48025

ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА В ЗАГРОЗЛИВИХ ДЛЯ ЖИТТЯ СТАНАХ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ, ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБАХ

Конспект

Медицина и ветеринария

Причини ознаки попередження цих порушень. Ознаки нормальної постави. Плоскостопість вроджена та набута її перші ознаки. Загальні ознаки для всіх форм неврозів: моторні порушення зайва рухливість тік заїкання розлади вегетативної регуляції.

Украинкский

2013-12-06

114 KB

54 чел.

Лекційний курс

Змістовий модуль 1. ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА В ЗАГРОЗЛИВИХ ДЛЯ ЖИТТЯ СТАНАХ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ, ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБАХ

1. Вступ

Предмет і задачі медичної підготовки. Значення курсу основ медичних знань для педагогічних працівників.

Загальні закономірності росту і розвитку. Становлення фізіологічних функцій в онтогенезі. Адаптаційні механізми. Захисні механізми організму, їх прояв на різних етапах онтогенезу. Процес запалення, його механізми. Нейрон-гуморальні механізми, що забезпечують захисні реакції організму.

Опірність і реактивність. Особливості їх прояву у дітей, залежно від функціонального стану організму, типу нервової системи, віку дитини. Критичні періоди розвитку дитини. Особливості захворювання дітей в різні вікові періоди.

Здоров'я та його складові. Хвороба як порушення життєдіяльності організму людини внаслідок тривалої або надзвичайно сильної дії негативних факторів зовнішнього або внутрішнього середовища. Причини, перебіг, наслідки, прояви хвороб (симптоми, синдроми).

Основні шляхи попередження захворювань. Проведення санітарно-просвітницьких, гігієнічних та протиепідемічних заходів в навчальних закладах. Підготовка вчителів до роботи з дітьми та підлітками інфікованими ВІЛ та хворими на СПІД, туберкульоз тощо.     

2. Дитячі хвороби, що набули соціального значення та їх попередження

Загальна характеристика дитячих інфекційних хвороб.

Захворюваність дітей на туберкульоз в Україні. Епідемічна ситуація щодо розповсюдження туберкульозу серед дітей. Особливості зараження. Перебіг туберкульозу у дітей різних вікових груп. Клінічні форми дитячого туберкульозу, що супроводжуються ураженням бронхіальних лімфовузлів, бронхів, плеври, очей, опорно-рухового апарату, оболонок головного мозку. Санітарно-просвітницька робота серед школярів та їх батьків щодо запобігання розповсюдження туберкульозу.

Захворюваність на ВІЛ/СНІД в Україні. Шляхи зараження. Ризикована поведінка, як основна причина інфікування ВІЛ. Діагностування на наявність ВІЛ в організмі. Анонімність і конфіденційність інформації щодо захворювання на ВІЛ/СНІД. Права ВІЛ-інфікованої людини щодо навчання в загальноосвітніх навчальних закладах та працевлаштування. Безпідставність дискримінації ВІЛ-інфікованих людей.

Безсимптомний період розвитку хвороби. Загальні поняття про ВІЛ–маркерні захворювання (опортуністичні інфекції). Їх прояв (безпричинний біль, порушення функцій різних органів та систем, субфібрильна температура або її різкі коливання, зниження опірності та резистентності організму тощо) як свідоцтво про можливе інфікування ВІЛ.

Особливості ВІЛ-інфікування та перебігу СНІДу в дітей. Ураження центральної нервової системи у новонароджених як один з основних проявів внутрішньоутробного інфікування ВІЛ. Прогноз. Профілактика. Антиретровірусна терапія.

3. Запобігання порушень зору, слуху, мовлення та опорно-рухового апарату у дітей

Анатомія і фізіологія органів зору, слуху, мовлення та опорно-рухової системи, їх вікові особливості.

Порушення зору: короткозорість, астигматизм, далекозорість, дальтонізм. Причини, ознаки, попередження цих порушень. Вплив перегляду телепередач, комп’ютерів на зір дитини.

Фактори, які сприяють розвитку слуху дитини: спілкування з дорослими, попередження  інфекційних хвороб, тощо. Причини порушень слуху. Сіркова пробка, чужорідне тіло у зовнішньому вушному проході. Запальні процеси різних відділів вуха, причини, ускладнення. Розрив барабанної перетинки, як результат невмілих спроб видалити чужорідне тіло з вушного проходу, механічного або акустичного удару в вухо, травми черепа. Перша медична допомога при розриві барабанної перетинки.

Захворювання органів мовлення у дітей, їх причини і попередження. Професійні захворювання голосового апарату як наслідок його перевантаження і перенапруження. Навички умілого користування голосом,  постановки дихання, правильної артикуляції тощо, як фактор попередження професійних захворювань голосового апарату (хронічні ларингіти, вузлики і контактні виразки голосових зв’язок, фонастенії) педагогічних працівників.

Постава – звичне положення тіла під час сидіння, стояння чи при ході. Ознаки нормальної постави. Сколіози, лордози, кіфози. Причини їх виникнення, профілактика. Плоскостопість - вроджена та набута, її перші ознаки. Профілактика плоскостопості.

4. Профілактики психоневрологічних порушень

Анатомія і фізіологія центральної і периферичної нервової системи, її вікові особливості.

Захворювання нервової системи їх профілактика.

Невроз – як психогенне захворювання. Причини дитячих неврозів – психічні потрясіння, спадковість, насильство у сім’ї, алкоголізм батьків дитактогенні фактори  тощо. Класифікація неврозів: неврастенія, невроз страху, невроз нав’язливих станів, істеричний невроз. Загальні ознаки для всіх форм неврозів: моторні порушення (зайва рухливість, тік, заїкання), розлади вегетативної регуляції.

