48988

Стрільба і управління вогнем. Методичні вказівки

Курсовая

Военное дело, НВП и гражданская оборона

Курсова робота призначена для поглиблення знань з дисципліни Стрільба і управління вогнем вміння вирішувати самостійно задачі з проведення заходів підготовки стрільби і управління вогнем проведення пристрілювання цілі із спостереженням за знаками розривів. При проведенні пристрілювання цілі із спостереженням за знаками розривів пропонується виконати наступні етапи: Визначити за даними розвідки топографічні дані по цілі а використовуючи ГРП обчислені дані по цілі; Визначити установки для стрільби коефіцієнти і подати команду...

Украинкский

2013-12-18

12.85 MB

75 чел.

PAGE  113

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

Запорізький національний технічний університет

Кафедра військової підготовки

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи з дисципліни

"Стрільба і управління вогнем"

для студентів, які навчаються за ВОС

"Бойове застосування з'єднань, частин і підрозділів

наземної артилерії",

"Бойове застосування з'єднань, частин і підрозділів

самохідної артилерії"

частина 3

2013р.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни

"Стрільба і управління вогнем" для студентів,які навчаються за ВОС "Бойове застосування з'єднань, частин і підрозділів наземної артилерії", "Бойове застосування з'єднань, частин і підрозділів самохідної артилерії"/Укл. В.Я.Міхєєв, В.Г.Ломейко, А.Д.Лісовий, В.М. Потапенко, А.В. Федосов, О.В.Коробов.  Запоріжжя, ЗНТУ, 2013. – 142 с.

Рекомендовано до видання НМК спеціальностей, як методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Стрільба і управління вогнем" для студентів.

Укладачі:   В.Я.Міхєєв, В.Г.Ломейко, А.Д.Лісовий, В.М. Потапенко, А.В. Федосов.

Рецензент:  К.В. Альохін.

Відповідальний за випуск:   В.Г.Ломейко.

                     Затверджено

на засіданні кафедри військової підготовки

                                              Протокол №  4  від   29.04     2013 р.


ЗМІСТ

Вступ

4

Задачі курсової роботи

5

Зміст курсової роботи

6

Зміст  документів

7

Завдання курсової роботи

9

Загальні теоретичні положення

44

Додатки

69


ВСТУП

  В умовах реформування Збройних сил України найбільш гостро встає питання підвищення професійного рівня спеціалістів, які готуються для Збройних  Cил. Тому студент, який навчається за програмою підготовки офіцерів наземної артилерії, зобов’язаний вміти  своєчасно та з високою ефективністю виконувати вогневі завдання по поразці противника в будь-яких умовах сучасного загальновійськового бою, знати Правила стрільби і управління вогнем артилерії, основні положення Курсу підготовки артилерії Збройних Сил України, способи визначення установок для стрільби, правила пристрілювання і стрільби на поразку різних цілей, бути здатним вміло управляти вогневими взводами під час вибору, занятті, підготовки та залишенні вогневої позиції, веденні вогню з відкритої та закритої вогневої позиції по різних цілях.

     В цих умовах головним  завданням стає вміння практично вирішувати типові задачі, які можуть забезпечити виконання вогневого завдання. Курсова робота призначена для поглиблення знань з дисципліни “Стрільба і управління вогнем ”, вміння вирішувати самостійно задачі з проведення заходів підготовки стрільби і управління вогнем, проведення пристрілювання цілі із спостереженням за знаками розривів. При самостійному рішенні задач необхідно використовувати таблиці стрільби гаубиці Д-30  ТС № 145 видання 4 , методичні посібники «Підготовка стрільби і управління вогнем», «Топогеодезична прив'язка силами вогневих підрозділів», «Рішення типових задач зі Стрільби і управління вогнем », які можна отримати в бібліотеці кафедри.

   Дійсний посібник розглядає варіант виконання курсової роботи з дисципліни “Стрільба і управління вогнем”.


ЗАДАЧІ КУРСОВОЇ РОБОТИ

В процесі курсової роботи з дисципліни "Стрільба і управління вогнем" необхідно отримати навички самостійного рішення задач з підготовки стрільби і управління вогнем, проведення пристрілювання цілей із спостереженням за знаками розривів.

Складність заходів підготовки стрільби і управління вогнем потребує розподілення процесу виконання завдання на ряд послідовних етапів. Одним із перших є топогеодезична прив'язка елементів бойового порядку. На етапі топогеодезичної прив'язки елементів бойового порядку визначити поправку контрольної бусолі  дивізіону, використовуючи пункти геодезичної мережі, визначити поправку  бусолі  батареї, використовуючи дані з контрольної бусолі  дивізіону, провести топогеодезичну прив'язку вогневої позиції, командно-спостережного пункту ходом в дві сторони від пунктів геодезичної мережі, скласти карточку ТГП, нанести бойовий порядок на робочу карту командира взводу управління, старшого офіцера батареї. (Карта 1:50000, ДОКУЧАЕВСК, У-41-96-Б), скласти схему безпосередньої охорони і оборони вогневої позиції.

Другий етап –за даними розвідки, визначити координати планових цілей, нанести на великомасштабний планшет, робочу карту командира взводу управління. (Карта 1:50000, ДОКУЧАЕВСК, У-41-96-Б), скласти бланк розвідки і обслуговування стрільби, схему цілей, список координат цілей.

Третій етап – використовуючи  дані метеорологічного поста дивізіону (мається Десантний Метеорологічний Комплект), скласти бюлетень «Метеонаближений», розрахувати поправки на відхилення метеорологічних умов стрільби від табличних, скласти бланки складання бюлетеня «Метеонаближений» та розрахунку поправок.

Четвертий етап – використовуючи  дані приладів балістичної підготовки (прилад заміру камор - ПЗК, батарейний термометр -  ТБ-16), розрахувати поправки на відхилення балістичних умов стрільби від табличних. Розрахувати сумарні поправки на відхилення умов стрільби від табличних, скласти бланк, побудувати графік розрахованих поправок.

П'ятий етап - використовуючи  координати розвіданих цілей, та графік розрахованих поправок, визначити обчислені установки по планових цілях, скласти таблицю вирахуваних установок для стрільби батареї.

При проведенні пристрілювання цілі із спостереженням за знаками розривів пропонується виконати наступні етапи:

 •  Визначити за даними розвідки топографічні дані по цілі, а, використовуючи ГРП – обчислені дані по цілі;
 •  Визначити установки для стрільби, коефіцієнти і подати команду на відкриття вогню;
 •  За даними спостережень розривів скласти схеми визначення коректур;
 •  Скласти бланк поразки цілі з пристрілюванням із СЗР.

ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

При виконанні курсової роботи необхідно розробити таку технічну документацію:

 1.  План виконання завдання –  1-2 аркуша формату А4.
 2.  Альбом бойових і допоміжних документів:
  •  Опис альбому бойових і допоміжних документів –  1 аркуш формату А4;
   •  Схема визначення поправки контрольної бусолі адн - 1 аркуш формату А4;.
    •  Схема визначення поправки бусолі батареї - 1 аркуш формату А4.
    •  Схема польових робіт при проведенні топогеодезичної  прив'язки вогневої позиції -1 аркуш формату А4;
    •  Схема польових робіт при проведенні топогеодезичної  прив'язки командно-спостережного пункту -1 аркуш формату А4;
    •  Карточка топогеодезичної  прив'язки вогневої позиції -1 аркуш формату А4;
    •  Карточка топогеодезичної прив'язки командно-спостережного пункту  - 1 аркуш формату А4;
    •  Великомасштабний планшет -1 аркуш формату А4;
    •  Схема цілей;
    •  Список координат цілей - 1 аркуш формату А4;
    •  Робоча карта командира взводу управління - 1 аркуш формату А3;
    •  Журнал розвідки і обслуговування стрільби - 1 аркуш формату А4;
    •  Бланк складання бюлетеня «Метеонаближений» - 1 аркуш формату А4;
    •   Бланк розрахунку поправок на відхилення умов стрільби - 1 аркуш формату А4;
    •  Графік розрахованих поправок - 1 аркуш міліметрового паперу формату А4;
    •  Таблиця вирахованих установок для стрільби батареї - 1 аркуш формату А4;
    •  Схема безпосередньої охорони і оборони вогневої позиції - 1 аркуш формату А4;
    •  Схеми визначення коректур при пристрілюванні -5-6 аркушів формату А4;
    •  Бланк поразки цілі з пристрілюванням із спостереженням за знаками розривів.

3. Пояснювальна записка – 10-15 аркушів формату А4.

ЗМІСТ ДОКУМЕНТІВ

 1.  Опис альбому виконується  на одному листі установленої ЄСКД форми і містить в собі перелік розроблених бойових і допоміжних документів, їх характеристичний номер, кількість листів та формат.
 2.  План виконання завдання . Пропонуємий зміст:

Вивчити зміст підготовки стрільби і управління вогнем. Порядок пристрілювання із спостереженням за знаками розривів. Умови виконання завдання №3 Курсу підготовки артилерії.

Етапи заходів підготовки стрільби і управління вогнем та терміни розробки.

Етапи заходів поразки цілі  з пристрілюванням із СЗР та терміни розробки.

 1.  Пояснювальна записка виконується з урахуванням вимог ЄСКД.  Рекомендований зміст:

                  Введення.

 1 Підготовка стрільби і управління вогнем

 1.1 Топогеодезична підготовка

1.1.1 Визначення кутів орієнтирних напрямків

1.1.1.1 Визначення поправки контрольної бусолі дивізіону

1.1.1.2 Визначення поправки  бусолі батареї.

1.1.2 Топогеодезична прив'язка вогневої позиції.

1.1.3 Топогеодезична прив'язка командно-спостережного пункту.

 1.2 Розвідка та визначення координат цілей

1.2.1 Розрахунок координат цілей , рішенням прямої геодезичної задачі.

1.2.2 Складання бойових документів на КСП.

1.3 Метеорологічна підготовка.

1.3.1 Складання бюлетеня «Метеонаближений» за даними метеопоста дивізіону.

1.3.2 Розрахунок поправок на відхилення метеорологічних умов від табличних.

1.4 Балістична підготовка.

1.4.1 Визначення відхилень балістичних умов стрільби за даними ПЗК, ТБ-16.

1.4.2 Розрахунок поправок на відхилення балістичних умов стрільби від табличних.

1.4.3 Розрахунок сумарних поправок на відхилення  умов стрільби від табличних.

1.4.4 Побудова графіка розрахованих поправок батареї.

1.5 Визначення установок для стрільби.

1.5.1 Визначення топографічних даних по планових цілях, рішенням прямої і зворотної геодезичної задачі

1.5.2 Визначення обчислених даних по планових цілях.

1.5.3 Визначення установок для стрільби по планових цілях.

1.5.4 Складання бойових документів на КСП.

2. Поразка спостережної цілі вогнем з закритої вогневої позиції з пристрілювання із спостереженням за знаками розривів.

2.1 Визначення топографічних даних по цілі рішенням прямої геодезичної задачі.

2.2 Визначення обчислених даних і установок для стрільби по цілі .

2.3 Пристрілювання цілі із спостереженням за знаками розривів, стрільба на поразку.

Примітка.  Перелік і назва розділів приблизні  і приводяться для загальної орієнтації.

Пояснювальна записка обов’язково повинна містити в собі  алгоритми рішення задач, їх аналітичний опис, мінімізацію в канонічних формах  алгебри за всіма методами, приведеними в методиці.

ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

ЗАВДАННЯ №1. ВАРІАНТИ: А, B, C, D

 1.  Виконати заходи підготовки стрільби і управління вогнем:

п/п

Завдання

A

B

C

D

1

Топогеодезична прив’язка елементів бойового порядку:

Визначити:

1.поправку контрольної бусолі дивізіону;

2.поправку бусолі батареї;

3.дирекційний кут з бусолі батареї на основну гармату батареї; 4.координати вогневої позиції;

5.координати командно-спостережного пункту.

Дирекційний кут основного напрямку стрільби α он

0-00

1-00

2-00

56-00

1.1

Контрольна бусоль дивізіону знаходиться на контурній точці (КТ)

148,6

(4192)

150,4

(4190)

150,2

(4288)

150,4

(4190)

Азимут магнітний  з контрольної бусолі дивізіону на

 КТ 191,5 (1042--7)

150,4

(4190)

43-90

148,6

(4192)

13-75

150,4

(4190)

17-10

150,2

(4288)

47-67

1.2

Дирекційний кут з контрольної бусолі дивізіону на бусоль батареї

34-60

30-95

24-40

23-70

Азимут магнітний  з бусолі батареї на контрольну бусоль

4-38

0-80

54-17

39-93

1.3

Азимут магнітний  з бусолі батареї на основну гармату

37-10

21-05

15-60

7-85

1.4

Прив’язка вогневої позиції здійснювалась від КТ

148,6

(4192)

Відстань від бусолі батареї до контурній точки

630

845

1920

550

Відстань від бусолі батареї до основної гармати

500

525

680

510

1.5

Прив’язка КСП здійснювалась від КТ

151,5

(45-94)

158,6

(4491)

158,6

(4491)

152,1

(4588)

Дирекційний кут з КСП на контурну точку

6-68

0-84

8-12

51-62

Відстань з КСП на контурну точку

1980

1195

1680

1860

2

Розвідка і визначення координат цілей:

Визначити по результатам розвідки прямокутні координати  цілей. Скласти бойові документи КСП.

