49

Оформлення каталогу творчих робіт на тему: Моделювання та макетування

Дипломная

Журналистика, издательское дело, полиграфия и СМИ

Технології виготовлення аплікації, історичні відомості, система орієнтування, оздоблення акцидентними шрифтами. використання каталогів для рекламних та ознайомчих, інформаційних цілей, підготовка та вибір матеріалів до друку.

Украинкский

2012-11-14

287.5 KB

42 чел.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

“Київський індустріальний коледж”

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до дипломного проекту(роботи) на тему:

Оформлення каталогу творчих робіт на тему:

“Моделювання та макетування”

Спеціальність:

“Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво”

Студентки Рубан Романи Данилівни и

Група ПГ-41 Курс 4 4 

Керівний роботи Черв’якова Людмила Володимирівна ________________

(підпис)

2011

Зміст

Вступ

1. Огляд літературних джерел

2. Аналіз обраної теми

3. Цілі та завдання

4. Виготовлення. Стилістичні та технологічні особливості

4.1. Технології виготовлення аплікації, історичні відомості

4.2. Композиція та народні традиції в техніці аплікації

4.3 Система орієнтування, оздоблення акцидентними шрифтами

4.4 Етап верстки

4.5. Технологія підготовки файлів до друку

5. Економічна частина

6. Висновки

7. Список використаної літератури

Додатки


Вступ

Темою дипломної роботи було обрано оформлення каталогу творчих робіт на тему: “Моделювання та макетування” (дисципліна “Робота в матеріалі”). Каталог складався з фотографій робіт студентів минулих років та коротких рекомендацій щодо завдань.

У наш час поширення інформації у зручному та вичерпному вигляді дуже важливе для споживача. Друкована реклама поєднує такі носії, як листівка, плакат, буклет, каталог, проспект, календар та інші види друкованої продукції. Найкращий вибір у цьому випадку – каталог. Так як він вміщує в собі значно більше інформації, ніж листівка або буклет, тому і ефект від використання його у рекламних цілях більший.

Каталог являється різновидом друкованої продукції, що розрахована на те, щоб привернути увагу потенційного споживача. Як показують европейські маркетингові дослідження, презентація послуг і продукції у формі каталогу не поступається по ефективності іншим видам реклами (слуховим, зорово-нюховим, зорово-слуховим), адже інформація здається людям набагато достовірнішою, якщо вона подається на друкарському носії. Друк каталогів дозволяє розмістити суттєво більший об’єм інформації – і текст, і графіку.

Каталоги використовуються як для рекламних, так і для ознайомчих, інформаційних цілей. Предмет рекламної комунікації (те, що рекламується), його характеристики визначають необхідність наступної класифікації: товарна реклама (формування і стимулювання попиту на конкретний товар чи товарну групу); престижна реклама (реклама конкретної фірми, організації); реклама ідеї, реклама особистості, реклама території (міста, чи регіону країни в цілому) і т.д. Каталоги можна побачити в наукових, технічних, торгівельних галузях, а також у галузях мистецтва, освіти. Друковані рекламні матеріали широко використовуються в ході ділових зустрічей і переговорів, поширюються на різних ярмарках і виставках, днях відкритих дверей, або ж розсилаються поштою потенційним споживачам.

У залежності від типу цільової аудиторії виділяють каталоги:

  •  для сфери бізнесу (для виробничих споживачів, що використовують

рекламовані товари як сировину і комплектуючих виробів; для торгових і

інших типів посередників і т.п.);

- для індивідуального споживача.

Критерій сконцентрованості на визначеному сегменті аудиторії дозволяє розрізняти каталоги:

  •  селективні (виборчі), що чітко адресовані визначеній групі

покупців (сегменту ринку);

- масові, не спрямовані на конкретний контингент.

Каталоги бувають різні за оформленням та видом друку та фальцування.

Основні види каталогів:

- товарний каталог - складається з систематизованої послідовності рубрик, у більшості випадків з ілюстраціями, що дають основні технічні характеристики, спеціальні схеми тощо на кожен вид, тип, зразок запропонованої продукції або послуги;

- презентаційний каталог - більшою мірою розповідає про саму фірму, її плани на майбутнє, послуги, реалізовані проекти тощо і містить якісні фотографії керівництва, співробітників, офісу й виробничих приміщень, схеми структурних підрозділів, описи бізнес-процесів, баланси, звіти про фінансові результати, словом, все необхідне для того, щоб справити враження на потенційних інвесторів, клієнтів, мас-медіа і т.п.

Каталоги звичайно виготовляють формату А4 (297х210 мм), інколи А3, кольорові або чорно-білі, на скріпці до 100 смуг (сторінок). Папір обирається відповідно до завдань закладених на цей каталог.

При виготовленні каталогів використовується матовий крейдований папір густиною 135-300 г/кв. м в блоці і 200-300 г/кв. м в обкладинці. Палітурка, залежно від способу виготовлення каталогу, може бути як пружинна так і термоклейка або скріплена скобою в тачку або в накидку.

Найпоширенішим для невеликих (до 200 примірників) тиражів є цифровий друк, якщо ж тиражі великі – то офсетний. На сьогодні технологія поліграфії дозволяє досягти високої якості друку і офсетного, і цифрового. До того ж існує багато видів оздоблення друкованої продукції: ламінація, висічка, використання дизайнерських картонів та інше.

Також можливе виготовлення індивідуальних каталогів невеликих тиражів, що будуть доповнені ручною роботою художника-оформлювача. Це може бути використано для подарункових каталогів, або ж для підкреслення інформації товару, послуг, що розкриваються в каталозі.

Іміджеві каталоги – виготовляються з дизайнерського паперу стандартних або нестандартних форм. Обкладинки з елітних матеріалів.

Ексклюзивні каталоги – ручна робота, різноманітні матеріали, інкрустація, ручний розпис, лакування, тиснення.

Карл Ернст Пешель писав: “В наш час особливо чітко проявляється бажання друкаря надати своїм роботам оригінальний вигляд. Звісно вони повинні бути такими... Проте звичайне видання, призначене для повсякденного читання, не повинно бути занадто непересічним. ... Але звісно тут бувають виключення; так, в рекламних виданнях і журналах можна часом дозволити собі щось таке, на що не слідувало б вирішуватися у звичайній роботі.”

