48800

Будівництво міжміської волокно-оптичної лінії Тернопіль -- Новоград-Волинський

Курсовая

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Використовуючи коефіцієнти заломлення розраховуємо відношення коефіцієнтів заломлення по формулі: Згасання розсіювання розраховується по формулі дБ км: Згасання на поглинання розраховується по формулі дБ км: Згасання на поглинання в інфрачервоному спектрі...

Украинкский

2013-12-15

515.5 KB

3 чел.

PAGE  2

Міністерство транспорту та зв'язку України

Київський коледж зв'язку

Курсовий проект

з предмету : лінійні споруди зв'язку

на тему : будівництво міжміської волокно-оптичної лінії

Тернопіль - Новоград-Волинський

Перевірив         Виконав

В.М.Бобарчук        студент групи БЕЗ-53

                                                                                                     Ломака М.В.

________________      ______________

Оцінка__________

Київ 2008 р.

ЗМІСТ

Вступ.                                                                                                    

 

1. Вибір траси…………………………………………………………………...5                                                                                     

2. Розрахунок параметрів оптичного волокна відповідно до матеріалу для                 його виготовлення………………………………………………………….…...5                                                     

3. Вибір кабеля та опис його конструкції………………………………….….9                                         

4. Вибір системи передачі та основні характеристики системи………….….12     

5. Розміщення регенераційних пунктів…………………………………….….12                                             

6. Прокладання та монтаж кабеля………………………………………......14                                                    

7. Розрахунок заземлення……………………………………………………....15                                                                   

8. Розрахунок надійності проектованої лінії………………………………….20      9. Охорона праці…………………………………………………………..…….21                           

10.  Висновок…………………………………………………………………….23                                                                                 

Перелік посилань.                                                  

ВСТУП

В останні роки у світі дуже бурхливо розвивався  волоконно – оптичний звязок. Велика пропускна здатність, велика довжина регенераційних ділянок, нечутливість до електромагнітних впливів, велика широкополосність, відсутність необхідності застосування кольорових металів -і основні достоїнства волоконно - оптичних ліній зв'язку (ВОЛЗ), що визначили високі темпи упровадження ВОЛЗ і ставлять їх у ряд найбільш перспективних засобів зв'язку.

В даний час оптичні системи і кабелі зв'язку вийшли зі стадії лабораторних досвідів і вступили в стадію практичного застосування. У першу чергу вони використовуються для пристрою сполучних ліній між АТС у великих містах і в пригородах. Застосовуються вони також для передачі широкополосної інформації (телебачення, передача даних, відеотелефон) по місцевих мережах зв'язку. Широкий розвиток здобувають оптичні кабельні системи зв'язку на магістральній і зоновій мережі.

Поява широкополосних волоконно-оптичних трактів, зниження вартості одного канало - кілометра зв'язку привело до збільшення ємності пучків зв'язку і значному розширенню видів послуг.

На даний час у світі дуже приділяється увага створенню і впровадженню одномодових систем передачі по оптичних кабелях. Достоїнством одномодових систем передачі є можливість передачі великого потоку інформації на необхідні відстані при великих довжинах регенераційних ділянок.

  КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА КІНЦЕВИХ ПУНКТІВ

Тернопіль

Місто у західній частині України, політико-адміністративний, економіко-діловий та культурний центр Тернопільської області. Розташоване на річці Серет. У Тернополі перетинаються важливі автомобільні та залізничні шляхи. Займає площу 59 км², Населення 220 720 тис. чоловік.Знаходится переважно на рівнині.

Новоград-Волинський

Місто Новоград-Волинський розташоване в північно-західній частині Житомирської області. Через нього проходить міжнародна автомобільна траса Київ-Львів-Чоп, автодорога державного значення Васьковичі-Порубне, дороги обласного значення на Баранівку-Полонне, Чижівку-Городницю.

Населення 55 925 тис. чоловік, Площа 2667 га км²

1.ВИБІР ТРАСИ

Згідно з завданням мого курсового проекту необхідно прокласти ВОЛЗ з Тернопля до Новоград-Волинську 

Траса повинна мати, по можливості, мінімальну кількість природних та штучних перешкод;

     Таблиця 1. Розрахунок еквівалента траси.

