4924

Освоение элементов управления и файлов в среде Visual Basic

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Освоение элементов управления и файлов в среде VB. Цель работы: овладеть навыками программирования с использованием стандартных элементов управления и файлов. Вариант №11 Задание: Считать матрицу 3*3 из текстового файла...

Русский

2012-11-29

63.5 KB

5 чел.

Освоение элементов управления и файлов в среде VB.

Цель работы: овладеть навыками программирования с использованием стандартных элементов управления и файлов.

Вариант №11

Задание: 

  1.  Считать матрицу 3*3 из текстового файла “test.txt”; вывести матрицу в TextBox.
  2.  Ввести матрицу 3*3 поэлементно, вывести ее в TextBox, при этом каждый элемент умножается на 2. Вычислить сумму диагонали.

Решение:

Для начала работы следует создать проект. Далее помещаем на форму Button (3 шт.). Также на форме следует разместить TextBox (1шт).

Необходимо создать файл, в данном случае с именем “test.txt” где будет храниться каждый элемент матрицы, к примеру:

11,12,13

21,22,23

31,32,33

Таким образом получаем следующую форму:

                                                        Блок-схема

                                       Программа

Сначала следует щелкнуть по форме два раза и вставить следующий программный код:

Public Class Form1

   Dim ar(3, 3) As Integer

   Dim i, j As Integer

   Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As_ System.EventArgs) Handles Button2.Click

       End

   End Sub

   Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As_ System.EventArgs) Handles Button1.Click

       Using MyReader As New _

        Microsoft.VisualBasic.FileIO.TextFieldParser("test.txt", System.Text.Encoding.UTF8)

           MyReader.TextFieldType = FileIO.FieldType.Delimited

           MyReader.SetDelimiters(",")

           Dim currentRow As String()

           While Not MyReader.EndOfData

               currentRow = MyReader.ReadFields()

               Dim currentField As String

               For Each currentField In currentRow

                   ar(i, j) = currentField

                   T1.Text = T1.Text + Str(ar(i, j)) + " "

                   j = j + 1

                   If j > 2 Then

                       j = 0

                       i = i + 1

                       T1.Text = T1.Text + Chr(13) + Chr(10)

                   End If

               Next

           End While

       End Using

   End Sub

   Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As_ System.EventArgs) Handles Button3.Click

       Dim max As Integer

       T1.Text = ""

       For i = 0 To 2

           For j = 0 To 2

               ar(i, j) = InputBox(Str(i + 1) + ":" + Str(j + 1)) * 2

               T1.Text = T1.Text + Str(ar(i, j))

           Next j

           T1.Text = T1.Text + Chr(13) + Chr(10)

       Next i

       For i = 0 To 2

           max = max + ar(i, i)

       Next i

       T1.Text = T1.Text + "Сумма диагонали" + Str(max)

   End Sub

End Class

  1.  Результат работы программы:

Вывод: я овладел навыками программирования с использованием стандартных элементов управления и файлов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55363. Наша школа + енергозбереження 67 KB
  Актуальність даного проекту полягає в тому що проблема сьогодення енергетика й енергозбереження є актуальною не лише для нашої школи а й для нашої країни загалом. В цьому переконалися наші учні приймаючи вже кілька років участь в Міжнародному конкурсі Енергія і середовище мета якого знайти нові шляхи енергозбереження в нашій країні.
55364. Володимир Сосюра – співець землі донецької 100 KB
  Мета проекту: дослідити, вивчити й узагальнити факти з життя В.Сосюри; ознайомитись із творчим доробком поета, тематикою його творів; на основі цих досліджень розробити урок літератури рідного краю
55366. Та сторона мила, де мати народила 35 KB
  Мета проекту: - виховати почуття поваги до звичаїв та обрядів; - відчуття належності до України; - сформувати у школярів гуманістичні громадянські орієнтири.
55367. ЧОРНОБИЛЬ-ДОВГИЙ СЛІД ТРАГЕДІЇ 68 KB
  За 25 років після Чорнобильського вибуху світ принципово змінив свої підходи як щодо використання ядерної енергії, так і щодо ядерної та радіаційної безпеки. На даному етапі розвитку людства ядерну енергетику не можна розглядати як безпечну та перспективну...
55368. Інтернет. Соціальні мережі 232.5 KB
  Мета уроку: підвести підсумки роботи над проектом Інтернет. В цьому навчальному році в школі відбулись великі зміни ми маємо підєднання шкільної мережі до швидкісного Інтернету.
55369. У душах людських хай палає тепло, людське милосердя хай творить добро 138.5 KB
  Мета: розвивати в учнів доброзичливість вміння співчувати милосердя; виховувати дітей у дусі відродження українських традицій благодійності; залучати школярів до практичної благодійності. Бесіда на тему Що таке милосердя?
55370. ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ЧЕРЕЗ ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ ОРГАНІВ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ «ШКІЛЬНОГО МІСТЕЧКА» 169 KB
  Принцип самоврядування є основним в діяльності будь якої дитячої громадської організації яка призвана захищати права та інтереси дітей і підлітків; розвивати їх здібності.
55371. Добро починається з тебе, волонтерський проект 338.5 KB
  Мета проекту: Освітня Поглибити знання учнів про волонтерський рух в Україні та світі. Дізнатися про діючі волонтерські фонди на території України. Поглибити знання учнів про добро і зло, розвивати вміння визначати прояви добра і зла