4696

Программная реализация алгоритмов циклической структуры

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Программная реализация алгоритмов циклической структуры Цель работы -Получение навыков программирования алгоритмов циклической структуры на языке С. -Исследование эффективности применения различных видов циклов в задаче табулирования функци...

Русский

2013-01-06

55.35 KB

15 чел.

Программная реализация алгоритмов циклической структуры» 

1.Цель работы

-Получение навыков программирования алгоритмов циклической структуры на языке С.

-Исследование эффективности применения различных видов циклов в задаче табулирования функции.

2.Задание:

1)Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции y=f(x) на интервале от xn до xk  с шагом dx.

Таблицу снабдить заголовком и шапкой .

                 

 3.Алгоритм решения задачи :

      начало   ннначалоНачало

   Ввод

a,b,xn,xk,dx

 x<=a

  y=f1(x)

a<x<b

  y=f3(x)

  

    Вывод

        Конец

   y=f2(x)

                    

4.Текст программы С:

#include <conio.h>

#include <stdio.h>

#include <math.h>

main()

{

   float a,

  x,

  xn,

  xk,

  dx,

  y;

   clrscr ();

   printf("vvedite parametr a: "),scanf("%f",&a);

   printf("vvedite xn: "), scanf("%f",&xn);

   printf("vvedite xk: "), scanf("%f",&xk);

   printf("vvedite shag dx: "),scanf("%f",&dx);

   printf("Tablica znacheniy funkcii y=f(x)\n");

   printf("ЪДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДї\n");

   printf("і    x      і  y=f(x)  і\n");

   printf("ГДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДґ\n");

   x=xn;

   while (x<=xk){

  printf("і %-9.3fі",x);

  (x<0) ? (y=a*a) : ((x<10) ? (y=a*x) : (y=5*a));

  if (a>10)

      printf("  %-10dі\n",(int)y);

  else

      printf("  %-10.3fі\n",y);

  x+=dx;

   }

   printf("АДДДДДДДДДДДБДДДДДДДДДДЩ\n");

   printf("nazhmite lubuyu klavishu...");

   getch();

   return 0;

}

5.Текст программы  С++:

#include <conio.h>

#include <iomanip.h>

#include <iostream.h>

#include <math.h>

main()

{

float  a,

b,

x,

xn,

xk,

dx,

y;

clrscr();

cout<<"Vvedite xn: ", cin>>xn;

cout<<"vvedite a: ",cin>>a;

cout<<"vedite b: ",cin>>b;

cout<<"Vvedite xk: ", cin>>xk;

cout<<"Vvedite shag dx:", cin>>dx;

cout<<"Tablica znachenii funkcii y=f(x)"<<endl

<<"ЪДДДДДДДДДДДВДДДДДДДДДДї"<<endl

<<"і    x      і  y=f(x)  і"<<endl

<<"ГДДДДДДДДДДДЕДДДДДДДДДДґ"<<endl;

cout.precision(3), cout.setf(ios::showpoint);

cout.setf(ios::left,ios::adjustfield);

cout.setf(ios::fixed,ios::floatfield);

for(x=xn;x<=xk;x+=dx){

cout<<" і "<<setw(9)<<x<<'і';

if (x<=a)

      y=sqrt(1.57-pow(x,3)*pow(sin(x),2))+4.1*exp(2*x) ;

  else if (x<b)

    y=(1+pow(x,2))/(2-7*sin(x))+exp(sinh(x));

else

    y=pow((asin(x)+acos(x)+log(x)),tan(x));

cout<<" "<<setw(10);

cout<<y;

cout<<'і'<<endl;

}

cout<<"АДДДДДДДДДДДБДДДДДДДДДДЩ"<<endl;

cout<<"nazhmite lubuyu klavishu...";

getch();

return 0;

}

 

6. Таблица переменных используемых в программе:

                                          

Имя переменной

Тип переменной

Назначение переменной

x

float

Значение аргумента х

y

float

Значение функции f(x)

a

float

Параметр а

b

float

Параметр b

xn

float

Начальное значение переменной х

xk

float

Конечное значение переменной х

dx

float

Шаг, на который будет увеличиваться х

7.Результаты расчета программы:

8.Выводы:

Мы получили навыки программирования алгоритмов циклической структуры на языка С и С++.

Было написано два варианта программы, на  языке С и С++. Полученные результаты выводятся в виде таблицы, и в обоих вариантах программ полностью совпадают. Однако следует учитывать ОДЗ при вводе переменных, так как в противном случае результаты не будут получены. В

данной системе областью ОДЗ является промежуток [-1;1]

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

3557. Поняття та особливості сільськогосподарського виробництва 36.41 KB
  Сільське господарство розвивається на основі різних форм власності і видів господарювання. Рівень господарювання і характер економічної відокремленості цих господарств визначають специфічні особливості їхніх взаємовідносин з державою і певні відмінності у способах використання механізму дії економічних законів.
3558. Адміністративне право 121.5 KB
  Вступ до адміністративного права. Адміністративне право — це одна з профільних, фундаментальних галузей правової системи України. Адміністративне право визначається як сукупність юридичних норм та правових інститутів, призначених для ре...
3559. Ремонт машин і обладнання підприємств виробництва будівельних матеріалів 304 KB
  Метою курсового проекту по ремонту механічного устаткування є привити студентам навички рішення інженерних питань ремонту, економічних обґрунтувань і планування різних видів ремонту та складання необхідної документації.
3560. Изучение внешнего фотоэффекта 67.5 KB
  Цель работы: изучение внешнего фотоэффекта. Задача: определение световой и вольт-амперной характеристики фотоэлемента. Техника безопасности: напряжение 220 В подается от сети на трансформатор и выпрямитель, поэтому соответствующие токоведущие...
3561. Фінансовий контроль як різновид публічного контролю 80.12 KB
  Фінансовий контроль як різновид публічного контролю 1. Методологічні та теоретичні основи дослідження проблеми фінансового контролю: постановка проблеми. 2. Фінансовий контроль як особливий вид публічного контролю. 3. Поняття та правова природа фінан...
3562. Сучасна українська літературна мова 198.5 KB
  Лекція 1 Українська мова: походження, розвиток і функціонування План Предмет та завдання курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Мова і мовлення. Функції мови. Походження та основні етапи розвитку української мови. Літературна мова....
3563. Адвокатура в Україні 244 KB
  Адвокатура в Україні 1. Право громадян на кваліфіковану юридичну допомогу Важливим кроком у створенні таких умов є Закон «Про адвокатуру», ухвалений Верховною Радою України 19 грудня 1992 р. Він проголошує, що адвокатура України здійснює свою діяльн...
3564. Загальне поняття алгоритму. Алгоритмічні мови 84 KB
  Загальне поняття алгоритму. Алгоритмічні мови. У старому трактуванні алгоритм — це точний набір інструкцій, що описують послідовність дій виконавця для досягнення результату рішення задачі за кінцевий час. У міру розвитку паралельності в роботі...
3565. Послідовність рішення задачі по розробці програми 78 KB
  Послідовність рішення задачі по розробці програми Послідовність рішення задачі по розробці програм складається з наступних етапів: Формулювання задачі в термінах деякої прикладної області знань, Формалізація задачі, побудова математичної та інформац...