46930

The simple sentence. The semantic classification of simple sentence

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

The simple sentence s ny sentence in generl is orgnised s system of functionexpressing positions the content of the functions being the reflection of situtionl event. The nomintive prts of the simple sentence ech occupying notionl position in it re subject predicte object dverbil ttribute prentheticl enclosure ddressing enclosure; specil seminotionl position is occupied by n interjectionl enclosure. The ultimte nd highest object of this integrl modifiction is the sentence s whole nd through the sentence the reflection of the...

Английский

2013-11-26

37.5 KB

43 чел.

2. The simple sentence, as any sentence in general, is organised as a system of function-expressing positions, the content of the functions being the reflection of a situational event. The nominative parts of the simple sentence, each occupying a notional position in it, are subject, predicate, object, adverbial, attribute, parenthetical enclosure, addressing enclosure; a special, semi-notional position is occupied by an interjectional enclosure. The parts are arranged in a hierarchy, wherein all of them perform some modifying role. The ultimate and highest object of this integral modification is the sentence as a whole, and through the sentence, the reflection of the situation (situational event).

Thus, the subject is a person-modifier of the predicate. The predicate is a process-modifier of the subject-person. The object is a substance-modifier of a processual part (actional or statal). The adverbial is a quality-modifier (in a broad sense) of a processual part or the whole of the sentence (as expressing an integral process inherent in the reflected event). The attribute is a quality-modifier of a substantive part. The parenthetical enclosure is a detached speaker-bound modifier of any sentence-part or the whole of the sentence. The addressing enclosure (address) is a substantive modifier of the destination of the sentence and hence, from its angle, a modifier of the sentence as a whole. The interjectional enclosure is a speaker-bound emotional modifier of the sentence.

All the said modifiers may be expressed either singly (single modifiers) or collectively, i.e. in a coordinative combination (co-modifiers, in particular, homogeneous ones).

The traditional scheme of sentence parsing shows many essential traits of the said functional hierarchy. On the scheme presented graphically, sentence-parts connected by bonds of immediate domination are placed one under the other in a successive order of subordination, while sentence-parts related to one another equipotently are placed in a horizontal order. Direct connections between the sentence-parts are represented by horizontal and vertical lines.

By way of example, let us take an ordinary English sentence featuring the basic modifier connections, and see its

traditional parsing presentation (Fig. 3): The small lady listened to me attentively.

Fig. 3

§ 5. The semantic classification of simple sentences should be effected at least on the three bases: first, on the basis of the subject categorial meanings; second, on the basis of the predicate categorial meanings; third, on the basis of the subject-object relation.

Reflecting the categories of the subject, simple sentences are divided into personal and impersonal. The further division of the personal sentences is into human and non-human; human into definite and indefinite; non-human into animate and inanimate. The further essential division of impersonal sentences is into factual (It rains, It is five o'clock) and perceptional (It smells of hay here).

The differences in subject categorial meanings are sustained by the obvious differences in subject-predicate combinability.

Reflecting the categories of the predicate, simple sentences are divided into process-featuring ("verbal") and, in the broad sense, substance-featuring (including substance as such and substantive quality "nominal"). Among the process-featuring sentences actional and statal ones are to be discriminated (The window is opening The window is glistening in the sun); among the substance-featuring sentences factual and perceptional ones are to be discriminated (The sea is rough The place seems quiet).

Finally, reflecting the subject-object relation, simple sentences should be divided into subjective (John lives in London), objective (John reads a book) and neutral or "potentially" objective (John reads), capable of implying both the transitive action of the syntactic person and the syntactic person's intransitive characteristic.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

34874. Сутність і показники інфляції 23 KB
  сутність і показники інфляції Інфляція це підвищення загального рівня цін. Дефляція зворотне явище тобто зниження загального рівня цін. В економічній літературі дискусійним є питання про те чи всяке підвищення цін є інфляційним. Більшість економістів вважають що будьяке підвищення цін означає інфляцію.
34875. Види інфляції 23.5 KB
  По причині виникнення :1) Інфляція попиту –виникає в результаті перевищення спроса попиту над пропозицією 2)Інфляція іздержок -виникає в результаті збільшення іздержок виробництва і зменшення пропозиції в результаті збільшення заробітної плати і збільшенням уін на ресурси (крива пропозиції буде відхилятися вліво).
34876. Сутність і функції грошей 24.5 KB
  Сутність і функції грошей Гроші це загальний еквівалент що виконує основні функції: міра ітості засіб обігу і засіб заощадження. Гроші як загальний еквівалент виникли ще в VII 111 і до нашої ери і виступали у вигляді товару що виражає вартість всіх і ч товарів що дозволяло легко порівнювати товари між собою. Цю функцію гроші виконують безпосередньо і виступають у якості посередника в товарному обігу. У 1690 року в Північній Америці з'явилися замінники золота у вигляді паперових грошей коли гроші вільно...
34877. Види і засоби, що замінюють гроші 23.5 KB
  Вексель письмове зобовязання боржника сплатити визначену суму грошей у визначений термін. Звичайний вексель має такі реквізити: 1 найменування; 2 визначену суму платежів; 3 зазначення терміну платежу; 4 найменування того кому має бути здійснено платіж; 5 місце дату складання векселю і підпис того хто його видав. Вексель може розпочати самостійний рух якщо він передається від одного власника держателя до іншого шляхом особливого передатного напису індосаменту. Вексель можна передати банку отримавши із певною знижкою борг...
34878. Поняття кредит . Види кредиту 20.5 KB
  Позички торговим і промисловим підприємствам. Позички під застану нерухомості. Споживчі позички приватним особам що повертаються вроздріб. Позички під цінні папери даються для придбання акцій та інших цінних паперів.
34879. Функції центрального банку 21 KB
  функції центрального банку Центральний банк головний банк що регулює грошовий обії країни і визначає основи кредитної політики держави. Особливість функціонування центрального банку Сучасні центральні банки характеризуються двоїстістю положення: з однієї сторони їхня діяльність повинна бути погоджена з економічною політикою держави з іншого боку вони повинні мати самостійність у проведенні фінансовокредитної політики держави.
34882. Бюджет країни:поняття і функції 21.5 KB
  Бюджет країни:поняття і функції Державний бюджет являє собою найбільший централізований грошовий фонд яким розпоряджається уряд який акумулюється за допомогою перерозподілу національного доходу і витрачається державою для здійснення своїх цілей. Види організаційної структури бюджету 1. Дворівневий бюджет країни і місцеві бюджети. Трирівнсвий бюджет країни бюджети наприклад штатів США земель Німеччина областей Україна.