Довж. тарси(км)

Пер. через дороги

Пер. через річки

Пер. через судох. річки

кіль- сть обл. цент.

СМТ

рай.

цент.

Еквівал.

1

251

17

12

-

2

8

4

782

2

248

25

10

-

1

6

3

683

3

272

28

11

-

2

7

4

806

3

20

120

40

10

20

Мною було розглянуто 3 варіанти траси:

1. Тернопіль-Кременець-Дубно-Рівне-Корець-Н.Волинськ

2. Тернопіль-Теофіполь-Шепетовка-Н.Влинськ

3. Тернопіль-Хмельницький-Старокостянтинів-Полонне-Баранівка-Н.Волинськ

З цих варіантів потрібно вибрати трасу на якій будемо прокладати трасу. Розглядаючи варіанти ми бачимо, що по довжині та кількості завад найбільше підходить траса №2.

2. РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ОПТИЧНОГО ВОЛОКНА ВІДПОВІДНО ДО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ЙОГО ВИГОТОВЛЕННЯ

Основним елементом оптичного кабелю є оптичний світловод по якій виконується передача оптичного сигналу. В якості матеріали для світловоду використовується чистий кварц (SiO2) або кварц з домішками. Світловод складається з осердя, оболонки та захисного покриття. Осердя та оболонка – це скло, яке відрізняється одне від одного коефіцієнтом заломлення. Використовується межа двох середовищ, для створення цієї межі необхідно, щоб коефіцієнти заломлення осердя та оболонки були різні і виконувалась така вимога n1 n2, n1 – коефіцієнт заломлення серцевини, n2 – коефіцієнт заломлення оболонки. На даний момент найбільшого розповсюдження отримало одномодове волокно.

Табл. 2 Матеріал для виготовлення оптичного волокна.

Склад скла

Тип коефіцієнта

Значення коефіцієнта при

I  рівному:

1

2

3

SiO2

Ai

0,6961663

0,4079426

0,8974794

li, мкм

0,0684043

0,116214

9,896161

13,5% G2O2

86,5% SiO2

Ai

0,73454395

0,42710828

0,82103399

li, мкм

0,08697693

0,11195191

10,864540

1. Розраховуємо коефіцієнт заломлення:

,                                       (3.1)

де A1 та l1 (i = 1, 2, 3) визначені експериментально та приведені в таблиці№2,

λ – довжина хвилі на якій працює система передачі. Згідно розрахунку вибираємо матеріал скла для серцевини та оболонки волокна, пам’ятаючи, що n1 завжди більше ніж n2.

n(λ) ==1,44692

   n(λ) ==1,46840

Оскільки n1 n2, то виходячи з даних розрахунків n1=1,44692, n2=1,46840

2. Використовуючи коефіцієнти заломлення розраховуємо відношення коефіцієнтів заломлення по формулі:

;                                                  (3.2)

∆ == 0,014671;

3. Числову апертуру:

                                                (3.3)

NA==0,26458;

4. Нормовану частоту:

,                                        (3.4)

де a – радіус серцевини оптичного волокна.

V==3,48294.

5.Кількість мод:

                N= =4

По нормованій частоті визначаємо яке в нас оптичне волокно – одномодове чи багатомодове. Якщо V менше або дорівнює 2,405, то таке волокно одномодове. Отже, виходячи з розрахунків, в мене одномодове волокно. По волокну розповсюджується одна мода.

5. Критичну частоту в Гц:

,                                            (3.5)

де Pnm – параметр, який характеризує тип хвилі, в якому індекс n характеризує кількість змін поля по периметру, а m – по діаметру.

При розрахунках використовуємо Pnm , яке дорівнює 2,405.

с – швидкість світла в метрах за секунду,

а – радіус серцевини світловоду.

f0==37*106

6. Критична довжина хвилі, мкм:

                                               (3.6)

λ=5,6459

7. Згасання волоконного світловоду визначається формулою, дБ/км:

                                             (3.7)

де αрр – згасання на розсіювання;

αам – згасання на поглинання;

αик – згасання на поглинання в інфрачервоному спектрі;

αон – згасання на поглинання на групах ОН.

