472

Создание реалистического изображения трехмерной сцены методом трассировки лучей

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Базовые возможности и входной язык программы синтеза реалистических изображений на основе метода трассировки лучей, разработать трехмерный композитный объект с применением операций конструктивной твердотельной геометрии (CSG).

Русский

2013-01-06

254.5 KB

12 чел.

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «Системы автоматизированного проектирования»

ОТЧЕТ

о выполнении лабораторной работы № 7

Создание реалистического изображения трехмерной сцены методом трассировки лучей

                                                               Выполнил студент гр. 09ВС1

                    Цыкунова Д.

            отчет принят ________2011г.

                                         Преподаватель: Бождай  А. С.

                                                                 ______________

Пенза

2011 г.

Цель: изучить базовые возможности и входной язык программы синтеза реалистических изображений на основе метода трассировки лучей, разработать трехмерный композитный объект с применением операций конструктивной твердотельной геометрии (CSG), исследовать характеристики метода трассировки лучей, а также эффект алиайзинга и способы его устранения.

Задание: модель замка.

1. –а - антиалиайзинг методом фильтрации

2. –А - адаптивный антиалиайзинг

3. J - антиалиайзинг методом распределенной трассировки

4. v - трассировка построчно "снизу вверх"

Код программы:

viewpoint {

 from <8, 18, -18>

  at   <8, 5, 5>

  up   <0, 0, 0>

  angle 60

  resolution 500, 500

  aspect 1

  }

light < 13, 30, -20>

light < 10, 5,-20>

background green

define a object{

object{cylinder<3.8,0,3.8>,<3.8,5,3.8>,3}

+object{box<4.5,0,4.5>,<10.5,7,10.5>}

+object{cylinder<10.8,0,3.8>,<10.8,3,3.8>,2.5}

texture {

     surface {

        ambient blue, 0.6

        diffuse red, 0.6

        specular white, 1.0

        microfacet Reitz 5

             }

       }

}

define b

object{

object{polygon 3,<4.5,7,4.5>,<4.5,7,10.5>,<7.5,13,7.5>}

+object{polygon 3,<4.5,7,10.5>,<10.5,7,10.5>,<7.5,13,7.5>}

+object{polygon 3,<10.5,7,10.5>,<10.5,7,4.5>,<7.5,13,7.5>}

+object{polygon 3,<4.5,7,4.5>,<10.5,7,4.5>,<7.5,13,7.5>}

+object{cone <3.8,5,3.8>,3,<3.8,9,3.8>,0}

+object{cone <10.8,3,3.8>,2.5,<10.8,6,3.8>,0}

texture {

     surface {

        ambient brown, 0.5

        diffuse brown, 0.9

        specular white, 1.0

        microfacet Reitz 5

        }

     }

}

define c

object{

object{sphere <14.8,11,2.8>,1}

+object{sphere <1,11,2.8>,1}

texture {

     surface {

        ambient brown, 1.1

        diffuse brown, 1.1

        specular white, 1.1

        microfacet Reitz 9

        }

     }

}

define d

object{

object{cylinder <20.8,0,21>,<20.8,5,21>,0.5}

+object{cylinder <-5.5,0, 21>,<-5.5,5,21>,0.5}

+object{polygon 4,<-2,0,-2>,<-2,0,24>,<18,0,24>,<18,0,-2>}

texture {

     surface {

        ambient brown, 0.1

        diffuse brown, 0.6

        specular white, 0.3

        microfacet Reitz 1

        }

     }

}

object{a}

object{b}

object{

c+d

}

Вывод: в данной лабораторной работе была построена модель замка. Для построения замка были применены базовые примитивы. Был произведен анализ изображений при помощи следующих методов: фильтрация, распределенная трассировка, адаптивная трассировка, адаптивный аналийзинг.

При увеличении количества лучей при распределенной трассировке, увеличилось время рендеринга.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

43344. Облік статутного капіталу підприємства 1.74 MB
  Вона має постійний характер та відрізняється, по-перше, свободою у виборі напрямів та методів діяльності, самостійністю у прийнятті рішень, по-друге, відповідальністю за прийняття рішень та їх виконання; по-третє цей вид діяльності не виключає ризику, збитків, й банкрутств
43345. Інформаційна база даних служби продажу залізничних білетів 1.3 MB
  База даних — це впорядкований набір логічно взаємоповязаних даних, що використовується спільно, та призначений для задоволення інформаційних потреб користувачів. У технічному розумінні включно й система керування БД.
43346. Створення інформаційної бази даних служби продажу залізничних білетів 1.19 MB
  Курсова робота з дисципліни Організація баз даних та знань на тему: Створення інформаційної бази даних служби продажу залізничних білетів Курсова робота студента 3 курсу групи КН48 Нестеренка М. Проектування інформаційної бази даних Створення реляційної моделі бази даних Створення бази даних
43347. Технологии аппаратной виртуализации 64.5 KB
  Аппаратная виртуализация — виртуализация с поддержкой специальной процессорной архитектуры. В отличие от программной виртуализации, с помощью данной техники возможно использование изолированных гостевых систем, управляемых гипервизором напрямую. Гостевая система не зависит от архитектуры хостовой платформы и реализации платформы виртуализации.
43349. Публіцистика Уласа Самчука 108.5 KB
  Деяка молодь не знає своєї історії і не може відповісти на питання Хто були їх предки. А коли все одно то це значить що все одно для нас хто є ми самі Це значить що ми не нарід не якась спільна історична збірна сила а невиразна юрба сіра маса вічно принижена без всяких ідеалів чернь4. Замкнутість людини лише у сільському просторі неминуче призведе до відчуження її від міста.
43351. РЕСУРСИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ, ЇХ ФОРМУВАННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ 195 KB
  Ресурси комерційного банку їх склад та структура. Власний капітал комерційного банку та його формування. Залучений капітал комерційного банку та його характеристика.
43352. Флористичні дані про медоносні рослини луків, які найбільш поширені на території України 210.5 KB
  Загальна характеристика Шишацького району та Полтавської області Розділ 2.6 Інші рослини Висновки Література ВСТУП Об'єктом нашого дослідження є медоносні рослини які поширені в Шишацько му районіПолтавської областіїх значення у житті людини та характеристика. В Шищацькому районіПолтавської області нараховується велика кількість медоносних рослин. Загальна характеристика Шишацького...