49247

Програма пошуку оптимального варіанту купівлі нерухомості

Курсовая

Информатика, кибернетика и программирование

Моя головна сторінка буде складатися з чотирьох блоків які реалізовуватимуться за допомогою тегу div. Тег div це так званий контейнер блок який може містити форматований текст зображення та ін Важливою особливістю блоків є їх здатність накладатися один на одного при верстці. Верстка div активно використовує CSS для гнучкого й зручного форматування елементів вебсторінок.Застосування тегу div Другий блок складатиметься з двох частин які будуть розміщенні вертикально одна відносно іншої.

Украинкский

2013-12-23

2.26 MB

0 чел.

Арк.

5.05010201 КП 4.1 №2.5  ПЗ

Зм.

№ докум.

Арк.

Підпис

Дата

Білоус Т.А.

Пер.

Мудрий Р.

Вик.

Державний вищий навчальний заклад

Новороздільський політехнічний коледж

Циклова комісія інформатики та комп’ютерних дисциплін

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з циклу дисциплін «Програмування»

на тему: «Програма пошуку оптимального варіанту купівлі нерухомості»

 

    Студента 3 курсу 37 групи

                                                  Напряму підготовки комп’ютерна інженерія

                                                  Спеціальності ОКСІМ

                                                  Мудрого Р.В.

                                                  Керівник Білоус Т. А.

                                                  Національна шкала __________

                                                  Кількість балів: ______________

                                      Члени комісії  ____________  _________________________

                                                                                                                        (підпис)                                         (прізвище та ініціали)

                                                               ____________  _________________________

                                                                                                                        (підпис)                                         (прізвище та ініціали)

                                                               ____________  _________________________

                                                                                                                        (підпис)                                         (прізвище та ініціали)

М. Новий Розділ – 2013 рік

Вступ

Сайт— сукупність веб-сторінок, доступних у мережі , які об'єднані як за змістом, так і навігаційно. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.

Сайтом також називають вузол мережі Інтернет, комп'ютер, за яким закріплена унікальна ІР-адреса, і взагалі будь-який об'єкт в Інтернеті, за яким закріплена адреса, що ідентифікує його в мережі (FTP-site, WWW-site тощо).

Набір зв'язаних між собою інформаційних онлайнових ресурсів, призначених для перегляду через комп'ютерну мережу за допомогою спеціальних програм — браузерів. Веб-вузол може бути набором документів в електронному вигляді, онлайновою службою.

Перший у світі сайт info.cern.ch з'явився в 1990 році. Його створив Тім Бернерс-Лі — батько сучасного інтернету. Автор опублікував на своєму сайті опис нової технології WWW (World Wide Web), оснований на протоколі передачі даних HTTP, системі адресації URI і мові розмітки HTML. Також на ресурсі було описано принципи встановлення та роботи серверів і браузерів. Сайт став першим у світі інтернет-каталогом, на якому Тім Бернерс-Лі розмістив гіперпосилання на інші інтернет-ресурси, що розпочали своє існування.

  HTML (Hyper Text Markup Language) – значить мова розмітки гіпертекстових сторінок. Навіть не вважається мовою програмування, але кожен програміст має її знати. Бо без неї вчити JavaScript, чи PHP нема сенсу. Веб-сторінки складаються з гіпертексту. Гіпертекст відрізняється від звичайного тексту тим, що містить гіперпосилання. Вони зазвичай позначені підкресленням і синім кольором, і дозволяють зробити гіперстрибок в інший всесвіт гіпертекст, чи будь-яке інше місце, вказане за допомогою URL. Гіпертекст складається з тегів.

Розмітка в HTML складається з чотирьох основних компонентів: елементів (та їхніх атрибутів), базових типів даних, символьних мнемонік та декларації типу документа.

Документ HTML 4.01 складається з трьох частин:

 1.  Декларація типу документу (англ. Document type declaration, Doctype), на початку документа, в якій визначається тип документа (DTD).
 2.  Шапка документу (знаходиться в межах елементу head), в якій записано загальні технічні відомості або додаткова інформація про документ, яка не відтворюється безпосередньо в браузері;
 3.  Тіло документу (може знаходитися в елементах body або frameset), в якому міститься основна інформація документа.

Нижче наведено приклад загальної структури HTML-документу:

<html>

   <head>

       <!-- Заголовочна інформація, наприклад: -->

       <title>Назва сторінки (відображається в рядку заголовку браузера)</title>

   </head>

   <body>

       Вміст сторінки.

   </body>

</html>

До переваг HTML відносять:

 1.   Основною перевагою HTML наявність простого і ясного синтаксису.
 2.   Є легкою для сприйняття.

До недоліків HTML відносять:

 1.  Громіздкість і заплутаність HTML-коду, використовуваної для створення таблиць.
 2.  Повільне завантаження і відображення.

Каскадні таблиці стилів (англ. Cascading Style Sheets або скорочено CSS) — спеціальна мова, що використовується для відображення сторінок, написаних мовами розмітки даних. Найчастіше CSS використовують для візуальної презентації сторінок, написаних HTML та XHTML, але формат CSS може застосовуватися до інших видів XML-документів.

CSS (каскадна або блочна верстка) прийшла на заміну табличній верстці веб-сторінок. Головна перевага блочної верстки — розділення змісту сторінки (даних) та їх візуальної презентації.

CSS використовується авторами та відвідувачами веб-сторінок для того, щоб визначити кольори, шрифти, верстку та інші аспекти вигляду сторінки. Одна з головних переваг — можливість розділити зміст сторінки (або контент, наповнення, зазвичай HTML, XML або подібна мова розмітки) від вигляду документу (що описується в CSS).

Таке розділення може покращити сприйняття та доступність контенту, забезпечити більшу гнучкість та контроль за відображенням контенту в різних умовах, зробити контент більш структурованим та простим, прибрати повтори та ін. CSS також дозволяє адаптувати контент до різних умов відображення (на екрані монітора, мобільного пристрою (КПК), у роздрукованому вигляді, на екрані телевізора, пристроях з підтримкою шрифту Брайля або голосових броузерах та ін.)

Один і той самий HTML або XML документ може бути відображенний по-різному в залежності від використаного CSS. Стилі для відображення сторінки можуть бути:

Стилі автора (інформація надана автором сторінки):

 1.  зовнішні таблиці стилів (англ. stylesheet), частіше за все окремий файл або файли .css
 2.  внутрішні таблиці стилів, включені як частина документу або блоку
 3.  стилі для окремого елементу
 4.  стилі переглядача (броузера).
 5.  Стилі користувача
 6.  локальний .css-файл, вказаний користувачем для використання на сторінках і вказаний в налаштуваннях браузера (наприклад Opera)
 7.  Стилі переглядача
 8.  стандартний стиль переглядача, наприклад стандартні стилі для елементів, визначені браузером, використовуються коли немає інформації про стиль елемента або вона неповна.

Стандарт CSS визначає порядок та діапазон застосування стилів, те, в якій послідовності і для яких елементів застосовуються стилі. Таким чином, використовується принцип каскадності, коли для елементів вказується лише та інформація про стилі, що змінилася або не визначена загальнішими стилями.

Головні переваги CSS:

 1.  Більш чистий код
 2.  Цей код легше підтримувати
 3.  Він швидше завантажується
 4.  Він краще оптимізований для пошукових систем

Модульний код

 1.  Правила стилю можуть застосовуватися до безлічі сторінок
 2.  Однаковий дизайн
 3.  Код легше підтримувати

Сила дизайну

 1.  Точність контролю (позиціонування, розмір, поля та ін)

Поділ праці

 1.  Завдання розробника – розробляти, завдання дизайнера – створювати дизайн

Краще доступність

 1.  Теги більше не використовуються не за призначенням (наприклад, <blockquote> для форматування)
 2.  Немає необхідності в позиціонуванні невидимих картинок
 3.  Користувачі можуть переписувати стильові таблиці автора.

PHP (англ. PHP: Hypertext Preprocessor — PHP: гіпертекстовий препроцесор), попередня назва: Personal Home Page Tools — скриптова мова програмування, була створена для генерації HTML-сторінок на стороні веб-сервера. PHP є однією з найпоширеніших мов, що використовуються у сфері веб-розробок (разом із Java, .NET, Perl, Python, Ruby). PHP підтримується переважною більшістю хостинг-провайдерів. PHP — проект відкритого програмного забезпечення.

PHP — мова, яка може бути вбудована безпосередньо в html-код сторінок, які, в свою чергу коректно будуть оброблені PHP -інтерпретатором. Механізм РНР просто починає виконувати код після першої екрануючої послідовності (<?) і продовжує виконання до того моменту, коли він зустріне парну екрануючу послідовність (?>).

Велика різноманітність функцій PHP дають можливість уникнути написання багаторядкових призначених для користувача функцій на C або Pascal.