Запобігання неврозам: уникання стресових ситуацій, позитивна установка на подолання тих чи інших нервових відхилень (нормалізація сімейних стосунків, справедливе ставлення вчителя до всіх дітей у класі та інше).

Постійне психоемоційне напруження як фактор виникнення неврозів у вчителів. Їх профілактика.  

5. Основні захворювання органів дихальної системи, невідкладні стани при них та перша медична допомога

Анатомія і фізіологія дихальної системи, її вікові особливості.

Основні симптоми захворювань органів дихальної системи. Гострі захворювання органів дихання. Ознаки, основні ускладнення, перша медична допомога. Опортуністичні інфекції органів дихання у ВІЛ–інфікованих та хворих на СНІД.

Кровохаркання та легенева кровотеча, як ускладнення захворювань органів дихання та системи кровообігу у дітей та дорослих. Причини, основні ознаки, перша медична допомога, догляд за хворими, профілактика.

Дотримання гігієнічних вимог при наданні першої медичної допомоги хворим, що мають комбіновані захворювання на туберкульоз і ВІЛ/СНІД.

Бронхіальна астма як захворювання інфекційно–алергічної природи. Основні типи алергенів, які спричиняють хворобу. Основні ознаки нападу бронхіальної астми. Перша медична допомога. Ускладнення, поняття про сучасні методи лікування.

Використання банок, гірчичників, міхура з льодом для локальних змін інтенсивності кровообігу. Показання для застосування при захворюваннях органів дихання та протипоказання.

6. Основні захворювання серцево–судинної системи, невідкладні стани при них, перша медична допомога

Анатомія і фізіологія серцево-судинної системи, її вікові особливості.

Основні ознаки захворювань серцево–судинної системи. Визначення об’єктивних функціональних критеріїв оцінки стану серцево–судинної системи (характеристики пульсу та техніка їх визначення, артеріальний тиск, його показники, техніка вимірювання).

Ішемічна хвороба серця як наслідок порушень коронарного кровопостачання, дві форми її прояву – стенокардія, інфаркт міокарда. Причини серцевого нападу, ознаки, перша медична допомога, можливі ускладнення. Особливості прояву серцевого нападу при стенокардії та інфаркті міокарда.

Гіпертонічна криза, гостра серцева, судинна недостатність,  їх причини, види, ознаки, перша медична допомога і профілактика.

Вегето–судинна дистонія. Основні причини, симптоми. Традиційні та нетрадиційні методи лікування.

Профілактика захворювань серцево–судинної системи у дітей та підлітків.

7. Основні захворювання  органів черевної порожнини, невідкладні стани  та перша медична допомога

Анатомія і фізіологія органів черевної порожнини, їх вікові особливості.

Основні захворювання органів системи травлення, які потребують невідкладної допомоги. Опортуністичні захворювання органів шлунково–кишкового тракту у ВІЛ–інфікованих та хворих на СНІД.

Гострий гастрит, гострі отруєння, причини, ознаки і перша медична допомога.

Шлунково–кишкова кровотеча як ускладнення виразкової хвороби шлунку та дванадцятипалої кишки, ознаки  і перша медична допомога. Дотримання профілактичних заходів при наданні першої медичної допомоги ВІЛ–інфікованим та хворим на СНІД.

Печінкова колька як ускладнення жовчно–кам’яної хвороби. Причини. Основні ознаки, перша медична допомога, можливі ускладнення, профілактика.

Поняття про цукровий діабет. Причини, основні ознаки, ускладнення. Принципи лікування. Гіпер- та гіпоглікемічні коми, їх причини, основні ознаки, перша медична допомога.

Ниркова колька, гострий цистит, їх причини, ознаки, ПМД, можливі ускладнення, профілактика.

Місцеві та загальні зігрівальні засоби надання першої медичної допомоги (грілка, зігрівальні компреси, лікувальні ванни). Показання та проти показання їх застосування. Методики застосування.

    

Змістовий модуль 2. ПЕРША  МЕДИЧНА ДОПОМОГА  В ЗАГРОЗЛИВИХ ДЛЯ ЖИТТЯ СТАНАХ ПРИ ТРАВМАХ І НЕЩАСНИХ ВИПАДКАХ

8. Травми, їх ускладнення. Кровотеча у дітей та дорослих

      Травми як ушкодження с порушенням анатомічної будови та функції організму людини. Фактори, що спричиняють травми (механічні, фізичні, хімічні, біологічні). Ускладнення при травмах.

Закриті та відкриті травми Перебіг травматичної хвороби. Види травматизму. Дитячий травматизм як соціально–економічна проблема, його види залежно від віку дитини. Роль вчителя у профілактиці дитячого травматизму. Особливості перебігу травматичної хвороби у ВІЛ–інфікованих та хворих на СНІД.

Травматичний шок як загрозливе ускладнення травм. Його причини вогнепальні багатоосколкові множинні поранення, закриті і відкриті ушкодження голови, грудної клітки, живота і таза, відкриті переломи стегна, плеча, таза, опіки, електротравми тощо. Перша медична допомога при травматичному шоку.

Визначення кровотеч. Патологічні кровотечі як наслідок змін судинної стінки при деяких захворюваннях (туберкульоз, запалення, пухлини, променева хвороба тощо). Травматичні кровотечі як наслідок прямого пошкодження органів і тканин. Зовнішні й внутрішні кровотечі. Приховані, первинні та вторинні кровотечі.

