47999

Основи класичної фотографії

Лекция

Журналистика, издательское дело, полиграфия и СМИ

Після смерті Ньепса 1837 року відкрив надійний спосіб прояву і закріплення прихованого зображення на светлочутливій до світла срібній пластинці. На сучасному етапі розвитку фотографія з технічного способу фіксації зображення об'єктів зйомки перетворилася на спосіб створення справжніх витворів мистецтва і отримала широке застосування як спосіб наукового дослідження у всіх галузях науки і техніки. Після припинення дії світла результат його дії зберігається у вигляді так званого прихованого зображення.Можливість отримання геометрично точного...

Украинкский

2013-12-04

269.5 KB

18 чел.

Курс лекцій

«Основи класичної фотографії»

Народження фотографії

Фотографія – це наука, що вивчає різні способи отримання стійких зображень предметів навколишнього світу, шляхом дії світла на спеціальні світлочутливі шари з подальшою їх хіміко-фотографічною обробкою.

В перекладі з грецької мови фотографія – (фото – світло, графо – пишу, малюю) – світлопис. Фотографію по праву вважають одним з найбільших винаходів 19 століття.

Винахід фотографії став можливим завдяки роботам учених і винахідників багатьох країн світу. Ними вивчалася дія світла на світлочутливі речовини, розроблялися способи отримання з їх допомогою міцних светлописних зображень і удосконалювалася камера-обскура (попередник фотоапарата), дослівно –  «темна кімната».

Проте, якнайкращих результатів добилися відомі всьому світу французи:

Жозеф Нісефор Ньепс (1765-1833)

Луї Жак Монде Дагерр (1787-1851)

і англієць:

Вільям Фокс Генрі Талбот (1800-1877)

Ньепс в 1826 році за допомогою камери –обскуры отримав на металевій пластинці, покритій тонким шаром асфальту вид вікна своєї майстерні і назвав його геліографією. Експозиція склала – 8 годин.

Талбот в 1835 році зробив знімок гратчастого вікна, застосувавши фотопапір, просочений хлористим сріблом. Витримка склала – 1 година. Талбот отримав перший в світі негатив. Свій спосіб Талбот назвав калотипієй, що в перекладі означає «краса».

Дагерр уклав з Ньепсом договір про співпрацю над винаходом Ньепса. Після смерті Ньепса 1837 року відкрив надійний спосіб прояву і закріплення прихованого зображення на светлочутливій до світла срібній пластинці. Цей спосіб отримав назву дагеротип.

7 січня 1839 року секретар Паризької Академії наук Доменік Франсуа Араго доповів про дивний винахід Дагерра. Це день увійшов до історії як день народження фотографії.

На сучасному етапі розвитку, фотографія, з технічного способу фіксації зображення об'єктів зйомки, перетворилася на спосіб створення справжніх витворів мистецтва і отримала широке застосування як спосіб наукового дослідження у всіх галузях науки і техніки. Зараз немає таких областей людської діяльності, в яких би не застосовувалася фотографія. У міру свого вдосконалення фотографія все ширше проникла у всі сфери людської діяльності: промисловість, мистецтво, медицину, поліграфію, астрономію, дослідження в області фізики, біології, журналістику і ін. Завдяки фотографії були зроблено багато наукових відкриттів. Нарешті, фотографія стала атрибутом повсякденного життя кожної сучасної людини.

Особливості фотографічного процесу

Фотографічний процес має ряд особливостей:

1.Акумулююча здатність фотоматеріалів, тобто здатність накопичувати дію променистої енергії. При дії світла в світлочутливому шарі відбувається фотохімічна реакція. Після припинення дії світла результат його дії зберігається у вигляді так званого прихованого зображення.

2.Спектральная універсальність фотографічних шарів.

Фотографічний шар може сприймати проміння не видиме людським оком: ГИК, УФ, рентгенівські.

3.Можливість отримання геометрично точного зображення предмету, що знімається.  

Це дозволяє застосовувати фотографію у вимірювальній техніці.

4.Документальність фотографічного процесу.

Результат дії світла зберігається.

5.Можливість розмноження фотографічного зображення.

З отриманого фотографічного зображення об'єкту зйомки можна отримати копії даного об'єкту.

Схема фотографічного процесу на галогеносрібних сухих желатинових шарах.

Схема фотографічного процесу на галогеносрібних сухих желатинових шарах складається із зйомки, негативного і  позитивного процесів.

1.Процесс зйомки – підрозділяється на стадії:

а).підготовка до зйомки;

б).отримання дійсного оптичного зображення предметів, що знімаються, на світлочутливому шарі за допомогою об'єктиву фотоапарата;

в).экспонування світлочутливого шару оптичним зображенням, яке отримано, результатом чого є утворення прихованого зображення фотографованих об'єктів.

Після процесу зйомки слідує негативний процес, в результаті якого, унаслідок хіміко-фотографічної обробки приховане зображення стає видимим.

2).Негативний процес складається з наступних операцій:

а).проявлення світлочутливого шару – хімічна дія на шар, який проекспоновано проявляючим розчином, внаслідок чого приховане зображення стає видимим, негативним, що складається з найдрібніших частинок металевого срібла;

б).фіксування – подальша хімічна обробка зображення, яке проявлено, коли відбувається закріплення негативного срібного зображення, внаслідок чого фотошар перестає бути чутливим до світла;

в).промивка водою з метою усунення продуктів хімічної реакції;

г).сушка шару:

отриманий негатив відрізняється від об'єкту зйомки тим, що яскраві частини об'єкту виходять в негативі темними непрозорими, а темні – світлими. Негатив в подальшому необхідний для отримання вторинного зображення – позитиву.

