46776

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is situated on the British Isles. It consists of four parts: England, Wales, Scotland and Northern Ireland

Английский

2013-11-25

30 KB

0 чел.

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is situated on the British Isles. It consists of four parts: England, Wales, Scotland and Northern Ireland.

The territory of the United Kingdom is about 244,000 square kilometres, it is the 75th place among other countries in the world. The population is over 56.5 million. About 80% of the population is urban. The capital of the country is London.

The mountains, the Atlantic Ocean and the warm waters of the Gulf Stream influence the climate of Great Britain. It is mild the whole year round.

Great Britain is a highly developed industrial country. It is known as one of the world's largest producers and exporters of iron and steel products, machinery and electronics, chemicals and textile, aircraft and navigation equipment. One of the chief industries of the country is shipbuilding.

Great Britain is a country with old cultural traditions and customs. The most famous educational centres are Oxford and Cambridge Universities. They are considered to be the intellectual centres of Europe. The education is not free, it is very expensive.

The United Kingdom is a monarchy and the Queen is the head of the state. But in practice it is ruled by the elected government with the Prime Minister at the head. The British Parliament consists of two chambers: the House of Lords and the House of Commons.

There are three main political parties in Great Britain: the Labour, the Conservative and the Liberal parties.

London is the capital of Great Britain, its political, economic and commercial centre. It is one of the largest cities in the world (together with Tokyo and New York) and the largest city in Europe. Its population is about 8 million. London is situated on the river Thames. The city is very old. It has more than 20 centuries old history. Traditionally it is divided into several parts: the City, Westminster, the West End and the East End. They are very different from each other.

The City is the oldest part of London, its financial and business centre. Numerous banks, offices and firms are concentrated here. Westminster is the aristocratic official part of London. It includes Buckingham Palace where the Queen lives and the Houses of Parliament. The West End is the richest and most beautiful part of London. It is a symbol of wealth and luxury. The best hotels, restaurants, shops, clubs, parks and houses are situated there. English aristocracy lives in this region. The East End is an industrial district of London. There are many factories and the port of London there. Recently, though, some parts of the East End have been subject to a number of urban regeneration projects.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20474. Ефективність програмного забезпечення та її оцінка 36 KB
  Оптимізація це покращення характеристик програмної системи або просто програми. Отже перший етап програмування створення правильної програми і лише другий її оптимізація. Але перед тим як починати покращувати ефективність програми слід перевірити наскільки це покращення буде корисним і точно визначити місце яке слід переробити. Справа у тому що існує правило 20 80: 20 обєктного коду тексту програми виконується 80 часу роботи всієї програми.
20475. Абсолютна величина і норма матриці 139 KB
  За абсолютну величину модуль матриці будемо вважати матрицю де модулі елементів матриці . Якщо і матриці для яких операції і мають сенс то: а б в число. За норму матриці вважаємо дійсне число що задовольняє умови: а причому тоді і тільки тоді коли =0; б число і зокрема ; в ; г і матриці для яких відповідні операції мають сенс.
20476. Біном Ньютона 31 KB
  Запишемо його у вигляді добутку пронумерувавши дужки: Кожний доданок містить n множників: k множників a і nk множників b тобто має вигляд akbnk де k≤n k≥0.
20477. Візуальні мови проектування специфікацій 36 KB
  Складність сучасних обчислювальних систем а також висока вартість створення якісного та надійного програмного забезпечення ЕОМ стимулюють розвиток теоретично обгрунтованих методів та засобів розробки програмних систем. Особливо актуальним є застосування таких методів та засобів при об'єктноорієнтованому підході до створення програмних систем. Формалізовані візуальні мови набули широкого використання при проектуванні та розробці складних програмних систем. Об'єктноорієнтовані методи розробки програмного забезпечення широко застосовують...
20478. Властивості сполучень (Трикутник Паскаля) 25.5 KB
  Ряди трикутника Паскаля умовно пронумеровані згори починаючи з нульового й числа в нижньому ряді відносно чисел у попередньому ряді завжди розміщені ступінчасто й навскіс. Кожне число в кожному ряді одержуємо додавши два числа розміщені вгорі зліва і справа. Наприклад перше число в першому ряді 0 1 = 1 тоді як числа 1 і 3 в третьому ряді утворюють число 4 в четвертому ряді: 1 3 = 4. Правило Паскаля стверджує: якщо kй біноміальний коефіцієнт в біноміальному ряді для x yn тоді для будьякого додатного цілого n і будьякого...
20479. Графічний метод відокремлення коренів 39.5 KB
  Найчастіше в додатках використовуються трансцендентні рівняння. Для відокремлення коренів можна ефективно використати ЕОМ. Проте слід памятати що дане твердження справедливе лише за умов монотонності на заданому відрізку і виборі достатньо малого кроку приросту аргументу з врахуванням характеристик. Слід аналізувати три можливості що можуть виникнути а саме: Якщо рис.
20481. Детальний розгляд критичних етапів життєвого циклу. Принципи структурного аналізу 34 KB
  Принципи структурного аналізу. Всі методології структурного аналізу базуються на ряді загальних принципів частина з яких регламентує організацію робіт на початкових етапах ЖЦ а частина використовується при виробленні рекомендацій щодо організації робіт. В якості двох базових принципів використовуються наступні: принцип розділяй і володарюй і принцип ієрархічного упорядкування. Перший є принципом вирішення важких проблем шляхом розбиття їх на безліч менших незалежних завдань легких для розуміння і вирішення.
20482. Совокупное предложение и кривая 94 KB
  Совокупное предложение базируется на производственных возможностях национальной экономики. Оно является функцией экономики от доступных на текущий момент факторов производства, технологии и уровня цен. В процессе анализа совокупного предложения важно различать совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах.