47294

Вивчення виробничо-господарської діяльності КАТП №1728

Отчет о прохождении практики

Производство и промышленные технологии

Метою практики є вивчення виробничо-господарської діяльності КАТП №1728, технологічних процесів організації автомобільних перевезень, організації й керування перевезеннями, закріплення, поглиблене вивчання й розширення знань по теоретичних дисциплінах, які вивчалися в університеті, придбання професійної компетенції майбутніх фахівців, збір необхідної інформації для дипломної роботи, вивчення науково-дослідницької роботи кафедри Автомобілів, автомобільного господарства і технології металів.

Украинкский

2014-03-31

366.67 KB

19 чел.

Міністерство  освіти і науки, молоді та спорту України

НУВГП

Кафедра «Автомобілів, автомобільного господарства і технології металів»

Звіт

з виробничо-експлуатаційної практики

Термін практики

З 06.02.2012 по 20.05.2012

У Рівненському КТП 1728

Виконав:

Студент 4 курсу МЕФ

Групи АТ-41

Савон Юрій

Керівник:

Кужій В.А.

Рівне2012

Зміст

 1.  Вступ
 2.  Загальна частина
 3.  Всебічна виробнича характеристика підприємства і підрозділу: опис документів, посадових інструкцій, методик і т д.
 4.  Характеристика робіт що виконувались, засобів механізації і автоматизації, нормативна документація, вимоги і т д.
 5.  Технологічна частина
 6.  Технологія виконання робіт
 7.  Обладнання та інструмент
 8.  Охорона праці та безпека життєдіяльності
 9.  Висновки

 

 1.  Вступ

           Виробничо-експлуатаційна практика є важливим етапом процесу підготовки у вищих навчальних закладах, які вимагають раціонального об'єднання теоретичних знань із умінням вирішувати наукові й практичні питання.

          Метою практики є вивчення виробничо-господарської діяльності КАТП №1728, технологічних процесів організації автомобільних перевезень, організації й керування перевезеннями, закріплення, поглиблене вивчання й розширення знань по теоретичних дисциплінах, які вивчалися в університеті, придбання професійної компетенції майбутніх фахівців, збір необхідної інформації для дипломної роботи, вивчення науково-дослідницької роботи кафедри Автомобілів, автомобільного господарства і технології металів.

            Завданнями проходження практики є:

 1.  вивчення сучасних методів наукових досліджень, організація, планування й керування транспортним процесом перевезення, організація комерційної роботи на ринку автотранспортних послуг;
 2.  збір необхідних даних для виконання диплома;
 3.  ознайомлення з науково-дослідницькою роботою кафедри автомобілів, автомобільного господарства і технології металів
 4.  Вивчення організації і структури зон технічного обслуговування, діагностики, ремонту і в цілому всього автотранспортного підприємства;
  Знайомство з технологічним обладнанням, що застосовується при діагностиці і ремонту автомобілів;
 5.  Вивчення передових методів організації праці;
 6.  Ознайомлення з організацією оперативного планування і ритмічного виконання завдання з підтримання технічного стану автомобілів;
 7.  Ознайомлення з організацією охорони праці на АТП.

           У результаті проходження практики необхідно навчитися: методам аналізу виробничо-господарської діяльності; знати структуру й організацію підприємства; визначити шляхи підвищення ефективності і якості автомобільних перевезень, систему техніко-економічних показників роботи підприємства, ознайомлення з науково-дослідницькою роботою кафедри.

 1.  Загальна частина

2.1 Характеристика підприємства

КАТП № 1728 – це спеціалізоване автопідприємство по санітарній очистці.  Створене згідно законів України «Про підприємство», «Про місцеве самоврядування в Україні» в 1952 році, знаходиться в м. Рівне по вулиці Курчатова, 22. Власником підприємства є Рівненська міська Рада.

Підприємство створене для своєчасного та якісного надання послуг санітарної очистки населенню, установам, організаціям та підприємствам в м. Рівне та інших населених пунктів в зоні діяльності підприємства з забезпеченням вимог охорони навколишнього середовища. Підприємство нараховує приблизно 200 працюючих, з яких 25-спеціалісти, 95-водії, 80-робітники. Рухомий склад становить 65 автомобілів.

