48331

Обчислювальна техніка та програмне забезпечення ПК

Конспект

Информатика, кибернетика и программирование

Інформатика і інформаційні технології Поняття про інформацію та її обробка на ПЕОМ Структура і класифікація технічних засобів інформаційних систем Персональний компютер і його архітектура самост. Слід довідатися про імена людей чиї роботи та винаходи стали основними віхами в історії розвитку обчислювальних пристроїв та машин які функціональні принципи були взяті за основу при створенні персональних компютерів. Структура і класифікація технічних засобів...

Украинкский

2013-12-15

615.5 KB

5 чел.

PAGE  5

[1]
Основні поняття інформатики

[1.1] Історія розвитку обчислювальної техніки (самостійно)

[1.2] Інформатика і інформаційні технології

[1.3] Структура і класифікація технічних засобів інформаційних систем

[1.3.1] Прикладні програми

[1.4]
Апаратне забезпечення персональних комп'ютерів (самостійно)

[1.5] Взаємодія окремих елементів ПЕОМ(самостійно)

[2]
Основи роботи з ОС Windows ХР

[2.1] Windows ХР, особливості, недоліки і переваги

[2.2] Файли і папкипапки

[2.3] Робочий стіл і його налагодження

[2.4] Робота з вікнами

[2.5] Ярлики і папкипапки, робота з ярликами

[2.6] Робота з об'єктами

[3]
Основи роботи з ОС Windows ХР

[3.1] Головне меню

[3.2]  Панель управління (самостійно)

[3.3] Системні програми для обслуговування ОС (самостійно)

[3.4] Стандартні програми

[3.5] Мережеві можливості Windows ХР

[3.6] Архівація інформації

[3.7] Total Commander  та його використання

[4]
Основи роботи з ОС MS DOS

[5] Архіватори DOS. Командні файли

[6] Поняття командного файлу

 1.  
  Основні поняття інформатики
 2.  Історія розвитку обчислювальної техніки (самост.)
 3.  Інформатика і інформаційні технології
 4.  Поняття про інформацію та її обробка на ПЕОМ
 5.  Структура і класифікація технічних засобів інформаційних систем
 6.  Персональний комп'ютер і його архітектура (самост.)
 7.  Взаємодія окремих елементів ПЕОМ(самост.)

 1.  Історія розвитку обчислювальної техніки (самостійно)

При розгляді питання про історію розвитку ЕОМ слід акцентувати увагу на виникненні потреб в автоматизації обчислень, обсяги яких постійно збільшуються в процесі розвитку людського суспільства та появою нових сфер життєдіяльності людини з розвитком науково-технічного прогресу. Слід довідатися про імена людей, чиї роботи та винаходи стали основними віхами в історії розвитку обчислювальних пристроїв та машин, які функціональні принципи були взяті за основу при створенні персональних комп’ютерів.

 1.  Інформатика і інформаційні технології

Поняття «Інформація», «Інформатика» і «Інформаційні технології».

 1.  Структура і класифікація технічних засобів інформаційних систем

Персональні комп'ютери й інші обчислювальні пристрої комп'ютера є простими виконувачами програм.

Комп'ютер складається з двох частин: апаратної частини і програмного забезпечення.

 

=         ↔

 1.  

Апаратна частина комп'ютера – це набір пристроїв, з яких він складається.

Програмне забезпечення – набір програм, що управляють діями ПК для вирішення різних задач.

Поняття про програмне забезпечення персональних комп'ютерів

Програма - опис послідовності дій комп'ютера, складений мовою програмування і достатній для виконання певного завдання.

 Комп'ютер сприймає і виконує програми, записані його «машинною мовою» програмування. Щоб це відбулося для програм, складених іншими мовами програмування, їх слід перекласти на машинну мову за допомогою спеціальної програми-перекладача, чи транслятора. Таким чином, будь-яка електронно-обчислювальна машина як апаратна система (англ. hardware), чи «залізо», для свого функціонування повинна мати деяку сукупність програм, або програмного забезпечення (англ. software).

Для вирішення конкретної задачі комп'ютер повинен виконати послідовно цілий ряд операцій.

Операції є сукупністю дій, здійснюваних центральним процесором (ЦП) комп’ютера.

Програмне забезпечення (ПЗ) ПЕОМ - сукупність програм, мов програмування, спеціальних процедур, правил і документації, необхідних для використання програмних продуктів.

Усі програми, з якими працюють на сучасних комп'ютерах, можна розділити на три категорії:

•    системні програми - ті, що використовуються для забезпечення працездатності комп'ютера, експлуатації інших програмних продуктів - прикладних та інструментальних, надання користувачеві ПЕОМ деяких додаткових послуг під час роботи з ПЕОМ. Вони є необхідним додатком до технічних засобів ПЕОМ;

•    прикладні програми - програми, необхідні користувачеві для його професійної діяльності. Одну частину прикладного програмного забезпечення складають так звані ППП - фахові пакети прикладних програм, іншу - прикладні програми загального призначення, наприклад, текстові та графічні редактори, табличні процесори, системи управління базами даних тощо;

•    інструментальні системи - системи програмування, що забезпечують створення нових програм для ПЕОМ.

Системні програми.

 Невід'ємною частиною системного програмного забезпечення (СПЗ) ПЕОМ є операційні системи (ОС), які служать для організації виконання програм і взаємодії користувача з комп'ютером.

Операційна система - комплекс програм, який забезпечує управління ресурсами обчислювальної системи й процесами, що використовують ці ресурси при виконанні обчислень.

Природно, що від типу ПЕОМ і її можливостей залежить тип операційної системи. IBM PC-сумісні персональні комп'ютери звичайно функціонують під управлінням операційних систем, створених фірмою MICROSOFT (MS-DOS, WINDOWS 95, 98, ME, 2000, NT, XP тощо) або ОС UNIX, Vista.

Нині ПЕОМ під управлінням відповідних операційних систем підтримують широкий спектр режимів роботи, а саме:

 •  однопрограмний;
 •  багатопрограмний одного користувача;
 •  багатопрограмний багатьох користувачів;
 •  система віртуальних машин.

Драйвери – є важливим класом системних програм: розширюють можливості операційних систем з керування різними пристроями введення/виведення ПЕОМ: клавіатурою, маніпулятором «миша», жорстким диском, оперативною пам'яттю. З допомогою драйверів можливе підключення до комп'ютера нових пристроїв або нестандартне використання різноманітних пристроїв.

 

Файлові менеджери. Інша назва цього різновиду системних програм - програмні оболонки. Вони забезпечують більш зручний та наочний спосіб спілкування користувача з комп'ютером. Найпоширеніші файлові менеджери - Norton Commander, XTree Pro Gold, PC Shell, Windows Navigator, Windows Commander, FAR, Total Commander та ін. Перші три програми працювали під керуванням операційної системи MS-DOS.

