48137

Особливості побудови оздоровчих програм

Лекция

Политология и государственное регулирование

Загальнодидактичні українські програми: Базова програма розвитку дитини дошкільного віку Я у Світі; Програма виховання дітей дошкільного віку Малятко; Програма виховання і навчання дітей від 3 до 7 років Дитина; Регіональна програма розвитку навчання та виховання Дитина в дошкільні роки; Регіональна програма виховання дітей у дитячому садку Українське дошкілля; Авторська програма М. Спеціальні програми розробляються для дошкільних навчальних закладів груп компенсуючого типу з урахуванням специфіки організації в них...

Украинкский

2013-12-15

215.5 KB

72 чел.

Тема 8: «Особливості побудови оздоровчих програм»

План

 1.  Види програм.
 2.  Загальнодидактичні українські програми:
 •  «Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у

Світі»;

 •  Програма виховання дітей дошкільного віку «Малятко»;
 •  Програма виховання і навчання дітей від 3 до 7 років

«Дитина»;

 •  Регіональна програма розвитку, навчання та виховання «Дитина в дошкільні роки»;
 •  Регіональна програма виховання дітей у дитячому садку «Українське дошкілля»;
 •  Авторська програма М.М.Єфименка «Театр фізичного виховання дошкільників».
  1.  Зарубіжні програми:
 •  «Детство»;
 •  «Радуга»;
 •  «Стоки».
 1.  Авторські альтернативні програми:
 •  «Природа і рух»;
 •  «Програма з фізичної культури для дошкільних закладів фізкультурно - оздоровчого напряму Е.С.Вільчковського;
 •  Авторська програма «Будь здоровим, малюк» Вільчковського, Денисенко;

* «Малятко - здоров'ятко»;

 •  «Про здоров'я треба знати, про здоров'я треба дбати»;
 •  «Здоровий малюк»;
 •  «Створення умов природного розвитку у системі дошкільного виховання»;
 •  «Ладки»;
 •  «Здоров'я»;
 •  «Здоровий дошкільник»;
 •  «Фізична культура - дошкільникам»;
 •  «Старт»;
 •  «Здоров'я з дитинства»;
 •  «Здравствуй!»;
 •  «Пралєска»;
 •  «Са-фі-Данеє».

Згідно з листом МОН України від 27.05.2010 р. № 1/9-369 для дошкільних навчальних закладів можуть розроблятися та затверджуватися основні та додаткові програми.

До основних програм належать Державна базова програма та спеціальні програми. У Державній базовій програмі конкретизуються вимоги Базового компонента дошкільної освіти як державного освітнього стандарту та визначаються основні концептуальні засади, пріоритетні завдання фізичного виховання дошкільників.

Спеціальні програми розробляються для дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу з урахуванням специфіки організації в них освітнього процесу та виду порушень у дітей (вади зору, слуху, опорно- рухового апарату, мовлення, розумова відсталість, затримка психічного розвитку). Спеціальні програми зорієнтовані на виконання основних вимог Державної базової програми та реалізацію корекційних, лікувальних впливів на дітей.

До додаткових належать комплексні, парціальні, альтернативні, експериментальні і регіональні програми.

Завдання та зміст фізичного виховання в дошкільних навчальних закладах визначаються вимогами Базового компонента дошкільної освіти в Україні, чинними основними та додатковими програмами розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку «Я у Світі», «Українське дошкілля», «Дитина», «Малятко», «Дитина в дошкільні роки».

Крім державних загальнодидактичних програм, у яких представлені всі розділи освітньо-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі, існує низка тематичних (парціальних), присвячених одному напряму роботи з дітьми, альтернативних, авторських, експериментальних програм з фізичного виховання, наприклад, «Здоровий малюк» Е.С. Вільчковського.

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», на відміну від попередніх і чинних програм навчання й виховання дітей дошкільного віку, є програмою розвитку дитини, у т. ч. й фізичного.

Розробники програми на чолі з О. Л. Кононко переконані, що «Я у Світі» - програма нового типу, оскільки в ній уміщено базовий зміст дошкільної освіти, який передбачає гармонійний та різнобічний розвиток дошкільника, формування його особистості, створення в умовах дошкільного закладу розвивального життєвого простору.

Матеріали програми «Я у Світі» структуруються за уніфікованою, єдиною для всіх вікових періодів життя рамкою-схемою, яка містить загальні особливості вікового періоду, характеристику психологічного віку, освітні завдання, лінії розвитку, показники компетентності дитини, зміст та умови оптимізації педагогічної діяльності. Матеріали кожного наступного змістового блоку додаються, нашаровуються на висвітлені в попередньому, не повторюючи його.

Програма акцентує увагу на необхідності щоденного проведення занять із фізичної культури. У процесі реалізації завдань фізичного виховання здійснюється різнобічний вплив і на розумову сферу дітей, і на рухову, і на їхнє «Я» в комплексі. Усю сукупність завдань, презентованих програмою, можна умовно поділити на гри групи: навчальні, оздоровчо- розвивальні і виховні.

Навчальні завдання:

 •  формувати вміння та навички основних життєво важливих рухових дій (ходьби, бігу, стрибків, метання тощо);
 •  формувати вміння і навичок особистої та громадської гігієни;
 •  надавати первинні знання дітям щодо занять фізичними вправами.

Оздоровчо-розвивальні завдання:

 •  підвищувати опірність організму дитини до впливів зовнішнього середовища; сприяти розвитку кісткової системи, суглобів, становленню правильної форми хребта, а також зміцненню та пропорційному розвитку всіх груп м'язів;
 •  сприяти розвитку серцево-судинної, дихальної, нервової систем і покращенню процесів обміну речовин.

Виховні завдання:

 •  розвивати психічні процеси: увагу, пам'ять, сприймання та здатність відтворювати в рухах побачене й почуте;
 •  привчати до самообслуговування під час гігієнічних процедур і виконання фізичних вправ;
 •  привчати до дисципліни, ввічливості, чесності, дотримання правил поведінки в колективі під час спілкування з ровесниками і старшими;
 •  сприяти розвитку витримки, працьовитості.

Для комплексного розв'язання цих завдань вихователям рекомендовано використовувати весь спектр засобів фізичного виховання: гігієнічні фактори, природні сили, фізичні вправи. При цьому обов'язково враховувати вікові особливості дітей та їхні можливості й потреби.

Практичною новизною і відповідністю основному завданню дошкільної освіти («збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини») вирізняється з-поміж інших програм сфера «Я сам» базової програми «Я у Світі». Компетентність дошкільника у сфері «Я сам» - важлива передумова його особистісного становлення. Як і інші сфери, вона поділена на змістові лінії: «Фізичне Я», «Психічне Я» і «СоціальнеЯ». За своїм змістом лінія «Фізичне Я» близька до розділів «Виховуємо здорову дитину» програми «Малятко» та «Зростаємо дужими» програми «Дитина», оскільки передбачає розвиток рухової активності та фізичної витривалості дитини. Проте ця змістова лінія доповнена відомостями про будову тіла й функції окремих органів, про вікові зміни в організмі та умови його розвитку, про живлення (харчування і розвиток, спрагу й голод, культуру споживання їжі) та загартування організму: гігієну тіла, праці, знання про здоров'я, хворобу і здоровий спосіб життя, а також статеву диференціацію та ідентифікацію (більш докладно розкрита в змістовій лінії «Інші люди ») і безпеку організму.

Базовою програмою «Я у Світі» визначено вплив фізичного розвитку дошкільника на його загальний розвиток і передбачено такі завдання:

 •  оцінка особливостей формування здоров'я організованих до шкільних колективів; визначення провідних факторів ризику несприятливого виливу на здоров'я дошкільника;
 •  обґрунтування пріоритетних завдань оздоровлення дітей дошкільного віку в умовах ДНЗ;
 •  впроваджування таких здоров'язберігальних технологій у системі дошкільної освіти, які б слугували ефективним, економічно вигідним засобом зміцнення здоров'я дітей, особливо переддошкільного та дошкільного віку в період становлення їх особистості, початку соціалізації, що передує систематичній шкільній освіті.

У програмі виділено сім ліній розвитку дошкільника: фізичний, соціально-моральний, емоційно-ціннісний, пізнавальний, креативний, мовленнєвий, художньо-естетичний. Матеріали кожної із семи ліній розвитку висвітлюють сутність та специфіку зазначеного напряму становлення особистості, вікову динаміку, завдання розвитку, особливості організації життєдіяльності дитини. Лінії розвитку реалізуються через відповідні форми активності.

За базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», на відміну від звичної орієнтації на кількісні показники фізичних досягнень та якість виконання вправ, більше уваги приділяється тому, чи охоче виконує їх дитина, яка норма виконання є її індивідуальною, відповідає її природним можливостям, дає змогу відчути себе задоволеною, спроможною; у яких випадках дитина почувається ніяково, невпевнено, виявляє ознаки боязкості, а можливо, справжньої фобії. Адже будь-яке фізичне насильство над собою може залишити негативний слід у душі, позначитися на особистісному зростанні дитини.

Програма виховання дітей дошкільного віку «Малятко». Її авторами є науковці Інституту педагогіки, Інституту психології Академії педагогічних наук України, педагогічних університетів України. Ця програма затверджена колегією Міністерства освіти України у 1991 р. (друге видання - 1999 р.). «Малятко» визначає завдання і зміст виховання і навчання дітей віком від двох до семи років.

Програма побудована за віковим принципом для дітей від одного до семи років. Для кожної вікової групи чітко сформульовано освітні завдання, визначено перелік загальнорозвивальних вправ і основних видів рухів. Так, для старших дошкільників у програмі передбачено спортивні ігри: футбол, баскетбол, хокей, городки, бадмінтон і настільний теніс.

Метою розділу «Виховуємо здорову дитину» є поетапне фізичне вдосконалення дітей. Він презентує гнучкий режим дня, оптимальний повсякденний руховий режим, різні форми роботи: щоденні заняття з фізичної культури, ранкову та гігієнічну гімнастику, рухливі ігри, а також фізкультурні паузи, розваги, свята, дні здоров'я, піші переходи, самостійну рухову діяльність.

Зміст розділу програми з фізичної культури передбачає розв'язання оздоровчих, освітніх та виховних завдань, а саме:

 •  зміцнювати здоров'я дітей, здійснювати їхній усебічний фізичний розвиток, загартовувати їх, удосконалювати функції організму, підвищувати фізичну та розумову працездатність дошкільнят;
 •  сприяти формуванню правильної постави та проводити профілактику плоскостопості;
 •  формувати життєво важливі види рухових дій: ходьбу, біг, стрибки, метання, лазіння та ін.; ходьбу на лижах, плавання, їзду на велосипеді; рухи рук, ніг, тулуба; шикування та перешиковування; формувати ігрові дії;
 •  розвивати рухові якості: швидкість, спритність, силу, гнучкість та загальну витривалість;
 •  виховувати позитивні моральні та вольові риси характеру дитини;
 •  СПІШЯТИ набуттю доступних уявлень та знань про користь занять фізичною культурою, іграми, про основні гігієнічні вимоги і правила;
 •  виховувати інтерес до активної рухової діяльності та формувати потреби в систематичних заняттях фізичними вправами.

