48717

Исследование активного RC фильтра

Курсовая

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

БончБруевича Кафедра теории электрических цепей Курсовая работа: €œИсследование активного RC фильтра Выполнил : Студент группы Р98 Факультета РС РВ и ТВ Костромитинов Олег Александрович. Постановка задачи Найти операторную передаточную функцию фильтра составив и решив соответствующую систему узловых уравнений. Найти АЧХ и ФЧХ фильтра построить их графики. Оценить тип фильтра ФНЧ ФВЧ ППФ .

Русский

2013-12-14

359.5 KB

16 чел.

11

Государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича

Кафедра теории электрических цепей

Курсовая работа :

“Исследование активного RC фильтра”

Выполнил :

Студент группы Р-98

Факультета РС, РВ и ТВ

Костромитинов

Олег Александрович.

Вариант № 27

Санкт-Петербург 2000 год.


Постановка задачи

  1.  Найти операторную передаточную функцию фильтра, составив и решив соответствующую систему узловых уравнений.
  2.  Найти АЧХ и ФЧХ фильтра, построить их графики. Оценить тип фильтра ( ФНЧ, ФВЧ, ППФ ).
  3.  Найти переходную характеристику первого звена фильтра и построить ее график.
  4.  Оценить допустимую величину ступенчатого воздействия на фильтр, если напряжение на входе второго звена фильтра не превышает 0,2 В.
  5.  Найти и построить графики спектральной плотности амплитуд, спектра фаз, спектральной плотности энергии сигналов на входе и выходе фильтра, если к входу фильтра подведен импульс прямоугольной формы.
  6.  Убедиться в устойчивости фильтра по расположению полюсов его передаточной функции.
  7.  Построить годограф передаточной функции по петле обратной связи первого звена фильтра, разомкнув цепь обратной связи на входе усилителя звена, убедиться в устойчивости фильтра

Схема и параметры фильтра.

R1=100 кОм; R2=68 кОм; R3=233 кОм;

C1=1 нФ; C2=1,8 нФ; k=1,2.


Пункт 1,2: Нахождение передаточной функции, АЧХ и ФЧХ фильтра. Оценка типа фильтра.

Найдем передаточную функцию первого звена фильтра:

Составим и решим систему узловых уравнений:


:
 

Найдем передаточную характеристику второго звена фильтра:

Составим и решим систему узловых уравнений:Найдем передаточную характеристику всего фильтра:

ω 

H1(j ω )

H2(j ω )

H(j ω )

Θ1(ω)

Θ2(ω)

Θ(ω)

0

0

0

0

0

0

0

ω 01

2.571

0.393

1.011

1.571

1.147

2.718

ω 02

2.237

0.617

1.38

-2.488

1.571

-0.917

1.44

1

1.44

π

0

Пункт 3: Нахождение переходной характеристики первого звена фильтра

Пункт 4: Оценка допустимой величины ступенчатого воздействия на фильтр

Напряжение на входе второго звена фильтра не превышает 0,2 В.

Пункт 5: Спектральная плотность амплитуд, спектр фаз, спектральная плотность энергии сигналов на входе и выходе фильтра.

Ко входу фильтра подведен импульс прямоугольной формы.

Найдем и построим графики спектральной плотности амплитуд, спектра фаз, спектральной плотности энергии сигналов на входе фильтра:Найдем и построим графики спектральной плотности амплитуд, спектра фаз, спектральной плотности энергии сигналов на выходе фильтра:


Пункт 6:
Исследование фильтра на предмет устойчивости по расположению полюсов его передаточной функции.

Корни знаменателя расположены в левой полуплоскости. Следовательно, фильтр устойчив.

Пункт 7: Исследование фильтра на предмет устойчивости при помощи годографа передаточной функции по петле обратной связи первого звена фильтра.