Наявність інтерфейсів до багатьох баз даних

в PHP вбудовані бібліотеки для роботи з MySQL, PostgreSQL, mSQL, Oracle, dbm, Hyperware, Informix, InterBase, Sybase.

Мова РНР здаватиметься знайомою програмістам, що працюють в різних областях. Багато конструкцій мови запозичені з С, Perl. Код РНР дуже схожий на той, який зустрічається в типових програмах на С або Pascal. Це помітно знижує початкові зусилля при вивченні РНР. PHP — мова, що поєднує переваги Perl і С і спеціально спрямована на роботу в Інтернеті, мова з універсальним і зрозумілим синтаксисом. І хоча PHP є досить молодою мовою, вона здобула таку популярність серед web-програмістів, що в наш час є мало не найпопулярнішою мовою для створення веб-застосунків (скриптів).

Наявність вихідного коду та безкоштовність

Стратегія Open Source, і розповсюдження початкових текстів програм в масах, безсумнівно справили благотворний вплив на багато проектів, в першу чергу — Linux хоч і успіх проекту Apache сильно підкріпив позиції прихильників Open Source. Сказане відноситься і до історії створення РНР, оскільки підтримка користувачів зі всього світу виявилася дуже важливим чинником в розвитку проекту РНР.

Ефективність є дуже важливим чинником при програмуванні для середовищ розрахованих на багато користувачів, до яких належить і web. Важливою перевагою PHP є те, що ця мова належить до інтерпретованих. Це дозволяє обробляти сценарії з достатньо високою швидкістю. За деякими оцінками, більшість PHP-сценаріїв (особливо не дуже великих розмірів) обробляються швидше за аналогічні їм програми, написані на Perl. Проте, щоб не робили розробники PHP, виконувані файли, отримані за допомогою компіляції, працюватимуть значно швидше — в десятки, а іноді і в сотні разів. Але продуктивність PHP цілком достатня для створення цілком серйозних веб-застосунків.

До недоліків PHP відносять:

 1.  Незручність дизайну мови
 2.  Змінні з символом «$»
 3.  Складні назви поширених функцій (html_entities_decode, mysql_select_db, nl2br тощо)
 4.  Не підтримується Unicode в версіях до 6.0
 5.  Непередбачуваність нових версій PHP.

      

До переваг PHP відносять:

Головним чинником мови РНР є практичність. РНР повинен надати програмісту інструмент для швидкого і ефективного вирішення поставлених завдань. Практичний характер РНР обумовлений п'ятьма важливими характеристиками:

 1.  традиційністю;
 2.  простотою;
 3.  ефективністю;
 4.  безпекою;
 5.  гнучкістю.

 Отже, завдяки перевагам цих мов які є зручними при створенні сайтів,я буду використовувати їх для вирішення завдання курсового проекту.


1. Аналіз варіантів розв’язку задачі

При створенні сайту я в основному використовуватиму мови HTML- для розмітки сторінки,CSS- для створення стилю сайту, надання сайтові візуального оформлення і PHP- для з’єднання сайту з базою даних,де буде розміщуватись уся детальна  інформація про квартири чи офіси.

   Створюючи кожну сторінку я спочатку описую її розмітку за допомогою html, а після цього, в файлі .css, описую параметри посилань, заголовків, зображень і багато іншого. Завдяки використанню файлів css можна задати чимало графічних ефектів які змінять інтерфейс сайту в кращу сторону.

   Головна сторінка міститиме головні новини, інформацію про найбільш нові пропозиції продажу,найкомфортніше розташування,та інше…  

  Структура сайту є досить простою для орієнтування і сприйняття. Сторінки поділені на дві колонки , перша з яких містить зображення варіанту покупки,а наступна – детальний опис об’єкту. Абстрактний фон забезпечить яскравість веб -сторінки.

   Згори кожної сторінки буде розміщене зручна панель меню,яка дозволить швидко і просто вибрати потрібну нам сторінку з потрібною інформацією.

  Для зберігання інформації , я використовую вільний продукт керування базами даних – MySQL. Вона має зручний інтерфейс користувача , дозволяє форматувати дані , як мені потрібно. Також її великою перевагою є сумісність з PHP.

  Для зберігання більшої частини інформації на сайті , я використовую вільний продукт керування базами даних – MySQL. Вона має зручний інтерфейс користувача , дозволяє форматувати дані , відповідно до ваших вподобань. Також її великою перевагою є сумісність з сценаріями PHP. Для забезпечення захисту власної інформації вхідні дані у базі даних є зашифрованими. Для підключення бази даних до сайту , використовуватиму деякі функції PHP:

<?php

$db = mysql_connect ("localhost","user","1234");

mysql_query("set names 'cp1251'");

mysql_select_db ("home",$db);

?>

Зчитування та запис даних у базу даних , здійснюється за допомогою сценарію PHP і сформованого коду запиту на мові SQL , зазначаючи тип операції: SELECT – зчитування , INSERT INTO – запис , DELETE – видалення.

Синтаксис команди SELECT

SELECT *|{[ DISTINCT | ALL] <value expression>.,..}

FROM { <table name> [ <alias> ] }.,..

[ WHERE <predicate>]

[ GROUP BY { <column name> | <integer> }.,..]

[ HAVING <predicate>]

[ ORDERBY { <column name> | <integer> }.,..]

[ { UNION [ALL]

SELECT*|{ [DISTINCT | ALL] < value expression >.,..}

FROM { <table name> [<alias>]} .,..

[ WHERE <predicate>

[ GROUP BY { <columnname> | <integer> }.,..]

[ HAVING <predicate>]

[ ORDER BY { <columnname> | <integer> }.,..] } ] ...;

Синтаксис команд UPDATE, INSERT, DELETE

UPDATE

UPDATE <tablename>

SET { | }.,. .< column name> = <value expresslon> [ WHERE <predlcate>

| WHERE CURRENT OF <cursor name> (*лише для включення*) ];

INSERT

INSERT INTO < table name> [(<column name> .,. ]

{ VALUES ( <value expression> .,.. ) } | <query>;

DELETE

DELETE FROM <table name>

[ WHERE <predicate>

| WHERE CURRENT OF <cursor name> (*лише для включення *) ];
2.Опис алгоритму розв’язку задачі

На першому етапі потрібно продумати дизайн головної сторінки , яка повинна надавати перше (бажано хороше ) враження про сам сайт, продумати її структуру , і що на ній буде міститися. Наступним етапом буде створення інших сторінок , які міститимуть вже ширшу інформацію щодо покупки.

Моя головна сторінка буде складатися з чотирьох блоків  , які реалізовуватимуться за допомогою тегу div. Тег <div> - це так званий контейнер (блок), який може містити форматований текст, зображення та ін Важливою особливістю блоків є їх здатність накладатися один на одного при верстці. Ця особливість надає блокам набагато більше можливостей по верстці сайту, ніж, приміром, таблиці.

Верстка div активно використовує CSS для гнучкого й зручного форматування елементів веб-сторінок. За допомогою CSS можна з точністю до пікселя задати розташування блоків на сторінці, необхідні відступи, колір, розмір шрифтів і багато іншого.

Рисунок 2.1.Застосування тегу div

Другий блок складатиметься з двох частин, які будуть розміщенні вертикально одна відносно іншої.  

В першій частині блоку буде міститися інформація про найновіші квартири у новітніх новобудовах. При переході по посиланню в даному блоці відбудеться перехід на сторінку, на якій буде розміщено список всіх квартир і їх короткий опис.

В другій частині блоку буде розміщена інформація про інший вид нерухомості – офіси в найбільш перспективних районах міста.

В третьому блоці мітитиметься контактна інформація  для здійснення замовлень і отримання більш детальної інформації. Всі інші сторінки сайту також міститимуть головне меню для швидкого переходу на потрібну нам сторінку і будуть складатися з двох блоків в яких і міститимуться всі квартири.   

При розробці дизайну важливим є його опис на сss:

#menu {

border-bottom: 1px solid #C0C0C0;

margin-top: 10px;

padding-bottom: 10px;

width: 800px;

}

#menu li {

background-color: #C0C0C0;

border-radius: 5px;

display: inline-block;

margin-left: 2px;

margin-right: -2px;

padding: 10px 0;

text-align: center;

width: 156px;

}

#menu li a {

color: #FFFFFF;

font-weight: bold;

text-decoration: none;

margin-left: 2px;

margin-right: -2px;

padding: 10px 30px;

text-align: center;

width: 156px;

}

#menu li:hover {

background-color: #0000CC;

}

#menu li a:hover {

color: #FFFFFF;

}

Рисунок 2.2.Вигляд головного меню сайту

Рисунок 2.3.Мапа сайту

Квартири – містить інформацію про новинки продажу нерухомості.

Офіси - містить варіанти покупки нерухомості-офіси.