Основними напрямками діяльності підприємства є:

 1.  Експлуатація та утримання міського сміттєзвалища в відповідності з санітарними і технологічними правилами і вимогами охорони навколишнього середовища;
 2.  Організація відлову та знищення бродячих тварин, їх утилізацію;
 3.  Механізоване прибирання вулиць на договірній основі з управлінням комунального господарства;
 4.  Реалізація та встановлення контейнерів для збору твердих побутових відходів;
 5.  Ремонт контейнерів;
 6.  Надання автотранспортних послуг;
 7.  Організація збереження, переробки та реалізація вторинної сировини та відходів виробництва;
 8.  Зберігання автомобілів, продовольчих та непродовольчих товарів, п.м.м;
 9.  Здійснення будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та ремонтних робіт;
 10.  Встановлення та обслуговування приладів обліку (лічильників) у відповідності з метрологічними нормами і правилами;
 11.  Перевірка та випробування балонів зрідженого газу;
 12.  Установка г.б.у. на автомобілі;
 13.  Зовнішньо-екологічна діяльність;
 14.  Своєчасне і якісне вивезення твердих і рідких побутових відходів із житлових будинків, незалежно від їх відомчого підпорядкування та власності, організацій, закладів, установ на договірній основі згідно затверджених графіків, маршрутів та заявок.

Генплан КАТП № 1728 (Схема 1)

 1.  Проміжний склад запасних частин, деталей;
 2.  Цех підготовки ТО-2;
 3.  Кімната для відпочинку;
 4.  Склад пиломатеріалів4
 5.  Зварювальний пост ТО-2;
 6.  Інструментальна кладова;
 7.  Пост діагностування;
 8.  Цех по ремонту електрообладнання;
 9.  Заправка;
 10.  Цех по ремонту газової апаратури;
 11.  Цех по ремонту КПП;
 12.  Умивальна кімната;
 13.  Мийка агрегатів;
 14.  Кладове відділення головного механіка;
 15.  Зварювальна дільниця;
 16.  Диспетчерська;
 17.  Мідницька дільниця;
 18.  Ковальня;
 19.  Шино-монтажна дільниця;
 20.  Цех по ремонту карбюраторних двигунів;
 21.  Столярний цех;
 22.  Ковальсько-ресорна дільниця;
 23.  Цех по ремонту кузовів;
 24.  Центральний склад;
 25.  Цех підготовки виробництва;
 26.  Вулканізаційний цех;
 27.  Кладова вулканізаційного цеху;
 28.  Адміністрація;
 29.  Компресорна;
 30.  Кладова акумуляторних батарей;
 31.  Акумуляторний цех;
 32.  Цех по ремонту дизельних двигунів;
 33.  Пост чергового;
 34.  Агрегатна дільниця;
 35.  Моторна дільниця;
 36.  Естакада (Відкрита мийка);
 37.  Котельня.

Схема 1.

Структура управління КАТП № 1728

       Управління підприємством здійснює його директор. Керівник самостійно приймає рішення щодо питань діяльності підприємства за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції Органу управління майном та інших органів управління  даного підприємства.

       Заступником керівника є головний інженер, бухгалтер та головний економіст, начальники відділу кадрів, відділу експлуатації та безпеки руху, планового відділу та відділу реалізації.

Основні функції відділів і служб

  Організаційна структура підприємства залежить від характеру і ступеня перевозу, кількості й типу рухомого складу.

Для збереження всіх функцій підприємства загального користування, такого як КАТП №1728, передбачені такі служби:

 1.  Експлуатаційна (керує перевезеннями);
 2.  Відділ експлуатації,
 3.  Виробничо-технічний відділ по питаннях експлуатації,
 4.  Відділ безпеки руху при перевезеннях.
 5.  Технічна (технічна готовність автомобіля);
 6.  Виробничо-технічний відділ,
 7.  Відділ безпеки руху та технічної безпеки.
 8.  Планово-економічна (підсумки);
 9.  Облік використання роботи по перевезеннях,
 10.  Розрахунок договірних тарифів на перевезення,
 11.  Складання звітів по АТП і їх передача,
 12.  Підвищення продуктивності рухомого складу і зниження собівартості перевезень.
 13.  Відділ технічного постачання;
 14.  Облік запасних частин та деталей,
 15.  Зберігання  запасних частин та деталей,
 16.  Бухгалтерія (облік, фінанси);
 17.  Облік руху матеріальних цінностей на АТП, та їх списання,
 18.  Оприходування матеріальних цінностей на центральному складі,
 19.  Нарахування заробітної плати та нарахування витрат на перевезення.
 20.  Адміністративно-господарська служба.

