47591

МОЖНА ВСЕ НА СВІТІ ВИБИРАТИ, СИНУ, ВИБРАТИ НЕ МОЖНА ТІЛЬКИ БАТЬКІВЩИНУ

Практическая работа

Педагогика и дидактика

ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ МОЖНА ВСЕ НА СВІТІ ВИБИРАТИ СИНУ ВИБРАТИ НЕ МОЖНА ТІЛЬКИ БАТЬКІВЩИНУ ДАТА ТЕМА ЗАХОДІВ МЕТА ЗАХОДІВ ВИД ДІЯЛЬНОСТІ 1 вересня Перший урок Україна наш спільний дім Жовтень Ой роде наш красний роде наш прекрасний 9 листопада До Дня словянської писемності та мови Вчімося друзі слово любити Презентація командне змагання 19 грудня Святий Миколай до нас завітай міцного здоровя на весь рік дай Театральне дійство 25 грудня Запрошення на Андріївські вечорниці Фестиваль української культури 21 січня...

Украинкский

2013-11-30

127.5 KB

26 чел.

ДОНЕЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 89

ДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

КОНКУРС

«КРАЩИЙ ПРАЦІВНИК РОКУ»

НОМІНАЦІЯ «КРАЩИЙ ОРГАНІЗАТОР

ШКІЛЬНОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ВИХОВАННЯ»

«МОЖНА ВСЕ НА СВІТІ ВИБИРАТИ,

СИНУ,

ВИБРАТИ НЕ МОЖНА ТІЛЬКИ БАТЬКІВЩИНУ»

ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ

УЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ТА ЛІТЕРАТУРИ

ДУБОВОЇ А.В.

ДОНЕЦЬК 2012

ЗМІСТ

ВСТУП

«За синєє небо, за жовте колосся боротися треба, щоб краще жилося»

ОСНОВНА ЧАСТИНА

«Кохаю край наш дорогий, що зветься Україна. Вітчизні хочу я своїй зрости достойним сином»

ВИСНОВКИ

«Одна Батьківщина, і двох не буває. Місця, де родилися, завжди святі»

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ПОРТФОЛІО ПРОЕКТУ

ФОТОМАТЕРІАЛИ

ЕЛЕКТРОННІ МАТЕРІАЛИ

ЗБІРКА ЗАХОДІВ З НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ
розробка

ВІДЕОМАТЕРІАЛИ

ЕКСКУРСІЯ ДО ЕТНОГРАФІЧНОЇ КІМНАТИ «ПРЕДКУ, СКАЖИ, НА ЯКІЙ ГЛИБИНІ ШУКАТИ СТЕЖОК ДО ТЕБЕ?»

УРОК УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ У 8 КЛАСІ

«ВОЛОДИМИР СОСЮРА. ПАТРІОТИЧНІ ТА ІНТИМНІ МОТИВИ ЛІРИКИ ПОЕТА»


У збірці представлені розробки класних годин, виховних заходів для середнього шкільного віку. Змістовна та цікава добірка покликана надати реальну допомогу в організації позакласної роботи.

Проект містить найрізноманітніші матеріали, а саме: розробки годин спілкування; сценарії шкільних свят; ігри, конкурси, загадки, прислів’я та приказки, вірші та ін..

Тематика різноманітна: патріотичне, національне виховання, етнографія, народознавство.

Для педагогів і всіх, хто залучений до виховної роботи.


ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ

«МОЖНА ВСЕ НА СВІТІ ВИБИРАТИ,

СИНУ,

ВИБРАТИ НЕ МОЖНА ТІЛЬКИ БАТЬКІВЩИНУ»

ДАТА

ТЕМА ЗАХОДІВ

МЕТА ЗАХОДІВ

ВИД ДІЯЛЬНОСТІ

1 вересня

Перший урок

«Україна – наш спільний дім»

Жовтень

«Ой роде наш красний, роде наш прекрасний»

9 листопада

До Дня словянської писемності та мови

«Вчімося, друзі, слово любити»

Презентація, командне змагання

19 грудня

«Святий Миколай, до нас завітай, міцного здоровя на весь рік дай!»

Театральне дійство

25 грудня

Запрошення на Андріївські вечорниці

Фестиваль української культури

21 січня

До Міжнародного дня рідної мови «»Цвіти і смійся, рідне слово! У серці щирому звучи!»