Згасання розсіювання розраховується по формулі, дБ/км:

                                         (3.8)

де ∆ - відношення коефіцієнтів заломлення;

λ – довжина хвилі в нанометрах.

αрр==0,46.

Згасання на поглинання розраховується по формулі, дБ/км:

,                                            (3.9)

αам==0,089.

Згасання на поглинання в інфрачервоному спектрі розраховується по формулі, дБ/км:

,                                           (3.10)

αик==0,0000499.

Згасання на групах ОН встановлено в залежності від довжини хвилі в дБ/км:

0,1 дБ/км            λ=850 нм,

0,05 дБ/км          λ=1300 нм,

0,03 дБ/км          λ-1500 нм.

αон=0,05.

α==0,6.

8. Розрахунок дисперсії виконуємо по формулі, Нс/км:

τ=                                                 (3.11)

де τммміжмодова дисперсія;

τввнутрішньомодова дисперсія;

τм – матеріальна дисперсія.

                                           τмм=0,02

Матеріальна дисперсія розраховується по формулі:

                                                  (3.12)

де μ(λ) – питома дисперсія матеріалу, пс/кмнм

∆λ – ширина спектру джерела випромінювання: для світлодіода ∆λ дорівнює 33нм.

L – довжина лінії, приймаємо 1 км.

τм=33х1х0=0.

Внутрішньомодову дисперсію розраховуємо по формулі:

                                             (3.13)

B(λ) – питома внутрішньомодова дисперсія, пс/кмнм.

τв=33х1х5= 165

Питомі дисперсії матеріалу та внутрішньомодова в залежності від довжини хвилі приведені нижче:

для хвилі 1,3 мкм          = 5 пс/кмнм

                                       = 0 пс/кмнм

для хвилі 1,55 мкм        = 2 пс/кмнм

                                       = -16 пс/кмнм.

τ==1,65.

9. Розрахунок смуги пропускання виконуємо по формулі, Гц/км:

.                                                 (3.14)

F=0,61.

10. Межа змінення фазової швидкості розраховується по формулі:

;                                               (3.15)

2,04×108. ‹ Vф2,07×108..

11. Межа змінення хвильового опору визначається по формулі:

;  Z0=376,7 Ом;                                   (3.16)

256,5Zв ‹ 260,35.

Тепер згідно до своїх розрахунків вибираємо кабель, який задовольняє нас по всім параметрам/

3. ВИБІР КАБЕЛЯ ТА ОПИС ЙОГО КОНСТРУКЦІЇ

     ОК ділимо на 3 основні групи:

 1.  кабелі для прокладання в кабельній каналізації;
 2.  кабелі для прокладання в ґрунт;
 3.  кабелі для прокладання через водні перешкоди.

Вибір конструкції ОК обумовлена кількістю ОВ – це дозволяє зменшити на мікро- та макрозгинах під час прокладання та експлуатації.

Розраховуємо кількість ОВ в кабелі:

,                                              (4.1)

де М – кількість ОВ; К – необхідна кількість каналів; кількість каналів в одній системі;Nкількість каналів в одній системі; R – кількість запасних ОВ, R = 2.

.

Для нашої траси використовуємо кабелі типу:  

ОКЗБ-1-1.5-4/8/4 , ОКЗО-1-1.5-4/8/4 , ОКЗК-1-1.5-4/8/4

ОКЗБ-1

 1. Центральний силовий елемент (склопластиковий стрижень). 

2. Оптичні волокна, вільно укладені в трубках – оптичних модулях 

3. Міжмодульний гідрофобний заповнювач.

4. Кордель (2, 4, 8  мідних ізольованих жил дистанційного живлення).

5. Скріплююча обмотка із ниток і стрічок (по необхідності – водоблокуюча стрічка).

6. Періферійний силовой елемент – арамідні нитки.

7. Оболочка із поліетилена.

8. Броня із стальної гофрованої ламінованної стрічки.

9. Захисний шланг із поліетилена.

10. Шнур ріжучий (при необхідності).