Допоміжні програми, або утиліти. Це системні програми допоміжного призначення. Серед них можна виділити:

•    архіватори, які шляхом застосування спеціальних методів «пакування» інформації дозволяють стискати інформацію на дисках, створюючи копії файлів меншого розміру, а також об'єднувати копії декількох файлів в один архівний файл. Найпоширеніші архіватори - WinZip, WinRar;

•    програми створення резервних копій, які дозволяють швидко копіювати інформацію з жорсткого диску комп'ютера. Найвідоміша з них програма - Norton Backup;

•    антивірусні програми, призначені для попередження зараження комп'ютерів вірусами та ліквідації його наслідків. Найпоширеніші з них - Doctor Web, Kaspersky, NOD, Avira, Avast та ін.

 •  програми керування пам'яттю;
 •  програми динамічного стиснення дисків;
 •  програми для оптимізації дисків;
 •  програми діагностики комп'ютера;
 •  програми керування локальною мережею.

Прикладні програми

Пакет прикладних програм (ППП) – це система програм, що забезпечує рішення задач певного типу.

 ППП створюються так, що користувач може управляти процесом рішення задачі в діалоговому або інтерактивному режимі (забезпечується інтерфейс для користувача). Діалог комп'ютера з користувачем відбувається таким чином:

 1.  
 2.  

Кожен ППП використовує ОС, яка забезпечує виконання необхідних дій апаратною частиною.

Табличні процесори. Забезпечують зручну роботу з великими масивами чисел та іншої інформації, наданої у вигляді таблиць. Усі табличні процесори дозволяють перераховувати значення елементів таблиць за певними формулами, будувати за даними таблиць різноманітні графіки, виконувати аналіз даних. Табличний процесор MS Excel зі складу пакета Microsoft Office має великі можливості для опрацювання інформації.

Текстові процесори. Це потужні програми для роботи з текстом. Текстовий процесор MS Word, також зі складу пакета Microsoft Office, - чи не найпоширеніша у світі прикладна програма, можливості якої можуть бути порівняні з можливостями настільної видавничої системи.

Системи управління базами даних. Такі програми дозволяють керувати великими інформаційними масивами - базами даних. MS Access зі складу пакета Microsoft Office - зручний та потужний засіб управління базами даних,  який має всі можливості реляційних баз даних.

Графічні редактори. Прикладні програми, що дозволяють створювати та редагувати малюнки на екрані комп'ютера. Звичайно користувачу надаються можливості малювання прямих і кривих ліній, різноманітних геометричних фігур, створення написів різними шрифтами тощо. Більшість графічних редакторів дозволяють обробляти зображення, отримані з допомогою сканерів. Найпоширеніші з них - Paint зі складу стандартних програм ОС Windows, MS PhotoEditor зі складу офісного пакету програм MS Office та професійні редактори CorelDRAW, Adobe Photoshop тощо.

Системи автоматизованого проектування (САПР). Програми, що дозволяють здійснювати креслення та конструювання різноманітних механізмів з допомогою комп'ютера. Найпоширеніші САПР - AutoCad, ArchiCad, КОМПАС.

Інструментальні системи

Мови програмування. Це інструментальні програмні засоби для розробки нових програм.

Єдиною мовою, яку розуміє комп'ютер, є мова машинних кодів. Вона найзрозуміліша для мікропроцесора і втілена в мові програмування Асемблер. З її допомогою були створені операційні системи, різноманітні прикладні програми, драйвери тощо. З допомогою Асемблера можна написати будь-яку системну чи прикладну програму.

На основі Асемблеру виникли мови програмування високого рівня: С, C++, Pascal, Fortran, Basic, Forth, PL, PL/M, Ada, Clipper, FoxPro, Algol, Cobol, Lisp, Rexx, SmallTalk, Modula 67 та інші. Кожна з них орієнтована на вирішення певних завдань. При цьому кожна мова програмування має безліч версій і реалізацій. Навіть Асемблер з розвитком процесорів був розроблений у багатьох модифікаціях.

З розвитком глобальної комп'ютерної мережі Internet виникло багато нових мов програмування: HTML - мова гіпертекстової розмітки сторінок, Java, JavaScript, PHP, Perl, Python та інші.

Окремою групою інструментальних систем є оброблювачі макрокоманд. Наприклад, у прикладній програмі - текстовому процесорі MS Word, інших офісних програмах присутня функція для роботи з макросами. При цьому користувач виконує певні дії, а офісна програма записує потрібну послідовність макрокоманд, їх послідовність можна виконувати чи редагувати. До складу прикладних офісних програм MS Office інтегрований, як макромова, Microsoft Visual Basic for Applications (MS VBA). Доступність цієї мови для пересічних користувачів дала поштовх для створення величезної кількості небезпечних макровірусів.

  

 1.  
  Апаратне забезпечення персональних комп'ютерів (самостійно)

В основу апаратної частини ПК покладена схема, запропонована видатним американським математиком Джоном фон Нейманом в 1945 р., що полягає у використанні пам’яті для збереження проміжних результатів та реалізації передачі управління від однієї програми до іншої.

Розвиток ОТ в сучасний період прийнято розглядати з точки зору зміни поколінь комп’ютерів. Кожне покоління в початковий момент розвитку характеризується якісним стрибком в зростанні основних характеристик комп’ютера, що забезпечується переходом на нову елементну базу.

Згідно ГОСТ 27201-87 персональний комп'ютер повинен складатися з:

 •  базового комплекту;
 •  периферійних пристроїв;
 •  інших технічних і програмних засобів, необхідних для задоволення запитів користувача.

Під базовим комплектом ПК мається на увазі встановлений в нього необхідний і достатній (мінімальний) для функціонування набір вузлів і агрегатів. Базовий комплект ПК повинен включати:

 •  мікропроцесор;
 •  оперативний і постійний запам'ятовуючий пристрої;
 •  основні периферійні пристрої: клавіатуру, маніпулятор і пристрій відображення інформації (дисплей);
 •  засоби підключення основних периферійних пристроїв (адаптери, контролери);
 •  базове програмне забезпечення (ПЗ): операційну систему, програми контролю працездатності ПК і пакети прикладних програм загального призначення;
 •  джерело живлення.

Якщо ж це ноутбук, то всі ці обладнання, крім периферії включені в єдине ціле.

Системна плата являється основною частиною комп’ютера і об’єднує всі пристрої в одне ціле. Характеризується стандартом (геометричні розміри, кількістю та типом роз’ємів) і маркою чіпсета (для взаємодії процесора зі всіма іншими електронними пристроями).

