48260

Феномен університетської освіти у історичному вимірі

Конспект

Педагогика и дидактика

В XI столітті XII столітті були засновані: Болонський університет 1088 Болонський університет найстаріший університет Європи в місті Болонья Північна Італія заснований в 1088 році як юридичний навчальний заклад. Заснований Університет Історія 9 століття Салерно Італія Медичний факультет; статус університету під сумнівом кінець 11 століття Болонья Італія Точна дата заснування не відома; офіційний рік заснування 1088; В кінці 11 століття існувала школа права; поступовий розвиток в університет 13 століття Заснований Університет...

Украинкский

2013-12-08

945.5 KB

3 чел.

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Модуль І.

Лекція 1: Феномен університетської освіти у історичному  вимірі

 1.  Роль університетської освіти у розвитку науки та суспільства.
 •  Історія виникнення перших університетів
 •  Новітні тенденції у розвитку університетської освіти і науки
 1.  Витоки і шляхи розвитку Київського університету імені Бориса Грінченка
 2.  Імя Бориса Грінченка у назві університету.

Література:

 1.  Я – студент: навч. посібник. /за заг. Ред.. Огневюка В.О.  – К.: К. у-т ім.. Б.Грінченка, 2010. – С. 3 – 39.
 2.  Довідник з історії України/ За ред.. І.Підкови та Р.Шуста. – К.: Генеза, 1993.
 3.  Історія української культури: у 5-ти томах. – К.: Наукова думка, 2001.

 1.  Люди завжди прагнули до знань. Знання спочатку передавалися з покоління до покоління у вигляді усних переказів, повчань, традицій, фольклору. З ІІІ тисячоліття до н.е. у стародавній державі Шумер виникли перші осередки освіти – школи.

У наступному тисячолітті школи зявилися у стародавніх Індії та Китаї. Опанування знаннями на той час було скдадним процесом, оскільки надзвичайно складним було навчання письму – ієрогліфи.

Хто був вчителями?

Спочатку це були найбільш знаючі та досвідчені люди, яких називали мудрецями. Довкола них гуртувалися учні, а з часом утворилися різні обєднання, що перетворилися у навчальні заклади – первісні університети.

Більшість дослідників вважають, що першим серед них був Піфагорійський Союз. Її засновником був древньогрецький філософ –  Піфагор (570 – 490 рр. до н.е.). Дослівний переклад слова “філософ” – любитель мудрості. Піфагорійська школа налічувала понад 2 тисячі учнів.

Перша філософська школа виникла в Афінах завдяки Сократу (479 – 399 рр. до н.е.). Навчання шляхом постановки запитань. Спеціального приміщення школа не мала. Навчання відбувалося скрізь: на плоші, на ринку, біля храму.

Першою організаційною структурою, яка втілювала навчальні та наукові ідеї, що є провідними видами діяльності сучасного університету, була Академія, заснована у 384 – 385 рр. до н.е. учнем Сократа Платоном (428 - 348 рр. до н.е.). саме в Академії Платона вперше було сформовано сталу освітню програму, яку складали: арифметика, геометрія, астрономія, музика і діалектика. Найбільш талановиті чні з часом самі ставали вчителями.

Арістотель (384 - 322 рр. до н.е.), учень Платона, у 334 році поблизу місцевості Лікії заснував власний навчльний заклад – Лікей. Слухачі – з усієї Греції та інших країн частково проживали при Лікеї, щомісячно вони збиралися на сисстії – суспільні обіди із скромною їжею для всіх і симпозіуми – банкети з бесідами.

Музейон Птоломея

Ці навчальні заклади дали поштовх для виникнення університетів. Проте вперше назва “університет” виникла в Європі. Universitas –  об”єднання, або співтовариство тих, хто вчить і тих, хто вчиться, яке відкрите для всіх бажаючих до нього вступити.

На початку своєї історії практично всі університети мали релігійне спрямування. У Західній Європі засновниками їх були чернечі ордени. Університети тоді зосереджувалися в монастирях, де навчання поєднувалося з молитвою.

В XI столітті — XII столітті були засновані: Болонський університет (1088)

Болонський університет — найстаріший університет Європи, в місті Болонья (Північна Італія), заснований в 1088 році як юридичний навчальний заклад. Медичний, філософський та теологічний факультети створені в 14 столітті. Серед викладачів Болонського університету були видатні анатоми — Везалій і Мальпігі. В Болонському університеті зробив своє знамените відкриття Луїджі Гальвані. Одним із ректорів університету був українець-русин за походженням Юрій Дрогобич. До Болонського університету приймали вчитися жінок, а в 14 — 15 століття почали з'являтися і жінки-професори.