Магазини - розміщено варіанти купівлі- магазинів.

Оренда - містить усі варіанти для оренди квартир.

Контакти- містить усю детальну інформацію для покупки нерухомості.

Уся інформація яка відображатиметься на сайті міститься в базі даних- shop.

Рисунок.2.4.База даних-shop

Таблиця list  містить усю інформацію про наявні варіанти нерухомості

Рисунок.2.5.Структура таблиці list.

Якщо створюємо базу даних, то потрібно створити файл для підключення бази даних до сайту. Для цього створюю файл bd.php з наступним кодом:

<?php

$db = mysql_connect ("localhost","user","1234");

mysql_query("set names 'cp1251'");

mysql_select_db ("shop",$db);

?>

3.Лістинг розробленої програми

Головна сторінка – index.php:

<?php

session_start();

include ("bd.php");

$result = mysql_query("SELECT * FROM list",$db);

$myrow = mysql_fetch_array($result);

?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html>

<head>

<title>Ласкаво просимо</title>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/reset.css"></link>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/index.css"></link>

</head>

<body>

<div id="page">

<div id="header">

<div id="hblock" class="center">

<a href="index.php"><img src="img/1.jpg"></a>

</div>

<div id="hblock" class="contact">

<a href="contact.php">

<h4>Контакти</h4>

</a>

<ul class="phones">

<li>(044) 363-15-15, 363-03-03</li>

<li>(044) 585-47-27, 363-70-70

</li>

<li>kvartiru@mail.ru</li>

<li>Skype : dim.ua</li>

<li>м.Львів,вул.Городоцька,87.</li>

</ul>

</div>

<div id="hblock"><img src="img/logo.jpg"></div>

</div>

<ul id="menu">

<li><a href="flat.php?home=Квартира">Квартири</a></li>

<li><a href="office.php?home=Офіс">Офіси</a></li>

<li><a href="store.php?home=Магазин">Магазини</a></li>

<li><a href="rent.php?home=Оренда">Оренда</a></li>

<li><a href="contact.php">Контакти </a></li>

</ul>

<div id="blocks">

<div id="block" class="sub">

<div class="tag"><a href="flat.php?home=Квартира">Квартири</div>

<img src="../img/kvartiri.jpg" style="margin-left: 17px;"/></a>

<ul>

<a href="flat.php?home=Квартира&room=1"><li>1-кімнатні</li></a>

<a href="flat.php?home=Квартира&room=2"><li>2-кімнатні</li></a>

<a href="flat.php?home=Квартира&room=3"><li>3-кімнатні</li></a>

</ul>

</div>

<div id="block" class="sub">

<div class="tag"><a href="office.php?home=Офіс">Офіси</div>

<img src="../img/9.jpg" style="margin-left: 17px;"/></a>

<ul>

<a href="office.php?home=Офіс&mebli=З меблями"><li>З меблями</li></a>

<a href="office.php?home=Офіс&mebli=Відсутні"><li>Без меблів</li></a>

</ul>

</div>

<div id="block">

<div class="tag"><a href="store.php?home=Магазин">Магазини</div>

<img src="../img/5.jpg" style="margin-left: 17px;"/></a>

</div>

<div id="block">

<div class="tag"><a href="rent.php?home=Оренда">Оренда</div>

<img src="../img/8.jpg" style="margin-left: 17px;"/></a>

</div>

</div>

<div id="price">Розробив Мудрий Руслан &copy;<br />ОКСІМ-37</div>

</div>

</body>

</html>

Cторінка квартири– flat.php:

<?php

session_start();

include ("bd.php")

?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html>

<head>

<title>Квартири</title>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/reset.css"></link>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/flat.css"></link>

</head>

<body>

<div id="page">

<div id="header">

<div id="hblock" class="center">

<a href="index.php"><img src="img/1.jpg"></a>

</div>

<div id="hblock" class="contact">

<a href="contact.php">

<h4>Контакти</h4>

</a>

<ul class="phones">

<li>(044) 363-15-15, 363-03-03</li>

<li>(044) 585-47-27, 363-70-70

</li>

<li>kvartiru@mail.ru</li>

<li>Skype : dim.ua</li>

<li>м.Львів,вул.Городоцька,12.</li>

</ul>

</div>

<div id="hblock"><img src="img/logo.jpg"></div>

</div>

<ul id="menu">

<li><a href="flat.php?home=Квартира">Квартири</a></li>

<li><a href="office.php?home=Офіс">Офіси</a></li>

<li><a href="store.php?home=Магазин">Магазини</a></li>

<li><a href="rent.php?home=Оренда">Оренда</a></li>

<li><a href="contact.php">Контакти </a></li>

</ul>

<form action="flat.php?check&search" method="post">

<div id="search">

<div class="title">Пошук нерухомості</div>

<div class="category">

<div class="name">Тип нерухомості</div>

<div class="value">

<select name="type">

<option selected="selected" value="Квартира">Квартира</option>

</select>

</div>

<div class="name">Район</div>

<div class="value">

<select name="town">

<option value="">Не вказано</option>

<option value="Галицький">Галицький</option>

<option value="Залізничкий">Залізничкий</option>

<option value="Личаківський">Личаківський</option>

<option value="Сихівський">Сихівський</option>

<option value="Франківський">Франківський</option>

<option value="Шевченківський">Шевченківський</option>

</select>

</div>

</div>

<div class="category">

<div class="name">Кімнати</div>

<div class="value">

<select name="room">

<option value="">Не вказано</option>

<option value="1">1</option>

<option value="2">2</option>

<option value="3">3</option>

</select>

</div>

<div class="name">Балкон</div>

<div class="value">

<select name="balcon">

<option value="">Не вказано</option>

<option value="Без балкону">Без балкону</option>

<option value="Суцільний,прямий">Суцільний,прямий</option>

<option value="Суцільний,косий">Суцільний,косий</option>

<option value="Розділений,прямий">Розділений,прямий</option>

<option value="Розділений,косий">Розділений,косий</option>

</select>

</div>

</div>

<div class="category">

<div class="name">Санвузол</div>

<div class="value">

<select name="sanvyzol">

<option value="">Не вказано</option>

<option value="Розділений">Розділений</option>

<option value="Суцільний">Суцільний</option>

</select>

</div>

<div class="name">Площа кухні</div>

<div class="value"><input name="minkhsquare" class="limit" type="text" />-<input name="maxkhsquare" class="limit" type="text" /></div>

</div>

<div class="category">

<div class="name">Площа</div>

<div class="value"><input name="minsquare" class="limit" type="text" />-<input name="maxsquare" class="limit" type="text" /></div>

<div class="name">Ціна</div>

<div class="value"><input name="minprice" class="limit" type="text" />-<input name="maxprice" class="limit" type="text" /></div>

</div>

<div class="value"><button>Пошук</button></div>

</div>

</form>

<div id="results">

<?php

if (empty($_GET['room']))

{

$_GET['home'];

$home = $_GET['home'];

$result = mysql_query("SELECT * FROM list WHERE type='$home'",$db);

$myrow = mysql_fetch_array($result);

if (!empty($_GET['home']))

{

do

{

printf('

<div id="result">

<div id="prev"><img src="%s" width="300" height="250"></div>

<div id="values">

<table id="tb">

<tr>

<td id="value">Тип нерухомості</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Ціна</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Район</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Площа</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Кімнати</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Площа кухні</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Балкон</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Санвузол</td>

</tr>

</table>

<table id="tb">

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s м<sup>2</sup></td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s м<sup>2</sup></td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

</table>

</div>

</div>

',$myrow['image'],$myrow['type'],$myrow['price'],$myrow['town'],$myrow['square'],$myrow['room'],$myrow['kitchen'],$myrow['balcon'],$myrow['sanvyzol']);

}

while($myrow = mysql_fetch_array($result));

}

}

?>

<?php

if ((!empty($_GET['home'])) and (!empty($_GET['room'])))

{

$home = $_GET['home'];

$room = $_GET['room'];

$result = mysql_query("SELECT * FROM list WHERE type='$home' AND room='$room'",$db);

$myrow = mysql_fetch_array($result);

if (!empty($_GET['home']))

{

do

{

printf('

<div id="result">

<div id="prev"><img src="%s" width="300" height="250"></div>

<div id="values">

<table id="tb">

<tr>

<td id="value">Тип нерухомості</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Ціна</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Район</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Площа</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Кімнати</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Площа кухні</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Балкон</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Санвузол</td>

</tr>

</table>

<table id="tb">

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s м<sup>2</sup></td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s м<sup>2</sup></td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

</table>

</div>

</div>

',$myrow['image'],$myrow['type'],$myrow['price'],$myrow['town'],$myrow['square'],$myrow['room'],$myrow['kitchen'],$myrow['balcon'],$myrow['sanvyzol']);

}

while($myrow = mysql_fetch_array($result));