Значне місце в програмі, залежно від вікової групи, посідають вправи спортивного характеру: ходьба на лижах, катання на санках і ковзанах, їзда на велосипеді й плавання. Презентований зміст з фізичного виховання ускладнюється від однієї вікової групи до іншої й доповнюється новим матеріалом. Крім того, програмою «Малятко» передбачено домашні завдання, які визначає вихователь, керуючись вимогами створення оптимального активного режиму для дитини в домашніх умовах.

Програма виховання і навчання дітей від 3 до 7 років «Дитина», створена в 1990-1993 рр. авторським колективом Київського міжрегіонального інституту вдосконалення вчителів імені Б. Грінченка, була доопрацьована відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України та перевидана у 2003 р.

Основною метою програми є створення умов, необхідних для повноцінного розвитку дитини дошкільного віку. Оновлена програма «Дитина» суттєво відрізняється від програми «Малятко» за структурою. Якщо зміст останньої програми структуровано за розділами, кожен із яких містить рекомендації для вихователів та вимоги до дітей усіх вікових груп, то зміст програми «Дитина» укладено за віковим принципом, і в межах кожної вікової групи розкрито зміст розділів. Своєрідними є назви вікових груп: «Наші малята» (молодша група); «Дослідники, чомусики» (середня група); «Наша старша група» (відповідно, старша група); «Від гри до навчання » — діти шестирічного віку (у підготовчій групі дитячого садка, у першому класі на базі дитячого садка або в першому класі школи). Отже, програма враховує можливий вибір навчально-виховного закладу, у якому відповідно до ступеня психофізичної готовності та бажання батьків можуть виховуватися діти сьомого року життя.

Таке структурування, з одного боку, спрощує орієнтування вихователя в програмних вимогах до вихованців, з якими він працює, а з іншого - забезпечує цілісне бачення програми розвитку дітей конкретного вікового періоду.

Основні завдання збереження та зміцнення здоров'я дитини, виховання її фізичної культури визначені в розділі «Зростаємо дужими», а саме:

 •  усебічний розвиток, загартування, удосконалення функцій організму, підвищення фізичної та розумової працездатності;
 •  формування правильної постави, профілактика плоскостопості;
 •  оволодіння різноманітними рухами (ходьба, біг, стрибки, метання та інші); вправляння в основних рухах під час проведення спортивних ігор, розваг;
 •  розвиток рухових якостей (спритності, швидкості, сили, гнучкості, загальної витривалості), забезпечення активності, енергійності, високого тонусу; виховання позитивних моральних і вольових рис характеру та уявлень про користь занять фізичною культурою;
 •  виховання інтересу до активної рухової діяльності та формуванні) потреби в систематичних заняттях фізичними вправами.

Програмою визначено, що здійсненню завдань фізичного виховання дітей дошкільного віку сприяє створення оптимального рухового режиму в дитячому садку. Його основу складають щоденні заняття з фізичної культури, ранкова гімнастика, рухливі ігри, гігієнічна гімнастика після денного сну та самостійна рухова діяльність дітей.

Структура розділу «Зростаємо дужими» містить такі компоненти:

 •  завдання і зміст фізичного виховання дітей;
 •  охорона життя та зміцнення здоров'я дошкільників;
 •  вправи з основних рухів;
 •  загальнорозвивальні вправи; вправи спортивного характеру;
 •  умови успішної педагогічної роботи;
 •  у родинному колі;
 •  показники успішного фізичного розвитку дітей.

Важливими доповненнями, що допомагають вихователям зорієнтуватися в результатах педагогічної праці, є показники розвитку дітей і фізичного зокрема. У виборі форм і методів організації роботи вихователь може виявляти ініціативу, творчість, самостійність.

Регіональна програма розвитку, навчання та виховання «Дитина в дошкільні роки» (2000), розроблена запорізькими науковцями й педагогами-практиками, адресована педагогам і батькам, є своєрідним керівництвом для них.

Мета програми - забезпечити повноцінний фізичний, соціальний, пізнавальний та естетичний розвиток підростаючої особистості, розвинути її внутрішні сили.

В основу програми покладено концепцію психологічного віку як етапу, що характеризується своєю структурою і динамікою. Отже, кожен психологічний вік охоплює:

• якісні особливості, специфічні відносини між дитиною і до- рослим (створення фонду «хочу»), залучення дитини до системи вироблених людством цінностей, формування основ ціннісного ставлення до дійсності;

• певну ієрархію видів діяльності та провідні їх типи (створення фонду «можу»), засвоєння дитиною знань, оволодіння вміннями та навичками, формування культури пізнання, практичне використання набутого в житті.

У програмі також визначено показники компетенції дитини, що складають мінімальне освітнє ядро, рівень засвоєння якого відбивається в якісно-кількісних показниках дитини.

Фонд «Хочу» визначає завдання, що стоять перед вихователем щодо розвитку, навчання та виховання дитини. Фонд «Можу» окреслює межі використання дитиною набутих знань у житті.

Метою розділу «Фізичний розвиток. Здоровий малюк» є формування в дошкільника системи знань про здоровий спосіб життя, виховання потреби з фізичному самовдосконаленні. Розділ презентує злагоджену систему роботи дорослого з дитиною за такими напрямами:

 •  фізичний розвиток (образ тіла, розвиток і живлення організму, гігієна тіла, загартування, здоров'я, хвороба, розвиток рухової активності, фізична витривалість);
 •  статево-рольове виховання;
 •  основи безпеки життєдіяльності.

Однією з головних умов виховання здорової дитини автори називають урахування її індивідуальних особливостей: стану фізичного і психічного здоров'я, типу темпераменту, реакції серцево-судинної та дихальної систем, шкіри на повітря, воду, сонце; емоційного настрою; розвиненості опорно-рухового апарату; схильності до сприйняття впливів місяця, сонця.

У розділі «Фізичний розвиток. Здоровий малюк» чітко сформульовані вимоги до розвитку рухів дитини, посилено оздоровчу спрямованість програми в цілому.

М.М. Єфименко розробив авторську програму «Театр фізичного виховання дошкільників» (1999), у якій надано гриф МОН України визначив новий підхід до фізичного виховання, — з новою ідеологією, філософією і методикою. Вона розрахована на дітей дошкільного та молодшого шкільного віку й спирається на об'єктивні закони розвитку дитячого організму.

Програма містить сім розділів:

 1.  Як по-новому планувати фізичне виховання дошкільників.
  1.  Плани-сценарії занять із фізичної культури для дошкільників.
  2.  Музичний супровід у дошкільній педагогіці (на прикладі фізичного виховання).
  3.  Кольоровий супровід у дошкільній педагогіці (на прикладі фізичного виховання).
  4.  Горизонтальний пластичний балет.

6. Фізкультурне свято.

7.7. Через рух і гру - до формування людини майбутнього: комплексна педагогіка життя.

У програмі змінено традиційну структуру основних рухів, ураховуючи, що жодного етапу рухового розвитку новонародженого ігнорувати не можна, оскільки в природі немає нічого «зайвого», а попередній вид рухів зумовлює подальший. Відповідно до цього виділені основні рухові режими: плавальний, лежачий, повзальний, сидячий, стоячий, ходьбовий, лазальний, біговий, стрибковий. їхні назви свідчать про те, яким основним рухам надають перевагу на конкретному занятті. М.М. Єфимєнко пропонує будь- яку форму рухової активності дітей починати з горизонтальних положень як найбільш природних і поступово ускладнювати їх до вертикальних.

З переліку основних рухів вилучена вправа з рівноваги, оскільки вона, на думку автора, вважається руховою якістю, а не основним рухом. Вправи з метання замінені на більш природні й потрібні наочно- маніпулятивні дії (погладжування і обмацування різних предметів, захоплення, підняття, розсипання, перекладання предметів тощо).

Фізкультурні заняття автор цієї програми пропонує проводити в ігровій формі. Усі рухи М.М. Єфимєнко рекомендує виконувати спочатку великими суглобами, а потім — середніми і дрібними. Становить інтерес запропонована автором ідея про різностатеве фізичне виховання дітей. Наголошується, що дошкільна педагогіка орієнтується в основному на середньостатистичну дитину, а не конкретно на хлопчиків і дівчаток. Тому пропонується на окремих етапах занять із фізичної культури об'єднувати в окремі групи хлопчиків і дівчаток та вибирати такі рухливо-ігрові ситуації, які б сприяли формуванню в дітей життєво важливих якостей (у дівчаток - гнучкості, спритності, у хлопчиків - сили, витривалості, швидкості).

Педагог, який вирішив працювати за програмою М.М. Єфименка, має, насамперед, продумати ігрову тему, на основі якої відбуватиметься його ігрова взаємодія з дітьми. Технологія «Театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей » розрахована на проведення всіх чи кількох занять як однієї великої тематичної гри, тобто макрогри. Схематично завдання будь- якої гри міститься у формулюванні її теми, що педагогу слід обов'язково враховувати.

Технологія М.М. Єфименка є оригінальною системою фізичного виховання дітей, розвивальний ефект якої поширюється на загальний розумовий і духовний розвиток. Автор вірить у невичерпні можливості принципово нової системи фізичного виховання, яка, на його думку, вже в найближче десятиліття стане основою «комплексної педагогіки життя».

Регіональна програма виховання дітей у дитячому садку «Українське дошкілля» створена колективом Львівського обласного інституту вдосконалення вчителів на основі «Програми виховання та навчання в дитячому садку» (1986) і досвіду роботи педагогів 30-х років XX ст. Програма охоплює зміст навчання і виховання дітей від четвертого до сьомого року життя.

Структурно матеріал подається за тематичними розділами. Зміст фізичного виховання визначено в розділі «Охорона здоров'я і фізичне виховання дітей», що має такі напрями: загартування організму дитини, фізкультурно-оздоровча робота, виховання навичок гігієни, спортивні вправи, основні рухи.

Особлива увага звертається на розв'язання таких завдань фізичного виховання дітей:

 •  забезпечення активної рухової діяльності шляхом використання різних засобів фізичного виховання;
 •  зміцнення здоров'я дітей, загартування їх організму, запобігання випадкам травматизму;
 •  формування основних рухів;
 •  виховання культурно-гігієнічних навичок.

Кожне з цих завдань конкретизується відповідно до віку дітей.

У програмі передбачено тісний взаємозв'язок дошкільного закладу і сім'ї. Співробітництво має здійснюватися шляхом взаємної допомоги, довіри й поваги, з урахуванням специфіки життя, побуту, традицій сім'ї.

Доповненням до цих програм, широко використовуваних у дошкільних закладах освіти України, можуть слугувати російські програми. У багатьох українських дошкільних закладах в організації навчально-виховного процесу використовують концептуальні підходи, окремі елементи, а то й цілі програми навчання і виховання, створені зарубіжними авторами, авторськими колективами.

Зарубіжні програми, у яких важливе місце відведене фізичному вихованню дітей дошкільного віку.

«Детство». Програма розвитку і виховання дітей у дошкільному закладі (1999). Розроблена авторським колективом викладачів РДПУ ім. О.І. Герцена. Програма з яскраво вираженою гуманістичною спрямованістю. Розвиток дитини розуміється як процес саморуху, виникнення й подолання внутрішніх суперечностей. Метою програми є забезпечення цілісного розвитку особистості дитини в період дошкільного дитинства, фізичного, емоційно-морального, вольового, соціально-особистісного. У ній умовно виділено чотири блоки, зокрема блок «Здоровий спосіб життя», представлений в усіх вікових періодах розділом «Ростимо дітей здоровими, міцними, життєрадісними»; визначено основи гігієнічної і рухової культури дитини.