Основний робочий елемент комп'ютера – це центральний процесор (ЦП), який працює з інформацією, наданою в двійкових кодах. В нього входять:

 •  (АЛП) арифметико-логічний пристрій (виконує обчислювальні операції);
 •  (ОЗП) - оперативний запам'ятовуючий пристрій у вигляді регістрів і внутрішньої кеш-пам'яті. (Регістри процесора – це швидко доступна для ЦП пам'ять(вимірюються в байтах). Розрядність регістра – кількість бітів, з яких він складається (8-, 16-, 32-, 64-розрядні  - по 4 байти). Чим вища розрядність регістрів ЦП, тим вище швидкодія ПК.
 •   управляючий пристрій (управляє послідовністю виконання команд і рухом даних в ПК).

Інформація зберігається в пам'яті комп'ютера. Складовою частиною інформації є команди, які виконує ЦП для вирішення поставленого завдання.

ОЗП (оперативний ЗП) призначений для розміщення завантажених програм та для проміжного зберігання деяких вхідних даних і проміжних результатів, здатний записувати/зчитувати елементи програм в довільне місце пам'яті з високою швидкістю. ОЗП енергозалежний.

ПЗП (постійний ЗП) призначений для збереження програм тестування, початкового завантаження, базової системи введення/виведення BIOS та довгострокового зберігання інформації при відключенні живлення.

Кожна команда має свій двійковий (машинний) код, відомий ЦП, і означає яку-небудь дію, що виконує ЦП після виклику відповідної команди з пам'яті. Команди, які виконує ЦП, відрізняються за змістом (система команд):

 •  виконання арифметичних дій;
 •  виконання логічних операцій;
 •  обміну інформацією між ЦП і пам'яттю;
 •  введення і виведення.

Пристрої введення/виведення як правило не є однією конструктивною одиницею, оскільки вводиться/виводиться різна інформація.

Контроллери – це електронні схеми, що управляють механічними частинами пристроїв комп’ютера: клавіатурою, накопичувачами, монітором, маніпуляторами, принтером та ін.

Адаптери – це печатні плати зі стандартними та спеціальними з’єднувачами, що призначені для перетворення форми подачі інформації з метою підтримки взаємодії пристроїв.

Показники якості ЕОМ.

Основним показником є швидкодія – кількість операцій, яку ЦП здатний виконати в одиницю часу.

ПК характеризується тактовою частотою – кількість електричних імпульсів, що управляють роботою ЦП в одиницю часу (Мгц). Чим вища тактова частота, тим швидше працює центральний процесор.

До важливих показників відноситься об’єм ОЗП і кеш-пам'яті; набір інструкцій, які ЕОМ здатна розуміти і виконувати; кількість пристроїв введення/ виведення, які можна під'єднати одночасно; кількість споживаної електроенергії та ін.

Архітектура ЕОМ.

Бажаючи збільшити продуктивність ЕОМ, розробники удосконалюють схемні рішення, тобто архітектуру ЕОМ.

 1.  Архітектура – це склад і взаємне з'єднання пристроїв апаратної частини комп'ютера.

В даний час розроблені і застосовуються багатоядерні процесори і багатопроцесорні ЕОМ (супермогутні ЕОМ налічують десятки процесорів). Удосконалення ОЗП для підвищення швидкодії комп'ютера призводить до подорожчання, тому проблема вирішується побудовою багаторівневої пам'яті (2-3 рівні, кеш-пам'ять на швидкодіючих елементах). У сучасних ЕОМ ЦП розвантажують спеціалізовані процесори, які беруть на себе функції управління периферійними пристроями.

Принципи, що  визначають архітектуру ЕОМ:

 •  Принцип програмного управління. (Для вирішення кожного завдання з різними вхідними даними складається програма, яка визначає послідовність дій ЕОМ. Англ|. Ч. Беббідж, 1833г.).
 •  Принцип програми, яка зберігається в пам'яті ЕОМ (Команди програми представляються і обробляються у вигляді чисел та зберігаються в ОЗП. Швидкодія. Фон Нейман.).
 •  Універсальність алгоритмів при рішенні задач.

У сучасних комп'ютерах все частіше здійснюється відхилення від традиційної архітектури фон Неймана.

Сімейство – це комп'ютери, що мають однакову або схожу архітектуру (IBM: х86, х286, х386, х486, Pentium – Intel i8086, i80286, i80386, i80486, Pentium):

використання МП  фірми Intel з певною будовою апаратної частини – архітектурою (ПК IBM -сумісність);

ПК з архітектурою фірми Эпл  Макінтош (використовують МП спільного виробництва декількох фірм).

Класифікація ЕОМ.

 Класифікують за різними критеріями: за призначенням, по потужності, за розмірами, за елементною базою, за стійкістю до негоди та іншим.

Класифікація за масогабаритними даними:

 •  СУПЕР-ЕОМ| –складні наукові розрахунки;
 •  Великі ЕОМ (мейнфрейми) – обробка великих обсягів інформації;
 •  Супер-міні ЕОМ – системи управління підприємствами;
 •  Міні ЕОМ – Системи управління невеликими підприємствами;
 •  Робочі станції – комп'ютерна графіка, відеомонтаж;
 •  Мікро-ЕОМ – ПК, робота в локальних автоматизованих системах.

Класифікація персональних ЕОМ:

 •  Настільні (desktop);
 •  Персональні (laptop);
 •  Блокнотні (notebook);
 •  Електронний секретар (Personal Digital Assistant).

 1.  Взаємодія окремих елементів ПЕОМ(самостійно)

 1.  
  Основи роботи з ОС Windows ХР

1. Windows ХР, особливості, недоліки і переваги

2. Файли і папкипапки

3. Робочий стіл і його налагодження

4. Робота з вікнами

5. Ярликипапки, робота з ярликами

6. Робота з об'єктами

 1.  Windows ХР, особливості, недоліки і переваги

ОС Windows ХР є графічним, багатозадачним, багатовіконним середовищем.

Розміри основних об'єктів (елементи вікон, кнопки, піктограми) і основні елементи стандартизовані.

Реалізується принцип точного зображення.

Для зручності роботи користувача використовується аналогія із робочим столом.

Переміщення об'єктів виконується природно: метод називається «Drag and Drop» (перетягни і кинь).

У Windows ХР реалізовані витісняюча багатозадачність, при якій сам процесор по черзі перемикається між запущеними (що працюють) додатками. Таким чином, виключається «зависання» комп'ютера.

Додатки(програми) в Windows ХР можуть обмінюватися між собою інформацією. Основним засобом для цього є:

 •  буфер обміну;
 •  технологія динамічного обміну даними;
 •  механізм зв’язування і впровадження об'єктів.

Буфер обміну – це ділянка ОП, призначена для тимчасового розміщення даних обміну.