3).Позитивний процес складається з операцій:

а).печать з негативу – отримання прихованого зображення в світлочутливому шарі позитивного матеріалу.

б).проявлення на позитивному матеріалі прихованого зображення яке отримано;

в).фиксування видимого дійсного зображення;

г).заключна промивка позитивного зображення;

д).сушка.

Таким чином яскраві частини об'єкту виходять світлими, темні – темними, а проміжні яскравості – проміжними почорніннями.

Фотоапаратура і фотографічна оптика

Отримання оптичного зображення у фотоапараті

Фотографічний апарат складається з світлонепроникного корпусу, в передній частині якого розташовується фотографічний об'єктив, а на протилежній – касети з світлочутливим матеріалом.

Зображення у фотоапараті одержують за допомогою фотографічного об'єктиву, що дає зворотне дійсне зображення об'єкту зйомки. Об'єктив складається з системи центрованих лінз і діафрагми, ув'язнених в загальну оправу. Окрім лінз деякі об'єктиви мають систему дзеркал.

Недоліки оптичних систем.

При використанні в якості фотооб'єктива простої лінзи одержують недостатньо чітке зображення. Ці дефекти зображення в тої чи іншої мірі характерні і для інших оптичних систем і обумовлюють ряд недоліків, які носять назву аберації.

До цих недоліків відносяться:

1.сферична аберація;

2.хроматична аберація;

3.дисторсія;

4.астигматизм;

5.кома;

6.кривизна поля.

Сферична аберація полягає в тому, що паралельні промені, що проходить через краї лінзи, перетинаються в точці, яка розташована ближче до лінзи, ніж промені, які проходить ближче до оптичної осі. В результаті замість зображення крапки виходить нерізка, світла кругла пляма. Усувається дана аберація шляхом поєднання позитивної і негативної лінз, що мають протилежний характер аберації.

Кома – це сферична аберація для паралельного пучка проміння, яке падає на лінзу похило до оптичної осі. Проміння збирається не в одній крапці, дають пляму – кому. Усувається кома одночасно з сферичною аберацією підбором лінз. Об'єктиви, у яких відсутня кома і сферична аберація називаються апланаты.

Хроматична аберація полягає в тому, що проміння з різною довжиною хвилі має різний кут заломлення, унаслідок чого, при виході з лінзи пучок паралельного проміння розкладеться на окреме кольорове проміння, що збирається в різних крапках. Замість зображення крапки виходить пляма з веселковою облямівкою. Усунення хроматичної аберації проводиться підбором матеріалу лінз. Збираюча лінза виготовляється з матеріалу крон, а розсіююча - з матеріала флінт. Об'єктиви, у яких усунена хроматична аберація в двох основних ділянках спектру, називаються ахромати, в трьох – апохромати.

Дисторсія характеризується викривленням прямих ліній і має те ж походження, що і сферична аберація. На характер дисторсії впливає положення діафрагми: якщо діафрагма розташована перед лінзою, то дисторсія має бочкоподібну форму, якщо діафрагма розташована за лінзою, то дисторсія має подушкоподібну форму. Дісторсиі усунена у симетричних об'єктивів складаються з двох компонент, між якими розміщується діафрагма. Ці системи називаються ортоскопічними. Проте, вільною від дисторсії можуть бути і несиметричні, спеціально розраховані системи.

Кривизна поля. Суть даної аберації полягає в тому, що фокальна поверхня (поверхня гарних зображень) не є площиною. В кращому разі це поверхня обертання навколо оптичної осі, але може і не мати кругової симетрії.

Для отримання за допомогою фотографічного об'єктиву доброї якості зображення, необхідно усунути всі перераховані недоліки, що досягається спеціально підібраними системами лінз.

Типи фотографічних об'єктивів.

 Найпростішим об'єктивом може служити одиночна лінза. Першим об'єктивом був однолінзовий меніск-монокль.

Монокль – м’якомалюючий об'єктив. Його іноді використовують фотографи-портретисти для отримання художніх портретів.

Ахромат – складається з двох склеєних між собою лінз: збираючої і розсіюючої з різних сортів стекла. Ахромат практично не має хроматичної аберації, а при відносному отворі 1/9-1/11 і астигматизму. Проте в цих об'єктивах сильно виражена дисторсія, тому в даний час вони не застосовуються.

Перископ – складається з двох позитивних менісків і діафрагми, яка розташована між ними, внаслідок чого, усунена дисторсія, а вся решта аберації збереглася.

Апланат – складається з двох симетрично розташованих ахроматів. Відсутня дисторсія, сферична і хроматична аберація. Має місце лише астигматизм.

Всі перераховані вище об'єктиви складають загальну групу астигматів, оскільки всім ним притаманні астигматизм і пов'язана з ним кривизна поля зображення.

Об'єктив, що не має аберації у тому числі і астигматизму, отримав назву анастигмата.

Анастигмат – є основним типом сучасних фотографічних об'єктивів. Сучасні анастигмати мають різні конструкції з різною кількістю лінз, які по-різному розташованні щодо діафрагми.

 Характеристики фотографічних об'єктивів  

Сучасний фотографічний об'єктив є складним оптичним приладом, що дає дійсне зображення фотографованих предметів.

Основними характеристиками об'єктивів є:

 -фокусна відстань;

 -светлосила;

 -кут поля зображення;

 -роздільна здатність;

 -глибина різко зображуваного простору;

 -рабочий відрізок.

 Фокусна відстань – ця відстань від задньої, головної точки об'єктиву до заднього головного фокусу.

 Світлосила об'єктиву визначається його здатністю створювати певну яскравість зображення. Світлосила залежить від відносного отвору об'єктиву – відносини діаметра діючого отвору об'єктиву до його фокусної відстані. Звичайно, величина відносного отвору виражається у вигляді дробу 1/f:d.