Ціль 41

Піхота укрита

200 х200

дир.кут    α к

59-92

58-55

0-22

1-08

Дальність Дк

2420

2090

1630

1260

Ціль 42

Піхота укрита

200 х200

дир.кут    α к

56-48

55-93

57-31

56-32

Дальність Дк

2370

2060

1760

1510

Ціль 43

Піхота укрита

200 х200

дир.кут    α к

57-75

58-02

59-42

59-42

Дальність Дк

2810

2480

2120

1720

Ціль 44

Мінометний взвод укр. 150х150

дир.кут    α к

57-55

56-69

57-88

58-69

Дальність Дк

3495

3115

2670

2090

3

Метеорологічна підготовка

Виконати:

 1.  Скласти бюлетень „Метеонаближений” за даними метео поста дивізіону. (час складання бюлетеня реальний)
 2.  Визначити поправки на відхилення метеорологічних умов стрільби від табличних на 6км, 8км,10км

3.1

Дані метеопоста (ДМК):

Наземний тиск атмосфери Нм

728 мм.рт.ст.

Температура повітря   Тп

+70

Напрямок вітру  αw

1850

Швидкість вітру W

6м\с

Висота метеопоста дивізіону.

150 м

3.2

Розрахувати поправки на 6км, 8км,10км  для заряду

Заряд

Повний

Заряд 1

Заряд 2

Заряд Зменш

4

Балістична підготовка

Виконати:

1. Розрахувати поправки на відхилення балістичних умов стрільби від табличних на  6км, 8км,10км

2. Розрахувати сумарні поправки на відхилення умов стрільби від табличних на 6км, 8км,10км

3. Побудувати графік розрахованих поправок.

4.1

Довжина зарядної камори основної гармати з формуляра λф

594 мм

Довжина зарядної камори основної гармати виміряна за допомогою ПЗК λ0(мм)

625

640

630

645

Відхилення початкової швидкості партії заряду 78-98-12ΔV0зар (%)

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

Температура заряду Тз(0С)

+50

+70

+90

+100

5

Визначення установок для стрільби

Виконати:

1.По даним розвіданих планових цілей, використовуючи графік розрахованих поправок для свого заряду, визначити топографічні і обчислені дані по цілях №№ 41,42,43,44.

2.Скласти таблицю вирахованих установок батареї 

2. Провести пристрілювання цілі із спостереженням за знаками розривів і стрільбу на поразку.

Завдання

А

В

С

Д

2.1

Визначення установок для стрільби по цілі

Виконати:

1.Визначити топографічні дані по цілі;

2.Визначити обчислені дані по цілі;

3.Подати команду на початок пристрілювання.

Командир батареї наказав:

Ціль 45

Піхота

знищити

Мін.

взвод.

укр..

подавити

Піхота

подави-ти

ДЗВС

зруйну-вати

Пристрілювання із СЗР

На

рикошетах

На

руйну-вання

Батарейний:

Дир..кут      α к

0-08

57-42

58-42

58-25

Дальність   Дк

3140

1650

1430

1110

Фронт (п.к.)

0-65

0-90

1-40

-

Глибина

50

150

200

-

2.2

Провести пристрілювання із СЗР і стрільбу на поразку

отримані спостереження:

А

В

С

Д

1

Л 80 пов

П 75

Л 1-35

П 52 «-»

2

П 18 «-» пов

Л 12 «+»

П 35 «-»

Л 12 «+»

3

Л 8 «+» пов

П 9 «-»

Л 7 «+»

П 6 «+»


А

В

С

Д

4

П 8 «+» пов

Л 4 усі «-»

П 5 усі «+»

Л12 -

Л10 –

Л7 –

Л8 +

П7 +

П5 +

П4 +

П3 +

Л6 –

Л8 –

Л9 –

Л8 -

5

Л 4 усі «-»

Пов.

П2

перевага«+»

Л 3

перевага«-»

Ц

Ц

Ц

+

Л1 –

Л2 –

Л3 –

Л4 -

П2 +

П1 Ц

П 3Ц Ц4 -

6

П5

Перевага

«+»

Пов.

Ціль

Ціль

Ціль

зруйнована

7

Ціль

ЗАВДАННЯ № 2. ВАРІАНТИ: А, B, C, D

 1.  Виконати заходи підготовки стрільби і управління вогнем:

п/п

Завдання

A

B

C

D

1

Топогеодезична прив’язка елементів бойового порядку:

Визначити:

1.поправку контрольної бусолі дивізіону;

2.поправку бусолі батареї;

3.дирекційний кут з бусолі батареї на основну гармату батареї; 4.координати вогневої позиції;

5.координати командно-спостережного пункту.

Дирекційний кут основного напрямку стрільби α он

1-00

0-00

59-00

58-00

1.1

Контрольна бусоль дивізіону знаходиться на контурній точці (КТ)

139,4

(4097)

Азимут магнітний  з контрольної бусолі дивізіону на

 КТ 210,5 (0847-3)

153,8

(4095)

45-75

139,4

(4097)

58-10

153,8

(4095)

45-44

148,6

(4192)

47-30

1.2

Дирекційний кут з контрольної бусолі дивізіону на бусоль батареї

33-32

47-42

39-92

27-69

Азимут магнітний  з бусолі батареї на контрольну бусоль

3-07

17-02

9-23

57-20

1.3

Азимут магнітний  з бусолі батареї на основну гармату

20-03

7-80

28-78

27-20

1.4

Прив’язка вогневої позиції здійснювалась від КТ

139,4

(4097)

Відстань від бусолі батареї до контурній точки

890

790

1560

1050

Відстань від бусолі батареї до основної гармати

720

510

710

410

1.5

Прив’язка КСП здійснювалась від КТ

135,9

(4298)

149,8

(4494)

149,8

(4494)

151,5

(4594)

Дирекційний кут з КСП на контурну точку

16-62

51-70

56-39

57-73

Відстань з КСП на контурну точку

1240

1990

1230

2120

2

Розвідка і визначення координат цілей:

Визначити по результатам розвідки прямокутні координати  цілей. Скласти бойові документи КСП.

Ціль 41

Піхота укрита

200 х200

дир.кут    α к

5-27

3-02

2-71

1-50

Дальність Дк

2090

2580

2350

1300

Ціль 42

Піхота укрита

200 х200

дир.кут      α к

1-71

0-96

0-11

55-92

Дальність Дк

2020

2495

2240

1480

Ціль 43

Піхота укрита

200 х200

дир.кут      α к

3-22

1-95

1-32

58-85

Дальність Дк

2260

2910

2650

1610

Ціль 44

Мінометний взвод укр. 150х150

дир.кут      α к

3-09

3-35

59-34

0-89

Дальність Дк

3030

3270

2920

2010

3

Метеорологічна підготовка.

Виконати:

 1.  Скласти бюлетень „Метеонаближений” за даними метео поста дивізіону. (час складання бюлетеня реальний)
 2.  Визначити поправки на відхилення метеорологічних умов стрільби від табличних на 6км, 8км,10км

3.1

Дані метеопоста (ДМК):

Наземний тиск атмосфери Нм

762

Температура повітря   Тп

- 110

Напрямок вітру  αw

870

Швидкість вітру W

4 м\с

Висота метеопоста дивізіону.

140 м

3.2

Розрахувати поправки на 6км, 8км,10км  для заряду

Повний

1

2

Зменшений

4

Балістична підготовка.

Виконати:

1. Розрахувати поправки на відхилення балістичних умов стрільби від табличних.

2. Розрахувати сумарні поправки на відхилення умов стрільби від табличних на 6км, 8км,10км

3. Побудувати графік розрахованих поправок.

4.1

Довжина зарядної камори основної гармати з формуляра λф

594 мм

Довжина зарядної камори основної гармати виміряна за допомогою ПЗК λ0(мм)

640 мм

638 мм

653 мм

608 мм

Відхилення початкової швидкості партії заряду 78-98-12  ΔV0зар (%)

- 0,3%

- 0,4%

- 0,3%

- 0,2%

Температура заряду Тз(0С)

-80

-90

-100

- 110

5

Визначення установок для стрільби

Виконати:

1.По даним розвіданих планових цілей, використовуючи графік розрахованих поправок для свого заряду, визначити топографічні і обчислені дані по цілях №№ 41,42,43,44.

2.Скласти таблицю вирахованих установок батареї.

2. Провести пристрілювання цілі із спостереженням за знаками розривів і стрільбу на поразку.

Завдання

А

В

С

Д

2.1

Визначення установок для стрільби по цілі

Виконати:

1.Визначити топографічні дані по цілі;

2.Визначити обчислені дані по цілі;

3.Подати команду на початок пристрілювання.

Командир батареї наказав:

Ціль 45

Піхота

знищити

Мін.

взвод.

укр..

подавити

Піхота

подави-ти

ДЗВС

зруйну-вати

Пристрілювання із СЗР

На

рикошетах

На

руйну-вання

Батарейний:

Дир..кут      α к

2-95

2-15

1-12

59-12

Дальність   Дк

1740

2090

1920

920

Фронт (п.к.)

1-44

0-72

1-30

-

Глибина

80м

150м

200м

-

2.2

Провести пристрілювання із СЗР і стрільбу на поразку

отримані спостереження:

А

В

С

Д

1

П 1-80

Л 0-97

П 1-35

Л 40 «-»

2

Л 53 «+»

П 37 «-»

Л 24 «+»

П 12 «+»

3

П 18 «-»

Л 13 «+»

П 11 «-»

Л 8 «+»

4

Л 6 «-»

П 4

Усі «+»

Л 6

Усі

«-»

П7 «-»

П6 «-»

П4 «-»

П2«+»

П 3«+»

П 5«+»

П 4«+»

П 6«-»

Л 8 «-»

Л 5 «-»

Л 12«-»

Л 10«-»

5

П 8

Усі «+»

Л 2

Перевага «-»

П 4

Перевага «+»

Л2«+»

П2«+»

Л3«+»

П4 «-»

Л 2 «Ц»

П 2«Ц»

Л 3 «+»

П 4 «-»

П 2 «+»

П 1 «+»

П 4 «+»

П 3 «+»

6

Л 4

Перевага «-»

Ціль уражена

Ціль уражена

Ціль зруйнована

7

Ціль

подавлена

 

ЗАВДАННЯ №  3  . ВАРІАНТИ: А, B, C, D

 1.  Виконати заходи підготовки стрільби і управління вогнем:

п/п

Завдання

A

B

C

D

1

Топогеодезична прив’язка елементів бойового порядку:

Визначити:

1.поправку контрольної бусолі дивізіону;

2.поправку бусолі батареї;

3.дирекційний кут з бусолі батареї на основну гармату батареї; 4.координати вогневої позиції;

5.координати командно-спостережного пункту.

Дирекційний кут основного напрямку стрільби α он

48-00

46-00

44-00

43-00

1.1

Контрольна бусоль дивізіону знаходиться на контурній точці (КТ)

КТ 153,8 (4095)

Азимут магнітний  з контрольної бусолі дивізіону на

 КТ 148,6 (4192)

47-21

47-16

47-29

47-38

1.2

Дирекційний кут з контрольної бусолі дивізіону на бусоль батареї

57-13

8-18

22-77

22-77

Азимут магнітний  з бусолі батареї на контрольну бусоль

26-70

37-40

51-91

51-82

1.3

Азимут магнітний  з бусолі батареї на основну гармату

6-67

13-19

11-06

24-93

1.4

Прив’язка вогневої позиції здійснювалась від КТ

Кт 153,8(4095)

Відстань від бусолі батареї до контурній точки

607

579

648

648

Відстань від бусолі батареї до основної гармати

659

668

769

335

1.5

Прив’язка КСП здійснювалась від КТ

150,2

(4288)

150,4

(4190)

150,4

(4190)

150,2

(3988)

Дирекційний кут з КСП на контурну точку

42-43

17-15

1-36

45-95

Відстань з КСП на контурну точку

1449

144

860

630

2

Розвідка і визначення координат цілей:

Визначити по результатам розвідки прямокутні координати  цілей. Скласти бойові документи КСП.

Ціль 41

Піхота укрита

200 х200

дир.кут    α к

51-18

47-90

46-30

43-58

Дальність Дк

2327

2196

2611

1789

Ціль 42

Піхота укрита

200 х200

дир.кут    α к

48-51

44-47

45-15

40-92

Дальність Дк

1884

1956

3778

1777

Ціль 43

Піхота укрита

200 х200

дир.кут    α к

42-22

46-26

43-99

38-26

Дальність Дк

2673

2896

3293

1702

Ціль 44

Мінометний взвод укр. 150х150

дир.кут    α к

47-95

45-83

46-00

40-73

Дальність Дк

2921

2555

3174

2525

3

Метеорологічна підготовка

Виконати:

 1.  Скласти бюлетень „Метеонаближений” за даними метео поста дивізіону. (час складання бюлетеня реальний)
 2.  Визначити поправки на відхилення метеорологічних умов стрільби від табличних на 6км, 8км,10км
 3.  

3.1

Дані метеопоста (ДМК):

Наземний тиск атмосфери Нм

742мм.рт.ст.

Температура повітря   Тп

+280С

Напрямок вітру  αw

180

Швидкість вітру W

6м/с

Висота метеопоста дивізіону.

140м

3.2

Розрахувати поправки на 6км, 8км,10км  для заряду

повний

зменш

1

2

4

Балістична підготовка

Виконати:

1. Розрахувати поправки на відхилення балістичних умов стрільби від табличних на  6км, 8км,10км

2. Розрахувати сумарні поправки на відхилення умов стрільби від табличних на 6км, 8км,10км

3. Побудувати графік розрахованих поправок.

4.1

Довжина зарядної камори основної гармати з формуляра λф

594 мм

Довжина зарядної камори основної гармати виміряна за допомогою ПЗК λ0(мм)

610

617

621

619

Відхилення початкової швидкості партії заряду 52-99-15ΔV0зар (%)

-0,4

-0,6

-0,5

-0,2

Температура заряду Тз(0С)

+25

+22

+5

+19

5

Визначення установок для стрільби

Виконати:

1.По даним розвіданих планових цілей, використовуючи графік розрахованих поправок для свого заряду, визначити топографічні і обчислені дані по цілях №№ 41,42,43,44.