  В функції диспетчера входить:

 1.  Проведення розробки шляхових листів на випуску автомобілів на лінію;
 2.  Приймає та реєструє в журналі скарги за несвоєчасне та неякісне вивезення сміття і відповідно контролює їх виконання;
 3.  Проводить оперативний звязок із працівниками сміттєзвалищного полігону;
 4.  Проводить обробку шляхових листів на компютерному обладнанні;
 5.  Складає звіти і відомості по авто маршрутах і паливно-мастильних матеріалах;
 6.  Складає табелі обліку робочого часу водіїв у закріплених бригадах.

2.2 Зона Д-1вантажних автомобілів підприємства (рис.1)

                Рис.1

 1.  Автоматична повітророздавальна колона С-413;
 2.  Стелаж для інструментів;
 3.  Стенд діагностування гальмівних систем автомобілів КИ-8964-ГОСНИНИ;
 4.  Шафа для приладів;
 5.  Стіл оператора;
 6.  Пульт керування стендом КИ-8964-ГОСНИНИ;
 7.  Перехідний місток-драбина;
 8.  Стенд для перевірки ходових якостей автомобілів КИ-8959-ГОСНИНИ;
 9.  Пульт керування стендом КИ-8959-ГОСНИНИ;
 10.   Стенд для перевірки тягових якостей автомобілів КИ-8930-ГОСНИНИ;
 11.   Реостат стенда КИ-8930-ГОСНИНИ;
 12.   Система вентиляції відпрацьованих газів;
 13.   Паливомір КИ-8943-ГОСНИНИ;
 14.   Паливомір КИ-8940-ГОСНИНИ;
 15.   Пульт керування стендом КИ-8930-ГОСНИНИ.

Призначення і режими роботи зони діагностування Д-1

      Д-1 є заключним діагностування після ТО-1 (після Д-2, поточного ремонту).  Зона діагностування Д-1 призначена для проведення об’єктивного контролю за технічним станом агрегатів,вузлів та системи автомобілів, призначення якого – виявлення дійсного технічного стану з метою виявлення відповідності вимогам стандартів та правил дорожнього руху України, стану агрегатів та вузлів, що впливають на потужність та економічні показники автомобілів, визначення необхідних робіт технічного обслуговування та ремонту і залишкового ресурсу роботи , а також забезпечення технологічної підготовки виробництва для майбутніх То і ремонтів. На посту здійснюють контрольні роботи з визначення параметрів технічного стану двигуна, електрообладнання. Системи живлення пальним та мащення, рульового управління, ходової частини, гальмівної системи, трансмісії автомобілів . а також не трудомісткі регулювальні операції для доведення параметрів технічного стану вузлів та систем до нормативних знань.

    Комплекс діагностичних робіт (Д-1), що здійснюється при, чи перед ТО-1, служить для діагностування механізмів і систем, які забезпечують безпеку руху автомобіля.

    Проводиться ТО-1 в міжзмінний  час, періодично через встановлені інтервали по пробігу, це має забезпечити безвідмовну роботу агрегатів, механізмів і систем автомобіля.

    Поглиблене діагностування Д-2 проводять за 1 -2 дні. ТО-2 для забезпечення інформацією зони ТЕ- 2 про майбутній обсяг робіт, а при виявленні великого об'єму поточного ремонту заздалегідь переадресувати автомобіль до зони поточного ремонту.

    Друге технічне обслуговування (ТО-2) включає виконання в встановленому обсязі кріпильних, регулювальних, мастильних та інших робіт, а також перевірку дії агрегатів, механізмів і приладів у процесі роботи. Проводиться ТО-2 зі зняттям автомобіля на 1-2 дні з експлуатації.

