48724

Нахождение операторной передаточной характеристики ARC звена

Курсовая

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Нахождение операторной передаточной характеристики RC звена ; кОм; Ф; Ом; Ом; т. n=3 Схема ФПНЧ ; ; ; Передаточная функция полиномиального низкочастотного фильтрапрототипа: ; Преобразуем схему ФПНЧ в схему проектируемого фильтра: Ом; Ф Гн; Ф Гн; Ф Гн Расчет передаточной функции проектируемого...

Русский

2013-12-14

1.07 MB

5 чел.

Санкт-Петербургский Государственный университет телекоммуникаций

имени профессора М.А. Бонч-Бруевича

Курсовая работа №2

по предмету основы теории цепей

 

Выполнил студент группы :

Проверила:

Чечулина Людмила Александровна

Санкт-Петербург

2004
Нахождение операторной передаточной характеристики
ARC звена

;   кОм;   Ф;  Ом;   Ом;  

               

 , т.к.  

Нахождение добротности полюсов передачи:

;  - добротность полюсов передачи;

=5,2

Вычисление АЧХ и ФЧХ

;    ;

;     ;

График АЧХ

График ФЧХ


Вычисление чувствительности АЧХ

;   ;

;

Таблица значений чувствительности АЧХ и ФЧХ

График чувствительности АЧХ

График чувствительности ФЧХ

Расчет LC фильтра

Расчет низкочастотного фильтра-прототипа (ФПНЧ)

Рассчитать LC фильтр, полагая, что его элементы имеют пренебрежимо малые потери. Тип фильтра – ППФ; Вид аппроксимации – по Чебышеву; Вид нагрузки – Односторонняя нагрузка при холостом ходе на выходе фильтра.

;  кГц;  кГц;  кГц;  Ом

Определим порядок ФПНЧ:

;   ;  ;

Гц;  ;  ;  

т.е. n=3

Схема ФПНЧ

;    ;    ;

Передаточная функция полиномиального низкочастотного фильтра-прототипа:

;

Преобразуем схему ФПНЧ в схему проектируемого фильтра:

 Ом;

,    ,      Ф Гн;

, ,  Ф Гн;

, , Ф Гн

Расчет передаточной функции проектируемого фильтра:

  - передаточная функция ФПНЧ

Формула преобразования:

передаточная функция проектируемого фильтра:

=

=

Нахождение коэффициентов a11, a01, a12, a02 :

=7,758

Расчет ослабления

;

       

       

a

f-i

fi

0,00

0,00

1

1

5500

5500

0,62

0,25

0,91

1,10

5010

6038

1,25

0,49

0,83

1,20

4567

6623

0,51

0,74

0,76

1,32

4170

7254

0,91

0,98

0,69

1,44

3816

7928

7,47

1,23

0,64

1,57

3501

8641

13,85

1,47

0,59

1,71

3222

9389

18,88

1,72

0,54

1,85

2974

10170

22,99

1,96

0,50

2,00

2755

10979

26,48

2,21

0,47

2,15

2561

11812

29,51

2,45

0,43

2,30

2388

12668

32,21

2,70

0,41

2,46

2234

13541

34,63

2,94

0,38

2,62

2096

14432

36,84

3,19

0,36

2,79

1973

15336

38,86

3,44

0,34

2,96

1861

16253

40,74

3,68

0,32

3,12

1761

17180

Участок полосы пропускания

Расчет ARC фильтра

           ;

             ;

             ;

Первое звено: (вариант 9)

С1112=1,48 х 10-9 Ф;  R31==24,3 кОм;  R11=R21==1,45 кОм;

Второе звено: (вариант 16)

             ;

R02=50 кОм; С02=10-9 Ф;  R22==254 кОм;  R32= R42==41 кОм; R12=10 кОм

Третье звено возьмем такое же как и второе:

             ;

R02=50 кОм; С02=10-9 Ф;  R22==125 кОм;  R32= R42==20,2 кОм; R12=10 кОм

Звенья включаются в порядке возрастания полюсов передачи, т.к. если на вход поставить звено с большим Q, то на последующие звенья сигнал подается с большой амплитудой, и последующие звенья могут войти в нелинейный режим, и появятся нелинейные искажения.