Windows ХР - це об'єктно-орієнтоване середовище. Для роботи з об'єктами передбачена система контекстних меню, що відображають їх властивості і поведінку.

Недоліки Windows ХР:

 •  збільшення потужності процесора, оперативної пам'яті і вільного дискового простору;
 •  невисока  надійність. Некоректна робота програм може спричинити привести до «зависання»;

Під час завантаження  (кнопка Power) ОС на екрані з'являється заставка «Windows ХХ», а потім вікно для введення пароля користувача мережі. Слід ввести ім'я і пароль. Не можна забувати, що при виключенні комп'ютера, його оперативна пам'ять стирається. Тому ОС треба дати можливість зберегти те, що вона зберігає в оперативній пам'яті. Слід почати з клавіші Пуск і Головного меню. У ньому потрібно вибрати пункт Завершення роботи. 

 1.  Файли і папкипапки
 2.  Файли – це область на носії якого-небудь накопичувача, що містить логічно об'єднану інформацію і названа конкретним ім'ям.

Файли можуть містити текстові документи, числові дані, закодовану табличну і графічну інформацію і т.п. У Windows файли, в яких зберігаються дані, називаються документами. А програми, які створюють і обробляють документи, називаються додатками.

Для ідентифікації кожному файлу привласнюється ім'я. Ім'я складається: з власного імені і розширення, розділених крапкою.

Розширення визначає тип файлу (додаток, командний файл, системний файл, архів, текстовий документ, таблиця, малюнок і ін.) і складається, як правило, з 0 3 символів.

Власне ім'я може містити від 1 255 символів, зокрема:

 1.  $  %,  -  пропуск  @  ~   (  )  {  }  ^  #  +  ;   =  &

окрім слідуючих:   /  \  : *    ?  “  >  <   |

У іменах файлів можна застосовувати  прописні і рядкові літери, але при порівнянні їх ОС, вони вважаються однаковими.

На практиці використовують загальноприйняті розширення:

.doc

 1.  -

Документ Word

.xls

 1.  -

Таблиця Excel

.mdb

 1.  -

База даних Access

.ppt

 1.  -

Презентація PowerPoint

.exe

 1.  -

Додаток (або архів SFX)

.com, .bat

 1.  

Командний файл

.sys, .ini

 1.  

Системний файл

.bmp

 1.  -

Точковий малюнок

.txt

 1.  

Текстовий документ

 1.  Папки це складові елементи персонального комп'ютера як сховища інформації, де можна прочитати інформацію про файли: ім'я файлу, тип, розмір займаного простору, дату і час створення, дату останньої модифікації. Папки  і файли складають файлову систему.

Папці привласнюється ім'я і застосовуються ті ж вимоги, що і до імен файлів. Структура папок і файлів на диску називається ієрархічною. При деревоподібній файловій структурі перед ім'ям файлу необхідно вказати його місце розташування (повне ім'я). При цьому імена папок розділяються символом « \ ».

 1.  Повне  ім'я файлу  задається:
 •  ім'ям дисководу;
 •  маршрутом, в якому кожна наступна папка, являється попередньою;
 •  ім'ям файлу.
 1.  [дисковод:]  [\ шлях\] ім'я файлу

Приклад: \Program Files\Microsoft Office\Office\winword.exe

 1.  Робочий стіл і його налагодження

Основна частина екрану відведена під Робочий стіл.

 

Панель задач розташована, як правило, внизу екрану і містить кнопку Пуск, що відкриває Головне меню, а також може відображати значки відкритих папок та файлів; різні індикатори налагоджування та папку Швидкого запуску.

Панель задач може бути заданої ширини та розміщуватися в будь-якому місці екрану. Можна встановити параметр з контекстного меню -Властивості:  Автоматично прибирати з екрану або Закріпити.

Контекстне меню Панелі задач дозволяє по різному розташовувати відчинені вікна на Робочому столі:

 •  каскадом;
 •  зверху вниз;
 •  зліва направо;
 •  згорнути всі.

Ще на Робочому столі знаходяться необхідні користувачу папкипапки і документи, які мають вигляд значків – піктограм.

Значки – у кожного об'єкту свій значок (фізичний - жорсткий диск або логічний - файл) зі власними властивостями.

КлацанняНатиснення лівої кнопки миші на будь-якому об'єкті робить цей об'єкт поточним.

 1.  Подвійне клацання лівої кнопки миші на конкретному значку виконує:
 •  папки – розкриває відповідне їй вікно;
 •  документа – запускає на виконання прикладний пакет, що створив його;
 •  ярлику – відкриває або завантажує об’єкт.
 •  прикладної програми (розширення .ехе) – запускає її на виконання (завантажує додаток);
 •  файли з розширенням .bat  .com – виконується командний файл;
 •  архіву – розкриває зміст архіву.

Ярлик призначений для швидкого доступу до папок і файлів.

Його можна створити для будь-якого об'єкту і розмістити в будь-якому місці, крім папки “Мій комп'ютер”. Видалення ярлика не призводить до видалення відповідного об'єкту.

Значок Мій комп'ютер. З його допомогою можна дістати доступ до всіх дисків з інформацією і інших пристроїв комп'ютера.

Значок Корзина – папка, куди відправляються видалені файли. Завдяки Корзині видалені файли можна легко відновити. Дійсно видалити файли – значить виконати команду Очистити Корзину з контекстного меню.

Значок Мережеве оточення, використовується для доступу до ресурсів локальної мережі.

Зовнішній вигляд Робочого столу можна змінити за допомогою команд контекстного меню:

> упорядкувати значки:

 •  по імені;
 •  по типу;
 •  за розміром;
 •  по даті створення (остання зміна);
 •  автоматично.  

Змінити розташування об'єктів на робочому столі можна методом переміщення мишею.

 1.  

Налагодження зовнішнього вигляду робочого столу виконується командою: к.м.-Властивості-д.в.Властивості:Екран або з Панелі управління.

Вкладки: Теми, Робочій стіл, Заставка, Оформлення, Параметри.

Дозволяє вибрати вид відображення вікон програм, папок, діалогу; фоновий малюнок робочого столу; встановити екранну заставку (яка використовується для збереження енергії, необхідної для роботи дисплея протягом бездіяльності від 1 до 60 хвилин); дозволяє налагодити кольори і шрифти для зображення елементів інтерфейсу та змінити параметри екрану, а також масштаб відображення шрифтів.

 1.  Робота з вікнами

Структура всіх вікон Windows стандартна.

Верхній рядок – рядок заголовка. Зафіксувавши заголовок лівою клавішею миші, можна переміщати вікно по екрану. Ліворуч в рядку знаходиться значок Системного меню (команди управління вікном), назва відкритого додатку (папки) і назва документу. Справа в рядку - кнопки управління вікном (згорнути, максимізувати/звернути або закрити). Мінімізоване (згорнуте) вікно розміщується на Панелі задач.