    На АТП Д-1 і Д-2 об'єднують однією ділянкою за допомогою комбінованих стаціонарних стендів. У великих АТП і базах централізованого обслуговування усі засоби діагностування централізують і оптимально автоматизують.

    Визначення місця діагностики в технологічному процесі технічного обслуговування і ремонті автомобілів дозволяє сформулювати й освоїти основні вимоги до її засобів. Для діагностики Д-1 механізмів, які забезпечують безпеку руху, потрібні швидкодіючі автоматизовані прилади для діагностування гальмівних механізмів і рульового керування.

    Для діагностування автомобіля загалом (Д-2) та його агрегатів необхідні стенди з біговими барабанами для визначення потужнісних і економічних показників, стану систем і агрегатів, в максимально наближених умовах до умов праці автомобіля. Для діагностики, в поєднаною із технічним обслуговуванням і ремонтом, потрібно використовувати пересувні і переносні діагностичні прилади.

     Мета діагностування при поточний ремонт залежить від виявлення відмови чи несправності, встановлення найефективнішого способу їх усунення: зі зняттям вузла чи агрегатів з повним чи часткової розбиранням їх або регулюванням. Поточний ремонт полягає у проведенні розбірно-складальних, слюсарних, зварювальних та інших робіт, і заміни деталей в агрегатах (крім базових) і окремих вузлів і агрегатів в автомобілі (причепі, напівпричепі),  що потребують відповідно поточного чи капітального ремонту.

3. Технологічна частина

3.1 Опис планування та технологічного процесу виконуваних робіт в зоні діагностування системи охолодження двигуна автомобіля.

       Діагностування – процес визначення технічного стану машини чи окремих її агрегатів без розбирання, за зовнішніми ознаками чи параметрами. Діагностування може бути об’єктивним і суб’єктивним, яке проводиться за допомогою органів відчуття людини і найпростіших технічних засобів.

Планування зони Д-1 здійснюється в прямокутному приміщенні, ширина якого забезпечує зручність виконання роботи, а довжина забезпечує постановку автомобілів на прямоточній проїзній канаві з додержанням протипожежних вимог. Обладнання встановлено в оглядовій канаві під автомобілем, зовні , по периметру стан приміщення, забезпечуючи відповідальність штатного місця обладнання та найбільше наближення до місця виконання роботи з метою зменшення часу на переміщення людей та обладнання.

Технологічний процес робіт в зоні діагностування являє собою певну технологічну послідовність виконання роботи з метою зменшення контрольно-діагностичних регулювальних робіт.

Технічне обслуговування системи охолодження двигуна

        Система охолодження двигуна забезпечує його роботу в оптимальному температурному режимі, рівному 85-90°С, за різноманітних умов експлуатації.

Характерними несправностями системи охолодження є підтікання і недостатня ефективність охолодження двигуна. Перше - наслідок ушкодження шлангів їх сполучень, сальника водяного насоса, псування прокладок, тріщин, а друге - через " Пробуксовування ременя вентилятора або його обриву, поломок водяного насоса, несправності термостата, внутрішнього чи зовнішнього забруднення радіатора, внаслідок накипу.

Ознаками несправності системи охолодження є перегрів двигуна і закипання охолоджувальної рідини в радіаторі. Вони  є результатом довготривалого й великого навантаження двигуна, чи неправильного регулювання системи запалювання, або зміни в системі живлення.

Діагностування системи охолодження двигуна залежить від визначення її теплового режиму й герметичності, перевірці натягу ременя вентилятора й роботи термостата. Різниця температур між верхнім і нижнім бачками радіатора при повністю прогрітій системі охолодження повинна бути, у межах 8-12°С. Герметичність системи контролюють на холодному двигуні. Витоки охолоджувальної рідини, можливо виявити за слідами підтікання через сальник рідинного насоса, у місцях сполучення патрубків, тощо. Герметичність перевіряють під тиском 0,06 МПа.

Натяг ременя  приводу вентилятора чи рідинного насоса перевіряють вимірюванням прогину ременя при натисканні посередині між шківами з зусиллям приблизно 30-40 Н. Прогин мав бут в межах 8-14 мм.

