47846

ЗАКОН ХАРДИ-ВАЙНБЕРГА

Конспект

Биология и генетика

ЧАСТОТА ГЕНА А и а рассматриваемые аллели N количество диплоидных особей 2N количество генов D количество особей с доминантными аллелями АА Н количество гетерозиготных особей Аа R количество рецессивных особей аа D H R = N D H R структура популяции D H R доля или частота гена доля или частота гена а СЛУЧАЙНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ структура популяции частота скрещиваний УСТАНОВЛЕНИЕ РАВНОВЕСИЯ формула теоретической популяции ; экспериментальная популяция

Русский

2013-12-03

622 KB

0 чел.

ЗАКОН ХАРДИ-ВАЙНБЕРГА

Для каждой природной популяции, в которой доминантный аллель А встречается с частотой p, а рецессивный аллель а встречается с частой q, существует идеальная популяция (p2, 2pq, q2).

1. ЧАСТОТА ГЕНА

А и а – рассматриваемые аллели

Nколичество диплоидных особей

2Nколичество генов

Dколичество особей с доминантными аллелями (АА)

Н — количество гетерозиготных особей (Аа)

R – количество рецессивных особей (аа)

D + H + R = N

(D, H, R) - структура популяции

D

AA

H

Aa

R

aa

- доля или частота гена A

- доля или частота гена а

2. СЛУЧАЙНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ

- структура популяции

частота скрещиваний  

3. ЗАКОН ХАРДИ – ВАЙНБЕРГА

- доминантный аллель

- рецессивный аллель

- частота аллеля

- частота аллеля а

D →

4. УСТАНОВЛЕНИЕ РАВНОВЕСИЯ

- формула теоретической популяции ;

- экспериментальная популяция;

Таблица 1.1

Частоты случайных скрещиваний

Самки

Самцы

АА

D

Aa

H

aa

R

АА       D

D2

DH

DR

Аа       H

HD

H2

HR

аа       R

RD

RH

R2

Таблица 1.2

Типы скрещиваний и потомство в равновесной панмиктической популяции

Тип

скрещивания

Частота

скрещивания

Потомство

АА

Aa

aa

AA x AA

p4

p4

0

0

AA x Aa

4p3q

2p3q

2p3q

0

Aa x Aa

4p2q2

p2q2

2p2q2

p2q2

AA x aa

2p2q2

0

2p2q2

0

Aa x aa

4pq3

0

2pq3

2pq3

aa x aa

q4

0

0

q4

Для популяции в целом

1,00

p2

2pq

q2

Таблица 1.3

Типы скрещиваний и потомство в равновесной панмиктической популяции

Тип

скрещивания

Частота

скрещивания

Потомство

АА

Aa

aa

AA x AA

D2

D2

0

0

AA x Aa

2DH

DH

DH

0

Aa x Aa

H2

¼H2

½H2

¼H2

AA x aa

2DR

0

2DR

0

Aa x aa

2HR

0

2HR

HR

aa x aa

R2

0

0

R2

Для популяции в целом

1,00

p2

2pq

q2

.

5. СЛУЧАЙНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ГАМЕТ

 

6. КОМБИНАЦИИ РОДИТЕЛЕЙ, ДАЮЩИЕ ПОТОМСТВО С РЕЦЕССИВНЫМ ПРИЗНАКОМ

Таблица 1.2

Типы скрещиваний и потомство в равновесной панмиктической популяции

Тип

скрещивания

Частота

скрещивания

Потомство

АА

Aa

aa

AA x AA

p4

p4

0

0

AA x Aa

4p3q

2p3q

2p3q

0

Aa x Aa

4p2q2

p2q2

2p2q2

p2q2

AA x aa

2p2q2

0

2p2q2

0

Aa x aa

4pq3

0

2pq3

2pq3

aa x aa

q4

0

0

q4

Для популяции в целом

1,00

p2

2pq

q2

Таблица 1.4

Комбинации родителей, дающие потомство с рецессивным признаком

Доля

Комбинации родителей

Сумма

Аa х Aa

Аa х aa

aa х aa

От общего числа скрещиваний

p2q2

2pq3

q4

q2

От числа скрещиваний, дающих потомков аа

p2

2pq

q2

1,00

7. НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА РАВНОВЕСТНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ

1.

2.

3.

8. ОТНОШЕНИЕ ЧАСТОТ ГЕНОВ

9. ЗАКОН КАСТЛА

Применение формулы Харди - Вайнберга к более сложным случаям наследования.

группа крови АВО

Фенотип

Генотип

Группа крови

О

ОО

I

A

AA

AO

II

B

BB

BO

III

AB

AB

IV

Аллель

Частота

А

р

В

q

O

r

p + q + r = 1.