Лютий

«Донецьк вітає гостей Євро 2012»

Березень

До дня народження Тараса Шевченка «Плекайте мову, пильно й ненастанно політь бурян, чистіша від сльози вона хай буде!»

Квітень

Таємниці української кухні: галушки

Фестиваль української культури

Травень

Брейн-ринг «Хто мову шанує свою, хай той переможе в бою!»

Позакласна робота: підсумки року


«Людське безсмертя з роду і до роду

увись росте з коріння родоводу»

Народна творчість

ВСТУП

«За синєє небо, за жовте колосся боротися треба, щоб краще жилося»

Мета освітнього проекту, як і його головні напрями, відповідає програмно-нормативним документам Української держави -  це набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді незалежно від національної належності особистісних рис громадян української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, економічної культури.

Мета освітнього проекту конкретизується через систему виховних завдань:

 •  формування національної свідомості та людської гідності, любові до рідної землі, родини, свого народу, бажання працювати задля розквіту держави;
 •  виховання правової культури – поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки;
 •  забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, старших за віком, культури та історії рідного народу;
 •  формування мовної культури, оволодіння українською мовою та її вживання;
 •  утвердження принципів загальнолюдської моралі – правди, справедливості, милосердя, патріотизму, доброти та інших чеснот;
 •  культивування кращих рис української ментальності – працелюбності, індивідуальної свободи, глибокого зв’язку із природою, толерантності, любові до рідної землі;
 •  забезпечення високої художньо-естетичної культури, розвиток естетичних потреб, почуттів.

Освітній проект, спираючись на педагогіку народного календаря, відтворює і поглиблює емоційно-естетичний, художньо-творчий, моральний та інтелектуальний компоненти свідомості рідного народу, створює умови для розвитку і розквіту природних задатків і талантів кожного громадянина України, формування духовного потенціалу — найвищої цінності нації, держави; реалізує глибоке і всебічне пізнання рідного народу, його історії, культури, духовності і на цій основі — пізнання кожним учнем, вихованцем самого себе як індивідуальності і як частки своєї нації, а через неї всього людства, організацію самонавчання і самовиховання, найефективніших шляхів розвитку і самовдосконалення особистості.

ОСНОВНА ЧАСТИНА

«Кохаю край наш дорогий,

що зветься Україна. Вітчизні хочу я своїй зрости достойним сином»

Творчою групою науковців і педагогів-практиків, яка кілька років працювала при Міністерстві освіти України, розроблено кілька концепцій з основ національного виховання. Науковий керівник групи і співавтор Ю. Д. Руденко, завідувач лабораторією народної педагогіки Київського педагогічного університету імені П. М. Драгоманова, наголошує, що положення концепції розкривають українську національну систему виховання як самобутнє культурно-історичне явище, складову частину світового і загальноєвропейського процесу.

"Народний календар"— це система історично обумовлених дат, подій, спостережень за навколишньою дійсністю, народних свят, інших урочистостей, які в певній послідовності відзначаються протягом року. Народні традиції і звичаї адекватно відображають сутність, зміст і характер подій та явиш, у природі, житті, зокрема у трудовій діяльності, побуті і дозвіллі людей.

Народний календар — енциклопедія життя трудової діяльності, культури, побуту і дозвілля народу, могутній і гармонійний комплекс ідейно-моральних, емоційно-естетичних засобів виховання підростаючих поколінь. Щодо молоді народний календар виконує роль серцевини програми національного виховання. Кожна дата, свято, урочистість народного календаря рясніють традиціями і звичаями, які пов’язані з природою, рідного краю, а також з природою самої людини. Великий виховний зміст дат, подій, урочистостей народного календаря полягає в тому, що в основі — трудова діяльність людей, її різноманітні види в залежності від пори року.

Педагогіку народного календаря можна назвати педагогікою життя і праці, добра і краси. Зміст народного календаря, його ідейно-моральна наснаженість мудро спрямовані на виховання в молоді добропорядності, добродійності, милосердя, багатьох інших чеснот. Традиції, звичаї і обряди народного календаря комплексно діють на особистість, всебічно розвивають її. Народний календар лежить в основі національного календаря, який відображає в своїх датах і урочистостях духовність рідного народу, основні події, явища його історії багатогранного сучасного життя.

Традиції, звичаї і обряди річного циклу багатогранні і складні. Наповнені великим ідейно-моральним, емоційно-естетичним змістом. Вони відображають етнічне, суспільно-політичне, культурно-історичне життя народу на різних ступенях розвитку, його багатогранну духовність, якості, які формувалися протягом віків (національний характер, психологію, світогляд тощо).