Роботу термостата перевіряють при уповільненому прогріві двигуна після пуску чи, навпаки, при швидкому його прогріві і перегрів у процесі роботи. Знятий термостат занурюють у підігріваючу ванну з водою, контролюючи температуру термометром. Момент початку й кінця відкриття клапана повинен відповідати стандартним для даного термостата.

Перевірка і регулювання ременів приводу рідинного насоса, компресора, генератора і насоса гідро підсилювача відбуватися відповідно при високих температурах 65-70 і 80-85º С. Несправний термостат замінюють.

       При ТО-1, виконуючи прибирально-мийні роботи, старанно промивають двигун, видаляючи бруд і масляні плями з поверхні, промивають радіатор сильним струменем, спрямувавши його із підкапотного простору через радіатор назовні. Перевіряють натяг ременів вентилятора і водяного насоса при необхідності регулюють, використовуючи точки регулювання, передбачені конструкцією даного автомобіля. Перевіряють роботу парового і повітряного клапанів, пробки радіатора. Змазують підшипники водяного насоса і шківа вентиля роторного пристрою (у двигунах ЯМЗ-236 і ГАЗ-53А). Перевіряють дію жалюзі радіатора та її привод.

        При ТО-2 підтягують кріплення гайки маточини шківа вентилятора. Перевіряють роботу датчика і покажчика температури охолоджувальної рідини. Перевіряють роботу гідромуфти чи электромуфти включення вентилятора.

Через 40-60 тис. км пробігу видаляють шлам з систему охолодження промиваючи струменем води під тиском 0,15-0,2 МПа (при знятому термостаті) роздільно (спочатку сорочку охолодження, а потім радіатор) в напрямі, зворотному циркуляції охолоджувальної рідини. Промивання виконують до появи чистої води.

Для видалення накипу, що призводить до зниження потужності двигуна, збільшення витрати палива (на 5-6 %), виникненню детонації інтенсивному зносу деталей циліндропоршневої групи, систему охолодження промивають різними розчинами. Найбільш ефективний розчин соляної кислоти з інгібітором, змочувачем і піно гасителем. Розчин заливають в систему охолодження, запускають двигун, і прогрівають розчин до температури 60°С (термостат повинен бути знятий). Через 10-15 хв. розчин зливають, а систему промивають гарячою водою.

Зливальні краники прочищають м'яким дротом.

Для зменшення накипу у системі охолодження необхідно використовувати воду малої жорсткості. Пом'якшення води, можна Забезпечити попереднім шляхом кип'ятіння, додаванням соди, пропускаючи її через магнітні фільтри, і навіть додаванням у воду різних антинакипінів.

Найнебезпечніше в зимовий період замерзання системи охолодження. На підвищення надійності роботи системи застосовують антифризи (рідини з низькою температурою замерзання - мінус 40 °С). У антифризу більший коефіцієнт об'ємного розширення, тому наповнювати систему треба на 90-95% (якщо немає розширювального бачка).

3.2 Обладнання та інструмент

При діагностуванні використовується установка для очищення системи охолодження і повної заміни антифризу (Рис.2). СИВИК КС-121. Установка КС-121 призначена для заміни охолоджуючої рідини, і повної діагностики системи охолодження двигуна автомобілів. Установка КС-121 розрахована на обслуговування будь-яких існуючих марок автомобілів і забезпечує практично повну заміну старої рідини, що охолоджує, на нову.

Характеристики:

 1.  Живлення від автомобільного   5
 2.  акумулятора,В  12
 3.  Максимальний струм, А      
 4.  Межі виміру тиску, бар    від 0 до 3
 5.  Межі виміру напруги, В   від 10 до 15
 6.  Робоча температура, ºС   від +5 З до +50
 7.  Розміри установки  мм   1100Х450Х600
 8.  Вага установки, кг    45

Рис.2

 

4. Вимоги охорони праці в зоні діагностування

          До роботи в зоні діагностування допускаються робітники, яким не менше 18 років, які пройшли навчання з безпечного виконання роботи і склали іспит та їм присвоїли кваліфікаційну групу технічної безпеки не нижче 2 групи. Працівники перед початком роботи одягають індивідуальний спецодяг.