2.Скласти таблицю вирахованих установок батареї 

2. Провести пристрілювання цілі із спостереженням за знаками розривів і стрільбу на поразку.

Завдання

А

В

С

Д

2.1

Визначення установок для стрільби по цілі

Виконати:

1.Визначити топографічні дані по цілі;

2.Визначити обчислені дані по цілі;

3.Подати команду на початок пристрілювання.

Командир батареї наказав:

Ціль 45

Піхота

знищити

Мін.

взвод.

укр..

подавити

Піхота

подави-ти

ДЗВС

зруйну-вати

Пристрілювання із СЗР

На

рикошетах

На

руйну-вання

Батарейний:

Дир..кут      α к

50-36

46-59

44-65

42-38

Дальність   Дк

2102

2069

2516

1999

Фронт (п.к.)

0-45

0-58

0-50

-

Глибина

150

150

150

-

2.2

Провести пристрілювання із СЗР і стрільбу на поразку

отримані спостереження:

А

В

С

Д

1

Л1-10

П90

Л1-20

Л32+

2

Л20+

П15+

Л24-

П14-

3

П12-

Л25-

П17+

Л7-

4

Л5усі-

П7усі-

Л8усі+

3

2

1

П4- П6- П7- П3-

Л2- Л3- Л6+ Л5-

П2+ П3+ П5+ П2-

5

П4

перевага+

Л4

Перевага +

П4

перевага-

+

+

+

+

ц

ц

-

+

+

ц

-

-

6

Ціль уражена

Ціль уражена

Ціль уражена

Ціль зруйнована

ЗАВДАННЯ № 4  ВАРІАНТИ: А, B, C, D

 1.  Виконати заходи підготовки стрільби і управління вогнем:

п/п

Завдання

A

B

C

D

1

Топогеодезична прив’язка елементів бойового порядку:

Визначити:

1.поправку контрольної бусолі дивізіону;

2.поправку бусолі батареї;

3.дирекційний кут з бусолі батареї на основну гармату батареї; 4.координати вогневої позиції;

5.координати командно-спостережного пункту.

Дирекційний кут основного напрямку стрільби α он

46-00

45-00

44-00

43-00

1.1

Контрольна бусоль дивізіону знаходиться на контурній точці (КТ)

153,8(4095)

Азимут магнітний  з контрольної бусолі дивізіону на

 КТ 139,4 (4097)

15-61

15-52

15-45

15-37

1.2

Дирекційний кут з контрольної бусолі дивізіону на бусоль батареї

8-18

22-77

22-77

26-08

Азимут магнітний  з бусолі батареї на контрольну бусоль

37-76

51-76

52-14

55-37

1.3

Азимут магнітний  з бусолі батареї на основну гармату

13-55

11-41

25-25

28-63

1.4

Прив’язка вогневої позиції здійснювалась від КТ

153,8(4095)

Відстань від бусолі батареї до контурній точки

579

648

648

853

Відстань від бусолі батареї до основної гармати

668

769

335

614

1.5

Прив’язка КСП здійснювалась від КТ

Вітряний млин

(4186-3)

150,2

(3988)

144,3

(3985)

148,2

(3886)

Дирекційний кут з КСП на контурну точку

48-24

18-58

48-31

9-00

Відстань з КСП на контурну точку

914

1729

1194

917

2

Розвідка і визначення координат цілей:

Визначити по результатам розвідки прямокутні координати  цілей. Скласти бойові документи КСП.

Ціль 41

Піхота укрита

200 х200

дир.кут     α к

51-30

47-58

45-45

42-05

Дальність Дк

1448

2644

2117

1793

Ціль 42

Піхота укрита

200 х200

дир.кут     α к

45-72

43-78

41-34

39-34

Дальність Дк

799

2618

2029

2440

Ціль 43

Піхота укрита

200 х200

дир.кут     α к

42-02

45-26

43-86

41-48

Дальність Дк

1381

3003

2761

2512

Ціль 44

Мінометний взвод укр. 150х150

дир.кут     α к

47-64

46-38

42-72

43-51

Дальність Дк

2039

3578

2645

2276

3

Метеорологічна підготовка.

Виконати:

 1.  Скласти бюлетень „Метеонаближений” за даними метео поста дивізіону. (час складання бюлетеня реальний)
 2.  Визначити поправки на відхилення метеорологічних умов стрільби від табличних:  вар.А на8км,10км,12км;

Вар В,С,Д на 9км, 11км,13км

3.1

Дані метеопоста (ДМК):

Наземний тиск атмосфери Нм

732мм.ст.

Температура повітря   Тп

-30с

+230с

+90с

+40с

Напрямок вітру  αw

+1200

+1200

+1200

+1200

Швидкість вітру W

3м/с

5м/с

4м/с

2м/с

Висота метеопоста дивізіону.

140м

140м

144м

142м

3.2

Розрахувати поправки  : варА на 8км,10км,12км; варВ,С,Д на 9км,11км,13км

зменш

повний

повний

повний

4

Балістична підготовка.

Виконати:

1. Розрахувати поправки на відхилення балістичних умов стрільби від табличних.

2. Розрахувати сумарні поправки на відхилення умов стрільби від табличних :варА на 8км,10км,12км; варВ,С,Д на 9км,11км,13км

3. Побудувати графік розрахованих поправок.

4.1

Довжина зарядної камори основної гармати з формуляра λф

594 мм

Довжина зарядної камори основної гармати виміряна за допомогою ПЗК λ0(мм)

600

618

604

606

Відхилення початкової швидкості партії заряду 52-99-15  ΔV0зар (%)

-0,2

-0,4

-0,5

-0,3

Температура заряду Тз(0С)

-10С

+180С

+60С

+20С

5

Визначення установок для стрільби

Виконати:

1.По даним розвіданих планових цілей, використовуючи графік розрахованих поправок для свого заряду, визначити топографічні і обчислені дані по цілях №№ 41,42,43,44.

2.Скласти таблицю вирахованих установок батареї.

2. Провести пристрілювання цілі із спостереженням за знаками розривів і стрільбу на поразку.

Завдання

А

В

С

Д

2.1

Визначення установок для стрільби по цілі

Виконати:

1.Визначити топографічні дані по цілі;

2.Визначити обчислені дані по цілі;

3.Подати команду на початок пристрілювання.

Командир батареї наказав:

Ціль 45

Піхота

подавити

Піхота

подави-ти

Піхота

подави-ти

ДЗВС

зруйну-вати

Пристрілювання із СЗР

На

руйну-вання

Батарейний:

Дир..кут      α к

48-78

45-57

43-80

42-80

Дальність   Дк

1498

2244

1573

2550

Фронт (п.к.)

0-70

0-60

0-80

-

Глибина

130

120

140

-

2.2

Провести пристрілювання із СЗР і стрільбу на поразку

отримані спостереження:

А

В

С

Д

1

Л90

П75

Л80

П30-

2

П20-

П15+

П12+

Л10+

3

Л8+

Л5-

Л4-

П5-

4

Л5

Перевага+

П3

Перевага-

Л3

Перевага-

3

2

1

П5+

П7+

П6+

П5+

Л8+

Л8+

Л10+

П2-

Л6-

П2-

Л4-

Л2+

5

Усі розриви в площині цілі ; уражається ближня межа цілі

П2 Усі розриви в площині цілі;  уражається дальня межа цілі

П2 Усі розриви в площині цілі;  уражається дальня межа цілі

-

-

-

-

+

-

ц

ц

-

ц

+

ц

6

Ціль уражена

Ціль уражена

Ціль уражена

Ціль зруйнована

ЗАВДАННЯ № 5. ВАРІАНТИ: А, B, C, D

 1.  Виконати заходи підготовки стрільби і управління вогнем:

п/п

Завдання

A

B

C

D

1

Топогеодезична прив’язка елементів бойового порядку:

Визначити:

1.поправку контрольної бусолі дивізіону;

2.поправку бусолі батареї;

3.дирекційний кут з бусолі батареї на основну гармату батареї; 4.координати вогневої позиції;

5.координати командно-спостережного пункту.

Дирекційний кут основного напрямку стрільби α он

32-00

29-00

33-00

31-00

1.1

Контрольна бусоль дивізіону знаходиться на контурній точці (КТ)

157,1(4885-2)

Азимут магнітний  з контрольної бусолі дивізіону на

 КТ 157,9(4788)

17-50

17-40

17-35

17-20

1.2

Дирекційний кут з контрольної бусолі дивізіону на бусоль батареї

42-40

31-50

18-40

16-20

Азимут магнітний  з бусолі батареї на контрольну бусоль

11-90

0-96

47-75

45-45

1.3

Азимут магнітний  з бусолі батареї на основну гармату

45-67

43-61

12-90

1-75

1.4

Прив’язка вогневої позиції здійснювалась від КТ

157,1(4885-2)

Відстань від бусолі батареї до контурній точки

700

500

450

600

Відстань від бусолі батареї до основної гармати

500

300

120

180

1.5

Прив’язка КСП здійснювалась від КТ

146,6

(4285)

148,5

(4283)

152,1

(4588)

150,4

(4190)

Дирекційний кут з КСП на контурну точку

24-90

34-78

5-45

24-12

Відстань з КСП на контурну точку

2900

3200

1800

3550

2

Розвідка і визначення координат цілей:

Визначити по результатам розвідки прямокутні координати  цілей. Скласти бойові документи КСП.

Ціль 41

Піхота укрита

250 х200

Дир.кут  αк

31-15

30-25

30-50

28-70

Дальність Дк

3450

4000

3000

3025

Ціль 42

Піхота укр..

200 х200

Дир.кут   αк

30-45

26-45

31-15

30-65

Дальність Дк

3000

4100

3200

3150

Ціль 43

Піхота укр..

200х200

Дир.кут    αк

33-50

27-80

29-90

30-50

Дальність Дк

2950

4500

3450

3300

Ціль 44

Мінометний взвод укр. 150х150

Дир.кут  αк

29-50

28-90

31-50

29-70

Дальність Дк

2500

4350

3380

3600

3

Метеорологічна підготовка.

Виконати:

 1.  Скласти бюлетень „Метеонаближений” за даними метео поста дивізіону. (час складання бюлетеня реальний)
 2.  Визначити поправки на відхилення метеорологічних умов стрільби від табличних на 6км,  8км, 10км

3.1

Дані метеопоста (ДМК):

Наземний тиск атмосфери Нм

780мм.рт.ст.

Температура повітря   Тп

+200С

Напрямок вітру  αw

2700

Швидкість вітру W

5м/с

Висота метеопоста дивізіону.

160м

3.2

Розрахувати поправки для заряду

зменш

1

2

повн

4

Балістична підготовка.

Виконати:

1. Розрахувати поправки на відхилення балістичних умов стрільби від табличних.

2. Розрахувати сумарні поправки на відхилення умов стрільби від табличних.на 6км,  8км, 10км

3. Побудувати графік розрахованих поправок.

4.1

Довжина зарядної камори основної гармати з формуляра λф

594 мм

Довжина зарядної камори основної гармати виміряна за допомогою ПЗК λ0(мм)

615

620

625

610

Відхилення початкової швидкості партії заряду 52-99-15 ΔV0зар (%)

-0,5

-1,0

-0,4

-0,8

Температура заряду Тз(0С)

+25

+10

+27

+22

5

Визначення установок для стрільби

Виконати:

1.По даним розвіданих планових цілей, використовуючи графік розрахованих поправок для свого заряду, визначити топографічні і обчислені дані по цілях №№ 41,42,43,44.

2.Скласти таблицю вирахованих установок батареї 

 1.  Провести пристрілювання цілі із спостереженням за знаками розривів і стрільбу на поразку.

Завдання

А

В

С

Д

2.1

Визначення установок для стрільби по цілі

Виконати:

1.Визначити топографічні дані по цілі;

2.Визначити обчислені дані по цілі;

3.Подати команду на початок пристрілювання.

Командир батареї наказав:

Ціль 45

Піхота

подавити

МВУ

подавити

Піхота

подави-ти

ДЗВС

зруйну-вати

Пристрілювання із СЗР

На рикошетах

На

руйну-вання

Батарейний:

Дир..кут      α к

32-10

28-95

32-20

29-15

Дальність   Дк

2200

4700

2900

1500

Фронт (п.к.)

0-80

0-30

0-24

-

Глибина

70

150

80

-

2.2

Провести пристрілювання із СЗР і стрільбу на поразку, якщо

отримано спостереження:

А

В

С

Д

1

П80

Л50

П60

П40+

2

П15-пов

П10+

Л20-

Л20-

3

Л7+пов

Л7-

П10+

Л6-

4

Л3+

пов

П5 перевага +

Л5+

3

2

1

Л8-

П2+

Л12+

П3+

П5+

Л4-

П4+

Л3-

Л4-

Л6-

Л8-

Л2-

5

П5усі+

Усі пов

Усі розриви в площині цілі; уражається ближня межа цілі

Перевага

-

П6-

П5-

П8+

П4+

+

-

Ц

+

Ц

Ц

Ц

+

6

Пер-

Усі пов

Ціль

подавлена

Ціль

подавлена

Ціль

зруйнована

7

Ціль

подавлена

ЗАВДАННЯ № 6 ВАРІАНТИ: А, B, C, D

 1.  Виконати заходи підготовки стрільби і управління вогнем:

п/п

Завдання

A

B

C

D

1

Топогеодезична прив’язка елементів бойового порядку:

Визначити:

1.поправку контрольної бусолі дивізіону;

2.поправку бусолі батареї;

3.дирекційний кут з бусолі батареї на основну гармату батареї; 4.координати вогневої позиції,

5.координати командно-спостережного пункту.