Українські календарні традиції, звичаї і обряди є тим цементуючим матеріалом, який у віках зберігав нашу національну ментальність. Календарні традиції і звичаї (своєю міццю, ідейно-моральним і емоційно-естетичним багатством перемогли чужі ідеї, впливи сил, які протягом століть прагнули зруйнувати єдність нашого народу, його самобутній національний дух. Пізнавально-виховний потенціал календарних традицій і звичаїв — це той найдорожчий скарб, який допоміг вижити нашій нації, зберегтися у віках і нині розвиватися в колі народів світової співдружності.

Вивчення народного календаря, практична реалізація в повсякденному житті його традицій, звичаїв і обрядів дає учням змогу збагачуватися народним світосприйманням і світорозумінням та простежити, як відбувалися в історії зародження, становлення і розвиток світогляду рідного народу.

З часу виникнення народний календар ґрунтується на стійких традиціях матеріального і духовного буття людей праці. Разом із національним розвитком народу відповідно збагачується і календар, його традиції і звичаї. У нові часи виникають і нові потреби у вихованні підростаючих поколінь, у поглибленні духовної культури народу. Так, у роки Відродження в життя і побут народу входять такі знаменні, ідейно і морально наснажені свята, урочистості, як День Незалежності України (24 серпня), День соборності України (22 січня), Свято Козацької Слави (3—5 серпня) та ін. Широке відзначення сімями, навчально-виховними закладами цих дат, урочистостей, в основі яких доленосні події для українського народу, сприятиме тому, що вони стануть національними святами. Національна школа, яка розвивається, поповнила народний календар такими загальнонаціональними святами як День Знань, свято Квітів, День Матері, День Батька, День Родини, які сьогодні, на жаль, ще не стали всенародними.

Народний календар передбачає і такі дати, урочистості, які мають регіональний характер у звязку з певними природними умовами, історичними подіями в минулому, специфічними видами трудової діяльності. Так, у  Донецькому регіоні щорічно широко відзначається День Шахтаря, вшановуємо власне місто, яке стає кращим кожного року, старанно готуємося до зустрічі гостей Євро 2012.

Проведення заходів народного календаря тісно пов’язане із функціонуванням української мови, яка має багатовікову історію свого розвитку, тому скарбниця її виражальних засобів, пізнавально-навчальних прийомів практично невичерпна. Вона надзвичайно багата лексично, граматично й інтонаційно, тому за своїми можливостями здатна виконувати велику культуротворчу, духовнотворчу, народотворчу історичну роль. Багатющі засоби рідної мови адекватні природним, національним особливостям українських дітей, створюють найсприятливіші умови для їх нормального розвитку. Засвоюючи рідну мову з найбільш раннього віку, діти поступово стають носіями національного змісту, духу; засобами рідної мови в них найефективніше формуються національна психологія, характер, світогляд, свідомість і самосвідомість та інші компоненти духовності народу.

Пріоритетну роль у формуванні особистості відводимо родині, яка є, на думку І.Огієнка, джерелом національного духу, високої свідомості й моралі. "Чого батько і мати навчать у родині, з тим і в світ піде дитина", – вказував педагог. Треба відзначити, що основними засобами родинного виховання вважаємо мову, материнський і батьківський вплив, рідномовне оточення, етнічне середовище. Крім того, підтримуємо думку про виховання в дітей поваги до моральних законів свого народу, яка виробляється в сім’ї, насамперед, прикладом батьків, старших братів і сестер, інших осіб. Батько і мати повинні докласти зусиль для забезпечення дитині рідномовного оточення, щоб не сталося пізніше відокремлення її від української нації. Відчуження від своєї нації І.Огієнко розглядав як скривдження людини на все життя, забуття нею духовних заповітів предків.
               Великого значення надаємо ознайомленню дітей з національними звичаями та обрядами. Педагогічна практика доводить необхідність формування в підростаючого покоління поваги до звичаїв свого народу. У виховному процесі орієнтуємось на прилучення молоді до дотримання обрядів та традицій свого народу, оскільки вони поєднують у собі багато естетичного, морального, етичного, історичного і філософською. Звичаї та обряди об’єднують минуле і сучасне, свідчать про наявність етнічної спільності людей. "У який бік не поглянемо, скрізь бачимо, як оригінально, своєрідно складав свою культуру народ український", – зазначав Іван Огієнко. Підтвердження цих думок знаходить своє відображення і в сьогоденній практиці навчально-виховної роботи з дітьми. Жодна родина, жодний заклад освіти не має обходитися без використання народних традицій, звичаїв та обрядів. Це той фундамент виховання, що переходить і передається з покоління в покоління. На основі народних традицій у дітей формуються норми й правила моральної поведінки, світосприймання. Традиції – це живий пізнавальний, емоційний, зрозумілий зв’язок між минулим, сучасним і майбутнім народу. Прилучаючись до традицій, наслідуючи їх, діти вбирають їх пізнавальний, психологічний, моральний, естетичний зміст.