Змінне наряд-завдання працівникам видає майстер по ТО. Постановкою автомобілів на пости та їх переміщенням керує бригадир. При встановленні автомобіля на пост вимикають в нейтральне положення : під колесо автомобіля встановлюють проти відкотні клини.

Обладнання із електроприводом обладнано гнучкими мідними колесами з подвійною ізоляцією і заземленням. В оглядовій канаві обладнано освітлення напругою 36В, встановлено розетки 36В. Для зручності працівників створено побутові умови і працюють умивальники, туалет, їдальня.

          Небезпечні і шкідливі виробничі фактори, що супроводжуються в роботі обслуговуючого персоналу стендів для випробування гальмівних систем, перевірки ходових та тягових якостей автомобіля

        Охорона праці - система законодавчих соціально-економічних, технічних, санітарно-гігієнічних і організаційних заходів, що забезпечують безпеку, збереження здоров'я, працездатність людини в процесі праці.
Небезпечний виробничий фактор - це виробничий фактор, вплив якого на працюючого в певних умовах призводить до травми або іншого раптового різкого погіршення здоров'я.
Шкідливий виробничий фактор - це виробничий фактор, вплив якого на працюючого в певних умовах призводить до захворювання або зниження працездатності, згідно з ССБТ ГОСТ 12.0002-74.
При експлуатації стендів необхідно розглянути всі небезпечні та шкідливі фактори при їх роботі.
Усі небезпечні та шкідливі фактори  що мають вплив при роботі стендів представлені в таблиці 1.1.


Таблиця 1.1.
Небезпечні і шкідливі виробничі фактори

Небезпечні і шкідливі виробничі фактори

Робоче обладнання

ССБТ, СНиП

1

Недостатня освітленість робочого місця

ГОСТ 12.1.046-85 СНиП II-4-79 "Природне і штучне освітлення"

2

Підвищений рівень вібрації

Електродвигун

ГОСТ 12.1.012-90 "Вібраційна безпека"

3

Підвищений рівень шуму на робочому місці

Електродвигун

ГОСТ 12.1.030-81 * СНиП III-4-80 *

4

Електричний струм

Електродвигун

ГОСТ 12.1.030-81 * СНиП III-4-80 *

Шумозахист при експлуатації стендів не потрібен, тому що робота електродвигуна за даних навантаженнях і решти приводу не супроводжується шумом за рівнем звукового тиску вище 40 дБ. Цей рівень можна порівняти з рівнем звукового тиску звичайної розмови.

Пожежна безпека

          У відділенні Д1 пожежа найчастіше може статися через недотримання правил пожежної безпеки: куріння у заборонених місцях, короткого замикання в електропроводках і т.п.
За протипожежну безпеку САБ несе відповідальність його керівник (директор). Зі складу інженерно-технічних працівників керівник призначає відповідального за стан протипожежної роботи на підприємстві.
За протипожежну безпеку окремих служб, відділів, дільниць, складів та інших виробничих і службових приміщень відповідають особи, призначені наказом керівника. У їх обов'язок входить спостереження за справністю протипожежного устаткування, виконання протипожежних заходів.
Для пожежогасіння передбачені такі протипожежні засоби: пожежне водопостачання, пінні і вуглекислотні вогнегасники, пісок.

Будівельні та санітарно-технічні вимоги зони Д-1

          Зона діагностування Д-1 розташована в частині приміщення для ТО і ПР автомобілів загальними розмірами 6 х 36 м. Будинок промислового типу, побудований на стовпчастих фундаментах. Колони фундаменту перетином 400 х 400 мм. Всередині приміщення підлога з трамбованої глини, другий шар - бетонований, третій шар із заповнювачем щебенем фракцій 5 х 20мм.

Всередині стіни штукатурять до висоти 1,8м. Зовні будівлі повздовж стін влаштовано асфальтову відмостку шириною 80см. Вікна в дерев`яних переплетах, подвійні , розмірами 1860 х 1820мм. У кожному вікні обладнано по кватирці, розміром 920 х 540мм.