Дирекційний кут основного напрямку стрільби α он

30-00

29-00

28-00

27-00

1.1

Контрольна бусоль дивізіону знаходиться на контурній точці (КТ)

157,8(4892-1)

Азимут магнітний  з контрольної бусолі дивізіону на

 КТ 154,7(4791-4)

30-91

30-78

31-04

30-70

1.2

Дирекційний кут з контрольної бусолі дивізіону на бусоль батареї

43-80

44-86

43-76

4-64

Азимут магнітний  з бусолі батареї на контрольну бусоль

43-05

44-32

42-89

4-01

1.3

Азимут магнітний  з бусолі батареї на основну гармату

47-03

52-07

6-81

19-05

1.4

Прив’язка вогневої позиції здійснювалась від КТ

157,8(4892-1)

Відстань від бусолі батареї до контурній точки

2228

2155

1423

192

Відстань від бусолі батареї до основної гармати

1013

308

194

170

1.5

Прив’язка КСП здійснювалась від КТ

150,2

(4288)

150,4

(4190)

158,6

(4491)

149,8

(4494)

Дирекційний кут з КСП на контурну точку

38-14

33-20

56-84

10-08

Відстань з КСП на контурну точку

1590

1626

2262

528

2

Розвідка і визначення координат цілей:

Визначити по результатам розвідки прямокутні координати  цілей. Скласти бойові документи КСП.

Ціль 41

Піхота укрита

250 х200

Дир.кут αк

37-23

37-16

33-38

25-68

Дальність Дк

2008

1952

1791

1857

Ціль 42

Піхота укрита

200 х200

Дир.кут αк

35-52

35-10

31-48

24-04

Дальність Дк

1813

1846

1685

1782

Ціль 43

Піхота укрита

200 х200

Дир.кут αк

33-40

33-78

28-76

18-76

Дальність Дк

1851

1637

1544

2155

Ціль 44

Мінометний взвод укр. 150х150

Дир.кут αк

33-38

31-75

28-27

23-38

Дальність Дк

2763

2367

2276

2483

3

Метеорологічна підготовка.

Виконати:

 1.  Скласти бюлетень „Метеонаближений” за даними метео поста дивізіону. (час складання бюлетеня реальний)
 2.  Визначити поправки на відхилення метеорологічних умов стрільби від табличних на 5км, 7км,9км

3.1

Дані метеопоста (ДМК):

Наземний тиск атмосфери Нм

745мм.рт.ст.

Температура повітря   Тп

-100С

Напрямок вітру  αw

2000

Швидкість вітру W

6м/с

Висота метеопоста дивізіону.

130

3.2

Розрахувати поправки для заряду

Повн

2

1

зменш

4

Балістична підготовка.

Виконати:

1. Розрахувати поправки на відхилення балістичних умов стрільби від табличних;

2. Розрахувати сумарні поправки на відхилення умов стрільби від табличних на 5км, 7км,9км;

3. Побудувати графік розрахованих поправок.

4.1

Довжина зарядної камори основної гармати з формуляра λф

594 мм

Довжина зарядної камори основної гармати виміряна за допомогою ПЗК λ0(мм)

600

610

615

620

Відхилення початкової швидкості партії заряду 37-98-12ΔV0зар (%)

-1,2

-2

-3

-2,5

Температура заряду Тз(0С)

-7

-8

-9

-1

5

Визначення установок для стрільби

Виконати:

1.По даним розвіданих планових цілей, використовуючи графік розрахованих поправок для свого заряду, визначити топографічні і обчислені дані по цілях №№ 41,42,43,44.

2.Скласти таблицю вирахованих установок батареї

 1.  Провести пристрілювання цілі із спостереженням за знаками розривів і стрільбу на поразку.

Завдання

А

В

С

Д

2.1

Визначення установок для стрільби по цілі

Виконати:

1.Визначити топографічні дані по цілі;

2.Визначити обчислені дані по цілі;

3.Подати команду на початок пристрілювання.

Командир батареї наказав:

Ціль 45

Піхота

подавити

МВУ

подавити

Піхота

подави-ти

ДЗВС

зруйну-вати

Пристрілювання із СЗР

На рикошетах

На

руйну-вання

Батарейний:

Дир..кут      α к

31-90

28-40

24-84

21-52

Дальність   Дк

1882

2434

1785

1817

Фронт (п.к.)

0-85

0-60

0-75

-

Глибина

50

150

140

-

2.2

Провести пристрілювання із СЗР і стрільбу на поразку

отримані спостереження:

А

В

С

Д

1

П1-30пов

Л1-70

П1-40

Л55-

2

Л20+пов

П25+

Л27-

П15+

3

П10-пов

Л7-

П7+

П3+

4

Л7-пов

П3усі+

Л8усі-

3

2

1

П4-

П6-

П7-

П2-

Л2-

Л3+

Л4-

Л5+

П3+

П4+

П7+

П2-

5

П3усі+ пов

Л2перевага-

П5перевага+

+

+

-

+

Ц

Ц

-

+

-

-

Ц

+

6

Л4

перевага-

пов

Ціль

подавлена

Ціль

подавлена

Ціль

зруйнована

7

Ціль уражена

ЗАВДАННЯ № 7 ВАРІАНТИ: А, B, C, D

 1.  Виконати заходи підготовки стрільби і управління вогнем:

п/п

Завдання

A

B

C

D

1

Топогеодезична прив’язка елементів бойового порядку:

Визначити:

1.поправку контрольної бусолі дивізіону;

2.поправку бусолі батареї;

3.дирекційний кут з бусолі батареї на основну гармату батареї; 4.координати вогневої позиції;

5.координати командно-спостережного пункту.

Дирекційний кут основного напрямку стрільби α он

19-00

18-00

17-00

16-00

1.1

Контрольна бусоль дивізіону знаходиться на контурній точці (КТ)

150,2 (4288-7)

Азимут магнітний  з контрольної бусолі дивізіону на

 КТ 152,1 (4588-7)

59-82

59-71

59-54

59-44

1.2

Дирекційний кут з контрольної бусолі дивізіону на бусоль батареї

15-21

6-76

7-62

5-64

Азимут магнітний  з бусолі батареї на контрольну бусоль

44-48

36-10

37-14

35-07

1.3

Азимут магнітний  з бусолі батареї на основну гармату

10-77

11-60

55-62

50-73

1.4

Прив’язка вогневої позиції здійснювалась від КТ

150,2(4288-7)

Відстань від бусолі батареї до контурній точки

225

546

1111

1987

Відстань від бусолі батареї до основної гармати

321

355

403

367

1.5

Прив’язка КСП здійснювалась від КТ

153,8

(4095)

148,6

(4192)

150,4

(4190)

149,8

(4494)

Дирекційний кут з КСП на контурну точку

16-26

37-74

39-26

11-76

Відстань з КСП на контурну точку

1826

247

2472

2474

2

Розвідка і визначення координат цілей:

Визначити по результатам розвідки прямокутні координати  цілей. Скласти бойові документи КСП.

Ціль 41

Піхота укрита

200 х200

дир.кут      α к

23-12

18-48

18-48

16-19

Дальність Дк

1862

1798

2226

1969

Ціль 42

Піхота укрита

200 х200

дир.кут      α к

22-08

17-21

17-28

14-97

Дальність Дк

1612

1741

2161

1905

Ціль 43

Піхота укрита

200 х200

дир.кут      α к

18-69

14-66

15-30

12-30

Дальність Дк

1366

1802

1943

1813

Ціль 44

Мінометний взвод укр. 150х150

дир.кут      α к

19-70

16-16

16-00

13-74

Дальність Дк

2219

2220

2776

2533

3

Метеорологічна підготовка.

Виконати:

 1.  Скласти бюлетень „Метеонаближений” за даними метео поста дивізіону. (час складання бюлетеня реальний)
 2.  Визначити поправки на відхилення метеорологічних умов стрільби від табличних на 5 км, 7 км, 9км

3.1

Дані метеопоста (ДМК):

Наземний тиск атмосфери Нм

745

Температура повітря   Тп

- 3

Напрямок вітру  αw

230

Швидкість вітру W

4

Висота метеопоста дивізіону.

150

3.2

Розрахувати поправки  на 5 км, 7 км, 9км  для заряду

Повн.

1

2

Змен.

4

Балістична підготовка.

Виконати:

1. Розрахувати поправки на відхилення балістичних умов стрільби від табличних;

2. Розрахувати сумарні поправки на відхилення умов стрільби від табличних на  5 км, 7 км, 9 км;

3. Побудувати графік розрахованих поправок.

4.1

Довжина зарядної камори основної гармати з формуляра λф

594 мм

Довжина зарядної камори основної гармати виміряна за допомогою ПЗК λ0(мм)

600

605

598

602

Відхилення початкової швидкості партії заряду 78-98-12 ΔV0зар (%)

-0,1

-0,3

-0,4

-0,2

Температура заряду Тз(0С)

- 4     

-  2

- 3

- 4

5

Визначення установок для стрільби.

Виконати:

1.По даним розвіданих планових цілей, використовуючи графік розрахованих поправок для свого заряду, визначити топографічні і обчислені дані по цілях №№ 41,42,43,44.

2.Скласти таблицю вирахованих установок батареї

 1.  Провести пристрілювання цілі із спостереженням за знаками розривів і стрільбу на поразку.

Завдання

А

В

С

Д

2.1

Визначення установок для стрільби по цілі.

Виконати:

1.Визначити топографічні дані по цілі;

2.Визначити обчислені дані по цілі;

3.Подати команду на початок пристрілювання;

Командир батареї наказав:

Ціль 45

Піхота

знищити

Мін.

взвод.

укр..

подавити

Піхота

подави-ти

ДЗВС

зруйну-вати

Пристрілювання із СЗР

На

рикошетах

На

руйну-вання

Батарейний:

Дир..кут      α к

20-31

16-12

16-24

14-07

Дальність   Дк

1476

1742

2073

1789

Фронт (п.к.)

0-60

0-65

0-60

-

Глибина

180

120

120

-

2.2

Провести пристрілювання із СЗР і стрільбу на поразку,якщо

отримано спостереження:

А

В

С

Д

1

П 1-10 пов

П 75

Л 70

П 38 -

2

Л 15  + пов

П 25 +

П 18 +

Л 10 +

3

П 8 -пов

Л 14 -

Л 9 -

П 6 -

4

Л 6 - пов

Л 6 усі +

Л 5 усі +

П4+

П7+

П6+

П5+

Л8+

Л9+

Л6 -

Л5+

Л6-

П3-

Л2-

П2+

5

П4 усі +

Усі пов

П 3 перевага

-

П3 перевага

-

-

-

-
-

+

-
Ц

Ц

-

Ц

+

Ц

6

Л2

Усі пов перевага -

Ціль

подавлена

Ціль

подавлена

Ціль

зруйнована

7

Ціль

подавлена

                                                                                  

ЗАВДАННЯ № 8 ВАРІАНТИ: А, B, C, D

 1.  Виконати заходи підготовки стрільби і управління вогнем:

п/п

Завдання

A

B

C

D

1

Топогеодезична прив’язка елементів бойового порядку:

Визначити:

1.поправку контрольної бусолі дивізіону;

2.поправку бусолі батареї;

3.дирекцій ний кут з бусолі батареї на основну гармату батареї; 4.координати вогневої позиції;

5.координати командно-спостережного пункту.

Дирекційний кут основного напрямку стрільби α он

15-00

14-00

13-00

12-00

1.1

Контрольна бусоль дивізіону знаходиться на контурній точці (КТ)

152,1(4588-7)

Азимут магнітний  з контрольної бусолі дивізіону на КТ 150,2 (4288-7)

29-65

29-73

29-54

29-45

1.2

Дирекційний кут з контрольної бусолі дивізіону на бусоль батареї

29-01

11-56

3-92

0-66

Азимут магнітний  з бусолі батареї на контрольну бусоль

28-61

11-10

3-40

0-04

1.3

Азимут магнітний  з бусолі батареї на основну гармату

18-46

16-54

1-66

9-95

1.4

Прив’язка вогневої позиції здійснювалась від КТ

152,1 (4588-7)

Відстань від бусолі батареї до контурній точки

338

310

375

1091

Відстань від бусолі батареї до основної гармати

598

312

221

541

1.5

Прив’язка КСП здійснювалась від КТ

149,8

(4494)

158,6

(4491)

151,5

(4594)

Міст

(4693-2)

Дирекційний кут з КСП на контурну точку

15-44

37-05

18-35

11-68

Відстань з КСП на контурну точку

3022

196

1468

634

2

Розвідка і визначення координат цілей:

Визначити по результатам розвідки прямокутні координати  цілей. Скласти бойові документи КСП.

Ціль 41

Піхота укрита

200 х200

дир.кут      α к

16-18

16-36

14-52

13-46

Дальність Дк

2306

1995

1311

1580

Ціль 42

Піхота укрита

200 х200

дир.кут      α к

15-40

15-16

12-76

12-36

Дальність Дк

1902

2015

1419

1690

Ціль 43

Піхота укрита

200 х200

дир.кут      α к

14-48

14-24

10-50

10-14

Дальність Дк

1947

2061

1633

1996

Ціль 44

Мінометний взвод укр. 150х150

дир.кут      α к

14-27

14-18

12-43

12-12

Дальність Дк

2528

2751

2191

2136

3

Метеорологічна підготовка.

Виконати:

1. Скласти бюлетень „Метеонаближений” за даними метео поста дивізіону. (час складання бюлетеня реальний);

 1.  Визначити поправки на відхилення метеорологічних умов стрільби від табличних на 5 км, 7 км, 9 км.

3.1

Дані метеопоста (ДМК):

Наземний тиск атмосфери Нм

742

Температура повітря   Тп

- 2

Напрямок вітру  αw

150

Швидкість вітру W

3

Висота метеопоста дивізіону.

150

3.2

Розрахувати поправки  на

5 км, 7 км,9 км  для заряду

Повн.

1

2

Змен.

4

Балістична підготовка.