Здійснення завдання зміцнення фізичного і психічного здоров'я дитини, формування основ рухової і гігієнічної культури є базою для реалізації програми. Основні завдання розділу програми «Ростимо дітей здоровими, міцними, життєрадісними» такі:

 •  забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей;
 •  оволодіння основними рухами і гігієнічними навичками;
 •  зміцнення здоров'я;
 •  загартування і розвиток рухової активності дітей;

- розвиток уявлень про здоровий спосіб життя, важливість гігієнічної і рухової культури, про здоров'я та засоби його зміцнення, функціонування організму і правила турботи про нього, знання правил безпечної поведінки і розумних дій у непередбачуваних ситуаціях, способи надання елементарної допомоги і самодопомоги .

Розділ «Ростимо дітей здоровими, міцними, життєрадісними» починається з фізіолого-психолого-педагогічної характеристики дітей дошкільного віку і складається з двох частин:

 1.  засвоєння основ гігієнічної культури (для дітей 3-4-го року життя), залучення до гігієнічної культури (для дітей 5-7-гороку життя);
 2.  оволодіння основами рухової культури (3-4 роки), залучення до рухової культури (5-7 років).

Зміст першої частини орієнтується на формування умінь самообслуговування й практичні вміння, які повинні засвоїти діти в процесі умивання, одягання, харчування, догляду за речами та іграшками.

У другій частині представлені завдання фізичного виховання дітей дошкільного віку, перелік загальнорозвивальних і спортивних вправ, ритмічних рухів, зміст фізичних вправ (стройові вправи, основні рухи, ігри, спортивні вправи).

Ступінь засвоєння програми визначається в кожній віковій групі за рівнем сформованості уявлень і практичних умінь з гігієнічної і рухової культури.

Особливістю програми є те, що в ній виділено три рівні засвоєння дітьми зазначеного змісту. Це дозволяє педагогові диференцію вати навантаження для дітей з низьким, середнім і високим рівнем фізичної підготовленості.

Програмою передбачено забезпечення валеологічної освіти дошкільників, зокрема формування в них уявлень про: здоровий спосіб життя, важливість гігієнічної і рухової культури, здоров'я та засоби його зміцнення, функціонування організму і правила піклування про нього, правила безпечної поведінки і розумні дії в непередбачуваних ситуаціях, способи надання елементарної допомоги і самодопомоги. Відповідно до змісту програми старші дошкільники зможуть активно опановувати норми здорового способу життя. Для дітей 6-7-го року життя передбачено цикл занять «Помічники, які завжди з тобою», на яких вони можуть отримати цінні відомості про свій організм і повправлятися в уміннях по догляду за ним.

Програма має чітку структуру, детально і глибоко описана кожна частина розділу. Наприклад, вихователь, працюючи за цією програмою в молодшій групі, з дітьми 3-го року життя, зможе ознайомитися з короткою характеристикою цього віку, що дозволить педагогові чітко виділити основні моменти в розвитку і вихованні дітей - необхідність приділяти увагу психічному самопочуттю дитини та оволодіння нею основами гігієнічної і рухової культури до кінця 3-го року життя.

Програма «Радуга» (1989 р., створена авторським колективом співробітників лабораторії дошкільного виховання Інституту загальної освіти Міністерства освіти Російської Федерації під керівництвом кандидата педагогічних наук Т.Н. Доронової). Вона розрахована на роботу з дітьми від двох до семи років й охоплює всі сфери життєдіяльності. Розробники програми переконані, що від того, як буде організована з дітьми робота з фізичної культури, залежить їх здоров'я. Дитина в дошкільному дитинстві повинна відчути м'язову радість і полюбити рух, це допоможе їй пронести крізь усе життя потребу в русі, залучитися до спорту і здорового способу життя.

Мета програми полягає в забезпеченні всебічного розвитку дитини, турботі про її емоціональне благополуччя, охорону життя й зміцнення здоров'я дітей.

Одним з основних завдань програми є збереження і зміцнення здоров'я дітей, формування в них звички до здорового способу життя, сприяння повноцінному фізичному розвитку.

Уся робота з фізичного виховання в дошкільному навчальному закладі сконцентрована в розділах «Формуємо звичку здорового способу життя», «Добовий режим життя», «Період неспання», «Сон», «Харчування», «Навички здоров'я», «Формуємо культуру рухів». Велика увага в програмі приділяється особливостям організації оздоровчих заходів у режимі дня. Для цього в змісті програми для кожної вікової групи заплановані розділи: «Як формувати звичку здорового способу життя» (І молодша група), «Формуємо звичку здорового способу життя» (II молодша і середня групи), «Формування звички здорового способу життя - найважливіше завдання виховання» (старша група).

Мета названих розділів полягає в розкритті основних анатомофізіологічних особливостей дітей, умов здорового способу життя (режим дня, організація сну, неспання, прогулянки, харчування) і правил формування корисних звичок, навичок самообслуговування.

Розділ «Фізична культура» відповідно до кожної вікової групи має різну назву і структуру. Так, у розділі «Закладаємо основи фізичної культури» для дітей І молодшої групи перераховуються форми фізкультурних занять, умови для реалізації дитячих рухів, порядок Освоєння азів рухової азбуки.

Для дітей II молодшої групи в цьому розділі наведені способи організації діагностики фізичного розвитку дошкільників, комплекси фізкультурно-оздоровчих заходів у групі, види основних рухів і елементи техніки основних рухів, особливості розвитку фізичних якостей дітей.

Розділ «Формуємо культуру рухів» для вихованців середньої групи містить принципи формування навичок фізичної культури, вимоги, що висуваються до санітарно-гігієнічних норм приміщення, одягу, фізичного навантаження на дітей.

В аналогічному розділі для дітей старшої групи представлені: перелік рухових навичок, правила організації фізичних вправ, особливості організації прогулянок (тривалість, призначення й етапи прогулянки, вимоги до одягу дітей відповідно до пори року), організація й особливості проведення ранкової гімнастики і гімнастики після денного сну.

У програмі висвітлені важливі на сучасному етапі питання формування поведінки дитини в загрозливих для її життя і здоров'я ситуаціях та вміння уникати або навіть передбачати їх. Також окреслено засоби і форми фізичного виховання дітей: гігієнічні чинники, фізичні вправи. Значна увага в програмі приділяється фізичним вправам як провідному засобу фізичного виховання, що відіграє профілактичну, реабілітаційну, лікувальну і розвивальну роль. Проте успішне вирішення поставлених завдань можливе лише за умови комплексного використання всіх засобів фізичного виховання. У змісті програми представлено перелік рухових навичок, які мають бути сформовані в дітей 3-7 років, висвітлено особливості організації і проведення прогулянок, ранкової гімнастики та гімнастики після сну. У розділі «Формуємо культуру рухів» автори програми визначають принципи формування навичок фізичної культури, вимоги до санітарно-гігієнічних норм приміщення і фізичного навантаження для дітей.

Чільне місце у змісті програми посідає питання оптимізації рухової активності дошкільників. Реалізація завдань фізичного виховання дошкільників спонукає вихователів до прояву ініціативи і творчості.

Авторська російська програма розвитку дитини-дошкільника «Истоки» розроблена М.О. Руновою (1997). Це базова програма, метою якої є різнобічний розвиток дитини, формування універсальних, зокрема творчих здібностей, охорона й зміцнення здоров'я дітей.

На відміну від програм «Детство» і «Радуга», програма «Истоки» приділяє увагу вихованню і розвитку немовлят (від народження до 1 року). Зміст програми орієнтований на дітей раннього (від 1 року до 3 років) і дошкільного (молодший 3-5 років, старший 5-7 років) віку.

Програма має чітку структуру - кожен напрям (провідна діяльність, соціальний, пізнавальний, естетичний, фізичний) представлений у двох блоках: базис, тобто характеристика вікових можливостей психічного розвитку, завдання розвитку, показники розвитку, базисні характеристики особи і варіант його реалізації у розділі «Зміст і умови педагогічної роботи».

Програмою визначено такі завдання фізичного виховання:

 •  розвиток сенсомоторної активності і рухів дитини;
 •  охорона й зміцнення здоров'я дітей, психофізичний розвиток і загартування організму;
 •  формування рухової активності, основних життєво важливих рухів, розвиток дрібної моторики;
 •  формування правильної постави;
 •  збагачення рухового досвіду;
 •  стимулювання розвитку рухових здібностей і якостей (швидкості, спритності, витривалості, сили, гнучкості);
 •  ознайомлення дітей з доступними способами зміцнення здоров'я.

У програмі представлено два розділи, що визначають зміст фізичного виховання «Фізичний розвиток» і «Здоров'я». Структура розділів містить завдання розвитку і умови педагогічної роботи. У розділі «Фізичний розвиток» визначено особливості виховання в дітей потреби у фізичному вдосконаленні. Відповідно до змісту цього розділу, М.О. Рунова пропонує розвивати в дітей здатність адекватно реагувати на зміни навколишнього середовища і формувати уявлення про своє тіло. Для кожного вікового періоду в розділі «Фізичний розвиток» наведено характеристики вікових можливостей і завдання фізичного розвитку дітей. Автором пропонується орієнтовний руховий режим для дітей кожного віку: загально-розвивальні вправи, основні рухи, рухливі ігри та ігрові вправи, спортивні ігри, танцювальні рухи і вправи для засвоєння рухів у водному середовищі. Також подано рекомендації з використання фізкультурного обладнання, представлено опис спеціалізованих майданчиків для спортивних ігор і перераховано орієнтовні заняття на тренажерах.

Для кожного вікового періоду в розділі «Фізичний розвиток» представлені характеристики вікових можливостей і завдання фізичного розвитку дітей. Також у цьому розділі розкривається зміст педагогічної роботи з дітьми:

 •  вправи загальнорозвивальної дії (верхнього плечового поясу, тулуба, ніг);
 •  вправи з основних рухів (ходьба, біг, лазіння, стрибки, катання, кидання і ловіння);
 •  рухливі ігри й ігрові вправи;
 •  спортивні ігри (городки, баскетбол, футбол, хокей, бадмінтон, настільний теніс);
 •  ритмічні рухи (танцювальні);
 •  стройові вправи (шикування, перешикування, розмикання, змикання, повороти);
 •  спортивні вправи (катання на санчатах, лижах, велосипеді, на роликових ковзанах, самокатах);
 •  вправи для освоєння рухів у водному середовищі.

Крім цього, пропонується руховий режим для дітей кожного віку.

Також у розділі «Фізичний розвиток» визначено показники фізичного розвитку дошкільників, орієнтуючись на які вихователі можуть робити висновки про особливості психофізичного розвитку дітей, зокрема емоційного стану і поведінки, та їх фізичної підготовленості.

