4927

Работа с файлами в среде Visual Basic

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Работа с файлами в VB. Цель работы Приобрести практические навыки в работе с файлами последовательного доступа и использовании стандартных окон Windows. Задание Разработайте и отладьте базу данных Склад с использованием файла последо...

Русский

2012-11-29

211.5 KB

17 чел.

Работа с файлами в VB.

Цель работы

Приобрести практические навыки в работе с файлами последовательного доступа и использовании стандартных окон Windows.

Задание

Разработайте и отладьте базу данных “ Склад ” с использованием файла последовательного доступа.

Решение

1. Разработайте форму согласно этой форме :

2. Для хранения базы данных в ОЗУ используйте двухмерный массив BD(n,5). Где n число записей в базе данных, а 5 – число полей. Номер записи нужен только на экране или на бумаге, в программе хранить его не требуется. Для отображения базы данных на экране воспользуйтесь сеткой MSFlexGrid. Для ввода данных создайте линейку из массива элементов управления (txtText2).

3. Опишите состав элементов управления на форме

4. Опишите переменные, используемые в программе

Блок-схема

                                                       

                                                       Программа

Dim i As Integer, j As Integer, Bd() As String

Dim n As Integer, Sb As Single, nKanal As Integer

Private Sub Form_Activate()

For i = 0 To 5

Grid1.ColAlignment(i) = 3

Grid1.TextMatrix(0, i) = Label2(i).Caption

Next i

Grid1.ColAlignment(6) = 3

Grid1.TextMatrix(0, 6) = "Стоимость"

Grid1.Row = 0

Grid1.ColWidth(0) = 600: Grid1.ColWidth(1) = 2000

Grid1.ColWidth(2) = 1000: Grid1.ColWidth(3) = 1100

Grid1.ColWidth(4) = 1200: Grid1.ColWidth(5) = 1200

Grid1.ColWidth(6) = 1200

End Sub

Private Sub txtText1_Change()

n = Val(txtText1.Text)

Grid1.Rows = n + 1

End Sub

Private Sub cmdVvod_Click()

Dim i As Integer, j As Integer

n = Val(txtText1.Text)

If n = 0 Then

MsgBox "Укажите число записей"

Exit Sub

End If

ReDim Preserve Bd(6, n) As String

If n < Val(txtText2(0).Text) Then

n = Val(txtText2(0).Text)

Grid1.Rows = n + 1

ReDim Preserve Bd(6, n) As String

End If

i = Val(txtText2(0).Text)

Grid1.Row = i: For j = 0 To 5

Bd(j, i) = txtText2(j).Text

Grid1.Col = j

Grid1.Text = Bd(j, i)

Grid1.Visible = True

Next j

st = Val(txtText2(4).Text) * Val(txtText2(5).Text)

Grid1.Col = j

Grid1.Text = Str$(Round(st, 2))

Grid1.Visible = True

Bd(6, i) = Str$(st)

For j = 1 To 5

txtText2(j).Text = ""

Next j

If i < n Then

txtText2(0).Text = i + 1

End If

End Sub

Private Sub cmdSave_Click()

nKanal = FreeFile

Open "D:\file\dat.txt" For Output As #nKanal

Write #nKanal, n

For i = 1 To n

For j = 0 To 6

Write #nKanal, Bd(j, i)

Next j

Next i

Close #nKanal

End Sub

Private Sub cmdOpen_Click()

nKanal = FreeFile

Open "D:\file\dat.txt " For Input As #nKanal

Input #nKanal, n

ReDim Bd(6, n)

Grid1.Rows = n + 1

For i = 1 To n

For j = 0 To 6

Input #nKanal, Bd(j, i)

Grid1.TextMatrix(i, j) = Bd(j, i)

Next j

Next i

Close #nKanal

End Sub

Private Sub cmdExit_Click()

End

End Sub

                                                    Результат

                                                     

                                                        Вывод

 Я приобрел практические навыки в работе с файлами последовательного доступа и использовании стандартных окон Windows.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

43351. РЕСУРСИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ, ЇХ ФОРМУВАННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ 195 KB
  Ресурси комерційного банку їх склад та структура. Власний капітал комерційного банку та його формування. Залучений капітал комерційного банку та його характеристика.
43352. Флористичні дані про медоносні рослини луків, які найбільш поширені на території України 210.5 KB
  Загальна характеристика Шишацького району та Полтавської області Розділ 2.6 Інші рослини Висновки Література ВСТУП Об'єктом нашого дослідження є медоносні рослини які поширені в Шишацько му районіПолтавської областіїх значення у житті людини та характеристика. В Шищацькому районіПолтавської області нараховується велика кількість медоносних рослин. Загальна характеристика Шишацького...
43354. РЕАЛІЗАЦІЯ ЗМІШАНОЇ КРИПТОСИСТЕМИ ПОПЕРЕДНЬОГО ШИФРУВАННЯ 544 KB
  Цей пункт забезпечує разгортання системи конфіденційного зв’язку управління роботою системи конфіденційного зв’язку первісну генерацію та розповсюдження ключів управління персоналом. Для автентифікації відкритих ключів дозволяеться використовувати послуги регіонального центру сертифікації. Генерація сеансових ключів для ГОСТ 2814789 перешифрування в режими простої заміни алгоритма ГОСТ 2814789 послідовності що отримана відповідно до пункту 1.2 Розповсюдження ключів за допомогою асиметричних криптосистем [3.