46730

Основні правила наголошування в українській мові. Засоби милозвучності української мови

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Основні правила наголошування в українській мові. Система наголошування в українській мові досить складна проте є певні основні правила: Віддієслівні іменники середнього роду на ання у яких більше двох складів мають наголос як правило на суфіксі. Українській мові властиве уникання як збігу голосних так і збігу приголосних.

Украинкский

2013-11-25

28 KB

20 чел.

47. Основні правила наголошування в українській мові. Засоби милозвучності української мови.

Система наголошування в українській мові досить складна, проте є певні основні правила:

  •  Віддієслівні іменники середнього роду на -ання, у яких більше двох складів, мають наголос, як правило, на суфіксі. Але існують і певні винятки, як наприклад, ковзання.
  •  Наголос у багатьох іменниках жіночого роду із суфіксом -к(а) у множині переходить на закінчення.
  •  У багатьох двоскладових прикметниках наголос падає на закінчення. У прислівниках, утворених від таких прикметників, наголос падає на перший склад.
  •  У дієсловах перший склад закінчень -емо, -имо, -ете -ите не наголошується.
  •  У багатоскладових словах, крім основного, є ще побічні наголоси, які розташовуються через один або два склади від основного.

Українській мові властиве уникання як збігу голосних, так і збігу приголосних. Здебільшого це реалізується завдяки чергуванню у-в та і-й.

Уживання У та В:

  •  Перед буквами в та ф та буквосполученнями льв, св, тв, хв, а також між двома приголосними буквами і на початку речення пишемо у.
  •  У всіх інших випадках пишемо в.
  •  У та в ще й чергуються в деяких словах, якщо попереднє слово закінчилося на голосну букву, то ми вживаємо в, якщо - на приголосну, то - у.
  •  У та в не чергуються у словах іншомовного походження, власних назвах та деяких інших випадках (увага, указ, власний, вплив…).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

11984. Управління вартістю кредитного портфеля банку 518.56 KB
  ДИПЛОМНА РОБОТА на тему: Управління вартістю кредитного портфеля банку ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКУ 1.1 Поняття кредитного портфеля банку та його характеристика 1.2 Фактори зовнішнього та внутр
11985. Разработка теоретических положений и практических рекомендаций в вопросах ипотечного кредитования 585.13 KB
  Содержание Введение 1 Теоретические основы ипотечного кредитования 1.1 Понятие и сущность ипотечного кредитования классификации 1.2 Развития рынка ипотечного кредитования в России 2 Анализ ипотечного кредитования в ОАО АК БАРС Банк 2.1 Анализ деятельности банк...
11987. Управління кредитним портфелем комерційного банку (на прикладі ВАТ АБ Укргазбанк) 1.39 MB
  Дипломна робота Управління кредитним портфелем комерційного банку на прикладі ВАТ АБ Укргазбанк Зміст Вступ 1. Теоретичні основи формування кредитної політики комерційного банку 1.1 Економічна природа та роль ринкових досліджень в діяльності комерційного...
11988. Формування та використання прибутку комерційного банку (на прикладі АКБ «Надра») 324.09 KB
  110 Дипломна робота Формування та використання прибутку комерційного банку на прикладі АКБ Надра Зміст Вступ 1. Теоретичні аспекти процесу формування та використання прибутку комерційного банку 1.1 Сутність і функціональне призначення бан
11990. Развития банковской системы РФ 1.48 MB
  Оглавление Введение Глава 1. Банковская система РФ ее сущность функции и структура 1.1 Понятие и признаки банковской системы 1.2 Правовой статус и функции Центрального Банка РФ 1.3 Деятельность кредитных организаций Глава 2. Анализ деятельности банков России 2.1...
11991. Мероприятия по сокращению просроченной задолженности по кредитам юридических лиц 356.53 KB
  ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА Мероприятия по сокращению просроченной задолженности по кредитам юридических лиц Содержание Введение 1. Теоретические основы процесса кредитования юридических лиц коммерческими банками 1.1 Основные понятия и сущность
11992. Сутність ресурсної бази банків України 782.58 KB
  Содержание Вступ Розділ I. Теоретикометодологічні основи аналізу організації ресурсної бази банків 1.1 Сутність та значення ресурсної бази банку 1.2 Класифікаційні ознаки та види банківських ресурсів 1.3 Методи та організаційні принципи формування банківських р