Наголошуємо також і на виховному значенні рідного побуту. Діти повинні знати глибоке значення оформлення житла в національному дусі, елементи національного одягу тощо. "Ми бачимо орнамент на кожному кроці життя селянського: малюнки криють сволоки й комини, містяться над дверима та вікнами, по стінах хат, оздоблюють дерев’яний посуд, широко розкинулись по скринях, мисниках", – писав І.Огієнко. З дитинства в малюках формується "доречне й естетичне" використання елементів українського національного побуту, "розуміння їх краси й моралі", тобто відчуття своєї етнічної належності, ставлення до свого народу. Цьому сприяє систематична робота етнографічної кімнати «Світлиця» в нашій школі, де постійно проводяться тематичні екскурсії для учнів освітнього регіону щодо облаштування української хати, призначення речей домашнього вжитку, їх незвичайного значення для кожного українця.

ВИСНОВКИ

«Одна Батьківщина, і двох не буває.

Місця, де родилися, завжди святі»

В епоху державного й духовного відродження України пріоритетна роль належить розвитку національної системи освіти і виховання, яка має забезпечити вихід молодої незалежної Української держави на світовий рівень.

Система виховання в нашій школі забезпечує глибоке осмислення кожним учнем народних моральних та етичних ідей, положень, правил, принципів, поглядів. Народна мораль найкраще засвоюється у процесі безпосереднього включення дітей у працю, побут, виконання традицій, звичаїв, обрядів. Мораль народу (совість правдивість,, гідність, справедливість, чесність тощо) проймає всі грані життя, вона є його сутністю.

Батьки, педагоги враховують те, що народ завжди надає пріоритетності моралі перед усіма іншими сферами, факторами життя. За народною мудрістю кожна людина має визнавати вищість, верховенство моральних знань (ідей, норм, принципів), підпорядкованість їм інших галузей, видів знань (політичних, ідеологічних тощо). Педагогічний колектив реалізує моральні цінності — людяність, доброту, милосердя, співпереживання як найвищі духовні надбання рідного та інших народів.

У нашій школі широко використовуються традиції і звичаї з метою формування в молоді етнічної самобутності, творчого ставлення до дійсності. Високе історичне покликання батьків, педагогів, громадськості так впливати на молодь, щоб вона оберігала, як зіницю ока, і збагачувала ідейно-моральний, емоційно-естетичний потенціал традицій, звичаїв і обрядів народної творчості. Вихована в творчому національному дусі, молодь покликана розвивати традиції і звичаї батьків і дідів у нових конкретно-історичних обставинах, поглиблюючи самобутній колорит суверенної України.

Національна система виховання, яка ґрунтується на міцних підвалинах культури рідного народу минулих епох і сучасності, найбільшою мірою сприяє соціальному престижу інтелектуальності, освіченості та інтелігентності як складників духовності кожного учня.