Можлива зміна розмірів вікна (див. форма покажчика курсору).

Рядок меню. Містить пункти меню, які містять команди. Команди виконуються клацанням лівої клавіші миші або [Enter]. Рядок містить обов’язковий пункт Довідка та Пошук.

Панель інструментів. містить кнопки, відповідні командам меню. Панель інструментів можна налагодити на свій розсуд (к.м. ПІ → п.Настройка або м.Вид →ПІ- Настройка) Для зручності роботи з ними встановлюють в настройках спливаючі підказки.

Рядок стану розташований внизу вікна і може включати інформацію про поточний стан документа, додатку або папки, підказку про значення поточного пункту меню, різні індикатори.

Вікно Windows може мати вертикальну і горизонтальну смуги прокрутки для переміщення.

«Мій комп'ютер». В папці зберігається інформація, з якою працює користувач. Вона містить значки локальних і мережевих дисків,  Панель управління і Принтери.

 1.  При відкритті файлу, якщо тип його невідомий, пропонується список прикладних програм для вибору.

 1.  Ярлики і папкипапки, робота з ярликами

Створення папкипапки.

Команду Створити Папку можна виконати тільки в звичайному дисковому каталозі.

Перший спосіб. Використання контекстного меню, яке викликається в будь-якому вільному від об'єктів місці вікна, де повинна знаходитися папка. Команда Створити - Папка. На екрані з'явиться значок папки з курсором в підписі, де слід відредагувати ім'я папки.

Другим способом використання пункту Файл віконного меню Створити - Папка.

Третій спосіб можливий в деяких стандартних діалогових вікнах (наприклад, при збереженні документа).

 1.  

Створення ярлика

Перший спосіб контекстного меню у вільному полі робочого столу або папки - Створити Ярлик - діалогове вікно "Майстер створення ярлика". У ньому можна знайти об’єкт, використавши кнопку Огляд... Далі виконати всі вказівки Майстра .

Другий спосіб пункт віконного меню: Файл- Створити Ярлик і виконати рекомендації Майстра створення ярлика.

Третій спосіб створення ярлика із застосуванням пошуку:

Пуск Головне меню-Пошук-Файли і Папки.

Створити ярлик (на робочому столі) з контекстного меню даної програми та перетягнути значок програми правою клавішею миші -  створити ярлик або перетягнути значок програми лівою клавішею миші -  створити ярлик.

 1.  

Створення текстового документа

Виконується з використанням віконного меню папки Файл-Створити-Текстовий документ або з контекстного меню. Після чого в розкритому текстовому редакторі набрати потрібний документ і зберегти його, привласнивши ім'я і вказавши шлях, або зберегти при закритті документа.

 1.  

Зміна значка об’єкта

Виконується командою: контекстне меню об'єкту Властивості→Змінити значок. Вибрати новий значок можна з бібліотек:

C:\Windows\Sistem32\Shell32.dll;

C:\Windows\Sistem32\Pifmgr.dll;

C:\Windows\ Sistem32\Moricons.dll;

C:\Windows\ Sistem32\Progman.dll;

 1.  Робота з об'єктами 

Виділення групи об'єктів(файлів та папок).

 1.  
 1.  Об'єкт:
 1.  Дія:
 1.  
 1.  Один об'єкт
 1.  - одне натиснення, лівою кнопкою миші;
 1.  
 1.  Група об'єктів, розташованих поряд
 1.  - «обвести» їх мишею, утримуючи натиснутою ліву кнопку миші;
 1.  
 1.  Якщо об'єкти несуміжні
 1.  - лівою кнопкою миші, утримуючи клавішу [Ctrl];
 1.  
 1.  Якщо об'єкти розташовані на одній прямій(вертикальної або горизонтальної, команда Збудувати)
 1.  - виділити перший і, утримуючи клавішу [Shift], останній;
 1.  
 1.  Всі об'єкти
 1.  - Правка-Виділити все. [Ctrl-A]

Копіювання об'єктів

Команди ПравкаКопіювати(в Буфер обміну) далі ПравкаВставити.

Відповідні кнопки Стандартної П І.

Використання комбінації клавіш [Ctrl-C]  і [Ctrl-V].

Використання відповідних команд контекстного меню.

Використання методу Drag and Drop («Перетягнути», об'єкт(и) лівою кнопкою миші, утримуючи клавішу [Ctrl], якщо об'єкти знаходяться на одному диску.

Перетягнути правою кнопкою миші, підтвердити команду Копіювати.

Відмінити команду

Операцію можна відмінитискасувати: ПравкаВідмінити, або к.м. Відмінити, або   [Ctrl-Z],    або    кнопки     панелі    інструментів.

 1.  
 2.  Переміщення об'єктів

Використовуються ті ж способи, що і для копіюванняирізати тільки для переміщення в буфер обміну використовують команду "Вирізати",  "Ножиці"  П І, [Ctrl-X].

«Перетягнути» об'єкти лівою кнопкою миші.

«Перетягнути» об'єкти правою кнопкою миші  Перемістити.

 1.  

Видалення об'єктів (підтвердити)

Команда віконного меню ФайлВилучити.

Клавішею [Delete].

Команда Видалити  з контекстного меню.

Перетягнути лівою клавішею мишки виділений об'єкт в Корзину.

Перетягнути правою клавішею мишки виділений об'єкт в Корзину і вибрати команду Перемістити.

Корзина – містить видалені і з жорсткого диска файли, які займають деяке місце на вінчестері. Видалені файли можна відновити: меню ФайлВідновити або Відновити з контекстного меню. Щоб очистити дисковий простір – ФайлОчистити корзину або Очистити корзину з її контекстного меню.

Видалити файл мимо Корзини – видалити, утримуючи [Shift].

 1.  
  Основи роботи з ОС Windows ХР

1. Головне меню. Налагодження

2. Панель управління (самостійно) папки

3. Системні програми для обслуговування ОС (самостійно)

4. Стандартні програми

5. Мережеві  можливості  Windows ХР

6. Архівація інформації

ОС Windows ХР є графічним, багатозадачним, багатовіконним середовищем.