}

}

?>

<?php

if (isset($_GET['check']))

{

$type = $_POST['type'];

if ($type == '')

{

$type='type is not null';

}

else

{

$type = $_POST['type'];

$k = '\'';

$test='type=';

$test=$test.$k.$type.$k;

$type = $test;

}

$town = $_POST['town'];

if ($town == '')

{

$town='town is not null';

}

else

{

$town = $_POST['town'];

$k = '\'';

$tn = 'town=';

$tn = $tn.$k.$town.$k;

$town = $tn;

}

$room = $_POST['room'];

if ($room == '')

{

$room='room is not null';

}

else

{

$room = $_POST['room'];

$k = '\'';

$rm = 'room=';

$rm = $rm.$k.$room.$k;

$room = $rm;

}

$balcon = $_POST['balcon'];

if ($balcon == '')

{

$balcon='balcon is not null';

}

else

{

$balcon = $_POST['balcon'];

$k = '\'';

$tn = 'balcon=';

$tn = $tn.$k.$balcon.$k;

$balcon = $tn;

}

$sanvyzol = $_POST['sanvyzol'];

if ($sanvyzol == '')

{

$sanvyzol='sanvyzol is not null';

}

else

{

$sanvyzol = $_POST['sanvyzol'];

$k = '\'';

$tn = 'sanvyzol=';

$tn = $tn.$k.$sanvyzol.$k;

$sanvyzol = $tn;

}

$minkhsquare = $_POST['minkhsquare'];

if ($minkhsquare == '')

{

$minkhsquare='0';

}

$maxkhsquare = $_POST['maxkhsquare'];

if ($maxkhsquare == '')

{

$maxkhsquare='100000000000';

}

if ($minkhsquare>$maxkhsquare)

{

echo ("<div class='error'>Значення мінімальної площі кухні є більшою за максимальну!</div>");

}

$minsquare = $_POST['minsquare'];

if ($minsquare == '')

{

$minsquare='0';

}

$maxsquare = $_POST['maxsquare'];

if ($maxsquare == '')

{

$maxsquare='100000000000';

}

if ($minsquare>$maxsquare)

{

echo ("<div class='error'>Значення мінімальної площі є більшою за максимальну!</div>");

}

$minprice = $_POST['minprice'];

if ($minprice == '')

{

$minprice='0';

}

$maxprice = $_POST['maxprice'];

if ($maxprice == '')

{

$maxprice='100000000000';

}

if ($minprice>$maxprice)

{

echo ("<div class='error'>Значення мінімальної ціни є більшою за максимальну!</div>");

}

}

?>

<?php

if (isset($_GET['search']))

{

if ($type=='type=\'Квартира\'')

{

$result = mysql_query("SELECT * FROM list WHERE $type AND $town AND $room AND $balcon AND $sanvyzol AND kitchen BETWEEN $minkhsquare AND $maxkhsquare AND square BETWEEN $minsquare AND $maxsquare AND price BETWEEN $minprice AND $maxprice",$db);

$myrow = mysql_fetch_array($result);

if (!empty($myrow['id']))

{

do

{

printf('

<div id="result">

<div id="prev"><img src="%s" width="300" height="250"></div>

<div id="values">

<table id="tb">

<tr>

<td id="value">Тип нерухомості</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Ціна</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Район</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Площа</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Кімнати</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Площа кухні</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Балкон</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Санвузол</td>

</tr>

</table>

<table id="tb" class="eight">

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s м<sup>2</sup></td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s м<sup>2</sup></td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

</table>

</div>

</div>

',$myrow['image'],$myrow['type'],$myrow['price'],$myrow['town'],$myrow['square'],$myrow['room'],$myrow['kitchen'],$myrow['balcon'],$myrow['sanvyzol']);

}

while($myrow = mysql_fetch_array($result));

}

else

{

echo '<div class="error">Пошук не дав результатів</div>';

}

}

}

?>

</div>

<ul id="menu">

<center>

<li><a href="#header">Вгору</a></li>

</center>

</ul>

</div>

</body>

</html>

Cторінка квартири– office.php:

<?php

session_start();

include ("bd.php")

?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html>

<head>

<title>Офіси</title>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/reset.css"></link>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/office.css"></link>

</head>

<body>

<div id="page">

<div id="header">

<div id="hblock" class="center">

<a href="index.php"><img src="img/1.jpg"></a>

</div>

<div id="hblock" class="contact">

<a href="contact.php">

<h4>Контакти</h4>

</a>

<ul class="phones">

<li>(044) 363-15-15, 363-03-03</li>

<li>(044) 585-47-27, 363-70-70

</li>

<li>kvartiru@mail.ru</li>

<li>Skype : dim.ua</li>

<li>м.Львів,вул.Городоцька,12.</li>

</ul>

</div>

<div id="hblock"><img src="img/logo.jpg"></div>

</div>

<ul id="menu">

<li><a href="flat.php?home=Квартира">Квартири</a></li>

<li><a href="office.php?home=Офіс">Офіси</a></li>

<li><a href="store.php?home=Магазин">Магазини</a></li>

<li><a href="rent.php?home=Оренда">Оренда</a></li>

<li><a href="contact.php">Контакти </a></li>

</ul>

<form action="office.php?check&search" method="post">

<div id="search">

<div class="title">Пошук нерухомості</div>

<div class="category">

<div class="name">Тип нерухомості</div>

<div class="value">

<select name="type">

<option selected="selected" value="Офіс">Офіс</option>

</select>

</div>

<div class="name">Район</div>

<div class="value">

<select name="town">

<option value="">Не вказано</option>

<option value="Галицький">Галицький</option>

<option value="Залізничкий">Залізничкий</option>

<option value="Личаківський">Личаківський</option>

<option value="Сихівський">Сихівський</option>

<option value="Франківський">Франківський</option>

<option value="Шевченківський">Шевченківський</option>

</select>

</div>

</div>

<div class="category">

<div class="name">Кількість приміщень</div>

<div class="value">

<select name="room">

<option value="">Не вказано</option>

<option value="1">1</option>

<option value="2">2</option>

<option value="3">3</option>

</select>

</div>

<div class="name">Меблі</div>

<div class="value">

<select name="mebli">

<option value="">Не вказано</option>

<option value="Відсутні">Відсутні</option>

<option value="З меблями">З меблями</option>

</select>

</div>

</div>

<div class="category">

<div class="name">Площа</div>

<div class="value"><input name="minsquare" class="limit" type="text" />-<input name="maxsquare" class="limit" type="text" /></div>

<div class="name">Ціна</div>

<div class="value"><input name="minprice" class="limit" type="text" />-<input name="maxprice" class="limit" type="text" /></div>

</div>

<div class="value"><button>Пошук</button></div>

</div>

</form>

<div id="results">

<?php

if (empty($_GET['mebli']))

{

$home = $_GET['home'];

$result = mysql_query("SELECT * FROM list WHERE type='$home'",$db);

$myrow = mysql_fetch_array($result);

if (!empty($_GET['home']))

{

do

{

printf('

<div id="result">

<div id="prev"><img src="%s" width="300" height="215"></div>

<div id="values">

<table id="tb">

<tr>

<td id="value">Тип нерухомості</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Ціна</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Район</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Площа</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Кількість приміщень</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Меблі</td>

</tr>

</table>

<table id="tb">

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s м<sup>2</sup></td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

</table>

</div>

</div>

',$myrow['image'],$myrow['type'],$myrow['price'],$myrow['town'],$myrow['square'],$myrow['room'],$myrow['mebli']);

}

while($myrow = mysql_fetch_array($result));

}

}

?>

<?php

if ((!empty($_GET['home'])) and (!empty($_GET['mebli'])))

{

$home = $_GET['home'];

$mebli = $_GET['mebli'];

$result = mysql_query("SELECT * FROM list WHERE type='$home' AND mebli='$mebli'",$db);

$myrow = mysql_fetch_array($result);

if (!empty($_GET['home']))

{

do

{

printf('

<div id="result">

<div id="prev"><img src="%s" width="300" height="215"></div>

<div id="values">

<table id="tb">

<tr>

<td id="value">Тип нерухомості</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Ціна</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Район</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Площа</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Кількість приміщень</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Меблі</td>

</tr>

</table>

<table id="tb">

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s м<sup>2</sup></td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

</table>

</div>

</div>

',$myrow['image'],$myrow['type'],$myrow['price'],$myrow['town'],$myrow['square'],$myrow['room'],$myrow['mebli']);

}

while($myrow = mysql_fetch_array($result));

}

}

?>

<?php

if (isset($_GET['check']))

{

$type = $_POST['type'];

if ($type == '')

{

$type='type is not null';

}

else

{

$type = $_POST['type'];

$k = '\'';

$test='type=';

$test=$test.$k.$type.$k;

$type = $test;

}

$town = $_POST['town'];

if ($town == '')