ОКЗК-1

1 Центральний силовий елемент (склопластиковий стрижень)

2 Оптичні волокна, вільно укладені в трубках-оптичних модулях

3 Міжмодульний гідрофобний заповнювач

4 Кордель (2, 4, 8  мідних ізольованих жил дистанційного живлення)

5 Скріпляюча обмотка із ниток і стрічок (при необхідності - водоблокуюча стрічка)

6 Оболонка із поліетилена

7 Броня із круглих стальних оцинкованих проволок

8 Захисний шланг із поліетилена

9 Шнур ріжучий (при необхідності)

ОКЗК-1

1 Центральний силовий елементклопластиковий стрижень)

2 Оптичні волокна, вільно укладені в трубках - оптичних модулях

3 Міжмодульний гідрофобний заповнювач

4 Кордель (2, 4, 8  мідних ізольованих жил дистанційіного живлення)

5 Скріплююча обмотка із ниток і стрічок 

6 Оболонка із поліетилена

7 Броня із круглих стальних оцинкованих проволок

8 Захисний шланг із поліетилена

4. ВИБІР СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ ТА ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМИ

Згідно із завданням мого курсового проекту мені потрібно організувати 400 каналів. Для організації звязку можуть бути застосовані системи передачі:

 •  СОПКА – 3:

1) max число каналів 480;

2)швидкість передачі 34.368 Мбіт/с;

3)секція дистанційного живлення 220 км;

4)енергетичний потенціал 36 дБ;

5) довжина хвилі 1.33 мкм.

5. РОЗМІЩЕННЯ РЕГЕНЕРАЦІЙНИХ ПУНКТІВ

Тепер потрібно розмістити обслуговуючі і не обслуговуючі регенераційні пункти. Перше це визначаємо необхідність обслуговуючого регенераційного пункту. Для цього скористаємося формулою:

,                                                     (6.1)

де Lлз – довжина лінії зв’язку, яка дорівнює Lлз=1,02хLтр

Lдж – довжина секції дистанційного живлення, береться з технічних характеристик системи передачі.

=1,488.

В наслідок розрахунку вийшло більше одиниці, тому ОРП потрібне.

Розрахунок кількості не обслуговуючих регенераційних пунктів починаємо з розрахунку довжини регенераційної ділянки. Розрахунок виконуємо в залежності від затухання та в залежності від дисперсії. Довжину регенераційної ділянки визначаємо по меншій величині.

Розрахунок виконуємо по формулам:

,                                           (6.2)

де P – значення енергетичного потенціалу, дБ

Pзап – значення запасу на старіння, дБ

Арс – згасання на роз’ємних з’єднувачах, дБ

Α – кілометричне згасання, дБ/км

Анс – згасання на нероз’ємних з’єднаннях, дБ

Lбуд – будівельна довжина кабелю, км.

.

В залежності від дисперсії використовують формулу:

,                                                       (6.3)

де τ – дисперсія, с/км,

В – швидкість передачі, Мбіт/с.

.

Визначивши довжину регенераційної ділянки, розраховуємо кількість НРП для кожної секції дистанційного живлення, по формулі:

                                                (6.4)

.

 

Тернопіль                                                                                     Новоград-Волинський            

       нрп           нрп                 орп                 нрп                нрп

                  

Довжина РД є одним з важливих параметрів ВОЛЗ, вона залежить від декількох факторів:

 •  визначення швидкості передачі сигналів;
 •  створення форми імпульсів передачі по ВОЛЗ (дисперсія);
 •  згасання сигналів, які характеризуються енергетичними характеристиками лінійного тракту.

Обмеження довжини РД від дисперсії залежить від типу світловодів, а також ширини спектральної лінії джерела випромінювання. В одномодовому ОВ міжмодова дисперсія відсутня, тобто вона дорівнює 0.

ОРП і НРП розміщують, виходячи з допустимої довжини підсилювальних ділянок при вибраній системі передачі, як правило, в містах, районних центрах чи в великих населених пунктах, де живлення апаратури забезпечується від місцевих джерел електроенергії. НРП розміщують між ОРП з врахуванням схеми дистанційного живлення.