На зламі ХІІ – ХІІІ ст. В Англії виникають Оксфордський (1168) і Кембриждський (1209) університети. При них був сформований комплекс для проживання і навчання, що дістав назву коледжу. В Англії університети формувалися як система коледжів.

У всіх цих навчальних закладах вивчали богослов'я, право та медицину.

Середньовічні університети розвивалися під прямим впливом Церкви, яка шукала нові філософські джерела для розуміння Божого слова.

У період Відродження більшої уваги надається гуманітарним наукам, із Просвітництвом прийшло зацікавлення природничими та практичними науками.

У XIX — XX ст. захоплення можливостями розуму та техніки відділяють релігійну складову освіти, секуляризують університети, що з часом призвело до цілковитого розділення науки і релігії в освіті.

Класифікація

 •  Державний університет 
 •  Громадський університет 
 •  Приватний університет 

Університети в Україні

 •  Першим університетом на землях України вважають Слов'яно — греко — латинську академію в місті Острог (нині Рівненська область). Назва академія — розповсюджена назва учбового закладу, що дорівнював університету. Латиною всі університети називались академіями (або коллегіями), бо латина була мовою науки і освіти тих часів, також і міжнароною мовою спілкування в Західній Європі. (Латиною — Соllegіum maius називали університет у Кракові, Ассаdemіa dei Lincei — назва універсітету в Римі, заснованого у 1603 році маркізом Федеріко Чезі, він дав і назву.).

Точних відомостей про день і рік фундації учбового закладу університетського типу в Острозі не збережено. За документами зафіксована наявність академії з 1576 року. Цей рік і вважають роком заснування, хоча воно відбулося раніше. Ініціатива йшла від князя Острозького, Костянтина Костянтиновича, православного віросповідування. Першим ректором Остозької академії був поет Герасим Смотрицький (…? — 1594).

Академія і її уряд стояли на позиціях просвітництва православної молоді, що викликало шалений опір з боку католицьких громад і єпископів. Агітація за католицизм була проведена з нащадками князя і ті перейшли в католицтво. З цього моменту існування академії визнано небажаним і заклад зачинили у 1636 році. Академія в Остозі відновлена лише за часів незалежності України і отримання нею своєї державності.

 •  Києво-Могилянська академія (1659). Її вважають другою за часом фундації на землях України. Гроші на заснування школи і навіть землю для її розташування надала жінка Галшка Гулевичівна, що походила з західних земель України. Бо там добре знали про існування академій. Найближчі до Острога і Львова академії вже існували в Кракові, Замосці, Відні, Празі. Школа при монастирі — звичний початок багатьох академій чи колегій.

Києво-Могилянська академія, створена 1632 р. на Подолі внаслідок злиття Київської Братської та Лаврської шкіл, зібрала найбільшу кількість освічених, найкращих на той час діячів науки та культури: це і Петро Могила (опікун академії), Інокентій Гізель, Іоаникій Галятовський, Єпіфаній Славинецький, Симеон Полоцький, Лазар Баранович та інші. Усі вони зробили певний внесок у розвиток педагогічної думки, розглядали загальні питання виховання і навчання молоді, розробляли методичні рекомендації. Одні з них присвячували окремі праці проблемам освіти, створювали підручники та навчальні посібники, інші — порушували освітні питання в полемічних працях, виступах, промовах. У заснуванні Києво-Могилянської академії почесне місце належить Єлизаветі Гулевичівні, дружині київського воєводи, поборниці українського освітництва, яка подарувала свою садибу із землями для створення цього культурно-освітнього комплексу.

Курс навчання в академії тривав 12 років і поділявся на 8 класів: фару (підготовчий клас), інфиму (молодший клас), граматику, синтаксиму і вищі — поетику, риторику, філософію й богослов´я. Студенти набували філологічної підготовки, обов'язковим було знання мов: слов´янської, української літературної, церковнослов´янської, грецької, латинської, польської, оволодівали поетичним і риторичним мистецтвом, вивчали класичну грецьку та римську й частково середньовічну літератури, історію, географію, філософію й богослов´я. З часом було введено курс російської, французької, німецької та староєврейської мов, чисту й мішану математику (тригонометрію, фізику, астрономію, архітектуру), а в останні роки існування академії — класи домашньої й сільської економіки й медицини. Значне місце відводилося художній і музичній освіті. Києво-Могилянська академія була визначним науковим осередком, де формувався один з центрів філософської думки слов´янського світу загалом, відбувалося становлення української літературної мови, склалася літературна й поетична школа. Щороку в академії навчалося від 500 до 2000 студентів, вікових обмежень не було. У 1817 р. академію закрили, й замість неї в тому ж році було створено Київську духовну семінарію, перейменовану у 1819 р. в Духовну академію, яка припинила своє існування у 1918 р. У 1992 р. академію було відроджено як Національний університет «Києво-Могилянська академія».