 1.  
  1.  Головне меню
 2.  Кнопка Пуск розкриває Головне меню, яке включає пункти:
 •  Програми (проглянути список і вибрати додаток);
 •  Документи (проглянути список і вибрати потрібний документ для завантаження);
 •  Настройка (вибрати і встановити зручні для користувача параметри і режими роботи);
 •  Пошук (знайти папку або документ на дисках комп'ютера);
 •  Довідка (одержати довідкову інформацію про ОС Windows ХР);
 •  Виконати (запустити на виконання програму, що знаходиться у виконуваному файлі);
 •  Вимкнути комп'ютер бо, комбінація клавіш [Alt-F4]- викликає діалогове вікно Вимкнути комп'ютер).
 1.  
 2.  Контекстне меню кнопки Пуск містить основні команди:
 •  Відкрити (вікно Головного меню);
 •  Провідник (для зручної роботи з  деревом каталогів);
 •  Знайти (для пошуку папки або документа).
 1.  
 2.  Пункт Головне меню  Програми представляє  список, що складається із значків папок та  програм. Є група «Стандартні» (додатки для виконання дій, що часто використовуються (Калькулятор, Paint, Блокнот та ін.)
 3.  
 4.  Службові програми призначені для діагностики і обслуговування комп'ютера, такі як дефрагментація диска, перевірка стану диска, ущільнення диска, інспектор мережі, майстер обслуговування, очищення диска, інформація про систему та ін.
 5.  
  1.   Панель управління (самостійно)

Всі апаратні засоби комп'ютера, такі як мережа, система, екран, миша, клавіатура, модем, принтер і ін., настроюються за допомогою спеціальних програм, зібраних в одній спеціальній папціпапці Панель управління, доступ до якої виконують через

 1.  Пуск/Головне меню/Настройка/Панель управління.

Потрібно вибрати значок, що цікавить вас, і клацанням миші розкрити діалогове вікно, яке може містити декілька вкладок, і виконати необхідні налагодження.

 1.  
 2.   Налагодження Головного меню
 3.  контекстне меню Панелі задачВластивості - д.в. «Властивості: Панельзадач» вкладка «Настройка меню» панель «Меню «Пуск»;
 4.   або переміщення об’єктів мишею;
 5.  або к.м. кнопаки ПускПровідникГоловне меню.

Автостартуюча програма: помістити в папку С:\Windows\Главное_меню\Программы\Автозапуск. Поміщені сюди програми запускатимуться автоматично.

 1.  
  1.  Системні програми для обслуговування ОС (самостійно)

Службові програми призначені для діагностики і обслуговування комп'ютера, такі як дефрагментація диска, перевірка стану диска, ущільнення диска, інспектор мережі, майстер обслуговування, очищення диска, зведення про систему, антивірусні програми, резервне копіювання, архівація інформації та ін. Команда запуску:

 1.  
 2.  Пуск-Головне меню-Програми-Стандартні-Службові.
 3.  Виконуючі файли програм знаходяться в C:\Windows\System32
 4.  
 5.  1) Фрагментація дисків. При зберіганні файлів на диску комп'ютер поміщає їх в перше знайдене вільне місце (простір на диску) – фрагмент. Якщо файл цілком не поміщається в цей простір, частина, що залишається, зберігається в наступному і т.д. до розміщення всього файлу. Файл, який зберігається на диску в декількох місцях, називається фрагментованим. Наявність великої кількості фрагментованих файлів викликає дві проблеми: перша, комп'ютер працює повільніше звичайного, оскільки дисковий накопичувач витрачає додатковий час на пошук всіх частин файлу; друга, ОС складніше стежити за файлами, що приводить до помилок розміщення або файлів з перехресними зв'язками (перехресні файли). Для усунення фрагментації використовується програма дефрагментації Defrag.exe.
 6.  Дефрагментація – це оптимізація або ущільнення. Програма аналізує диск, визначаючи, які файли розкидані, а потім пропонує рекомендований тип дефрагментації: Full Optimization (повна оптимізація) або Unfragment File Only (Дефрагментація тільки файлів). Повна оптимізація є найбільш надійним способом оптимізації диска і дозволяє значно прискорити його роботу.
 7.  2) Програма Очищення диска дозволяє звільнити місце на жорсткому диску; перевіряє диск і виводить перелік тимчасових файлів, непотрібних програмних файлів, які не жаль видалити
 8.  3) Перевірка диска (ScanDisk) – програма дозволяє перевірити жорсткий диск на наявність логічних і фізичних помилок. Після цього пошкоджені області можуть бути виправлені Перевірка виконується повна і стандартна.
 9.  5) Відомості про систему виконує збір відомостей про конфігурацію системи.
 10.  6) Перевірка реєстру – система завжди зберігає резервну копію реєстру, перевіряючи його при кожному перезавантаженні комп'ютера. При виявленні неполадок, реєстр автоматично замінюється на резервну копію.
 11.  7) Майстер обслуговування – утиліта дає можливість встановлювати параметри автоматичної загрузки програм обслуговування диску в зручний для користувача час.
 12.  8) Призначення завдання -  для внесення змін в існуючий розклад обслуговування дисків.
 13.  9) Форматування диску – виконується для тестування на виявлення дефектних секторів та створення файлової логічної структури. Виконує Швидке та Повне форматування.
 14.  10) Антивірусні програми. Антивірусні програми, призначені для попередження зараження комп'ютерів вірусами та ліквідації його наслідків. Найпоширеніші з них - Doctor Web, Kaspersky, NOD, Avira, Avast та ін.

Комп'ютерний вірус – це комп'ютерна програма, яка намагається скопіювати себе з диска на диск, упроваджуючись в чутливі до вірусу файли. Під вірусами розуміють будь-які комп'ютерні програми, які написані спеціально для руйнування даних або апаратних засобів.

Віруси часто ховаються усередині інших програм, чекаючи подія, яка їх активізує. Віруси існують в пам'яті комп'ютера. Оскільки вміст оперативної пам'яті завжди стирається при виключенні комп'ютера, то вірус гине. При включенні комп'ютера і зверненні до тієї області диска, де знаходиться  вірус, вірус знову відновлює свою дію.

 1.  
 2.  
 3.  
  1.  Стандартні програми

Пошук об'єктів. Програма Пошук дозволяє знайти на диску файли або папки. Способи запуску:

 •  Пуск Головне меню ПошукФайли і папки - діалогове вікно «Знайти: Всі файли»;
 •  З меню кожної папки ;

Для виконання пошуку слід:

 •  задати ім'я (шаблон) файлу ;
 •  вказати шлях (використовувати кнопку Огляд...);
 •  звузити область пошуку (тимчасові інтервали, текст, розмір).

На екрані з'являються результати пошуку (список) або повідомлення.

 1.  Кнопка Стоп – дозволяє зупинити пошук.
 2.  Кнопка Відміни – повернутися до стандартних умов пошуку.
 3.  

Програма Провідник призначена для зручнішого пересування по дереву об'єктів, перегляду і виконання операцій з  ними в Windows 9X.

 1.  Способи запуску програми:
 •  Пуск Головне меню ПрограмиПровідник;
 •  Контекстне меню кн. Пуск Провідник;
 •  Контекстне меню папки Провідник.

