48409

Основи мотиваційних процесів

Конспект

Психология и эзотерика

Маніпулювання – приховане спонукання іншої людини, прийняття рішень, до переживання певних станів, і виконання необхідних для ініціатора цілей. Стимулювання – предявлення зовнішнього фактору, з метою посилення і прийняття мисленнєвих, емоційних і поведінкових реакцій.

Украинкский

2013-12-15

42.13 KB

11 чел.

Тема 1. Мотивація у структурі активації.

1. Греція, індія, ацеки. Анеаграма визначав мотивацію.

Е.печолі вдосконалив метод «Енеграма» - «Що вас найбільше лякає?» - Недосконалість; Самотність, Неуспіх, Ваша персічність, Безцеремонність, Зрада, Бездіяльність, Слабкість, Конфлікт

Активованість – щось робить, неактивована – бездіяльність.

Активаціяуся сукупність усіх факторів, які впливають на рівень збудження і тонус НС:

 1.  Мотивування;
 2.  Маніпулювання;
 3.  Стимулювання.
 4.  

Маніпулювання – приховане спонукання іншої людини, прийняття рішень, до переживання певних станів, і виконання необхідних для ініціатора цілей.

Стимулювання – предявлення зовнішнього фактору, з метою посилення і прийняття мисленнєвих, емоційних і поведінкових реакцій.

 1.  Швидше;
 2.  Сильніше

Мотивування – система дій з активації мотивів іншої людини або самого себе.

Перелік факторів активації:

 1.  Сподівання на грошову премію
 2.  Загроза покарання
 3.  Страх непройти випробування або не прийти на роботу
 4.  Зробити помилку
 5.  Прийом допінгу
 6.  Стан зумовлений попередніми поідями
 7.  Фактор шуму
 8.  25 кадр
 9.  Змагання
 10.  Ревнощі (стимул. маніпуляцію)
 11.  Захопленістьзавданням (мотивування)

Мотивація:

 1.  Напруга, яка виникає внаслідок незадоволеності потреб.
 2.  Якого сенсу ми надаємо своїм думкаам

Біхевіористи – був сформульований перший термін (на основі організму)

Гуманісти – друге визначення – сенс, якого ми надаємо своїм діям.

Мотивація – ієрархія мотивів, характерних спрямованості особистості.

Мотивація (мотивування) – пояснення людиною власних вчинків.

Мотив (спонукання) – енергія яка вивільняється від напруги.

Мотив і мотивація не відповідають на запитання «ЧОМУ?», це питання ПОТРЕБ. Мотив відповідає на питання ЯК?, спосіб досягнення цілі.

Похвала, Відсутність інформації для розвитку, Створення ситуації обмеженого часу (стимул, маніпуляція)

Оцінка, Пригадування попереднього досвіду, Уникнення покарання (стимул)

Самоактуалізація, Схвалення значущих людей, Інтереси (мотивація)

Лестощі, Негайне прийняття рішень (маніпуляція)

Характеристики мотивованої людини (Олена Сидоренко):

1. симпатичні

2. добрі

3. розумні

4. обовязнкові

5. захоплені

6. зібрані

7. відкриті

8. ніжні

9. успішні

10. Стурбовані

Т-ія Маслоу. Головне самоактуалізації – прагнення людини виявити потенціал, на що вона здатна.

5. потреба в самоактуалізації

4. Потреба у визнанні

3. Потреба у спілкуванні

2. Потреба у безпеці

1. Базові потреби (дихання, їжа, сексуальна)

1. Т-ії активації

1.1. Т-ія Герцберга – двохфакторна теорія.

Мотиви гігієнічніхороший начальник. Задоволений особистим життям, престижна робота, хороші засоби для роботи, розуміння правил, які існують в організації, чуття безпеки повязані з роботою.

Мотиви-мотиватори – (цікавий зміст роботи), повага до людини, можливість зробити карєру, відповідальна робота, можливість самовдосконалення, можливість самовиражатись у виконанні завдань.

1.2. Т-ія зустрічних потреб Маккеланда, для мотивації людини є головними такі потреби:

- афіліація – прагнення причетності до когось, чогось.

- потреба у владі – чинити тиск, обумовлювати щось.

- потреба успіху в цілому.

з цих 3х потреб може бути 1 домінуюча. Людні треба пропонувати ту діяльність, яка потреба для неї є актуальною.