Києво-Могилянська академія почалася зі школи при монастирі 15 жовтня 1615 року на Подолі. Незабаром стала академією. До зміцнення академії доклали розум, руки і гроші гетьман Петро Конашевич Сагайдачний і митрополит Могила. Згодом до назви Київо- додали Могилянська і утворилася сучасна назва. Скорочено Київську академію часто називають просто Могилянка.

 •  Львівський університет (тобто колегіум католицького зразка) засновано у місті Львів 20 січня 1660 року єзуїтами. Це три перші університеті України.

Список найстаріших університетів містить найстаріші університети Європи та європейських колоній незалежно від того, чи був університет закритий після заснування. Роком заснування вважається рік, в якому закладу було надано статус університету. Попередники університетів, такі як школи та колегіуми відзначені окремо.

В середні віки та на початку нового часу для відкриття університету потребувалися кошти від церкви або керівної місцевої аристократії. Статус університету в католицькій Європі надавався Папською буллою. Виключення з цього правила складають найдавніші європейські університети засновані до 13 століття. В сучасному розуміння ці заклади були окремими факультетами і розвинулися в повноцінні університети лише з часом. Тож важко встановити точну дату їхнього заснування.

Неапольський університет вже в 13 столітті був єдиним європейським університетом, який проводив навчання без Папської булли. Починаючи від 16 століття новіші лютеранські університети засновувалися без Папської булли. Крім того, існували численні кальвіністські високі школи, що пропонували навчання подібне до університетського, але не мали офіційної університетської привілеї та не могли надавати наукові ступені. Ці заклади не було внесено до списку.

Позаєвропейські та не засновані у європейських колоніях навчальні заклади традиційно містили, в основному, релігійну та філософську навчальну програму. Тому історично не коректно називати їх університетами, які були утвореннями європейського Середньовіччя. Починаючи з 19 століття модель європейської університетської освіти набуває розповсюдження в інших частинах світу. 

До неєвропейских університетів з найдавнішою історією належать Аль-Карауїн у Фесі (859), Аль-Азгар в Каїрі (975), Університет Аль-Мустансірія в Багдаді (1233), Санкоре Мадрасах в Тімбукту (1327), Університет Сонгюнгван в Сеулі (1398) та Стамбулський університет (1453).

 •  

До 1200 року

Герб Болонського університету, який вперше в світі мав назву "університет".

Заснований

Університет

Історія

9 століття

Салерно,  Італія

Медичний факультет; статус університету під сумнівом

кінець 11 століття

Болонья,  Італія

Точна дата заснування не відома; офіційний рік заснування 1088; В кінці 11 століття існувала школа права; поступовий розвиток в університет

13 століття

Заснований

Університет

Історія

Початок 13 століття

Париж,  Франція

1268 року - булла Папи Климента IV; Паризький університет розділений на 13 автономних університетів

Початок 13 століття

Оксфорд, Англія

Точна дата не відома; В 1167 році Генріх II заборонив англійським студентам навчатися в Парижі, за цим швидке формування Оксфордської школи; поступовий розвиток в університет

1204

Віченца,  Італія

Закритий в 1209 році

1208

Паленсія,  Іспанія

Заснований Альфонсо VIII; закритий в 1250 році

1209–1225/1284

Кембридж, Англія

За легендою, університет з'явився в 1209 році завдяки переходу викладачів та студентів з Оксфорду, офіційною датою заснування вважається 1284 рік

Почток 13 століття

Монпельє,  Франція

Навчання медицині почалося в 1180 році, від 1220 року існує перший у Франції медичний факультет; в 1289 році Папа Миколай IV надав статус університету; сьогодні розділений на три автономні університети

1215

Ареццо,  Італія

Закритий в 1260, Нове заснування в 1355 році, закритий в 1373 році.

1218/19

Саламанка,  Іспанія

найстаріший університет Іспанії; заснований королем Альфонсо IX

1222

Падуя,  Італія

Перша згадка про диплом цього університету, точна дата заснування не відома

1224

Неаполь,  Італія

Заснований Фрідріхом II

1228

Верчеллі,  Італія

Закритий в 14 столітті

1229

Тулуза,  Франція

Спочатку відкритий Людовиком IX як юридичний факультет

1245

Studium Римської Курії,  Італія

1245

Сієна,  Італія

Закритий в 1252 році, повторно заснований в 1357 році

1248

Піаченца,  Італія

Сумнівне відкриття, перенесення Павіанського університету до Піаченци в 1398–1402

біля 1250

Анже,  Франція

Визнання як studium generale в 1337 році

1254–1260

Севілья,  Іспанія

Заснування студій із сумнівним унверситетським статусом королем та Папою; закритий в 1270 році.

