48363

Лексика художественного произведения

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Архаизмы слова ныне не употребляемые хотя бы явления и понятия ими обозначаемые существовали до нашего времени. Историзмы слова обозначающие уже не существующие явления прошлого. Неологизмы новые ранее не существовавшие в языке слова. Не следует смешивать двух разных явлений: употребления писателями неологизмов которые уже вошли в словарный состав языка и создания неологизмов самими писателями.

Русский

2013-12-09

23.5 KB

7 чел.

52. Лексика художественного произведения.

Язык литературного произведения использует все богатство, как литературного, так и «речевого» языка того или иного народа.

Синонимы и антонимы

Употребление синонимических слов и выражений помогает писателю разнообразить речь, избегать повторений.

Антонимы употребляются преимущественно в тех случаях, когда писателю нужно резко противопоставить друг другу различные явления, создать впечатление контраста. Также они употребляются и для того, чтобы всячески подчеркнуть противоречия внутри одного явления.

В качестве средств образного воспроизведения действительности писателями используются и особые лексические ресурсы языка.

Архаизмы – слова, ныне не употребляемые, хотя бы явления и понятия, ими обозначаемые, существовали до нашего времени.

Историзмы – слова, обозначающие уже не существующие явления прошлого.

Архаизмы употребляются главным образом в произведениях, рисующих далекое прошлое, и способствуют в этом случае созданию соответствующего исторического колорита.

Иногда архаизмы употребляются писателем в целях придания особой торжественности и исключительности поэтической речи. («Пророк» Пушкина)

В некоторых случаях архаизмы служат средством иронической характеристики отдельных действующих лиц.

Неологизмы – новые, ранее не существовавшие в языке слова.

Не следует смешивать двух разных явлений: употребления писателями неологизмов, которые уже вошли в словарный состав языка, и создания неологизмов самими писателями. Во втором случае неологизм выступает в ряду специальных изобразительно-выразительных средств поэтической речи.

Диалектизмы – слова, не употребляемые в литературном языке, а характерные лишь для жителей отдельных областей.

Преимущественно они употребляются в речи действующих лиц для их характеристики.

Варваризмы – такие слова и обороты речи иностранного происхождения, которые или еще не вошли в качестве равноправных лексических ресурсов в национальный язык писателя, или не могут войти.

Макароническая речь – речь, пересыпанная варваризмами.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55624. Початок Української революції 168.5 KB
  Мета: зясувати причини Лютневої революції в Росії та її наслідки для України; розглянути перший етап Української революції та його особливості; розвивати у учнів комунікативні здібності...
55625. ПОЧАТОК ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 64.5 KB
  Група буде протягом уроку визначати внесок в роботу кожного з членів команди і в кінці уроку виставить відповідні оцінки: за роботу на уроці і за роботу з контурною картою. Кожна група отримує поняття щоб надати його визначення і пояснити значення.
55626. Запровадження рейтингової системи оцінювання роботи викладача - одна з ефективних умов удосконалення його професійних знань та педагогічної майстерності 203 KB
  Оцінка ефективності викладацької діяльності є обовязковою умовою що забезпечує функціонування системи управління якістю освіти тому що дозволяє контролювати зміну кадрового потенціалу активність роботи виявляти та підтримувати позитивні тенденції у роботі викладацького складу.
55628. Головні річкові системи та басейни річок України 123.5 KB
  Мета: навчальна: ознайомити учнів із поняттям річка басейн річки частинами річки та основними річками України їх назвами розташуванням та напрямком течії навчати користуватись географічною картою; розвиваюча...
55629. Основні річкові системи України 35.5 KB
  Мета: ознайомити учнів з особливостями річкової мережі України її залежністю від клімату й рельєфу; формувати вміння характеризувати річки за типовим планом; характеризувати екологічні проблеми річок перспективи їх розвязання...
55630. Від роду до роду нема переводу – коріння міцне 46 KB
  Де найкраще місце на землі Де зелені змори яворів Заступили неба синій став На стежині сонце я зустрів Привітав його і запитав: Всі народи бачиш ти з висот Всі долини і гірські шпилі Де ж найкращий на землі народ Де ж найкраще місце на землі Ведуча. Ведуча.
55631. Роде мій красний, роде мій прекрасний 104 KB
  Підготувати інсценізації казки Колобок Декламатори. Казка Колобок Наперед виходять Дід Баба Мати Батько Колобок ведучий. Так і прозвали його Колобок. Та й покотився Колобок по дорозі.