{

$town='town is not null';

}

else

{

$town = $_POST['town'];

$k = '\'';

$tn = 'town=';

$tn = $tn.$k.$town.$k;

$town = $tn;

}

$room = $_POST['room'];

if ($room == '')

{

$room='room is not null';

}

else

{

$room = $_POST['room'];

$k = '\'';

$rm = 'room=';

$rm = $rm.$k.$room.$k;

$room = $rm;

}

$mebli = $_POST['mebli'];

if ($mebli == '')

{

$mebli='mebli is not null';

}

else

{

$mebli = $_POST['mebli'];

$k = '\'';

$rm = 'mebli=';

$rm = $rm.$k.$mebli.$k;

$mebli = $rm;

}

$minsquare = $_POST['minsquare'];

if ($minsquare == '')

{

$minsquare='0';

}

$maxsquare = $_POST['maxsquare'];

if ($maxsquare == '')

{

$maxsquare='100000000000';

}

if ($minsquare>$maxsquare)

{

echo ("<div class='error'>Значення мінімальної площі є більшою за максимальну!</div>");

}

$minprice = $_POST['minprice'];

if ($minprice == '')

{

$minprice='0';

}

$maxprice = $_POST['maxprice'];

if ($maxprice == '')

{

$maxprice='100000000000';

}

if ($minprice>$maxprice)

{

echo ("<div class='error'>Значення мінімальної ціни є більшою за максимальну!</div>");

}

}

?>

<?php

if (isset($_GET['search']))

{

if ($type=='type=\'Офіс\'')

{

$result = mysql_query("SELECT * FROM list WHERE $type AND $town AND $room AND $mebli AND square BETWEEN $minsquare AND $maxsquare AND price BETWEEN $minprice AND $maxprice",$db);

$myrow = mysql_fetch_array($result);

if (!empty($myrow['id']))

{

do

{

printf('

<div id="result">

<div id="prev"><img src="%s" width="300" height="215"></div>

<div id="values">

<table id="tb" class="six">

<tr>

<td id="value">Тип нерухомості</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Ціна</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Район</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Площа</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Кількість приміщень</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Меблі</td>

</tr>

</table>

<table id="tb" class="six">

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s м<sup>2</sup></td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

</table>

</div>

</div>

',$myrow['image'],$myrow['type'],$myrow['price'],$myrow['town'],$myrow['square'],$myrow['room'],$myrow['mebli']);

}

while($myrow = mysql_fetch_array($result));

}

else

{

echo '<div class="error">Пошук не дав результатів</div>';

}

}

}

?>

</div>

<ul id="menu">

<center>

<li><a href="#header">Вгору</a></li>

</center>

</ul>

</div>

</body>

</html>

Cторінка магазини– store.php:

<?php

session_start();

include ("bd.php")

?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html>

<head>

<title>Магазини</title>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/reset.css"></link>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/store.css"></link>

</head>

<body>

<div id="page">

<div id="header">

<div id="hblock" class="center">

<a href="index.php"><img src="img/1.jpg"></a>

</div>

<div id="hblock" class="contact">

<a href="contact.php">

<h4>Контакти</h4>

</a>

<ul class="phones">

<li>(044) 363-15-15, 363-03-03</li>

<li>(044) 585-47-27, 363-70-70

</li>

<li>kvartiru@mail.ru</li>

<li>Skype : dim.ua</li>

<li>м.Львів,вул.Городоцька,12.</li>

</ul>

</div>

<div id="hblock"><img src="img/logo.jpg"></div>

</div>

<ul id="menu">

<li><a href="flat.php?home=Квартира">Квартири</a></li>

<li><a href="office.php?home=Офіс">Офіси</a></li>

<li><a href="store.php?home=Магазин">Магазини</a></li>

<li><a href="rent.php?home=Оренда">Оренда</a></li>

<li><a href="contact.php">Контакти </a></li>

</ul>

<form action="store.php?check&search" method="post">

<div id="search">

<div class="title">Пошук нерухомості</div>

<div class="category">

<div class="name">Тип нерухомості</div>

<div class="value">

<select name="type">

<option selected="selected" value="Магазин">Магазин</option>

</select>

</div>

<div class="name">Район</div>

<div class="value">

<select name="town">

<option value="">Не вказано</option>

<option value="Галицький">Галицький</option>

<option value="Залізничкий">Залізничкий</option>

<option value="Личаківський">Личаківський</option>

<option value="Сихівський">Сихівський</option>

<option value="Франківський">Франківський</option>

<option value="Шевченківський">Шевченківський</option>

</select>

</div>

</div>

<div class="category">

<div class="name">Кількість приміщень</div>

<div class="value">

<select name="room">

<option value="">Не вказано</option>

<option value="1">1</option>

<option value="2">2</option>

<option value="3">3</option>

</select>

</div>

<div class="name">Площа</div>

<div class="value"><input name="minsquare" class="limit" type="text" />-<input name="maxsquare" class="limit" type="text" /></div>

</div>

<div class="category one">

<div class="name">Ціна</div>

<div class="value"><input name="minprice" class="limit" type="text" />-<input name="maxprice" class="limit" type="text" /></div>

</div>

<div class="value"><button>Пошук</button></div>

</div>

</form>

<div id="results">

<?php

$_GET['home'];

$home = $_GET['home'];

$result = mysql_query("SELECT * FROM list WHERE type='$home'",$db);

$myrow = mysql_fetch_array($result);

if (!empty($_GET['home']))

{

do

{

printf('

<div id="result">

<div id="prev"><img src="%s" width="300" height="200"></div>

<div id="values">

<table id="tb">

<tr>

<td id="value">Тип нерухомості</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Ціна</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Район</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Площа</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Кількість приміщень</td>

</tr>

</table>

<table id="tb">

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

</table>

</div>

</div>

',$myrow['image'],$myrow['type'],$myrow['price'],$myrow['town'],$myrow['square'],$myrow['room']);

}

while($myrow = mysql_fetch_array($result));

}

?>

<?php

if (isset($_GET['check']))

{

$type = $_POST['type'];

if ($type == '')

{

$type='type is not null';

}

else

{

$type = $_POST['type'];

$k = '\'';

$test='type=';

$test=$test.$k.$type.$k;

$type = $test;

}

$town = $_POST['town'];

if ($town == '')

{

$town='town is not null';

}

else

{

$town = $_POST['town'];

$k = '\'';

$tn = 'town=';

$tn = $tn.$k.$town.$k;

$town = $tn;

}

$room = $_POST['room'];

if ($room == '')

{

$room='room is not null';

}

else

{

$room = $_POST['room'];

$k = '\'';

$rm = 'room=';

$rm = $rm.$k.$room.$k;

$room = $rm;

}

$minsquare = $_POST['minsquare'];

if ($minsquare == '')

{

$minsquare='0';

}

$maxsquare = $_POST['maxsquare'];

if ($maxsquare == '')

{

$maxsquare='100000000000';

}

if ($minsquare>$maxsquare)

{

echo ("<div class='error'>Значення мінімальної площі є більшою за максимальну!</div>");

}

$minprice = $_POST['minprice'];

if ($minprice == '')

{

$minprice='0';

}

$maxprice = $_POST['maxprice'];

if ($maxprice == '')

{

$maxprice='100000000000';

}

if ($minprice>$maxprice)

{

echo ("<div class='error'>Значення мінімальної ціни є більшою за максимальну!</div>");

}

}

?>

<?php

if (isset($_GET['search']))

{

if ($type=='type=\'Магазин\'')

{

$result = mysql_query("SELECT * FROM list WHERE $type AND $town AND $room AND square BETWEEN $minsquare AND $maxsquare AND price BETWEEN $minprice AND $maxprice",$db);

$myrow = mysql_fetch_array($result);

if (!empty($myrow['id']))

{

do

{

printf('

<div id="result">

<div id="prev"><img src="%s" width="300" height="200"></div>

<div id="values">

<table id="tb" class="five">

<tr>

<td id="value">Тип нерухомості</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Ціна</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Район</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Площа</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Кількість приміщень</td>

</tr>

</table>

<table id="tb" class="five">

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s м<sup>2</sup></td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

</table>

</div>

</div>

',$myrow['image'],$myrow['type'],$myrow['price'],$myrow['town'],$myrow['square'],$myrow['room']);

}

while($myrow = mysql_fetch_array($result));

}

else

{

echo '<div class="error">Пошук не дав результатів</div>';

}

}

}

?>

</div>

<ul id="menu">

<center>

<li><a href="#header">Вгору</a></li>

</center>

</ul>

</div>

</body>

</html>

Cторінка оренда–rent.php:

<?php

session_start();

include ("bd.php")

?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html>

<head>

<title>Оренда</title>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/reset.css"></link>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/rent.css"></link>

