4921

Измерение емкости конденсатора

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Цель работы Определить емкость конденсатора двумя способами экспериментальная проверка формул расчета емкости параллельного и последовательного соединения конденсаторов. Схема установки ИП – источник питания G– гальванометр...

Русский

2012-11-29

54.5 KB

17 чел.

Цель работы

Определить емкость конденсатора двумя способами; экспериментальная проверка формул расчета емкости параллельного и последовательного соединения конденсаторов.

Схема установки

ИП – источник питания

G гальванометр

V – вольтметр

П – переключатель

Расчетная формула

Электроемкость конденсатора вычисляем по формуле:

, где

С0 – известная емкость конденсатора;

Сх – неизвестная емкость конденсатора;

nx – показания при подключении конденсатора Сх;

n0 – показания при подключении конденсатора С0

 =  ,

где  U0 - напряжение на конденсаторе С0, Ux – напряжение на конденсаторе Сx.

Выполнение работы

Вычисляем емкость конденсатора 2 способами.

  1.  1 способ.

Таблица 1.

n0

nx

Co,

мкф

Cx,

мкф

Спар

Спосл

nx

Cx

nx

Cx

1

35

70

1

2

110

3,1

30

0,9

2

40

80

1

2

115

2,9

25

0,6

3

35

75

1

2,1

115

3,3

20

0,6

1.

2. Вычисляем емкость для параллельного соединения по 2 формуле:

3. Вычисляем емкость для последовательного соединения:

  1.  2 способ

 

U0, (В)

Uх, (В)

С0, (мкФ)

Сх, (мкФ)

Спар

Спосл

Uх

Сх

Uх

Сх

50

25

1

2

15

3,3

69

0,7

1.

2. Вычисляем емкость для параллельного соединения:

3. Вычисляем емкость для последовательного соединения:

Обработка результатов

<Сx1>=

<Сx2>=

<Сx3>=

Вывод

Мы определили емкость конденсатора 2 экспериментальными способами, нашли среднее значение емкости  <Cx> по результатам 1 таблицы и, оно оказалось равно значению емкости во 2 таблице.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69109. Теорія і методи структурного програмування 143 KB
  Згодом вона поділяється на підпрограми які декомпонуються на підмодулі наступного рівня. Під час низхідного проектування програми на верхніх рівнях абстракції деталі приховують а на нижніх рівнях вони описуються конкретною мовою програмування.
69110. Використання модулів у Borland Pascal 7.0. Структура модуля 55 KB
  Структура модуля. Структура модуля 3. До складу модуля можна включати оголошення констант типів змінних а також оголошення і реалізацію процедур і функцій. Структура модуля Модуль складається із заголовка інтерфейсної реалізаційної й ініціалізаційної частин.
69111. Основні концепції об’єктно-орієнтованої методології програмування. Базові поняття об’єктна-орієнтованого програмування. Класи і об’єкти в мові Pascal 79.5 KB
  Методологія об’єктно-орієнтованого програмування виникла як результат природної еволюції мов структурного програмування. 3 погляду цієї методології програма є сукупністю об’єктів, кожен об’єкт є екземпляром певного класу, а класи утворюють ієрархію успадкування
69112. Одномірні масиви. Поняття масиву та його властивості. Базові операції обробки одновимірних масивів 214.5 KB
  Характерною ознакою простих типів даних є те, що вони атомарні, тобто не містять як складові елементи дані інших типів. Типи даних, що не эадовольняють зазначеній властивості, називаються структурованими. У мові Раsсаl означено такі структуровані типии: масиви, рядки, множини, записи та файли.
69113. Багатовимірні масиви. Оголошення багатовимірних масивів. Доступ до елементів. Базові операції їх обробки двовимірних масивів. Двовимірні масиви в задачах 96.5 KB
  Як було зазначено вище, одновимірні масиви застосовуються для зберігання послідовностей. Проте для багатьох структур даних зображення у вигляді послідовності є неприйнятним. Наприклад, результати матчів футбольного чемпіонату найзручніше подавати у вигляді квадратної таблиці.
69114. Рядки. Поняття рядка та оголошення змінних рядкового типу. Операції над рядками та рядкові вирази. Процедури та функції обробки рядків 79 KB
  Один з різновидів одновимірних масивів — масив символів, або рядок, — посідає особливе місце у багатьох мовах програмування. І це не випадково, адже алгоритми перетворення рядків застосовуються для вирішення вкрай широкого кола задач: редагування та перекладу текстів, алгебричних перетворень формул...
69115. Записи. Запис та його оголошення. Доступ до компонентів та операцій над записами. Масиви записів. Записи з варіантами 100 KB
  Визначальною характеристикою масиву є однорідність, тобто однотипність його елементів. Проте реальний світ насичений неоднорідними структурами даних. Прикладами таких структур можуть стати: календарна дата, що скла-дається з номера дня, номера року та назви місяця...
69116. Множини. Поняття множин та множинного типу даних. Оголошення змінних множинного типу. Операції над множинами 96.5 KB
  Математичне поняття множини широко використовується в задачах, для яких існує ефективне програмне розв’язання. Так, у багатьох комбінаторних задач серед усіх підмножин деякої множини необхідно знайти ті, які задовольняють певну умову. При розв’язанні задач на графах користуються поняттями...
69117. Фізичний і логічний файли. Технологія роботи з файлами. Тинпи файлів і оголошення файлових змінних. Установка відповідності між фізичним і логічним файлами. Системні операції з файлами 141 KB
  Дані, що використовувались у задачах із попередніх розділів, існували протягом одного сеансу роботи певної програми. Такі дані зберігаються в оперативній пам’яті комп’ютера. Проте бльшість програм оперує із даними, що залишаються доступними як після завершення роботи програми, так і після перевантаження...