6. ПРОКЛАДАННЯ ТА МОНТАЖ КАБЕЛЯ

Згідно з моїми розрахунками, траса  лінії зв’язку буде з’єднувати такі населені пункти: Тернопіль-Волочиськ-Теофіполь-Шепетовка-Н.Влинськ

З метою економічності будівництва прокладання кабелю між населеними пунктами виконуємо без траншейний спосіб прокладання з застосуванням кабеле-вкладача. Враховуючи, що траса, яка проходить через обласні центри 6 км, через районні центри 3 км, через населені пункти міського типу 1 км. В цьому випадку ми можемо розрахувати довжину траси, що пролягає в кабельній каналізації (Lкз=6+6+3+3+3=21 км).

Таким чином, довжина траси, яка буде прокладатися в ґрунт без траншейним способом буде:

L=Lтр - Lкз=248-21=227 км.

При прокладанні кабелю безпосередньо в ґрунт використовуються кабелі марки ОКЗБ-1. Для прокладання в кабельну каналізацію використовують кабелі ОКЗО-1. При використанні кабелеукладача одночасно робиться траншея, розміщується та вкладається кабель, потім засипається ґрунт. Глибина прокладання 0,9 – 1,2 м. Цей спосіб є найбільш продуктивним. В телефонній каналізації кабель затягують за допомогою тросу діаметром 5 – 6 мм.

Табл. 3 Прокладання кабеля.

Характеристика місцевості

Жива огорожа

Поле

Ліс

Пісщаний кар’єр

Луг

Сад

Водні перешкоди

Марка

кабеля

Шифр

     2

1

1

1

1

1

3

Км

10

  70

50

10

10

10

26

Засіб прокладання

Шифр

     6

4

5

5

6

5

4

Км

    10

70

50

10

10

10

26

          Умовні позначення:

         1. ОКЗБ-1-1.5-4/8/4

         2. ОКЗО-1-1.5-4/8/4 ,

         3. ОКЗМК-1-1.5-4/8/4

         4.прокладання кабелеукладачем

         5.прокладання в траншею

         6.прокладання в каналізацію

7. РОЗРАХУНОК ЗАЗЕМЛЛЕННЯ

Заземлення – це пристрій, який складається з заземлювача та провідників, які з’єднують заземлювач з електричним устаткуванням. Заземлювачем називається провідник або група провідників виготовлена з матеріалів, які проводять струм і знаходяться в безпосередньому контакті з ґрунтом. В залежності від виконуваних функцій розрізняють робоче заземлення, захисне, лінійно-захисне заземлення.

В нашому випадку ми повинні зробити лінійно-захисне заземлення, яке призначене для заземлення оболонок та екранів кабелю. Величина опру заземлення залежить від питомого опору ґрунту, а також площі контакту заземлювача з ґрунтом.

Норми опору лінійно-захисних заземлень для обладнання НРП повинно бути не більше 10 Ом для ґрунтів з питомим опором 100 Омм, не більше 20 Ом для ґрунтів з питомим опором 101 – 500 Омм, не більше 30 Ом для ґрунтів з питомим опором 501 – 1000 Омм та 50 Ом при питомому опорі більше 1000 Омм.

Для виконання вищевказаних норм обладнуються одноелектродні або багато електродні заземлюючі пристрої. Вирішимо, що електрод заземлювача виготовляється з кутової сталі з розмірами 50х50х5 мм та довжиною 2,5 м.

Якщо опір одного заземлювача не задовольняє, то заземлювач роблять з декількох електродів, з’єднаних між собою шиною (горизонтальним електродом). Таке рішення приймається як висновок розрахунку.

Табл. 4

Температурна

зона

 Вихідні дані для надійності

Варіанти характеристики місцевості вздовж траси

Кількість роківспостережень

Кількість пошкоджень

станційні

НРП

Кабель

       Час на їх ремонт

1

4

        5/2

3/10

4/12

1,16,4,11,58,63,59,21,11,25,17,40

                                       

 

Табл. 5

Температурна зона

Коефіцієнт сезонності

Для вертикальних електродів довжиною 2,5 м.

Для горизонтальних електродів довжиною, м.