</head>

<body>

<div id="page">

<div id="header">

<div id="hblock" class="center">

<a href="index.php"><img src="img/1.jpg"></a>

</div>

<div id="hblock" class="contact">

<a href="contact.php">

<h4>Контакти</h4>

</a>

<ul class="phones">

<li>(044) 363-15-15, 363-03-03</li>

<li>(044) 585-47-27, 363-70-70

</li>

<li>kvartiru@mail.ru</li>

<li>Skype : dim.ua</li>

<li>м.Львів,вул.Городоцька,12.</li>

</ul>

</div>

<div id="hblock"><img src="img/logo.jpg"></div>

</div>

<ul id="menu">

<li><a href="flat.php?home=Квартира">Квартири</a></li>

<li><a href="office.php?home=Офіс">Офіси</a></li>

<li><a href="store.php?home=Магазин">Магазини</a></li>

<li><a href="rent.php?home=Оренда">Оренда</a></li>

<li><a href="contact.php">Контакти </a></li>

</ul>

<form action="rent.php?check&search" method="post">

<div id="search">

<div class="title">Пошук нерухомості</div>

<div class="category">

<div class="name">Тип нерухомості</div>

<div class="value">

<select name="type">

<option selected="selected" value="Оренда">Оренда</option>

</select>

</div>

<div class="name">Район</div>

<div class="value">

<select name="town">

<option value="">Не вказано</option>

<option value="Галицький">Галицький</option>

<option value="Залізничкий">Залізничкий</option>

<option value="Личаківський">Личаківський</option>

<option value="Сихівський">Сихівський</option>

<option value="Франківський">Франківський</option>

<option value="Шевченківський">Шевченківський</option>

</select>

</div>

</div>

<div class="category">

<div class="name">Кімнати</div>

<div class="value">

<select name="room">

<option value="">Не вказано</option>

<option value="1">1</option>

<option value="2">2</option>

<option value="3">3</option>

</select>

</div>

<div class="name">Площа</div>

<div class="value"><input name="minsquare" class="limit" type="text" />-<input name="maxsquare" class="limit" type="text" /></div>

</div>

<div class="category one">

<div class="name">Ціна</div>

<div class="value"><input name="minprice" class="limit" type="text" />-<input name="maxprice" class="limit" type="text" /></div>

</div>

<div class="value"><button>Пошук</button></div>

</div>

</form>

<div id="results">

<?php

$_GET['home'];

$home = $_GET['home'];

$result = mysql_query("SELECT * FROM list WHERE type='$home'",$db);

$myrow = mysql_fetch_array($result);

if (!empty($_GET['home']))

{

do

{

printf('

<div id="result">

<div id="prev"><img src="%s" width="300" height="200"></div>

<div id="values">

<table id="tb">

<tr>

<td id="value">Тип нерухомості</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Ціна</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Район</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Площа</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Кімнати</td>

</tr>

</table>

<table id="tb">

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

</table>

</div>

</div>

',$myrow['image'],$myrow['type'],$myrow['price'],$myrow['town'],$myrow['square'],$myrow['room']);

}

while($myrow = mysql_fetch_array($result));

}

?>

<?php

if (isset($_GET['check']))

{

$type = $_POST['type'];

if ($type == '')

{

$type='type is not null';

}

else

{

$type = $_POST['type'];

$k = '\'';

$test='type=';

$test=$test.$k.$type.$k;

$type = $test;

}

$town = $_POST['town'];

if ($town == '')

{

$town='town is not null';

}

else

{

$town = $_POST['town'];

$k = '\'';

$tn = 'town=';

$tn = $tn.$k.$town.$k;

$town = $tn;

}

$room = $_POST['room'];

if ($room == '')

{

$room='room is not null';

}

else

{

$room = $_POST['room'];

$k = '\'';

$rm = 'room=';

$rm = $rm.$k.$room.$k;

$room = $rm;

}

$minsquare = $_POST['minsquare'];

if ($minsquare == '')

{

$minsquare='0';

}

$maxsquare = $_POST['maxsquare'];

if ($maxsquare == '')

{

$maxsquare='100000000000';

}

if ($minsquare>$maxsquare)

{

echo ("<div class='error'>Значення мінімальної площі є більшою за максимальну!</div>");

}

$minprice = $_POST['minprice'];

if ($minprice == '')

{

$minprice='0';

}

$maxprice = $_POST['maxprice'];

if ($maxprice == '')

{

$maxprice='100000000000';

}

if ($minprice>$maxprice)

{

echo ("<div class='error'>Значення мінімальної ціни є більшою за максимальну!</div>");

}

}

?>

<?php

if (isset($_GET['search']))

{

if ($type=='type=\'Оренда\'')

{

$result = mysql_query("SELECT * FROM list WHERE $type AND $town AND $room AND square BETWEEN $minsquare AND $maxsquare AND price BETWEEN $minprice AND $maxprice",$db);

$myrow = mysql_fetch_array($result);

if (!empty($myrow['id']))

{

do

{

printf('

<div id="result">

<div id="prev"><img src="%s" width="300" height="200"></div>

<div id="values">

<table id="tb" class="eight">

<tr>

<td id="value">Тип нерухомості</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Ціна</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Район</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Площа</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Кімнати</td>

</tr>

</table>

<table id="tb">

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s м<sup>2</sup></td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

</table>

</div>

</div>

',$myrow['image'],$myrow['type'],$myrow['price'],$myrow['town'],$myrow['square'],$myrow['room']);

}

while($myrow = mysql_fetch_array($result));

}

else

{

echo '<div class="error">Пошук не дав результатів</div>';

}

}

}

?>

</div>

<ul id="menu">

<center>

<li><a href="#header">Вгору</a></li>

</center>

</ul>

</div>

</body>

</html>

Cторінка контакти–contact.php:

<html>

<head>

<title>Контакти</title>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/reset.css"></link>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/contact.css"></link>

</head>

<body>

<div id="page">

<div id="header">

<div id="hblock" class="center">

<a href="index.php"><img src="img/1.jpg"></a>

</div>

<div id="hblock" class="contact">

<a href="contact.php">

<h4>Контакти</h4>

</a>

<ul class="phones">

<li>(044) 363-15-15, 363-03-03</li>

<li>(044) 585-47-27, 363-70-70

</li>

<li>kvartiru@mail.ru</li>

<li>Skype : dim.ua</li>

<li>м.Львів,вул.Городоцька,87.</li>

</ul>

</div>

<div id="hblock"><img src="img/logo.jpg"></div>

</div>

<ul id="menu">

<li><a href="flat.php?home=Квартира">Квартири</a></li>

<li><a href="office.php?home=Офіс">Офіси</a></li>

<li><a href="store.php?home=Магазин">Магазини</a></li>

<li><a href="rent.php?home=Оренда">Оренда</a></li>

<li><a href="contact.php">Контакти </a></li>

</ul>

</div>

<div id="contact">

</div><center><img src="../img/slide_kontacts 1.jpg" style="margin-top: 14px;"/></center>

<hr>

<br><left><font face="arbat" size =+2 color="yellow"  style="margin-left: 30px;" >

Центр продажу: (044) 363-15-15, 363-03-03</font></left><br/>

<br><ul><left><font face="arbat" size =+2 color="yellow"  style="margin-left: 30px;" >

Центр оренди: (044) 585-47-27, 363-70-70</font></left></ul><br/>

<hr>

<br><center><font face="arbat" size =+3 color="orange"  style="margin-left: 5px;" >

Відділ продажу</font></center><br/>

<left><img src="../img/aleks.jpg" style="margin-left: 100px;"/></left>

<img src="../img/evgeni.jpg" style="margin-left: 350px;"/>

<img src="../img/elena.jpg" style="margin-left: 350px;"/>

<ul><left><font face="arbat" size =+3 color="red" style="margin-left: 40px;"/>

Олександр Панасенко<font face="arbat" size =+3 color="red" style="margin-left: 225px;"/>

Євгенія Зеленська</font></font></left>

<font face="arbat" size =+3 color="red" style="margin-left: 287px;"/>

Олена Ярова</font></ul>

<left><font face="arbat" size =+3 color="red"  style="margin-left: 50px;"/>

+38 067 303 61 37 </font></left>

<font face="arbat" size =+3 color="red" style="margin-left: 265px;"/>

+38 067 525 88 18 </font>

<font face="arbat" size =+3 color="red" style="margin-left: 250px;"/>

+38 067 236 48 29 </font>

<hr>

<br><center><font face="arbat" size =+2 color="white"  style="margin-top: 150px;" >

Карта Львова</font></center><br/>

<br><center><img src="../img/Lviv 2.jpg" style="margin-top: 14px;"/></center><br/>

<hr>

<br><center><font face="arbat" size =+2 color="white"  style="margin-top: 150px;" >