1290

Лісабон,  Португалія

заснований королем Дінішем I як studium generale; перенесений та перетворений на Коїмбрський університет 1308–1338 та 1354–1377; остаточний перехід в Коїмбру в 1537 році; заснований заново в 1911 році.

Кінець 13 століття

Вальядолід,  Іспанія

Визнаний як studium generale в 1346 році.

1300

Ллейда,  Іспанія

Заснований Яковом II; закритий в 1717 році; заснований вдруге в 1991 році.

14 століття

Заснований

Університет

Історія

1303

Авіньйон,  Франція

Розквіт в часи Авіньйонського папства в 1309–1377 роках

1303

Рим,  Італія

Кінець 14 століття; Повторне заснування 1431 р.

1308

Перуджа,  Італія

Папська булла папи Клемент V; з 12 століття численні universitates scholiarum зі studium generale; нові папські булли у час між 1316 та 1321 роками; 1355 – підтвердження університетського статусу імператорською буллою імператора Карл IV, проголошення імператорським університетом.

1308

Коїмбра,  Португалія

внаслідок перенесення Лісабонського університету

1318

Тревізо,  Італія

закрито, імовірно, в кінці 14 століття; повторне заснування 1431

1332

Кагор,  Франція

заснований папою Іоанном XXII

1339

Гренобль,  Франція

закрито в другу половину 14 століття

1339

Верона,  Італія

studium з нез’ясованим статусом університету, закрито в 15 столітті.

1343

Піза,  Італія

закрито бл. 1360 року; повторне заснування – початок 15 століття.

1348

Прага,  Чехія

перший університет слов’янських народів, першими викладачами були переважно німці та італійці; папська булла Клемента VI 1347 р., Лист про заснування Карла IV в 1348 р.

1349

Флоренція,  Італія

перенесення до Піза 1472 року

1350

Перпіньян,  Франція

заснований королем Педро IV; закритий 1794 року, повторне заснування – 1971 року

1354

Уеска, Іспанія

закритий в першу половину 15 століття; повторне заснування – 1464 року

1361

Павія,  Італія

засновано королем Карлом IV 13 квітня 1361 року, перенесення в П’яченцу 1398 року; повторне заснування 1412 року

1364

Краків,  Польща

закритий бл. 1370 року; повторне заснування 1397 року

1365

Оранж,  Франція

Заснування королем Карлом IV 4 червня 1365 року

1365

Відень,  Австрія

Заснування герцогом Рудольфом IV. Найдавніший університет німецького мовного простору, що безперервно існує дотепер.

1367

Печ,  Угорщина

часткове закриття – 1376 року; повторне заснування в теперішньому Печ 2000

1369

Лукка,  Італія

заснований королем Карлом IV 6 червня 1369 року, цього ж таки року Лукка стала незалежною республікою.

1379

Ерфурт, Німеччина

Заснування містом Ерфурт; 1392 року – початок занять; 1816 – закритий, 1994 – повторне заснування

1386

Гайдельберг, Німеччина

Заснування курфюрстом Рупрехтом I (Привілей на заснування від папи Урбан VI 23 жовтня 1385 року)

1388

Кельн, Німеччина

Заснування папою Урбаном VI 21 травня 1388 року, 1794 року закритий французькою владою, 1919 р. – повторне заснування

1391

Феррара,  Італія

закритий 1394 року; повторне заснування 1430 року

1395

Буда,  Угорщина

закритий 1400 року; повторне заснування 1410 року

1396

Задар, Хорватія

повторне заснування в 2003 році

15 століття

Заснований

Університет

Історія

1402

Вюрцбург, Німеччина

Закрито в 1413, 1582 нове заснування

1404

Турин,  Італія

Навчання в 1536 тимчасово перервано

1409

Лейпциг, Німеччина

Заснований викладачами Празького університету у вигнанні

1409

Екс-ан-Прованс,  Франція

Заснований за Людовік II, герцога Провансу, розформовано в 1791 році на користь незалежності окремих факультетів, з 1969 року Університет Екс-Марсель

1411

Сент-Ендрюс, Шотландія

Найстаріший університет в Шотландії, й третій найстаріший англомовний університет, заснований папською буллою антипапи Бенедикта XIII.