5

10

15

20

25

30

1

1,75

5,6

5,5

5,41

5,35

5,2

5,1

Опір розтікання струму одиночного вертикального електроду заземлення визначається таким чином:

Визначаємо розрахункове значення питомого опору ґрунту розр по формулі (Омм):

,                                                  (8.1)

де вим – виміряний питомий опір ґрунту (таблиця 3);

в – коефіцієнт сезонності вертикального електроду, який враховує зміну питомого опору ґрунту протягом року. В залежності від температурної зони, визначається згідно таблиці 4.

По таблиці 3 визначу значення питомих опорів для ґрунтів.

1 – 10 Омм

1660 Омм

410 Омм

1160 Омм

58600 Омм

631000 Омм

59600 Омм

210 Омм

110 Омм

1160 Омм

2520 Омм

1760 Омм

40400 Омм.

З цих варіантів візьму значення по одному разу, тобто 10 Омм, 20 Омм,60 Oмм, 400 Омм, 600 Омм, 1000 Омм.

Табл. 6

Варіант

Питомий опір ґрунту, Омм

Опір розтікання вертикального заземлення, Ом

Опір розтікання горизонтального електроду, Ом

Опір багато електродного заземлення, Ом

1

10

8,96847

3,7

2

20

17,93694

5,6

3

60

53,81083

8,82

4

400

358,73885

18,6

5

600

538,10828

28

6

1000

896,8471

29

1.  Омм;

2.  Омм;

3.  Омм;

4.  Омм;

5.  Омм;

6.  Омм.

Визначаємо опір розтікання вертикального заземлення, Ом, по формулі:

,                            (8.2)

де lВ – довжина вертикального заземлення, lВ=2,5 м;

b – ширина сталевого кута, b=0,05 м;

t – відстань від поверхні землі до середини заземлення, визначається по формулі:

,                                              (8.3)

де  t0 – відстань від поверхні землі до сталевого кута, при розрахунках прийняти t0=0,5 м.

.

1.  (Ом);

2.  (Ом);

3.  (Ом);

4.  (Ом);

5.  (Ом);

6.  (Ом).

В наслідок розрахунку RВО виявилось більше Rн, тому необхідно обладнати багато електродне заземлення. Значення Rн залежить від питомого опору ґрунту. Його залежність приведена вище.

Знаючи Rн та величину одиночного вертикального заземлення RВО, потрібно визначити приблизно необхідну кількість електродів вертикальних заземлень. Це визначається по формулі:

                                                  (8.4)

 1.  n=;
 2.  n=;
 3.  n=;
 4.  n=;
 5.  n=;
 6.  n=.

Опір розтікання горизонтального електроду RГ, Ом, який з’єднує вертикальні електроди, визначається по формулі:

,                               (8.5)

де розрГ – розрахункове значення опору ґрунту, для горизонтальних електродів розрГ, де Г – коефіцієнт сезонності горизонтальних електродів, визначений по таблиці 4;

lГ – довжина з’єднувальної шини. Приймається рівним 2lв, тобто 5 м;

bН – ширина з’єднувальної шини, bН=0,04 м;

tоп - відстань від поверхні землі до середини з’єднувальної шини, tоп=0,7 м;

Г – коефіцієнт використання горизонтального заземлення, який характеризує ступінь взаємного екранування електродів, визначається з таблиці 7.

Табл. 7

Кількість вертикальних електродів

Коефіцієнт використання заземлень при умовах, що вертикальні електроди розміщені в ряд

Г

В

2

0,94

0,91

3

0,90

0,87

4

0,86

0,83

5

0,82

0,80

6

0,80

0,77

Більше 6

0,70

0,63

 1.  розрГ=15,6=56 (Омм);
 2.  розрГ=25,6=112 (Омм);
 3.  розрГ=60х5,6=336 (Омм);
 4.  розрГ=400х5,6=2240 (Омм);
 5.  розрГ=600х5,6=3360(Омм);
 6.  розрГ=1000х5,6=5600 (Омм).

