46876

Уплата акциза при реализации

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Уплата акциза при реализации (передаче) налогоплательщиками произведенных ими подакцизных товаров производится исходя из фактической реализации (передачи) указанных товаров за истекший налоговый период равными долями не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, и не позднее 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным месяцем

Русский

2013-11-26

34.5 KB

0 чел.

Уплата акциза при реализации (передаче) налогоплательщиками произведенных ими подакцизных товаров производится исходя из фактической реализации (передачи) указанных товаров за истекший налоговый период равными долями не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, и не позднее 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным месяцем.

Спирт этиловый из всех видов сырья 23 руб. 50 коп. за 1 литр

(в том  числе этиловый спирт-сырец безводного спирта этилового

из всех видов сырья)

Спиртосодержащая парфюмерно-       0 руб. 00 коп. за 1 литр

косметическая продукция            безводного этилового спирта,

в металлической аэрозольной        содержащегося в подакцизных

упаковке                           товарах

Спиртосодержащая продукция бытовой 0 руб. 00 коп. за 1 литр

химии в металлической аэрозольной  безводного этилового спирта,

упаковке  содержащегося в подакцизныхтоварах

Алкогольная продукция              162 руб. 00 коп. за 1 литр

 Вина натуральные (за исключением   2 руб. 20 коп. за 1 литр

шампанских, игристых,

газированных, шипучих),

 Вина шампанские, игристые,         10 руб. 50 коп. за 1 литр

газированные, шипучие

Пиво с нормативным                 0 руб. 00 коп. за 1 литр

(стандартизированным) содержанием

объемной доли спирта этилового

до 0,5 процента включительно

Пиво с нормативным                 2 руб. 07 коп. за 1 литр

(стандартизированным) содержанием

объемной доли спирта этилового

свыше 0,5 и до 8,6 процента

включительно

Пиво с нормативным                 7 руб. 45 коп. за 1 литр

(стандартизированным) содержанием

объемной доли спирта этилового

свыше 8,6 процента

Табак трубочный, курительный,      300 руб. 00 коп. за 1 кг

жевательный, сосательный,

нюхательный, кальянный,

за исключением табака,

используемого в качестве сырья

для производства табачной

продукции

Сигары                             17 руб. 75 коп. за 1 штуку

Сигариллы                          217 руб. 00 коп.

                                   за 1000 штук

Сигареты с фильтром                100 руб. 00 коп.

                                   за 1000 штук + 5 процентов

                                   расчетной стоимости,

                                   исчисляемой исходя из

                                   максимальной розничной

                                   цены, но не менее

                                   115 руб. 00 коп.

                                   за 1000 штук

Сигареты без фильтра, папиросы     45 руб. 00 коп.

                                   за 1000 штук + 5 процентов

                                   расчетной стоимости,

                                   исчисляемой исходя из

                                   максимальной розничной

                                   цены, но не менее

                                   60 руб. 00 коп.

                                   за 1000 штук

Автомобили легковые с мощностью    0 руб. 00 коп. за 0,75 кВт

двигателя до 67,5 кВт (90 л.с.)    (1 л.с.)

включительно

Автомобили легковые с мощностью    18 руб. 00 коп. за 0,75 кВт

двигателя свыше 67,5 кВт           (1 л.с.)

(90 л.с.) и до 112,5 кВт

(150 л.с.) включительно

Автомобили легковые с мощностью    181 руб. 00 коп. за 0,75 кВт

двигателя свыше 112,5 кВт          (1 л.с.)

(150 л.с.), мотоциклы с мощностью

двигателя свыше 112,5 кВт

(150 л.с.)

Автомобильный бензин с октановым   2657 руб. 00 коп. за 1 тонну

числом до "80" включительно

Автомобильный бензин с иными       3629 руб. 00 коп. за 1 тонну

октановыми числами

Дизельное топливо                  1080 руб. 00 коп. за 1 тонну

Моторные масла для дизельных       2951 руб. 00 коп. за 1 тонну

и (или) карбюраторных

(инжекторных) двигателей

Прямогонный бензин                 2657 руб. 00 коп.