1412-1420

Парма,  Італія

Претендував на статус Studium Generale

1419

Росток, Німеччина

Заснований за папською буллою Папи Мартіна V князями Іоанном IV та Альбрехтом V з Мекленбурга та Радою міста Росток як перший університет північної Німеччини та всього регіону Балтійського моря

1422

Доль,  Франція

Заснований Філіпом Добрим; в 1678 році переведено Людовиком XIV до Безансона.

1425

Левен,  Нідерланди

З 1968 року поділено на французький та голландський університети.

1431

Пуатьє,  Франція

Заснований за короля Карла VII за папською буллою папи Євгенія IV з факультетами богослов’я, військового права , цивільного права, медицини та мистецтва. У 16 столітті Університет Пуатьє був у Франції другим за значенням після Паризького університету

1432

Кан,  Франція

Заснований англійським королем Генріхом VI, підтверджено у 1452 році французьким королем Карлом VII

1441

Бордо,  Франція

За папською буллою Папи Євгенія IV, розпався в 1793 році, в 1896 році заснований повторно, в 1968 році розділено на чотири університети

1444

Катанія,  Італія

Заснований Альфонсом V Арагонським, папська булла Євгенія IV

1446

Жирона, Іспанія

королівська грамота про заснування лише в 16 столітті

1450

Барселона, Іспанія

Заснований королем Альфонсом Великодушним

1451

Глазго, Шотландія

Заснований за пропозицією Короля Джеймса II за папською буллою Папи Миколая V; другий найстаріший університет в Шотландії і четвертий найстаріший у Великобританії

1452

Валансьєнн,  Франція

Заснований Людовиком XI, розформовано в 1792 році

1456

Грайфсвальд, Німеччина

Заснований під заступництвом герцога Поморського Вартислава IX з ініціативи міської ради

1457

Фрайбург, Німеччина

Заснований Австрійським ерцгерцогом Альбрехтом VI

1459

Базель,  Швейцарія

Заснований у зв'язку з Базельським собором; папська булла папи Пія II за 12 листопада 1459 року, відкриття 4 квітня 1460 року.

1459

Інгольштадт, Німеччина

Заснований герцогом Людвигом Багатим за буллою Папи Римського Пія II, через труднощі фінансування відкрито лише в 1472, в 1800-1826 університет переїхав до Ландсгута, з 1826 переїхав до Мюнхена, де він існує, як Мюнхенський університет

1460

Нант,  Франція

Заснований герцог Франциск II Бретонський; булла папи Папа Пій II

1464

Бурж,  Франція

Заснований Людовіком Розумним

1465

Братислава,  Словаччина

Ліквідація в кінці 15-го століття

1470

Венеція,  Італія

Медичний коледж з правом надання докторського ступеню.

1471

Генуя,  Італія

Відкриття 1513

1473

Трір, Німеччина

Заснований містом Трір з ініціативи архієпископа Тріра Якоба I; Булла Папи Миколая V, розформовано в 1970 році

1474

Сарагоса, Іспанія

Заснований королем Фердинандом I Сицилії; Булла Папи Римського Сікста IV

1475

Копенгаген,  Данія

Заснований Крістіаном I за буллою папи Сікста IV

1476

Майнц, Німеччина

Заснований архієпископом Майнца, курфюрстом та рейхсканцлером Адольфом II

1477

Тюбінген, Німеччина

Заснований за Еберхарда I зза буллою папи Сікста IV

1477

Уппсала,  Швеція

За архієпископа Джеймс Улвсонна і регента Стена Старшого

1483

Пальма-де-Майорка, Іспанія

1489

Сігуенса, Іспанія

За Папською буллою Сікста IV, у 1483 – коледж, а з 1489 - університет, 1837 – закрито.

1495

Абердин, Англія

Спершу - Фонд, потім Королівський коледж, у 1593 році - Маршальський коледж, об'єднання з іншим учбовим закладом в 1860

1498

Віадріна Франкфурт-на-Одері, Німеччина

Відкриття у 1506, 1811 закрито, нове заснування в 1992 році

1499

Алкала, Іспанія

Сьогодні Університет Комплутенсе в Мадриді

1500

Валенсія, Іспанія

Заснований Папою Александр VI та королем Фердинандом II; попередній заклад існував з 1416 до 1498 року.