Виконати:

1. Розрахувати поправки на відхилення балістичних умов стрільби від табличних;

2. Розрахувати сумарні поправки на відхилення умов стрільби від табличних на  5км, 7км,9км;

3. Побудувати графік розрахованих поправок.

4.1

Довжина зарядної камори основної гармати з формуляра λф

594 мм

Довжина зарядної камори основної гармати виміряна за допомогою ПЗК λ0(мм)

600

603

599

601

Відхилення початкової швидкості партії заряду 78-98-12 ΔV0зар (%)

- 0,3

- 0,4

- 0,5

- 0,6

Температура заряду Тз(0С)

- 1

- 3

- 3

- 2

5

Визначення установок для стрільби.

Виконати:

1.По даним розвіданих планових цілей, використовуючи графік розрахованих поправок для свого заряду, визначити топографічні і обчислені дані по цілях №№ 41,42,43,44.

2.Скласти таблицю вирахованих установок батареї

 1.  Провести пристрілювання цілі із спостереженням за знаками розривів і стрільбу на поразку.

Завдання

А

В

С

Д

2.1

Визначення установок для стрільби по цілі

Виконати:

1.Визначити топографічні дані по цілі;

2.Визначити обчислені дані по цілі;

3.Подати команду на початок пристрілювання.

Командир батареї наказав:

Ціль 45

Піхота

Піхота

укрита

подавити

Піхота

укрита

подавити

ДЗВС

зруйну-вати

Пристрілювання із СЗР

На

рикошетах

На

руйнування

Батарейний:

Дир..кут      α к

12-83

12-97

11-31

11-59

Дальність   Дк

2064

2132

1458

1787

Фронт (п.к.)

0-85

0-90

0-85

-

Глибина

50

130

120

-

2.2

Провести пристрілювання із СЗР і стрільбу на поразку,якщо

отримано спостереження:

А

В

С

Д

1

Л 70 пов

П 40

Л 35

П 28 -

2

П 12  - пов

Л 22 +

П 18 -

Л 12 +

3

Л 4 + пов

П 8 -

Л 7 +

Л 6 -

4

Л 8 - пов

Л 7 усі +

П 4 усі -

П4-

П6-

П7-

П2-

Л2-

Л3+

Л4-

Л5+

Л6-

Л10-

Л10-

Л12-

5

П6 усі +

Усі пов

П 4 перевага -

Л 5 перевага +

+

+

-
+

Ц

Ц
-

+

-

Ц

Ц

+

6

Л 7 перевага –

Усі пов.

Ціль

Подавлена

Ціль

подавлена

Ціль

зруйнована

7

Ціль

подавлена

          

 1.              ЗАГАЛЬНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1.  Поняття про підготовку стрільби і управління вогнем

Підготовка СіУВ дивізіону (батареї) полягає в організації і проведенні комплексу заходів, які здійснюють до початку бою та в ході бойових дій, з метою безперервного підтримання артилерійських підрозділів у стані постійної готовності до найбільш ефективного виконання вогневих завдань.

Вона включає:

розвідку та визначення координат цілей;

топогеодезичну підготовку;

метеорологічну підготовку;

балістичну підготовку;

технічну підготовку;

організацію визначення установок для стрільби;

організацію управління вогнем.

Командир   дивізіону   (батареї)   організовує   та   безпосередньо відповідає за проведення усіх заходів щодо підготовки стрільби і управління вогнем у дивізіоні (батареї).

Командири артилерійських підрозділів зобов'язані за будь-яких обставин проводити заходи щодо підготовки стрільби і управління вогнем у повному (наскільки можливо) обсязі.

1.1.1 Розвідка і визначення координат цілей

Завданням розвідки є своєчасне, надійне і достовірне визначення координат цілі, збір та обробка розвідувальних даних про противника.

Розвідка в дивізіоні (батареї) ведеться безперервно вдень і вночі офіцерами дивізіону (батареї), особовим складом відділень розвідки (обслугою командирських машин управління вогнем), а також доданими підрозділами артилерійської розвідки.

Розвідувальні дані про цілі командир  дивізіону (батареї) отримує від штатних підрозділів артилерійської розвідки, старшого командира (начальника) або його  штабу, а також від загальновійськового командира (штабу).

Розвідувальні дані включають:

номер і характер цілі;

координати і абсолютну висоту (кут місця) центру цілі і, якщо можливо, координати основних елементів групової цілі;

розміри цілі за фронтом та глибиною;

характер діяльності цілі, ступінь захисту живої сили і техніки;

час та засіб виявлення цілі.

Місцезнаходження цілі визначають у полярних або прямокутних координатах за допомогою приладів (засобів) розвідки, а також за допомогою аерофотознімка, карти або окомірно. Абсолютну висоту цілі визначають за картою масштабу не менше 1:50 000 або за допомогою кутовимірювальних приладів (розрахунком за кутом місця цілі)

.

Умови визначення координат цілей різними засобами розвідки, за якими можливе визначення установок для стрільби на ураження способом повної підготовки, наведені в табл. 1.

Таблиця 1 -Засоби та умови визначення координат цілей

Засоби

Умови визначення координат цілей

Умови виконання топогеодезичної прив'язки спостережних  пунктів, постів (позицій) засобів артилерійської розвідки, методи розрахунків координат

Квантовий далекомір

В межах дії технічної можливості  далекоміра

Топогеодезична прив’язка здійснювалась:

на геодезичній основі;

за картою з вдрукованими координатами або за картою масштабу не менше 1:50 000;

за аерофотознімком масштабу не менше 1:50 000 за допомогою навігаційної апаратури або приладів.

Орієнтування приладів (засобів) артилерійської розвідки проведено гіроскопічним, астрономічним або геодезичним способом, передачею дирекційного кута від пунктів геодезичних мереж кутовим ходом, одночасним відмічанням за небесним світилом, за допомогою навігаційної апаратури (початкове орієнтування з помилкою не більше 0-01 та часом роботи не більше 20 хв.), за допомогою магнітної стрілки бусолі з обов’язковим урахуванням поправки бусолі, визначеної на відстані не більше 10 км.

Абсолютні висоти визначені за картою масштабу не менше 1:50 000 або за допомогою кутовимірювальних приладів (розрахунком за кутом місця). Розрахунки проведено аналітично. Довжина акустичних баз та баз спряженого спостереження визначені проміром або за допомогою квантового далекоміра.

Спряжене спостере-ження

Кут засічки не менше

1-00

РЛС типу СНАР

Дальність до цілі не більше 25 км

РЛС типу АРК

Дальність не більше 1З км

Дальність не більше 25 км

Аерофотознімок

Координати цілі  визначені за аерофотознімком з координатною сіткою або шляхом перенесення цілі на карту масштабу не менше 1 : 50 000

Далекомір ДС-1 (ДС-1м-1)

Дальність засічки не більше 3 (4) км.

 Визначаючи координати і розміри групової цілі, усі окремі цілі, що входять до її складу, описують прямокутником зі сторонами, які проходять через крайні окремі цілі, паралельно та перпендикулярно напрямку стрільби. За центр групової неспостереженої цілі приймають центр прямокутника. За центр спостереженої цілі приймають окрему ціль (місцевий предмет), розташовану поблизу центра цілі.

Для визначення систематичних помилок підрозділу звукової розвідки у смузі розвідки цього підрозділу створюють 1...3 репери. Визначення місця  розривів виконують одночасно підрозділом звукової розвідки та засобами розвідки дивізіону або радіолокаційною станцією типу СНАР. Координати реперів передають підрозділам звукової розвідки.

1.1.2 Топогеодезична підготовка

 Завданням топогеодезичної підготовки в дивізіоні (батареї) є визначення координат та абсолютних висот вогневих позицій, спостережних (командно-спостережних) пунктів, постів (позицій) засобів артилерійської розвідки, а також дирекційних кутів орієнтирних напрямків для наведення гармат (мінометів) і орієнтування приладів.

 Координати вогневих позицій, спостережних (командно-спостережних) пунктів, постів (позицій) засобів артилерійської розвідки в дивізіоні (батареї) визначають за допомогою приладів або автономної навігаційної апаратури від пунктів геодезичних мереж, контурних точок карт геодезичних відомостей, карт масштабу 1:25 000, 1:50 000 та 1:100 000.

Абсолютні висоти прив’язуваних точок визначають за картою масштабу не менше 1:50 000 або за допомогою кутовимірювальних приладів (розрахунком за кутом місця).  

Дирекційні кути орієнтирних напрямків визначають гіроскопічним або астрономічним способами, передаванням кута від пунктів геодезичних мереж кутовим ходом, одночасним відмічанням за небесним світилом або за допомогою гірокурсопокажчика автономної навігаційної апаратури, за допомогою магнітної стрілки бусолі.

За необхідності координати прив’язуваних точок перераховують у суміжну зону та визначають поправку до дирекційного кута за перехід до цієї зони.

 Топогеодезичну прив’язку виконують обслуги командирських машин управління, оснащених автономною навігаційною апаратурою та групи самоприв’язки артилерійських підрозділів.

 Топогеодезичну прив’язку виконують способами, які забезпечують своєчасність відкриття вогню з подальшим нарощуванням точності прив'язки.

Виконання робіт з прив’язки не повинно затримувати готовності дивізіону (батареї) до виконання вогневих завдань.

З метою забезпечення надійності та підвищення точності визначення координат, абсолютних висот і дирекційних кутів орієнтирних напрямків здійснюють контроль топогеодезичної прив’язки.

Контроль топогеодезичної прив’язки полягає в повторному визначенні координат прив’язуваних точок, їх абсолютних висот і дирекційних кутів орієнтирних напрямків з використанням інших початкових даних, приладів або способів робіт, які за своєю точністю не гірші способів, які застосовувались.

Якщо відсутні пункти геодезичної мережі або значно віддалені та відсутні великомасштабні карти, а також на місцевості, бідній контурними точками, топогеодезичну прив’язку виконують вогневі підрозділи з використанням   напрямних гармат і мінометів.

Основні способи здійснення топогеодезичної прив’язки по карті за допомогою приладів:

 •  Полярний способ;
 •  Ходи;
 •  Засічки.

      Основні методи проведення розрахунків це:

 •  рішення прямої геодезичної задачи ( необхідно мати дирекційни кут і дальність с точки, координати якої відомі);
 •  рішення зворотної геодезичної задачи (за точку відліку приймають точку, з якої  визначаються кут і дальність).

1.1.3 Метеорологічна підготовка

Завданням метеорологічної підготовки є визначення відхилень метеорологічних умов, які враховуються під час стрільби. Визначення метеорологічних умов здійснюють метеорологічні станції та метеорологічні пости дивізіонів.

 Метеорологічна станція виконує наземні метеорологічні вимірювання та комплексне температурно-вітрове зондування атмосфери, складає і передає бюлетені “Метеосередній”.

Метеорологічний пост дивізіону здійснює метеорологічні вимірювання і складає бюлетень “Метеонаближений”.

Метеорологічна підготовка в дивізіоні організовується командиром (начальником штабу) дивізіону  відповідно до розпорядження старшого артилерійського командира (начальника).

Вона включає:

організацію прямого прийому метеорологічних бюлетенів від метеорологічної станції, а якщо прийом неможливий – отримання бюлетенів з вищого штабу;

передачу поправок в батареї на метеорологічні умови.

Метеорологічна підготовка в батареї організовується відповідно до вказівок командира (начальника штабу) дивізіону і включає організацію прийому метеорологічних бюлетенів.

1.1.4 Балістична підготовка

Завданням балістичної підготовки є визначення балістичних умов, які враховують під час стрільби.

Балістична підготовка в дивізіоні (батареї) здійснюється силами та засобами підрозділів за участю служби ракетно-артилерійського озброєння.

Балістична підготовка в дивізіоні (батареї) включає:

визначення відхилення початкової швидкості снарядів через знос каналу ствола гармати (ΔVО гр);

визначення різнобою основних гармат батарей відносно контрольної гармати дивізіону та гармат батарей відносно основної (VО);

визначення сумарного відхилення початкової швидкості снарядів (V0сум) для контрольної гармати дивізіону та основних гармат батарей;

визначення температури зарядів;

визначення балістичних характеристик боєприпасів;

сортування та розподіл боєприпасів, які надійшли, між батареями (гарматами).

Для забезпечення проведення своєчасної і якісної балістичної підготовки заздалегідь здійснюють наступні заходи:

комплектують батареї дивізіону гарматами так, щоб різнобій гармат батарей відносно основної та основних гармат батарей відносно контрольної, якщо можливо, не перевищував 0,5% VО;

призначають основні гармати батарей та контрольну гармату дивізіону так, щоб величина зносу їх стволів (V0гр) була середньою відносно решти гармат батарей та дивізіону відповідно;

визначають відхилення початкової швидкості снарядів із-за зносу каналів стволів та різнобій гармат відносно основної, а також основних гармат батарей відносно контрольної;

комплектують гармати, в тому числі возимий боєкомплект, меншою кількістю партій зарядів та, якщо можливо, з відомим сумарним відхиленням початкової швидкості снарядів;

систематично контролюють правильність ведення формулярів гармат, особливо своєчасність та повноту записів про кількість пострілів, здійснених з гармати.

Відхилення початкової швидкості снарядів із-за зносу каналу ствола гармат визначають за допомогою приладу заміру камори (далі - ПЗК) з уточнюючою поправкою або без неї.

Уточнюючу поправку визначають зістрілюванням гармат, яке проводиться за допомогою артилерійської балістичної станції (далі - АБС) при зміні початкової швидкості снарядів із-за зносу каналу ствола гармат на 1% V0 

У проміжках між зістрілюванням відхилення початкової швидкості снарядів із-за зносу каналу ствола (ΔVО гр.) розраховують за формулою

,

де  відхилення початкової швидкості снарядів із-за зносу каналу ствола гармати за даними ПЗК;

       – уточнююча поправка.