Каталоги здебільшого розраховані на тривале використання, тому вибір інформації повинен бути чітким, з зручною послідовністю рубрик, у більшості випадків з ілюстраціями, що дають основні відомості про кожен вид, тип, зразок пропонованої продукції або послуги. Ілюстрації повинні бути високої якості. Текст повинен бути зручним для читача, і в той самий час гармонійно доповнювати графічний матеріал. Для зручності пошуку тексту в каталозі повинна бути створена система орієнтування: рубрикація або ж навігаційний апарат, якщо це доцільно. Текст для суцільного, а не вибіркового читання, повинен бути максимально нейтральним, з ритмічною, рівномірною структурою набору, з максимально звичними формами знаків і проміжків між ними. Можна виділяти фрагменти із цілого тексту, щоб створити структуру, що дозволить відрізняти різні типи інформації, відділяти головну від другорядної. Часто у розробці каталогів використовують декоративні шрифти, проте потрібно зауважити, що вони є більш складними для зчитування інформації – тож не слід набирати ними занадто довгі тексти.

Для більшої привабливості та вирішення різних композиційних задач у каталозі можуть бути використані різні декоративні елементи: візерунки, фактури, текстури. Вони не завжди можуть мати функціональне значення, проте можуть допомогти в створенні потрібної стилістики.

Потрібно свідомо підходити до підготовки до друку, вибору паперу та інше. Таке друковане видання повинно мати бездоганний зовнішній вигляд і повинно передбачати високу якість видавничого й поліграфічного виконання.

І найголовнішою все ж є – функціональність каталогу; він в першу чергу повинен бути зручним для пошуку потрібної інформації. І не повинен бути перевантажений стилістичними дрібницями без урахування їхньої композиційної доцільності.


1. Огляд літературних джерел

Працюючи над проектом, були використані книги по типографіці, рекламі, графічному дизайну, по використанню кольору та інші.

В книзі (7)“Живая типографика” (А. Королькова) у доступній формі викладений матеріал, що може бути корисним як у верстці книг, журналів, каталогів, а також у виготовленні плакатів та іншої інформаційної продукції. Освітлюється композиція друкованих видань, використання різноманітних шрифтів, комп’ютерний набір та верстка, основні видавничі програми. Книга може бути використана як посібник для студентів та початкових графічних дизайнерів, інформація викладена зрозумілою мовою та розбирає основні правила типографії.

Більш складна робота (11)“Облик книги” (Ян Чихольд), що менш відноситься до рекламних видань, проте вміщує в себе обрані статті про книжкове оформлення, традиції типографіки та продумані пропорції сторінки і смуг набору.

За основу при верстці сторінок були обрані матеріали книги (1)“Grid systems in graphic design. A visual communication manual for graphic designers, typographers and three dimensional designers” (Josef Muller-Brockmann). В книзі представлено безліч графічного матеріалу, що допомагає зрозуміти та обрати ту чи іншу композицію при верстці, в ній подані різні варінти типографських сіток.

Під час роботи над вибором кольору використовувалась книги (5)“Искусство цвета”

(Иоханнес Иттен), (10)“Цвет. Энциклопедия” (Анна Стармер) та інші, а також статті з мережі інтернет.

Одна з сучасних робіт – (8)“Ководство” (Артемий Лебедев) охоплює багато граней дизайну, як друкованого так і цифрового, розкриває сутність дизайну

на теренах СНД. Книга дає критичні статті та рекомендації, щодо актуальних в наш час тем у дизайні.

Основною проблемою в роботі з літературними джерелами було те, що в книги по типографіці здебільшого європейські, переведенні на російську мову – і розраховані на латиницю, а не на кирилицю. Видань, що охоплюють основи роботи з кирилицею, дуже мало, і ще одним їхнім недоліком є те, що вони зазвичай носять в собі дещо застарілий характер. Також в ході роботи були проблеми з книгами, які освітлюють різні техніки, що застосовуються в дисципліні “Робота в матеріалі”, матеріалів у друкованих виданнях небагато. Проте в мережі Інтернет можна знайти невеликі статті про сучасних дизайнерів, що працюють в таких техніках, прослідкувати актуальність тих чи інших робіт.

Також можна відвідати спеціалізовані виставки з реклами, де можна ознайомитись з новітніми технологіями друку та іншими інноваціями в поліграфічній промисловості.

2. Аналіз обраної теми

Вибір оформлення каталогу творчих (практичних) робіт на тему: “Моделювання та макетування” (дисципліна “Робота в матеріалі”), як дипломного проекту був зумовлений тим, що виникло бажання розробити для абітурієнтів та студентів каталог, що буде в повній мірі показувати той обсяг роботи, що буде ними виконуватись протягом навчання в коледжі; буде містити основний матеріал, який стосується дисципліни: завдання для кожного з чотирьох курсів, основні поняття та рекомендації, списки обладнання, що може бути використаним у ході завдань. Відображення у каталозі кращих робіт студентів минулих років, бо в ідеалі завжди потрібні приклади виконаних робіт, але не завжди є змога зберігати їх в фондах

коледжу, тому якась частина з них повинна міститься в наочних посібниках, цим обумовлена тема дипломної роботи.

На початковому етапі роботи планувалося створення чотирьох каталогів для кожного курсу окремо, проте після обробки та систематизації інформації було вирішено зробити один спільний каталог для всіх курсів. Це більш доречно, тому що так видно весь обіг робіт дисципліни, що вивчається. І такий каталог є більш зручним у презентації, ніж чотири менші за обсягом.

Було вирішено оздобити каталог аплікаціями, що підкреслює його суть, акцентує увагу на дисципліні, що вивчається. Також у використанні аплікацій та друкованої продукції хотілось синтезувати ручну та машинну працю. В мистецтві проблема внесення нових технологій стає особливо гострою. Електронна техніка, скорочує рух інформації від суб’єкта до об’єкту, являє собою уособлення розуму. І часто виникають суперечки, що комп’ютерна техніка протипоставляться ручному зображенню. Тож в ході роботи була мета виявити, чи можливе гармонійне співіснування комп’ютерних і ручних видів праці в мистецтві, рекламі та іншому.

3. Цілі та завдання

Об’єктом дослідження дипломної проекту є друковані каталоги та ручне їх оздоблення.

Предметом дипломного проекту є створення каталогу практичних робіт з дисципліни “Робота в матеріалі”.

Метою проекту є дослідження ефективності та актуальності створення такої друкованої рекламної продукції, як каталог. Дослідження доцільності використання ручних методів праці та оздоблення в синтезі з новітніми комп’ютерними технологіями.

Для досягнення поставленої мети необхідно:

- провести огляд і аналіз друкованої реклами, а саме каталогів;

- провести огляд найбільш поширених алгоритмів створення каталогів;

- провести огляд альтернативних видань, що використовують ручну роботу дизайнера: аплікації, інкрустації, розпис та інше;

- вивчити конкурентоспроможність різних видів каталогів;

- вивчити основи підготовки об’єктів для зображення в друкованій продукції, провести огляд принципів створення якісної предметної фотографії;

- обрати засоби композиції, що використовуються в друкованих виданнях;

- провести огляд використання шрифтів та шрифтових композицій в друкованих виданнях;

- провести вивчення впливу кольорових гам, що найчастіше використовують у друкованих виданнях;

- провести розробку власного каталогу на основі оглянутих пунктів;

- виконати макет каталогу з авторським оздобленням.