Вікно провідника розділене на дві частини – панелі. Ширину панелей можна змінити. Ліва панель відображає: Всі папки- дерево об'єктів системи. Об'єкти одного рівня об'єднані вертикальною лінією, а до об'єктів наступного рівня ведуть горизонтальні лінії. Знак «+» розкриває наступний рівень, знак «-» підвищує рівень. У правій панелі відображається вміст папки, відкритої в лівій панелі програми.

У вікні Провідника можна виконувати будь-які дії з об'єктами: виділяти, копіювати або переміщати на об'єкт в лівій частині вікна, видаляти створювати ярлики і ін.

 1.  

Калькулятор – службова програма (\Windows\Calc.exe). Запускається командою кн. Пуск  Головне меню  Програми Стандартні Калькулятор.

Виконує:

 •  Арифметичні розрахунки
 •  Математичні обчислення (Вид Інженерний).
 •  Статистичні обчислення(Вид Інженерний).
 •  Логічні обчислення(Вид Інженерний).
 1.  
 2.  Блокнот - службова програма (\Windows\Notepad.exe).
 3.  Програма призначена для роботи з короткими файлами; використовується для найпростіших повсякденних задач (заміток) і з її допомогою можна освоювати набір тексту на комп'ютері.
 4.  Текстові документи зберігають з розширенням .txt (текстовий зміст  мають файли - .Bat; .Htm і ін.).
 5.  Запускається командою кн. Пуск  Головне меню  Програми Стандартні Блокнот.
 6.  Подвійне клацання по текстовому файлу запускає програму і автоматично запускає вибраний файл. Розмір файлів невеликий. Текстові файли більшого розміру ОС пропонує відкривати в інших текстових редакторах.

Якщо використовувати програму як записник, то слід: відкрити файл, у першій позиції першого рядка набрати команду .LOG (починаючи з крапки і прописними літерами). Зберегти файл. При наступному відкритті файлу в кінець файлу вставляється поточна дата і час.

Структура додатку, панель інструментів і головне меню

Графічний редактор Paint

Paint - призначений для створення простих графічних зображень. Він прийнятний для створення простих ілюстрацій, в основному схем, діаграм і графіків, які можна вбудовувати в текстові документи.

Запуск програми: Пуск Головне меню  Програми Стандартні Paint.

 1.  Мережеві можливості Windows ХР

У наш час  найважливішим застосуванням комп'ютерів є створення мереж, які забезпечують єдиний інформаційний простір для багатьох користувачів. Наочно цей процес простежується на прикладі всесвітньої комп'ютерної мережі Internet.

Комп'ютерна мережа  – це безліч взаємозв'язаних (через канали передачі даних) комп'ютерів, які забезпечують користувачів засобами обміну інформацією і колективного використання ресурсів мережі: апаратних, програмних і інформаційних.

Абоненти мережі  – це об'єкти, які генерують або використовують інформацію в мережі (можуть бути окремі комп'ютери, комп'ютерні комплекси, термінали і ін.). Будь-який абонент підключається до станції.

Станція – це апаратура, яка виконує функції, пов'язані з передачею і прийомом інформації.

З'єднання абонента із станцією називається абонентною системою.

Для організації взаємодії абонентів потрібне фізичне передавальне середовищелінії зв'язку або простір, в якому розповсюджуються електричні сигнали, і апаратура для передачі даних. На основі фізичного передавального середовища будується комунікаційна мережа, яка забезпечує передачу між абонентними системами.

По територіальному розподілу розрізняють глобальні, регіональні і локальні комп'ютерні мережі.

Технічні пристрої, які виконують функції з'єднання комп'ютера з каналами зв'язку, називають мережевими адаптерами.

Поширеними є дві концепції побудови програмного забезпечення. У першій – програмне забезпечення орієнтоване на надання багатьом користувачам ресурсів загальнодоступного головного комп'ютера мережі -– файлового сервера. У другій концепції, яка називається «сервер» клієнта, програмне забезпечення орієнтоване не тільки на колективне використання ресурсів, а і на їх обробку в місці розміщення ресурсів по запитах користувачів.

Локальна обчислювальна мережа - це сукупність комп'ютерів і інших засобів ОТ об'єднаних за допомогою кабелів і мережевих адаптерів, що працюють під управлінням мережевої ОС. 

Комп'ютер, підключений до обчислювальної мережі, називається робочою станцією або сервером, залежно від функції, що виконується. Застосовується технологія «клієнт\сервер». Файловий сервер використовується тільки адміністратором мережі і не призначений для вирішення прикладних задачзадач.

В д.в. Властивості системи (команда: Властивості Мій комп’ютерВіддалені користувачі) можна :

1) вибрати, яким чином комп’ютер буде використовуватися з іншого робочого місця;

2) встановити дозвіл на відправку запрошення віддаленому помічнику;

3) дозволити віддалений доступ до комп’ютера (обмежити час);

4) вибрати віддалених користувачів.

Додаткові відомості про мережу можна переглянути в д.в. Стан: Підключення по локальній мережі (Панель управлінняМережеві підключення).

Глобальна комп'ютерна мережа – Internet, яка зв'язує десятки мільйонів абонентів більшості країн світу, електронна пошта – поширена послуга мережі Internet.

 1.  Архівація інформації

Програми-пакувальники дозволяють за рахунок застосування  спеціальних методів «упаковки» інформації стискатистискати  інформацію на дисках, тобто створювати копії файлів меншого розміру, а також об'єднати копії декількох файлів в один архівний файл. Застосування  програм-пакувальників дуже корисно:

 •  при передачі інформації по телефонних лініях (через модем);
 •  при створенні  архіву файлів.

Як правило, програми для упаковки (архівації) файлів дозволяє поміщати копії файлів на диску в стислому вигляді в архівний файл, витягувати файли з архіву, проглядати зміст архіву і т.д. Різні програми відрізняються форматом архівних файлів, швидкістю роботи, ступенем  стиснення файлів при приміщенні  в архів, зручністю використання.

Найбільш поширені програми-пакувальники мають приблизно однакові можливості і жодна з них не перевершує інші по всіх параметрах.

Архів (архівний файл) є набором з одного або декількох файлів(папок), поміщених в стислому вигляді в єдиний файл, з  якого їх можна при необхідності витягнути в первинному вигляді. Архів містить зміст, що дозволяє дізнатися , які файли містяться в архіві:

 •  ім'я файлу;
 •  відомості про каталог, в якому міститься файл;
 •  дата і час останньої модифікації файлу;
 •  розмір файлу на диску в архіві;

Архіватори – це програми, призначені для стиснення інформації. Під стисненням розуміється кодування. Закодований файл займає менше дискової пам'яті, чим початковий. Процес стиснення  називається архівацією, а результат – архівною інформацією.

Для того, щоб скористатися архівною інформацією, необхідно її розархівувати.