 Кут поля зображення об'єктиву. Світловий круг, що охоплює видиму частину зображення, називається полем зору об'єктиву, а кут, що визначає поле зору – точкою зору. Центральна частина поля зору, в межах якої зображення виходить достатньо різким і рівномірно освітленим, називається полем зображення, а відповідний йому кут – кутом зображення.

Залежно від кута зображення об'єктиви діляться на три групи: нормальні, з кутом зображення 45-60 град.; ширококутні 70 і більш; довгофокусні від 30 град. і менше.

Роздільна здатність  – це здатність передавати  в оптичному зображенні дуже близько розташовані дрібні деталі об'єкту зйомки. Виражається максимальною кількістю ліній, дійсно помітних на 1 мм зображення.

Роздільна здатність залежить від розрахункової точності виготовлення об'єктиву і складу оптичного скла з якого виготовлені об'єктиви. Підвищується роздільна здатність при введенні до складу скла рідко земельних елементів, наприклад, лантану.

Роздільна здатність залежить від відносного отвору. Вона зростає з його зменшенням і досягає максимального значення при відносному отворі 1:8; 1:11, а потім зменшується.

Визначається роздільна здатність за допомогою штрихових мир.

Глибина різко зображуваного простору– це здатність об'єктива давати різке зображення предметів, які розташовані на різних відстанях від нього. Залежить глибина різкості від ряду чинників:

1.Глубина різкості тим більше, чим менше діафрагма.

2.Глубина різкості тим більше, чим менше головна фокусна відстань об'єктиву і чим далі від об'єктиву знаходиться площина наведення на різкість.

Робочий відрізок об'єктиву  - це відстань від торцевої площини його оправи, яка стикається з кільцем камери, до фокальної площини. Робочий відрізок є основною величиною при підборі змінних  об'єктивів.

Класифікація об'єктивів

Об'єктиви, залежно від відношення фокусної відстані до діагоналі кадру, прийнято підрозділяти на нормальні, короткофокусні і довгофокусні.

Нормальні – об'єктиви, фокусна відстань яких рівно або на 10-20% більше діагоналі кадру. Кут поля зображення в межах 45-55град.

Короткофокусні або ширококутні – об'єктиви, фокусна відстань яких менше, а кут поля зображення більше, ніж у нормальних. Такі об'єктиви застосовують в тісних приміщеннях, коли немає можливості відійти на достатню відстань, а також для зйомок, коли об'єктивом з нормальною фокусною відстанню неможливо зобразити в кадрі всю композицію.

Довгофокусні – об'єктиви, у яких фокусна відстань більше, а кут поля зображення менше ніж у нормальних. В порівнянні з нормальними  вони володіють меншою глибиною різкості і при зйомках з однієї і тієї ж відстані дають зображення в більшому  масштабі. Завдяки цьому вони зручні при портретних зйомках.

Об'єктиви, призначені для зйомки віддалених об'єктів називають телеоб'єктивами. Вони мають дуже велику фокусну відстань і скорочений робочий відрізок.

Основні вузли і механізми фотоапаратів

Основними вузлами і механізмами фотоапаратів є: об'єктив, світлонепроникна камера, касетна частина, затвор, видошукач, фокусуючий   і транспортуючий пристрій.

 Світлонепроникна камера об'єднує об'єктивну і касетну частину фотоапарата. Камера повинна бути повністю світлонепроникна.

Касетна частина розташовується в протилежній об'єктиву частині камери і є касетами, в які поміщається світлочутливий фотоматеріал.

Фотографічний затвор – це механізм, призначений для точного дозування часу освітлення світлочутливого шару в процесі фотографічної зйомки. Час, протягом якого світло діє на фотоматеріал, називається видержкою.

Затвори фотоапаратів діляться на дві основні групи: центральні і шторні.

Видошукач – цей пристрій, що служить для визначення меж кадру, він повинен обмежувати простір, точно відповідне кадру, який виходить на фотоматеріалі.

Видошукачі діляться на рамкові і оптичні.

Оптичні видошукачі, у свою чергу – на дзеркальні і телескопічні.

Фокусуючі пристрої

Проводити наведення на різкість безпосередньо по поверхні фотоматеріалу неможливо, тому застосовують різні фокусуючі пристрої.

Найширше застосування отримали три способи наведення на різкість:

- по шкалі відстаней або по символах – окомірний;

- по матовому склу – візуальний;

- за допомогою монокулярного далекоміра – далекомірний.

Типи фотоапаратів

Всі існуючі типи фотоапаратів можна умовно розділити на дві основні групи: фотоапарати загального призначення і спеціальні. До першої групи відносяться фотоапарати для художньої, професійної і любительської зйомки; до другої – фотоапарати для спеціальних робіт (аерофотознімання, рентгенівської зйомки і ін.)

Фотоапарати загального призначення прийнято класифікувати по формату кадру, конструктивним особливостям, ступеню оснащеності, типу затвора, способу наведення на різкість, ступені автоматизації. Найбільш зручно розділяти їх на групи по формату вживаного фотоматеріалу. По цій ознаці їх розділяють на великоформатні, середньоформатні і малоформатні. Є ще два класи фотоапаратів: мініатюрні і напівформатні. Проте, це фотоапарати з обмеженими можливостями і тому користуються меншим попитом.

Великоформатні фотоапарати – це доладні камери, які у свою чергу діляться на два типи: стаціонарні і переносні. Великоформатні камери випускалися з форматом кадру від 13х18 до 30х40см

Середньоформатні фотоапарати – розраховані на застосування неперфорованої плівки катушки з розміром кадру 45х60. 60х60, 60х90см.

