48059

Взаємозвязок діалогічного та монологічного мовлення

Лекция

Педагогика и дидактика

Взаємозв’язок діалогічного та монологічного мовлення. Показати взаємозв’язок діалогічного та монологічного мовлення на конкретних прикладах; ознайомити з видами опор при навчанні зв’язного мовлення молодших школярів; навчити складати структурні схемиопори для монологічних висловлювань розповідного та описового характеру. Вивчіть схему Види опор в навчанні зв’язного мовлення та дайте відповідь на питання: Які опори доцільно використати для навчання монологічного мовлення а які – для діалогічного мовлення Види опор в навчанні зв’язного...

Английский

2013-12-06

40.5 KB

2 чел.

Методичні рекомендації до практичного заняття 3-4

Тема. Взаємозвязок діалогічного та монологічного мовлення.

Мета. Показати взаємозвязок діалогічного та монологічного мовлення на конкретних прикладах; ознайомити з видами опор при навчанні звязного мовлення молодших школярів; навчити складати структурні схеми-опори для монологічних висловлювань розповідного та описового характеру.

Література: 

1. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах.
С. Ю.  Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2002.

2. Роман С.В. Навчально-методичний комплекс “Wonderland”: Книжка для вчителя. – К.: Ленвіт, 2000.

3. Басіна Алла. Методика викладання іноземної мови в початкових класах. –   К., 2007.

4. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс лекций. – М., 2005.

1. Вивчіть схему «Види опор в навчанні звязного мовлення» та дайте відповідь на питання: Які опори доцільно використати для навчання монологічного мовлення, а які – для діалогічного мовлення?

Види опор в навчанні звязного мовлення

  •  зображувальна опора – серія малюнків, що ілюструють зміст висловлювання;
  •  вербальна опора:

       -  повна вербальна опора:

1) підстановча таблиця, з кожної частини якої учень вибирає мовленнєві одиниці відповідно до мовленнєвої ситуації;

2) висловлювання-зразок в звуковій або зоровій формі;

       - часткова вербальна опора:

1) підстановка таблиця відкритого типу;

2) структурно-мовленнєва схема.

-    ЗМІШАНА ОПОРА: містить малюнки та слова.

2. Визначте вид опори:

№1. Тема. Зовнішність.

My brother’s

My sister’s

My friend’s

name is … .

 …

is

isn’t

tall.

very tall.

short.

He

She

has

an oval

a round

face.

fair

dark

short

long

hair.

blue

green

brown

grey

eyes.

№2. My friend’s name is Nick. Nick isn’t very tall. He has an oval face. His hair is short and fair. He has blue eyes.

№3. Тема. Моя родина.

Look! This is my family. This is our father. His name is… . This is our mother. Her name is… . This is our sister. Her name is… . This is our brother. His name is … . Oh, how I love them all!

4. Тема. Мої іграшки.

- Please give me a

green

blue

red

yellow

ball.

car.

van.

robot.

clown.

  •  Here you are.
  •  Thank you.
  •  You are welcome.

5. Тема. Мої іграшки.

   - What toys have you got?

   - I’ve got… . And what about you?

   - I’ve got … .

   - Thank you.

3. Доберіть приклади опор для навчання

- монологічного мовлення (3 приклади);

- діалогічного мовлення (3 приклади).

Використайте підручники з англійської мови для початкових класів.

4. Складіть структурно-мовленнєву схему для навчання монологу-розповідіMy Toys” (I), “My Timetable” (II), “My Breakfast” (III), “My Pets” (IV).

5. Складіть структурно-мовленнєву схему для навчання монологу-описуOur classroom” (I), “Seasons” (II), “My favourite animal” (III), “My room” (IV).

6. Складіть діалог-зразок для рольової гри з темиAt the pet shop” (I), “At the café” (II), “At the sweets shop” (III), “At the toy shop” (IV). Яку наочність необхідно підготувати до гри?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

50650. Изучение законов вращательного движения 206.5 KB
  Определение момента инерции системы четырёх цилиндров, симметрично расположенных относительно оси вращения. Измерение массы цилиндра (приводится в таблице, прилагаемой к установке) и массы падающего груза Измерение расстояния R от оси вращения до центра тяжести цилиндра на крестовине
50652. Изучение явления интерференции света с помощью Бипризмы Френеля 122.5 KB
  Цель работы: изучение методов получения когерентных источников света искусственным делением фронта световой волны бипризма Френеля; изучение явления интерференции света; определение длины волны источника света и расстояний между когерентными источниками света. Приборы и принадлежности: источник света светофильтры раздвижная щель бипризма Френеля микроскоп с отсчет ной шкалой оптические рейтеры.
50656. Використання покажчиків для роботи зі складеними типами даних 43 KB
  Тема: Використання покажчиків для роботи зі складеними типами даних Ціль роботи: виробити практичні навички у використанні покажчиків при роботі зі складеними (комбінованими) типами даних. Обладнання: ПК,ПО Borland C++