49069

Написать программу, описывающую структуру MARSH

Курсовая

Информатика, кибернетика и программирование

Ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из восьми элементов типа MARSH; записи должны быть упорядочены по номерам маршрутов. Вывод на экран информации о маршруте, номер которого введен с клавиатуры...

Русский

2014-01-07

375 KB

31 чел.

Министерство образования и науки Российской Федерации

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра Информационных технологий и систем безопасности

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине: «Языки программирования»

Выполнил: студент гр. ИБ-250

Майоров О.Н.

Проверил: Доцент кафедры ИТ и СБ

Шишкин А. Д.

Санкт-Петербург 2013

Содержание

3.Задание курсовой работы                                                                           

4. Алгоритм функции  vvod( )                                                                                                

    5. Алгоритм функции  sortirovka( )                                                                                       

6. Алгоритм функции  vivod( )                                                                                            

  1.  Алгоритм функции  poisk( )                                                                                        
  2.  Основной алгоритм программы

9. Листинг программы                                                                                                  11. Вывод результатов                                                                                                 

Задание на курсовое проектирование по дисциплине « Методы и средства программирования»

10 вариант.

Описать структуру MARSH, содержащую следующие поля:

  •  Номер маршрута,
  •  Начало маршрута,
  •  Конец маршрута.

Написать программу, выполняющую следующие действия:

  •  ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из восьми элементов типа MARSH; записи должны быть упорядочены по номерам маршрутов;
  •  вывод на экран информации о маршруте, номер которого введен с клавиатуры;
  •  если таких маршрутов нет, выдать на дисплей  соответствующее сообщение.

Алгоритм функции vvod( ):

Алгоритм функции sortirovka( ):

                                                         

Алгоритм функции vivod( ):

                                                    

Алгоритм функции poisk( ):

Основной алгоритм программы:

Листинг программы:

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

#include<stdio.h>

#include<string.h>

#define MAX 8

typedef struct MARSH{

char nachalo[20];

char konec[20];

int nom;

}

MARSH;

int i;

MARSH temp;

MARSH s[MAX];

void vvod()

{

clrscr();

int i;

printf("vvedite dannie o 8 marshrutah \n");

for (i=0; i<MAX;i++)

{

printf("\n nomer marshruta ");

scanf("%d",&s[i].nom);

printf("\n nachalo marshruta ");

scanf("%s",&s[i].nachalo);

printf("\n konec marshruta ");

scanf("%s",&s[i].konec);

}

}

void sortirovka()

{

int i,j;

printf("informacia o marshrutah: \n");

for (i=0; i<MAX-1; i++)

for (j=i+1; j<MAX; j++)

{

if (s[i].nom>s[j].nom)

{

temp=s[i];

s[i]=s[j];

s[j]=temp;

}

 }

 }

void vivod()

{

for (i=0; i<MAX; i++)

printf("%d %s %s\n", s[i].nom, s[i].nachalo, s[i].konec);

}

void poisk()

{

int nom;

int m=0;

printf("\n vvedite nomer");

scanf("%d", &nom);

for (i=0; i<MAX; i++)

if (s[i].nom==nom)

{

printf("%d %s %s", s[i].nom, s[i].nachalo, s[i].konec);

m=1;  }

if (m==0)

printf("net takogo nomera ",s[i].nom);

}

void main(void)

{

int o;

vvod();

sortirovka();

vivod();

g1:poisk();

printf("\n  1-prodolshit' 2-vihod\n");

scanf("%d", &o);

if (o==1)

{goto g1;

}

else {goto g2;};

g2: printf("EXIT");

}

Вывод результатов:


i=0;i<max;

Конец цикла

Начало

Конец

i – индекс маршрута

Ввод номера маршрута,  начала маршрута и конца маршрута.

Ввод:

s[i].nomer

s[i].nachalo

s[i].konec

Ввод

i=0; i<max-1

j=i+1; j<max

Сортировка по номеру маршрута

s[i].nom > s[j].nom

Начало

temp=s[i]

s[i]=s[j]

s[j]=temp

конец цикла

конец цикла

вывод

Конец

 

i-индекс маршрута

ачало

 i=0;i<max

Вывод:

s[i].nom

s[i].nachalo

s[i].konec

Вывод номера рейса, название начала маршрута, назнание конца маршрута.

   Конец  цикла

Конец

Начало

Сравнить заданный номер с введенным

(S[i].nom==nom)

 i=0;i<max

Вывод:

s[i].nom,  s[i].nachalo,

s[i].konec.

     m=1

да

нет

 Конец цикла

m=0

Вывод: «нет рейса с таким номером»

Конец

да

нет

Введите номер.

Scanf (%d, &nom)

Начало

Ввод

Вывод

Поиск

Конец

Сортировка


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

61068. Усна народна творчість. Давня українська література 79 KB
  Мета: за допомогою запропонованих завдань виявити в учнів рівень знань умінь та навичок із вивченої теми закріпити їх; розвивати увагу память спритність рішучість уміння акумулювати отриманні знання і застосовувати їх під час виконання завдань...
61069. Синонімія складносурядних речень з різними сполучниками, а також складносурядного речення і ряду простих речень 48.5 KB
  Мета: ознайомити учнів з синонімією складносурядних речень з різними сполучниками а також складносурядних і ряду простих речень; формувати вміння зясовувати інтонаційні особливості складносурядних речень...
61070. Павутина життя (Web of Life). Перевір себе 56.5 KB
  Розвивати комунікативні вміння учнів. Навчати учнів аудіювання. Учні ланцюжком читають доповнені речення вправи. Учні по черзі зачитують речення вправи доповнені прийменниками.
61071. УСНИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ МІСЦЕВОСТІ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ 52 KB
  Сприймання тексту на слух Прослухати текст. Довести належність тексту до художнього стилю. Робота над змістом і структурою тексту Визначити про що розповідається в тексті.
61072. Нова українська література. Суспільно-історичні обставини наприкінці XVIII ст. Життя і творчість І. Котляревського 110 KB
  Котляревський вступив до духовної семінарії яка тоді була єдиним середнім учбовим закладом у Полтаві. Котляревський ґрунтовно ознайомився із творами римського поета Вергілія яким приділялася особлива увага на уроках латинської граматики і піїтики.
61074. Поняття про мову розмітки гіпертексту – мову НТМL. НТМL-файл. Коди (теги) мови. Засоби створення НТМL-документів. Оформлення тексту в HTML-документі 272.5 KB
  Оформлення тексту в HTML документі. Теги управління зовнішнім виглядом HTMLдокументу. Використовувані матеріали: презентація карточки додаткові електронні матеріали файли...
61075. Павутина життя. Контрольна робота 54 KB
  There is a show on tonight. I’d like to see it. (which) 2) Angela wants to talk to you. Her brother is a member of a rock band. (whose) 3) I told you about the hotel. We stayed there last summer. (where)
61076. Додаткове читання. Й. Ґете. Вибрані поезії 78.5 KB
  Мета: поглибити знання про поетичний талант Ґете; розвивати творчі здібності учнів виховувати повагу до виявів чужих почуттів; працювати над виразним читанням віршів. Актуалізація опорних знань...