1.3. Т-ія Хебба – загального і ключового збудження. В людини завжди присутній фон загального збудження. Для того щоб зявилось ключове збудження треба врахувати потреби людини щоб людина оцінила можливість досягнення мети.

1.4. Т-ія привабливості Боллса. Пояснює чому люди будуть відчувати до чого ми її мотивуємо (провокуємо). Якщо дії для людини будуть природніми, людина їх виконає, а ті які не властиві їй – ні.

1.5. т-ія диспозиції (готовність діяти) Олпорт Гордон.

- Автомітизація мотивів.

- Трансформація мотивів – зміна мотиву (переключення з однієї мети дії на іншу). Людина сама себе замотивовує.

2.Т-ії прогнозування поведінки

2.1. Т-ія Хайдера

Ввіі поняття МОТИВ УСТАНОВКИ – латентний стан готовності до реалізації наміру.

1)        Р      

                                                  Р – сама людина, яка має установку

                           +                    О – людину затягує в дану ситуацію

                                                  Х – сама проблема, або один (1) і два (старий друг

       +                     Х

                  +

        О          

         

2)       Р

                                                   

                    -

                                 Х

      _                         

                        _                                     

                                           

        О

2.2. Т-ія прийняття рішень Паскаля – людина діє в тих ситуаціях в яких її субєктивні очікування супроводжуються думкою про ймовірність досягнення успіху.

2.3. Т-ія Фестінгера – когнітивного дисонансу. – виникає за обставин коли люди зустрічаються з новою інформацією, що суперечить попереднім знанням. («Я маю цю інформацію перевірити»).

3. Теорії мотиваційних типів особистості.

3.1. Т-ія Макгрегор (менеджменту або управління). Вперше зауважив, що є працівники творчі і нетворчі. Теорія управління Х.

Ініціативні. Відповідальні. Творчі люди є. Інші керівники, які мотивують працівників, за допомогою гри, і вважають, що вони є ініціативні, вілповідальні, творчі. Ті керівники, які задіювали гру, зауважили що їх працівники працюють краще.

3.2. Т-ія Джуліана Роттера – локус-контролю. – на кого людина покладає успіх-неуспіх.

- внутрішній локус контроль – покладання неуспіху-успіху на себе. Самодостатні, позитивні, піклуються про своє здоровя.

- екстернали покладають свої успіхи-неуспіхи на інших. Схильні до залежної поведінки, прагнуть отримувати вказівки.

3.3. Т-ія М.Аптер – реверсивна. (реверс – почергова зміна станів між напруженістю і розслабленістю.)

1) цільовик – головне результат. Памятає про часові рамки.

2) парацільовик – головне процес, а не результат. Надто в процес закупорюється.

Тема 3.  Мотиваційна сфера особистості

Мотиваційна сфера характеризується:

1. розвиненість – розгалуженість – якісне різноманіття

2. Гнучкість – рухливість звязків між компонентами мотиваційної сфери

3. ієрархізованість – чітка впорядкованість

Потребинестача чогось, що зумовлює стан внутрішньої напруги.

Г.Мюррей Класифікація потреб:

- типова поведінкова р-ія

- вибірковість уваги і реагувань

- потреба у прояві хараткерних емоцій і почуттів

- потреба в задоволенні при досягненні потреби

- незадоволення при неуспіху

- психогенні потреби

1 група: Дії з неживими предметами (потреба у придбанні здобуванні)

 1.  Потреба охорони
 2.  Потреба у порядку (все охайно і чисто)
 3.  Потреба конструювання (облаштовуватиі будувати)

2 група. Досягнення успіху:

 1.  Ч-з досягнення над речами, людьми
 2.  Визнання потреби
 3.  Потреба демонтсрування
 4.  Потреба у статусі
 5.  Потреба в униканні приниження

3 група Потреби повязані з захистом

 1.  Потреба протидії
 2.  Потреба уникнення безчестя
 3.  Потреба захисту

4 група: Вияв сили і підкорення їй:

 1.  Потреба у домінуванні
 2.  Потреба автономії
 3.  Потреба суперечити

5 рупа: Дихотомічні:

 1.  Садомазохістська
 2.  В агресії
 3.  Прагнення задавати шкоди

6 група: Потреби у причетності:

 1.  Єфікації – тотальне відчуження
 2.  Підтримання симпатії

Екзистенційні потреби Е.Фромм:

 1.  Встановлення взаємин
 2.  в ідентичності:
 3.  В системі поглядів
 4.  Присвята себе комусь або чомусь

Метапотреби А.Маслоу

 1.  У цілістності
 2.  У досконалості
 3.  У простоті
 4.  У завершеності
 5.  У красі
 6.  У доброті
 7.  В унікальності
 8.  Потреба гри
 9.  У самодостатності

К.Хорні (невротичні потреби):

-  у задоволення

- у схваленні

- у чітких обмеженнях

- у владі

- у суспільному визначенні

- у захопленні собою

- у бездоганності

- у самодостатності

Мотиви-базові мотиватори.

 1.  Усвідомлені (бажання, інтерес, ідеал, світогляд)
 2.  Неусвідомлені (потяг, установка – готовність діяти певним чином

Конкретні мотиви:

1. Мотив уникання

2. Мотив пізнавальний

3. Змагальний – людина звикла порівнювати себе з кимось.

4. Мотив складності завдання – це свідчить про те, що людина буде актуалізуватися на складності завдання (намагатиметься стрибнути вище голови). Не можуть бути вчителями для інших.

5. Мотив самоповаги – ці люди виконують завдання лише тоді, коли її цінності домінують.

6. Мотив вольового зусилля – людина активується лише тоді, коли вона бере себе в руки, вона відноситься до себе з повагою. Прагнуть змушувати себе.

7. Мотив закономірності результатів – ці люди прагнуть чіткості. (я вам підготовленість, а ви мені бали).

8. Мотив оцінки власного потенціалу (самоактуалізація). – виконують завдання заради того щоб показати свої можливості, продемонструвати себе.

9. Мотив ініціативності – хочуть вносити свої правила в знайому компанію. Підкорюватись іншим людям їм складно.

10. Мотив шанування – коли чують думку авторитетної людини, вірять одразу.

Джерела мотивації (Барбутто, Сколл):

1. Парацільове – людині завжди цікавіше процес виконання завдання. (мотиви 1 5 8 9 )

2. Результативне – спрям. На результат

3. Конформне – завжди виходять за межі відносин соціальних ( «батьки-діти») – 2 7 10

4. долання виклику – актив. Коли зявляється виклик, доводять щось тоді коли висувають вимоги і не вірять в них. – 2 3

5. Моральне -  зробить лише коли це відповідає її цінностям, правилам, бо хоче залишатись сама собою. -  1 5 8 10

Мотиваційні тенденції (орієнтований спосіб дії, напрям дій):

1. М.т. досягнення успіху – чітко бачать результат

2. М.т. уникання неуспіху – не робити помилок

3. м.т. уникання успіху – заради взаємин – більш характерно для жінок.

Ціль – аксіологічно важлива цінність для людини.

1. Інструментальні – якзасіб досягнення.

2. Інтернальні – не міняють їх (сімю на статус)

1. Фіктивні – завжди недосяжні – влада, визнання. Матр. Збагачення

2. Реалістичні – якщо для людини важливо заробити гроші для певної мети.

Поділ цілей за Двеком:

1. Ц. успіху:

- зовнішні ознаки статусу

- гроші

- популярність

2. ц. майстерності:

- володіти знаннями

- саморозвиток

- взаємини

- не прагнуть подобатись всім

Ознаки конструктивності мотиваційної сфери:

1. Визначити потреби, мотиви. Цілі. Рівень задоволеності потреб

3. зясувати наявність метапотреб. Екзистенційних і невротичних потреб.

4. Чи повязані екзист. І невротичні потреби? Якщо ми вирішимо потребу чи зникне невроз

5. Які потреби переважають – базові чи мотиватори?

6. Визначити особливості цілей, субєктивність постаноски та реалістичність цілей.

7. зясувати зв'язок мотивів та цілей, зв'язок цілей і потреб (виокремити невротичні цілі).

8. Висновок про конструктивність мотиваційної сфери:

- відсутність мотиваційного страху неуспіху;

- трансформація потреби з «хочу» в «треба, можу»;

- наявна самодетермінація – приорітетність;

- є резервна мотивація – мати не 1 спосіб досягнення цілей.

- можливість реверсії зовнішніх і внутрішніх мотивів – чи сама ставить цілі чи її заставляють (почергова зміна станів).