                                   за 1 тонну


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54317. Функціональні методи розвязування рівнянь 193.5 KB
  Мета: - повторити функціональні методи розв’язування рівнянь; - розвивати вміння і навички розв’язування рівнянь різними методами; - розвивати вміння систематизувати і узагальнювати, робити умовиводи; - виховувати прагнення до реалізації своїх навчальних можливостей.
54318. Застосування активних методів і форм на заняттях іноземної мови 288 KB
  Робота над проектом здійснюється у кілька етапів і зазвичай виходить за рамки навчальної діяльності на заняттях: вибір теми чи проблеми проекту, формування групи виконавців, розробка плану роботи над проектом, визначення термінів, розподіл завдань серед студентів, обговорення в групі результатів виконання кожного завдання, оформлення спільного результату, звіт по проекту, оцінка виконання проекту.
54319. Чи можливо виховати генія? 75.5 KB
  От чому в процесі навчання необхідно систематично збуджувати розвивати і укріплювати пізнавальний інтерес учнів і як важливий мотив навчання і як стійку рису особистості і як могутній засіб виховуючого навчання підвищення його якості. Основна мета роботи вчителя по активізації пізнавальної діяльності учнів розвиток їх творчих здібностей. Досягнення цієї мети дозволяє вирішити багато завдань навчання: забезпечити міцні і усвідомлені знання навчального матеріалу; підготувати учнів до активної участі у виробничій...
54320. Пути развития европейской культуры в эпоху Нового времени 20.7 KB
  Название «Новое время» в истории культуры Европы обычно употребляется по отношению к трем векам – XVII, XVIII и XIX. Эти века наполнены событиями политическими, экономическими, философскими, художественными. XVII век не имеет общепризнанного названия как Возрождение или век Просвещения.
54321. Створення та редагування таблиць із застосуванням режиму конструктора, використання звязків між таблицями, створення форм із застосуванням майстра форм, створення звітів із застосуванням майстра звітів 2.97 MB
  ЗАДАЧА: створити БД для підприємства (фірми), яке займається реалізацією продовольчих товарів. 1.1 Створити БД в папці Мої документи та надати ім’я «Прізвище_група_учня_фірма» 1 Створити таблиці, які будуть містити основну інформацію про діяльність фірми.
54322. Метод проектов 26.5 KB
  В последние годы в связи с реформами в образовании и изменениями в школьном математическом образовании в частности остро стоит вопрос об организации учебного процесса направленного на развитие творческих способностей личности и навыков исследовательской деятельности. В результате этого возник метод проектов как способ актуализации и стимулирования познавательной деятельности учащихся. Однако за последние несколько лет многое изменилось общество поднялось на новую ступень экономического развития потребовались кардинальные перемены во...
54323. МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ 257.5 KB
  Метод проектів це метод в основі якого лежить розвиток пізнавальних творчих навичок студентів умінь самостійно конструювати свої знання орієнтуватися в інформаційному просторі критично мислити. Мета застосування методу полягає у формуванні навичок ефективного використання різних джерел інформації при навчанні студентів за допомогою інноваційних педагогічних технологій якими передбачається самостійна індивідуальна чи групова дослідницькопошукова та творча діяльність студентів підвищення рівня комунікабельності. Завдання методу...
54324. З’єднання болтом і шпилькою 496 KB
  Оформлення завдання Завдання виконується на креслярському папері в олівці у відповідність з правилами ЕСКД. Креслення повинне мати основний напис. Діаметри крізних отворів
54325. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЕКТУ 146.5 KB
  АНАТОМІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЕКТУ. Планування реалізації проекту. Методика управління для неосяжної кількості найрізноманітніших проектів має єдину структуру у якій можна виділити такі групи процесів: ініціації прийняття рішення щодо запуску проекту зазвичай завершується складанням і затвердженням уставу проекту із визначенням його мети терміну виконання критеріїв успіху призначенням та чітким окресленням повноважень керівника проекту; планування безперервне визначення кращих...