16 століття

Заснований

Університет

Історія

1502

Віттенберг, Німеччина

Заснований Фрідріхом III в Саксонія ; тут викладав Мартін Лютер (призначений 1508), найважливіший навчальний заклад часів Реформації; закрито в 1813 р. об'єднався в 1817 році з університетом Заале

1505

Севілья, Іспанія

заснований за Папською буллою папи Юлія II

1521

Толедо, Іспанія

1526

Сантьяго-де-Компостела, Іспанія

заснований за Папською буллою Климента VII ; академічної школи з 1495, визнання у 1504 році Юлієм II

1527

Марбург, Німеччина

заснований ландграфом Філіпом Великодушним як [[протестантизм|протестантський коледж, з 1541 року - університетський привілей імператора Карла V

1531

Гранада, Іспанія

Заснований з ініціативи імператора Карла V за папською буллою папи Климента VIII; продовження традицій арабського університету Ла Мадраса

1534

Саагун, Іспанія

1538

Санто-Домінго,  Домініканська Республіка

Перший університет в Америці , з 1518 – школа студій генераліс Домініканського ордену, з 1538 –університет за папською буллою Павла III, підтверджено імператорським указом в 1558 році Карл V, у 1823 році закрито.

1539

Нім,  Франція

гугенотcький університет

1540

Мачерата,  Італія

заснований за папською буллою папи Павла III.

1540

Оньяте, Іспанія

заснований в Ернані, в 1548 році переїхав до Оньяте, у 1901 році закритий.

1542

Баеза, Іспанія

1542

Турнон, Іспанія

1544

Кенігсберг, Німеччина

заснований герцогом Альбрехтом I Бранденбург-Ансбах як лютеранський університет

1547

Гандіа, Іспанія

у 1772 році в результаті розпуску єзуїтського ордену закрито

1548

Реймс,  Франція

засновано на пропозицію кардинала Лотарингії, з якою той звернувся до Папи Павла III. У 1793 розпущено; нове заснування в 1971 році.

1548

Мессіна,  Італія

з 13 століття – школа права

1548/49

Осуна, Іспанія

1550

Альмагро, Іспанія

1551

Ліма,  Перу

Найстарший університету в Перу

1551

Тортоса, Іспанія

1552

Оріуела, Іспанія

1553

Мехіко,  Мексика

найстаріший університет в Мексики; закритий в 1865 році, нове заснування в 1910 році.

1553

Діллінген&  Німеччина

у 1549 було засновано "Колегіум Святого Ієроніма" на кардинал Отто розпорядник Уолдберг і зібрав у 1551 році Юлій III До університету, привілей імператора Карла V 1553

1555

Бург-де-Осма, Іспанія

1555

Евора,  Португалія

Заснований кардинала Генріха I, папська булла Папи Павли IV

1556

Мілан,  Італія

нове заснування в 1923 році

1558

Єна, Німеччина

у 1547 році заснований як школа курфюрста Йоганн Фрідріха Саксонського, привілей імператорського університету Фердинанда I

1559

Ніцца,  Франція

1559/60

Дуе, Іспанія

Заснований Філіпом II Іспанським , папська булла папи Павла IV , 1560 року папа Пій IV підтвердив статус.

1559

Женева,  Швейцарія

заснований Кальвіном

1560

Мондові,  Італія

1562

Анкона,  Швейцарія

1565

Естелла, Іспанія

1568

Браунсберг,  Польща

1572

Понт-а-Муссон,  Франція

1573

Оломоуц,  Чехія

заснований в 1566 як семінарія єзуїтів

1574

Ов'єдо, Іспанія

1575/76

Гельмштедт, Німеччина

Перший протестантський університет в північній Німеччині, заснований князем Юлієм Брауншвейг-Люнебурзьким, закрито в 1810

1575

Лейден,  Нідерланди

найстарший університет в Нідерландах, заснований Вільямом I

1576

Авіла, Іспанія

1578

Палермо,  Італія

з 1498 року – школа медицини й права; закритий в 1767, у 1806 нове заснування

1578/79

Вільнюс,  Литва

найстарший балтійський університет, у 1832-1919 і 1943-44 роках був закритий.

1582/83

Единбург, Шотландія

заснований Яковом I. Без папської булли.

1583

Ортес, Іспанія

1585

Фермо,  Італія

1585

Франекер,  Нідерланди

другий найстаріший університет в Нідерландах, заснований у Фрісляндії, закритий в 1811 році французами.

1585/86

Грац,  Австрія

заснований ерцгерцогом Карлом II (ерцгерцогом Австрії) і переданий єзуїтам

1587

Ескоріал, Іспанія

1592

Дублін,  Ірландія

заснований як Трініті-коледж

1592

Мальта,  Мальта

заснований як колегія єзуїтів, державний університет з 1769 року.

