48655

Робота з программами навчального призначення: іноземна мова, математика

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Запустив програму MS Word 2007. Щоб запустити програмуперекладач треба натиснути на рецензированиеперевод і вставити текст.Скопіював переклад у буферізакрив програму перекладач і вставив переклад у свій документ.

Украинкский

2013-12-22

341.5 KB

0 чел.

  

                    Мета:навчитись працювати з программами навчального  призначення:іноземна мова,математика.

       Виконання роботи:

1.Запустив програму MS Word 2007.

2.Вів англійське слово man`s  і заніс його до буфера обміну.

3.Вірш

When, in disgrace with fortune and men`s  eyes,

I all alone be weep my outcast state

And trouble deal heaven with my bootless cries

And look upon myself  and curse my fate

Wishing me like to one more rich in hope,

Featured like him with friends possess`d,

Desiring this man`s  art and that man`s  scope,

White what  I most enjoy contented least.

Yet in these thoughts myself almost despising,

Haply I think on thee, and then my state,

Like to the lark at break of day arising

From sullen earth, sings hymns at heaven`s gate;

For the sweet love remember`d such wealth brings

That I scorn to change my state with kings.

4.Щоб перевірити гарматнику треба виділити необхідний текст

5.Щоб запустити програму-перекладач треба натиснути на рецензирование-перевод і вставити текст.

6. Когда в опале с счастья и мужские глаза, я все в одиночку быть плакать моя изгоем государства и неприятностей небесных сделки с моей бесполезный крики и взглянуть на себя и проклятие моей судьбы, желая меня как один более богатых в надежде, лучшее, как он с друзьями possess'd, желая этот человек искусства и что человек областьБелый мне больше всего нравится довольный наименее.  Тем не менее эти мысли себя почти презирая, Haply я думаю о тебе и тогда мое состояние, как чтобы жаворонок при разрыве srising день с угрюмым земли, поет гимны на ворота в небо;  Для сладкой любви remember'd такое богатство приносит, что я презирать изменить мое государство с королями.

7.Скопіював переклад у буфері,закрив програму - перекладач і вставив переклад у свій документ.

8.Збуріг файли у власній папці на диску D.

Висновок: я на цій практичній роботі навчився працювати з програмами навчального призначення:іноземна мова та математика.

                       Овчар    


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

75357. Структура і графоаналітична модель потенціалу підприємства 119 KB
  Під структурою системи, якою є потенціал підприємства, розуміють мережу найбільш суттєвих, стійких (інваріантних) звязків між елементами. На думку М.Ф. Овчинникова, структура представляє собою «інваріантний» аспект системи. В.И.Кремянський також звертає увагу на те, що структура виражає не усю сукупність звязків обєкту
75358. ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 374.5 KB
  Методичні та організаційноекономічні засади формування потенціалу підприємств Формування потенціалу підприємства це процес ідентифікації та створення спектру підприємницьких можливостей його структуризації та побудови певних організаційних форм задля стабільного розвитку та ефективного відтворення. Розглянемо більш детально що представляє собою процес формування потенціалу підприємства. Властивості економічної системи Властивості економічних систем дозволяють виокремити загальні...
75359. Особливості формування виробничого потенціалу підприємства 86.5 KB
  Особливості формування виробничого потенціалу пва 1.Загальні підходи щодо формування потенціалу підприємства Процес формування потенціалу підприємства є одним з напрямків його економічної стратегії і передбачає створення й організацію системи ресурсів і компетенцій таким чином щоб результат їхньої взаємодії був фактором успіху в досягненні стратегічних тактичних і оперативних цілей діяльності підприємства. Системний підхід є одним з основних у процесі формування потенціалу підприємства. Потім визначаються параметри входу: які потрібні...
75360. ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, БУДІВЕЛЬ І СПОРУД 157.5 KB
  Особливості оцінки земельної ділянки будівель і споруд. Проблема оцінки незабудованої земельної ділянки або земельної ділянки з поліпшеннями нерухомістю вже давно є обєктом ретельного дослідження багатьох науковців. Вартість земельної ділянки будівель і споруд визначається їх специфічною корисністю унікальністю довговічністю місцерозрашуванням а також кількістю ринкових пропозицій.
75361. ОЦІНЮВАННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ МАШИН І ОБЛАДНАННЯ 221 KB
  Вживаний у практиці господарювання термін “машини та обладнання” має більш широке значення і не зводиться тільки до четвертої групи типової класифікації основних фондів, яка використовується діючими системами бухгалтерського обліку та статистики.
75362. Нематеріальні активи та методи їх оцінки 185.5 KB
  Визначимо специфічні риси нематеріальних активів: відсутність матеріальної основи для отримання вигод; умовна невіддільність від субєкта господарювання; тривалий термін використання; відсутність корисних відходів; невизначеність усього спектру можливих ефектів від використання; підвищений рівень ризику на стадіях створення та використання. Відзначені риси нематеріальних активів характеризують їх в якості обєкта обліку як узагальнену оцінку результатів творчої діяльності і засобів індивідуалізації юридичних осіб...
75363. ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ОЦІНЮВАННЯ 210.5 KB
  Роль і значення трудового потенціалу в економічних відносинах. Методологія оцінювання трудового потенціалу підприємства. Методики оцінювання трудового потенціалу підприємства. Роль і значення трудового потенціалу в економічних відносинах Трудові ресурси це економічно активна працездатна частина населення регіону яка володіє фізичними і культурноосвітніми можливостями для участі у економічній діяльності підприємства організації.
75364. ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ 234 KB
  Відповідно до міжнародних стандартів, оцінювання вартості бізнесу — це акт чи процес формування точки зору оцінювача та підрахунку вартості бізнесу, цілісного майнового комплексу або пов’язаних з ним прав. Визначення вартості окремих елементів бізнесу досліджувалося у попередніх розділах
75365. СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 134 KB
  Властивості потенціалу підприємства. Воблого знайшло обґрунтування поняття потенціалу виробничих сил як потенційної можливості країни виробляти матеріальні блага для задоволення потреб населення. До складових потенціалу в цьому розумінні відносять відповідні трудові матеріальні фінансові та інформаційні ресурси які залучаються у сферу вдосконалення виробництва.