Розташування офісу</font></center><br/>

<br><center><img src="../img/off.jpg" style="margin-top: 14px;" /></center><br/>

<hr>

<br><center><font face="arbat" size =+2 color="white"  style="margin-top: 150px;" >

Наш офіс</font></center><br/>

<center><img src="../img/DTEK-office3.jpg" style="margin-top: 14px;"/></center>

</body>

</html>

Cторінка пошук–search.php:

<?php

session_start();

include ("bd.php");

?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html>

<head>

<title>Пошук</title>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/reset.css"></link>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/search.css"></link>

</head>

<body>

<div id="page">

<div id="header">

<div id="hblock" class="center">

<img src="img/1.jpg">

</div>

<div id="hblock" class="contact">

<h4>Контакти</h4>

<ul class="phones">

<li>(044) 363-15-15, 363-03-03</li>

<li>(044) 585-47-27, 363-70-70

</li>

<li>kvartiru@mail.ru</li>

<li>Skype : dim.ua</li>

<li>м.Львів,вул.Городоцька,12.</li>

</ul>

</div>

<div id="hblock"><img src="img/logo.jpg"></div>

</div>

<ul id="menu">

<li><a href="index.php">Головна</a></li>

<li><a href="search.php">Пошук</a></li>

<li><a href="flat.php?home=Квартира">Квартири</a></li>

<li><a href="rent.php?home=Оренда">Оренда</a></li>

<li><a href="contact.php">Контакти </a></li>

</ul>

<form action="search.php?check&search" method="post">

<div id="search">

<div class="title">Пошук нерухомості</div>

<div class="name">Тип нерухомості</div>

<div class="value">

<select name="type">

<option value="">Не вказано</option>

<option value="Квартира">Квартира</option>

<option value="Офіс">Офіс</option>

<option value="Магазин">Магазин</option>

<option value="Оренда">Оренда</option>

</select>

</div>

<div class="name">Район</div>

<div class="value">

<select name="town">

<option value="">Не вказано</option>

<option value="Галицький">Галицький</option>

<option value="Залізничкий">Залізничкий</option>

<option value="Личаківський">Личаківський</option>

<option value="Сихівський">Сихівський</option>

<option value="Франківський">Франківський</option>

<option value="Шевченківський">Шевченківський</option>

</select>

</div>

<div class="name">Кімнати</div>

<div class="value">

<select name="room">

<option value="">Не вказано</option>

<option value="1">1</option>

<option value="2">2</option>

<option value="3">3</option>

</select>

</div>

<div class="name">Площа</div>

<div class="value"><input name="minsquare" class="limit" type="text" />-<input name="maxsquare" class="limit" type="text" /></div>

<div class="name">Ціна</div>

<div class="value"><input name="minprice" class="limit" type="text" />-<input name="maxprice" class="limit" type="text" /></div>

<div class="value"><button>Пошук</button></div>

</div>

</form>

<div id="results">

<div class="subtitle">Результати пошуку</div>

<?php

if (!isset($_GET['search']))

{

echo '<div class="error">Вкажіть критерії пошуку</div>';

}

?>

<?php

if (isset($_GET['check']))

{

$type = $_POST['type'];

if ($type == '')

{

$type='type is not null';

}

else

{

$type = $_POST['type'];

$k = '\'';

$test='type=';

$test=$test.$k.$type.$k;

$type = $test;

}

$town = $_POST['town'];

if ($town == '')

{

$town='town is not null';

}

else

{

$town = $_POST['town'];

$k = '\'';

$tn = 'town=';

$tn = $tn.$k.$town.$k;

$town = $tn;

}

$room = $_POST['room'];

if ($room == '')

{

$room='room is not null';

}

else

{

$room = $_POST['room'];

$k = '\'';

$rm = 'room=';

$rm = $rm.$k.$room.$k;

$room = $rm;

}

$minsquare = $_POST['minsquare'];

if ($minsquare == '')

{

$minsquare='0';

}

$maxsquare = $_POST['maxsquare'];

if ($maxsquare == '')

{

$maxsquare='100000000000';

}

if ($minsquare>$maxsquare)

{

echo ("<div class='error'>Значення мінімальної площі є більшою за максимальну!</div>");

}

$minprice = $_POST['minprice'];

if ($minprice == '')

{

$minprice='0';

}

$maxprice = $_POST['maxprice'];

if ($maxprice == '')

{

$maxprice='100000000000';

}

if ($minprice>$maxprice)

{

echo ("<div class='error'>Значення мінімальної ціни є більшою за максимальну!</div>");

}

}

?>

<?php

if (isset($_GET['search']))

{

/* Пошук з невказаним типом нерухомості */

if ($type=='type is not null')

{

$result = mysql_query("SELECT * FROM list WHERE $type AND $town AND $room AND square BETWEEN $minsquare AND $maxsquare AND price BETWEEN $minprice AND $maxprice",$db);

$myrow = mysql_fetch_array($result);

if (!empty($myrow['id']))

{

do

{

printf('

<div id="result">

<div id="prev"><img src="%s" width="250" height="200"></div>

<div id="values">

<table id="tb" class="five">

<tr>

<td id="value">Тип нерухомості</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Ціна</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Район</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Площа</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Кімнати</td>

</tr>

</table>

<table id="tb" class="five">

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s м<sup>2</sup></td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

</table>

</div>

</div>

',$myrow['image'],$myrow['type'],$myrow['price'],$myrow['town'],$myrow['square'],$myrow['room']);

}

while($myrow = mysql_fetch_array($result));

}

else

{

echo '<div class="error">Пошук не дав результатів</div>';

}

}

/* Пошук з типом - Квартира */

if ($type=='type=\'Квартира\'')

{

$result = mysql_query("SELECT * FROM list WHERE $type AND $town AND $room AND square BETWEEN $minsquare AND $maxsquare AND price BETWEEN $minprice AND $maxprice",$db);

$myrow = mysql_fetch_array($result);

if (!empty($myrow['id']))

{

do

{

printf('

<div id="result">

<div id="prev"><img src="%s" width="250" height="200"></div>

<div id="values">

<table id="tb" class="eight">

<tr>

<td id="value">Тип нерухомості</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Ціна</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Район</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Площа</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Кімнати</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Площа кухні</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Балкон</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Санвузол</td>

</tr>

</table>

<table id="tb" class="eight">

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s м<sup>2</sup></td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

</table>

</div>

</div>

',$myrow['image'],$myrow['type'],$myrow['price'],$myrow['town'],$myrow['square'],$myrow['room'],$myrow['kitchen'],$myrow['balcon'],$myrow['sanvyzol']);

}

while($myrow = mysql_fetch_array($result));

}

else

{

echo '<div class="error">Пошук не дав результатів</div>';

}

}

/* Пошук з типом - Офіс */

if ($type=='type=\'Офіс\'')

{

$result = mysql_query("SELECT * FROM list WHERE $type AND $town AND $room AND square BETWEEN $minsquare AND $maxsquare AND price BETWEEN $minprice AND $maxprice",$db);

$myrow = mysql_fetch_array($result);

if (!empty($myrow['id']))

{

do

{

printf('

<div id="result">

<div id="prev"><img src="%s" width="250" height="200"></div>

<div id="values">

<table id="tb" class="six">

<tr>

<td id="value">Тип нерухомості</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Ціна</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Район</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Площа</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Кімнати</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Меблі</td>

</tr>

</table>

<table id="tb" class="six">

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s м<sup>2</sup></td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

</table>

</div>

</div>

',$myrow['image'],$myrow['type'],$myrow['price'],$myrow['town'],$myrow['square'],$myrow['room'],$myrow['mebli']);

}

while($myrow = mysql_fetch_array($result));

}

else

{

echo '<div class="error">Пошук не дав результатів</div>';

}

}

/* Пошук з типом - Магазин */

if ($type=='type=\'Магазин\'')

{

$result = mysql_query("SELECT * FROM list WHERE $type AND $town AND $room AND square BETWEEN $minsquare AND $maxsquare AND price BETWEEN $minprice AND $maxprice",$db);

$myrow = mysql_fetch_array($result);

if (!empty($myrow['id']))

{

do

{

printf('

<div id="result">

<div id="prev"><img src="%s" width="250" height="200"></div>

<div id="values">

<table id="tb" class="five">

<tr>

<td id="value">Тип нерухомості</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Ціна</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Район</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Площа</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Кількість приміщень</td>

</tr>

</table>

<table id="tb" class="five">

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s м<sup>2</sup></td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

</table>

</div>

</div>

',$myrow['image'],$myrow['type'],$myrow['price'],$myrow['town'],$myrow['square'],$myrow['room']);

}

while($myrow = mysql_fetch_array($result));

}

else

{

echo '<div class="error">Пошук не дав результатів</div>';

}

}

/* Пошук з типом - Оренда */

if ($type=='type=\'Оренда\'')