Класифікація кровотеч, залежно від виду ушкоджених судин, їх ознаки та способи тимчасового зупинення. Особливості зупинення кровотеч у дітей.

Гостра крововтрата як небезпека кровотеч. Її ознаки, перша медична допомога.

Поняття про методи остаточної зупинки кровотечі в медичних закладах.

9. Перша медична допомога при зупинці дихання та кровообігу

Поняття про реанімацію. Термінальні стани (передагонія, агонія і клінічна смерть), їх причини, тривалість,  основні ознаки.

Методи проведення реанімації їх загальна характеристика та анатомо-фізіологічні основи. Проведення реанімації у дітей. Штучна вентиляція легень шляхом ”рот до рота”. Техніка закритого масажу серця дітям до 1 року, до 10 років та дорослим. Критерії ефективності проведення реанімації.

10. Перша медична допомога при пораненнях

Рани як механічне ушкодження шкіри і слизових оболонок. Види ран: операційні (стерильні) і випадкові (інфіковані). Поверхневі (подряпини, садна), глибокі непроникні (з ушкодженням шкіри, м’язів, кісток) і проникні (що проникають у порожнину тіла – черепа, грудної клітки, суглоба тощо) без ушкодження і з ушкодженням внутрішніх органів. Види ран за характером ушкодження тканин.

Основні ознаки ран. Перша медична допомога при пораненнях, послідовність її надання. Особливості надання допомоги ВІЛ –інфікованим та хворим на СНІД.

Ранева інфекція як хворобливий процес, спричинений патогенними мікробами. Види раневої інфекції: гнійна, анаеробна, специфічна.

Шляхи проникнення мікробів у рани: зовнішній (контактний крапельний, повітряно–пиловий), та внутрішній (з джерела хронічної інфекції по кровоносним та лімфатичним судинам). Місцеві ознаки вогнищевих інфекцій.

Поняття про анаеробну інфекцію. Правець та газова гангрена, їх причини, основні ознаки та профілактика. Особливості догляду за хворими.

   Асептика та антисептика як сукупність заходів щодо запобігання раневої інфекції.

 

11. Перша медична допомога при травмах кінцівок

Закриті ушкодження тканин і органів, спричинених впливом зовнішніх факторів (без порушення цілості шкіри і зовнішніх слизових оболонок). Причини закритих ушкоджень. Види закритих ушкоджень: струси, здавлювання, удари, розтяги, розриви, вивихи. Ознаки. Перша медична допомога при закритих ушкодженнях, особливості її надання.

Травматичний токсикоз, як наслідок тривалого здавлювання тканин. Основні ознаки травматичного токсикозу. Перша медична допомога при травматичному токсикозі та послідовність її надання.

Переломи як наслідок часткового або повного порушення цілості кістки, їх частота серед інших видів травм. Види переломів: природжені (пороки внутрішньоутробного періоду розвитку плода), акушерські (в наслідок пологової травми), патологічні (туберкульоз, остеомієліт, злоякісні пухлини), травматичні (падіння, удар тощо). Відкриті (з порушенням цілості шкіри) і закриті (без порушення цілості шкіри) переломи. Переломи довгих трубчастих кісток. Абсолютні та загальні ознаки переломів.

   Небезпека переломів: травматичний шок, гостра крововтрата, ушкодження внутрішніх органів (легень, серця, нирок, печінки), інфікування тощо.

   Особливості переломів кісток у дітей: менша частота, неповні, підокісні переломи у вигляді ”зеленої лози”, підвищення температури у перші дні після травми, консервативний метод лікування. Перша медична допомога при переломах. Особливості надання першої медичної допомоги при відкритих переломах ВІЛ–інфікованим та хворим на СНІД.

Транспортна іммобілізація як метод попередження розвитку травматичного шоку, інфекції в рані, вторинних кровотеч, ушкодження кровоносних судин і нервів, перетворення закритого перелому у відкритий.

Іммобілізація кісток при переломах під час транспортування. Засоби транспортної іммобілізації: стандартні (медичні) шини, дротяні, драбинчасті (Крамера), сітчасті, картонні, пневматичні, дерев’яні та підручні засоби  іммобілізації. Аутоіммобілізація. Показання до транспортної іммобілізації.

    

12. Перша медична допомога при впливі на організм високих та низьких температур та електричного струму

Опіки як наслідок ушкодження тканин термічними, фізичними і хімічними агентами. Їх причини. Фактори, що впливають на тяжкість стану потерпілого. Ступень опіку в залежності від глибини ушкодження тканин. Поверхневі і глибокі опіки. Їх ознаки. Тяжкість опіків. Опікова хвороба як сукупність загальних розладів організму.

   Хімічні опіки як наслідок впливу на тканини різних хімічних речовин (кислоти, луги, фосфор, розчин йоду тощо).

   Особливості опіків у дітей та запобігання ним. Опіки очей, дихальних шляхів.

Перша медична допомога при опіках різного виду і ступеню.

Поняття про відмороження та замерзання. Основні ознаки ушкоджень людини при дії низьких температур, ступені тяжкості, перша медична допомога.

Електротравма, ураження блискавкою. Фактори, що зумовлюють тяжкість уражень. Загальні та місцеві ознаки, перша медична допомога при ураженні електричним струмом та блискавкою.

13. Перша медична допомога при травмах голови, грудної клітки хребта та спинного мозку, живота

Закриті черепно-мозкові травми. Їх причини. Види (ушкодження м’яких тканин черепа, переломи кісток склепіння та основи черепа, ушкодження головного мозку – струс, удар, здавлювання). Їх основні ознаки. Перша медична допомога при закритих ушкодження черепа та головного мозку. Її об’єм та послідовність.