Малоформатні фотоапарати – розраховані на застосування 35мм перфорованої фотоплівки з розміром кадру 24х36мм. Це найширший клас фотоапаратів, що користується великим попитом як любителів, так і професіоналів.

Фотоапарати напівформатні – розраховані на розмір кадру 18х24мм.

Мініатюрні фотоапарати – Розраховані на використовування рулонних фотоплівок шириной16мм. Формат кадру 14х21, 12х17, 10х14мм.

Обладнання фотолабораторії

 Найбільш раціонально виконувати всі види фоторобіт в спеціально обладнаній лабораторії, де повинні дотримуватися наступні основні умови: затемненість, наявність вентиляції, техніка безпеки.

При організації фотолабораторії необхідно передбачити наявність основних зон підготовки і здійснення лабораторно-хімічної обробки світлочутливих матеріалів:

- складування химреактивів;

- зберігання фотоматеріалів;

- складання розчинів;

- фотодрук;

- проявки і фіксації;

- промивки;

- сушки і глянцування.

Вибір приміщення для фотолабораторії зумовлюється багатьма чинниками і перш за все наявністю площ, видами і загальним об'ємом вироблюваних робіт.

При організації учбової фотолабораторії бажано, щоб приміщення складалося з двох кімнат: в одній світлій, встановлюються сушильні апарати, зберігається устаткування, готуються негативи до друку, ретуш, а також ведеться навчання різним видам зйомки; в другій – темної, здійснюється обробка фотоматеріалів. Приміщення фотолабораторії повинне мати два види освітлення: звичайного типу і з червоним (неактинічным) світлофільтром.

Заняття у фотогуртку, особливо з фотодруку, зарядці плівки, педагогічно доцільно проводити фронтальним методом. В цьому випадку до фотолабораторії можуть пред'являтися певні вимоги:

- наявність великого приміщення (40-50кв.м), де розмістяться робочі місця для 10-12 чоловік;

- достатню вентиляцію;

- необхідна кількість однотипного устаткування (з розрахунку один комплект на кожного учня);

- якісне неактинічне освітлення;

- наявність тамбура для безперешкодного входу і виходу;

- дотримання правил техніки безпеки і санітарної гігієни.

На фронтальному занятті керівник має нагоду одночасно для всієї групи провести ввідний інструктаж по техніці безпеки. В ході поточної роботи він інструктує кожного з учнів, а за наявності типових помилок  або при іншій необхідності може припинити роботу і зробити необхідні пояснення всім.

Методика групових фронтальних занять обумовлює планування подібної фотолабораторії. Проте, незалежно від типу фотолабораторії робоче місце фотолюбителя організовується за єдиним принципом. Для роботи найбільш зручно розташування кювет з розчинами наступне (від збільшувача): проявник – вода – фіксаж.

Температурний режим у фотолабораторії дотримується в межах 20 град.З. Фотолабораторія повинна періодично провітрюватися, піддаватися вологому прибиранню.

Особлива увага слідує уділити збору відпрацьованих розчинів, що містять срібло (фіксажу) і здачі їх.

В процесі устаткування  і робіт у фотолабораторії необхідно дотримувати ряд правил санітарної гігієни і техніки безпеки.

Обладнання фотолабораторії

 Все необхідне для проведення повноцінних занять по фотографії обладнання можна умовно розділити на три основні частини:

  1.  Обладнання для обробки негативного і позитивного матеріалу.
  2.  Обладнання для фотодруку.
  3.  Допоміжне лабораторне обладнання (діапозитиви, лупи і ін.).

Фотографічна зйомка

 З точки зору виконання фотозйомка складається з експонування фотографічного матеріалу, що знаходиться у фотоапараті. Для цього затвор апарата відкривається на певний час і світло проникає  до світлочутливого фотоматеріалу.

Техніці проведення зйомки передує цілий ряд підготовчих операцій. Після вибору об'єкту зйомки необхідно використовувати всі образотворчі засоби фотографії так, щоб зображення вийшло найправдивішим і виразним.

Раніше потрібно перевірити справність роботи всіх вузлів і механізмів фотоапарата і підібрати відповідний негативний матеріал і світлофільтри.

Потім слід продумати композиційна побудова кадру і відповідним чином освітити об'єкт, що знімається, якщо зйомка проводиться при штучному освітленні, або вибрати відповідний час при природному освітленні.

Композицією називається розташування предметів на знімку. Правильно знайдена композиція організовує зображення, дозволяючи виділити головне в кадрі або підкреслити простір.

При зйомці невеликих об'єктів композиційне рішення можна знайти, як правило, за бажанням, на природі або в місті змінити композицію можна або вибравши нову точку зйомки, або вдало вибравши освітлення. При виборі точки зйомки зображення умовно ділять на передній, задній і середній план. Міняючи положення лінії горизонту, не порушуючи при цьому масштабу, можна створювати варіанти композиції. Особлива увага слідує уділити тому, що кадрується.

В кожному знімку виділяють один або декілька композиційних центрів. Найбільш часто такими центрами  є фігурки людей. Привертають увагу також яскравий колір або незвичайний контур предметів. Іноді в композиції використовують лінії різної форми, що сходяться, вдаються до зйомки проти світла, а в кольорі підбирають контрастний задній план.

Зйомка проти світла – головний засіб для виявлення форми предметів.

При зйомці необхідно знайти правильний об'єм предметів в кадрі або виявити їх рельєф. Це відноситься, перш за все, до портрета або до наукової фотографії. Тут допоможе бічне освітлення.

Для отримання перспективи використовують лінії, що сходяться, повітряний серпанок у горизонту, нерізкість заднього плану.

