4927

Работа с файлами в среде Visual Basic

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Работа с файлами в VB. Цель работы Приобрести практические навыки в работе с файлами последовательного доступа и использовании стандартных окон Windows. Задание Разработайте и отладьте базу данных Склад с использованием файла последо...

Русский

2012-11-29

211.5 KB

17 чел.

Работа с файлами в VB.

Цель работы

Приобрести практические навыки в работе с файлами последовательного доступа и использовании стандартных окон Windows.

Задание

Разработайте и отладьте базу данных “ Склад ” с использованием файла последовательного доступа.

Решение

1. Разработайте форму согласно этой форме :

2. Для хранения базы данных в ОЗУ используйте двухмерный массив BD(n,5). Где n число записей в базе данных, а 5 – число полей. Номер записи нужен только на экране или на бумаге, в программе хранить его не требуется. Для отображения базы данных на экране воспользуйтесь сеткой MSFlexGrid. Для ввода данных создайте линейку из массива элементов управления (txtText2).

3. Опишите состав элементов управления на форме

4. Опишите переменные, используемые в программе

Блок-схема

                                                       

                                                       Программа

Dim i As Integer, j As Integer, Bd() As String

Dim n As Integer, Sb As Single, nKanal As Integer

Private Sub Form_Activate()

For i = 0 To 5

Grid1.ColAlignment(i) = 3

Grid1.TextMatrix(0, i) = Label2(i).Caption

Next i

Grid1.ColAlignment(6) = 3

Grid1.TextMatrix(0, 6) = "Стоимость"

Grid1.Row = 0

Grid1.ColWidth(0) = 600: Grid1.ColWidth(1) = 2000

Grid1.ColWidth(2) = 1000: Grid1.ColWidth(3) = 1100

Grid1.ColWidth(4) = 1200: Grid1.ColWidth(5) = 1200

Grid1.ColWidth(6) = 1200

End Sub

Private Sub txtText1_Change()

n = Val(txtText1.Text)

Grid1.Rows = n + 1

End Sub

Private Sub cmdVvod_Click()

Dim i As Integer, j As Integer

n = Val(txtText1.Text)

If n = 0 Then

MsgBox "Укажите число записей"

Exit Sub

End If

ReDim Preserve Bd(6, n) As String

If n < Val(txtText2(0).Text) Then

n = Val(txtText2(0).Text)

Grid1.Rows = n + 1

ReDim Preserve Bd(6, n) As String

End If

i = Val(txtText2(0).Text)

Grid1.Row = i: For j = 0 To 5

Bd(j, i) = txtText2(j).Text

Grid1.Col = j

Grid1.Text = Bd(j, i)

Grid1.Visible = True

Next j

st = Val(txtText2(4).Text) * Val(txtText2(5).Text)

Grid1.Col = j

Grid1.Text = Str$(Round(st, 2))

Grid1.Visible = True

Bd(6, i) = Str$(st)

For j = 1 To 5

txtText2(j).Text = ""

Next j

If i < n Then

txtText2(0).Text = i + 1

End If

End Sub

Private Sub cmdSave_Click()

nKanal = FreeFile

Open "D:\file\dat.txt" For Output As #nKanal

Write #nKanal, n

For i = 1 To n

For j = 0 To 6

Write #nKanal, Bd(j, i)

Next j

Next i

Close #nKanal

End Sub

Private Sub cmdOpen_Click()

nKanal = FreeFile

Open "D:\file\dat.txt " For Input As #nKanal

Input #nKanal, n

ReDim Bd(6, n)

Grid1.Rows = n + 1

For i = 1 To n

For j = 0 To 6

Input #nKanal, Bd(j, i)

Grid1.TextMatrix(i, j) = Bd(j, i)

Next j

Next i

Close #nKanal

End Sub

Private Sub cmdExit_Click()

End

End Sub

                                                    Результат

                                                     

                                                        Вывод

 Я приобрел практические навыки в работе с файлами последовательного доступа и использовании стандартных окон Windows.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57842. Тоталітаризм 29 KB
  Мета уроку: ознайомити учнів з поняттям тоталітаризм з основними ознаками та різновидами тоталітаризму схарактеризувати особливості тоталітарних режимів співвідносити події та явища теми; розвивати вміння учнів аналізувати та порівнювати матеріал...
57843. Означення квадратного рівняння. Неповні квадратні рівняння 174.5 KB
  Сприяти знайомству учнів з поняттям квадратного рівняння та його елементів неповних квадратних рівнянь та організувати діяльність з розробки алгоритму їх розвязування. Добрий день Я дуже рада вітати вас на тренінгу Неповні...
57844. Тригонометричні функції 493.5 KB
  Мета уроку: узагальнити і систематизувати знання учнів про тригонометричні функції; Розвивати вміння використовувати властивості тригонометричних функцій для розвязання вправ творчу активність розширювати кругозір учнів...
57845. Трикутник 4.09 MB
  Мета уроку: Навчальні: узагальнити та систематизувати знання про трикутник, його властивості, організувати діяльність учнів по застосуванню знань, при розв’язанні задач на застосування елементів трикутника; ознак рівності трикутників.
57846. Рівнобедрений трикутник. Властивість рівнобедреного трикутника 567.5 KB
  По закінченні прошу вас відповісти на запитання. Осмислення нових знань умінь Виконаємо декілька задач на розуміння означення рівнобедреного трикутника...
57847. Таємниці трикутника 475 KB
  Задачі проекту: розширити знання учнів з геометрії про трикутник та його властивості; ознаки подібності трикутників, Формулювати висновки на підставі проведених досліджень і роботи з інформацією...
57848. Урок. Трикутники 146.5 KB
  Мета уроку: Систематизувати та узагальнити знання учнів про зміст основних понять теми; систематизувати та узагальнити знання, вміння й навички учнів для розв’язування задач.
57849. Трикутник. Види трикутників. Периметр трикутника 62.5 KB
  Мета дидактична: подальше закріплення знань учнями класифікації трикутників; складання алгоритму побудови трикутників за двома сторонами і кутом між ними та за стороною і прилеглими кутами...
57850. Трикутники. Урок - захист проектів 361 KB
  Узагальнити початкові знання про трикутники: означення трикутника означення прямокутного трикутника сума кутів трикутника сума гострих кутів прямокутного трикутника види трикутників за його кутами визначні точки трикутника. Існує навіть окрема частина геометрії: геометрія трикутника. Слово надається Стегнію Валентину автору проекту Жорсткість трикутника Валентин. До вашої уваги презентація дослідницькоінформаційного проекту Жорсткість трикутника.