Розділ « Здоров'я » розкриває сучасні уявлення про здоров'я дитини і визначає принципи, засоби, методи загартування та способи профілактики простудних захворювань. Для визначення в дітей рівня фізичного розвитку і фізичної підготовленості в програмі у вигляді таблиць наведені середні показники фізичного розвитку (ріст, вага тіла, об'єм грудної клітини тощо) і показники фізичної підготовленості. Успішна реалізація цієї програми можлива за наявності гарної матеріальної бази дошкільного навчального закладу, зокрема басейнів, спортивних залів зі спеціальним тренажерним обладнанням.

Крім цього, у розділі «Здоров'я» значна увага приділяється питанням охорони життя і здоров'я дітей, тому виділено підрозділ « Безпека», у якому перераховуються правила організації життя дітей у ДНЗ і сім'ї, правила поведінки, з якими потрібно ознайомити дітей, а саме: поведінка на вулиці, у транспорті, під час спілкування з незнайомими людьми, ставлення до живих і неживих об'єктів природи.

Таким чином, програма «Истоки» відображає важливе значення дошкільного дитинства як унікального віку, у якому закладаються основи здоров'я та майбутнього фізичного розвитку людини.

Програма "Природа і рух". Серед авторських альтернативних програм фізичного виховання дітей дошкільного віку на особливу увагу заслуговує програма українських науковців Г.В. Бєлєнької, О.Л. Богініч «Природа і рух» (2003). Вона розроблена на основі філософії американської програми «Крок за кроком».

Програма пропонує такі змістові лінії: «Задоволення дитини в дошкіллі» та майбутнє дитини, у яких розкривається вплив фізичних вправ на руховий досвід дітей, його значення для життя та діяльності дитини в сьогоденні та під час навчання в школі. Не менш важливим аспектом програми є ознайомлення дітей з історією українського народу, його традиціями та звичаями, пов'язаними з його руховим досвідом.

Зміст програми розподілений за шістьма рубриками:

 1.  Інтереси, потреби, досвід дитини.
  1.  Дитина і родина.
  2.  Дитина і вихователь.

4.Задоволення дитини в довкіллі.

 1.  Майбутнє дитини.
  1.  Минуле в сьогоденні дитини.

Одні з цих рубрик орієнтовані на родину, інші - на майбутніх та професіональних педагогів.

Розділ цієї програми «Дитина та її руховий досвід» пропонує зміст рухової діяльності дошкільників та методичні рекомендації щодо його забезпечення. Зміст рухової діяльності структуровано не за віком дитини, а за сходинками, що допомагає батькам та практичним працівникам ураховувати інтереси, потреби та можливості кожної дитини. Адже всі діти різні, одна дитина швидко й легко бігає, інша краще метає, тому кожна з них у природному для себе темпі буде долати сходинки рухового досвіду. Структура розділу «Дитина та її руховий досвід» містить такі компоненти: характерні особливості цього виду діяльності; основні рухи, ігрові вправи та рухливі ігри; фізкультурні забави; загальнорозвивальні вправи; танцювальні вправи; усі разом (шикування та перешиковування). Основні завдання розділу:

 •  дбати про зміцнення фізичного та психічного здоров'я дитини, збільшувати можливості її фізичної та розумової працездатності. Створювати необхідні умови для забезпечення активного рухового режиму;
 •  створювати безпечні умови життєдіяльності дитини. Забезпечувати охорону життя та охорону нервової системи, запобігати її психічній та фізичній перевтомі;
 •  адаптувати дитину до умов довкілля, у якому вона живе;
 •  сприяти формуванню правильної та гарної постави, забезпечувати профілактику плоскостопості;
 •  виховувати морально-вольові риси характеру та здійснювати всебічний фізичний розвиток особистості дитини;
 •  формувати в дітей звичку та потребу в щоденному виконанні фізичних вправ;
 •  сприяти розвитку пізнавальних інтересів дитини в процесі рухової діяльності, задоволенню її потреб у спілкуванні під час спільних рухових дій, засвоєнню правил соціальної поведінки.

Автори програми наголошують, що «кожна дитина має певні інтереси, різні можливості в плані фізичної підготовки, притаманний лише їй рівень розвитку, стиль та швидкість навчання, на який повинен орієнтуватись дорослий, організовуючи активну рухову діяльність».

Новизна запропонованої програми полягає в урахуванні потреб та інтересів дитини, реалізації її можливостей у руховій сфері. Відповідно до цього запропоновані фізичні вправи для забезпечення практичного оволодіння дітьми руховим досвідом у колі родини, у дошкільних навчальних закладах або дитячих центрах розвитку дитини.

Нетрадиційна за змістом і формою побудови, програма розрахована як на професійних педагогів - вихователів дошкільних навчальних закладів, так і на батьків, що піклуються про фізичний розвиток своїх дітей. «Програма з фізичної культури для дошкільних закладів фізкультурно- оздоровчого напряму» Е.С. Вільчковського(1998).

Її укладено з урахуванням основних принципів, обґрунтованих у Концепції дошкільного виховання та Державному стандарті в освітній галузі «Фізична культура і здоров'я». Програма передбачає створення у дошкільному закладі режиму високої рухової активності, реалізації принципів виховання дошкільників у процесі активної діяльності з метою їх гармонійного розвитку; спрямована на поетапне досягнення фізичного вдосконалення дітей 3-6 років, що властиве кожному віковому періоду [33].

Основні розділи програми: «Охорона життя та зміцнення здоров'я дітей», «Знання та засоби фізичної культури». У розділі «Охорона життя та зміцнення здоров'я дітей» для кожної вікової групи викладені вимоги щодо організації загартування, фізкультурно-оздоровчої роботи, створення комфортних гігієнічних умов (гігієна приміщення, меблів, фізкультурного інвентарю, іграшок). Формування гігієнічних навичок у дітей відповідно до програми тісно пов'язане з формуванням у них навичок самообслуговування та культури поведінки.

У наступному розділі «Знання та засоби фізичної культури» презентовано обсяг знань дітей різних вікових груп із фізичної культури, які вони повинні засвоїти; засоби фізичної культури, які застосовуються під час занять, ранкової та гігієнічної гімнастики після денного сну, перелік рухливих ігор, вправ спортивного характеру.

Програма з фізичної культури Е.С. Вільчковського покликана забезпечити комплексне розв'язання таких оздоровчих, освітніх і виховних завдань:

 •  зміцнення здоров'я, усебічний фізичний розвиток, загартування, підвищення фізичної та розумової працездатності дітей;
 •  сприяння формуванню правильної постави та профілактиці плоскостопості;
 •  формування життєво важливих видів рухових дій;
 •  розвиток фізичних якостей;
 •  формування ігрових дій;
 •  виховання позитивних моральних і вольових рис характеру

дитини;

 •  сприяння набуттю уявлень про користь занять фізичною культурою, іграми, про основні гігієнічні вимоги і правила, їх вплив на здоров'я та фізичне вдосконалення; - виховання інтересу до активної рухової діяльності та формування потреби в систематичних заняттях фізичними вправами.

Програма містить завдання, спрямовані на здобуття знань, умінь та навичок щодо фізичних якостей, які мають бути сформовані та розвинені в кожної дитини певної вікової групи.

Реалізація зазначених завдань фізичного виховання дітей дошкільного віку має сприяти створенню оптимального рухового режиму в дошкільному закладі. Його основу складають щоденні заняття з фізичної культури, ранкова гімнастика, рухливі ігри, гігієнічна гімнастика після денного сну та самостійна рухова діяльність дітей.

Система фізичного виховання дітей не повинна обмежуватися лише організаційними формами, які застосовуються в дошкільному навчальному закладі. Значну роль у залученні дитини до систематичних занять фізичними вправами відіграє сім'я, тому програмою передбачені орієнтовні домашні завдання з фізичної культури. Зокрема, виконання дитиною в домашніх умовах у вихідні її святкові дні ранкової гімнастики, основних рухів, вправ спортивного характеру, рухливих ігор, коригувальних вправ.

Авторська програма з фізичного виховання «Будь здоровим, малюк» (автори Е.С. Вільчковський, Н.Ф. Денисенко, 1997) зорієнтована на дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату [34].

Мета програми полягає в зміцненні здоров'я, профілактиці і виправленні порушень опорно-рухового апарату дітей дошкільного віку, підтриманні оптимального рівня їх фізичної та розумової працездатності.

Зміст запропонованої програми передбачає вирішення таких основних завдань фізичного виховання дошкільників:

 •  збереження та зміцнення здоров'я, сприяння всебічному фізичному розвитку, загартуванню, удосконаленню функцій організму, підвищення фізичної та розумової працездатності дошкільників;
 •  формування правильної постави, профілактика плоскостопості та виправлення порушень опорно-рухового апарату в дітей;
 •  формування життєво важливих умінь і навичок з основних рухів, вправ спортивного характеру та інших видів рухових Дій;
 •  розвиток рухових якостей (спритність, швидкість, гнучкість, сила, загальна витривалість); набуття доступних уявлень і знань про користь систематичних занять фізичними вправами, іграми, про гігієнічні вимоги й правила;
 •  виховання загальнолюдських моральних і вольових рис особистості;
 •  розвиток інтересу дітей до активної рухової діяльності, формування потреби в систематичних заняттях фізичними вправами;
 •  створення необхідних умов для активної рухової діяльності дітей у дошкільному закладі та сім'ї.

Матеріал програми розподілено за віковими групами, з поступовим ускладненням. Для кожної вікової групи пропонується лише новий матеріал. Разом із цим для вдосконалення раніше вивчених рухів, підвищення рівня розвитку рухових якостей та поліпшення працездатності організму дітей програмою передбачено систематичне повторення фізичних вправ та ігор на новому якісному рівні в усіх вікових групах.

Засоби фізичної культури, запропоновані в змісті програми, можуть змінюватися залежно від кліматичних умов різних регіонів України, місцевих умов (база, наявність фізкультурного інвентарю).

У розділі програми «Охорона життя та зміцнення здоров'я дітей» для кожної вікової групи викладені вимоги щодо організації загартування, фізкультурно-оздоровчої роботи, створення комфортних гігієнічних умов (гігієна приміщення, меблів, фізкультурного інвентарю, іграшок).

У наступному розділі «Знання та засоби фізичної культури» Представлено обсяг доступних знань з фізичної культури, які повинні засвоїти дошкільники всіх вікових груп. На особливу увагу заслуговує розділ програми «Вправи для корекції порушень постави та плоскостопості у дошкільників», оскільки запропоновані авторами вправи для корекції порушень постави і профілактики плоскостопості у дітей можуть використовуватися як вихователями, так і батьками вихованців.

Програма створена для вихователів дошкільних груп, вихователів фізичної культури та інструкторів лікувальної фізичної культури дошкільних закладів (спеціальних груп), які працюють з дітьми, що мають порушення опорно-рухового апарату дитини.

Метою регіональної комплексної програми формування культури здоров'я дітей дошкільного віку «Малятко-здоров'ятко» (автори Н.Ф. Денисенко, В.О. Музирова, Л.Г. Шевцова, Л.Д. Мельник, 2004) є формування культури здоров'я дітей дошкільного віку. Вона спрямована на виконання державної національної програми «Діти України» і регіональної програми «Діти Дніпропетровщини», на формування, збереження і зміцнення здоров'я дітей раннього й дошкільного віку в умовах дошкільного закладу та сім'ї. Реалізація змісту програми орієнтує на здоровий спосіб життя дітей і дорослих, сприяє піднесенню авторитету родини — основної ланки, яка формує здоров'я кожної особистості.