Для відчуття глибини в передній план знімка включають різні предмети, переважно розмиті (листя дерев, квіти, абажур лампи на столі і ін.). В кольоровій фотографії для цієї ж мети – просто плями.

Задній план важко зробити іншим, але привівши його в нерізкість або використавши ефект мастила можна змінити композицію кадру.

Реальний мир тривимірний, а його зображення на плівці двовимірно. Щоб передати об'єм використовують тінь. Тіні підсвічують відображеним світлом, переважно від навколишніх предметів або  від неба.

В кольоровій фотографії в окремих випадках будують зображення на яскравих переважаючих кольорах. Переважно вводиться один, головний колір, але може бути і поєднання одноколірного освітлення або фону, з якою-небудь ефектною плямою (помітна реклама, автомобіль, ділянка неба).

Чинники, які впливають на зйомку

Величина витримки при фотографуванні залежить від освітленості  або яскравості об'єкту, що знімається; світлосили об'єктиву і ступеня його діафрагмування; кратності світлофільтру; світлочутливості негативного матеріалу.

Трудність у визначенні величини видержки полягає в складності визначення освітленості або яскравості об'єкту зйомки, оскільки вони залежать від багатьох чинників.

При зйомці в павільйоні освітленість майже постійна, на денному світлу дуже сильно змінюється залежно від пори року і часу доби, від географічної широти місцевості, висоти над рівнем моря, від стану погоди.

Способи визначення видержки

Досвідчені фотографи можуть визначати видержку проаналізувати умови зйомки. Проте, навіть при великому досвіді можуть бути помилки. Для визначення існують розрахункові таблиці і прилади – експонометри.

Портретна зйомка

Зйомка портрета є найпоширенішим видом зйомки в побутовій фотографії.

Для портретної зйомки можна застосовувати будь-які фотоапарати, проте якість знімка поліпшується із збільшенням формату кадру.

При портретній зйомці звичайно застосуються довгофокусні, для даного формату, об'єктиви. Найкращіми для портрета об'єктиви таки, у яких фокусна відстань дорівнює подвійної діагоналі кадру.

При зйомці великих груп, що розташовуються в декілька рядів, необхідна велика глибина різкості. В цьому випадку застосовуються об'єктиви з нормальною фокусною відстанню.

Ширококутні об'єктиви для портретної зйомки не застосовуються через перспективне спотворення.

Іноді для отримання м'яких портретів, позбавлених чітких ліній використовується найпростіший об'єктив – меніск-монокль.

Об'єктив при зйомці індивідуальних портретів, як правило не діафрагмується

Для зйомки портрета застосовні всі негативні плівки загального призначення. Бажано використовувати плівки з більшою чутливістю, оскільки вони дозволяють вести зйомку з меншою витримкою, що дає можливість відобразити на знімку найхарактерніший природний вираз обличчя, з якого робиться портрет.

Фон на знімку не повинен відволікати увагу від особи і фігури людини, з якої робиться портрет. Його призначення - сприяти кращому виявленню контурів особи і фігури. Тому фон не повинен бути пістрявим. Найкращим є однотонний фон нейтрально-сірого кольору.

Як правило, перед об'єктивом фотоапарата люди починають позувати, а у момент зйомки напружено застигають, внаслідок чого порушується схожість зображення з оригіналом. Задача фотографа полягає в тому, щоб вибрати момент зйомки, коли поза людини, з якої робиться портрет, невимушена, а вираз обличчя природний, найхарактерніший і правдивий.

Портрет може бути індивідуальним і груповим.

Пейзажна зйомка

 Пейзажне фотографування – це зйомка різних видів природи, в які можуть включатися люди, тваринні, машини, будови. Особливістю такої зйомки є те, що вона завжди проводиться при природному освітленні, тому необхідно правильно вибрати час зйомки і стану погоди.

Для пейзажної зйомки можна застосовувати будь-який фотоапарат з нормальним об'єктивом. Для фотографування невеликих об'єктів з великої відстані застосовуються довго фокусні об'єктиви, а для фотографування великого простору зблизька – ширококутні. Оправа об'єктиву повинна передбачати можливість використовування сонячної бленди і світлофільтрів. Фотоматеріали для пейзажної зйомки застосовуються звичайні, проте, при добрій освітленості  краще за середню чутливість, оскільки вони мають меншу чутливість в порівнянні з високочутливими.

Найкраще освітлення при пейзажній зйомці, коли Сонце знаходиться збоку і дещо позаду фотоапарата (під кутом 45-60град. до оптичної осі об'єктиву). Знімати пейзажі в полуденний годинник небажано через короткі тіні.

Архітектурна зйомка

До архітектурної зйомки відноситься фотографування зовнішнього виду будівель, пам'ятників і внутрішніх частин приміщень-інтер'єрів. Специфічною особливістю цього виду зйомки є строга паралель передньої поверхні об'єкту і площини світлочутливого матеріалу. При порушенні цього правила виходять перспективні спотворення, що приводять до нахилу вертикальних ліній (падаючі або завалюються будівлі). Конкретні види зйомки вимагають нормальних, ширококутних або довгофокусніх об'єктивів.

Кращі знімки виходять вранці або вечірній час, коли Сонце падає на площину будівлі під кутом 25-35 градусів, що дозволяє підкреслити рельєф і об'єм будівлі. Для виділення рельєфу або об'єму необхідно знімати під деяким кутом.

При архітектурній зйомці застосовуються світлофільтри. Білі і сірі будівлі фотографуються із слабо-жовтим світлофільтром, голубі – щільно-жовтим, сині – з оранжевим, червоно-оранжеві – з жовтим.

При зйомці інтер'єру потрібно уникати глибоких тіней. Фотографуючи проти вікна потрібно користуватися фотоспалахом для вирівнювання освітленості.

