49069

Написать программу, описывающую структуру MARSH

Курсовая

Информатика, кибернетика и программирование

Ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из восьми элементов типа MARSH; записи должны быть упорядочены по номерам маршрутов. Вывод на экран информации о маршруте, номер которого введен с клавиатуры...

Русский

2014-01-07

375 KB

12 чел.

Министерство образования и науки Российской Федерации

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра Информационных технологий и систем безопасности

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине: «Языки программирования»

Выполнил: студент гр. ИБ-250

Майоров О.Н.

Проверил: Доцент кафедры ИТ и СБ

Шишкин А. Д.

Санкт-Петербург 2013

Содержание

3.Задание курсовой работы                                                                           

4. Алгоритм функции  vvod( )                                                                                                

    5. Алгоритм функции  sortirovka( )                                                                                       

6. Алгоритм функции  vivod( )                                                                                            

  1.  Алгоритм функции  poisk( )                                                                                        
  2.  Основной алгоритм программы

9. Листинг программы                                                                                                  11. Вывод результатов                                                                                                 

Задание на курсовое проектирование по дисциплине « Методы и средства программирования»

10 вариант.

Описать структуру MARSH, содержащую следующие поля:

  •  Номер маршрута,
  •  Начало маршрута,
  •  Конец маршрута.

Написать программу, выполняющую следующие действия:

  •  ввод с клавиатуры данных в массив, состоящий из восьми элементов типа MARSH; записи должны быть упорядочены по номерам маршрутов;
  •  вывод на экран информации о маршруте, номер которого введен с клавиатуры;
  •  если таких маршрутов нет, выдать на дисплей  соответствующее сообщение.

Алгоритм функции vvod( ):

Алгоритм функции sortirovka( ):

                                                         

Алгоритм функции vivod( ):

                                                    

Алгоритм функции poisk( ):

Основной алгоритм программы:

Листинг программы:

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

#include<stdio.h>

#include<string.h>

#define MAX 8

typedef struct MARSH{

char nachalo[20];

char konec[20];

int nom;

}

MARSH;

int i;

MARSH temp;

MARSH s[MAX];

void vvod()

{

clrscr();

int i;

printf("vvedite dannie o 8 marshrutah \n");

for (i=0; i<MAX;i++)

{

printf("\n nomer marshruta ");

scanf("%d",&s[i].nom);

printf("\n nachalo marshruta ");

scanf("%s",&s[i].nachalo);

printf("\n konec marshruta ");

scanf("%s",&s[i].konec);

}

}

void sortirovka()

{

int i,j;

printf("informacia o marshrutah: \n");

for (i=0; i<MAX-1; i++)

for (j=i+1; j<MAX; j++)

{

if (s[i].nom>s[j].nom)

{

temp=s[i];

s[i]=s[j];

s[j]=temp;

}

 }

 }

void vivod()

{

for (i=0; i<MAX; i++)

printf("%d %s %s\n", s[i].nom, s[i].nachalo, s[i].konec);

}

void poisk()

{

int nom;

int m=0;

printf("\n vvedite nomer");

scanf("%d", &nom);

for (i=0; i<MAX; i++)

if (s[i].nom==nom)

{

printf("%d %s %s", s[i].nom, s[i].nachalo, s[i].konec);

m=1;  }

if (m==0)

printf("net takogo nomera ",s[i].nom);

}

void main(void)

{

int o;

vvod();

sortirovka();

vivod();

g1:poisk();

printf("\n  1-prodolshit' 2-vihod\n");

scanf("%d", &o);

if (o==1)

{goto g1;

}

else {goto g2;};

g2: printf("EXIT");

}

Вывод результатов:


i=0;i<max;

Конец цикла

Начало

Конец

i – индекс маршрута

Ввод номера маршрута,  начала маршрута и конца маршрута.

Ввод:

s[i].nomer

s[i].nachalo

s[i].konec

Ввод

i=0; i<max-1

j=i+1; j<max

Сортировка по номеру маршрута

s[i].nom > s[j].nom

Начало

temp=s[i]

s[i]=s[j]

s[j]=temp

конец цикла

конец цикла

вывод

Конец

 

i-индекс маршрута

ачало

 i=0;i<max

Вывод:

s[i].nom

s[i].nachalo

s[i].konec

Вывод номера рейса, название начала маршрута, назнание конца маршрута.

