4924

Освоение элементов управления и файлов в среде Visual Basic

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Освоение элементов управления и файлов в среде VB. Цель работы: овладеть навыками программирования с использованием стандартных элементов управления и файлов. Вариант №11 Задание: Считать матрицу 3*3 из текстового файла...

Русский

2012-11-29

63.5 KB

5 чел.

Освоение элементов управления и файлов в среде VB.

Цель работы: овладеть навыками программирования с использованием стандартных элементов управления и файлов.

Вариант №11

Задание: 

  1.  Считать матрицу 3*3 из текстового файла “test.txt”; вывести матрицу в TextBox.
  2.  Ввести матрицу 3*3 поэлементно, вывести ее в TextBox, при этом каждый элемент умножается на 2. Вычислить сумму диагонали.

Решение:

Для начала работы следует создать проект. Далее помещаем на форму Button (3 шт.). Также на форме следует разместить TextBox (1шт).

Необходимо создать файл, в данном случае с именем “test.txt” где будет храниться каждый элемент матрицы, к примеру:

11,12,13

21,22,23

31,32,33

Таким образом получаем следующую форму:

                                                        Блок-схема

                                       Программа

Сначала следует щелкнуть по форме два раза и вставить следующий программный код:

Public Class Form1

   Dim ar(3, 3) As Integer

   Dim i, j As Integer

   Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As_ System.EventArgs) Handles Button2.Click

       End

   End Sub

   Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As_ System.EventArgs) Handles Button1.Click

       Using MyReader As New _

        Microsoft.VisualBasic.FileIO.TextFieldParser("test.txt", System.Text.Encoding.UTF8)

           MyReader.TextFieldType = FileIO.FieldType.Delimited

           MyReader.SetDelimiters(",")

           Dim currentRow As String()

           While Not MyReader.EndOfData

               currentRow = MyReader.ReadFields()

               Dim currentField As String

               For Each currentField In currentRow

                   ar(i, j) = currentField

                   T1.Text = T1.Text + Str(ar(i, j)) + " "

                   j = j + 1

                   If j > 2 Then

                       j = 0

                       i = i + 1

                       T1.Text = T1.Text + Chr(13) + Chr(10)

                   End If

               Next

           End While

       End Using

   End Sub

   Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As_ System.EventArgs) Handles Button3.Click

       Dim max As Integer

       T1.Text = ""

       For i = 0 To 2

           For j = 0 To 2

               ar(i, j) = InputBox(Str(i + 1) + ":" + Str(j + 1)) * 2

               T1.Text = T1.Text + Str(ar(i, j))

           Next j

           T1.Text = T1.Text + Chr(13) + Chr(10)

       Next i

       For i = 0 To 2

           max = max + ar(i, i)

       Next i

       T1.Text = T1.Text + "Сумма диагонали" + Str(max)

   End Sub

End Class

  1.  Результат работы программы:

Вывод: я овладел навыками программирования с использованием стандартных элементов управления и файлов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58831. Проект телекомунікаційної мережі бібліотечно-інформаційного центру Дон НТУ. Розробка проекту сегменту бездротової мережі 2.44 MB
  Розроблена бездротова телекомунікаційна мережа, яка поєднує в собі передачу даних, Інтернет. Було розраховано трафік цієї мережі та вибране відповідне мережеве обладнання. Здійснено прогнозування покриття бездротової мережі у пакеті Wireless Control System 5.2. На основі цих даних було проведено моделювання мережі за допомогою пакету Packet Tracer 5.0.
58832. Площа криволінійної трапеції 42.5 KB
  Освітня мета уроку математики: закріпити вміння і навички знаходження площі криволінійної трапеції через поняття первісної; ознайомити учнів із наближеними методами обчислення площі криволінійної трапеції; підготувати учнів до свідомого сприймання поняття інтегралу.
58833. БИЗНЕС-ПЛАН ОТКРЫТИЯ ТОРГОВО-ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА «ЯМАХА-ЦЕНТР» 205.59 KB
  Цель внутрифирменного планирования — обеспечение оптимальных возможностей для успешной хозяйственной деятельности, получение необходимых для этого средств, достижение конкурентоспособности и прибыльности предприятия, а также планирование доходов и расходов предприятия, движения его денежных средств.
58834. Украинский архитектурный модерн 620.79 KB
  Модерн как стиль в архитектуре и искусстве зародился на рубеже XIX-XX вв. сначала в Европе, а затем в России, включал в себя различные художественные течения и школы. Его отличительными особенностями являлся отказ от прямых линий
58835. Казка мовить просто, а розуму в ній багато. Казка «Дрізд і голуб». Загадки. Підсумок за темою 64.5 KB
  Мета. Сприяти узагальненню найважливішого матеріалу з прочитаної теми про жанрові особливості казок; удосконаленню навичці правильного, усвідомленого, виразного читання. Заохочувати учнів до висловлення власної думки. Розвивати мислення, память. Виховувати позитивне ставлення до знань, праці.
58836. Український народний одяг – складова духовної культури 64.5 KB
  Мета: познайомити учнів із декоративно – ужитковим мистецтвом на прикладі національного костюма; художніми особливостями народного одягу, його обереговим значенням, важливим елементом матеріальної та художньої культури; дати історичні відомості про розвиток національного костюма...
58839. Ділення раціональних чисел 152 KB
  Сформувати в учнів навички виконання ділення над раціональними числами обчислення значень виразів що містять раціональні числа з використанням чотирьох арифметичних дій; розвивати позитивні риси особистості...