Для гармат, у яких відхилення початкової швидкості із-за зносу каналу ствола за даними ПЗК не перевищує 1% V0, уточнюючу поправку дозволяється не враховувати.

Різнобій гармат батарей відносно контрольної та гармат батареї відносно основної визначають як різницю відповідних сумарних відхилень початкової швидкості снарядів, визначених за допомогою АБС для всіх номерів зарядів, для яких у Таблицях стрільби розміщені окремі залежності VО від подовження зарядної камори. Якщо в Таблицях стрільби подана одна залежність для кількох номерів зарядів, то різнобій визначають тільки для заряду з найбільшою початковою швидкістю, а отриманий результат використовують для решти номерів зарядів.

Різнобій гармат батареї відносно основної гармати дозволяється визначати за результатами створення репера. Для цього основною гарматою батареї створюють репер на куті підвищення, який відповідає 0,6...0,8 максимальної дальності стрільби на даному заряді. Потім за час не більше 30 хв. кожна з гармат, яка здійснює зістрілювання на пристріляних основною гарматою установках, дає групу в 3...4 постріли. Координати усіх розривів визначають за допомогою квантового далекоміра або спряженого спостереження. Кут засічки має бути не менше 2-50. Ділянку місцевості в районі створення репера вибирають горизонтальною, наскільки можливо. Зістрілювання проводять зарядами однієї партії та снарядами з однаковими знаками відхилення маси снаряда.

Величину різнобою гармат відносно основної розраховують за формулою

де  та – топографічні дальності по центру груп розривів для даної та основної гармати відповідно, м;

     – поправка дальності на зміну початкової швидкості снарядів на 1%, яка визначається за допомогою Таблиць стрільби за  кутом  підвищення, на якому здійснювалось зістрілювання.

Для гармат, у яких знос каналу ствола менше 1% V0 різнобій дозволяється визначати розрахунком (з використанням результатів обміру зарядних камор за допомогою ПЗК) за формулою

де  та – відхилення початкової швидкості снарядів із-за зносу каналу ствола гармати за даними ПЗК для даної та основної (контрольної) гармати відповідно.

Сумарне відхилення початкової швидкості снарядів для контрольної гармати дивізіону визначають за допомогою АБС, а для основної гармати
батареї – як суму відхилень початкової швидкості снарядів для контрольної гармати та поправки на різнобій основної гармати батареї відносно контрольної гармати.

При проведенні стрільб з метою визначення сумарного відхилення початкової швидкості снарядів повинні виконуватись такі умови:

артилерійські системи, виділені для проведення стрільб, технічно справні, прицільні пристрої ретельно вивірені, механізми наведення відрегульовані;

снаряди мають однакові знаки відхилення маси;

заряди зберігаються в однакових температурних умовах.

Якщо неможливо використати дані контрольної гармати, сумарне відхилення початкової швидкості снарядів для основних гармат батарей визначають зістрілюванням партії зарядів, яка прибула в батарею, з партією, для якої сумарне відхилення початкової швидкості снарядів відоме.

Зістрілювання партій зарядів проводять у такому ж самому порядку, як і зістрілювання гармат .

Сумарне відхилення початкової швидкості снарядів для партій зарядів визначають за формулою

де       – сумарне відхилення початкової швидкості снарядів при стрільбі партіями зарядів, для яких відхилення початкової швидкості відоме;

та – топографічні дальності до центру групи розривів під час стрільби відповідно до зістріляної та основної (з відомим ) партіями зарядів, м.

Якщо ΔV0гр всіх гармат визначені відповідно ціх вимог, то ΔV0сум для основних гармат будь-якої батареї може бути визначено за результатом відстрілу даної партії зарядів за допомогою АБС з будь-якої гармати цього зразка. Для цього в усі батареї передають значення ΔV0зар, яке знайдено як різниця ΔV0сум, визначеного відстрілом даної партії зарядів за допомогою АБС, та ΔV0гр гармати, що здійснювала відстріл. ΔV0сум для основних гармат у кожній батареї цього зразка визначають як суму отриманого значення ΔV0зар і ΔV0гр основної гармати.

Сумарне відхилення початкової швидкості визначають для кожної партії та номера заряду, для яких передбачається побудова графіків розрахованих поправок. Для невідстріляних номерів зарядів дозволяється визначати розрахунком за допомогою коефіцієнта Кпер (додаток 2), використовуючи формулу

,

де  – сумарне відхилення початкової швидкості снарядів для відстріляного номера заряду;

 та  – відхилення початкової швидкості снарядів із-за зносу каналу ствола гармати для відстріляного та не відстріляного номерів зарядів відповідно.

Сумарне відхилення початкової швидкості снарядів, визначене розрахунком за допомогою коефіцієнтів переходу, наскільки можливо уточнюють відстрілом за допомогою АБС.

Сумарне відхилення початкової швидкості мін визначають як середнє відхилення початкової швидкості, отримане за допомогою АБС при стрільбі з двох мінометів.

Якщо неможливе визначення сумарного відхилення початкової швидкості снарядів для основних гармат батарей одним із способів, визначених в ст. 33, 34, за сумарне відхилення початкової швидкості снарядів приймають відхилення початкової швидкості снарядів із-за зносу каналу ствола основної гармати, відповідно до ст. 32. Для мінометів в цьому випадку сумарне відхилення початкової швидкості мін приймають рівним нулю. 

У цьому випадку на початку стрільби за допомогою АБС за першими 3…4 пострілами контрольної гармати уточнюють сумарне відхилення початкової швидкості снарядів і вводять коректуру в вирахувану установку прицілу (рівня), визначеною за формулою

Балістичні характеристики боєприпасів, визначають за маркуванням (умовні позначення, знаки і написи, які нанесені фарбою на снарядах (мінах), гільзах, зарядах і укупорці) та їх зовнішнім виглядом (наявність ковпачка підривника, матеріал і конструкція гільзи, наявність вогнегаса в заряді).

На вогневих позиціях батарей забезпечують збереження боєприпасів в однакових температурних умовах та організовують вимірювання температури зарядів через кожні 1...2 години. Для самохідних гармат окремо вимірюють температуру зарядів у бойовому відділенні та зарядів, викладених на ґрунт.

Боєприпаси у дивізіоні розподіляють між батареями так, щоб у кожній батареї були боєприпаси переважно однієї партії зарядів. У батареях боєприпаси однієї партії зарядів розподіляють між гарматами рівномірно з урахуванням особливостей виконання майбутніх вогневих завдань. При цьому для кожної гармати, якщо можливо, виділяють снаряди з однаковими знаками відхилення маси.

При розподілі боєприпасів прагнуть до того, щоб одне вогневе завдання незалежно від кількості вогневих нальотів виконувалось зарядами однієї партії.

Результати балістичної підготовки старші офіцери батарей доповідають на пункт управління вогнем дивізіону та командирам батарей.

1.1.5 Технічна підготовка

Завданням технічної підготовки є підготовка гармат (мінометів, бойових машин реактивної артилерії, установок ПТКР), командирських машин та рухомих спостережних пунктів, ЕОМ, приладів розвідки та управління вогнем, артилерійської балістичної станції та приладів метеорологічного поста, а також боєприпасів до стрільби (бойової роботи).

Технічна підготовка в дивізіоні (батареї) здійснюється силами підрозділів за участю служби ракетно-артилерійського озброєння.

Внаслідок виконання заходів технічної підготовки визначають поправки прицільних пристроїв та приладів, які враховуються під час стрільби та бойової роботи.

Технічну підготовку здійснюють відповідно до вимог технічних описів та інструкцій з експлуатації зразків озброєння.

Результати технічної підготовки регулярно відображають у формулярах (паспортах) гармат та приладів.

1.1.6 Організація визначення установок для стрільби

Організація  визначення  установок  для  стрільби здійснюється командиром дивізіону (батареї).

Вона включає:

З’ясування бойового завдання загальновійськового підрозділу (частини) та вогневих завдань, поставлених загальновійськовим командиром і старшим артилерійським командиром (начальником);

призначення (з’ясування) основного напрямку стрільби;

вибір (з’ясування) способу визначення та оновлення установок для стрільби;

визначення кількості реперів (залежно від розмірів району цілей), які необхідно створити (пристріляти);

уточнення даних та умов стрільби, які необхідні для визначення установок;

визначення поправок на відхилення умов стрільби від табличних та побудова графіків розрахованих поправок і коефіцієнта стрільби, а за необхідності – і передачу поправок у батареї;

підготовку засобів визначення установок для стрільби і контроль точності їх підготовки.

З’ясовуючи бойове завдання загальновійськового підрозділу (частини) і вогневих завдань, призначених загальновійськовим та старшим артилерійським командирами (начальниками), командир дивізіону (батареї) визначає можливий район цілей, найменшу та найбільшу дальності та крайні напрямки стрільби (праворуч та ліворуч від основного напрямку стрільби).

Найменшу дальність стрільби визначають від передньої межі району вогневих позицій дивізіону до ближньої межі району цілей, а найбільшу
дальність – від тильної межі району вогневих позицій дивізіону до дальньої межі району цілей. Крайній правий напрямок стрільби визначають з вогневої позиції лівої батареї дивізіону на праву межу району цілей, а крайній лівий напрямок – з вогневої позиції правої батареї дивізіону на ліву межу району цілей.

 Основний напрямок стрільби вказують дирекційним кутом
(з округленням до
1-00) на середину можливого району цілей.

Спосіб визначення установок для стрільби призначають залежно від умов обстановки, повноти і точності проведення заходів щодо підготовки стрільби і управління вогнем, наявності даних про умови стрільби, можливостей засобів розвідки та обслуговування стрільби.

Установки для стрільби визначають на пункті управління вогнем дивізіону, на вогневих позиціях батарей або на командно-спостережних пунктах батарей (КСП дивізіону).

Основним засобом визначення установок для стрільби є ЕОМ.

Установки для стрільби можуть визначатися також за допомогою приладів або розрахунковим способом.

1.2  ПОНЯТТЯ ПРО ПРИСТРІЛЮВАННЯ ЦІЛІ. ПРИСТРІЛЮВАННЯ ІЗ СПОСТЕРЕЖЕННЯМ ЗА ЗНАКАМИ РОЗРИВІВ. СТІЛЬБА НА ПОРАЗКУ

1.2.1 Пристрілювання цілі

Пристрілювання ведуть за виміряними відхиленнями або із спостереженням за знаками розривів.

За виміряними відхиленнями пристрілювання ведуть за допомогою далекоміра, спряженого спостереження, секундоміра, радіолокаційної станції, підрозділу звукової розвідки і вертольота.

Пристрілювання із спостереженням за знаками розривів застосовують, коли пристрілювання за виміряними відхиленнями за допомогою далекоміра або спряженого спостереження ускладнене (туман, дощ, сніг та т.ін.), а за допомогою інших технічних засобів неможливе.

У разі необхідності дозволяється під час пристрілювання переходити від одного способу пристрілювання до іншого.

Для пристрілювання призначають той же вид стрільби, снаряд, тип підривника, номер та партію зарядів, що і для стрільби на ураження.

Дозволяється пристрілювання димовими або снарядами з іншим типом підривника, якщо табличні поправки на відхилення умов стрільби для цих снарядів та снарядів, призначених для стрільби на ураження, однакові. У цих випадках, переходячи до стрільби на ураження, установку прицілу знаходять за пристріляною дальністю у Таблицях стрільби снарядами, призначеними для стрільби на ураження.

Пристрілювання зарядами іншої партії дозволяється в умовах, коли визначено сумарне відхилення початкової швидкості снарядів для партій зарядів. Переходячи до стрільби на ураження, виправляють пристріляну установку прицілу на різнобій партій зарядів.

Пристрілювання забезпечують надійним та безперервним спостереженням розривів, для чого:

визначають (оцінюють) відхилення розривів від цілі за дальністю в метрах (знаки розривів), а за напрямком – в поділках кутоміра;

оцінюють категорії розривів (повітряний, наземний) під час рикошетної стрільби;

оцінюють категорії розривів (повітряний, наземний, клювок”) і вимірюють кут місця розривів у повітрі від горизонту спостережного пункту (вертикальний кут між повітряним розривом і ціллю) під час стрільби снарядами з дистанційним підривником (трубкою).

Місце розриву визначають у момент його появи за спалахом та хмаркою розриву, за місцем падіння осколків або по вирві. Дослідити хмарку розриву й дати оцінку його знаку можна лише під час бокового відносно лінії спостереження вітру.

Перший розрив спостерігають неозброєним оком або за допомогою приладу з найбільшим полем зору; для чого спочатку помічають місце, де відбувся розрив, а потім виміряють його відхилення від цілі.

Якщо перший розрив не помічено, здійснюють наступний постріл на цих же або на змінених установах з метою отримати розрив на спостережній ділянці місцевості.

Для полегшення виявлення перших розривів пристрілювання снарядами з дистанційним підривником дозволяється починати за табличною установкою дистанційного підривника та установкою рівня, збільшеною на 10...20 поділок, снарядами з радіопідривником або димовими снарядами.

Під час пристрілювання цілі, яка спостерігається, командир підрозділу, який виконує вогневе завдання, зобов'язаний особисто спостерігати та оцінювати відхилення розривів від цілі та за необхідності продовжувати пристрілювання за результатами цих спостережень.

Відхилення розривів від цілі (центру групової цілі) за дальністю в метрах визначають за допомогою приладів.

Якщо не можна визначити відхилення розривів від цілі за дальністю в метрах, їх місцеположення відносно цілі оцінюють як переліт або недоліт; переліт позначають знаком  +” (плюс), а недоліт  знаком  –” (мінус).

Під час стрільби на рикошетах і стрільби снарядами з радіопідривником відхилення розривів від цілі за дальністю (знаки розривів) і напрямку визначають однаково, спостерігаючи наземні, повітряні розриви або за місцем падіння осколків.