   Відкриті ушкодження черепа і головного мозку. Їх види (непроникні та проникні), особливості. Основні ознаки. Ускладнення проникних поранень черепа. Принципи надання першої медичної допомоги при черепно–мозкових пораненнях. Особливості надання першої медичної допомоги при проникних пораненнях.

Травми хребта та спинного мозку. Закриті та відкриті, без ушкодження та з ушкодженням спинного мозку. Основні ознаки. Перша медична допомога при травмах різних відділів хребта та спинного мозку.

Закриті ушкодження грудної клітки. Її види: удари, здавлювання, переломи ребер. Ознаки.

Відкриті ушкодження грудної клітки. Їх види: непроникні та проникні, з ушкодженням і без ушкодження кісток, внутрішніх органів грудної порожнини, їх ознаки. Пневмоторакс як наслідок потрапляння повітря через раневий канал грудної стінки в плевральну порожнину. Види пневмотораксу: закритий, відкритий, клапанний. Гемоторакс.  

   Перша медична допомога при закритих ушкодженнях та пораненнях грудної клітки, послідовність її надання.

  Гострі захворювання органів черевної порожнини, які вимагають негайного хірургічного втручання для врятування життя хворого. Поняття   “гострий живіт”. Ознаки цього стану в залежності від причин. Гострий перитоніт. Перша медична допомога при гострих захворюваннях органів черевної порожнини, особливості її надання.

Закриті ушкодження живота,  їх види: удари, розтяги, розриви м’язів живота, ушкодження порожнистих  та паренхіматозних органів.  Основні ознаки.  Небезпека внутрішньої кровотечі при ушкодженнях живота.

   Відкриті ушкодження живота, їх види. Непроникні й проникні поранення живота. Проникні поранення живота як наслідок ушкодження очеревини і органів черевної порожнини. Абсолютні ознаки проникного поранення. Перша медична допомога при закритих та відкритих травмах живота. Правила її надання при випадінні з рани внутрішніх органів.

Ушкодження органів сечовидільної системи, їх види: закриті й відкриті травми нирок, сечоводів, сечового міхура й уретри, їх ознаки, можливі ускладнення. Перша медична допомога при пораненнях органів сечовидільної  системи.

Лекційний курс

Змістовий модуль 1. ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА В ЗАГРОЗЛИВИХ ДЛЯ ЖИТТЯ СТАНАХ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ, ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБАХ

1. Вступ

Предмет і задачі медичної підготовки. Значення курсу основ медичних знань для педагогічних працівників.

Загальні закономірності росту і розвитку. Становлення фізіологічних функцій в онтогенезі. Адаптаційні механізми. Захисні механізми організму, їх прояв на різних етапах онтогенезу. Процес запалення, його механізми. Нейрон-гуморальні механізми, що забезпечують захисні реакції організму.

Опірність і реактивність. Особливості їх прояву у дітей, залежно від функціонального стану організму, типу нервової системи, віку дитини. Критичні періоди розвитку дитини. Особливості захворювання дітей в різні вікові періоди.

Здоров'я та його складові. Хвороба як порушення життєдіяльності організму людини внаслідок тривалої або надзвичайно сильної дії негативних факторів зовнішнього або внутрішнього середовища. Причини, перебіг, наслідки, прояви хвороб (симптоми, синдроми).

Основні шляхи попередження захворювань. Проведення санітарно-просвітницьких, гігієнічних та протиепідемічних заходів в навчальних закладах. Підготовка вчителів до роботи з дітьми та підлітками інфікованими ВІЛ та хворими на СПІД, туберкульоз тощо.     

2. Дитячі хвороби, що набули соціального значення та їх попередження

Загальна характеристика дитячих інфекційних хвороб.

Захворюваність дітей на туберкульоз в Україні. Епідемічна ситуація щодо розповсюдження туберкульозу серед дітей. Особливості зараження. Перебіг туберкульозу у дітей різних вікових груп. Клінічні форми дитячого туберкульозу, що супроводжуються ураженням бронхіальних лімфовузлів, бронхів, плеври, очей, опорно-рухового апарату, оболонок головного мозку. Санітарно-просвітницька робота серед школярів та їх батьків щодо запобігання розповсюдження туберкульозу.

Захворюваність на ВІЛ/СНІД в Україні. Шляхи зараження. Ризикована поведінка, як основна причина інфікування ВІЛ. Діагностування на наявність ВІЛ в організмі. Анонімність і конфіденційність інформації щодо захворювання на ВІЛ/СНІД. Права ВІЛ-інфікованої людини щодо навчання в загальноосвітніх навчальних закладах та працевлаштування. Безпідставність дискримінації ВІЛ-інфікованих людей.

Безсимптомний період розвитку хвороби. Загальні поняття про ВІЛ–маркерні захворювання (опортуністичні інфекції). Їх прояв (безпричинний біль, порушення функцій різних органів та систем, субфібрильна температура або її різкі коливання, зниження опірності та резистентності організму тощо) як свідоцтво про можливе інфікування ВІЛ.

Особливості ВІЛ-інфікування та перебігу СНІДу в дітей. Ураження центральної нервової системи у новонароджених як один з основних проявів внутрішньоутробного інфікування ВІЛ. Прогноз. Профілактика. Антиретровірусна терапія.

