4812

Определение минимально необходимой совокупности контролируемых параметров

Практическая работа

Производство и промышленные технологии

Задание: определение минимально необходимой совокупности контролируемых параметров. Функционально-логическая модель объекта контроля представлена на бланке задания. Функционально-логическая модель объекта контроля. Таблицу функций не...

Русский

2012-11-27

370.21 KB

1 чел.

Задание: определение минимально необходимой совокупности контролируемых параметров. Функционально-логическая модель объекта контроля представлена на бланке задания. 

Функционально-логическая модель объекта контроля.

Таблицу функций неисправностей принимаем из первой расчетно-графической работы. таблица 1. 

Выявляем неразветвляющиеся связи и заносим их в таблицу 2. 

Таблица 1

Таблица функций неисправностей

Контролируемые сигналы

Состояние объекта контроля

E

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

Q10

Q11

Q12

Q13

Q14

Q15

Q16

Q17

Q18

Q19

Q20

Z1

Z2

Z3

0

1

Z4

0

1

Z5

0

1

Z6

Z7

Z8

Z9

Z10

Z11

Z12

Z13

1

1

1

1

Z14

0

1

Z15

Z16

Z17

Z18

Z19

1

1

1

0

1

1

Z20


Таблица 2

Неразветвляющиеся связи

Контролируемые сигналы

Состояние объекта контроля

E

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

Q10

Q11

Q12

Q13

Q14

Q15

Q16

Q17

Q18

Q19

Q20

Z2

Z5

0

1

Z8

Z9

Z10

Z12

Z14

0

1

Z15

Z16

Z20

Выявляем в таблице 2 неразличимые состояния:

  •  Отказ Q9 неразличим с отказом Q13 и Q17 ;
  •  Отказ Q11 неразличим с отказом Q12;
  •  Отказ Q14 неразличим с отказом Q18.
  •  Отказ Q15 неразличим с отказом Q19

Сперва составляем таблицу 3 и первым делом выписываем в нее одиночные связи. Далее в таблицу 3, записываем неразличимые состояния выбираемые из полной таблицы функций неисправностей выходы, позволяющие различить данные состояния.

Таблица 3

Неразличимые состояния и выходы

Функциональные блоки  отказы которых не различают

Выходы позволяющие различить данные отказы

Q9 и Q13

Q9  и Q17

Q11 и Q12

Q13 и Q17

Q14 и Q18

Q15  иQ19

Z13

Z13 ^ Z17 ^ Z18 ^ Z19

Z11 ^ Z17 ^ Z18 ^ Z19

Z17 ^ Z18 ^ Z19

Z18^Z19

Z19

Из таблицы 3 делаем вывод, что для проверки необходимо добавление строк: Z13, Z19, Z17 . Добавленные строки занесем в таблицу 4

Таблица 4

Сокращенная таблица функций неисправностей

Контролируемые сигналы

Состояние объекта контроля

E

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

Q10

Q11

Q12

Q13

Q14

Q15

Q16

Q17

Q18

Q19

Q20

Z2

0

Z5

0

1

1

Z8

0

Z9

0

Z10

0

Z12

1

Z14

0

0

1

Z15

0

Z16

1

Z20

0

Z13

1

1

1

1

Z17

Z19

1

1

1

0

1

1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68191. Соціально-політичний розвиток Греції в умовах європейської інтеграції 165 KB
  Трансформація суспільної свідомості в бік визнання переваг демократичного ладу поступово призвела до переконання щодо необхідності більш активної участі у загальноєвропейських процесах свідченням чого став процес інтеграції Греції до структур ЄС.
68192. МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 483 KB
  Динамічні зміни в усіх сферах життєдіяльності, реформування освіти України та загальна інформатизація навколишнього середовища спонукають до переусвідомлення чинних і пошуку нових концептуальних засад щодо вдосконалення якості освіти.
68193. СИНТЕЗ ВІСЕСИМЕТРИЧНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТІВ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ 1.97 MB
  Великий клас електромагнітних систем які знайшли широке застосування як основа електромагнітів електричних апаратів і інших електромеханічних пристроїв та механізмів являють собою електромагніти з осьовою симетрією.
68194. РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У РОБОТІ НАД ТЕКСТОМ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 195 KB
  Проблема розвитку творчих здібностей особистості є однією з центральних у педагогіці оскільки прогрес суспільства це шлях творчого зростання долання стереотипів і вироблення нових нестандартних часто несподіваних рішень оригінальних підходів і шляхів їх втілення.
68195. ПАТОГЕНЕЗ ПОРУШЕННЯ РАНОВОГО ПРОЦЕСУ ЗА УМОВ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 312 KB
  Глибокі й різноспрямовані дослідження СДС привели до розробки й впровадження ряду нових методів хірургічного лікування зокрема реваскуляризуючих операцій використання різноманітних ранових покрить та аплікацій на ранову поверхню стовбурових клітин аутофібробластів й різноманітних факторів росту...
68196. РОЗВИТОК ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 891 KB
  Ринкові трансформації національної економіки, невід’ємною складовою яких є земельна реформа, зумовили серйозні зрушення у формах власності на землю і господарювання на ній. Ринкове середовище вимагає удосконалення процесів регулювання земельних відносин, чим підвищується актуальність обраної теми.
68197. МЕХАНІЗМ ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА В УКРАЇНІ 361.5 KB
  Сьогодні у нашій державі оподаткування нерухомості не відіграє значної фіскальної та соціальної ролі в порівнянні із зарубіжними країнами. Для зміцнення матеріальнофінансової бази місцевого самоврядування та нівелювання значної дохідної і майнової нерівності населення особливої...
68198. ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 2.24 MB
  Системне дослідження соціально-економічних процесів що відбуваються на рівні регіону передбачає виявлення галузевої структури учасників господарської діяльності визначення всіх структуроутворюючих підсистем та елементів їх аналіз і оцінка взаємного впливу.
68199. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ОЛІЇ НАСІННЯ ВИНОГРАДУ В ЯКОСТІ РАНОЗАГОЮВАЛЬНОГО ЗАСОБУ 389 KB
  Олія насіння винограду є діючою речовиною рослинного походження що має бути перспективною у складі препаратів для місцевого лікування ран у 2й та 3й фазах ранового процесу. Вищезазначене обумовлює актуальність вивчення фармакологічних властивостей олії насіння винограду з метою обґрунтування її практичного...