48059

Взаємозвязок діалогічного та монологічного мовлення

Лекция

Педагогика и дидактика

Взаємозвязок діалогічного та монологічного мовлення. Показати взаємозвязок діалогічного та монологічного мовлення на конкретних прикладах; ознайомити з видами опор при навчанні звязного мовлення молодших школярів; навчити складати структурні схемиопори для монологічних висловлювань розповідного та описового характеру. Вивчіть схему Види опор в навчанні звязного мовлення та дайте відповідь на питання: Які опори доцільно використати для навчання монологічного мовлення а які для діалогічного мовлення Види опор в навчанні звязного...

Английский

2013-12-06

40.5 KB

2 чел.

Методичні рекомендації до практичного заняття 3-4

Тема. Взаємозвязок діалогічного та монологічного мовлення.

Мета. Показати взаємозвязок діалогічного та монологічного мовлення на конкретних прикладах; ознайомити з видами опор при навчанні звязного мовлення молодших школярів; навчити складати структурні схеми-опори для монологічних висловлювань розповідного та описового характеру.

Література: 

1. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах.
С. Ю.  Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2002.

2. Роман С.В. Навчально-методичний комплекс “Wonderland”: Книжка для вчителя. – К.: Ленвіт, 2000.

3. Басіна Алла. Методика викладання іноземної мови в початкових класах. –   К., 2007.

4. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс лекций. – М., 2005.

1. Вивчіть схему «Види опор в навчанні звязного мовлення» та дайте відповідь на питання: Які опори доцільно використати для навчання монологічного мовлення, а які – для діалогічного мовлення?

Види опор в навчанні звязного мовлення

  •  зображувальна опора – серія малюнків, що ілюструють зміст висловлювання;
  •  вербальна опора:

       -  повна вербальна опора:

1) підстановча таблиця, з кожної частини якої учень вибирає мовленнєві одиниці відповідно до мовленнєвої ситуації;

2) висловлювання-зразок в звуковій або зоровій формі;

       - часткова вербальна опора:

1) підстановка таблиця відкритого типу;

2) структурно-мовленнєва схема.

-    ЗМІШАНА ОПОРА: містить малюнки та слова.

2. Визначте вид опори:

№1. Тема. Зовнішність.

My brother’s

My sister’s

My friend’s

name is … .

 …

is

isn’t

tall.

very tall.

short.

He

She

has

an oval

a round

face.

fair

dark

short

long

hair.

blue

green

brown

grey

eyes.

№2. My friend’s name is Nick. Nick isn’t very tall. He has an oval face. His hair is short and fair. He has blue eyes.

№3. Тема. Моя родина.

Look! This is my family. This is our father. His name is… . This is our mother. Her name is… . This is our sister. Her name is… . This is our brother. His name is … . Oh, how I love them all!

4. Тема. Мої іграшки.

- Please give me a

green

blue

red

yellow

ball.

car.

van.

robot.

clown.

  •  Here you are.
  •  Thank you.
  •  You are welcome.

5. Тема. Мої іграшки.

   - What toys have you got?

   - I’ve got… . And what about you?

   - I’ve got … .

   - Thank you.

3. Доберіть приклади опор для навчання

- монологічного мовлення (3 приклади);

- діалогічного мовлення (3 приклади).

Використайте підручники з англійської мови для початкових класів.

4. Складіть структурно-мовленнєву схему для навчання монологу-розповідіMy Toys” (I), “My Timetable” (II), “My Breakfast” (III), “My Pets” (IV).

5. Складіть структурно-мовленнєву схему для навчання монологу-описуOur classroom” (I), “Seasons” (II), “My favourite animal” (III), “My room” (IV).

6. Складіть діалог-зразок для рольової гри з темиAt the pet shop” (I), “At the café” (II), “At the sweets shop” (III), “At the toy shop” (IV). Яку наочність необхідно підготувати до гри?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65496. Закономірності фазових і структурних перетворень в сплавах на основі системи ti-si при гартуванні та відпуску 11.77 MB
  Розробка новітніх сплавів передусім ґрунтується на досягненнях фізичного матеріалознавства в основному на даних досліджень фазових і структурних перетворень та фізики міцності. Водночас можливості таких методів структурної інженерії як легування в області твердих розчинів пластична деформація і термічна...
65497. ФУНКЦІОНАЛЬНА ПІДГОТОВКА ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ РІЗНИХ ІГРОВИХ АМПЛУА НА ЕТАПІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ 222.5 KB
  Основним завданням підготовки футболістів у змагальному періоді є збереження їх рухового й функціонального потенціалу при постійному вдосконаленні індивідуального та командного рівня технікотактичної майстерності а також реалізація можливостей гравців у змаганнях...
65498. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ТА ЗНОСІВ КОЛІНЧАТИХ ВАЛІВ ЛОКОМОТИВНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК 718 KB
  Така ситуація визначає необхідність розгортання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт спрямованих на забезпечення надійності та довговічності в експлуатації основних агрегатів тепловозів головне місце серед яких належить локомотивним енергетичним установкам ЛЕУ.
65499. ПОЛІПШЕННЯ ВОГНЕЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЦЕЛЮЛОЗНИХ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ РЕАКЦІЙНО ЗДАТНИХ АНТИПІРЕНІВ 605 KB
  За отриманими рівняннями регресії для нормованих значень факторів концентрація МПФА і концентрація аддукт ДА були побудовані поверхні відгуку рис. Установлено що при введенні 15 МПФА і 10 аддукта ДА від маси тканини зберігаються міцні характеристики тканин...
65500. РОЛЬ КИСНЮ ТА СІРКИ ВУГІЛЛЯ В ПРОЦЕСАХ ЙОГО ТЕРМІЧНОЇ ДЕСТРУКЦІЇ 280.5 KB
  Наявність атомів оксигену сульфуру й у меншій мірі нітрогену в органічній масі вугілля ОМВ визначає ті властивості які відрізняють вугілля від інших вуглецевих матеріалів. Вугілля України Донецький Дніпровський басейни належить до найбільш сірчистого.
65502. Моделювання систем і процесів на основі оптимального планування експериментів 179 KB
  Задачі що вирішуються в дисертаційній роботі: розробити метод класифікації планів багатофакторного експерименту; удосконалити метод побудови оптимальних комбінаторних планів багатофакторного експерименту для отримання ефективних математичних моделей обєктів...
65503. Діяльність Зиновія Лиська в контексті професіоналізації української музичної культури Галичини 128 KB
  Мета дослідження систематизувати і дати комплексну оцінку музикознавчої фольклористичної і композиторської спадщини Зиновія Лиська його музичногромадської діяльності в контексті процесів професіоналізації української музичної культури Галичини...
65504. Медико-психологічні реабілітація жінок, які перенесли оперативні втручання на внутрішніх статевих органах 1.53 MB
  За даними літератури міома матки зустрічається у 15-17 жінок старше 30 років при цьому 75 хворих піддаються оперативному лікуванню В. Фактично в даний час гістеректомія найбільш часта операція у жінок репродуктивного віку.