3. Запобігання порушень зору, слуху, мовлення та опорно-рухового апарату у дітей

Анатомія і фізіологія органів зору, слуху, мовлення та опорно-рухової системи, їх вікові особливості.

Порушення зору: короткозорість, астигматизм, далекозорість, дальтонізм. Причини, ознаки, попередження цих порушень. Вплив перегляду телепередач, комп’ютерів на зір дитини.

Фактори, які сприяють розвитку слуху дитини: спілкування з дорослими, попередження  інфекційних хвороб, тощо. Причини порушень слуху. Сіркова пробка, чужорідне тіло у зовнішньому вушному проході. Запальні процеси різних відділів вуха, причини, ускладнення. Розрив барабанної перетинки, як результат невмілих спроб видалити чужорідне тіло з вушного проходу, механічного або акустичного удару в вухо, травми черепа. Перша медична допомога при розриві барабанної перетинки.

Захворювання органів мовлення у дітей, їх причини і попередження. Професійні захворювання голосового апарату як наслідок його перевантаження і перенапруження. Навички умілого користування голосом,  постановки дихання, правильної артикуляції тощо, як фактор попередження професійних захворювань голосового апарату (хронічні ларингіти, вузлики і контактні виразки голосових зв’язок, фонастенії) педагогічних працівників.

Постава – звичне положення тіла під час сидіння, стояння чи при ході. Ознаки нормальної постави. Сколіози, лордози, кіфози. Причини їх виникнення, профілактика. Плоскостопість - вроджена та набута, її перші ознаки. Профілактика плоскостопості.

4. Профілактики психоневрологічних порушень

Анатомія і фізіологія центральної і периферичної нервової системи, її вікові особливості.

Захворювання нервової системи їх профілактика.

Невроз – як психогенне захворювання. Причини дитячих неврозів – психічні потрясіння, спадковість, насильство у сім’ї, алкоголізм батьків дитактогенні фактори  тощо. Класифікація неврозів: неврастенія, невроз страху, невроз нав’язливих станів, істеричний невроз. Загальні ознаки для всіх форм неврозів: моторні порушення (зайва рухливість, тік, заїкання), розлади вегетативної регуляції.

Запобігання неврозам: уникання стресових ситуацій, позитивна установка на подолання тих чи інших нервових відхилень (нормалізація сімейних стосунків, справедливе ставлення вчителя до всіх дітей у класі та інше).

Постійне психоемоційне напруження як фактор виникнення неврозів у вчителів. Їх профілактика.  

5. Основні захворювання органів дихальної системи, невідкладні стани при них та перша медична допомога

Анатомія і фізіологія дихальної системи, її вікові особливості.

Основні симптоми захворювань органів дихальної системи. Гострі захворювання органів дихання. Ознаки, основні ускладнення, перша медична допомога. Опортуністичні інфекції органів дихання у ВІЛ–інфікованих та хворих на СНІД.

Кровохаркання та легенева кровотеча, як ускладнення захворювань органів дихання та системи кровообігу у дітей та дорослих. Причини, основні ознаки, перша медична допомога, догляд за хворими, профілактика.

Дотримання гігієнічних вимог при наданні першої медичної допомоги хворим, що мають комбіновані захворювання на туберкульоз і ВІЛ/СНІД.

Бронхіальна астма як захворювання інфекційно–алергічної природи. Основні типи алергенів, які спричиняють хворобу. Основні ознаки нападу бронхіальної астми. Перша медична допомога. Ускладнення, поняття про сучасні методи лікування.

Використання банок, гірчичників, міхура з льодом для локальних змін інтенсивності кровообігу. Показання для застосування при захворюваннях органів дихання та протипоказання.

6. Основні захворювання серцево–судинної системи, невідкладні стани при них, перша медична допомога

Анатомія і фізіологія серцево-судинної системи, її вікові особливості.

Основні ознаки захворювань серцево–судинної системи. Визначення об’єктивних функціональних критеріїв оцінки стану серцево–судинної системи (характеристики пульсу та техніка їх визначення, артеріальний тиск, його показники, техніка вимірювання).

Ішемічна хвороба серця як наслідок порушень коронарного кровопостачання, дві форми її прояву – стенокардія, інфаркт міокарда. Причини серцевого нападу, ознаки, перша медична допомога, можливі ускладнення. Особливості прояву серцевого нападу при стенокардії та інфаркті міокарда.

Гіпертонічна криза, гостра серцева, судинна недостатність,  їх причини, види, ознаки, перша медична допомога і профілактика.

Вегето–судинна дистонія. Основні причини, симптоми. Традиційні та нетрадиційні методи лікування.

Профілактика захворювань серцево–судинної системи у дітей та підлітків.

7. Основні захворювання  органів черевної порожнини, невідкладні стани  та перша медична допомога

Анатомія і фізіологія органів черевної порожнини, їх вікові особливості.

Основні захворювання органів системи травлення, які потребують невідкладної допомоги. Опортуністичні захворювання органів шлунково–кишкового тракту у ВІЛ–інфікованих та хворих на СНІД.

Гострий гастрит, гострі отруєння, причини, ознаки і перша медична допомога.

Шлунково–кишкова кровотеча як ускладнення виразкової хвороби шлунку та дванадцятипалої кишки, ознаки  і перша медична допомога. Дотримання профілактичних заходів при наданні першої медичної допомоги ВІЛ–інфікованим та хворим на СНІД.

Печінкова колька як ускладнення жовчно–кам’яної хвороби. Причини. Основні ознаки, перша медична допомога, можливі ускладнення, профілактика.