У програмі відображено комплексний підхід до формування культури здоров'я дітей. Вона складається з двох частин:

Сформування культури здоров'я в дошкільному закладі;

2)формування культури здоров'я дітей у сім'ї.

Обидві частини об'єднані однією метою: спільними зусиллями педагогів та батьків виховувати дітей, спроможних самостійно піклуватися про своє здоров'я, свідомо ставитися до життя як до найбільшого дару природи, визнавати пріоритет здоров'я серед інших людських цінностей, а здоровий спосіб життя вважати головним чинником збереження і зміцнення здоров'я.

Додатки до програми («Режим дня», «Паспорт здоров'я» «Моє малятко-здоров'ятко», «Карта здоров'я») сприяють виробленню в дитини дошкільного віку навичок самостійного догляду за своїм здоров'ям, допомагають відстежувати розвиток дитини, стан її здоров'я в умовах дитячого закладу і родини.

Програма покликана сформувати профілактичне мислення та здоровий спосіб життя дітей і дорослих, підвищити авторитет родини - основної ланки, яка формує здоров'я кожної особистості, відродити цінні моральні орієнтири української валеології. Програма призначена для вихователів, батьків, студентів педагогічних училищ і вищих навчальних закладів. Засадовою тезою авторської програми «Бережемо здоров'я змалку» Л .В. Калуської (2007) є визначення здоров'я - це не відсутність хвороби, а фізична, соціальна та психологічна гармонія людини, доброзичливі, спокійні стосунки з іншими людьми, з природою та з самою собою.

Основна мета програми - сформувати мотиваційну настанову на здоровий спосіб життя, навчити дитину змалку дотримуватися відповідних правил.

Зміст програми відображено в окремих блоках: «Про тебе», «Режим дня», «Загартовування», «Подружись із чистотою», «Харчування », « Гарний настрій ». Теми й підтеми, зазначені в програмі, реалізуються в розділах відповідно до зазначених блоків, які містять інформацію, проблемні питання та ситуації, моделі занять, практичні поради. Цікавими для дітей дошкільного віку є дидактичні ігри, вправи, логічні запитання, ігрові й трудові завдання.

Автор програми стверджує, що здоровий спосіб життя для дітей дошкільного віку визначається такими параметрами:

 •  дотримання режиму дня;
 •  належне володіння культурно-гігієнічними навичками;
 •  раціональне харчування та культура споживання їжі;
 •  руховий і повітряний режим;
 •  режим активної діяльності й відпочинку;
 •  профілактичні заходи для збереження здоров'я;
 •  духовний розвиток і гармонійні стосунки з довкіллям та із самим

собою;

 •  духовний комфорт і психічна рівновага.

Корисними, на нашу думку, можуть бути додаткові розділи «Порадник для дитини» та «Форми роботи з батьками». У додатках подано комплекси вправ для запобігання деяким вадам фізичного розвитку дітей, орієнтовні конспекти занять. Пропонований перелік літератури допоможе вихователям і батькам розширити спектр своїх знань із зазначеної проблеми.

Варіативна програма «Про здоров'я треба знати, про здоров'я треба дбати» (автори Л.В. Лохвицька, Т.К. Андрющенко, 2004) спрямована на здійснення завдань валеологічного виховання й освіти дітей дошкільного віку [24].

У програмі акцентується увага на виконанні таких завдань:

 •  формування в дітей знання про будову тіла, призначення та дію

органів;

 •  стимулювання навичок громадської та особистої гігієни; розвиток уявлення про ознаки здоров'я, ознаки хвороби та шляхи її запобігання;
 •  знайомство з помічниками і друзями здоров'я - природними і соціальними чинниками, які допомагають, і з такими, які можуть зашкодити здоров'ю;
 •  розкриття поняття про вікові зміни в організмі, його розвиток;
 •  виховування в дошкільнят позитивного ставлення до антропометрії, медичних обстежень, профілактичних щеплень;
 •  знайомство дітей з історією та значенням здоров'язберігаючої поведінки.

Програма містить вступ, у якому визначається мотивація отримання дітьми знань про основи здоров'я, обґрунтовується зміст цих знань, процесуальність засвоєння їх дітьми. Усі складові здоров'я охарактеризовано в семи розділах програми: «Моє тіло», «Я-чистенький, я - гарненький», «Геть, хвороби», «Сонце, повітря, вода - друзі мого здоров'я», «Хто режиму дня дотримується, тому здоров'я посміхається», «Хороші вчинки і слова — помічники здоров'я», «Здоров'я дитини — з власної родини». У вступі міститься їх короткий аналіз. Крім того, дається опис розміщення іграшок, матеріалів та атрибутів валеологічної тематики, які слід періодично змінювати в навчально-ігровому середовищі дошкільного закладу. Увага вихователів акцентується на необхідності врахування при цьому місцевого (регіонального) компонента. Подаються показники засвоєння дітьми знань про основи здоров'я за різними сферами (фізична, соціально-емоційна, пізнавальна і творча).

Увесь програмний матеріал поданий за трьома рівнями складності й, відповідно, розподілений на першу, другу і третю сходинки. Це той обсяг знань про основи здоров'я, яким мають оволодіти діти дошкільного віку.

Авторська програма з фізичної культури «Здоровий малюк» (1997) (автор Е.С. Вільчковський) спрямована на фізичне виховання дітей від народження до трьох років. Мета програми - сприяти зміцненню здоров'я, загартуванню, поліпшенню фізичного і нервово-психічного розвитку, удосконаленню діяльності організму в цілому та окремих його органів, забезпеченню всебічного розвитку малюка.

Автор програми стверджує, що фізичне виховання дитини від народження до трьох років полягає в застосуванні фізичних вправ та масажу, чіткому дотриманні режиму дня, раціональному харчуванні, правильному використанні природних факторів: сонця, повітря та води. Програма побудована за віковим принципом для дітей від 1 до 3 років. Для кожної вікової групи чітко сформульовано освітні завдання, а також наводиться характеристика фізичного розвитку дітей. Звертається увага на питання охорони та зміцнення здоров'я малюків. Пропонуються орієнтовний режим для кожної вікової групи, оздоровчо - загартувальні процедури, фізкультурно-оздоровчі засоби, виховання культурно-гігієнічних навичок. У розділі «Розвиток рухів» подано перелік вправ з основних рухів, загальнороз- вивальних та рухливих ігор.

Програма пропонує різноманітні фізичні вправи для дітей від народження до трьох років, а також необхідне для них фізкультурне обладнання, що робить її придатною для використання вихователями й батьками.

Важливе значення для забезпечення всебічного розвитку і зміцнення здоров'я дитини, як зазначає автор програми, має виконання режиму дня. Завдяки режиму дитина звикає в певний час їсти, спати, гратися та перебувати на свіжому повітрі. Установлений режимом певний ритм життя сприяє нормальному перебігу всіх фізіологічних процесів в організмі дитини. У програмі вміщено рекомендовані режими дня дітей першого, другого та третього років життя.

На програму «Здоровий малюк» можуть орієнтуватися батьки, виходячи з реальних побутових умов.

Завідувачі дитячих закладів Луганщини Лілія Блудова та Надія Дернович розробили оригінальні програми виховання дітей, апробовані в дитячих садках.

Мета авторської програми «Створення умов природного розвитку дітей у системі дошкільного виховання» Л.А. Блудової (2006) полягає в розвитку вільної, творчої, духовної особистості. Природним вихованням автор вважає розвиток дитини в природних умовах, її дбайливе ставлення до природи. Дитина має жити й рости в атмосфері радості, активно пізнаючи світ, збагачуючись духовно. Допомогти їй у цьому зможе тільки гуманістично спрямований, з належним рівнем культури вихователь, а також дитячий садок, який повинен бути для неї домівкою. Програма пропонує оригінальну систему загартовувальних процедур, різноманітні форми роботи, спрямовані на фізичне виховання дошкільників. Завдання занять з фізичної культури - орієнтуватися на виховання свідомого ставлення дитини до фізичної культури, свого тіла.

У програмі представлено розділ «Фізична культура», що визначає зміст фізичного виховання дітей. Структура розділу містить індивідуальні вправи на спортивному обладнанні, заняття фізкультурою, загартування організму дітей, масаж, навчання основних рухів.

Л. А. Блудова наголошує, що середовище, створене в групі, - це модель розподілу широких можливостей вибору, де діти вчаться його робити, реалізуючи свої потреби різними способами. Дуже важливо, щоб малюк потрапляв у простір, який постійно нагадує йому про себе, має безліч варіантів для вибору і спонукає до нього. Програма Л.А. Блудової є життєвою, оздоровчою, індивідуальною, розвивальною, без насилля, вона допомагає дитині зорієнтуватись у навколишньому світі, розкрити власний внутрішній світ, природні задатки, забезпечує кожній дитині можливість успішного радісного життя. У програмі наголошується на створенні умов для свідомого ставлення до фізкультури, свободі вибору дитиною занять і діяльності. Рухові ж навички необхідно формувати через домінанту (хочу, бажаю займатися).

Автор не робить сенсаційних відкриттів і не винаходить нових способів виховання. Навпаки, вона повертає педагогів до тих підвалин життя, без яких жодні новітні технології й засоби не допоможуть виростити дітей здоровими, розумними, добрими. На думку автора, «підкорення законам Природи», повернення до традицій нашого народу, створення умов для природного розвитку дитини - шлях до відродження нашого суспільства.

Авторська регіональна програма «Ладки» (автор Н.А. Дернович). Метою програми є формування гуманістично спрямованої активної особистості дитини в процесі різноманітної діяльності. Матеріал структуровано у два розділи - «Виховання і розвиток життєвих потреб і формування культури їх задоволення (матеріальна культура)» та « Виховання і розвиток духовних потреб і формування культури їх задоволення (духовна культура)».

Реалізація завдань фізичного виховання дітей відображена в розділі «Виховання і розвиток життєвих потреб і формування культури їх задоволення (матеріальна культура)», який має таку структуру:

1 )їжа і використовувані для цього предмети;

2)гігієна і предмети гігієни, туалету;

З Самообслуговування: одяг, взуття, приміщення, меблі, іграшки;

 1.  рухи, фізична культура, спортінвентар, спортивний одяг;
  1.  відпочинок: народні дворові ігри, цікаві забави, гра, іграшка, творчість.

На початку програми подано схематичну характеристику віку з конкретними вказівками фізичних і психічних новоутворень за віковими періодами, щоб у вихователя завжди була орієнтовна картина розвитку дитини.

На думку автора програми Н.А. Дернович, фізична культура-це не лише культура тіла, не тільки нарощування м'язів, це ще й сміливість, воля, витримка, цілеспрямованість.

Особливістю програми є те, що планування кожного виду діяльності поступово ускладнюється без поділу його обсягу за віковими групами, оскільки діти мають діяти й розвиватися без вікових програмних обмежень

Метою авторської програми з фізичного виховання дошкільників «Здоров'я» (1993) (автор В.Г. Алямовська) є реалізація комплексної системи виховання фізично здорової, різнобічно розвиненої, ініціативної дитини-дошкільника.