Бокові відхилення розривів виміряють у поділках кутоміра від цілі (центру групової цілі).

Кут місця повітряного розриву (вертикальний кут між повітряним розривом і ціллю) в поділках кутоміра виміряють від горизонту КСП (одного із пунктів спряженого спостереження) за допомогою квантового далекоміра (бусолі), у виключних випадках – бінокля.

Коректури дальності й напрямку визначають за допомогою ЕОМ (МК), за їх відсутності – за допомогою приладів, а при поправці на зміщення менше 5-00 – і розрахунком.

Визначаючи коректури розрахунком, застосовують коефіцієнт віддалення Кв та крок кутоміра Кк.

Коректури вводять з точністю, яку дозволяють прицільні пристрої.

Коефіцієнт віддалення розраховують з точністю до 0,1 за формулою

,

де  – дальність від спостережного пункту до цілі;

  топографічна дальність від вогневої позиції до цілі.

Визначаючи коректури напрямку, для виведення розривів на лінію спостереження бокове відхилення розриву (центру групи розривів), взяте з протилежним знаком, множать на коефіцієнт віддалення.

Крок кутоміра призначений для утримання розривів на лінії спостереження під час зміни дальності стрільби.

Крок кутоміра, який відповідає зміні дальності на 100 м, розраховують з точністю до 0-01 за формулою

,

де ПЗ – поправка на зміщення.

Для визначення довороту на крок кутоміра, що відповідає коректурі дальності, одну соту коректури дальності множать на крок кутоміра.

Доворот на крок кутоміра виконують у бік спостережного пункту, якщо дальність зменшується, та в протилежний бік, якщо дальність збільшується.

Пристрілювання починають на вирахуваних установках по цілі (центру групової цілі). Якщо ціль розташована у безпосередній близькості від своїх військ, то вирахувані установки визначають за точкою, винесеною на місцевості (карті) на 200...400 м у бік, протилежний розташуванню своїх військ.

Під час виконання вогневих завдань батареєю (взводом) пристрілювання ведуть за допомогою далекоміра, а в окремих випадках – із спостереженням за знаками розривів. Крім того, пристрілювання може здійснюватися за допомогою секундоміра.

1.2.2 Пристрілювання із спостереженням за знаками розривів

Коректури дальності й напрямку визначають за допомогою ЕОМ (МК), ПРК, ПУВ або розрахунком.

Пристрілювання починають поодинокими пострілами основної гармати на вирахованих установках.

Якщо після першого розриву виміряне тільки бокове відхилення розриву, виводять розрив на лінію спостереження, приймаючи відхилення за дальністю рівним нулю.

Отримавши знак, приймають розрив перельотним (недольотним) по лінії спостереження на величину першої вилки, яка дорівнює 200 м, вводять коректури з урахуванням виміряного відхилення розриву в напрямку і призначають наступний постріл. Залежно від відхилення розриву від цілі в дальності величина першої вилки може бути зменшена або збільшена.

Таким чином діють до отримання розриву протилежного знаку.

Після чого вводять коректури, приймаючи відхилення розриву по лінії спостереження вдвічі меншим від прийнятого попереднього відхилення, якщо потрібно, продовжують пристрілювання.

До стрільби на ураження переходять після введення коректури на прийняте відхилення розривів по лінії спостереження, яке дорівнює:

50 м – для стрільби по цілях глибиною менше 100 м;

100 м – для стрільби по цілях глибиною 100 м та більше.

До стрільби на ураження переходять також, якщо під час пристрілювання було визначене влучення в ціль. При влученні в групову ціль переходять до стрільби на ураження після введення коректури з урахуванням виміряного відхилення розривів у напрямку та з окомірною оцінкою відхилення розриву за дальністю від центру цілі, а якщо розрив снаряда відбувся поблизу дальньої чи ближньої її межі, приймаючи розрив відповідно перельотним або недольотним на величину, яка дорівнює 1/2 глибини цілі.

Якщо поправка на зміщення є меншою, ніж 5-00  і визначення коректур за допомогою ЕОМ (МК), ПРК, ПУВ неможливо, то їх визначають розрахунком.

Якщо після першого пострілу виміряне тільки бокове відхилення розриву, то виводять розрив на лінію спостереження, використовуючи коефіцієнт віддалення Кв.

Отримавши знак розриву, змінюють приціл у бік цілі відповідно до величини першої вилки , вводять коректуру напрямку на виміряне бокове відхилення, а для утримання розриву на лінії спостереження використовують крок кутоміра Кк.

Так діють до отримання розриву з протилежним знаком, після чого половинять вилку і, якщо потрібно, продовжують пристрілювання.

До стрільби на ураження переходять:

на середині вилки, що дорівнює 100 м, – якщо глибина цілі менше 100 м;

на середині вилки, що дорівнює 200 м, – якщо глибина цілі 100 м і більше.

При стрільби по цілях, розташованих в безпосередній близькості від своїх військ, розриви наближають до цілі з боку противника стрибками величиною 100...200 м до отримання вилки (протилежного знаку) або влучення в ціль після чого, у разі необхідності, першу вилку (200 м) половинять або вводять коректуру і переходять до стрільби на ураження. При наближенні розриву до цілі величина стрибка може бути зменшена.

Якщо на початку пристрілювання розрив відбувся між ціллю і своїми військами, пристрілювання здійснюють за загальними правилами.

 1.  Стрільба на поразку. Коректування вогню.

Для ураження спостережних цілей вид снаряда, тип підривника та його установку призначають, керуючись правилами ураження аналогічних неспостережних цілей.

Живу силу і неброньовані цілі, розташовані відкрито або в окопах (траншеях) без перекриття, крім того, уражають стрільбою на рикошетах або снарядами з дистанційним підривником, а відкрито розташовану живу силу – снарядами з дистанційною трубкою.

Окремі броньовані цілі (танки, БМП, БТР, установки ПТКР, протитанкові гармати й інші цілі), окремі вогневі засоби в деревоземляних спорудженнях або спорудженнях із складальних конструкцій знищують високоточними боєприпасами або стрільбою прямою наводкою. За неможливості цього та для ураження інших окремих цілей застосовують снаряди з радіопідривником або ударним підривником з установкою на фугасну або осколкову дію залежно від характеру цілі. Стрільбу ведуть батареєю (взводом) серіями швидкого вогню  2...4 снаряди на гармату на одній установці прицілу і віялом зосередженим до виконання вогневого завдання. У проміжках між серіями швидкого вогню оцінюють стан цілі, визначають і вводять коректури.

Групові цілі залежно від їх характеру, важливості та обставин подавляють або знищують вогнем дивізіону або батареї; спосіб обстрілу цілі призначають, виходячи з її реальних розмірів, які не повинні перевищувати максимальних . Віяло призначають за шириною цілі. Стрільбу на ураження ведуть одним або декількома вогневими нальотами до виконання вогневого завдання.

Групові цілі глибиною менше 100 м уражають вогнем дивізіону (батареї, взводу) серіями швидкого вогню. Стрільбу ведуть на одній установці прицілу і одній установці кутоміра до виконання вогневого завдання.

Групові цілі глибиною 100 м та більше уражають одним або декількома вогневими нальотами до виконання вогневого завдання.

Дивізіон веде вогонь батареями внакладку, батареями шкалою або з розподілом ділянок цілі між батареями , а батарея – як при самостійній стрільбі по неспостережних цілях (3 установки прицілу,1-2 установки кутоміра)

При стрільбі касетними снарядами і снарядами з дистанційним підривником (трубкою), а також при ураженні високоманеврових цілей дивізіон веде вогонь батареями шкалою. Батарея у складі дивізіону і при самостійній стрільбі у цих випадках веде вогонь на одній установці прицілу і одній установці кутоміра.

Дивізіон веде вогонь батареями шкалою на одній установці кутоміра під час ураження високоманеврових цілей, а також під час стрільби касетними снарядами і снарядами з дистанційним підривником (трубкою).  

Укриту живу силу та вогневі засоби, розташовані у взводних опорних пунктах (на взводних оборонних позиціях), уражають у період артилерійської підготовки одним або декількома вогневими нальотами, між якими може вестись вогневе спостереження.

До стрільби залучають не менше дивізіону (двох батарей). Витрата снарядів визначається так само, як і по неспостережних цілях. Стрільбу ведуть до витрати призначеної кількості снарядів батареями внакладку або з розподілом ділянок цілі (явно виражених груп цілей) між батареями. В останньому випадку загальна витрата снарядів на ціль розподіляється між батареями в рівних долях, призначається спосіб обстрілу відповідно до розмірів ділянок цілі (груп цілей) та здійснюється коректування вогню кожної батареї.

Танки, БМП, БТР, установки ПТКР, протитанкові гармати та інші важливі вогневі засоби у складі взводних опорних пунктів (на взводних оборонних позиціях), як правило, знищують високоточними боєприпасами або стрільбою прямою наводкою.

Під час бою в глибині, укриту живу силу та вогневі засоби в опорних пунктах (на оборонних позиціях), які є об’єктами атаки, уражають, керуючись правилами ведення ПЗВ на одному рубежі.

Під час стрільби на ураження між серіями швидкого вогню або вогневими нальотами оцінюють стан цілі, визначають і вводять коректури.

Якщо під час пристрілювання окрема або групова ціль стала неспостережною (пристрілювання не закінчено), то її уражають, призначаючи спосіб обстрілу і витрату снарядів, яка передбачена для ураження неспостережної цілі аналогічного характеру.

Якщо ціль стала неспостережна після пристрілювання або під час стрільби на ураження, то спосіб обстрілу не міняють, а витрату снарядів призначають як по неспостережній цілі, зменшивши її на 1/4 норми, без урахування раніше витрачених снарядів. Якщо в ході пристрілювання снарядами з дистанційним підривником ціль стала неспостережною, стрільбу на ураження продовжують осколково-фугасними снарядами, спосіб обстрілу цілі призначають як по неспостережній цілі з реальними розмірами.

Коректування вогню під час стрільби на ураження

Під час ураження спостережних цілей визначають і вводять коректури дальності, напрямку, віяла, висоти розривів та стрибка прицілу (величини шкали).

Коректування вогню під час стрільби на ураження проводять за результатами окомірної оцінки відхилення центру групи розривів від цілі (центру групової цілі), із спостереженням за знаками розривів, а за сприятливих умов – за допомогою далекоміра.

Під час самостійної стрільби батареєю та під час ведення зосередженого вогню дивізіоном з розподілом ділянок цілі (груп цілей) між батареями коректування вогню проводять командири батарей за залпом батареї.

Коректури дальності і напрямку визначають за допомогою ЕОМ (МК), ПРК, ПУВ, а при поправці на зміщення менше 5-00 – і розрахунком з використанням  Кв і Кк. Для коректування вогню за результатами окомірної оцінки відхилення  центру  групи  розривів  від  цілі (центру групової цілі) коректури дальності та напрямку визначають так само, як при пристрілюванні за допомогою далекоміра.

Якщо оцінити відхилення центру групи розривів від цілі (центру групової цілі) неможливо або важко, то коректування вогню проводять із спостереженням за знаками розривів.

Для коректування вогню із спостереженням за знаками розривів відхилення центру групи розривів за дальністю від цілі (центру групової цілі) по лінії спостереження приймають рівними:

при глибині цілі менше 100 м50 м, якщо отримані всі перельоти або недольоти, і  25 м, коли отримана накриваюча група з перевагою перельотів або недольотів;

якщо глибина цілі 100 м і більше – глибині цілі, якщо отримані всі перельоти (недольоти), та 2/3 глибини цілі, якщо отримана перевага перельотів (недольотів) відносно дальньої (ближньої) межі цілі;

1/2 глибини цілі, якщо отримано приблизно однакову кількість перельотів і недольотів відносно дальньої (ближньої) межі цілі.

Віяло розривів коректують шляхом з’єднання або роз’єднання вогню при поправці на зміщення менше 5-00 у тих випадках, коли частина розривів (1/3 і більше) виходять за межі фронту цілі більше, ніж на 25 м при ураженні укритих, і більше, ніж на 50 м – при ураженні відкритих цілей, або коли обстрілюється менше, ніж 2/3 фронту цілі.

Якщо при цьому центр віяла зміщений відносно центру цілі, вводять єдину для дивізіону (батареї) коректуру для сполучення центра віяла з центром цілі.

Стрибок прицілу (величину шкали) виправляють у тих випадках, коли обстрілюється не вся глибина цілі або коли більша частина розривів виходить одночасно за дальню та ближню межі цілі.

Для коректування стрільби на ураження снарядами з радіопідривником та стрільби на рикошетах, спостереження знаків повітряних розривів (під час стрільби на рикошетах – повітряних і наземних розривів) та місць падіння осколків використовують на однакових засадах.

Під час стрільби на рикошетах стежать за тим, щоб кількість повітряних розривів було не менше половини; в інших випадках – від стрільби на рикошетах відмовляються та переходять до стрільби на ураження при установці підривника на осколкову дію.

Під час стрільби снарядами з дистанційним підривником коректури дальності, напрямку, віяла розривів визначають за загальними правилами; коректуру дальності супроводжують зміною установки підривника.

Перевищення розривів снарядів з дистанційним підривником над ціллю коректують зміною установки рівня так само, як і під час пристрілювання цілі.


1.3 АЛГОРІТМИ ТА АНАЛІТИЧНІ РОЗРАХУНКИ ПРИ РІШЕННІ ЗАДАЧ.

1.3.1 Початкові напрямки і кути, що застосовуються в артилерії та взаємозв’язок між ними.

;  (1.1)

; (1.2)

; (1.3)

; (1.4)

; (1.5)

де: А – істиний азимут;

Am – магнітний азимут;

– дирекційний кут;

– зближення меридіанів;

– магнітне схилення;

Am – поправка бусолі,

 визначена на місцевості;

AmК – поправка бусолі, визначена за даними

карти;

Рисунок 1.3.1  Основні кути

Істиний азимут (А) – це кут, утворений північним напрямком істиного меридіану і напрямком на орієнтир, ціль, визначаєму точку та виміряний за ходом годинникової стрілки від 0º до 360º (0-00 – 60-00).

