4924

Освоение элементов управления и файлов в среде Visual Basic

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Освоение элементов управления и файлов в среде VB. Цель работы: овладеть навыками программирования с использованием стандартных элементов управления и файлов. Вариант №11 Задание: Считать матрицу 3*3 из текстового файла...

Русский

2012-11-29

63.5 KB

5 чел.

Освоение элементов управления и файлов в среде VB.

Цель работы: овладеть навыками программирования с использованием стандартных элементов управления и файлов.

Вариант №11

Задание: 

  1.  Считать матрицу 3*3 из текстового файла “test.txt”; вывести матрицу в TextBox.
  2.  Ввести матрицу 3*3 поэлементно, вывести ее в TextBox, при этом каждый элемент умножается на 2. Вычислить сумму диагонали.

Решение:

Для начала работы следует создать проект. Далее помещаем на форму Button (3 шт.). Также на форме следует разместить TextBox (1шт).

Необходимо создать файл, в данном случае с именем “test.txt” где будет храниться каждый элемент матрицы, к примеру:

11,12,13

21,22,23

31,32,33

Таким образом получаем следующую форму:

                                                        Блок-схема

                                       Программа

Сначала следует щелкнуть по форме два раза и вставить следующий программный код:

Public Class Form1

   Dim ar(3, 3) As Integer

   Dim i, j As Integer

   Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As_ System.EventArgs) Handles Button2.Click

       End

   End Sub

   Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As_ System.EventArgs) Handles Button1.Click

       Using MyReader As New _

        Microsoft.VisualBasic.FileIO.TextFieldParser("test.txt", System.Text.Encoding.UTF8)

           MyReader.TextFieldType = FileIO.FieldType.Delimited

           MyReader.SetDelimiters(",")

           Dim currentRow As String()

           While Not MyReader.EndOfData

               currentRow = MyReader.ReadFields()

               Dim currentField As String

               For Each currentField In currentRow

                   ar(i, j) = currentField

                   T1.Text = T1.Text + Str(ar(i, j)) + " "

                   j = j + 1

                   If j > 2 Then

                       j = 0

                       i = i + 1

                       T1.Text = T1.Text + Chr(13) + Chr(10)

                   End If

               Next

           End While

       End Using

   End Sub

   Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As_ System.EventArgs) Handles Button3.Click

       Dim max As Integer

       T1.Text = ""

       For i = 0 To 2

           For j = 0 To 2

               ar(i, j) = InputBox(Str(i + 1) + ":" + Str(j + 1)) * 2

               T1.Text = T1.Text + Str(ar(i, j))

           Next j

           T1.Text = T1.Text + Chr(13) + Chr(10)

       Next i

       For i = 0 To 2

           max = max + ar(i, i)

       Next i

       T1.Text = T1.Text + "Сумма диагонали" + Str(max)

   End Sub

End Class

  1.  Результат работы программы:

Вывод: я овладел навыками программирования с использованием стандартных элементов управления и файлов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53108. ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ГЕОГРАФІЇ 355.5 KB
  Мета: поглибити знання учнів про особливості природи океану; продовжити формування навичок роботи з картами; практично застосовувати знання з біології фізики хімії; розвивати критичне та логічне мислення; посилювати інтерес до знань. Які асоціації викликало у вас слово ОКЕАН Отже: Тихий океан складова частина Світового океану велетенська природна водойма. Запрошую вас до співпраці в експедиції з вивчення Тихого океану. Географічне положення розміри океану.
53109. Сучасний кабінет географії – простір співпраці вчителя та учня 156.5 KB
  Соціальним замовленням суспільства сьогодні є самоствердження та самореалізація особистості через ефективне навчання розвиток творчих здібностей учнів формування загальних та спеціальних вмінь та навичок. Навчання буде успішним якщо в учителя є можливість працювати в сучасному кабінеті де оптимально поєднано використання всіх видів навчального – методичного забезпечення та технічного обладнання відповідно до вимог наукової організації праці вчителя і учня. Головною роллю кабінету визначаю необхідність його як місця спілкування...
53110. Південна Америка. Історія дослідження. Географічне положення 54 KB
  Мета: сформувати в учнів загальне уявлення про географічне положення площу та форму материка поглибити систему знань учнів про відкриття та дослідження Південної Америки; удосконалити практичні навички учнів характеризувати географічне положення материка. Чому важливо знати географічне положення материка 3. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності Колись Південну Америку з ласки мореплавця Америго Веспуччі назвали Новим Світом у джунглях цього материка блукали герої книги Жюля Верна Діти капітана Гранта. Сучасні уявлення про цю...
53111. Використання основних аспектів освіти для сталого розвитку та показано діяльнісну спрямованість уроків географії в системі ОСР 6.37 MB
  Обґрунтовано зміну ролі вчителя в моделі емпауерменту та визначено діяльність як основний засіб навчання і виховання людини спроможної до забезпечення сталого розвитку суспільства. Ми працюємо щоб зробити нове відкриття Єдиний шлях що веде до знань – це діяльність.Шоу Будьяка діяльність або бездіяльність призведе до певного результатутільки якого. Тому входження в систему ОСР на уроках географії відбувається в двох площинах: перша площина забезпечує виховання здорової ціннісно орієнтованої толерантної полікультурної...
53112. Географія світових природних ресурсів 46.5 KB
  Сформувати у учнів систему знань про ресурсозабеспеченність окремих територій Землі певними видами ресурсів; систематизувати уявлення учнів про мінеральні земельні лісні водні рекреа – ційні ресурси; розвивіти вміння учнів самостійно працювати з картографічним матеріалом і статестичним матеріалом;...
53113. Глобальное потепление. Начало развития геоинженерии 61 KB
  Учитель. Учитель В прессе идея глобального потепления мусируется давно. А рыбе понравится Учитель Можно запустить на орбиту 16 триллионов зеркал диаметром 70 см общим весом 20 млн тонн и они будут отражать солнечные лучи.
53114. ВІК І ПОШИРЕННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД. ЗМІНА ПРИРОДНИХ УМОВ ТЕРИТОРІЇ ПОЛТАВЩИНИ У РІЗНІ ЕРИ. ГЕОЛОГІЧНА КАРТА ПОЛТАВЩИНИ 394 KB
  Унаочнення: підручник геохронологічна таблиця географічний атлас Полтавська область зразки мінералогічної колекції скам’янілостей описи відслонень гірських порід. Як визначається абсолютний і відносний вік гірських порід 3. До магматичних та метаморфічних порід протерозою приурочені поклади чорних та кольорових металів і нерудної сировини у південній частині області.
53115. УКРАЇНОЗНАВСТВО В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 1018.5 KB
  Ряд орієнтовних конспектів занять з різних розділів програми, сценарії свят та розваг, опис ігор та додатковий художній матеріал, які можна використати в роботі. Заняття мають в основному комплексний характер, що позитивно впливає не тільки на ознайомлення з культурою, побутом свого народу, але і на розвиток мовлення дітей. Запропоновані конспекти занять та сценарії свят апробовані...