Поняття про цукровий діабет. Причини, основні ознаки, ускладнення. Принципи лікування. Гіпер- та гіпоглікемічні коми, їх причини, основні ознаки, перша медична допомога.

Ниркова колька, гострий цистит, їх причини, ознаки, ПМД, можливі ускладнення, профілактика.

Місцеві та загальні зігрівальні засоби надання першої медичної допомоги (грілка, зігрівальні компреси, лікувальні ванни). Показання та проти показання їх застосування. Методики застосування.

    

Змістовий модуль 2. ПЕРША  МЕДИЧНА ДОПОМОГА  В ЗАГРОЗЛИВИХ ДЛЯ ЖИТТЯ СТАНАХ ПРИ ТРАВМАХ І НЕЩАСНИХ ВИПАДКАХ

8. Травми, їх ускладнення. Кровотеча у дітей та дорослих

      Травми як ушкодження с порушенням анатомічної будови та функції організму людини. Фактори, що спричиняють травми (механічні, фізичні, хімічні, біологічні). Ускладнення при травмах.

Закриті та відкриті травми Перебіг травматичної хвороби. Види травматизму. Дитячий травматизм як соціально–економічна проблема, його види залежно від віку дитини. Роль вчителя у профілактиці дитячого травматизму. Особливості перебігу травматичної хвороби у ВІЛ–інфікованих та хворих на СНІД.

Травматичний шок як загрозливе ускладнення травм. Його причини вогнепальні багатоосколкові множинні поранення, закриті і відкриті ушкодження голови, грудної клітки, живота і таза, відкриті переломи стегна, плеча, таза, опіки, електротравми тощо. Перша медична допомога при травматичному шоку.

Визначення кровотеч. Патологічні кровотечі як наслідок змін судинної стінки при деяких захворюваннях (туберкульоз, запалення, пухлини, променева хвороба тощо). Травматичні кровотечі як наслідок прямого пошкодження органів і тканин. Зовнішні й внутрішні кровотечі. Приховані, первинні та вторинні кровотечі.

Класифікація кровотеч, залежно від виду ушкоджених судин, їх ознаки та способи тимчасового зупинення. Особливості зупинення кровотеч у дітей.

Гостра крововтрата як небезпека кровотеч. Її ознаки, перша медична допомога.

Поняття про методи остаточної зупинки кровотечі в медичних закладах.

9. Перша медична допомога при зупинці дихання та кровообігу

Поняття про реанімацію. Термінальні стани (передагонія, агонія і клінічна смерть), їх причини, тривалість,  основні ознаки.

Методи проведення реанімації їх загальна характеристика та анатомо-фізіологічні основи. Проведення реанімації у дітей. Штучна вентиляція легень шляхом ”рот до рота”. Техніка закритого масажу серця дітям до 1 року, до 10 років та дорослим. Критерії ефективності проведення реанімації.

10. Перша медична допомога при пораненнях

Рани як механічне ушкодження шкіри і слизових оболонок. Види ран: операційні (стерильні) і випадкові (інфіковані). Поверхневі (подряпини, садна), глибокі непроникні (з ушкодженням шкіри, м’язів, кісток) і проникні (що проникають у порожнину тіла – черепа, грудної клітки, суглоба тощо) без ушкодження і з ушкодженням внутрішніх органів. Види ран за характером ушкодження тканин.

Основні ознаки ран. Перша медична допомога при пораненнях, послідовність її надання. Особливості надання допомоги ВІЛ –інфікованим та хворим на СНІД.

Ранева інфекція як хворобливий процес, спричинений патогенними мікробами. Види раневої інфекції: гнійна, анаеробна, специфічна.

Шляхи проникнення мікробів у рани: зовнішній (контактний крапельний, повітряно–пиловий), та внутрішній (з джерела хронічної інфекції по кровоносним та лімфатичним судинам). Місцеві ознаки вогнищевих інфекцій.

Поняття про анаеробну інфекцію. Правець та газова гангрена, їх причини, основні ознаки та профілактика. Особливості догляду за хворими.

   Асептика та антисептика як сукупність заходів щодо запобігання раневої інфекції.

 

11. Перша медична допомога при травмах кінцівок

Закриті ушкодження тканин і органів, спричинених впливом зовнішніх факторів (без порушення цілості шкіри і зовнішніх слизових оболонок). Причини закритих ушкоджень. Види закритих ушкоджень: струси, здавлювання, удари, розтяги, розриви, вивихи. Ознаки. Перша медична допомога при закритих ушкодженнях, особливості її надання.

Травматичний токсикоз, як наслідок тривалого здавлювання тканин. Основні ознаки травматичного токсикозу. Перша медична допомога при травматичному токсикозі та послідовність її надання.

Переломи як наслідок часткового або повного порушення цілості кістки, їх частота серед інших видів травм. Види переломів: природжені (пороки внутрішньоутробного періоду розвитку плода), акушерські (в наслідок пологової травми), патологічні (туберкульоз, остеомієліт, злоякісні пухлини), травматичні (падіння, удар тощо). Відкриті (з порушенням цілості шкіри) і закриті (без порушення цілості шкіри) переломи. Переломи довгих трубчастих кісток. Абсолютні та загальні ознаки переломів.

   Небезпека переломів: травматичний шок, гостра крововтрата, ушкодження внутрішніх органів (легень, серця, нирок, печінки), інфікування тощо.

   Особливості переломів кісток у дітей: менша частота, неповні, підокісні переломи у вигляді ”зеленої лози”, підвищення температури у перші дні після травми, консервативний метод лікування. Перша медична допомога при переломах. Особливості надання першої медичної допомоги при відкритих переломах ВІЛ–інфікованим та хворим на СНІД.