4. Виготовлення. Стилістичні та технологічні особливості

На початковому етапі розроблялися ескізи сторінок та обкладинки, вибір стилізацій, шрифтів та іншого.

Однією з початкових стадій роботи над проектом був відбір найкращих робіт студентів, що можна було б внести до сторінок каталогу. Роботи повинні були б повністю відповідати і характеризувати завдання описане в текстах каталогу. Роботи обиралися з фондів коледжу, це були творчі і практичні роботи студентів 2007 – 2010 років. Це був дуже відповідальний процес, бо ці малюнки, панно та макети будуть слугувати прикладами виконання робіт для студентів.

Після відбору робіт почався етап фотозйомки. Потрібно було максимально точно передати колір, текстури, фактури робіт, їхні форми, пропорції. Фотографії повинні підкреслювати особливості роботи, акцентувати їх. Об’єкт на фото повинен мати ідеальний, товарний вигляд. Для фотозйомки макетів і панно оптимальним вибором було облаштування білого фону з м’яким денним світлом, що забезпечувало максимальну чіткість і передачу кольору, не створювало зайвих недоречних тіней. Зйомка проводилася цифровим дзеркальним фотоапаратом, в форматі RAW, що забезпечує максимальну чіткість і зручність для подальшого редагування фотографій. Композиція фото обиралася за принципом золотого перерізу, або ж так як цього потребував той чи інший об’єкт зйомки. Було зроблено близько 300 фотографій.

Подальшим етапом була обробка зображень за допомогою Adobe Raw Converter та Adobe Photoshop CS4. Було зробленно корекцію кольору, різкості, контрасту, а в деяких випадках зміну композиції та очистку фону.

Зміна кольорової моделі фотографій з RBG в CMYK. У підсумку до каталогу увійшло 132 фото, що найбільш якісні та підходять до обраних макетів сторінок.

А також було зроблено декілька фотографій трансформацій площини, що після обробки та зміни кольору були використані в оздобленні каталогу.

4.1. Технології виготовлення аплікації, історичні відомості 

Було зроблено 4 аплікації, що увійшли до каталогу, як система орієнтування між курсами. Вони були сфотографовані, відредаговані та використанні при верстці каталогу.

Аплікація - вид художнього оформлення виробів, коли на основний матеріал відповідно до узору наклеюються клаптики іншого кольору або

волокнистого вмісту.

Походить ця назва від латинського слова applicatio прикладання, приєднання. Виникнення аплікації пов'язане з давньою культурою народів-кочівників. Безцінні твори скіфського мистецтва знайдені у численних похованнях на території України. Зокрема, збереглися фрагменти шкіряного костюма, повсті, вовняних тканин, художньо оформлених вишивкою, аплікацією тощо.

Яскравими узорами здавна оздоблювалося багато предметів побуту і господарства: шатра, господарський інвентар, одяг, взуття і предмети домашнього вжитку, виготовлялися вироби декоративно-прикладного мистецтва.

Основним матеріалом для аплікації в давнину були шкіра тварин і вовна, а пізніше вовняні та шовкові тканини, шкіра, хутро, сап’ян, повсть,оксамит, шнури, тасьма, бісер.

Аплікація - давня, традиційна техніка прикрашування виробів, полягає у

накладуванні на поверхню предметів вирізаних клаптиків шкіри, сукна, металевих платівок, барвистих вовняних шнурків, шкіряних ґудзиків, тороків, китиць. В наш час у образотворчому мистецтві основним матеріалом для виготовлення аплікацій – є папір.

Високий художній рівень усіх елементів, компонентів в єдиному, гармонійно узгодженому комплексі досягається якістю матеріалів, численними варіантами технологічного, конструктивного рішення. Аплікація, як художня техніка дозволяє збагатити композиційний пошук з метою найбільшої виразності, так як перед наклеюванням вирізані елементи зображення можна пересовувати до тих пір, поки не буде знайдено краще розположення.

Аплікація буває плоскою, випуклою, одноколірною і багатокольоровою. Інколи при виконанні аплікації потрібно розробити об’ємні предмети (випукла аплікація). В таких випадках необхідно при вирізанні деталей враховувати, що в тому чи іншому місці буде допоміжний рельєф.

4.2. Композиція та народні традиції в техніці аплікації

Термін латинського походження compositio - твір, творчість, поєднання, розміщення тощо - має нині багато значень.

Знаная законів композиції необхідні студентам протягом усього періоду оволодівання навиками роботи в тому, чи іншому виді діяльності, а згодом у їх творчості. Це допомагає створювати творчі вироби на основі професійних знань, дотримуватись стильових напрямів, зберігати традицію в мистецтві. Саме збереження багатовікових традицій характеризує приналежність певного твору до культурно-мистецького надбання.

Повертаючись до визначення предмету композиції, насамперед пригадаймо про його багатоманітну природу, розгорнуту морфологію і складні взаємозв’язки з іншими видами у системі мистецтв, а також полі функціональні засади творів та не менш складне їх семантичне наповнення. З позиції сучасної філософії, "предмет будь-якої науки - це не особлива сфера явищ, а весь світ, який розглядають під певним кутом зору".

Говорячи про композицію твору в цілому, слід також застосувати її тлумачення і в конкретному виді діяльності – аплікації. Композиція твору - це художньо-оптимальна структура, цілісність із закономірно поєднаними між собою елементами, які відбивають його матеріально-технологічні, функціональні та художні засади, та композиція у широкому значенні - це наука про систему закономірностей, прийомів та засобів творення, декоративних та ужиткових цінностей.

До найважливіших методологічних принципів теорії композиції належать мімесіс (гр. mimesis - наслідування, відтворення) символізм, стилізація, структуралізм, функціоналізм та ін.

Мімесіс - основний принцип творчої діяльності Стародавнього і Античного світу, розроблений у всій повноті Арістотелем. “Мистецтво наслідує природу”, - писав він, маючи на увазі образне відтворення природних речей і у відповідності з законами того чи іншого виду мистецтва. Міметична концепція композиції творів мистецтва застосовувалася у середні віки і в новий час, відома вона і сьогодні. Наприклад, в орнаментиці - відтворення декоративних якостей багатьох квітів, плодів і листків, мармурового візерунку, ажурного мережева павутиння. Перелічені мотиви наслідування дають можливість як стилізованого зображення, так і наближеного до природніх мотивів.

Стилізація - композиційний принцип, що полягає у навмисному наслідуванні творів декоративно-прикладного мистецтва попередніх епох, країн, стилів, напрямів, шкіл тощо. Порівняно з підробкою, фальсифікацією творів давнини, стилізація не приховує своєї вторинної інтерпретації відповідних художніх ознак стилю. Вона може мати характер поверхневий, частковий, або поглиблений, що проникає у структуру й архітектурну форми та оздоблення виробу.