У зоні діагностування влаштовано наскрізний проїзд, виїзні ворота шириною 3,5м.

У відділенні 6 вікон розмірами 1650 х 2500мм.

Заведено інженерні комунікації:

- електричні мережі 380В, 220В, 36В для місцевого освітлення;

- водопровід і каналізація;

- опалювальна мережа;

- повітропровід стиснутого повітря;

- вентиляція.

5. Висновки

На мою думку, для підвищення ефективності виробництва та якості робіт потрібно провести деякі заходи з оптимізації праці.

До цих заходів можна віднести такі, як:

 1.  використання нових технологій виробництва;
 2.  встановлення більш нового обладнання;
 3.  підвищення якості праці та виробництва;
 4.  збільшення кількості робочих у відділенні;
 5.  підвищення кваліфікації працівників;
 6.  автоматизувати  більшість робіт, пов’язаних з розбиранням вузлів та агрегатів (використовуючи гайковерти, та інший електро, пнемо інструмент);
 7.  замінити енергоємні прилади, стенди, інструмент на менш енергоємні;
 8.  укомплектувати умивальну кімнату душовими кабінками та роздягальнею.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83939. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА ПРОЯВЛЕНИЯ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ В ПЕРИОД РАННЕЙ ЗРЕЛОСТИ 78.52 KB
  Понятие тревожности и страха. Человек в том числе совсем еще молодой может испытывать разного рода страхи фобии тревожные состояния однако по нашему мнению некоторые из них выступают в качестве индикаторов экзистенциальной тревожности которая зачастую по разным причинам неосознанна.
83940. Производственно-техническая инфраструктура предприятий: Методические указания 851.5 KB
  Задачей расчета является определение программы и объема работ по ТО и ремонту подвижного состава предприятия, расчета необходимого количества постов и линий, численности персонала, площади помещений. Взяв за основу исходные задания, а, также используя рекомендуемые нормативы...
83941. Изучение аппаратного и программного обеспечения персонального компьютера и создание презентации 670 KB
  Устройства хранения данных могут использовать различные физические принципы хранения информации магнитный оптический электронный в любых их сочетаниях. Характерной особенностью внешней памяти является то что ее устройства оперируют блоками информации но никак не байтами или словами как это позволяет оперативная память.
83942. СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЕ В ОФОРМЛЕНИИ УЧЕТЕ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ И ОВЕРДРАФТА 64.67 KB
  Кредитная линия это особая форма кредитования которая позволяет предоставление кредита который предполагает выдачу кредита по частям а не сразу. При помощи кредита приобретаются товарно-материальные ценности различного рода машины механизмы покупаются населением товары с рассрочкой платежа.
83943. Аудит расчетов с дебиторами и кредиторами предприятия ОАО «Стройтранссервис» 94.56 KB
  Реализация данной цели требует постановки следующих задач: рассмотреть теоретические аспекты аудита расчетов с дебиторами и кредиторами выявить нарушения в организации учета расчетов с прочими дебиторами и кредиторами сделать рекомендации по совершенствованию учета расчетов с поставщиками...
83945. Разработка рекламы поездки в Санкт-Петербург 4.15 MB
  Немаловажную роль реклама играет также и в туризме. Реклама в сфере туризма позволяет модифицировать поведение уже имеющихся потребителей, привлечь внимание к предлагаемым услугам потенциальных потребителей, создать положительный имидж самого предприятия, а также показать его общественную значимость.
83946. Методы развития слухо-голосовой координации у младших школьников на уроках музыки 238 KB
  Педагогическое руководство процессом развития чистоты интонирования у детей младшего школьного возраста посредством работы над слухо-голосовой координацией. Из опыта музыкально-педагогической работы по развитию чистоты интонирования у детей младшего школьного возраста посредством работы над слухоголосовой координацией.
83947. Лекарственное сырье животного происхождения. Спермацет и его заменители 889 KB
  Необходимость очистки организма вытекает из факта, во-первых, весьма малого употребления грубой растительной пищи, которая является естественным очистителем кишечного тракта, а во-вторых, большей частью хаотичным питанием большинства людей, которое приводит к неполному перевариванию пищи.