 1.  RГ= (Ом);
 2.  RГ= (Ом);
 3.  RГ= (Ом);
 4.  RГ= (Ом);
 5.  RГ= (Ом);
 6.  RГ= (Ом).

Розрахунок багато електродного заземлення виконується по формулі:

                                            (8.6)

 1.  R= (Ом);
 2.  R= (Ом);
 3.  R= (Ом);
 4.  R= (Ом);
 5.  R= (Ом);
 6.  R= (Ом).

Отримані значення не перевищують RН, а це значить, що кількість заземлюючих контурів вибрано вірно.

8. РОЗРАХУНОК НАДІЙНОСТІ

Надійність роботи нормується коефіцієнтом готовності, тобто в будь-який відрізок часу лінія повинна бути готовою до роботи. Цей коефіцієнт дорівнює:

.

В розділі курсового проекту необхідно зробити висновок про надійність проектуємої лінії, за умов щодо визначення коефіцієнта готовності.

Щільність пошкодження визначається по формулі:

,                                             (9.1)

де N – кількість пошкоджень (порушень зв’язку) на всій лінії протягом заданого проміжку часу;

K – кількість років, за які виникло пошкодження;

LЛЗ – довжина лінії зв’язку.

,                                     (9.2)

де Nст – станційні пошкодження;

NНРП – пошкодження НРП;

NК – пошкодження кабелю.

N=5+3+4=12.

.

Середній час між пошкодженнями визначається по формулі:

,                                  (9.3)

де m – щільність пошкоджень;

LЛЗ – довжина лінії зв’язку;

tВ – середній час відновлення зв’язку.

                                           (9.4)

.

Коефіцієнт готовності визначається по формулі:

.                                                (9.5)

Отже, коефіцієнт який я розрахував менший 0,9997, тому для нашої лінії необхідні заходи щодо підвищення надійності проектованої лінії. До числа заходів направлених на підвищення надійності кабельних ліній зв’язку треба віднести правильний вибір траси, використання захисних пристроїв від пошкоджень, корозії, струмів, блискавки, покращення служби експлуатації, підвищення кваліфікації обслуговуючого персоналу.

9. Охорона праці І ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

1.Усі робочі зайняті на будівництві ВОЛС повинні пройти медогляд і навчання безпечним методам проведення робіт, а також відповідним вимогам правил дорожнього рух/

2.Керівники робіт - керівники структурних підрозділів, а також інженери, виконроби, чи майстри досвідчені робітники, призначені наказом адміністрації підприємства зобов'язані особисто бути присутнім, керувати проведення робіт і забезпечити строге виконання вимог правил техніки безпеки на особливо небезпечних ділянках:

- при навантаженні і розвантаженні барабанів з кабелем вагою більш 0,5т;

- при розробці траншей і котлованів у безпосередній близькості від місця проходження силових кабелів, газопроводів, теплових трас і інших підземних комунікацій;

- при виконанні робіт на перетині залізничного полотна, трамвайних ліній і при роботі на відстані до 1,5м від них;

- при роботі в колекторах і тунелях;

- при роботі будівельних механізмів у безпосередній близькості від ліній електропередачі;

- при роботі в колодязях глибокої закладки (більше 2.5м),

Перед початком роботи на особливо небезпечних ділянках керівник робіт зобов'язаний провести з усіма робітниками інструктаж з безпечних методів ведення робіт. Проведенням інструктажу повинне фіксуватися в журналі з обов'язковим підписом особи, що отримала інструктаж, і особи, яка проводила інструктаж.

3.Відповідальність за стан техніки безпеки і, за знання і дотримання інженерно-технічними працівниками, робітниками та службовцями правил і інструкцій з техніки безпеки відповідно до виконуваної ними роботою несуть керівники підприємства (фірми).

4.Особа, що не досягли 18-літнього віку, не можуть допускатися до робіт по будівництву кабельних ліній зв'язку.

5. При обробленні кінців кабелю необхідно уникати влучення гідрофобного заповнювача на слизувату оболонку тіла. Після виконання робіт необхідно руки протерти чистим бензином марки Б-70 і ретельно вимити з милом теплою водою.

6. При роботах з оптичним волокном необхідно уникати випадків улучення відходів волокна на одяг. Роботи з ОВ необхідно робити у фартуху з прогумованої тканини.