Зйомка фоторепортажу

 Фоторепортаж – це відображення засобами фотографії найактуальніших, типових явищ нашої дійсності. Знімок фоторепортажу повинен бути документальним і правдивим, художньо виразним. При фоторепортажі необхідно уміти виділити головне, типове в події, що відбувається.

Добрий знімок репортажу можна отримати, тільки оволодівши технікою зйомки і маючи великий практичний досвід. Знімок повинен бути правдивим і виразним, а подія повинна представлятися глядачу яскраво і точно.

Для зйомки фоторепортажу необхідно використовувати фотоапарати із змінною оптикою, які дозволяють отримати зображення, що деталізується. Фотоапарат повинен мати механізм для швидкої зміни кадрів і зручний видошукач. Фотоматеріали вибираються залежно від умов освітленості. При зйомці в приміщенні використовується фотоспалах.

СПЕЦІАЛЬНІ ВИДИ ЗЙОМОК

До спеціальних видів зйомок відносять: панорамну, репродукційну, макро- і мікроз’йомки, телескопічну і ряд інших зйомок.

  1.  РЕПРОДУКЦІЙНА ЗЙОМКА

Фоторепродукція – це отримання фотографічним шляхом копії портрета, картини, малюнка, креслення, тексту і ін.

Для отримання точної копії оригіналу при репродукції необхідно дотримувати наступні умови:

1.Сувору паралель площин оригінала і фотоматеріалу.

2.Перпедикулярность оптичної осі об'єктиву цим площинам.

3.Правильный підбір негативного матеріалу, світлофільтру і фотопаперу.

4.Рівномірну освітленість оригіналу.

5.Точну наводку на різкість і правильне визначення видержки.

Сучасні технології істотно спростили отримання репродукцій шляхом сканування, але це загальнодоступно тільки для невеликих форматів, А3, А4. Отримати копії з великоформатних картин і т.п. можна фоторепродукування. Цим же методом можна якісно збільшити дрібні оригінали.
 Загальні відомості. Репродукційна зйомка - відтворення фотографічним способом різних плоских оригіналів. Оригінали розрізняються по характеру техніки виконання. А тому різні і вимоги до одержуваним з них репродукцій. Тип оригінала і вимоги до копій з нього визначають вибір способу зйомки і вживаних матеріалів (см таблицю, внизу сторінки).
 Репродукційну зйомку, залежно від поставлених задач, проводять у натуральну величину, з великим збільшенням, але частіше із зменшенням.
 Для репродукційної зйомки застосовують середнє- і малоформатні фотоапарати. Можна так само застосовувати цифрові камери, але в даному випадку розмір копії не зможе привищити 30х40 см (для камер з дозволом 6 мп), в той час, як навіть малоформатні плівкові апарати можуть дати якісну копію розміром 40х60 див.
 Звичайна мало- і среднєформатна фотоапаратура дозволяє проводити зйомку з відстаней не ближче 0,65 м, що дає можливість знімати оригінали 30х40 см з 13-кратним зменшенням. Для зйомки невеликих оригіналів в укрупнених масштабах потрібне збільшення розтягування камери, яке досягається застосуванням оправ об'єктивів, подовжувальних кілець, тубусів і спеціальних приставок, встановлюваних між об'єктивом і фотоапаратом, що сильно висуваються.
 У фотоапаратах, не пристосованих до зміни об'єктивів, для цієї мети застосовують позитивні насадкові лінзи. Поставлені перед об'єктивом, вони утворюють оптичну систему, фокусна відстань якої що значно менше залишається незмінним робочого відрізка фотоапарата, що дозволяє проводити зйомку в укрупнених масштабах. Кожному подовжувальному кільцю і кожній насадковій лінзі, вживаній з даним об'єктивом, відповідають своя наочна відстань і свій масштаб зйомки.
 Застосування подовжувальних кілець і великих розтягувань апарату практично не погіршує якості зображення. Насадкові лінзи, що не враховуються при розрахунку об'єктиву, приводять до зниження різкості і геометричним спотворення зображення.
де f' — фокусна відстань об'єктиву, а 1/m — масштаб зйомки.Класифікація оригіналів і репродукційної зйомки

Види оригіналів

Вживані типи оригіналів

Вимоги до копій

Метод зйомки

Рекомендації по фотоматеріалах

Штрихові: чорно-білі

Креслення, гравюри, плани, тексти, малюнки, які виконані штрихом і крапками на однорідному фоні

Передача всіх деталей оригіналу з максимальним контрастом

У відображеному світлі

Будь-які контрастні

Кольорові

Правильно або спеціально спотворена тонопередача кольорів

—//—

Сенсибілізірованниє, контрастні

Півтонові: ч/б

Фотографії, малюнки з розтушовуванням, акварелі, картини, мозаїка

Точне відтворення півтонів оригіналу

У відображеному світлі без світлофільтрів

Будь-які нормальні або спеціальні півтонові фототехнічні

Кольорові

Правильна тонопередача кольорів оригіналу

—//—

Сенсибілізірованниє - нормальні або спеціальні півтонові фототехнічні

Напівпрозорі: ч/б

Креслення, малюнки, вітражі, діапозитиви, транспоранти і т.д.

