472

Создание реалистического изображения трехмерной сцены методом трассировки лучей

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Базовые возможности и входной язык программы синтеза реалистических изображений на основе метода трассировки лучей, разработать трехмерный композитный объект с применением операций конструктивной твердотельной геометрии (CSG).

Русский

2013-01-06

254.5 KB

12 чел.

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «Системы автоматизированного проектирования»

ОТЧЕТ

о выполнении лабораторной работы № 7

Создание реалистического изображения трехмерной сцены методом трассировки лучей

                                                               Выполнил студент гр. 09ВС1

                    Цыкунова Д.

            отчет принят ________2011г.

                                         Преподаватель: Бождай  А. С.

                                                                 ______________

Пенза

2011 г.

Цель: изучить базовые возможности и входной язык программы синтеза реалистических изображений на основе метода трассировки лучей, разработать трехмерный композитный объект с применением операций конструктивной твердотельной геометрии (CSG), исследовать характеристики метода трассировки лучей, а также эффект алиайзинга и способы его устранения.

Задание: модель замка.

1. –а - антиалиайзинг методом фильтрации

2. –А - адаптивный антиалиайзинг

3. J - антиалиайзинг методом распределенной трассировки

4. v - трассировка построчно "снизу вверх"

Код программы:

viewpoint {

 from <8, 18, -18>

  at   <8, 5, 5>

  up   <0, 0, 0>

  angle 60

  resolution 500, 500

  aspect 1

  }

light < 13, 30, -20>

light < 10, 5,-20>

background green

define a object{

object{cylinder<3.8,0,3.8>,<3.8,5,3.8>,3}

+object{box<4.5,0,4.5>,<10.5,7,10.5>}

+object{cylinder<10.8,0,3.8>,<10.8,3,3.8>,2.5}

texture {

     surface {

        ambient blue, 0.6

        diffuse red, 0.6

        specular white, 1.0

        microfacet Reitz 5

             }

       }

}

define b

object{

object{polygon 3,<4.5,7,4.5>,<4.5,7,10.5>,<7.5,13,7.5>}

+object{polygon 3,<4.5,7,10.5>,<10.5,7,10.5>,<7.5,13,7.5>}

+object{polygon 3,<10.5,7,10.5>,<10.5,7,4.5>,<7.5,13,7.5>}

+object{polygon 3,<4.5,7,4.5>,<10.5,7,4.5>,<7.5,13,7.5>}

+object{cone <3.8,5,3.8>,3,<3.8,9,3.8>,0}

+object{cone <10.8,3,3.8>,2.5,<10.8,6,3.8>,0}

texture {

     surface {

        ambient brown, 0.5

        diffuse brown, 0.9

        specular white, 1.0

        microfacet Reitz 5

        }

     }

}

define c

object{

object{sphere <14.8,11,2.8>,1}

+object{sphere <1,11,2.8>,1}

texture {

     surface {

        ambient brown, 1.1

        diffuse brown, 1.1

        specular white, 1.1

        microfacet Reitz 9

        }

     }

}

define d

object{

object{cylinder <20.8,0,21>,<20.8,5,21>,0.5}

+object{cylinder <-5.5,0, 21>,<-5.5,5,21>,0.5}

+object{polygon 4,<-2,0,-2>,<-2,0,24>,<18,0,24>,<18,0,-2>}

texture {

     surface {

        ambient brown, 0.1

        diffuse brown, 0.6

        specular white, 0.3

        microfacet Reitz 1

        }

     }

}

object{a}

object{b}

object{

c+d

}

Вывод: в данной лабораторной работе была построена модель замка. Для построения замка были применены базовые примитивы. Был произведен анализ изображений при помощи следующих методов: фильтрация, распределенная трассировка, адаптивная трассировка, адаптивный аналийзинг.

При увеличении количества лучей при распределенной трассировке, увеличилось время рендеринга.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

18273. ВЕЛИЧИНИ, ЩО ВИВЧАЮТЬСЯ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ 249 KB
  ВЕЛИЧИНИ ЩО ВИВЧАЮТЬСЯ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ Площа фігури її основні властивості. Одиниці площі та відношення між ними. Способи вимірювання площ. Рівновеликі і рівноскладені фігури. Поняття про обєм тіла. Одиниці обєму та відношення між ними. П
18274. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ МНОЖИН. ПОНЯТТЯ ТА ЇХ ОЗНАЧЕННЯ 72.5 KB
  Лекція 1 ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ МНОЖИН. ПОНЯТТЯ ТА ЇХ ОЗНАЧЕННЯ Поняття про твердження. Математичні твердження та їх види. Поняття його обсяг і зміст. Відношення між поняттями. Означення понять. Способи означення. Означувані і неозначувані поняття. Вимоги д
18275. МНОЖИНИ ТА ВІДНОШЕННЯ МІЖ НИМИ 101 KB
  Лекція 2 МНОЖИНИ ТА ВІДНОШЕННЯ МІЖ НИМИ Поняття множини. Скінченні і нескінченні множини. Способи задання множин. Порожня і одинична множини. Точкові множини. Геометрична фігура як множина точок. Плоскі і просторові геометричні фігури. Круги Ейлера. Рівн...
18276. ОПЕРАЦІЯ НАД МНОЖИНАМИ 256.5 KB
  Лекція 3 ОПЕРАЦІЯ НАД МНОЖИНАМИ Поняття про операції. Операції перерізу обєднання доповнення підмножини до множини і доповнення. Зображення результатів операцій за допомогою кругів Ейлера. Закони операції над множинами. Число елементів у обєднанні ...
18277. ВІДНОШЕННЯ МІЖ ЕЛЕМЕНТАМИ ДВОХ МНОЖИН 53 KB
  Лекція 4 ВІДНОШЕННЯ МІЖ ЕЛЕМЕНТАМИ ДВОХ МНОЖИН Відношення між елементами двох множин та його основні характеристики: області відправлення і прибуття; графи відношення області визначення і значення повні образи і прообрази елементів. Операції над відношення...
18278. ВІДНОШЕННЯ НА МНОЖИНІ 121.5 KB
  Лекція 5 ВІДНОШЕННЯ НА МНОЖИНІ Відношення на множині та його основні характеристики. Особливості графа відношення на множині. Способи задання відношень на множині. Основні властивості відношень на множині: рефлективність і антирефлексивність симетричність ...
18279. ФУНКЦІЇ ВІДОБРАЖЕННЯ 260.5 KB
  Лекція 6 ФУНКЦІЇ ВІДОБРАЖЕННЯ Поняття функції та її основні характеристики. Способи задання функцій. Відображення і їх види. Рівнопотужні множини. Потужність множини. Теорема про обєднання рівно потужних множин. Питання на самостійне опрацю
18280. АЛГЕБРАЇЧНІ ОПЕРАЦІЇ І АЛГОРИТМИ 72.5 KB
  Лекція 7 АЛГЕБРАЇЧНІ ОПЕРАЦІЇ І АЛГОРИТМИ Бінарні алгебраїчні операції та їх основні характеристики. Асоціативний і комутативний закони операції. Дистрибутивні закони що повязують дві операції. Операція обернена даній. Питання на самостійне опр...
18281. ЛОГІКА ВИСЛОВЛЕНЬ 143.5 KB
  Лекція 8 ЛОГІКА ВИСЛОВЛЕНЬ Поняття про твердження. Математичні твердження та їх види. Висловлювання логічне значення висловлення. Логічні сталі. Прості і складні висловлення. Пропозиційні змінні. Операції заперечення конюнкції дизюнкції та еквіва