Програма має чотири напрями. В основі кожного напряму лежить своя міні-програма:

 1.  Фізичне здоров'я - програма «Групи здоров'я».
  1.  Психологічне благополуччя - програма «Комфорт».
   1.  Духовне здоров'я - програми «Місто майстрів», «Школа маленького підприємця ».
   2.  Етичне здоров'я-програми «Етикет», «Особа».

У програмі вирішуються такі завдання фізичного виховання:

 •  зміцнення здоров'я дітей;
 •  виховання потреби в здоровому способі життя;
 •  розвиток фізичних якостей і забезпечення нормального рівня фізичної підготовленості відповідно до можливостей і стану здоров'я дитини;
 •  створення умов для реалізації потреби в руховій активності в повсякденному житті;
 •  виявлення інтересів, здібностей дітей у руховій діяльності, їх реалізація через систему спортивно-оздоровчої роботи;
 •  залучення дітей до традицій великого спорту.

Зміст програми «Здоров'я» подано в таких основних розділах:

1 Організація рухової діяльності;

 1.  лікувально-профілактична робота, загартування;
  1.  планування й організація фізкультурних заходів;
  2.  діагностика фізичного розвитку;
  3.  виховання потреби в здоровому способі життя;
  4.  спільна робота дошкільного закладу і сім'ї з виховання здорової

дитини.

Автор програми прагнула розробити таку систему фізичного виховання, яка б не тільки організовувала дітей, а й вирішувала питання психологічного благополуччя, етичного виховання, мала зв'язок з іншими видами діяльності і просто подобалася дітям.

Авторська програма «Здоровий дошкільник» розроблена російським автором Ю.Ф. Змановським(1995) [16]. Програма передбачає реалізацію соціально-оздоровчої технології і містить дослідницькі методики, програму батьківського університету, методологічні розробки інноваторів (проект « Нове покоління »).

Мета програми - реалізувати комплексний підхід до фізичного виховання дошкільників, який передбачає різноманітні компоненти здорового способу життя дитини.

Програма складається із шести розділів. У першому розділі визначаються початкові показники стану здоров'я і психічного розвитку дітей. Діагностичний комплекс містить оцінку рівня рухової підготовленості й фізичного розвитку, облік поведінкових, особистісних характеристик, методи визначення груп здоров'я.

Зміст другого розділу становить раціональна організація рухової діяльності. Виділені основні вимоги до занять, способи організації дітей на занятті, варіативний зміст занять, що передбачає кілька рухливих ігор, спортивних і танцювальних вправ.

У третьому розділі описана система ефективного загартування дітей. Його обов'язковими умовами є: правильне використання теплозахисних властивостей одягу і регулювання температури повітря в приміщеннях, ходіння босоніж. До нетрадиційних методів загартування належать: контрастні повітряні ванни і контрастний душ; до традиційних - обтирання, обливання, полоскання горла, різні види масажу, різні методики навчання диханню.

Комплекс психогігієнічних і психопрофілактичних засобів і методів, що пропонується використовувати в дошкільному закладі, міститься в четвертому розділі. Тут указуються основні завдання й обов'язки педагогів- психогігієністів, психокоригувальні засоби і методи - індивідуальні бесіди з дітьми, ігри (рухливі з переважанням циклічних вправ, сюжетно-рольові, ігри-драматизації, режисерські), діагностика і корекція нервово-психічної сфери дітей за допомогою малювання («намалюй сім'ю» і т. п.), сприйняття картин видатних художників і класичної музики, навчання старших дошкільників елементів аутогенного тренування і психічної саморегуляції.

У п'ятому розділі представлені основи раціонального харчування дошкільників. Тут визначені «золоті» правила приготування їжі, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

У шостому розділі наведено перелік умов для оздоровчих режимів дошкільників, а саме: індивідуально-диференційований підхід до дітей відповідно до біологічних ритмів, організація режиму з урахуванням сезонних особливостей, оптимальні рухові і розумові навантаження, переважання позитивних емоцій.

У підрозділах програми висвітлюются проблеми медичної екології (вплив зовнішніх чинників на здоров'я людини, формування основ «екологічної свідомості») і психолого-педагогічні аспекти розвитку і здоров'я дітей.

Відмінними особливостями програми є:

 1.  Комплексний підхід, що передбачає різні компоненти, сукупність яких об'єднана в понятті «Здоровий спосіб життя» дитини. Реалізація програми має переважно індивідуально-диференційований характер.
  1.  Наявність фізіологічного обґрунтування в кожному розділі про- грами разом з обліком закономірностей вікової психології, педагогічної психології і спортивної медицини.
   1.  Можливість застосування програми в будь-якому дошкільному навчальному закладі завдяки простоті більшості рекомендованих засобів і методів, відсутності необхідності в придбанні дорогої апаратури, необов'язковості високого рівня професійної підготовки персоналу, але при обов'язковому добросовісному виконанні рекомендацій.
   2.  У деяких розділах програми передбачений облік кліматогеографічних і екологічних особливостей регіону.

Слід зазначити, що в програмі чітко визначено напрями оздоровчо- виховної роботи дошкільників і засоби їх реалізації.

Російська програма «Фізична культура — дошкільникам» розроблена російським автором Л.Д. Глазиріною.

Мета програми - оптимально реалізувати оздоровчий, виховний і освітній напрям фізичного виховання, ураховуючи індивідуальні можливості розвитку дитини в усі періоди дошкільного дитинства.

Завдання програми мають такі напрями:

 •  оздоровчий - забезпечення якісної роботи дошкільних закладів, спрямованої на зміцнення здоров'я дітей;
 •  виховний - забезпечення соціального формування особистості дитини, розвиток її творчих сил і здібностей;
 •  освітній - забезпечення засвоєння систематизованих знань, формування рухових умінь і навичок, розвиток рухових здібностей.
 •  Три основоположні принципи, на думку автора, регламентують діяльність педагога дошкільного навчального закладу у фізичному вихованні дітей: принцип фасцинації - спеціально організована вербальна дія - уміння зачарувати дитину своїм зовнішнім виглядом, нею самою, один одним, виявляти цікавість до навколишніх предметів, дій із ними, фізичних вправ і рухів);
 •  принцип - синкретичності (з'єднання, об'єднання), спрямований на встановлення в руховій сфері синкретичних зв'язків, за допомогою яких дитина розуміє значення фізичних вправ, природу їх упровадження;
 •  принцип творчої спрямованості - самостійне створення дцтиною нових рухів на основі її рухового досвіду.

Автор програми акцентує увагу на тому, що фізичне вдосконалення дітей можливе лише в разі правильного підбору фізичних вправ, відповідності методики занять віку дитини і кваліфікованій роботі персоналу.

Особливістю програми є своєрідність її структури. Зміст матеріалу розбивається не за віковими групами, а відповідно до засобів фізичного виховання - масаж, загартування, фізичні вправи.

Російська програма для інструкторів із фізичного виховання дітей 3—7 років «Старт» розроблена Л.В. Яковлєвою, Р.О. Юдіною (1996-1997) .

Мета програми — допомогти дітям виявити власні потенційні можливості, виявити своє «я» в русі.

Основні завдання програми:

 1.  На основі визначення рівня фізичної підготовленості й стану здоров'я застосовувати індивідуальний підхід у фізичному розвитку і виявленні рухових інтересів кожної дитини.
  1.  Виявити фізіологічну і психологічну схильність кожного дошкільника до того чи іншого виду спорту.
  2.  Сформувати в дитини стійкі навички самоаналізу результатів постановки подальшої мети і досягнення її шляхом фізичної і духовної роботи.

4.Через ігрові форми навчання і створення розвивального середовища здійснювати виконання програм мінімуму і максимуму.

5.Виробити стійкі навички володіння своїм тілом з метою збереження життя і здоров'я в різних нестандартних ситуаціях, які можуть трапитися в житті дитини.

Сформувати в дошкільника уявлення про здоровий спосіб життя і виробити стійкі навички самостійної організації життєдіяльності, у якій її улюблений вид спорту стане невід'ємною складовою останньої. Ці завдання вирішуються на основі глибокого всебічного аналізу індивідуальних фізичних і психологічних особливостей кожної дитини з обов'язковим залученням фахівців-медиків (педіатр, ортопед та ін.), психолога, батьків.

Зміст програми охоплює методику обстеження рухових якостей дітей, завдання спільної роботи вихователя й інструктора з фізичної культури; особливості організації і методики навчання дошкільників акробатичних вправ, вправ у рівновазі, лазіння по канату, на гімнастичній стінці; наповнення розвивального середовища для ігрової діяльності. Слід зазначити, що запропоновані програмою акробатичні вправи (стійка на лопатках, перекид з розгону, перекид із стрибком назад, техніка виконання рухів на козлі) дуже важкі для всіх дітей, тому їх доцільно включати в роботу спортивної секції.

Програма орієнтована на інструктора з фізичного виховання дітей дошкільного віку.

Метою російської програми валеологічного напряму «Здоров'я з дитинства» (1997) (автор Т.С. Казаковцева) є різнобічний і гармонійний розвиток дитини, забезпечення повноцінного здоров'я, розвиток різноманітних рухових і фізичних якостей, формування звички до здорового способу життя на основі валеологічних знань.

У програмі виділені такі психологічні періоди: молодший (3-5 років) і старший (5-7 років) дошкільний вік. Відповідно, в ній пропонується два розділи:

 1.  «Рости здоровим» - для дітей молодшого дошкільного віку. Мета - забезпечити охорону і зміцнення здоров'я дітей, повноцінний фізичний розвиток і формування різноманітних рухів дитини, формувати звички, корисні для здоров'я.
  1.  «Вчуся бути здоровим» - для дітей старшого дошкільного віку. Мета - зміцнити здоров'я дитини, забезпечити повноцінний фізичний розвиток і фізичну підготовленість, формуючи потребу у фізичній досконалості, звички і потребу здорового способу життя.

На початку кожного розділу визначені завдання фізичного виховання дітей (оздоровчої і освітньої спрямованості) і детально описано шість підрозділів.

 1.  розділі — «Я - людина» - представлено чотири напрями роботи:
  1.  діагностика здоров'я і фізичного розвитку дитини;
   1.  визначення типологічних особливостей здоров'я; визначення рівня нервово-психічного розвитку дитини;
    1.  дослідження фізичної підготовленості дошкільників.
    2.  розділі — «Правила гігієни» - описані такі напрями: характеристика режиму дня в літній і зимовий період; особливості формування гігієнічних звичок; організація і проведення загартування; організація харчування дошкільників; перелік профілактичних заходів, вправ для зміцнення систем організму.
    3.  розділі - «Рухи» - містяться завдання, спрямовані на роз виток рухів дошкільників; перелік уявлень про фізичні вправи, які необхідно сформувати в дітей; характеристика рухового режиму в літній і зимовий період; перелік рухових умінь і навичок, вправ для розвитку фізичних якостей, контрольних вправ для оцінки фізичної підготовленості дітей, вправ для формування постави і склепіння стопи.

У IV розділі- «Шкідливі звички» - містять завдання, спрямовані на формування в дітей негативного емоційно-оцінного ставлення до шкідливих звичок.

У V розділі - «Бережи себе» - представлені завдання, спрямовані на ознайомлення дітей з діями, що стануть у пригоді в критичних ситуаціях, із заходами надання першої медичної допомоги.

У VI розділі- «Я-гарна людина» - наведені завдання, спрямовані на формування культури поведінки і спілкування дітей з однолітками і дорослими.