1594

Замосць,  Польща

1595

Себу,  Філіппіни

найстаріший університет на Філіпінах

1596/1604

Сомюр,  Франція

1599/1602

Седан,  Франція

1598

Монтобан,  Франція

1599

Віч, Іспанія

17 століття

Заснований

Університет

Історія

1601

Ді,  Франція

1606

Кальярі,  Італія

1607

Гіссен,  Німеччина

Заснований в 1607 році ландграфом Людвігом V як Гіссенська Академія.

1611

Маніла,  Філіппіни

1612/14

Гронінген,  Нідерланди

Заснований Уббо Еміусом.

1614

Падерборн,  Німеччина

Заснований Дітріхом IV, повторне заснування в1972 році.

1614

Солсона, Іспанія

1617

Мольсгайм,  Франція

1617

Сассарі,  Італія

заснований комерсантом Алессіо Фонтаною, спершу фінансувався єзуїтами.

1619

Кордова,  Аргентина

найстаріший університет в Аргентина

1619

Памплона,  Колумбія

1620

Рітельн,  Німеччина

Перший лютеранський університет на північному заході Німеччини

1621/85

Страсбург,  Франція

постав з протестантської гімназії, заснованої Йоганнесом Штурмом в 1538 році; в 1556 році гімназію переведено в ранг академії, з 1621 року - статус університету.

1622

Сантьяго-де-Чилі,  Чилі

найстаріший університет в Чилі

1620/25

Зальцбург,  Австрія

заснований князем та архієпископом Зальцбурга.

1623

Альтдорф,  Німеччина

з 1575 року - Академія, з 1809 року закрито.

1629

Оснабрюк,  Німеччина

закрито в 1633 році, повторное заснування в 1974 році.

1632

Тарту,  Естонія

заснований королем Густавом II Адольфом, закритий у 1710 році, повторно заснований в 1802 році російським царем Олександром I як німецькомовний університет, з 1880 року – російськомовний.

1632

Київ,  Україна

Найстаріший університет в Україні; закрито в 1817 році; нове заснування в 1992 році як сучасний університет

1633

Кассель,  Німеччина

з 1653 року переїхав до Марбурга, нове заснування в 1970 р.

1635

Трнава,  Угорщина

з 1777 року переїхав до Буди, сьогодні Будапештський університет.

1636

Утрехт,  Нідерланди

1636

Гарвард,  США

Найстаріший університет в США.

1640

Турку,  Фінляндія

З 1827 року переїхав до Гельсінкі.

1640

Хардервейк,  Нідерланди

У 1811 році закрито.

1647

Бамберг,  Німеччина

в 1803 закрито в процесі секуляризації; відновлення в 1972 році.

1653

Богота,  Колумбія

найстаріший університет в Колумбії

1654

Дуйсбург,  Німеччина

заснований курфюрстом Фрідріхом Вільгельмом Бранденбурзьким, закритий в 1818; повторно заснований в 1972 році.

1655

Неймеген,  Нідерланди

1923 року повторне заснування католицького університету

1657

Кошице,  Словаччина

заснований імператором Леопольдом I.

1661

Львів,  Україна

Найстаріший безперервно діючий університет в Україні.

1663

Лаваль,  Канада

найстаріший університет в Канаді

1665

Кіль,  Німеччина

заснований герцогом Крістіаном Альбрехтом Гольштейн-Готторпським

1666/68

Лунд,  Швеція

з 1425 року заснований як школа з Studium Generale

1668

Інсбрук,  Австрія

заснований імператором Леопольдом I.

1669

Загреб, Хорватія

найстаріший університет у Хорватії.

1671

Монбельяр,  Франція

1671

Урбіно,  Італія

1674

Лінц,  Австрія

повторне заснування в1966 році, з 1975 року повернення статусу університету.

1676

Гватемала,  Гватемала

найстаріший університет в Центральній Америці: заснований Домініканським орденом, з 1562 тут був вже заснований коледж (Колегія Універсітаріо де Санто-Томас), з кафедрами філософії, права і теології.

1691

Безансон,  Франція

1693

Галле,  Німеччина

Заснований Фрідріхом III Бранденбурзьким

1693

Вільямсбург,  США

Коледж Вільяма та Мері.

Роль університетської освіти у розвитку науки та суспільства. Історія виникнкння перших університетів: Болонського (1158), Оксфордського (1168), Кембріджського (1209), Паризького (1253). Причини, умови, призначення, основні принципи побудови навчального процесу, вимоги до змісту та характеру освіти. Розвиток університетської освіти в Європі та Україні. Відкриття Харківського університету. Київський університет Святого Володимира, Київський національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. Новітні тенденції у розвитку університетської освіти і науки. Болонський процес як новий етап розвитку університетської освіти. Поняття „класичний”, „педагогічний”, „технічний” університет.