У формуванні теорії композиції, крім методологічних, важливу роль відіграє також низка наукових принципів. Вони вийшли з історичних, теоретичних і прикладних наук, що певною мірою регламентують творчість у галузі декоративно-прикладного мистецтва. Сюди насамперед відносимо концепцію побутування народного мистецтва, технічну естетику, симетрію в природі і мистецтві, художнє конструювання просторових форм, основи тональності та кольорознавства, візуальне сприйняття творів мистецтва тощо. Усі перелічені й не згадані наукові принципи допомагають вивести й обґрунтувати закони, прийоми та багатоманітні засоби композиції.

Протягом багатьох століть цехові ремісники, народні майстри інтуїтивно відчували існування стійких закономірностей побудови форми і декору.

Вони нагромаджували досвід із покоління в покоління передавали секрети творчості, що виражалися у вишуканій, традиційній формі виробів, сталих композиційних схемах орнаментів тощо.

Схема композиційних закономірностей має чітку ієрархічну співпідлеглість загально-художні композиційні закони, які відбивають об'єктивні закономірності реальної дійсності, композиційні закони, що діють локально в окремих видах мистецтва, композиційні прийоми факультативного характеру. Завершують систему засоби виразності і семантичні засоби. Система ґрунтується на об’єктивних законах, співзвучних відповідним законам природи і суспільства. Вони діють у багатьох видах мистецтва, тому називаються головними, а саме: закон традиції, цілісності і тектоніки.

Закон традиції. Композиція творів декоративного мистецтва, зокрема площинна композиція художньої аплікації, тісно пов’язана із художньою спадщиною, генетичним кодом художньої традиції. Характер цього зв’язку історично визначився у різновидах структури художньої системи: канонічної, традиційної та новаторської. Художня традиція регулює складний процес відбору, освоєння, трасляції і розвитку (повторення) історичного соціокультурного досвіду. Звідси випливає чітка функціональна залежність: традиція зберігає і відновлює соціокультурні структури, канон зберігає і відтворює традицію. Однак канон - це широке коло, комплекс світоглядно-естетичних і художніх концепцій, що поєднують у собі:

а) світогдядно-естетичні норми;

б) набір усталених об’ємно-просторових форм;

в) іконографію образів і орнаментальних мотивів;

г) композиційні стереотипи і структури;

д) художньо-технологічні рецепти і прийоми виконання.

Закон цілісності. Різноманітні прояви цілісності зустрічаються в природі, суспільстві, мистецтві. Особливості закону цілісності в мистецтві випливає із суті композиції, її головної ознаки. Цілісність - властивість і якісний показник художнього твору, що синтезує елементи, частини в єдине неподільне, ціле. Отже, основні риси цілісності - неподільність, підлеглість і групування елементів, частин композиційної структури твору. Вони виявляють свої властивості на різних рівнях.

Цілісність структури:

а) елементи і частини форми;

б) елементи і мотиви орнаменту;

в) колорит, тональність тощо.

Для досягнення композиційної цілісності інколи вдаються до групування елементів, тобто об’єднання окремих деталей форми, мотивів орнаменту у більші частини форми або рапортні одиниці візерунку. Людина водночас може сприймати обмежену кількість елементів (не більше семи). Якщо така кількість переходить цю межу, у свідомості миттєво, і переважно безконтрольно, проходять об’єднання їх у групи. З цього принципу, пов'язаного із нашим сприйняттям, випливає прийом групування.

Тектоніка - гармонійна взаємозалежність формотворення - виражається загальною формулою: функція - матеріал - структура -конструкція - форма.

У композиції творів образотворчого мистецтва крім головних законів діють закони масштабу, пропорційності та контрасту. Порівняно з головними вони мають вужче застосування у системі мистецтв, однак без них не обійтися.

Закон масштабу. Серед творів мистецтва трапляються такі, що мають однакову форму, але різну величину (внаслідок певних функціональних вимог). Зрозуміло, розміри, величини цих предметів мусить якість розумні межі - від дуже мініатюрних, через оптимальні до великих розмірів.

Закон масштабу розкриває логічно і художньо мотивовані метричні співвідношення між людиною і твором, між оточуючим середовищем і твором, між його елементами та загальними габаритами форми. Виявлення масштабності в композиції забезпечують закони пропорційності та контрасту, засоби ритмічної організації форми.

Закон пропорційності. Передбачає інтуїтивну або свідому організацію прийомів плоскісного та об'ємно-просторового формотворення на основі кратних і простих співрозмірних величин. Таким чином, закон пропорційності - гармонійне поєднання частин, елементів у єдине ціле. Він дає змогу уточнити форму, знайдену на основі головних композиційних елементів і підпорядковуючись провідній конструктивно-художній ідеї.

Закон контрасту. Грунтується на філософському законі єдності і боротьби протилежностей, тому неможливо вичерпно окреслити всю його роль і значення. Але у мистецтві художник вільний у виборі тотожностей, нюансу чи контрасту.

Тотожність. Виявляє найпростішу композиційну залежність повторення різних величин (І:І) - метричних, ритмічних, пластичних, тональних, кольорових і т.ін.

Композиційні відношення, що наближаються до повторення різних елементів, величин, властивостей площинно-просторової форми, називаються нюансами. У нюансах композиційних відношеннях подібність при повторюваності виступає сильніше, ніж різниця, а тому вони, як і тотожні, є засобом вираження цілісності й спокою у творах. Отже, нюанс - це відношення близьких за властивостями композиційних ознак предмета.

Збільшуючи нерівність у співвідношенні величин, характері властивостей предмета, ми водночас зменшуємо іх подібність, і переваги набуває розбіжність. Активно виражені відміни, нерівності та їхні протиставлення у структурі твору створюють контраст композиції.

Композиція в аплікації має свій спектр контрастів:

а) контраст конструктивної ідеї, мотиву;

б) пластичний контраст мотиву, рапорту; динаміка -статика, ритіміка-аритмічність, центр-ацентричність, симетрія-асиметрія;

в) контраст матеріалу (фактура, тон, колір): гладка-шорстка, світла-темна, монохромна-поліхромна;

г) контраст засобів виразності: лінія-пляма, площинність-рельєфність, силует-ажурність.

Таким чином, за законом контрасту взаємодія відповідних пар (елементів) посилює і загострює їхню контрастність, а взаємодія тотожних і нюансних елементів послаблює виразність сприйняття.