Спрямованість особистості (Данилова):

1. екзистенційна – Людина-філософ, пошук сенсу, іноді відокремлена, міркує, задає питання про зміст. - хороші друзі, не кажуть що робити іншим, але мають свою думку, Домінують метапотреби – завжди ціннісна.

2. Гуманістичнавзаємини головне, часто «-» у визнанні, хочуть допомагати іншим, іноді навязливі, складно поставити собі ціль. ПРОБЛЕМА – цілей!!!

3. Прагматична – незадоволена потреба у безпеці, можуть змагатись, ініціативні у пізнанні, уникання. Ціль – успіху і престижу. Є невротичні потреби.

4. Егоїстичнауникнення відповідальності, маніпулятор, боязнь відчуженостей – потреба у безпеці. Потреби невротичні – влада, збагачення. Поведінка не цілеорієнтована.

Смейкл, Кучер – професійна спрямованість.

Загальна спрямованість:

1. спрямованість на себе – хоче показати себе і свою діяльність, буде використовувати інших для досягнення своєї цілі. За роботу хоче винагороду.

2. спрямованість на справу – завжди займається роботою і повністю себе їй присвячує. Хороші професіонали.

3. спрямованість на спілкування – головне зваємини, як правило – це жінки.

Емоційні типи спрямованості: (Дудонов)

1. Альтруїстична – люди переживають позитивні емоції, не корислива доопомога іншим.

2. Комунікативна – пережив. Позитивні емоції – дружні взаємини.

3. Глорична (слава)  - самоствердження

4. Нуглічна – позит. Емоції у доланні труднощів.

5. Романтична – поз. Емоції шукає у ризикових ситуаціях.

6. гностична (пізнавальна) – п.е. в пізнанні

7. Естетична – п.е. коли спостерігають гармонію і красу.

8. Гедоністична – п.е. коли є в стані комфорту.

9. Акизитивна – п.е. коли збирає речі які їй подобаються.

Соціальна спрямованість (Братусь):

1. егоцентричний – власні задоволення і престиж головніші ніж інші люди

2. Групоцентричний – спрямованість на групу, але є поділ – свої=чужі, бувають злопамятні.

3. Гуманістичний (просоціальний) – толерантне ставлення до всіх, позбавлені установок.

4. духовний (есхамологічний) – сприймання інших як Божих створінь.

Мотиваційні ефекти.

Ефект – це опосередкований наслідок дії,певної причини та сили.

1. Ефект Зейгарнік, Блюма.

Незавершена дія памятається краще ніж завершена. Незавершена дія приносить людині напругу.

2. Ефект Лісснер.

Після виконання складного і творчого завдання людина не хоче використовувати типове і просте.

3. Ефект Пігмаліон.

Людина поділяє те, що у що вона вклалася рисами надзвичайності та еталонності.

4. Ефект Макіавелізм.

Використовують рідних для своєї цілі.

5. Ефект трудоголізму.

Трудоголік – людина, що замінила потребу у спілкуванні трудовою діяльністю. Прагнуть перфекціонізму.

6. Резигнація (Фарел) – занурення у себе.

Внутрішня р. – відстоювання ініціативності і готовності до ефективної роботи. Виявл. У працездатності на роботі, конфрмний настрій, іноді перекликається як немотивованість.

Риси резигнації:

1. Незацікавленість вияву своєї точки зору в дискусіях

2. Схильність до конформізму – думка більшості – правильна.

3. Некомпетентність і відсутність критики до думок і дій інших.

4. Не користується наданою йому свободою в рішеннях

5. Спокійно сприймає втручання в власну сферу компетентності.

6. Не зацікавлений цпідвищенні власної кваліфікації.

7. Часто відсутній на роботі і часто по поважній причині.

Причини резигнації:

1. Застимульваність

2. після сильної фрустрації чи декількох

3. Яко працює в полі осіб що її не приймають

Як вийти?

1. Зовнішня штучна стимуляція

2. Нові обставинии.

3. активація психологічних ресурсів.

7. Автономізація мотиву (Олпорт) – за недостатності дії, шщо була засобом досягнення мети, людина переформулювала для себе сенс завдання (а не м ету і зміст).

Умова: недосконалість дії досягнення мети. (Може їй таке завдання сформулював хтось, схильні до твочості і самоорганізовані до виконання завдянь.)

Не спрацьовує:

1. просто завдання

2. У цільовиків.