Програма має чітку структуру, і кожен її розділ ґрунтовно описаний; визначені завдання фізичного виховання; докладно представлені в таблицях дані фізичного розвитку і фізіометричні показники. Тести для ^оцінки резервних можливостей і фізичної підготовленості дошкільників допоможуть педагогові здійснювати діагностику фізичного розвитку і фізичної підготовленості дітей.

Програма дошкільної освіти «Пралєска» запропонована білоруськими вченими Є.О. Панько, Г.І. Васильєвою, Я.Л. Коломийським) [28]. Мета програми - забезпечення фізичного і психічного здоров'я дітей, їх особистісного, емоційно-вольового, інтелектуального розвитку. Особливу роль відведено фізичній культурі, формуванню потреби в здоровому способі життя, вихованню ставлення до здоров'я як до найбільшої цінності. Сприятливе мікросередовище має забезпечити формування у вихованців дошкільного закладу почуття захищеності, довіри до людей, емоційного комфорту у відносинах «дитина - дитина», «дитина - педагог».

Зміст фізичного виховання відображає розділ «Рости здоровим, малюк!». Програма містить сучасний підхід до розуміння здоров'я (фізичного, психічного та психологічного). «Пралєска» орієнтує на зміцнення психофізичного здоров'я, гуманістичний підхід дооздоровчої роботи з урахуванням фізичних і психологічних особливостей дітей у тісній співпраці з батьками.

Завдання програми з фізичного виховання спрямовані на:

 •  збереження і зміцнення фізичного здоров'я дітей, виховання потреби і навичок здорового способу життя;
 •  формування систем і функцій організму, що забезпечують гармонійність фізичного розвитку;
 •  збереження і зміцнення психічного і психологічного здоров'я (емоціонального благополуччя, душевного комфорту);
 •  сприяння виникненню і збереженню в дітей переважно позитивного світовідчуття, почуття захищеності, прийняття дорослими й однолітками;
 •  сприяння зміцненню психологічного здоров'я шляхом попередження відхилень у їхньому емоціонально-особистісно-му розвитку;
 •  сприяння зміцненню психологічного здоров'я шляхом уявлень дитини про власне «Я», формування впевненості у своїх силах;
 •  залучення дітей до фізичної і психологічної культури;
 •  формування оптимальної рухової активності в процесі рухової діяльності, розвиток рухів, творчого потенціалу особистості дітей;
 •  сприяння різнобічному розвитку дітей засобами фізичної культури;
 •  об'єднання зусиль дошкільного закладу і сім'ї для зміцнення психофізичного розвитку дітей і формування основ здорового способу життя.

Складові системно-оздоровчої роботи в дошкільному закладі різноманітні. Залучення дітей до природи - головне джерело фізичного і духовного розвитку.

Рухова активність дітей створює передумови для міцного включення фізичної культури в життя дітей, формує в них потребу в здоровому способі життя. Фізкультурно-оздоровча робота, запропонована програмою «Пралєска», передбачає форми роботи, організовані вихователем (спеціальні загартовувальні процедури, ранкову гімнастику, фізкультурну хвилинку, рухливі ігри й фізичні вправи на прогулянці, фізкультурне заняття, домашні завдання з фізичної культури, активний відпочинок: спортивне дозвілля, свята, дні здоров'я), і самостійну рухову діяльність дітей.

Основний зміст фізичного виховання в дошкільних закладах автори програми пропонують реалізовувати з допомогою різних варіантів ходьби, бігу, стрибків, лазіння, метання; деякі види спортивних вправ (плавання, ходьбу на лижах, катання на роликових ковзанах, їзду на велосипеді); спортивні ігри (футбол, хокей, бадмінтон, городки, баскетбол та ін.); загальнорозвивальні вправи, елементи акробатики і ритмічної гімнастики; рухливі ігри.

«Пралєска» визначає стратегічні позиції в роботі вихователя без розподілу програмного матеріалу за кварталами, де визначено, що і як робити. Адже, кому як не педагогу відомо, який матеріал засвоєний дітьми краще, а над чим ще необхідно попрацювати? Програмою передбачено, що педагог може доповнити, конкретизувати окремі її розділи з урахуванням історії і традицій його регіону.

Основний задум програми «Пралєска» полягає в тому, щоб на основі творчого підходу до роботи, оптимізації взаємодії з дітьми і батьками виявляти свій індивідуальний стиль діяльності, зробити дошкільний заклад будинком радості й щастя.

Оздоровчо-розвивальна програма з танцювально-ігрової гімнастики «Са-Фі-Данеє» розроблена російськими авторами Ж.Є. Фірільовою і Є.Г. Сайкіною. Метою цієї програми автори визначили всебічний розвиток особистості засобами танцювально-ігрової гімнастики. Програма навчання розрахована на чотири роки навчання для дітей від 3 до 7 років.

Основні завдання програми:

 1.  Зміцнення здоров'я:
 •  сприяти оптимізації росту й розвитку опорно-рухового апарату;
 •  формувати правильну поставу;
 •  здійснювати профілактику плоскостопості;
 •  розвивати і функціонально вдосконалювати органи дихання, кровообігу, серцево-судинної і нервової систем організму.
 1.  Удосконалення психомоторних здібностей дошкільників:
 •  розвивати м'язову силу, гнучкість, витривалість, пропріо- рецептивну чутливість, швидкісно-силові й координаційні здібності;
 •  сприяти розвитку відчуття ритму, музичного слуху, пам'яті, уваги, уміння погоджувати рухи з музикою;
 •  формувати навички виразності, пластичності, граціозності й витонченості танцювальних рухів;
 •  розвивати дрібну моторику.
 1.  Розвиток творчих здібностей:
 •  розвивати мислення, уяву, винахідливість і пізнавальну активність, розширювати кругозір;
 •  формувати навички самостійного виконання рухів під музику; формувати вміння емоційного вираження і творчості в рухах;
 •  розвивати лідерство, ініціативу, відчуття товариськості, взаємодопомоги і працьовитості.

Програма пропонує використовувати нетрадиційні види вправ: елементи стародавніх гімнастичних рухів, пальчикової гімнастики, ігрового самомасажу і музично-наслідувальних ігор.

Основними розділами програми є:

1. Танцювально-ритмічна гімнастика:

 •  ігроритміка (вправи для узгодження рухів із музикою, музичні завдання й ігри);
 •  ігрогімнастика (стройові, загальнорозвивальні й акробатичні
  вправи, зміцнення постави, а також вправи на розслаблення м'язів і встановлення дихання);
 •  ігротанці (елементи хореографічних вправ, танцювальні кроки і танцювальні форми — історико-побутовий, бальний, сучасний і ритмічний танці).

Нетрадиційні види вправ:

 •  танцювально-ритмічна гімнастика (спеціальні композиції і комплекси вправ);
 •  ігропластика (елементи стародавніх гімнастичних рухів і вправи стретчингу);
 •  пальчикова гімнастика (ігри пальчиками, що супроводжуються віршами і речитативами, за казками і розповідями, ігри-потішки);
 •  ігровий самомасаж (вправи з погладжуванням і розтиранням окремих частин тіла в ігровій формі);
 •  музично-наслідувальні ігри (рухливі та образні ігри для стройових і загальнорозвивальних вправ, ігри для визначення темпу, динаміки, характеру музики);
 •  ігри-подорожі (або сюжетні заняття).

2. Креативна гімнастика (нестандартні вправи, спеціальні завдання, музично-творчі ігри).

Усі розділи програми об'єднує ігровий метод проведення занять. За його допомогою навчально-виховний процес набуває цікавої форми, полегшує процес запам'ятовування і засвоєння вправ, посилює емоційний фон заняття, сприяє розвитку мислення, уяви і творчих здібностей дитини.

У програмі відображені вимоги, які висуваються до дітей щодо засвоєння відповідних знань, умінь і навичок. Працювати за цією програмою педагогові буде легко, оскільки в ній детально розроблена методика проведення занять із танцювально-ігрової гімнастики. Автори описали, як побудувати заняття, організувати його проведення і якою має бути методика роботи на різних етапах навчання.

Для кожного року навчання представлені детальні конспекти занять. Програма орієнтована на інструктора з фізичного виховання та педагогів дошкільних навчальних закладів. Упровадження запропонованої програми в дошкільних закладах вимагає ретельного вивчення педагогом нетрадиційних видів вправ.

Таким чином, на підставі аналізу презентованих програм із фізичного виховання у дошкільних навчальних закладах, можна дійти висновку, що всі вони спрямовані на фізичний розвиток, зміцнення здоров'я, загартування, покращення фізичної та розумової працездатності дошкільників.

і

Різноманітність підходів до фізичного виховання дітей дошкільного віку відкриває широкий простір для ініціативи вихователів дошкільних навчальних закладів, сприяє оптимізації освітнього процесу, відповідає принципу демократизації системи дошкільної освіти, забезпечує педагогам право на творчість в організації фізичного виховання дітей дошкільного віку,
формує передумови для активного залучення до нього сім'ї та громадськості. Елементи будь-якої додаткової авторської, альтернативної програми можуть використовуватися сучасними вихователями, якщо це не суперечить загальній концепції фізичного виховання дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах України.

Запитання для контролю:

 1.  Які основні завдання фізичного виховання дітей раннього і дошкільного віку за програмою «Я у Світі»?
  1.  Охарактеризуйте завдання фізичного виховання дітей за програмою розвитку та виховання дитини раннього віку «Зернятко».
  2.  Порівняйте завдання фізичного виховання дітей дошкільного віку в програмах «Малятко» і «Дитина».
  3.  Як визначаються завдання фізичного виховання дошкільників у регіональних програмах «Дитина в дошкільні роки» та «Українське дошкілля»?
  4.  Розкрийте основні завдання фізичного виховання дітей дошкільного віку в авторських програмах (М.М. Єфименко, Е.С. Вільчковський тощо).
  5.  Які завдання фізичного виховання дошкільників у зарубіжних програмах («Пралєска», «Радуга» тощо).