Композиційні прийоми. На відміну від законів належать до нестійких факультативних категорій, відіграють важливу роль у розробці конструктивних: ідей тектонічної структури та в посиленні пластичної й емоційної виразності композиції. Прийоми композиції розвивались і збагачувались у практичній діяльності багатьох поколінь народних майстрів, цехових ремісників та професійних майстрів.

До головних композиційних прийомів відносимо ритм, метричність, симетрію, асиметрію, статику і динаміку.

Ритм. Як композиційний прийом декоративного мистецтва - це повторення елементів об’ємно-просторової і площинно-орнаментальної форми та інтервалів між ними, об’єднаних подібними ознаками (тотожними нюансами і контрастними співвідношеннями властивостей тощо). Він буває простий і складний. Простий ритм - рівномірне повторення однакових елементів та інтервалів в об’ємно-просторовій та орнаментальній структурі - називається метричним. Складний ритм грунтується на поєднанні (накладанні) простих. Кількість комбінацій при цьому безмежна, але протяжність ритмічних структур має кількісні межі.

Симетрія. Як композиційний прийом - це чіткий порядок у розташуванні, поєднанні елементів, частин відповідної тектонічної структури творів декоративно-прикладного мистецтва. Симетрія вносить у твори мистецтва порядок, закінченість, цілісність, асоціюється з вольовою організацією форми і декору.

Асиметрія. Відсутність будь-якої симетрії. Асиметрія виражає невпорядкованість, незавершеність. Вона за своєю суттю "індивідуальна", тоді як в основі симетрії закладена певна технологічна спільність. У композиції декоративно-прикладного мистецтва симетрія і асиметрія є важливими прийомами організації цілісної форми.

Динаміка і її протилежність статика (урівноваженість) діють на емоції, виражають характер сприйняття форми предмета, його. Контраст відношень створює динаміку як “зоровий рух” у напрямі переважаючої величини. Це однаково стосується об’ємних і площинно-орнаментальних форм. Слабка динаміка виражається нюансами відношеннями елементів.

Поряд з головними законами композиції та прийомами в мистецтві важливе значення, емоційне навантаження несуть засоби виразності. Народні майстри й професійні художники, дизайнери в своїх творах вибірково застосовують різноманітні засоби емоційно-художньої виразності, а саме: фактуру, текстуру, колір, графічність, пластичність та ажурність. Всі перелічені засоби виразності творів мають своє пояснення та застосування. Проте, в першу чергу необхідно говорити про колір.

Колір, забарвлення - це здатність людського ока спрймати і якісно розрізняти видиму смугу електромагнітних хвиль.

В декоративних творах різноманітні колірні поєднання відіграють важливу роль, даючи певний емоційно-психологічний заряд. Знання закономірностей колірної гармонії, символіки кольору та його суб’єктивних особливостей сприйняття допоможе оптимально розв’язати композиційні завдання.

Основними кольорами, що були використані в оздобленні каталогу є: сіро-блакитний, теракотовий, червоний, жовтий, жовто-гарячий(помаранчевий), зелений.

Світло-сірий діє дуже легко, виражає волю й піднесений психоенергетичний стан, готовність до контактів, добре заспокоює, умиротворяє й тіло й розум (прагне до білого).

Блакитний колір - це колір неба, холоду, льоду, чистоти і щирості. В давнину на Сході блакитний любили і шанували, тому що він був символом всьго небесного і Божественного. Блакитними були куполи церков і колір плаща Богоматері. Пізніше блакитний стає символом романтичної поезії. На емоційному рівні блакитний колір, перш за все, заспокійливий. Він сприяє фізичному та ментальному розслабленню, створює атмосферу безпеки і довіри. Колір морської хвилі викликає повагу, висловлює лояльність, довіру, надійність і цілісність. 

Блакитний може оптично збільшувати простір, і здається, що час в його присутності тече повільніше. 


Помаранчевий колір(теракотовий) - один з кращих кольорів, тому що він несе в собі поєднання позитивних характеристик червоного та жовтого: оптимізм, енергію, відкритість, теплоту і дружелюбність. У помаранчевий були одягнені грецькі музи і римський бог виноробства Бахус. У сучасному світі саме помаранчевий став символом творчих і креативних людей. Помаранчевий колір є кращим антидепресантом: він вивільняє емоції, піднімає самооцінку, допомагає прощати, сприяє гарному настрою. Пастельні відтінки відновлюють нервовому систему. Приглушені, осінні тони теплі, екзотичні і привабливі. 
Помаранчевий колір активний, і тому є улюбленим кольором багатьох людей. Але у великих кількостях яскравий і насичений помаранчевий виглядає дещо примітивно, тому якщо ви вибираєте чисті соковиті тони, то обов'язково врівноважуєте їх білим, чорним, сірим або контрастним блакитним.


 Червоний колір - це колір величі і влади, витримки. Завдяки ньому підвищується м'язовий тонус і кров'яний тиск. Червоний колір це колір спонуки до дії, настрій на рішучість. Як правило, червоний колір використовують в політичних і агітаційних листівках, щоб викликати у людей спонуку до дії. Проте головне не перебільшити з його використанням в рекламній продукції. Занадто велика кількість червоного кольору, окрім позитивного результату може дати результат протилежний - агресію і роздратування, яка, зрозуміло, буде направлена на той товар, який рекламується на даній рекламній продукції.

Жовтий - самий світлий і "щасливий" колір спектра. Це колір сонця, світла, тепла і радості, мудрості і шляхетності. В українській символіці жовтий колір означав божественне сонячне світло, часто використовувався у весільному вбранні нареченої. Починаючи з 17 ст. у жовтого кольору формується і негативна символіка (обман, зрада), що збереглося і до наших днів (наприклад, прикмета не дарувати коханим жовті квіти). І все ж таки жовтий колір майже в усіх культурах має те ж значення, що і золотий, і це говорить про його однозначне позитивне значення. Жовтий сприяє інтелектуальній діяльності, концентрації уваги, тому його добре використовувати у навчальній діяльності. Жовтий покращує розумові здібності, посилює спрагу знань, його вплив збільшує кількість червоних кров'яних тілець, прискорює ріст і підвищує активність.

Жовтий активно виступає в просторі і є найбільш помітним кольором, і саме тому його використовують для дорожніх знаків і різного роду упаковок. Зелений колір має точно протилежні якості від червоного. Сприяє пониженню кров'яного тиску. Психологи точно встановили, що немає здоровішого кольору, ніж зелений, і саме він залишає після себе емоції, пов'язані із здоров'ям, свіжістю, природою і природністю. Цей колір ідеально підійде для всіх видів поліграфічної рекламної продукції.

Проте сам по собі зелений колір викликає відчуття млявості, тому вживати його потрібно у поєднанні з білим, радикальним червоним або синім.

