4696

Программная реализация алгоритмов циклической структуры

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Программная реализация алгоритмов циклической структуры Цель работы -Получение навыков программирования алгоритмов циклической структуры на языке С. -Исследование эффективности применения различных видов циклов в задаче табулирования функци...

Русский

2013-01-06

55.35 KB

18 чел.

Программная реализация алгоритмов циклической структуры» 

1.Цель работы

-Получение навыков программирования алгоритмов циклической структуры на языке С.

-Исследование эффективности применения различных видов циклов в задаче табулирования функции.

2.Задание:

1)Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции y=f(x) на интервале от xn до xk  с шагом dx.

Таблицу снабдить заголовком и шапкой .

                 

 3.Алгоритм решения задачи :

      начало   ннначалоНачало

   Ввод

a,b,xn,xk,dx

 x<=a

  y=f1(x)

a<x<b

  y=f3(x)

  

    Вывод

        Конец

   y=f2(x)

                    

4.Текст программы С:

#include <conio.h>

#include <stdio.h>

#include <math.h>

main()

{

   float a,

  x,

  xn,

  xk,

  dx,

  y;

   clrscr ();

   printf("vvedite parametr a: "),scanf("%f",&a);

   printf("vvedite xn: "), scanf("%f",&xn);

   printf("vvedite xk: "), scanf("%f",&xk);

   printf("vvedite shag dx: "),scanf("%f",&dx);

   printf("Tablica znacheniy funkcii y=f(x)\n");

   printf("ЪДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДї\n");

   printf("і    x      і  y=f(x)  і\n");

   printf("ГДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДґ\n");

   x=xn;

   while (x<=xk){

  printf("і %-9.3fі",x);

  (x<0) ? (y=a*a) : ((x<10) ? (y=a*x) : (y=5*a));

  if (a>10)

      printf("  %-10dі\n",(int)y);

  else

      printf("  %-10.3fі\n",y);

  x+=dx;

   }

   printf("АДДДДДДДДДДДБДДДДДДДДДДЩ\n");

   printf("nazhmite lubuyu klavishu...");

   getch();

   return 0;

}

5.Текст программы  С++:

#include <conio.h>

#include <iomanip.h>

#include <iostream.h>

#include <math.h>

main()

{

float  a,

b,

x,

xn,

xk,

dx,

y;

clrscr();

cout<<"Vvedite xn: ", cin>>xn;

cout<<"vvedite a: ",cin>>a;

cout<<"vedite b: ",cin>>b;

cout<<"Vvedite xk: ", cin>>xk;

cout<<"Vvedite shag dx:", cin>>dx;

cout<<"Tablica znachenii funkcii y=f(x)"<<endl

<<"ЪДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДї"<<endl

<<"і    x      і  y=f(x)  і"<<endl

<<"ГДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДґ"<<endl;

cout.precision(3), cout.setf(ios::showpoint);

cout.setf(ios::left,ios::adjustfield);

cout.setf(ios::fixed,ios::floatfield);

for(x=xn;x<=xk;x+=dx){

cout<<" і "<<setw(9)<<x<<'і';

if (x<=a)

      y=sqrt(1.57-pow(x,3)*pow(sin(x),2))+4.1*exp(2*x) ;

  else if (x<b)

    y=(1+pow(x,2))/(2-7*sin(x))+exp(sinh(x));

else

    y=pow((asin(x)+acos(x)+log(x)),tan(x));

cout<<" "<<setw(10);

cout<<y;

cout<<'і'<<endl;

}

cout<<"АДДДДДДДДДДДБДДДДДДДДДДЩ"<<endl;

cout<<"nazhmite lubuyu klavishu...";

getch();

return 0;

}

 

6. Таблица переменных используемых в программе:

                                          

Имя переменной

Тип переменной

Назначение переменной

x

float

Значение аргумента х

y

float

Значение функции f(x)

a

float

Параметр а

b

float

Параметр b

xn

float

Начальное значение переменной х

xk

float

Конечное значение переменной х

dx

float

Шаг, на который будет увеличиваться х

7.Результаты расчета программы:

8.Выводы:

Мы получили навыки программирования алгоритмов циклической структуры на языка С и С++.

Было написано два варианта программы, на  языке С и С++. Полученные результаты выводятся в виде таблицы, и в обоих вариантах программ полностью совпадают. Однако следует учитывать ОДЗ при вводе переменных, так как в противном случае результаты не будут получены. В

данной системе областью ОДЗ является промежуток [-1;1]

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17150. Конструювання звітів у СУБД MS Access 57.51 KB
  Лекція №21 Тема: Конструювання звітів у СУБД MS Access. План Види звітів. Створення звіту за допомогою Конструктора. Розробка багатабличного звіту в режимі Мастер отчетов. Розробка багатабличного звіту в режимі Конструктор. Для формування вих
17151. Процесори презентацій. Види і типи презентацій. MS Power Point 31.92 KB
  Лекція №22 Тема: Процесори презентацій. Види і типи презентацій. MS Power Point. План Види і типи презентацій. Призначення PowerPoint. Призначення окремих режимів перегляду слайдів. Основні способи створення презентації. Демонстрація презентації. Вид
17152. Основні прийомі роботи в “Maple”. Убудовані і користувальницькі функції. Елементарні обчислення в Maple 50.25 KB
  Лекція №23 Тема: Основні прийомі роботи в Maple. Убудовані і користувальницькі функції. Елементарні обчислення в Maple. План Мови системи Maple 7. Інтерфейс Maple 7. Палітри введення математичних символів. Функції і оператори. Команда спрощення виразу: simplify...
17153. Розв’язання рівнянь, нерівностей і їх систем 63.34 KB
  Лекція №24 Тема: Розвязання рівнянь нерівностей і їх систем. План Команда solve Maple. Функція RootOf. Використання функції eval. Команда fsolve. Інші команди рішення рівнянь. Рішення нерівностей. Практично жодна задача не обходиться без рішення ...
17154. Побудова поверхонь графіків функцій в Maple 121 KB
  Лекція №25 Тема: Побудова поверхонь графіків функцій в Maple. План Команди двовимірної графіки. Опції двовимірної графіки. Приклади побудови графіків. Графіки функцій в полярній системі координат. Команди тривимірної графіки. Команди двовимі
17155. Лінійна алгебра в Maple 118 KB
  Лекція №26 Тема: Лінійна алгебра в Maple План Пакет linalg. Пакет LinearAlgebra. Елементарні операції з матрицями і векторами. Рішення систем лінійних рівнянь. У Maple виконання перетворень лінійної алгебри можна здійснювати за допомогою команд двох пакетів...
17156. Сума, добуток, похідна, інтеграл в Maple 56.5 KB
  Лекція №27 Тема: Сума добуток похідна інтеграл в Maple. План Активна та пасивна форма команд. Команди диференціювання. Інтегрування виразів. Limit функції. Для деяких команд існують дві форми: активна і пасивна. У разі виклику активної форми команд
17157. ОС та їх оточення 66.5 KB
  Тема: ОС та їх оточення. План ОС на світовому ринку Поняття операційної системи Функції Еволюція операційних систем й основні ідеї Пакетний режим Поділ часу й многозадачность Поділ повноважень Реальний масштаб часу Файлов