Найширше поширені програми-архіватори ARJ, PKZIP/PKUNZIP, RAR, WinRAR/WinZIP. Програма-архіватор задає тип архіву (у багатотомних архівів продовження архіву мають розширення з порядковим номером). Архіви, що самі розпаковуються, мають розширення .ЕХЕ.

Програми-архіватори WINRAR / WINZIP

Програма призначена для створення  і управління архівними файлами.
Це 32-х розрядна версія архіватора
RAR для ОС Windows 95, 98 і NT, ХР. Програма забезпечує:

 •  повну підтримку RAR і ZIP архівів;
 •  високий ступінь стиснення;
 •  стиснення мультимедіа файлів;
 •  підтримку безперервних  і багатотомних архівів;
 •  відновлення фізично пошкоджених файлів;
 •  підтримку додаткових функцій (коментарі, протоколювання помилок, кодування).

Архіватор працює в режимі управління файлами або архівами. При завантаженні автоматично включається режим управління файлами. Подвійне клацання на архівному файлі завантажує режим управління архівами.

У рядку стану міститься кнопка «Диск» і «Ключ » для введення паролю (за умовчанням значок Ключа має жовтий колір, після введення пароля – червоний). У середній частині рядка відображається розмір виділених файлів або поточний стан папки. Справа відображається загальна кількість файлів в поточній папці.

 1.  Total Commander  та його використання

Totel Commander (колишній Wincmd) - файлова система для Windows (TM), подібний Windows explorer. Але Totel Commander  використовує інший підхід: має поряд два вікна подібно до відомої файлової системи для DOS.

Ключові особливості Totel Commander:

 •  - Клавішні функції, подібні оригіналу DOS. - Підтримка роботи з мишею.
 •  Виділення, копіювання, переміщення, перейменування і видалення повних дерев.
 •  Архіви створюються подібно до підкаталогів. Підтримується можливість легко копіювати файли з/до архіву. Відповідна архівуюча програма викликається автоматично. Цілком підтримуються pkzip, arj, lha, rar, uc2.
 •  Меню призначені для початкового користувача.
 •  Командний рядок використовується для простого вводу команд з параметрами, просто друкуванням програмного імені чи натиснення CTRL+ENTER або CTRL+SHIFT+ENTER.
 •  Збільшена  search-функція з повним текстовим пошуком в будь-яких файлах через багаторазове звернення.
 •  Підтримується можливість перегляду/редагування файлу за допомогою вбудованого внутрішнього редактора (F3/ F 4).
 •  -Конфігурований кнопковий бар, щоб запустити зовнішні програми або внутрішні команди меню.
 •  -Конфігуроване головне меню.
 •  Версії Totel Commander від 4.0 до 7.04

Рядок заголовка містить зліва направо кнопку системного меню, назву програми, кнопки управління вікном програми.

Рядок меню містить слідуючи пункти: Файл, Выделение, Команды, Сеть, Вид, Конфигурация, які містять команди виконання дій над файлами і папками, а також команди налагоджування програми. Рядок меню може бути змінений споживачем. У командах меню можливо виконати подальші дії, які не можуть бути виконаними за допомогою функціональних клавіш.

Панель інструментів призначена для виклику команд меню через кнопки панелі, що наділені спливаючими підказками. Натисненням правої клавіші миші можливо відкрити місцеве меню, яке дозволяє замінити або видалити кнопки.

Панель інструментів: Кнопки дисків - завантажується командою Сервіс→Параметри.

Список Вибору диску завантажується командою Сервіс→Параметри.

Вільний і повний дисковий простір - вільний і повний дисковий простір на поточному об'ємі показаний в кілобайтах (1024 байта).

Звернення до кореневого/батьківського директорія (значок).

Клік лівої кнопки вимикачів (\) - звернення до кореневого каталогу поточного об'єму. Правої кнопки (..) - до батьківського каталогу.

Поточний каталог показаний безпосередньо вище вікна панелі та може бути редагованим для зміни шляху при пошуку нового каталогу.

Директивний екстрений Список і Історія - кнопка відкриває директивний екстрений список, до якого можна додати часто використовувані директорії. Стрілка вниз відкриває список недавно відвіданих директоріїв.

Магістраль позиції табуляції - дозволяє сортування списку файлів по імені, розширенню, розміру, даті, клацаючи по відповідній команді меню Вид. Клацання другого разу по такій же команді інвертує порядок.

Вікно панелі – показані імена файлів, розмір, дата, час останньої зміни і атрибути в поточному каталозі.

Число відібраних файлів – внизу вікна панелі відображається кількість дискового простору відібраних файлів. Після цього показаний дисковий простір, зайнятий всіма файлами у вікні панелі. Також показане число відмічених і повне число файлів.

Командний рядок  - призначено для вводу команд саме з клавіатури. Максимальна довжина командного рядка обмежена 2047 знаками на Windows 2000, і 8191 знаку на Windows XP (максимум, підтримуваний цими операційними системами). Старі командні рядки збережені в списку історій.

Бар функціональних клавіш – клавіші від F1 до F8 можна активізувати відповідну функцію.

 1.  
  Основи роботи з ОС MS DOS

1. Основні відомості про ОС MS DOS 7

2. Складові частини ОС MS DOSпапки

3. Основні функції ОС MS DOS

4. Процес завантаження ПЕОМ та ОС MS DOS

5. Файли і каталоги в ОС MS DOS 7.0

6. Діалог користувача з DOS

7. Команди MS-DOS загальносистемного призначення

8. Зовнішні команди MS DOS

9. Внутрішні команди MS DOS

10. Команди роботи з дисплеєм та принтером

 1.  Архіватори DOS. Командні файли

1. Архівація інформації з командного рядка

2. Поняття командного файлу

3. Правила написання командних файлів

4. Основні команди

 1.  Поняття командного файлу

1. Правила написання

2. Основні команди

3. Способи виконання


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

63077. Правильные и неправильные глаголы 40.61 KB
  Соответствия словам русского языка: cловам на -ция (революция, нация, абстракция) соответствуют английские слова на -tion (revolution, nation, abstraction); словам на -сия (профессия, экспрессия) соответствуют английские слова на -sion (profession, expression).
63078. Методика викладання географії. Самостійні роботи 239.5 KB
  Незважаючи на різноманітні трактування поняття «критичне мислення», загальний зміст їх зводиться до такого: критично мислити – значить усвідомлено оцінювати, міркувати, мислити, тобто проявляти людиною психічну...
63080. Методика проведення вступного інструктажу під час уроку виробничого навчання на тему «Підготовка самохідних машин до роботи» 59.77 KB
  Метою курсової роботи є закріплення, поглиблення й систематизація наукових знань і практичних навичок студентів з проведення вступного інструктажу на тему: «Підготовка самохідних машин до роботи».