.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17249. Облік доходів підприємства 31.5 KB
  Облік доходів підприємства. Дохід є надходженням економічних вигод які виникають в результаті діяльності підприємства у вигляді виручки від реалізації продукції товарів робіт послуг гонорарів відсотків дивідендів тощо. В обліку дохід відображається в момент надх
17250. Облік фінансових результатів та використання прибутку 35.5 KB
  Облік фінансових результатів та використання прибутку. Фінансові результати за видами діяльності внаслідок яких вони виникають поділяються на : прибутки збитки від звичайної діяльності операційна основна та інша діяльність інша звичайна інвестиційна та фінансо...
17251. Облік власного капіталу 35 KB
  Облік власного капіталу. Власний капітал підприємства – це частина в активах підприємства яка залишається після вирахування усіх його зобов'язань. Власний капітал складається із статутного пайового додаткового резервного нерозподілених прибутків непокритих збитк...
17252. Облік резервного капіталу 26.5 KB
  Облік резервного капіталу. Резервний капітал – це сума резервів створених відповідно до чинного законодавства і засновницьких документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства. Він створюється з метою усунення можливих в майбутньому тимчасових фінансових ...
17253. Облік цільового фінансування і цільових надходжень 24.5 KB
  Облік цільового фінансування і цільових надходжень. До цільового фінансування і цільових надходжень належать кошти отримані у вигляді субсидій та асигнувань з бюджету та позабюджетних фондів цільових внесків фізичних та юридичних осіб гуманітарної допомоги тощо. К
17254. Поняття та принципи побудови звітності 54 KB
  Поняття та принципи побудови звітності Підсумкове узагальнення інформації та одержання підсумкових показників що характеризують діяльність підприємства здійснюється шляхом складання звітності за звітний період. Звітним періодом для складання фінансової звітності...
17255. Класифікація звітності та її користувачі 63.5 KB
  Класифікація звітності та її користувачі З метою впорядкування складання звітності її класифікують за такими найбільш поширеними ознаками: змістом і джерелами формування терміном подання ступенем узагальнення обсягом періодичністю подання охопленням видів діяль
17256. Порядок складання, подання й оприлюднення фінансової звітності 36 KB
  Порядок складання подання й оприлюднення фінансової звітності Підприємство складає квартальну та річну фінансову звітність яку подає користувачам відповідно до чинного законодавства. Найбільшим за обсягом й інформативністю є річний звіт у складі: балансу звіту про ...
17257. Форми фінансової звітності 79 KB
  Форми фінансової звітності Фінансова звітність підприємства включає: баланс звіт про фінансові результати звіт про рух грошових коштів звіт про власний капітал та примітки до звітів. Для суб'єктів малого підприємництва і представництв суб'єктів господарської діяльн