Концепція національного виховання у нашій школі, враховуючи культурно-історичний досвід українського народу, головними завданнями ставить докорінно реформувати усталену систему, піднести до вищих світових стандартів. Концептуальне осмислення провідних проблем національної освіти і виховання переконує в тому, що демократизація, гуманізація і гуманітаризація їх неможливі без відродження вітчизняних культурно-історичних, народнопедагогічних, народознавчих виховних традицій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1.  Богуш А.М., Н.В. Лисенко. Українське народознавство в дошкільному закладі. – К.: Вища школа, 1994.
 2.   Виноградов Г.С. Народна педагогіка. Іркутськ, 1926.
 3.   Волков Т.М. Етнопедагогіка. Чебоксари, 2004.
 4.  Воропай О. Звичаї нашого народу. У 2-х т. – К.: Оберіг, 1990.
 5.   Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття»). — К., 1994.
 6.  Журавлев В. И. Педагогика в системе наук о человеке. — М., 1990.
 7.  Загвязинский В.И. Педагогическое предвидение.— М., 1987.
 8.   Коваль Л.Г., Зверева І.Ю., Хлєбнік С.Р. Соціальна педагогіка. — К., 1977.
 9.  Конфуцій І. Антологія гуманної педагогіки / Упоряд. В.В. Малявін. М., 1996.
 10.   Кравець В.П. Зарубіжна школа і педагогіка XX століття. — Тернопіль, 1996.
 11.  Кравець В.П. Історія української школи і педагогіки. — Тернопіль, 1994.
 12.  Кузь В. Г., Руденко Ю. Д., Сергійчук 3.0. Основи національного виховання. — Умань, 1993.
 13.  Основи національного виховання. Концептуальні положення. – К.: ІВЦ Київ, 1993.
 14.  Погрібний А. Освіта в Україні: час демократизації, час реформ: Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні. — К., 1997.
 15.  Подласый И. П. Педагогика. — М., 1999.
 16.   Русова С. Нова школа. Вибр. пед. твори. — К., 1996.
 17.  Скуратівський В.Т. Берегиня. – К.: Радянський письменник, 1989.
 18.  Стельмахович М. Г. Теорія і практика українського національного виховання. – Івано-Франківськ, 1996.
 19.  Стельмахович М.Г. Народне дитинознавство. – К.: Знання, 1991.
 20.  Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. — К.: Рад. шк, 1985. - с 325с.
 21.  Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям. – К., 1980
 22.  Сухомлинський В.О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості: Вибр.твори: В 5-ти т. - К., 1976 - Т. 1. - 423с.
 23.   Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори. У 2-х т. - К., 1983 - т.1. - 365с.
 24.  Франко І.Я. Найновіші напрямки в народознавстві. Твори: У 50-ти т. — К., 1986.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

35773. КУКЛА-КОРМИЛКА (или ХОЗЯЮШКА). Творческий проект 140 KB
  Историческая справка Наиболее распространенной игрушкой в России еще в первые десятилетия ХХ века была тряпичная кукла. Кукла была предметом полным внутреннего значения и смысла. Кукла была неотъемлемой частью праздников русской деревни: сева жатвы уборки урожая многочисленных ритуалов и обрядов.
35774. Рисунок «Капитан Джек Воробей». Творческий проект 6.12 MB
  После долгих размышлений я решила что Джонни Депп подходящая кандидатура так как он очень известный актер с красивой внешностью.Мне очень нравится его роль капитана Джека Воробья в фильме Пираты Карибского моря поэтому я решила нарисовать его именно в этом образе. Обоснование выбора цветовой гаммы и использования материалов Так как на стенах школы уже висят две работы нарисованные простыми карандашами я решила на этот раз сделать рисунок цветным.
35775. Маркетинговый анализ компании 39 KB
  Ваша задача проанализировать маркетинговую деятельность компании и найти новое направление развития компании. Маркетинговый анализ компании. Описание компании Название принадлежность к бизнесу малый средний крупный Давайте примем принадлежность к бизнесу по вашим представлением т. Сфера деятельности компании принадлежность к отрасли определение по категориям географические ценовые границы классификация товаров и или услуг Домашнее задание 1.
35777. Комнатные растения. Творческий проект 51 KB
  Drcen род растений семейства Спаржевые деревья или суккулентные кустарники. Ранее в ботанической классификации Драцена а также роды Кордилина и Юкка принадлежали к семейству Агавовые gvcee но после было выделено отдельное семейство Драце́новые Drcencee. Название Научное название рода Drcen в переводе означает самка дракона. Яркокрасная смола драконья кровь производится из Drcen drco а в древности из Drcen cinnbri.
35780. Шкатулка для золота. Творческий проект 74 KB
  Работа над формой шкатулки варианты 8. Орнамент шкатулки 9. Технологическая последовательность изготовления шкатулки 13. Вспомнив уроки технологии на которых учитель показывал нам образцы различных изделий после недолгих раздумий я остановил свой выбор на изготовлении шкатулки.
35781. Творческий проект «Юбка» 59.5 KB
  Верхний срез юбки обработан притачным поясом нижнийоборкой в одностороннюю складку. Верхний срез юбки обработан притачным поясом нижнийоборкой в одностороннюю складку. Верхний срез юбки обработан притачным поясом. Прежде всего я села за стол взяла карандаш тетрадь нарисовала и описала несколько моделей юбки.