{

$result = mysql_query("SELECT * FROM list WHERE $type AND $town AND $room AND square BETWEEN $minsquare AND $maxsquare AND price BETWEEN $minprice AND $maxprice",$db);

$myrow = mysql_fetch_array($result);

if (!empty($myrow['id']))

{

do

{

printf('

<div id="result">

<div id="prev"><img src="%s" width="250" height="200"></div>

<div id="values">

<table id="tb" class="eight">

<tr>

<td id="value">Тип нерухомості</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Ціна</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Район</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Площа</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Кімнати</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Площа кухні</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Балкон</td>

</tr>

<tr>

<td id="value">Санвузол</td>

</tr>

</table>

<table id="tb" class="eight">

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s м<sup>2</sup></td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

<tr>

<td>%s</td>

</tr>

</table>

</div>

</div>

',$myrow['image'],$myrow['type'],$myrow['price'],$myrow['town'],$myrow['square'],$myrow['room'],$myrow['kitchen'],$myrow['balcon'],$myrow['sanvyzol']);

}

while($myrow = mysql_fetch_array($result));

}

else

{

echo '<div class="error">Пошук не дав результатів</div>';

}

}

/**/

}

?>

</div>

<div id="price">Розробив Мудрий Руслан &copy;<br />ОКСІМ-37</div>

</div>

</body>

</html>

4.Результати роботи програми

При вході на сайт на головній сторінці  знаходиться меню завдяки якому можна вибрати різні варіанти купівлі нерухомості такі як: квартири(однокімнатні, двохкімнатні, трьохкімнатні) офіси, магазини, чи орендувати нерухомість.

Рисунок.4.1.Вигляд головної сторінки сайту

При переході на сторінку «Квартири» Вам будуть пропоновані різні варіанти вибору квартири за такими критеріями як:

 1.  ціна;
 2.  район;
 3.  площа;
 4.  кількість кімнат;
 5.   площа кухні;
 6.  санвузол;
 7.  тип балкону.

Рисунок 4.2 Вигляд сторінки «Квартири»

Сторінка «Офіси» містить варінти вибору офісів за такими критеріями: ціна, район, площа, кількість приміщень і наявність меблів.

Рисунок.4.3. Вигляд сторінки «Офіси»

На сторінці «Магазини» розміщені магазини за такими критеріями: ціна, район, площа, кількість пиміщень.

Рисунок.4.4. Вигляд сторінки «Магазини»

На сторінці «Оренда» у Вас є можливість орендувати нерухомість за такими критеріями як:ціна , район, площа, кількість кімнат.

Рисунок.4.4. Вигляд сторінки «Оренда»

Сторінка «Контакти» містить усю детальну інформацію для купівлі квартири, номери телефонів для зв'язку, карту з розташування офісу, і сам вигляд офісу.

Рисунок.4.5. Вигляд сторінки «Контакти»

Рисунок.4.6. Вигляд сторінки «Контакти»

Рисунок.4.7. Вигляд сторінки «Контакти»

На кожній сторінці розміщений пошук який має наступний вигляд:

Рисунок.4.8.Вигляд пошуку.

При виборі певного виду нерухомості, згори буде розміщений пошук, в якому Ви можете вибрати нерухомість за  критеріями які Вас цікавлять .

Рисунок.4.9.Результати роботи пошуку

Висновки:

Останнім часом продаж нерухомості на сайтах  користується все більшим попитом серед бажаючих придбати власне житло,і завдяки розробленому сайту користувач зможе вибрати для себе оптимальний варіант для купівлі будь-якого виду нерухомості, за критеріями які йому потрібні.

Перевагами мого сайту є :

-зручний і доступний дизайн;

-великий вибір варіантів покупки квартири;

-наявність повноцінної інформації про квартири;

-те що сайт являє собою інтернет-каталог, завдяки якому вибравши потрібну       Вам квартиру можете звернутися до відділу продажу, і отримати можливість   оглянути її.

До недоліків можна віднести те що:

-при здійсненні пошуку , критерії тимчасово не зберігаються ;

-для пошуку різних типів нерухомості , є потреба переходити на іншу сторінку.

Якщо  цікавий і зручний дизайн  є для Вас основними критеріями для сайту при виборі майбутнього житла, то варто звернути увагу на сайт «dim.ua».

Список використаних джерел

 1.  Стауфер Т.А. «Веб розробки»
 2.  Петюшкин А. В. «Експрес курс по HTML»
 3.  Гончаров П.Р. «Самовчитель для HTML»
 4.  Наварро Э. І «HTML. Навчальний курс»
 5.  Ченгаєв А.О. «Як зробити сучасний веб-сайт на PHP ?»
 6.  http://www.the-programmer.ru/  «Видео-уроки HTML & CSS»
 7.  http://www.php.su/ «Все про PHP»
 8.  http://www.htmlbook.ru/css   «CSS»

    


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68239. Організація виробничо-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств 269.5 KB
  У сучасних умовах господарювання серед низки проблем з якими зіштовхуються сільськогосподарські підприємства вагоме місце займає питання збуту власної продукції. Ще на стадії виробництва кожен товаровиробник визначає кількість та асортимент товарної продукції усвідомлює що вироблений товар повинен...
68240. AДМIНIСТРAТИВНO-ПРAВOВИЙ СТAТУС ДЕРЖAВНOЇ ПOДAТКOВOЇ СЛУЖБИ УКРAЇНИ 240.5 KB
  Aктуaльнiсть теми дoслiдження oбумoвленa нaукoвo-теoретичнoю тa прaктичнoю знaчимoстю питaнь, пoв’язaних з фoрмувaнням ефективнoї системи спрaвляння пoдaткiв, збoрiв тa iнших oбoв’язкoвих плaтежiв в Укрaїнi. Прoвiдними нaпрямкaми діяльності держави для здiйснення мaсштaбних якiсних перетвoрень...
68241. НАРОДНО-СЦЕНІЧНА ХОРЕОГРАФІЯ ПРИКАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ: СТАНОВЛЕННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 134 KB
  Народно-сценічний танець не тільки відображає почуття та стосунки між людьми фіксує процеси праці та інші соціально значущі події виконує рекреаційну функцію а і є яскравим показником культури певного етносу.
68242. ДІАГНОСТИКА ТА ПРОГНОЗ ПЕРЕБІГУ ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ: ІМУНОМОРФОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 182.5 KB
  Наразі молекулярно-генетичні дослідження виявили деякі білки наприклад галектин3 експресія яких виявляється переважно в злоякісних пухлинах за відсутності або незначної його експресії в доброякісних новоутвореннях що при діагностичному використанні певно запобігало б вищезазначеним труднощам.
68243. ФАРМАКОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ГІПОТЕНЗИВНИХ ПРЕПАРАТІВ 1.82 MB
  Доцільно врахувати, що за «Концепцією розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я в України (2007)» почалась підготовка клінічних провізорів за спеціальністю «Клінічна фармація». Клінічні провізори, зокрема, в умовах медичних стаціонарів повинні здійснювати фармацевтичну допомогу хворим...
68244. ПРЯМІ ТА ОБЕРНЕНІ ЗАДАЧІ ДЛЯ СТІЛЬТЬЄСІВСЬКИХ СТРУН 810.5 KB
  Оскільки у всіх реальних фізичних явищах присутнє в’язке тертя демпфування яке пропорційне та протилежно спрямоване швидкості руху елемента маси великий інтерес становлять задачі в яких це явище враховується.
68245. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ МІНЕРАЛЬНОГО ОБМІНУ В ДІТЕЙ ІЗ ДИФУЗНИМ ЕНДЕМІЧНИМ ЗОБОМ НА ФОНІ СУПУТНЬОЇ ПАТОЛОГІЇ 196 KB
  Мета роботи: підвищити ефективність ранньої діагностики та патогенетичного лікування дітей, хворих на дифузний ендемічний зоб І ступеня із супутньою патологією, на основі вивчення тиреоїдного гормонального фону, мінеральної щільності кісткової тканини, активності перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи захисту.
68246. КУЛЬТУРА ДОЗВІЛЛЯ: ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ У ДОБУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 306 KB
  Сфера дозвілля є невідємною складовою життєвого світу людини і виконує важливу людиновідтворювальну функцію. Водночас вона має визначену історичну і соціокультурну специфіку функціонує як певна культура дозвілля.
68247. ОСОБЛИВОСТІ ОРІЄНТАЦІЇ ЛІОТРОПНИХ ХРОМОНІЧНИХ НЕМАТИЧНИХ РІДКИХ КРИСТАЛІВ 2.86 MB
  Що стосується рідких кристалів з більш складною структурою як наприклад ліотропні хромонічні нематичні рідкі кристали ЛХРК де елементарним будівельним блоком мезофази є видовжені молекулярні агрегати то методи їх орієнтації базуються швидше на експериментальному досвіді ніж на ґрунтовному...