Передача всіх деталей оригіналу з необхідним контрастом

У відображеному світлі на білому фоні або в проходячому світлі

кольорові

Точне відтворення півтонів і тонопередачи кольорів

—//—

Вимагаючі спеціальних умов зйомки для виявлення малопомітних або зовсім непомітних для ока деталей

Старовинні, згаслі або спеціально знищені тексти, сліди або відбитки на плоских поверхнях

Підвищення контрасту, дозволяє виявити непомітні деталі

У відображеному або проходячому світлі в різних спектральних зонах, у тому числі ультрафіолетової і інфрачервоної

Від несинсибілізованих до спеціальних флюрографічних і спектрозональних кольорових

2. МІКРОФІЛЬМУВАННЯ

Мікрофільмуванням (або мікрофотокопіюванням) називають спосіб отримання зменшених копій плоских оригіналів: креслень, карт, рукописних, друкарських, графічних і інших документів. Використовується для демонстрації за допомогою діапроектора (слайдпроектора) на великі аудиторії.

Ми не будемо детально описувати даний вид зйомок оскільки останнім часом він практично не використовується. Якщо ж Вам він цікавий напишіть нам по e-mail: post@artprojekt.ru і ми детально відповімо на Ваші питання.

3. МАКРОФОТОЗЙОМКА

Макрофотозйомка - зйомка малих предметів або їх деталей в крупних масштабах (від 1 : 15 до 20 : 1), виконувана спеціальними або звичайними об'єктивами. Макрофотографія дозволяє показати на знімку як видимі, так і не помітні неозброєним оком об'єкти зйомки.

Укрупнення масштабу зйомки вимагає зменшення наочної відстані і збільшення відстані від об'єктиву до зображення, тобто розтягування камери. При великих збільшеннях необхідні спеціально розраховані для зйомки з коротких відстаней об'єктиви - мікроанастигмати. Макрофотозйомку в невеликих масштабах можна проводити звичайними фотографічними об'єктивами.

Збільшення відстані від об'єктиву до зображення знижує освітленість зображення на фотоматеріалі, що вимагає при зйомці з подовжувальними кільцями, приставками і великими розтягуваннями камери збільшення витримки.

Укрупнення масштабу зйомки сильно зменшує глибину простору, що різко зображається.

Якщо при діафрагмі 8 глибина різкості при зйомці малоформатним фотоапаратом в масштабі 1:m=1:5, Т-16 м, то при масштабах 1:1 і 5:1 вона вже складає 1,1 мм і 0,1 мм

Глибину простору, що різко зображається, звичайно регулюють діафрагмуванням, проте сильне діафрагмування погіршує загальну різкість і роздільну здатність зображення.

Зйомку звичайними малоформатними фотоапаратами проводять за допомогою об'єктивів з подовжувальними кільцями, макроприставками, подовжуючих розтягування камер або насадкових лінз.

Найбільш зручні дзеркальні фотоапарати. При зйомках далекомірними фотоапаратами необхідно користуватися макроприставками, що дозволяють візуально контролювати той, що кадрується і наведення об'єктиву на різкість. Зйомку в дрібних масштабах (від 1:10 до 1:1) можна проводити з рук. Для зйомки в більш крупних масштабах слід застосовувати штативи.

Для освітлення об'єкту треба застосовувати двох-чотири освітлювачів із звичайними лампами по 60-90 Вт або спалахи, вільно що переміщаються на шарнірах. Світло встановлюють так, щоб максимально виявити об'їм, форму, структуру поверхні і характерні робили об'єкту, не допускаючи при цьому утворення глибоких тіней і яскравих віддзеркалень. Проводять остаточне наведення об'єктиву на різкість, на середню по глибині площину об'єкту.

Знімаючи з рук на натурі квіти, кору дерев, комах, визначають точку зйомки і якнайкраще для об'єкту освітлення. Якщо потрібно, прикривають об'єкт від прямого сонячного світла або так підсвічують тіні, щоб виділити необхідні деталі. Визначивши розміри об'єкту або поля, що знімається, знаходять масштаб зйомки і підбирають висоту кілець. Угвинтивши подовжувальні кільця при повністю відкритій діафрагмі, переміщають фотоапарат по відношенню до об'єкту (ближче - далі), наводять об'єктив на різкість по середній (по глибині) площині об'єкту.

4. ТЕЛЕСКОПІЧНЕ ФОТОГРАФУВАННЯ

Телескопічне фотографування - зйомка із значних відстаней. Застосовується у випадках, коли до об'єкту із тих або інших причин не можна підійти достатньо близько, щоб сфотографувати його в потрібному масштабі. Такими об'єктами можуть бути дикі птахи і тварини. Важко підійти близько до об'єктів на спортивних змаганнях, при зйомках геологічних оголень, гірських вершин і т.д.

У всіх цих випадках застосовують спеціальні телеоб'єктиви, фокусні відстані, що мають, від 85 до 1000 мм Фокусну відстань об'єктиву можна так само збільшити за допомогою спеціальних насадок - телековертерів. Чим більше фокусна відстань телеоб'єктива або системи, тим буде крупнішим зображення об'єкту при зйомці з однієї і тієї ж відстані. Із збільшенням масштабу зображення пропорційно фокусній відстані збільшуватиметься вплив переміщення об'єкту і коливань самого фотоапарата на нерізкість зображення (через "мастило" зображення на фотоплівці за час експонування). Тому такі зйомки краще проводити з доброго упора або стійкого штатива і по можливості з найкоротшими витримками. Зйомку значно видалених об'єктів за наявності голубого повітряного серпанку, що знижує контраст зображення слід проводити з сонцезахисною блендою і жовтими, оранжевими, а при сильному серпанку навіть з червоними світлофільтрами. Не рекомендується знімати далекі об'єкти, лежачи на землі, оскільки безперервний рух повітря в надземному шарі атмосфери порушує загальну різкість зображення.    Кут огляду і фокусна відстань

Приведені нижче фотографії зняті з однієї крапки об'єктивами з різною фокусною відстанню.