Транспортна іммобілізація як метод попередження розвитку травматичного шоку, інфекції в рані, вторинних кровотеч, ушкодження кровоносних судин і нервів, перетворення закритого перелому у відкритий.

Іммобілізація кісток при переломах під час транспортування. Засоби транспортної іммобілізації: стандартні (медичні) шини, дротяні, драбинчасті (Крамера), сітчасті, картонні, пневматичні, дерев’яні та підручні засоби  іммобілізації. Аутоіммобілізація. Показання до транспортної іммобілізації.

    

12. Перша медична допомога при впливі на організм високих та низьких температур та електричного струму

Опіки як наслідок ушкодження тканин термічними, фізичними і хімічними агентами. Їх причини. Фактори, що впливають на тяжкість стану потерпілого. Ступень опіку в залежності від глибини ушкодження тканин. Поверхневі і глибокі опіки. Їх ознаки. Тяжкість опіків. Опікова хвороба як сукупність загальних розладів організму.

   Хімічні опіки як наслідок впливу на тканини різних хімічних речовин (кислоти, луги, фосфор, розчин йоду тощо).

   Особливості опіків у дітей та запобігання ним. Опіки очей, дихальних шляхів.

Перша медична допомога при опіках різного виду і ступеню.

Поняття про відмороження та замерзання. Основні ознаки ушкоджень людини при дії низьких температур, ступені тяжкості, перша медична допомога.

Електротравма, ураження блискавкою. Фактори, що зумовлюють тяжкість уражень. Загальні та місцеві ознаки, перша медична допомога при ураженні електричним струмом та блискавкою.

13. Перша медична допомога при травмах голови, грудної клітки хребта та спинного мозку, живота

Закриті черепно-мозкові травми. Їх причини. Види (ушкодження м’яких тканин черепа, переломи кісток склепіння та основи черепа, ушкодження головного мозку – струс, удар, здавлювання). Їх основні ознаки. Перша медична допомога при закритих ушкодження черепа та головного мозку. Її об’єм та послідовність.

   Відкриті ушкодження черепа і головного мозку. Їх види (непроникні та проникні), особливості. Основні ознаки. Ускладнення проникних поранень черепа. Принципи надання першої медичної допомоги при черепно–мозкових пораненнях. Особливості надання першої медичної допомоги при проникних пораненнях.

Травми хребта та спинного мозку. Закриті та відкриті, без ушкодження та з ушкодженням спинного мозку. Основні ознаки. Перша медична допомога при травмах різних відділів хребта та спинного мозку.

Закриті ушкодження грудної клітки. Її види: удари, здавлювання, переломи ребер. Ознаки.

Відкриті ушкодження грудної клітки. Їх види: непроникні та проникні, з ушкодженням і без ушкодження кісток, внутрішніх органів грудної порожнини, їх ознаки. Пневмоторакс як наслідок потрапляння повітря через раневий канал грудної стінки в плевральну порожнину. Види пневмотораксу: закритий, відкритий, клапанний. Гемоторакс.  

   Перша медична допомога при закритих ушкодженнях та пораненнях грудної клітки, послідовність її надання.

  Гострі захворювання органів черевної порожнини, які вимагають негайного хірургічного втручання для врятування життя хворого. Поняття   “гострий живіт”. Ознаки цього стану в залежності від причин. Гострий перитоніт. Перша медична допомога при гострих захворюваннях органів черевної порожнини, особливості її надання.

Закриті ушкодження живота,  їх види: удари, розтяги, розриви м’язів живота, ушкодження порожнистих  та паренхіматозних органів.  Основні ознаки.  Небезпека внутрішньої кровотечі при ушкодженнях живота.

   Відкриті ушкодження живота, їх види. Непроникні й проникні поранення живота. Проникні поранення живота як наслідок ушкодження очеревини і органів черевної порожнини. Абсолютні ознаки проникного поранення. Перша медична допомога при закритих та відкритих травмах живота. Правила її надання при випадінні з рани внутрішніх органів.

Ушкодження органів сечовидільної системи, їх види: закриті й відкриті травми нирок, сечоводів, сечового міхура й уретри, їх ознаки, можливі ускладнення. Перша медична допомога при пораненнях органів сечовидільної  системи.

Шкала оцінювання:

90-100 балів- відмінно (А);

75-89  балів – добре (ВС);

60-74  балів – задовільно (DЕ);

35- 59 балів- незадовільно з можливістю повторного складання (FХ);

1-34    балів- незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).