Література

 1.  Алямовская В. Т. Как воспитать здорового рєбенка. Опит создания авторской программьі на базе дошкольного учреждения № 199, г.Н. Новгород /В.Т. Алямовская. -М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1993.-256 с.
  1.  Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / наук. кер. тазаг. ред. О. Л. Кононко. - 3-тєвид., випр. -К. : Світич, 2009.-430 с.
   1.  Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання. - 1999. - № 1. - С. 6-19.
   2.  Бьгчкова С. С. Современньїе программм по физическому воспитанию детейдошкольноговозраста/С. С. Бьічкова. -М.: АРКТИ, 2001.-64 с.
   3.  Блудова Лілія. Як виховати здорову дитину / Лілія Блудова. - К. : Вид. дім «Шкіл, світ» ; вид. Л. Галіцина, 2006. - 120 с.
   4.  Богініч О. Л. Природа і рух / О. Л. Богініч, Г. В. Бєлєнька. - К. : Кобза, 2003. - 190 с.
   5.  Глазьірина Л. Д. Физическая культура дошкольникам : программа и программньїе требования / Л. Д. Глазьірина. - М. : ВЛАДОС, 1999.- 144 с.
   6.  «Малятко-здоров'ятко» : Комплексна програма формування культури здоров'я дітей дошкільного віку / Н. Ф. Денисенко, В. О. Музиро- ва, Л. Г. Шевцова, Л. Д. Мельник. - Запоріжжя, 2004. - 68 с.
   7.  Детство : Программа развития и воспитания детей в детском саду /

под ред. Т, И. Бабаевой, 3. А. Михайловой, Л. М. Гурович. - СПб. : Акцидент,

 1.  -205 с.
  1.  Дернович Н. За авторською програмою (Організація роботи: нетрадиційний підхід) / Н. Дернович // Дошкільне виховання. - 1990. -№ 10. - С. 14-16 ;№ 11.-С. 20-21.
   1.  Дитина в дошкільні роки : Програма розвитку, навчання та виховання дітей. - 2-ге вид. - Запоріжжя : ТОВ «Ліпс» ЛТД, 2004. - 268 с.
   2.  Єфименко М. М. Основні рухові режими: авторська програма фізичного виховання / М. М. Єфименко // Дошкільне виховання. - 1996. -№1.- С. 12-13.
   3.  Єфименко М. М. Методика ігрового тестування / М. М. Єфименко // Дошкільне виховання. - 1994. -№ 4. -Є. 12.
   4.  Ерофеева Т. И. Современньїе образовательньїе программм для до-школьньїх учреждений : учебное пособие для студентов педагогичес-ких вузов и колледжей / Т. И. Ерофеева. - М.: Академия, 1999. - 344 с.

15.Здоровий малюк : Програма з фізичної культури для дітей від народження до трьох років для батьків та вихователів дошкільних закладів / укл. Е. С. Вільчковський. - К. : ІЗМН, 1997. - 40 с.

Іб.Змановский Ю. Ф. Авторская программа «Здоровий дошкольник» / Ю. Ф. Змановский // Обруч. - 1996. - № 3. - С. 4-5.

 1.  Истоки : базисная программа развития ребенка-дошкольника / Т. И. Алиева, Т. В. Антонова, Е. П. Арнаутова и др. - М. : Карапуз, 1997.-288 с. Казаковцева Т. С. Программа по валеологии и физической культуре для дошкольньїхобразовательньїхучреждений «Здоровьесдетства» / Кировский областной ин-т усовершенствования учителей / Т. С. Казаковцева. - Киров,
  1.  - 78 с.
 2.  Калуська Л. В. Бережемо здоров'я змалку / Л. В. Калуська. - X. : Ранок-НТ, 2007.-96 с.
 3.  Кожухова Н. Н. Воспитатель по физической культуре в дошкольньїх учреждениях : учеб. пособие для студ. висш. и сред. пед. учеб. заведений / Н. Н. Кожухова, Л. А. Рьіжова, М. М. Самодурова ; под ред. Є. А. Козловой. - М. : Академия, 2002. - 320 с.
 4.  Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні: науково-методичний посібник / наук. ред. О. Л. Кононко. - К.: Редакція журналу «Дошкільне виховання», 2003. - 243 с.

21 .Крутій К. Концепція та методичні засади програми «Дитина в дошкільні роки». - 3-тє вид., стер. - Запоріжжя, 2004. - 392 с.

 1.  Лазарев М. Л. Здравствуй! Программа формирования здоровья детей дошкольного возраста: руководство для воспитателей дошкольньїх образовательньїх учреждений : в 3 ч. / М. Л. Лазарев. - М. : АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ, 1997. - 376 с.
 2.  Лохвицька Л. В. Дошкільникам про основи здоров'я : навч.- метод. посіб. / Л. В. Лохвицька, Т. К. Андрушенко. - Тернопіль : Мандрівець, 2007,- 176 с.
 3.  Малятко : Програма виховання дітей дошкільного віку / відп. ред. 3. П. Плохій. - К. : НДІ педагогіки України, 1991. - 198 с.
 4.  Методичні рекомендації до програми розвитку та виховання дитини ран-ньоговіку«Зєрнятко»/підред.О.Л.Кононко.-К. :Кобза,2004. -188с.
 5.  ПоніманськаТ.І. Основи дошкільної педагогіки: навч. посіб. /Т. І. По-німанська. - К. : Абрис, 1997. - 435 с.
 6.  Пралеска : программа дошкольного образования / Е. А. Панько [и др.]. - Минск : НИО ; Аверсзв, 2007. - 320 с.
 7.  Програма виховання і навчання дітей від 3 до 7 років. Дитина. - 2-ге вид., доопрац., допов. - К. : Богдана, 2003. - 227 с.
 8.  Програма виховання дітей у дитячому садку «Українське дошкіл- ля» / упоряд. Н. М. Міськів та ін. - Львів, 1991. - 228 с.
 9.  Програма «Дитина». Орієнтовний зміст виховання і навчання дітей 3-7 років у дитячих закладах.-К., 1993. -Ч. 1. - 122 с. ; Ч. 2. - 114 с.

31 .Програма з фізичної культури для дошкільних закладів фізкультурно-оздоровчого напряму / уклад. Е. Є. Вільчковський. - К. : ІЗМН,

 1.  -64 с.
  1.  Програма з фізичного виховання «Будь здоровим, малюк!» (для дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату) / уклад. Е. Є. Вільчковський, Н .Ф. Денисенко. - К. : ІЗМН, 1997. - 64 с.
   1.  Програма розвитку та виховання дитини раннього віку «Зернятко» / наук. кер. О. Л. Кононко. - К., 2004. - 192 с.
   2.  Радуга. Программа и методическое руководство по воспитанию, раз-витию и образованию детей 5-6 лет в детском саду / Т. Н. Доронова, В. В. Гербова, Т. И. Гризик и др. - М. : Просвещение, 1997. - 271 с. Развитие. Программа нового поколения для дошкольньїх образова-тельньїх учреждений. Младшая группа / под ред. О. М. Дьяченко. -М. : Гном-Пресс,
  2.  - 88 с.

З 5.Развитие. Программа нового поколения для дошкольньїх образова-тельньїх учреждений. Средняя группа / под ред. О. М. Дьяченко. - М. : Гном-Пресс, 1999. - 72 с.

 1.  Развитие. Программа нового поколения для дошкольньїх образова-тельньїх учреждений. Старшая группа / под ред. О. М. Дьяченко. - М. : Гном-Пресс, 1999. - 80 с.
 2.  Степаненкова 3. Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка : учеб. пособ. / 3. Я. Степаненкова. - М.: Издатель-ский центр «Акадємия», 2001. - 368 с.
 3.  Типовая программа воспитания и обучения в детском саду / под ред. Р. А. Курбатовой, Н. Н. Подд-ьякова. - М., 1984. - 175 с.
 4.  Фирилева Ж. Е. Са-Фи-Дансе : танцевально- игроваягимнастикадля детей : учеб.-метод, пособ. / Ж. Е. Фирилева, Е. Г. Сайкина. - СПб. : Детство-Пресс, 2007. - 352 с.
 5.  Щодо порядку розроблення програм для дошкільних навчальних закладів : Лист МОН України від 27.05.2010 р. № 1/9-369 // Дошкільне виховання. - 2010. - № 6. - С. 2-3.

І

41.Яковлева Л. В. Физическое развитие издоровье детей 3-7 лет : посо-бие для педагогов дошк. учреждений : в 3 ч. / Л. В. Яковлева, Р. А. Юдина. -М.: ВЛАДОС, 2004. -Ч. 1. Программа «Старт». Мето-дические рекомендации. - 315 с.

З


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52843. Збережи ялинки 38 KB
  Коментар: для проведення уроку напередодні вчитель пропонує учням підготувати презентації: Які бувають ялинки Чи корисні хвойні аромати Як використовують ялинки Як можна зберегти ялинку Хід заходу: Учитель: Яке свято наближається діти Без чого не обходиться жодне новорічне свято Де беруть ялинки для новорічного свята Чи завжди свято нового року святкували взимку Звичайно ні. Фея Екологія: Добрий день діти. Зрубали ми ялинку На свято принесли Малята веселяться В лісі одні пеньки Сіренькому зайчатку Нема...
52844. Изображение елочной ветки 130.5 KB
  Цель. Учить детей рисовать, закреплять умения и навыки в процессе рисования: положение альбомного листа и карандаша, умение пользоваться красками, кисточкой, цветными карандашами. Совершенствовать умение правильного раскрашивания передачи в рисунке формы, величины, деталей в соответствии с предметом.
52845. Розвиток творчих здібностей учнів під час формування природничих понять на уроках природознавства в початкових класах 134.5 KB
  Застосування інтерактивних технологій висуває певні вимоги до структури уроку. Структура інтерактивного уроку містить пять етапів: мотивації оголошення теми та очікуваних результатів надання необхідної інформації інтерактивної вправи підбиття підсумків і оцінювання результатів уроку. Сьогодні на занятті ми розглянемо тільки три етапи інтерактивного уроку: мотивація навчання оголошення теми та очікуваних результатів рефлексія підбиття підсумків і оцінювання результатів уроку. II Основна частина Мотивація навчання Метою цього етапу...
52846. Елліністичні держави в IV—II ст. до н. е. Елліністична культура 49.5 KB
  Мета: Розкрити суть еллінізму; дати коротку характеристику елліністичних держав; визначити основні причини розквіту культури і науки часів еллінізму розглянути їхні основні досягнення. Епоха еллінізму діадохи. Джерела: Фільм Культура еллінізму 35канала; Підручник: Шалагіна О. 2009; Структура уроку Організаційний момент Актуалізація опорних знань Вивчення нового матеріалу Суть еллінізму.
52847. Нові технології. Написання електронних листів 75 KB
  Look at the words on the screen and guess what part of speech they are and what theme they concern. Use, upgrade, zoom, erase, paste, plug, unzip, view, scroll, print, touch. You are right. They are all verbs and they deal with a computer, new technologies, as well as new means of communications So, today we are going to speak about new technologies and e-mails as the form of the new kind of writing.
52849. Запліднення. Ембріональний розвиток людини. Регуляція народжуваності 86.5 KB
  Регуляція народжуваності 9 клас Завдання уроку: навчальні: − активізувати основні проблеми теми; − дати поняття про онтогенез та його етапи; − засвоїти знання щодо процесу запліднення ембріогенезу сучасні методи контрацепції; розвивальні: − розвиток операції логічного мислення; − удосконалення уміння працювати...
52850. Емоції. Емоційні реакції та стани 1.79 MB
  Мета: освітня: розглянути поняття про емоції які особливості вищої н. людини з'ясувати значення емоцій у житті людини виявити різницю між поняттями емоційна реакція емоційний станâ і емоційні відносини; розвивальна: продовжити формування навичок роботи з книгою аналізу порівняння узагальнення самооцінки; виховна: продовжити формування уміння слухати і чути співрозмовника учити колективному співробітництву. Ушинський Сьогодні на уроці потрібно розглянути поняття про емоції як особливості вищої...
52851. Розвиток емоційного інтелекту школярів на уроках української літератури 52.5 KB
  Емоційний інтелект опинився у центрі уваги вчених в останні десять років. Проте як не парадоксально це звучить останнім часом було відкрито що в розвитку гармонійної особистості людини емоційна компетентність емоційний інтелект відіграє важливішу роль ніж академічна. Емоційний центр мозку безпосередньо повязаний із системою довготривалої памяті.