46978

Настроечные базы

Доклад

Производство и промышленные технологии

Для осуществления настройки станка относительно определенных поверхностей заготовки необходимо чтобы эти поверхности занимали на станке при смене заготовок неизменное положение относительно упоров станка определяющих конечное положение обрабатывающего инструмента. К таким поверхностям относятся опорные поверхности заготовки что и предопределяет широкое их использование в крупносерийном производстве в качестве опорных...

Русский

2013-12-01

40.97 KB

3 чел.

Настроечные базы.   Для   осуществления настройки станка   относительно   определенных   поверхностей   заготовки   необходимо, чтобы эти поверхности   занимали   на станке при смене заготовок  неизменное положение относительно   упоров станка, определяющих конечное      положение       обрабатывающего инструмента.   К таким   поверхностям   относятся   опорные  поверхности  заготовки,   что и  предопределяет  широкое   их использование в крупносерийном производстве в качестве   опорных   технологических   баз.   Такими   же   поверхностями являются поверхности, образуемые на заготовке при данном уста-пове и связанные с другими обрабатываемыми  поверхностями  непосредственными размерами.

Примером использования поверхности, обрабатываемой за один и тот же уставов, в качестве технологической базы может служить обработка заготовки на револьверном станке (рис. 6.14). Заготовка опирается поверхностью М на соответствующий упор зажимного устройства станка, однако эта поверхность, являясь опорной технологической базой для обработки торца Л заготовки на размер h, не является таковой для всех остальных торцовых поверхностей заготовки В, С, D, В, обрабатываемых на размеры Ь, с, d, а. Положение поверхностей В, С, D и Е определяется при настройке станка не положением поверхности /VI, з положением поверхности Л, относительно которой производится установка упоров. В этом случае поверхность Л, обрабатываемая при том же установе, что и рассматриваемые поверхности В, С, D, Е, является для них настроечной технологической базой.

Настроечной базой называется поверхность заготовки, по отношению к которой ориентируются обрабатываемые поверхности, связанная с ними непосредственными размерами и образуемая при одном   установе   с   рассматриваемыми   поверхностями   заготовки,

165


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

4476. Основи кримінального права України 143.5 KB
  Основи кримінального права України Мета заняття.Ознайомити студентів із особливостями кримінального права, адміністративними правопорушеннями та адміністративною відповідальністю. Дати загальну характеристику Кримінального кодексу України. Оха...
4477. Основи сімейного права України 131 KB
  Основи сімейного права України Мета заняття. Ознайомити студентів із основами сімейного законодавства, порядком укладання та розірвання шлюбу, особистими та майновими правами подружжя, взаємними правами та обов’язками батьків і дітей. Дати...
4478. Правоохоронна і правозахисна діяльність 180 KB
  Правоохоронна і правозахисна діяльність Мета заняття.Ознайомити студентів із завданнями та структурою судової влади. Дати характеристику судоустрою та судочинства. Охарактеризувати правоохоронну діяльність, правоохоронні та правозахисні органи...
4479. Загальні положення про математичне моделювання у гідрологічних прогнозах 154 KB
  Загальні положення про математичне моделювання у гідрологічних прогнозах Комплексне раціональне використання водних ресурсів в значній мірі спирається на наукове дослідження водного та льодового режиму річок, озер та водосховищ, що веде до зростання...
4480. Загальні відомості про розвиток довгострокових гідрологічних прогнозів 85 KB
  Загальні відомості про розвиток довгострокових гідрологічних прогнозів. Аналіз сучасного стану в області довгострокового прогнозування гідрологічного режиму річок Розвиток довгострокових гідрологічних прогнозів на різних етапах історії пов’я...
4481. Загальні принципи оцінки точності методик довгострокового прогнозування та справджуваності прогнозів 177 KB
  Загальні принципи оцінки точності методик довгострокового прогнозування та справджуваності прогнозів Похибка довгострокового прогнозу. Визначення допустимої похибки гідрологічного прогнозу Згідно Настанові по службі прогнозів оцінка прогнозу...
4482. Довгострокові прогнози меженного стоку влітку, восени і взимку 394 KB
  Довгострокові прогнози меженного стоку влітку, восени і взимку Закономірності і фактори меженного стоку Під меженним стоком рівнинних і гірських річок розуміють стік літньо-осіннього і зимового періодів, коли річки отримують живлення в основному в...
4483. Довгострокові прогнози шарів стоку весняного водопілля для рівнинних річок 2.4 MB
  Довгострокові прогнози шарів стоку весняного водопілля для рівнинних річок В період весняного водопілля, одної з найбільш багатоводних фаз гідрологічного режиму більшості рівнинних річок України, формування стоку обумовлене таненням накопичено...
4484. Довгострокові прогнози максимальних витрат води весняного водопілля 1.45 MB
  Довгострокові прогнози максимальних витрат води весняного водопілля Сучасний стан в області довгострокового прогнозування максимальних витрат води весняного водопілля Ще у 40-ві роки минулого сторіччя М.А. Великановим була запропонована для прогноз...