5. ПАНОРАМНЕ ФОТОГРАФУВАННЯ

Панорамним називають зображення, що охоплює весь круг або значний сектор місцевості по горизонту (іноді по вертикалі). Панорамування дозволяє розширити межі простору, що знімається, і завдяки цьому знаходить велике застосування при зйомці пейзажів, архітектури і інших широких або високих об'єктів.
По куту охоплюваного простору панорами прийнято ділити на секторні і кругові. Для зйомки панорам існують спеціальні панорамні фотоапарати (наприклад, "Горизонт").
 Панорамні зйомки звичайними фотоапаратами можна проводити з штатива за допомогою панорамної головки або просто з рук. Для цього роблять ряд знімків, які потім вмонтовують в загальну панораму, що взаємно перекриваються.
 При фотографуванні з рук вибирають точку зйомки і, стійко ставши на вибраному місці, розподіляють тяжкість корпусу рівномірно на обидві ноги. Дивлячись у видошукач фотоапарата, знаходять початок сектора зйомки, помічають по місцевих предметах праву межу кадру і проводять зйомку. Потім, не сходячи з місця і зберігаючи те ж положення оптичної осі об'єктиву по висоті, повертають фотоапарат так, щоб другий кадр на 10-15% перекривав перший. Помітивши межу другого кадру, роблять другою, третій і подальші знімки.

Правильно

Не правильно

Щоб забезпечити правильну послідовність кадрів на фотоплівці, зйомку панорам треба проводити, обертаючи фотоапарат по напряму руху фотоплівки. Коли ділянка, що знімається, не зменшується на панорамі по висоті, проводять зйомку двох'ярусної (або дворядної) панорами, знімки якої перекриваються як по горизонталі, так і між ярусами, При зйомці вертикальних вузьких об'єктів роблять вертикальні панорами, перекриваючи знімки по висоті.

Якнайкращим освітленням при зйомці панорами слід рахувати розсіяне світло, оскільки пряме сонячне світло освітлює різні об'єкти в межах однієї і тієї ж панорами під різними кутами по відношенню до спостерігача. Всі кадри панорами знімають з однаковою експозицією.

При панорамній зйомці особливу увага слід уділяти вибору точки зйомки, оскільки прямі лінії, розташовані перпендикулярно оптичній осі об'єктиву, на стиках знімків виходять зламаними. В панорамах архітектурних споруд для зменшення спотворень перекриття сусідніх кадрів слідує збільшити до 30-40%. Необхідно стежити і за тим, щоб близько до меж кадру не було предметів або тіней, що рухаються, від них, оскільки при зйомці панорами вони можуть потрапити в різні

знімки.

Зйомку з невеликого відстані протяжних прямолінійних об'єктів, що не уміщаються на одному знімку (архітектурні споруди, виставкові зали, ділянки берега річки, стіни кар'єрів і т. д.) проводять також з перекриттям на декількох знімках. Проте в цьому випадку замість повороту фотоапарата навколо однієї крапки здійснюють послідовну зйомку з різних точок, які розташовані по лінії, паралельної основній площини об'єкту, що знімається. При цьому необхідно ретельно стежити за правильним розташуванням оптичної осі фотоапарата як по відношенню площини об'єкту, так і по висоті. Знімки повинні мати однаковий масштаб тобто друкуватися з одним і тим же збільшенням.

PAGE  11


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

35724. ТРЕБОВАНИЯ К ТВОРЧЕСКОМУ ПРОЕКТУ ПО ТЕХНОЛОГИИ 35 KB
  ; в верхнем поле указывается без кавычек Управление образования администрации Кольчугинского района и полное наименование учебного заведения; в среднем поле дается название проекта без слова Тема и кавычек; далее указывается фамилия имя класс и № школы проектанта в именительном падеже; далее фамилия и инициалы руководителя проекта; в нижнем поле указывается место и год выполнения работы. Порядок расположения листов пояснительной записки: Титульный лист; Оглавление; Введение: обоснование выбора темы проекта;...
35725. Розробка творчого проекту на виконання журнального столика 441 KB
  Прогнозування результатів: Термін служби цього виробу 67 років в залежності від того як часто їх використовувати набір буде виконаний з дотримання найоптимальніших форм і розмірівякі забезпечать швидке і якісне чищення відсіку. Підбір інструментів приспосіблень та обладнання: Для виготовлення даного виробу нам будуть потрібні такі інструменти: свердлильний верстат оправи для гнуття правильна плита розмічальна плита керно набір для клепання слюсарний верстат молоток різні напилки лещата ножиці по металукиянка....
35727. Розробка творчого проекту по виготовленню кухонної дошки 140 KB
  Призначення проектованого виробу. Визначити призначення виробу. Експлуатаційні показники застосування виробу на практиці. Вплив виробу на якість і ефективність реалізації ним експлуатаційних показників.
35729. УЧЕТ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ УЧЕНИКА ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКЕ 284.5 KB
  Личностно-ориентированный подход к современному учебному процессу [3] Принципы построения личностно-ориентированной системы обучения Реализация личностно-ориентированного обучения [5] Современные педагогические типологии школьников [6] Классификация критериев дифференциации учащихся [7] Е. Учет личностных качеств ученика при обучении информатике [10] Заключение [11] Литература Введение При традиционной организации обучения ученик находящийся в позиции объекта подвергается постоянной педагогической обработке целенаправленному...
35731. Примерная структура и содержание творческих проектов 173.5 KB
  После сбора необходимой информации учащиеся выдвигают различные творческие идеи по выполнению того или иного изделия. Изделия могут быть объединены техникой исполнения стилем назначением. Каждый из рассматриваемых вариантов должен иметь краткую характеристику которая может включать название изделия его назначение описание техники исполнения. Содержание данного раздела представляет собой подробное описание выбранного для дальнейшего изготовления окончательного варианта изделия.