Замкнем фильтр на входе и разомкнем цепь обратной связи усилителя первого звена:

 


Составим и решим систему узловых уравнений:


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80966. Проаналізуйте розвиток шкільної історичної освіти в Україні в ХІХ-ХХ ст 35.13 KB
  Початок систематизованого викладання історії в Україні пов`язаний із створенням Харківської колегії. Започатковується вивчення історії і в Галичині. Левицький видав у 1821 році наказ семінаристам займатися вивченням рідної історії. Свій внесок у зародження методики вивчення історії внесли і повітові училища та гімназії навчальна база яких передбачала наявність у їхніх бібліотеках книг з історії.
80967. Пізнавальні процеси у навчанні історії 41.83 KB
  Найважливішим серед пізнавальних процесів є сприйняття - наочно- образне, просторово-часове відбиття у свідомості людини предмета, ( явища, яке базується на різних відчуттях (колір, звуки, запахи, форма, обсяг та інші), розумінні предмета чи осмисленні його на основі попереднього досвіду (далекість, швидкість, напрямок руху, тривалість процесів й інші властивості).
80968. Визначте методику роботи з історичними картами на уроках історії в школі 33.82 KB
  Важливим джерелом інформації є історична карта яка відображає особливості розвитку людства в минулому. Робота з історичними картами є наочним методом. Настінна карта зазвичай відображає великі території містить відомості щодо тривалих історичних періодів й різних аспектів історичного процесу.
80969. Особливості пізнавального інтересу учнів до історії 35.74 KB
  Метою розвитку мотиваційної сфери учнів у навчанні історії виступає формування стійкого інтересу до предмета що передбачає активне емоційнопізнавальне ставлення школярів до досліджуваних історичних подій до зясування їхніх причин і наслідків а також до оволодіння вміннями необхідними для всебічного вивчення минулоі о і сучасності на основі різноманітних джерел. Отже одним із важливих завдань навчання в умовах цілісної методичної системи є підвищення рівня розвитку інтересу. У числі загальних зовнішніх причин падіння інтересу...
80970. Організація самостійної роботи учнів при вивченні теми: «Виникнення та розвиток Київської Русі » (7 клас) 39.16 KB
  Проблема диференційованого підходу до учнів у навчанні історії. Диференційоване навчання організація навчальновиховного процесу з урахуванням типових індивідуальних особливостей учнів. Складнішим і ефективнішим видом диференційованого навчання є здійснення його в умовах поділу класу на групи залежно від рівня навчальних можливостей учнів.
80971. Планування роботи із контурною картою при вивченні теми: «Великі географічні відкриття: зустріч цивілізацій» (8 клас) 37.85 KB
  Розглядаючи тему: Великі географічні відкриття доба відкриттів європейськими мореплавцями невідомих раніше морів та океанів островів і континентів здійснення першої навколосвітньої морської подорожі колонізації заморських територій кінець XVсеред. Нові географічні відкриття зумовлювалися насамперед бурхливим розвитком продуктивних сил прагненням європейців задовольнити зрослі потреби в дорогоцінних металах і прянощах відповідно пошуками морських шляхів до Китаю та Індії. Великі географічні відкриття стали можливими завдяки значному...
80972. Способи вивчення пізнавального інтересу учнів до історії 38.89 KB
  В учнівських диктантах було відтворено від 8 до 21 інформаційних одиниць. Діагностуючий диктант допомагає вчителю вчасно звернути увагу на труднощі в сприйнятті й осмисленні історичного матеріалу що є в учнів даного класу 9віку0. Якщо взяти за основу зміни особистісних особливостей учнів то в своїй роботі у напрямку посилення пізнавального інтересу учнів до історії перш за все беру до уваги що учні основної школи та старшої школи мають зовсім різну підготовки виходячи з їх віку.
80973. Дайте оцінку сучасним вимогам до уроків історії 39.52 KB
  Розуміння і виконання вчителем сучасних вимог до уроку які визначаються соціальним замовленням. Оптимального балансу в змісті уроку компонентів світової національної регіональної та локальної історії. Творчою емоційної атмосфери заснованої на інтерес учнів до змісту уроку та видами навчальної роботи...
80974. Визначення рівня розвитку пізнавальних здібностей школярів до вивчення історії 32.33 KB
  Наприклад: 1 Складіть максимальну кількість речень з одними і тими самими словами але різних за смислом: лицаріхрестоносці кривава битва князівські дружини діагностика вербальної уяви.Порівняйте два зображення на історичну тему і знайдіть відмінності діагностика довільної уваги. По деталі здогадайтеся що це за споруда і назвіть її діагностика образної уяви. На основі аналітичного опису намалюйте предмет про який іде мова діагностика репродуктивної та творчої уяви.