4.3. Система орієнтування, оздоблення акцидентними шрифтами

На аплікаціях було вирішено зобразити позначення курсів(1, 2, 3, 4) різнокольоровим декоративним (акцидентним) шрифтом, відповідним до зображених композицій, що був також використаний на обкладинці. Акцидентний шрифт не підходить для набору суцільного тексту, проте його художні особливості використовуються для ілюстрування тексту, його змісту. Такий шрифт може грати роль “ай-стопперу” (того, що зупиняє), він звертає увагу людини незвичністю типографського тексту. Окремо взята акцидентна буква може використовуватись також як елемент, що “розриває” звичний ритм рядку, що створює емоційне забарвлення в сприйнятті повідомлення, а також слугує прийомом зближення з цілевою аудиторією, у випадку розроблюванного проекту – з студентами та абітурієнтами. Матеріалами для експериментів слугують як нові розробки, так і класичні та модерністські гарнітури, котрі піддаються більш або менш радикальним спотворенням. В результаті такого задуманого спотворення шрифтових гарнитур, з’являються характерні биті шрифти, що вражають глядача найрізноманітнішими ефектами, колажні рішення, ряд характерних прийомів можуть перевернути “з ніг на голову” традиційні уявлення про типографіку і композицію. Останнім часом акцидентний шрифт знаходить часте застосування в сучасній рекламі. В постмодерністській парадигмі реклама починає грати зовсім іншу особливу, домінуючу роль, стає одним із головних жанрів графічного дизайну, приваблюючи до себе массу інших видів діяльності. Реклама стає дзеркалом, екраном суспільства і його культури. Тому важливим є не лише вибір шрифтів, але й вибір зображуванного на композиціях.

Хотілося створити аплікації наближені духом до постмодернізму, деякої казковості, химерності, лоскутності.

На композиціях зображені: 1) птахи; 2) гори і дерева; 3) жіночий портрет; 4) будинки. Це ті символічні образи до яких звертаються майже всі дизайнери та художники з різних країн, це ті образи, що не втрачають актуальності. Птахи – символізують небо, волю, піднесення духовних сил, добрі звістки. Птахи здавна є одними з улюблених символів в українських традиціях. Дерева – символізують землю, з’єднання з природою, уособлюють духовну міць народу. Зображення жіночого портрету – може символізувати красу та легкість; будинки – можуть означати антропогенний розвиток людини, затишок та комфорт, якого вона потребує.

4.4. Етап верстки

При верстці тексту та зображень було використано сітку з 32 прямокутними полями, що вписується в формат А4, А3. Сітка та основні макети сторінок були взяті з книги “Grid systems in graphic design. A visual communication manual for graphic designers, typographers and three dimensional designers” (Josef Muller-Brockmann). Після їхнього аналізу та деякої адаптації, було розроблено кілька основних макетів сторінок для каталогу.

Макети розроблювались в програмі Adobe Photoshop.

Тексти було вирішено зробити чорним на білому тлі, бо це один з найкращих для сприйняття тексту підхід, що використовується у переважній більшості друкованної продукції.

Найкращими для друкованної продукції поєданнями шрифт/фон вважаються:

- чорний/жовтий

- зелений/білий

- червоний/білий

- синій/білий

- чорний/білий.

До негативних, тих ,що важко сприймаються можна віднести:

шрифт/фон

  •  білий/червоний
  •  білий/зелений
  •  білий/чорний
  •  червоний/жовтий
  •  зелений/червоний
  •  червоний/зелений.

В ході роботи було вирішено, що для найбільш чіткого сприйняття фотографій найкращим буде друк каталогу формату А3.

4.5. Технологія підготовки файлів до друку

Основні вимоги, що потрібно в обов’язковому порядку виконувати при підготовці файлів до друку:

1. Форми подання

1.1. Файли верстки і графіки;

1.2. PDF-файл (за узгодженням);

1.3. PostScript-файл (за згодою).

2. Файл верстки / графіки

Приймаються файли, створені в програмах:

2.1. Adobe Illustrator до версії CS 2.0 (Mac / PC)

2.2. Adоbe Indesign до версії CS 2.0 (Mac / PC)

2.3. QuarkXPress 3.3х, 4.хx, 5.хх (Mac / PC)

2.4. Adobe Photoshop до версії CS 2.0 (Mac / PC)

2.5. CorelDraw! До версії 12.0 (PC)

2.6. Розмір документа в програмі верстки повинен бути рівним формату обріза готової продукції (для файлів у форматі PDF цей розмір може бути більше на величину вильотів).

3. Кольори

3.1. У замовленні має бути вказаний перелік всіх кольорів (кількість і тип), за якими буде проводитися кольороподіл

3.2. При використанні кольороподілу по тріадним фарбам (CMYK) обов'язково, щоб кольори всіх елементів зображення у файлі графіки були описані в колірній моделі CMYK. Неприпустимо використання інших моделей (RGB, HSB). У файлі верстки всі кольори елементів повинні мати тип process, а не spot або tint.

3.3. Всі растрові зображення повинні бути 300 dpi, також виконані тільки в моделі CMYK.

4. Шрифти

4.1. Всі використовувані в роботі шрифти повинні бути представлені разом з файлом верстки / графіки

4.2. При створенні векторного EPS-файлу слід використовувати установки, що переводять шрифти в криві

4.4. При використанні програми Adobe Type Manager DeLuxe 4.0 перевіряйте вміст і активізацію наборів шрифтів (sets); уникайте одночасної активізації однойменних PostScript шрифтів, що знаходяться в різних наборах.

4.8. Переконайтеся, що імпортовані в файл верстки / графіки файли EPS не містять шрифти.

Примітка: якщо програма, в якій була зроблена верстка, дозволяє перевести шрифти в криві, найкраще так і зробити.

4.9. Якщо в програмі Adоbe Indesign використовувалися растрові ефекти, шрифти обов'язково переводяться в криві

5. Зв’язна графіка використовувана в макетах.

5.1. Всі файли зв'язаної графіки мають бути представлені разом з основним файлом верстки / графіки навіть в тому випадку, якщо вони в повному обсязі включені до нього

5.2. Для зв'язних файлів растрової графіки припустимими є використання тільки трьох форматів: TIFF (300 dpi), Photoshop EPS, Photoshop DCS 2.

Примітка: використанні формату Photoshop DCS 2.0 лише якщо ви друкуєте додаткові фарби. Встановіть в опціях наступні значення Preview - TIFF (8 bit / pixel), DCS - Single File with Color Composite (72 pixel / inch), Encoding - Binary /

5.3. Всі пов'язані файли растрової графіки мають бути в кольорових моделях CMYK, grayscale, або bitmap.

5.4. Для зв'язаних файлів векторної графіки рекомендується формат EPS

5.5. Неприпустимо приміщення елементів у верстку через область обміну (clipboard), використання вбудованих (embeded) файлів, створених в інших програмах, приміщення у верстку файлів у форматі PSD. (Крім верстки в Adоbe Indesign).