ІІ. Витоки і шляхи розвитку Київського університету імені Бориса Грінченка

Історія Київського університету імені Бориса Грінченка налічує понад 140 років. Розпочинається вона з другої половини ХІХ ст. створенням Вчительських курсів.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

35599. Геологическая деятельность озер и болот 17.94 KB
  Источниками питания озер служат атмосферные воды поверхностный сток и подземная разгрузка водоносных горизонтов; Основную массу воды в озера поставляют реки. По величине озера сильно различаются. Существенно различаются озера по глубине солености воды и т. По этому признаку выделяются озера экзогенные происхождение которых связано с поверхностными факторами и эндогенные появление которых обусловлено поверхностным проявлением глубинных факторов.
35600. Тектонические движения 15.19 KB
  Хайн разделил все тектонические движения по уровню их зарождения в земном шаре. Он все тектонические движения разделил на: 1 Общие колебания в ядре Земли; 2 Сверхглубинные движения в нижней мантии; 3 Глубинные движения в верхней мантии в результате физикохимических процессов; 4 Коровые движения производные от глубинных движений делятся на складчатые и разрывные; 5 Покровные поверхностные возникают в результате перетока пластичных масс или гравитационного соскальзывания крупных пластин осадочного чехла что приводит к образованию...
35601. Понятие о геосинклиналях 15.47 KB
  В начальных стадиях развития Геосинклиналей преобладает погружение всей зоны и накопление внутри нее мощных толщ преимущественно обломочных и нередко основных эффузивных пород. В дальнейшем процессе развития Геосинклиналей усиливается интрузивная деятельность а в отдельных местах происходит образование складок завершающееся поднятием а затем новым погружением этих участков что обусловливает перерывы в осадконакоплении в различных местах. Заключительные этапы развития Геосинклиналей связаны с усилением складкообразования и обычно с...
35602. Этапы развития земной коры 15.45 KB
  Важным фактором развития Земли на этом этапе и несколько позднее по аналогии с Луной принимается предполагаемая метеоритная бомбардировка спровоцировавшая разогрев и интенсивный базальтовый вулканизм. На этом этапе развития началось расслоение Земли на оболочки ядро внутреннее и возможно внешнее мантию кору и атмосферу. Раннеархейский этап 4035 млрд.
35603. Ответы к зачету по геологии 113.87 KB
  Кювье применили палеонтологические методы определения возраста горных пород что позволило установить основные этапы развития Земли и земной коры. Основу геологических знаний дают полевые исследования местности где изучаются геологические породы особенности залегания слоев и геологических тел которые можно изучить в естественных обнажениях шурфах и искусственных карьерах. В витринах к данным стендам представлены образцы разнообразных микроразрывов зеркал скольжения кливажа складок разной формы различных пород. По занимаемому в составе...
35604. Физика. Модели в механике 2.06 MB
  Под воздействием тел друг на друга тела могут деформироваться т. Абсолютно твердым телом называется тело которое ни при каких условиях не может деформироваться и при всех условиях расстояние между двумя точками или точнее между двумя частицами этого тела остается постоянным. Любое движение твердого тела можно представить как комбинацию поступательного и вращательного движений. Вращательное движение это движение при котором все точки тела движутся по окружностям центры которых лежат на одной и той же прямой называемой осью вращения.
35605. Магнитики из гипса. Мастер-класс 760 KB
  Мастеркласс Вы видите эти магнитики на холодильник А знаете из чего они Ответ прост: из гипса. Итак нам понадобится: гипс; собственно сами магниты; формы для отливки; акриловые краски; универсальный клей. Где всё это искать Гипс как и магниты можно найти в магазинах для рукоделия.
35606. Магнитики на холодильник 26.5 KB
  Магнитики на холодильник могут наклеиваться с практической целью чтобы например оставлять заметки на видном месте или научить ребенка читать или считать. В других случаях многочисленные магнитики могут рассказать о продуктах которые съели их хозяева или о местах где они побывали. Очень интересно будет смотреться если вы сделаете магнитики на холодильник своими руками. Это достаточно творческое развивающее фантазию занятие которое может превратить ваши магнитики на холодильник в поистине уникальные если можно так сказать дизайнерские...
35607. Магнітики на холодильник із гіпса 14.55 MB
  Перший етап роботи Спочатку потрібно підготувати місце для роботи і застилити стіл газетами і надіти фартух щоб не забруднитися. Розчин готовий Другий етап роботи Тепер можна заливати готовий розчин у формочки мишізмії та єнота. Третій етап роботи Минув день.