48655

Робота з программами навчального призначення: іноземна мова, математика

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Запустив програму MS Word 2007. Щоб запустити програмуперекладач треба натиснути на рецензированиеперевод і вставити текст.Скопіював переклад у буферізакрив програму перекладач і вставив переклад у свій документ.

Украинкский

2013-12-22

341.5 KB

0 чел.

  

                    Мета:навчитись працювати з программами навчального  призначення:іноземна мова,математика.

       Виконання роботи:

1.Запустив програму MS Word 2007.

2.Вів англійське слово man`s  і заніс його до буфера обміну.

3.Вірш

When, in disgrace with fortune and men`s  eyes,

I all alone be weep my outcast state

And trouble deal heaven with my bootless cries

And look upon myself  and curse my fate

Wishing me like to one more rich in hope,

Featured like him with friends possess`d,

Desiring this man`s  art and that man`s  scope,

White what  I most enjoy contented least.

Yet in these thoughts myself almost despising,

Haply I think on thee, and then my state,

Like to the lark at break of day arising

From sullen earth, sings hymns at heaven`s gate;

For the sweet love remember`d such wealth brings

That I scorn to change my state with kings.

4.Щоб перевірити гарматнику треба виділити необхідний текст

5.Щоб запустити програму-перекладач треба натиснути на рецензирование-перевод і вставити текст.

6. Когда в опале с счастья и мужские глаза, я все в одиночку быть плакать моя изгоем государства и неприятностей небесных сделки с моей бесполезный крики и взглянуть на себя и проклятие моей судьбы, желая меня как один более богатых в надежде, лучшее, как он с друзьями possess'd, желая этот человек искусства и что человек областьБелый мне больше всего нравится довольный наименее.  Тем не менее эти мысли себя почти презирая, Haply я думаю о тебе и тогда мое состояние, как чтобы жаворонок при разрыве srising день с угрюмым земли, поет гимны на ворота в небо;  Для сладкой любви remember'd такое богатство приносит, что я презирать изменить мое государство с королями.

7.Скопіював переклад у буфері,закрив програму - перекладач і вставив переклад у свій документ.

8.Збуріг файли у власній папці на диску D.

Висновок: я на цій практичній роботі навчився працювати з програмами навчального призначення:іноземна мова та математика.

                       Овчар    


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

10494. Складання хімічних формул за валентністю 105.5 KB
  Тема уроку: Складання хімічних формул за валентністю Вид заняття: комбінований урок Цілі уроку: навчальні: формувати поняття про валентність, навчити учнів визначати валентність елементів за формулами бінарних сполук; навчити учнів складати фор
10495. Сучасне формулювання Періодичного закону. Ізотопи (стабільні й радіоактивні) 44 KB
  Тема: Сучасне формулювання Періодичного закону. Ізотопи стабільні й радіоактивні. Навчальна мета: познайомити учнів із сучасним формулюваням періодичного закону, показати яку інформацію несе порядковий номер і масове число, ознайомити учнів із складом ядер атомів, сф...
10496. Сучасне формулювання періодичного закону. Ізотопи 88 KB
  Тема уроку: Сучасне формулювання періодичного закону. Ізотопи. Вид заняття: комбінований урок Цілі уроку: навчальні: повторити і узагальнити знання про будову атома, встановити рівень засвоєного матеріалу з теми: Будова атома розширити зн
10497. Узагальнення знань про неорганічні та органічні речовини 88 KB
  Тема: Узагальнення знань про неорганічні та органічні речовини. Тип уроку: урок систематизації та узагальнення знань умінь і навичок. Навчальна мета: Узагальнити знання про основні поняття закони і теорії хімії та їх практичне значення для розвитку науки. Ха...
10498. Будова атома. Ядро і електронна оболонка. Склад атомних ядер 85 KB
  Тема уроку: Будова атома. Ядро і електронна оболонка. Склад атомних ядер. Навчальна мета: продовжити знайомство з періодичною системою хімічних елементів Д.І. Менделєєва, на основі знань про будову атома розкрити фізичний зміст порядкового номера елемента...
10499. Фенол, визначення взаємного впливу атомів у його молекулі 50.5 KB
  Навчальна мета: ознайомити учнів з будовою фенолу визначити взаємний вплив атомів у його молекулі. Розвивати вміння прогнозувати хімічні властивості органічних сполук виходячи з їхньої будови на прикладі фенолу. Ознайомити з якісною реакцією на феноли. Обладнання: пе...
10500. Ферум: будова атома, поширення в природі. фізичні та хімічні властивості. взаємодія з киснем, сіркою 49.5 KB
  Тема уроку: Ферум: будова атома поширення в природі. фізичні та хімічні властивості. взаємодія з киснем сіркою. Вид заняття: комбінований урок урок повторення і засвоєння нових знань на якому активізування чуттєвого досвіду учнів закріплення знань умінь та навичок пр
10501. Фізичні і хімічні властивості етилену і ацетилену. Одержання етилену і ацетилену 81 KB
  Тема:Фізичні і хімічні властивості етилену і ацетилену. Одержання етилену і ацетилену. Навчальна мета: ознайомити учнів з фізичними і хімічними властивостями ненасичених вуглеводнів розкрити механізм реакції приєднання показати що реакції цього типу є характерними...
10502. Фізичні і хімічні явища. Хімічні реакції 74 KB
  Тема: Фізичні і хімічні явища. Хімічні реакції. Навчальна мета: сформувати поняття про фізичні та хімічні явища їх відмінності, розглянути зовнішні ефекти що супроводжують хімічні реакції визначити умови виникнення та перебігу хімічних реакцій, розкрити значення хім