5.6. При створенні зображення з великою кількістю складно розташованих ілюстрацій доцільно (якщо це можливо) використовувати одну фонову ілюстрацію великого формату, що зібрана за допомогою Adobe Photoshop, замість однієї чи кількох ілюстрацій з контуром, накладених на фон. Це істотно прискорює обробку Вашого файлу на RIPе, і веде до зниження обсягу вихідного файлу, а кінцевий результат виглядає більш привабливим.

5.7. Перевіряйте точність розмірів і дозвіл растрових ілюстрацій перед завантаженням.

5.8. Бажаною завантаження у верстку файлу з точними розмірами в масштабі 100%. Небажано його масштабування, кадрировка і поворот засобами програми верстки

Примітка: всі операції по масштабуванню растрових файлів необхідно робити в Adobe Photoshop, в програмах верстки допустимо зміна масштабу в межах 15% (від 85 до 115%).

5.15. При верстці оригінал-макетів повнокольорової продукції необхідно враховувати наступне:

1) відносно невеликі об'єкти чорного кольору (текст кеглем до 20 пт, лінії і т.д.) завжди повинні друкуватися поверх решти зображення; (100% Black - Overprint)

2) великі об'єкти чорного кольору (тексти великих кеглів, великі плашки) необхідно розфарбовувати так званим «складовим чорним» (З :70-M :60-Y :50-B: 100). В іншому випадку ми отримаємо “лису” плашку, тобто сіру, або прозору, т.е з-під неї буде проглядатися фон.

7. Багатосторінкові роботи

Як правило, прийом замовлення на виведення багатосторінкових робіт проводиться після узгодження всіх параметрів. До елементів, обов'язковим для звичайних робіт, тут додаються:

7.1. Загальний макет видання

7.2. Симетрична верстка (для файлів понад 8 сторінок - обов'язкова)

7.3. Правильно зібраний Collect: всі шрифти, зображення

7.4. Відсутність у верстці системних шрифтів

7.5. Обкладинка під термобіндер верстається окремим файлом з урахуванням корінця під термобіндер

7.6. Елементи у верстці під термобіндер повинні знаходитися не ближче 7 мм від внутрішнього корінця

7.7. Чорно-біла роздруківка верстки, правильно зібрана і скріплена.

5. Економічна частина

 Виготовлення каталогу зайняло близько 40 днів. Три дні знадобилося, щоб знайти і підготувати матеріали для створення фото в каталог. 4 дні для редагування фото, конвертація з RAW в TIFF або JPEG з корекцією кольору, контрасту, різкості (за необхідності), чистка фону. В середньому одне відредаговане предметне фото коштує 10-35 гривень. Для каталогу було зроблено близько 300 фото, з яких до каталогу увійшло 132. Тож роботу з фотографічним наповненням можна оцінити в 1320 грн.

Дизай-студії Києва пропонують такий перелік цін за розробку каталогів:

- дизайн каталогу 1 рівня складності: (логотип, текст) – 250-300 грн.

- дизайн каталогу 2 рівня складності: (логотип, текст, зображення) – 500-600 грн.

- дизайн каталогу 3 рівня складності: ( логотип, текст, зображення, ілюстрації) – 800-1000 грн.

- креативний дизайн каталогу: (ідея + 3 рівень складності) – 1700-2000 грн.

Ціни за верстку:

- верстка каталогу 1 рівня складності – 50 грн./сторінка

- верстка каталогу 2 рівня складності – 100 грн./сторінка

- верстка каталогу 3 рівня складності – 200 грн/сторінка

На виготовлення обкладинки та аплікацій було використано:

1) клей “Дракон” – 12 грн.

2) папір кольровий А3 формату, 4 шт – 48 грн.

3) папір кольоровий А4 формату, 25 шт – 62 грн. 50 коп.

4) папір бархатний А6 формат, 4 шт – 2 грн

5) двусторонній скотч – 6 грн.

6) канцелярський ніж – 4 грн.

Всього оформлення каталогу вручну витрачено: 134 грн. 50 коп.

Поліграфічні послуги в м. Києві надаються багатьма типографіями та поліграфіями. Ринок пропозицій дуже великий, проте не всі поліграфії надають послуги, що відповідають критеріям “ціна/якість”.

В ході роботи було надруковано декілька прикладів, аби обрати дійсно ту поліграфію, що буде відповідати вимогам завдання.

Нижче приведені прайс-листи різних київських поліграфічних компаній.

Кольоровий друк, копіювання. Принт-центр (ул. Артема, 26A)

Заповнення сторінки

Кількість

1...5

6...10

11...20

21...50

51...100

101...500

501...

А4

А3

А4

А3

А4

А3

А4

А3

А4

А3

А4

А3

А4

А3

5%

(текст)

2,00

4,00

1,80

3,60

1,60

3,20

1,40

2,80

1,35

2,60

1,30

2,50

1,25

2,40

50%

3,50

6,00

3,15

5,40

2,80

4,80

2,45

4,20

2,28

3,70

1,90

3,20

1,75

3,00

100% (фото

5,00

8,00

4,50

7,20

4,00

6,20

3,30

5,40

2,80

4,80

2,30

4,00

2

3,50

Ціни вказані на папері 80 гр/м кв.


При використанні іншого паперу до вартості друку додається її вартість:
 

Матеріал

Кількість

1...5

6...10

11...20

21...50

51...100

101...500

501...

А4

А3

А4

А3

А4

А3

А4

А3

А4

А3

А4

А3

А4

А3

130 гр/

0,15

0,25

0,15

0,25

0,14

0,24

0,13

0,23

0,12

0,21

0,11

0,19

0,10

0,18

170 гр

0,20

0,35

0,20

0,35

0,19

0,33

0,18

0,31

0,19

0,29

0,17

0,27

0,15

0,25

200 гр

0,35

0,60

0,35

0,60

0,33

0,57

0,31

0,54

0,29

0,51

0,27

0,48

0,25

0,45

300 гр

0,60

1,00

0,60

1,00

0,56

0,94

0,52

0,88

0,48

0,82

0,44

0,76

0,40

0,70

Самоклейка

2,00

4,00

2,00

4,00

1,80

3,50

1,60

3,10

1,40

2,70

1,20

2,20

1,00

1,70

Льон

4,00

7,00

4,00

7,00

3,70

6,60

3,40

6,20

3,10

5,80

2,80

5,40

2,50

5,00

Дизайнер

5,00

8,00

5,00

8,00

4,60

7,60

4,20

7,20

3,80

6,80

3,40

6,40

3,00

6,00

Цифовий друк. Оперативна поліграфія VRM

Щільність, гр/м2

роздруківка однієї копії
 А4, А3 

до 20 копій А3 

<100 копій А3

< 150 копій А3

>150 копій А3

4+0

4+4

4+0

4+4

4+0

4+4

4+0

4+4

4+0

4+4

90

7,5

15

4,5

6,5

3,6

6

2,7

5

2,4

4,45

100-120

7,5

15

5,5

7

4

6,2

3

5,25

2,7

4,75

130-160

10

20

6

7,5

4,45

6,9

3,5

6,1

3,2

5,45

170-220

10

20

6,5

8,5

4,8

7,3

3,8

6,4

3,5

5,75

250-300

10

20

7

9

5,4

8

4,55

7,2

4,2

6,5

На друк каталогу в 1 екземплярі на крейдованому папері 300 гр./ м. кв обсягом 34 сторінки витрачено 209 грн.