Итог:

Первое звено отличается минимальным числом активных элементов – один операционный усилитель, а пассивных элементов - 4. Разброс значений параметров элементов в этом звене не большой  101 – 102. Настройка звена производится следующим образом: резонансная частота изменяется параметрами R11, R21, R311121, добротность полюсов передачи –  параметром R31.

Второе и третье звенья не отличаются минимальным числом ни активных, ни пассивных элементов: 3 активных элемента (операционных усилителя) и 8 пассивных элементов. Разброс значений параметров элементов в этих звеньях также не большой  101 – 102.

Настройка второго звена производится следующим образом: резонансная частота изменяется параметрами R32, R42, С02, добротность полюсов передачи –  параметром R22, С02.

Настройка третьего звеньа производится следующим образом: резонансная частота изменяется параметрами R33, R43, С03, добротность полюсов передачи –  параметром R23, С03.

        Невозможно изменение коэффициента усиления без влияния на АЧХ и ФЧХ, и это недостаток.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68980. Структури, об’єднання 36.5 KB
  Структура - це з’єднане в єдине ціле безліч поіменованих елементів (компонентів) даних. На відміну від масиву, який завжди складається з однотипних елементів, компоненти структури можуть бути різних типів і всі повинні мати різні імена.
68981. Рекурсивні функції і процедури, параметри-процедури 30 KB
  Тобто це є визначенням функції через цю саму функцію, У мові Паскаль рекурсивний опис функції полягає в тому, що в тілі такої функції міститься звертання до цієї ж функції. Наведемо рекурсивний опис функції п...
68982. Файли, робота з файлами 41 KB
  План заняття: Організація файлів Робота з файлами Підготовчі та завершальні операції Операції уведеннявиведення Пересування по файлу Організація файлів Є багато задач коли кількість компонентів певного типу будьякого з відомих уже нам наперед визначити неможливо то її визначають у процесі виконання програми.
68983. Текстові файли 36.5 KB
  В кінці кожного рядка є символ кінець рядка внутрішнє відображення якого залежить від реалізації. Звичайно кінець рядка це комбінація коду переведення каретки символ 13 за яким може бути код переведення рядка символ 10. Для програмування переважно немає потреби знати коди символів...
68984. Модулі. Модуль і його структура 49.5 KB
  Модуль - це сукупність сталих, типів даних, змінних, процедур і функцій, які можна використати у програмі або в іншому модулі. Сам модуль не є виконуваною програмою. Модульний підхід до проектування дає змогу розділити програму на частини, які компілюють окремо.
68985. Вказівники. Вказівний тип 35.5 KB
  У мові Паскаль для роботи з динамічними об’єктами передбачено спеціальний тип значень – вказівний. Це такий же простий тип, якими є цілий, дійсний, логічний. Однак для нього в мові не зарезервовано жодного стандартного ідентифікатора. Загальний вигляд опису вказівного типу такий...
68986. Операції над змінними вказівного типу 52 KB
  Оператор присвоєння записують так само як і для інших типів: S:=r; де 5 змінна вказівного типу r може бути змінною цього ж вказівного типу функцією тобто значенням якої є вказівник цього ж вказівного типу або порожній вказівник nil. Для введених нами раніше змінних вказівного типу...
68987. Динамічні рядки символів 47 KB
  На підставі вивчених типів можна одержувати різні структури даних, яких у мові Паскаль у явному вигляді немає. Прикладом такої структури є рядки - впорядковані послідовності символів. Рядки можна відображати за допомогою векторного зображення, коли послідовність символів - це послідовність компонентів вектора...
68988. Операції над динамічними рядками 38 KB
  Розглянемо процедуру шукання заданого елемента. Попередньо опишемо тип, який відображає рядок символів як динамічну структуру. Складемо логічну функцію виявлення заданого символу в заданому динамічному рядку. Передбачимо як побічний ефект логічної функції шукання елемента вказівку...