468

Инженерные решения постройки много квартирных домов старого образца

Лабораторная работа

Архитектура, проектирование и строительство

Ознакомление с постройками много квартирных домов старого образца, инженерными системами этих домов, системами энергосбережения этих домов (до реконструкции, после реконструкции).

Русский

2013-01-06

197.5 KB

6 чел.

Цель работы: ознакомиться с постройками много квартирных домов старого образца , инженерными системами этих домов, системами энергосбережения этих домов (до реконструкции , после реконструкции),.

Оборудование: фотографии дома, экскурсия по двум объектам (реконструированный дом, не реконструированный дом).

Работа выполнена способом описания двух домов по схеме:

  1.  Общая характеристика;
  2.  Системы энергосбережения;

Не реконструированный дом рисунок 1.

Рисунок 1

Общая характеристика:

   На рисунке 1 изображен дом старого типа постройки, с старым типом инженерных систем таких как: вентиляция (вентиляционные шахты старого образца А); водосток (водосточная система Б); газоснабжения (газопровод В); водоснабжения (водопровод); электроснабжения ,канализация.

    Старый образец окон квартиры и подъезда(окна деревянные), подъездные двери новые (металлические), балконы старого образца без оконные не утепленные.

Системы энергосбережения:

   Система вентиляции старого образца ,что уменьшает энергосбережения  за счет выветривания тепла. Система окон и балконов старая , окна деревянные, что также способствует выветриванию тепла, аналогично и балконы без оконные не утепленные. Газоснабжение – установлен счетчик на газопровод в каждую квартиру, что позволяет экономно использовать газ, аналогично с инженерными системами водоснабжения (водопровод), электроснабжения (электричество), теплоснабжения (отопление).  

Электросчетчик СО-505

        Газосчетчик Эльстер ВК-G 1.6

                        Теплосчетчик  электромагнитный ТЭМ-104

    Счетчик воды Бетар СГВ-15

Реконструированный дом рисунок 2.

Рисунок 2

Общая характеристика:

   На рисунке 2 изображен дом старого типа постройки, с новым типом инженерных систем таких как: вентиляция (вентиляционные шахты образца); водосток (водосточная система  А); газоснабжения (газопровод ); водоснабжения (водопровод); электроснабжения ,канализация.

    Новый образец окон квартиры и подъезда (окна ПВХ В), подъездные двери новые (металлические), балконы нового образца (лоджии утепленные Б).

Системы энергосбережения:

   Система вентиляции нового образца ,что уменьшает затрату энергосбережения  за счет выветривания тепла. Система окон и балконов новая , окна ПВХ, что также способствует уменьшению выветриванию тепла, аналогично и балконы . Газоснабжение – установлен счетчик на газопровод в каждую квартиру, что позволяет экономно использовать газ, аналогично с инженерными системами водоснабжения (водопровод), электроснабжения (электричество), теплоснабжения (отопление).  

Вывод:

Мы ознакомились с постройками много квартирных домов старого образца , инженерными системами этих домов, системами энергосбережения этих домов (до реконструкции , после реконструкции).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

81098. Концептуальні засади, принципи та механізм функціонування міжнародного бізнесу 38.98 KB
  Діяльність цих суб’єктів націлена на створення матеріальних благ і послуг та їх посування до споживача. Аби це здійснити вкладаються необхідні кошти, а результатом є гроші. Вміння робити гроші із грошей через продуктивну діяльність в широкому загалі є бізнес.
81099. Правові та економічні передумови розвитку іпотечного кредитування в Україні 94.51 KB
  Для України це питання особливо актуальне, оскільки основні засоби виробництва найближчим часом не матимуть попиту через свою непридатність. Застосування іпотеки вимагає глибокого вивчення законодавчих положень, що постійно змінюються.
81100. Оценка потребностей в персонале 42.43 KB
  Численность персонала это количество занятых на предприятии людей. Структура персонала это качественный состав работников предприятия. В существующих там подходах к определению состава и содержания задач маркетинга персонала следует выделить два основных принципа.
81101. Спортивная тренировка, ее составные части 24.65 KB
  Тренировка является важнейшей частью спортивной подготовки. Физическая подготовка это педагогический процесс направленный на воспитание физических качеств и развитие функциональных возможностей создающих благоприятные условия для совершенствования всех сторон подготовки.
81102. Прислів’я та приказки в українській та німецькій мовах 80 KB
  Протягом багатьох століть вони виявляли здатність народу відбирати й осмислювати найхарактерніші, найтиповіші сторони явищ природи, праці, побуту, родинного й суспільного життя і в результаті ставали конденсатором багатовікового життєвого досвіду, взаємин людей між собою, між класами...
81103. Питоме та чуже в термінології 53.68 KB
  Другі слова видаються органічними для англійського тексту, де їхні корінь і лексичне значення здебільшого прозорі. Але живосилом притягнуті в українську мову, вони втрачають цю органічність і набирають вигляду «стороннього тіла».
81104. Формирования мотивации в овладении иностранным языком на среднем этапе обучения 22.72 KB
  Ученик а также его родители должны иметь возможность выбора школы учителя программы обучения видов занятий форм контроля. Минимизация применения наград и наказаний за результаты обучения. 3адачи обучения должны исходить из запросов интересов и устремлений ученика.
81105. Пятая французская республика 45.8 KB
  Политическая система Франции сформировывалась на протяжении многих лет и даже веков. Франция по праву считается колыбелью республиканских идей. Великая Французская Революция 1789 г. дала толчок к революционным процессам во всем мире.
81106. Антропологический состав народов мира 27.24 KB
  Ненаучными являются расовые концепции которые утверждают что расы обладают определенными психологическими свойствами детерминирующими исторический процесс. Существует качественное отличие расы человека и расы животных.