Брошуровка залізною пружиною з обкладинками – 20грн.

І того на друк і обробку - 229 грн.

Всього собівартість складає: 343 грн. 50 коп.

Додавши середню ціну за роботу фотографа і за дизайн отримуємо за 1 готовий ексклюзивний каталог суму: 3 363 грн. 50 коп.

Проте я б оцінила свою роботу у діапазоні 2 -3 тис. грн. Тож одна одиниця каталогу коштувала б близько 2 500 грн. Але при більшому обсязі одиниць каталогів ціна зменшувалася б.


6. Висновки

Під час роботи над проектом були розглянуті основні види друкованої рекламної продукції, основним завданням було вивчення основ створення каталогу, аналіз існуючих видів каталогів та альтернативних методів їх оздоблення. Було розглянуто і вивчено різні системи верстки рекламних видань. Принципи оздоблення акцидентними шрифтами та кольором. Було проведено огляд історії аплікації, закони композиції, що впливають на неї. Розглянуто роботи сучасних дизайнерів, що використовують аплікацію і близькі техніки (витинанки, квілтінг та ін.) в своїх творчих роботах, а також у різноманітній поліграфічній продукції.

Після проведеної роботи можна зробити висновок, що при різних умовах створення каталогів, не завжди є доречним використання ручного оздоблення. Проте новітня ідея подачі каталогу повинна бути присутньою у будь-якому створенні каталогу. Треба уміло використовувати правила типографіки в створені друкованої продукції, а також вносити свої розробки в цьому напрямку.

Під час роботи над проектом оформлення каталогу творчих робіт на тему: “Моделювання та макетування” було прагнення з’єднати в єдине неподільне ціле роботу з комп’ютерними програмами і ручне декорування, що підкреслило б саму сутність зображуваного предмету в каталозі. Дисципліна “Робота в матеріалі” охоплює багато технік, проте максимально зручною для з’єднання з друкованою продукцією виявилась аплікація.


Список використаної літератури

1) Josef Muller-Brockmann Grid systems in graphic design. A visual communication manual for graphic designers, typographers and three dimensional designers – Sw: Niggli, 176 c.

2) Адамс С. Мориока Н. Дизайн цвета практикум – М: Рип-Холдинг, 2006. – 240 с.

3) Дегтярёв А.Р. Изобразительные средства рекламы: слово, композиция, стиль, цвет. М.: 2006

4) Иваненко Т.А. Современные тенденции формирования акцидентного шрифта

5) Иттен И. Искусство цвета – М:Д.Аронов, 2007. – 96 с.

6) Кнабе Г. А. Энциклопедия дизайнера печатной продукции. Профессиональная работа.–М.: Вильямс, 2006.- 736с.

7) Королькова Александра Живая типографика – М. : ИндексМаркет, 2007. – 220 c.

8) Лебедев А. Ководство – М: Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2009. -447 с.

9) Ньюарк К. Что такое графический дизайн? – СПб: Астрель, 2005. – 256 с.

10) Стармер А. Цвет. Энциклопедия - М:Арт-Родник, 2010. – 256 с.

11) Чихольд Я. Облик Книги . Избранные статьи о книжном оформлении и типографике (перевод с нем. Е. Шкловской-Корди; Jan Tschichold, 1975)- М. : Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2009. – 228 с.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

9930. Сохранность и защита программных систем 6.23 MB
  Сохранность и защита программных систем Цели защиты информации. Теоретические основы компьютерной безопасности. Требования, предъявляемые к обеспечению безопасности информационных технологий. Организационно-правовое обеспечение информационной...
9931. Средства и методы защиты операционных систем 584.5 KB
  Средства и методы защиты операционных систем Технические средства и методы защиты информации. Криптографические методы защиты информации. Программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности Наши бастионы. Обзор программных...
9932. Безопасность операционных систем. Классификация программных продуктов 4.84 MB
  Безопасность операционных систем Общая характеристика операционных систем назначение и возможности. Организация управления доступом и защиты ресурсов ОС основные механизмы безопасности. Генерация, настройка, измерение производительности и модифика...
9933. Информационная безопасность при использовании ОС Windows 98 447 KB
  Информационная безопасность при использовании ОС Windows 98 Архитектура подсистемы безопасности, базовая настройка подсистемы безопасности. Обеспечение безопасности в Windows 98 В этом разделе сперва рассмотрим три важных типа защиты сист...
9934. Безопасность сетевых технологий. История развития вычислительных сетей. 3.07 MB
  Безопасность сетевых технологий Компоненты сети и принципы построения. Локальные и глобальные сети. Характеристики сетевых операционных систем. Модель взаимодействия открытых систем OSI. Реализация сетевого взаимодействия средствами комму...
9935. Информационная безопасность при использовании ОС Windows NT 297.5 KB
  Информационная безопасность при использовании ОС WindowsNT Архитектура ОС и области применения, архитектура и настройка сетевой подсистемы, архитектура подсистемы безопасности, базовая настройка подсистемы безопасности. Проблема ком...
9936. Информационная безопасность при использовании ОС Windows 2000 743 KB
  Информационная безопасность при использовании ОС Windows 2000 Архитектура ОС и области применения, архитектура и настройка сетевой подсистемы, архитектура подсистемы безопасности, базовая настройка подсистемы безопасности. Проблемы безопа...
9937. Информационная безопасность при использовании вычислительной сети, построенной на базе ОС Windows 2000 (Windows XP, Windows 2003 Server) 1.88 MB
  Информационная безопасность при использовании вычислительной сети, построенной на базе ОС Windows 2000 (WindowsXP, Windows 2003 Server) Семейство Windows 2000. Работас Active Directory. Решение вопросов безопасности при админи...
9938. Информационная безопасность при использовании ОС Linux 57.5 KB
  Информационная безопасность при использовании ОС Linux Система ASPLinux, построенная на базе Red Hat Linux и поддерживающая стандарт IEEE POSIX (Portable Operating System Interface), обеспечивает многоуровневую систему приоритетов с в...