7.Відходи волокна необхідно збирати в окрему шухляду і після виконання монтажних робіт звільнити шухляда від відходів в окремо відведеному місці, чи закопати їх у ґрунт.

8.Монтажний стіл і підлога в монтажно-вимірювальній машині необхідно щодня обробляти пилососом, а потім протирати вологою ганчіркою.

9.При роботах з лазерними випромінювачами необхідно уникати прямого улучення випромінювання на сітківку ока.

10.До роботи з електроприладами допускаються особи, що пройшли вступний інструктаж, інструктаж з техніки безпеки на робочому місці з наступною перевіркою знань і електробезпечності, що мають групу по, не нижче третин.

11.Всі електроприлади під час роботи повинні бути надійно заземлені.

12.При наявності в конструкції кабелю металевих елементів монтаж ОК під час  грози  забороняється.

ВИСНОВОК

В цьому курсовому проекті, я проектував будівництво міжміської волокно оптичної лінії   Тернопіль - Новоград-Волинський.

Для цього потрібно було спочатку розрахувати еквіваленти 3 трас і вібрати най менший. З розрахунку цього пункту, я вибрав трасу Тернопіль-Теофіполь-Шепетовка-Н.Влинськ.  Потім було розраховано параметри оптичного олокна, за допомогою яких визначив тип кабеля.

Визначив кількість ОРП і НРП. По розрахунками виявилось що нам потібно 1-е ОРП, а НРП потрібно 4.

Також розрахував коефіцієнт надійності який менший 0,9997, тому для нашої лінії необхідні заходи щодо підвищення надійності проектованої лінії.

 

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

 1.  Гроднев И. И. Линейные сооружения связи. – М., «Радио и связь» 1987.
 2.  Гроднев И. И. Волоконно-оптические линии связи. – М., «Радио и связь» 1990.
 3.  Верник С. М., Гитин В. Я., Иванов В. С. Оптические кабели связи. – М., «Радио и связь», 1988.
 4.  Руководство по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых кабельных линий связи. М., «Радио и связь», 1988.
 5.  Каток В. Б. и др. Волоконно-оптические системы передачи. Киев. «Ирис» 1994.
 6.  Гроднев И. И., Верник С. М. Линии связи. М., «Радио и связь» 1988.
 7.  Интернет сайт www.tsm.net.ua

 1.  

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

35233. Метод Ейлера вирішення задачі Коші 38.5 KB
  Мета: Навчитися будувати розв’язок задачі Коші по методу Ейлера. Скласти програму.
35234. Метод Рунге-Кутта вирішення задачі Коші. Складання алгоритму 37.5 KB
  Навчитися вирішувати задачу Коші методом Рунге-Кутта; скласти алгоритм.
35235. Тема: Екстраполяційний метод Адамса розвязання задачі Коші. 42 KB
  h double Fdouble x double y { return cos2xy1.5xy; } void min {int n; double hb; doublek=new double [4]; doubleq=new double[n1]; doubledq1=new double[n1]; doubledq2=new double[n1]; doubledq3=new double[n1]; doublex=new double[n1]; doubley=new double[n1]; cout Vvedite bh endl; cin ; cin b; cin h; cout Vvedite y[0] endl; cin y[0]; n=b h; x[0]=; cout x y ; cout endl; cout ; cout endl; for int i=0; i =2; i { k[0]=hFx[i]y[i]; k[1]=hFx[i]h 2y[i]k[0] 2;...
35236. Формули Н’ютона через кінцеві різниці 40 KB
  Формули Нютона через кінцеві різниці Мета. Навчитися обчислити значення функції при даному значенні аргумента використовуючи формули Нютона через кінцеві різниці.
35237. Настройка компютерної системи засобами BIOS SETUP 36.5 KB
  Включіть ПК, після появи службової інформації на екрані дисплея натисніть клавішу DELETE для запуску програми BIOS SETUP.
35238. Побудова багаточлена Лагранжа. Складання алгоритму 51 KB
  Навчитися будувати багаточлен Лагранжа, скласти алгоритм.