3. Коли є позитивне чинегативне підкріплення.

4. Якщо це звичка.

8. «Чуття потоку» - (Чікзестміхалі)  -коли при виконанні завдання людині цікаво то втарчається почуття часу.

Ознаки:

1. Повна зануреність у діяльність

2. Повна концентрація уваги, думок і почуттів на завданні.

3. Чіткознає що требазробити в певний момент часу.

4. Чітко усвіломлює наскільки цспішно виконана її робота.

5. Немає тривоги щодо можливих помилок чи неуспіху

6. Відчуття субєктивної зупинки часу.

9. Резервна мотивація.

Зявляється у :

1. Ситуації неуспіху

2. Трансформація мотиву «досягнення» (Хейнхаус)

3. Лбдина виконує завдання у яких не бачить сенсу.

Резервні мотиви:

1. Мотивпція саморозуміння

2. Творчості

3. Долання виклику

4. пізнавальна

5. Дпомоги іншим.

6. Спілкування

7. Співпраці

8. Самостійності.

Тема: конструктивність мотивації навчання.

1. Типи мотвування.

2. Мотиваційна стратегія і мотиваційна субєктивна система.

3. 5 кроків мотивування.

1. Типи мотивації:

- внутріншньоорганізована ( ми мотивуємо)

- зовнішньоорганізована (хтось мотивує)

За Дісі:

 1.  Інтринсивна – цікавить зміст завдань, їх суть.
 2.  Екстринсивна – завдання. Як засіб досягнення цілі, пов'язаний з наслфдком виконання завдань.

Вайнер, Роттер:

Локус каузальності:

 1.  Внутрішній – Я-причина успіху-неуспіху
 2.  Зовнішній – інші причина упіху-неуспіху.

Аптер:

 1.  Парацільова
 2.  Цільова

1. Самодетермінація – здатність самому визначати приорітети цінностей і цілей.

- особьисто зрілі

- доходять з зрілості

- зявляються як наслідки вчинків.

2. формування інтересу:

Чинники:

 1.  Можливість виявити самодостатність у навчанні
 2.  Активні і інтерактивні методи навчання (бесіда, диспіт діалог).
 3.  Субєктивна новизна навчального матеріалу.
 4.  Оптимальний рівень складності завдань

3. похвала:

- здійснюється конкретизовано (за що хвалять)

- заохочення доссягнення специфічних критеріїв (саме для цієї людини) успішності

- акцентує, що досягнення успіху стане модлиіим саме завдяки докаданню зусиль

- створює позитивне ставлення.

4. Скерування – ми загалом ставимо ціль

5. делегування

6. Інструктаж – і не знає і не хоче.

7. актуалізування інтеесу – інтерес або був і його застимулювали чяи мала неуспіх.

Оновити і поповнити ресурс можна:

 1.  Любов
 2.  Успіх
 3.  Творчість

8. Додаткова мотивація.

Потрібна коли:

 1.  Актуалізація інтересу
 2.  Поставлена складна задача.

 1.  Постановка завдання що дозволяє встановити найближчі і перспективні цілі.

 1.  Професійна спрямованість навчальних завдань (щоб половина з них стосувалася не лише фахових знань)

 1.  Проблемне навчяання (знання подається не лише у вигляді правильної готової інформації)

 1.  Формування в групі пізнавального психологічного клімату

Стратегії мотивації навчання:

Сосновський – знаючи обєкт, вимоги, екстра та інтра версію, можна організувати роботу.

 1.  Інтернал-обєкт – уникає складних життєвих ситуацій, без творчості.
 2.  Інтернал- субєкт – прагне до співпраці і спільної творчості
 3.  Екстернал-обєкт – пристосування до інших, щвидко адаптується до психології інших.
 4.  Екстернал – субєкт – слідує зовнішнім правилам успіху і самоствердження, змагальний моиив.

Дісі, Райан – ввели термін «мотиваційна субсистема» - це комплекс когнітивної, афективної поведінки особи, що організовуєтьс як моииваціна ціль.

Типи субсистем6

1. Внутрішня мотиваційна субсистема – прагнення до компетентності і самодетермінації

2. Зовнішня м.с. – базується на зовнішніймотивації.

3. Амотивацнійна с. – в людини загалом відсутня активінсть, чуття безпорадності чи навченої бе5зпорадності.