Общая формула структуры популяции

p2AA + 2pqAB + q2BB + 2pqBO + 2prAO + r2OO

p2AA + q2BB + r2OO+ 2pqAB + 2pqBO + 2prAO

А

В

АВ

О

0,36

0,23

0,08

0,33

Фенотипы

А

В

АВ

О

Генотипы

АА + АО

ВВ + ВО

АВ

ОО

Частоты ожидаемые

р2 + 2pr

q2 + 2qr

2pq

r2

Частоты фактические

0,36

0,23

0,08

0,33

Аллель

Частота

А

р = 0,2563

В

q = 0,1739

O

r = 0,5744

Гены, сцепленные с полом

Х – половая хромосома;

(Х Х) – гомогометный пол, женский;

Y  или XO) – гетерогаметный пол, мужской.

1. Равновесная популяция

2. ДОСТИЖЕНИЕ РАВНОВЕСИЯ

.

. (2)

, (3)

. (4)

         (5)

,                                             (6)

. (7)

Таблицы и графики

График 1

График 2а

График 2б

p

q

0

1

0,1

0,9

0,2

0,8

0,3

0,7

0,4

0,6

0,5

0,5

0,6

0,4

0,7

0,3

0,8

0,2

0,9

0,1

1

0

Таблица 1

p^2

2pq

q^2

0

0

1

0,01

0,18

0,81

0,04

0,32

0,64

0,09

0,42

0,49

0,16

0,48

0,36

0,25

0,5

0,25

0,36

0,48

0,16

0,49

0,42

0,09

0,64

0,32

0,04

0,81

0,18

0,01

1

0

0

Таблица 2


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52146. Застосування похідної до дослідження функції та побудова графіків 51 KB
  Перш ніж побудувати графік функції її необхідно дослідити а схему дослідження оформимо у вигляді алгоритму. Алгоритм дослідження функції: Знайти область визначення функції. Знайти точки перетину з осями координат Дослідити функцію на парність непарність періодичність Знайти інтервали зростання і спадання функції Знайти точки екстремуму функції.
52147. Использование интеграла для вычисления площадей плоских фигур и объемов тел вращения 302.5 KB
  Начнем нашу совместную работу, с таких слов, которые будут напутствием. У математиков существует свой язык – язык формул. Расшифруйте математические записи. Переходя из одной кабины в другую в чертовом колесе обозрения.
52148. Формування та розвиток критичного мислення під час розвязування рівнянь вищих ступенів, розвязки яких зводяться до розвязування квадратних рівнянь 413.5 KB
  Мета уроку : Навчити учнів застосовувати формули під час розвязування рівнянь вищих степенів. Очікувані результати : Навчити розуміти формули за якими розвязуються рівняння вищих степенів.
52149. Математична статистика та її методи 3.18 MB
  Тип уроку: узагальнення та систематизація знань умінь і навичок. Хід уроку І. Ключові питання проекту: Що таке математична статистика Для чого потрібна вона людям Готуючись до уроку ви за бажанням увійшли до однієї з груп. Формулювання теми мети завдань уроку Учитель: формулює тему уроку Досягти можна успіху тільки тоді коли є певна мета.
52150. Логічні операції та вирази 225.5 KB
  Вчитель математики: Розглянемо Поняття висловлення Основним поняттям математичної логіки є поняття просте висловлення Алгеброю логіки називають розділ математичної логіки який вивчає загальні властивості виразів складених із окремих висловлень. Такі речення називаються простими висловленнями. Наприклад: Число 8 ділиться на 2; Берлін столиця Франції; Перше висловлення є простим та істинним бо однозначно можна сказати що дійсно число 8 ділиться на 2.
52151. Числові функції. Зростаючі і спадні, парні і непарні функції 962.5 KB
  На початку року в 10 класі декілька годин відводиться на узагальнення і систематизацію знань учнів про функції здобутих в попередніх класах. Тема: Числові функції. Зростаючі і спадні парні і непарні функції.
52152. Повторення. Перетворення графіків квадратичної функції 186.5 KB
  Мета. Розвивати уміння учнів узагальнювати та систематизувати знання про перетворення графіків квадратичної функції. Розвивати спостережливість, прийоми аналізу та синтезу, вміння та навички групової роботи та роботи на комп’ютері. Узагальнити та закріпити поняття найпростіших перетворень графіків функцій через виконання конкретних завдань. Формувати соціальні компетенції: почуття єдності команди, відповідальне відношення до навчання.
52154. Організація алгоритмів розгалудження мовою Turbo Pascal 483.5 KB
  Навчити вирішувати задачі по темі Організація розгалуження мовою Turbo Pаscаl. Активізувати знання по темі Організація розгалуження мовою Turbo Pаscаl для рішення задач по данній темі. Перевірка знання теорії по темі Організація алгоритмів розгалуження мовою Turbo Pscl 7 хвилин IV.