48338

Конструкции стен из крупных блоков

Доклад

Архитектура, проектирование и строительство

Со стенами из крупных блоков за основу принимают номенклатуру элементов предусмотренных территориальными каталогами. Архтор для своих проектов использует унифицированный набор блоков разрабатывая для них новые доборные элементы. Поясные ряды кладки состоят из поясных перемычечных и угловых блоков.

Русский

2013-12-09

32.5 KB

9 чел.

Конструкции стен из крупных блоков.

Для проектирования малоэт. зд. со стенами из крупных блоков за основу принимают номенклатуру элементов, предусмотренных территориальными каталогами.

Каталог опред. систему разрезки стен на блоки. Арх-тор для своих проектов использует унифицированный набор блоков, разрабатывая для них новые доборные элементы.

Наружн. стены в современном строи-ве чаще расчленяют на блоки по 2хрядной системе разрезки толщиной в пределе 250-400мм.

Несущая способность стен имеет всегда запас прочности.

Поясные ряды кладки состоят из поясных, перемычечных и угловых блоков.

Простеночные ряды кладки состоят из простеночных, угловых и подоконных блоков.

В группе доборных эл-тов относят блоки-вставки, цокольные блоки, карнизные и парапетные плиты.

С наружной стороны стеновые блоки офактуривают цветным атмосферостойким бетоном или декоративной атмосферостойкой облицовкой.

Цоколь наружн. стен крупноблочного дома проектируют в зависимости от принятого уровня, от конструкции фундамента, от наличия подвала.

Карниз наружн. крупноблочных стен проектируют в зависимости от принятой формы зд. и конструкции крыши.

Угловой простеночный блок.

1-простеночный рядовой блок

2-простеночный угловой блок

3-утепляющий вкладыш

4-2 слоя рубероида

5-конопатка

6-чашка с цементным р-ром

7-герметик

Сопряжение поясных блоков.

А-сопряжение поясных блоков

1-поясной рядовой блок

2-цементный р-р

Гориз. стыки блоков заполняют цементным р-ром, с внешней стороны их заделывают герметиком и цементным р-ром.

Вертик. стыки блоков с наружной стороны заделывают, так же как и гориз. и конопатят, затем устанавливают утепляющие вкладыши и с внутренней стороны заделывают легким бетоном.

Необход. жесткость соединения эл-тов стен обеспечивают перевязкой вертик. стыков ряда блоков перекрывающих рядов и стальных связей между блоками всех стен.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23221. Філософія життя – формування нової філософської парадигми 35 KB
  Філософія життя€ – формування нової філософської парадигми. Одним із основних джерел філософії життя є ірраціоналістичнопесімістична філософія Шопенгауєра. Філософія мислення€ замінюєфілософія життя€. Основа життя за концепцією Ніцше– це воля.
23222. Філософські ідеї психоаналізу 39 KB
  Психоаналітичний підхід є однією із найвидатніших теорій особистості. У анатомії особистості він виділяв три взаємодіючі компоненти: 1. Філософські ідеї психааналізу: 1Позитивні моменти: положення про складність та багатоплановість структури особистості; про свідоме та несвідоме; про внутрішні суперечності розвитку особистості. Далі виникла потреба у подоланні біологізаторських поглядів на особистість у соціалізації фрейдистської теорії особистості що і було здійснено неофрейдистами: К.
23223. Герменевтика як напрям сучасної філософії 31.5 KB
  Герменевтика як напрям сучасної філософії Принципове положення про історичну конкретність теоретичної діяльності та про облік широкого контексту різноманітного практичного життя суб'єкта в рамках теорії пізнання було вперше чітко сформульовано в марксистськоленінській філософії. Критикуючи вузький методологізм попередньої буржуазної філософії К. Одне з найбільш впливових в сучасної буржуазної філософії напрямків герменевтична філософія претендує на не менш ніж справді адекватне критичне розуміння наукового nізнання і самої проблеми...
23224. Структуралізм 58.5 KB
  Структуралізм методологія гуманітарних наук яка намагається аналізувати певну специфічну галузь наприклад міфологію як складну систему взаємопов'язаних частин. Таким чином структуралізм став не просто методом а інтелектуальним рухом який в 60х роках XXго століття прийшов на заміну екзистенціалізму. В 1970х роках структуралізм потрапив під вогонь критики. Проте чимало теоретиків структуралізму таких як Мішель Фуко йЖак Лакан продовжують впливати на європейську філософію .
23225. Світогляд як духовно-практичний спосіб освоєння світу 33 KB
  Світогляд як духовнопрактичний спосіб освоєння світу Філософія має органічний зв’язок зі світоглядом. Що ж таке світогляд Слід підкреслити що у визначенні цього поняття немає чіткості. У сучасних філософських працях про світогляд мовиться таке: €œсвітогляд– це форма суспільної відомості; €œсвітогляд– це форма самоусвідомлення особистості€; €œсвітогляд– це система поглядів на світ і на місце людини у цьому світі€; €œсвітогляд– це система принципів діяльності людини€; €œ світогляд– це погляд людини на світ як ціле€; світогляд– це...
23226. Поняття суспільного виробництва та його різновиди 35.5 KB
  Поняття суспільного виробництва та його різновиди. Продуктивні сили становлять лише одну сторону суспільного виробництва. Адже в процесі виробництва люди вступають у певні відносини не тільки з природою а й один з одним. Ці взаємовідносини людей у процесі виробництва дістали назву виробничі відносини і представляють другу складову способу виробництва.
23227. Поняття власності та її норми 31.5 KB
  Власність означає право на дії з речами які підлягають обміну. Важливі типи власності включають нерухомістьземля особисту власністьінша фізичне майно та інтелектуальну власністьправа на артистичні творінням винаходам і т. Право на власність пов'язано з власністю яка встановлює відношення між товарами послугами та іншими людьми або групами запевняючи власника на право обійтися без власності в манері яку він або вона вважає доцільною. Громадська власність це будьяка власність якою керує держава або ціле співтовариство.
23228. НТР:сутність, закономірності та соціальні наслідки 41 KB
  НТР це поступальний рух науки і техніки еволюційний розвиток усіх елементів продуктивних сил суспільного виробництва на основі широкого пізнання і освоєння зовнішніх сил природи це об'єктивна постійнодіюча закономірність розвитку матеріального виробництва результатом якої є послідовне вдосконалення техніки технології та організації виробництва підвищення його ефективності. Виявом науковотехнічної революції є до корінна перебудова всієї технічної і технологічної основи виробництва його організації й управління які здійснюються на...
23229. Поняття політики 32.5 KB
  Отже політична система як одна із частин або підсистем соціальної системи дає змогу виявити межі політики та політичних відносин їхні елементи та взаємозв’язок між ними функції. Як одна з форм соціального руху матеріїполітична система тісно пов’язана з особливою формою діяльності людей– політикою. На відміну від інших систем суспільного життя політична система має ряд особливостей: вона бере участь у розв’язанні таких загально соціальних завдань як інтеграція суспільства розподіл в ньому матеріальних і духовних цінностей. Важливим...