Рекомендована література

 1.  Авратинский И.М. Основы медицинских знаний / Учебник. – М.: Медицина, 1993.
 2.    Адлер М. Азбука СПИДа / Учебное пособие. – М.: Мир, 1991.
 3.  Бенюмов В.М. Хірургія / Підручник. –  К.: Вища школа, 1985.
 4.  Бенюмов В.М., Костенко О.Р. Дитячий травматизм / Навчальний посібник. –  К.: КДПІ  ім. М.П.Драгоманова, 1991.
 5.  Булкина И.Г., Покровский В.И. Инфекционные болезни с уходом за больными и основами эпидемиологии / Учебное пособие. –  М.: «Медицина», 1979.
 6.  Ганджа І.М. Внутрішні хвороби / Підручник. – К.: “Здоров’я”, 2002.
 7.  Грицюк А.И. Неотложные состояния клиники внутренних болезней / Учебное пособие. –  К.: Медицина, 1985.
 8.  К.М.Флоренсова. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация / Навчальний посібник –  К.: КДПІ  ім. М.П.Драгоманова, 1995.     
 9.  Карпухина Г.И. Грипп / Ученик. –  М.: Медицина, 1986.
 10.  Киселев Е.Н., Титов В.В. Вирусная эпидемия SARS. К.: Полипром, 2003.
 11.  Крістман В.М. Внутрішні хвороби з елементами догляду за хворими. / Навчальний посібник. – К. Медицина, 1991.
 12.  Кара М., Пуавер М. Первая медицинская помощь при расстройстве дыхания / Учебное пособие. –  М.: МГУ, 1999. 
 13.  Люди и ВИЧ –  книга для неравнодушных /Международный Альянс по ВИЛ/СПИД. К.: ВПП “Техніка-ЛТД”, 2004. — Издание 2.
 14.  Неговский В.А. Основы реаниматологии / Учебное пособие –  М.: Просвещение, 1997.
 15.  Передерій В.Г. Клінічні лекції з внутрішніх хвороб / Навчальний посібник. –  К.: Манускрипт, 1998.
 16.  Петрик О.І. Долікарська медична допомога при травмах та нещасних випадках. Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1995 р.
 17.  Покровский В.И.,  Малеев В.В.,  Соминина А.А. Короновирус (SARS) – возбудитель атипичной  пневмонии. Временные методические рекомендации. — М.: Медицина, 2003.
 18.  Потапов В.Ф. Обучение населения  приемам оказания медпомощи. / Методическое пособие. – М.: Медицина, 1987.
 19.  Сафонов А.Г. Учебное пособие для подготовки медицинских сестер –  М.: Медицина, 1981.
 20.  Скрипниченко В.П. Хірургія / Ученик –  К.: Вища школа, 1994.
 21.  Энциклопедический справочник. Медицина и здоровье. –  М.: Медицина, 2004.

23.Яблонська Л.Б. Дитячі інфекції / Навчальний посібник. – К.: КДПІ імені М.П.Драгоманова, 1991р.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

81863. Эксплуатационная надежность транспортного узла 20.61 KB
  Определение эксплуатационной надежности транспортного узла или его элемента подсистемы базируется на совокупности следующих понятий: отказ частичная или полная утрата работоспособности среднее время безотказной работы среднее время восстановления вероятность безотказной работы и др. Причем эти понятия имеют смысл только для элементов узла по отношению к которым применимо понятие отказ.
81864. Трубопроводный транспорт 25.29 KB
  Трубопроводный транспорт узкоспециализированный вид. В последние годы создан и универсальный трубопроводный транспорт. Развитие нефтепроводного транспорта тесно связано с ростом добычи и переработки нефти.
81865. Комплексное развитие различных видов транспорта 24.1 KB
  Выбор вида транспорта или варианта перевозок сочетание двух или более видов транспорта в осуществлении транспортировки определённого рода груза по единому транспортному документу базируется с учётом тех условий при которых каждый из видов оказывается наиболее целесообразным.
81866. Промышленный транспорт 27.13 KB
  Промышленный транспорт выполняет технологические перевозки т. перемещение топлива и сырья в локальных границах предприятий внутренние технологические перевозки и ввоз вывоз грузов на другие виды транспорта внешние перевозки. Ведущую роль промышленный транспорт играет в работе предприятий черной металлургии угольной химической строительной лесной дерево и нефтеперерабатывающей и других отраслей.
81867. Основные показатели перевозочной работы транспорта 24.32 KB
  В качестве основного установлен показатель р объем перевозок грузовт обычно за год утверждаемый для сети железных дорог правительством. К основным экономическим показателям работы транспорта относятся производительность труда себестоимость перевозок а также прибыль. Производительность труда определяется объемом выполненной продукции в приведенных тоннокилометрах пассажирокилометрах или тоннокилометрах приходящимся на одного работника эксплуатационного штата а себестоимость перевозок отношением эксплуатационных расходов по...
81868. Новые виды транспорта 27.99 KB
  В общем чтобы питать двигатель мощностью в 20 киловатт в течение часа требовался свинцовый аккумулятор массой в 1 тонну. Беспилотные летательные аппараты массой до 5 кг класс микро могут взлетать с любой самой маленькой площадки и даже с руки поднимаются на высоту 12 километра и находятся в воздухе не более часа. Беспилотники класса микро массой всего 300500 граммов образно говоря могут заглянуть в окно поэтому их удобно использовать в городских условиях. За микро идут беспилотные летательные аппараты класса мини массой до 150 кг.
81869. Основные документы, регламентирующие взаимоотношения, права, обязанности и ответственность сторон 25.39 KB
  Отправительская маркировка должна предусматривать наименование грузоотправителя и грузополучателя станций отправления и назначения порядковые номера грузовых мест массу груза. В ней содержатся сведения об отправителе и получателе скорости перевозки наименование количество мест и масса груза объявленная отправителем ценность груза и другие сведения. В накладной указывается время приемки груза к перевозке.
81870. Оптимизация режимов работы пунктов взаимодействия 39.59 KB
  Случайный характер прибытия транспортных потоков к пунктам взаимодействия местам погрузки выгрузки перевалки и стохастическое распределение времени грузовых операций приводят к возникновению очередей у канала обслуживания что требует решения сложной техникоэкономической задачи выбора такого режима работы пункта взаимодействия который обеспечивает минимальные расходы связанные с простоем погрузочноразгрузочных машин и транспортных потоков. определить оптимальный уровень загрузки канала взаимодействия. Если интервалы в потоке и...