Психологічна стратегія мотивування:

1. Зясувати індивідуальні особливості мотивації оюдини:

- індивідуальну ціль,

- тип домуніючих мотивів, мотиваційну тенденцію

- тип локус-контролю

- мотиваційних модус (цільовик-парацільовик)

2. актуалізувати інтерес – підкріпити ті дії, що подобаються особі

3. активізувати почуття самоефективнос\ті.

4. психологічний супровід – організований ок скерування чи інструктаж

5. зворотній зв'язок – позитивни\й.

Тема. Самоменеджмент.

Е.Мейо – провыв 1й експеримент …

Результат. Визначено, що вагомішим за фізичні фактори є визнання і самовизнання!!!»

Самоменеджмент.

1. Моттивувати слід самовизнання.

2. Теорії «Х» і «у»

Самоорганізація зявляється в Х

Самоменеджмент:

1. Тайм-менеджмент – нестача часу викликає стрес

2. Стрес-менеджмент – люди мають менше стресу вгрупі

3. Тім-менджмент – командний менеджмент

4. Імперешн-менеджмент – найкраще працюється в групі, але коли мають вплив.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

35169. Средства удалённого доступа к файлам в Windows 44 KB
  На компьютере под управлением Windows XP можно предоставлять общий доступ к файлам как локальным так и удаленным пользователям. Удаленные пользователи подключаются к компьютеру по сети и получают доступ к общим файлам на компьютере. Для доступа к интерфейсу простого общего доступа к файлам необходимо открыть окно свойств папки.
35171. Линейное программирование, задачи линейного программирования 23.52 KB
  Программное обеспечение Microsoft Excel Методические указания Рассмотрим решение задач линейного программирования средствами Excel на примере следующей задачи. Нормы затрат каждого сырья на единицу продукции заданы таблицей...
35172. Разработка АИС продовольственного склада ООО «Астра-Р» 331 KB
  Сердцевиной современных информационных технологий являются автоматизированные информационные системы. Все известные информационные системы могут быть разделены на две категории: автоматические и автоматизированные. Автоматические информационные системы системы функционирование которых осуществляется без непосредственного участия человека. Автоматизированные информационные системы системы в функционировании которых непосредственное участие принимает человек транспортные процессы энергосистемы промышленные предприятия предприятия...
35173. Разработка ПП АИС «Компьютерные игры» 934.5 KB
  Программный продукт АИС БД «Компьютерные игры» разрабатывается с целью систематизации и обобщения сведений о играх, компаний разработчиков, локализаторов. Программа предназначена для просмотров последних вышедших новых игр.
35174. Концепция применения CALS (ИПИ) - технологий в промышленности Нижегородской области 151.5 KB
  производственные информационные системы CALSтехнологии CALS Continuous Acquisition and Life cycle Support непрерывное развитие и поддержка жизненного цикла русский аналог ИПИ Информационная Поддержка жизненного цикла Изделий обеспечивающие информационную поддержку жизненного цикла изделий конструирование технологическое проектирование производство эксплуатацию утилизацию. В последнее время начали развиваться КИС и CALSтехнологии. Наибольшую отдачу дают информационные технологии и самое главное корпоративный...
35175. Разработка информационной системы организации, занимающейся продажей и установкой входных и межкомнатных дверей 924 KB
  Опыт применения ЭВМ для построения прикладных систем обработки данных показывает, что самым эффективным инструментом здесь являются не универсальные алгоритмические языки высокого уровня, а специализированные языки для создания систем управления данными.
35176. Необходимость внедрения информационной системы для небольшого частного предприятия «Computer Master» 3.01 MB
  В случае покупки товара из имеющихся в наличии при расчете кассир вводит номер чека. В результате проведения проблемного анализа выявлены следующие проблемы: Необоснованные затраты времени кассира на ввод номера чека и номера или номера товара. Затраты времени на устранения ошибок ввода номера товара в случае неправильного ввода. EUICashier Граничный класс отвечающий за отображение формы требования атрибутов покупки оборудования номер чека номер товара параметров и результатов поиска требований оплаты 3.
35177. Разработка информационной системы закупки комплектующих для производства 922 KB
  В данном разделе описывается сама организация и внешняя среда, с которой она взаимодействует. Основными знаниями, связывающими различные объекты предметной области в целое, являются бизнес-процессы, также представленные в данном разделе.