Істиний азимут вимірюється на місцевості за допомогою гірокомпасів (1Г5, 1Г17, 1Г25, 1Г40) або із астрономічних спостережень і використовується для обчислення дирекційного кута за формулою 1.1.

Магнітний азимут (Аm) – це кут, утворений північним напрямком магнітного меридіану (напрямком магнітної стрілки бусолі) і напрямком на орієнтир, ціль, визначаєму точку та виміряний за ходом годинникової стрілки від 0º до 360º (0-00 – 60-00).

Магнітний азимут вимірюється на місцевості за допомогою магнітної стрілки бусолі (теодоліта, далекоміра) і використовується для обчислення дирекційного кута за формулою 1.2.

Дирекційний кут (α) – це кут, утворений північним напрямком вертикальної лінії координатної сітки карти і напрямком на орієнтир, ціль, визначаєму точку та виміряний за ходом годинникової стрілки від 0º до 360º (0-00 – 60-00).

Дирекційний кут обчислюється по виміряним на місцевості істиному або магнітному азимутам за формулами 1.1, 1.2 відповідно,  або може вимірюватися та топографічній карті за допомогою артилерійського кругу АК-3 (АК-4), циркуля-вимірювача і хордокутоміра.

Зближення меридіанів (γ) – це  кут, утворений однойменними напрямками істиного меридіану та вертикальної лінії координатної сітки карти.

Зближення меридіанів буває східне (знак “+”) або західне (знак “–“) і змінюється в межах від 0º до 3º (від 0-00 до 0-50) та визначається:

а) за даними карти;

б) обчисленням по формулі;

в) по графіку.

Поправка бусолі (Аm) – це різниця магнітного азимуту і дирекційного кута одного і того ж орієнтирного напрямку.

Поправка бусолі визначається для кожного приладу (бусолі, теодоліта, далекоміра) на місцевості, дійсна у радіусі 10 км; як вийняток, за неможливості визначення на місцевості, при переміщенні на відстань до 30 км поправка бусолі може уточнюватися .

За певних обставин поправка бусолі може визначатися за даними карти (Аmк).

Магнітне схилення () – це кут, утворений однойменними напрямками істиного і магнітного меридіанів.

Магнітне схилення буває східне (знак “+”) або західне         (знак “–“). Величина магнітного схилення піддається добовим, річним і віковим коливанням, а також тимчасовим магнітним збуренням; вона вказана на кожному листі топографічної карти на рік видання карти.

1.3.2 Вирішення прямої геодезичної задачі на площині.

Вирішення прямої геодезичної задачі на площині полягає у обчисленні координат точки, що визначається по відомим координатам заданої точки, відстані між ними та дирекційному куту з заданої точки на точку, що визначається.

Пряму геодезичну задачу вирушують у такій послідовності:

Рисунок 1.3.2  Пряма геодезічна задача

1. Обчислюють прирощення координат Х та Y за формулами:

Х = АВ cos ;

Y = АВ sin .

 1.  Визначають координати точки В за формулами:

XB=XA+Х;

YB=YA+Y.

Для математичного запису прямої геодезичної задачі підставимо формули 1 у формули 2:

XB=XA+АВ cos ;

YB=YA+АВ sin .

1.3.3 Вирішення зворотньої геодезичної задачі на площині.

Вирішення оберненої геодезичної задачі на площині полягає у визначенні дирекційного кута і відстані Д по відомим різницям координат двох точок ΔХ та ΔY.

Рішення оберненої геодезичної задачі виконують у наступній послідовності:

1. Визначають тангенс гострого кута R, утвореного віссю ОХ і напрямком АВ за формулою:

Рисунок 1.3.3  Зворотнья геодезична задача

По величині знаходять кут в першій чверті .

2. Від кута переходять до дирекційного кута у відповідності зі знаками прирощень х і у.(рис.хх).

3. Обчислюють відстань між точками А і В за формулами:

     при R>45 (7-50);

     при R<45 (7-50).

                                                                                 


Дод
аток А

Приклад оформлення курсової роботи:

Запорізький національний технічний університет

Кафедра військової підготовки

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни "Стрільба і управління вогнем"

за ВОС "Бойове застосування з'єднань, частин і підрозділів

наземної артилерії",

("Бойове застосування з'єднань, частин і підрозділів

самохідної артилерії")

ВАРІАНТ   1 «А»

Виконав: студент 520 взводу                                                     Перехрест І.І.

Прийняв:старший викладач п/п-к зап.                                      Міхєєв В.Я

м.Запоріжжя 2013 рік

РЕФЕРАТ

Об’єкт дослідження: заходи підготовки стрільби і управління вогнем; процес пристрілювання цілей із спостереженням за знаками розривів, стрільба на ураження.

Мета дослідження: Оволодіти навичками в проведенні заходів підготовки стрільби і управління вогнем, а саме визначення кутів орієнтирних напрямків, топогеодезичної прив’язки елементів бойового порядку, здійснення заходів по розвідці цілей і визначенню координат цілей, проведення заходів метеорологічної підготовки за допомогою метеопоста дивізіону, проведення заходів балістичной підготовки, розрахунку поправок на відхилення умов стрільби від табличних значень, визначення установок для стрільби в батареє, ведення бойових документів на командно-спостережному пункті та вогневої позиції, проведення ураження цілей з пристрілюванням із спостреженням за занаками розривів. .

В ході виконання роботи мною була вивчена наступна література:

 •  Правіла стрільби і управління вогнем ст.2-18,57-192;
 •  Курс підготовки наземної артилерії;
 •  Топогеодезична прив’язка силами вогневих підрозділів;
 •  Підготовка стрільби і управління вогнем частини 1,2,3;
 •  Рішення типових задач зі стрільби і управління вогнем частина1.

ЗАВДАННЯ №1. ВАРІАНТ «А»

1. Виконати заходи підготовки стрільби і управління вогнем:

п/п

Завдання

A

1

Топогеодезична прив’язка елементів бойового порядку:

Визначити:

1.поправку контрольної бусолі дивізіону;

2.поправку бусолі батареї;

3.дирекцій ний кут з бусолі батареї на основну гармату батареї; 4.координати вогневої позиції,

5.координати командно-спостережного пункту.

Дирекційний кут основного напрямку стрільби α он

3-00

1.1

Контрольна бусоль дивізіону знаходиться на контурній точці (КТ)

140,6 (6608-2)

карта 1:25000 Веденское

У-43-65-в

Азимут магнітний  з контрольної бусолі дивізіону на

 КТ 153,2 (6709-3)

11-20

1.2

Дирекційний кут з контрольної бусолі дивізіону на бусоль батареї

38-85

Азимут магнітний  з бусолі батареї на контрольну бусоль

8-32

1.3

Азимут магнітний  з бусолі батареї на основну гармату

31-18

1.4

Прив’язка вогневої позиції здійснювалась від КТ

140,6 (6608-2)

Відстань від бусолі батареї до контурній точки

270м

Відстань від бусолі батареї до основної гармати

65м

1.5

Прив’язка КСП здійснювалась від КТ

відм.156,8

(7209 -7)

Дирекційний кут з КСП на контурну точку

47-52

Відстань з КСП на контурну точку

436 м

2

Розвідка і визначення координат цілей:

Визначити по результатам розвідки прямокутні координати  цілей. Скласти бойові документи КСП.

Ціль 41

Піхота укрита

200 х200

дир.кут      α к

59-56

Дальність Дк

1100

Ціль 42

Мінометний взвод укр..

150х150

дир.кут      α к

0-26

Дальність Дк

2100

Ціль 43

Мінометний взвод укр..

150х150

дир.кут      α к

1-35

Дальність Дк

1900

Ціль 44

Мінометний взвод укр. 150х150

дир.кут      α к

2-12

Дальність Дк

1230

3

Метеорологічна підготовка

Виконати:

 1.  Скласти бюлетень „Метеонаближений” за даними метео поста дивізіону. (час складання бюлетеня реальний)
 2.  Визначити поправки на відхилення метеорологічних умов стрільби від табличних на 6км, 8км,10км

3.1

Дані метеопоста (ДМК):

Наземний тиск атмосфери Нм

743 мм.рт.ст.

Температура повітря   Тп

+ 4,5 0С

Напрямок вітру  αw

1320

Швидкість вітру W

8 м/с

Висота метеопоста дивізіону.

145м

3.2

Розрахувати поправки на 6км, 8км,10км  для заряду

Другий

4

Балістична підготовка

Виконати:

1. Розрахувати поправки на відхилення балістичних умов стрільби від табличних на  6км, 8км,10км

2. Розрахувати сумарні поправки на відхилення умов стрільби від табличнихна 6км, 8км,10км

3. Побудувати графік розрахованих поправок.

4.1

Довжина зарядної камори основної гармати з формуляра λф

594 мм

Довжина зарядної камори основної гармати виміряна за допомогою ПЗК λ0(мм)

625

Відхилення початкової швидкості партії заряду 78-94-02

ΔV0зар (%)

-0,5

Температура заряду Тз(0С)

+8 0С

5

Визначення установок для стрільби

Виконати:

1.По даним розвіданих планових цілей, використовуючи графік розрахованих поправок для свого заряду, визначити топографічні і обчислені дані по цілях №№ 41,42,43,44.

2.Скласти таблицю вирахованих установок батареї 

2. Провести пристрілювання цілі із спостереженням за знаками розривів і стрільбу на поразку.

Завдання

А

2.1

Визначення установок для стрільби по цілі

Виконати:

1.Визначити топографічні дані по цілі;

2.Визначити обчислені дані по цілі

3.Подати команду на початок пристрілювання

Командир батареї наказав:

Ціль 45

Піхота

знищити

Пристрілювання із СЗР

Батарейний:

Дир..кут      α к

1-98

Дальність   Дк

1260

Фронт (п.к.)

0-20

Глибина

-

2.2

Провести пристрілювання із СЗР і стрільбу на поразку

отримані спостереження:

А

1

П 1-20

2

Л 15 „-”

3

П 12 „+”

4

Л18 „-”

5

Розриви в межах фронту цілі; Усі недольоти

6

Фронт  розривів відхилився  від  фронту  цілі Л 8 переважають перельоти

7

Ціль подавлена


План виконання курсової роботи

п/п

Заходи

Термін виконання

1

Вивчити зміст підготовки стрільби і управління вогнем.

до 15.10

2

Вивчити порядок пристрілювання із спостереженням за знаками розривів.

до 26.10

3

Вивчити умови виконання завдання №3 Курсу підготовки артилерії.

до 30.10

4

Визначити вихідні дані ( формуються на базі “Завдання” із необхідними  самостійними доповненнями );

до 1.11

5

Підготовка стрільби і управління вогнем

до 1.12

5.1

Визначення кутів орієнтирних напрямків

до 5.11

5.2

Топогеодезична прив'язка вогневої позиції.

до 12.11

5.3

Топогеодезична прив'язка командно-спостережного пункту.

до 20.11

5.4

Розвідка та визначення координат цілей

до 22.11

5.5

Метеорологічна підготовка.

до 27..11

5.6

Балістична підготовка

до 30.11

5.7

Визначення установок для стрільби.

до 1.12

6

Поразка спостережної цілі вогнем з закритої вогневої позиції з пристрілювання із спостереженням за знаками розривів.

до 10.12

7

Попередній захист курсової роботи

З 10.12 до 15.12

8

Захист курсової роботи

З 22.12 по 27.12

студент                                               Перехрест І.І.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА.

1 Підготовка стрільби і управління вогнем

 1.1 Топогеодезична підготовка

1.1.1 Визначення кутів орієнтирних напрямків

 1.1.1.1 Визначення поправки контрольної бусолі дивізіону

Дано:

 •  Контроньна бусоль знаходится на контурной точці відм.140,6 (6608-2); карта 1:25000 Веденское  У-43-65-в
 •  Азімут магнітний середній з КТ відм.140,6 (6608-2) на КТ відм 153,6 (6709-3)    Аm ср =11-20

        Визначити поравку контрольної бусолі в даному районі.

Рішення :

 •  З карти 1:25000 Веденское  У-43-65-в за допомогою циркуля і хордокутоміра зняти з карти координати контурних точок

Рисунок 2.1 Визначення прямокутних координат з карти

відм.140,6 (6608-2)   Х = 66640; У =08360

відм. 153,6 (6709-3)  Х = 67160; У =09840

 •  за допомогою рішення  зворотної геодезичної задачі по таблиці Кравченка визначити дирекційний кут з КТ на якой знаходится контрольна бусоль (відм.140,6 ), на контурну точку, на яку визначався Аmср.(відм. 153,6).

а) від координат відм. 153,6 відняти координати відм.140,6  і визначити різниці координат (відм.140,6 є точкою відліку, тому що кут визначаєтся з неї):

                               Х = 67160;         У =09840

                        -      Х = 66640;         У =08360

                             ∆X =  +520         ∆Y = +1480.

б) визначити КН:

       КН = МРК / БРК = +∆Х / +∆У = 520 / 1480 = 0,351 (до тисячних)

в) по Кн=0,351  відшукують рядок, що відповідає співвідношенню різностей координат +∆Х / +∆У ,  в клітці, утвореної перетинанням цього рядка з графами Н и Д, читаємо число великих розподілів кутоміра — 11-00. Число малих розподілів 0-78 читають в крайній правій графі проти значення Кн = 0,351. Топографічний дирекційний кут

αтц = 11-78

Витяг з таблиці Кравченка

348

059

471

105

606

169

759

255

939

372

80

351

059

473

106

609

171

762

257

943

374

78

353

060

476

107

611

172

766