   Конец  цикла

Конец

Начало

Сравнить заданный номер с введенным

(S[i].nom==nom)

 i=0;i<max

Вывод:

s[i].nom,  s[i].nachalo,

s[i].konec.

     m=1

да

нет

 Конец цикла

m=0

Вывод: «нет рейса с таким номером»

Конец

да

нет

Введите номер.

Scanf (%d, &nom)

Начало

Ввод

Вывод

Поиск

Конец

Сортировка


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55067. Грай, трембіто, дзвеніть, цимбали 533.5 KB
  Обладнання: кабінет образотворчого мистецтва зразки народних інструментів: трембіти роги цимбали; відеоматеріали. Тут грали і на скрипці і на сопілці особливо любили цимбали. У цій хаті жив і учився робити цимбали В.
55068. Всеукраїнська олімпіада з математики 795 KB
  Завдання: сформулювати і довести теореми Чеви і Менедая; показати їх застосування до доведення відомих і доведених раніше тверджень; вчити використовувати ці теореми під час розвязування задач на доведення і обчислення. Напередодні засідання учитель дає завдання трьом учням підготувати доведення тверджень про перетин в одній точці бісектрис внутрішніх кутів трикутника висот і медіан трикутника поділ кожної медіани їх точкою перетину на частини відношення довжин яких дорівнює 2:1 якщо вимірювати довжину першої частини від вершини....
55069. Позакласна робота з математики 223.5 KB
  Але вона має свої особливості: якщо урок проводиться за програмою то позакласні заняття не регламентуються нею що дозволяє вчителю підбирати завдання які відповідають рівню знань та умінь учнів здійснювати індивідуальний підхід проводити їх в цікавій формі спрямовувати на розширення поглиблення знань...
55070. Поняття про форми організації виховного процесу. Характеристика і методика проведення форм поза навчальної виховної роботи 63.5 KB
  Позакласна виховна робота - це здійснювана в позаурочний час різноманітна діяльність учнів під керівництвом учителіввихователів школи спрямована на задоволення інтересів і запитів розвиток їх інтелектуальних можливостей. Принципи на яких ґрунтується позакласна і позашкільна виховна робота Добровільний характер участі в ній учнів враховуються їх інтереси.
55071. Позакласне заняття. Весняні квіти з гофрованого паперу 34.5 KB
  Діти а для того щоб ви дізналися що ми будемо виготовляти сьогодні на занятті я вам пропоную відгадати загадки. Люблять її діти і дорослі за веселу пісеньку струмочків за дзвінкий спів птахів за ніжні проліски за м’який килим з шовкової травиці за ласкаве сонячне проміння за повітря напоєне запахом молодого листя. Діти тому сьогодні на занятті ми будемо виготовляти з паперу крокуси. Діти давайте повторимо послідовність нашої роботи.
55072. Письменники-лауреати Нобелівської премії 601 KB
  Мета: розповісти про засновника премії Альфреда Нобеля; ознайомити учнів з письменниками-лауреатами Нобелівської премії; сприяти перетворенню загальнолюдських цінностей в індивідуальний духовний досвід учнів; виховувати повагу до людської особистості, до скарбів культури; формувати гуманістичні ідеали добра.
55073. Інтелектуальне шоу «Брейн-ринг» 50 KB
  Мета: відновити в пам’яті учнів уявлення про фізичні та хвмвчні властивості хімічних речовин. Розвинути уміння працювати разом, розвинути логічне, творче мислення, увагу, пам’ять. Сформувати науковий світогляд. Виховати працелюбність, наполегливість, колективність в роботі, волю до подолання труднощів, повагу до думки іншого, інтерес до предмета.
55074. АНТРОПОНОМИНАНТЫ В РУССКОМ И ЧЕШСКОМ ЯЗЫКАХ: СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 517 KB
  Определить критерии отбора антропономинантов; выделить из всех наименований лица антропономинанты со значением профессии, рода занятий, внешних и внутренних качеств человека; изучить словообразовательные способы и средства, по которым образуются наименования лица по профессии, роду занятий, по внешним и внутренним качествам человека;
55075. Исследование прав авторов и их гражданско-правовой защиты 439 KB
  Исследовать понятие авторского права и его компоненты, понятие исключительного права в контексте авторских прав, изучить проблему определения субъектов авторских прав в современной России, проанализировать вопрос определения объектов авторских прав как основополагающей правовой дефиниции при осуществлении авторских прав, дать анализ проблематике защиты имущественных прав авторов